Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων

G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.

[Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων]

[doc_id=900]

[Αγγλικά]

Σε πρόσφατη μελέτη (Koutsoyiannis et al., On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, 2008), αξιολογήθηκε η αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων με βάση συγκρίσεις μεγάλου μήκους χρονοσειρών παρατηρήσεων. Επεκτείνοντας την έρευνα, η οποία συνέκρινε τις εξόδους διαφόρων κλιματικών μοντέλων με παρατηρήσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης σε 8 σταθμούς παγκοσμίως, ελέγχουμε την επίδοση των κλιματικών μοντέλων σε επιπλέον 50 σταθμούς. Ακόμη, κάνουμε συγκρίσεις σε εκτενή ημι-ηπειρωτική κλίμακα, μετά από ολοκλήρωση των εκτιμημένων και παρατηρημένων σειρών.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15898.24009

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

Anagnostopoulos, G. G., D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, 2010.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Stockwell, D. R. B., Critique of Drought Models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy & Environment, 21 (5), 425-436, 2010.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών