Εξέλιξη της Ύδρευσης δια Μέσου των Χιλιετιών

A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Evolution of Water Supply Through the Millennia, 560 pages, IWA Publishing, London, 2012.

[Εξέλιξη της Ύδρευσης δια Μέσου των Χιλιετιών]

[doc_id=1220]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (25221 KB)

Βλέπε επίσης: http://books.google.gr/books?id=WxXu83RxSNwC

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Committee on Strategic Research for Integrated Water Resources Management, Delta Waters: Research to Support Integrated Water and Environmental Management in the Lower Mississippi River, Water Science and Technology Board - Division on Earth and Life Studies - National Research Council, The National Academies Press, 2013.
2. #Gibson, S., Charles Warren's Kidron Valley Tunnels, Bir Ayyub, and the Location of Biblical En Rogel, in: Exploring the Narrative: Jerusalem and Jordan in the Bronze and Iron Ages (ed. by N. Mulder, J. Boertien and E. van der Steen), Bloomsbury, London, 2014.
3. Freitas, L., M. J. Afonso, N. Devy-Vareta, J. M. Marques, A. Gomes and H. I. Chaminé, Coupling Hydrotoponymy and GIS Cartography: A Case Study of Hydrohistorical Issues in Urban Groundwater Systems, Porto, NW Portugal, Geographical Research, 10.1111/1745-5871.12051, 2014.
4. Angelakis , A. N., G. De Feo , P. Laureano and A. Zourou, Minoan and Etruscan hydro-technologies, Water, 5, 972-987, 10.3390/w5030972, 2013.
5. Mays, L. W., Use of cisterns during antiquity in the Mediterranean region for water resources sustainability, Water Science and Technology: Water Supply, 14 (1), 38-47, 2014.
6. Chaminé, H.I., M.J. Afonso and L. Freitas, From historical hydrogeological inventory through GIS mapping to problem solving in urban groundwater systems, European Geologist, 38, 31-39, 2014.
7. Mala-Jetmarova, H., A. Barton and A. Bagirov, A history of Water distribution systems and their optimization, Water Science and Technology: Water Supply, 15 (2), 224-235, 2015.
8. Kumar, P., Hydrocomplexity: Addressing water security and emergent environmental risks, Water Resour. Res., 51, 5827–5838, 10.1002/2015WR017342, 2015.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία