Υδρονομέας

Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδρο-ενεργειακών συστημάτων

[sftr_id=4]

1998–2018

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

Download: