Ανδρέας Ευστρατιάδης

ΕΔΙΠ, Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Δρ. Μηχανικός
A.Efstratiadis@itia.ntua.gr
+30-2107722861

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)
 2. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων
 2. EU COST Action ES0901: Ευρωπαϊκές διαδικασίες για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών (FloodFreq)
 3. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 5. OpenMI Life
 6. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας
 7. Παρατήρηση και μοντελοποίηση της κεραυνικής δραστηριότητας στις καταιγίδες για χρήση στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πλημμυρών
 8. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων
 9. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
 10. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου
 11. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 12. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας
 13. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα
 14. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)
 2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)
 3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60
 4. Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ρεμάτων Ορεινών Λεκανών Απορροής Αλμωπίας
 5. Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City
 6. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)
 7. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)
 8. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου
 9. Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού
 10. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης
 11. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου
 12. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας
 13. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας
 14. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού
 15. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"
 16. Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς
 17. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.
 2. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A framework for dry period low flow forecasting in Mediterranean streams, Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-018-2060-z, 2018.
 3. I. Tsoukalas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, A cautionary note on the reproduction of dependencies through linear stochastic models with non-Gaussian white noise, Water, 10 (6), 771, doi:10.3390/w10060771, 2018.
 4. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.
 5. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Timing the time of concentration: shedding light on a paradox, Hydrological Sciences Journal, 63 (5), 721–740, doi:10.1080/02626667.2018.1450985, 2018.
 6. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
 7. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Stochastic periodic autoregressive to anything (SPARTA): Modelling and simulation of cyclostationary processes with arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (1), 161–185, WRCR23047, doi:10.1002/2017WR021394, 2018.
 8. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, European Water, 59, 303–309, 2017.
 9. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, European Water, 57, 337–343, 2017.
 10. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
 11. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, Energy Procedia, 125, 405–414, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.078, 2017.
 12. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.
 13. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget, Environmental Modelling and Software, 77, 122–142, doi:10.1016/j.envsoft.2015.12.008, 2016.
 14. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.
 15. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
 16. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.
 17. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
 18. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.
 19. M. Rianna, A. Efstratiadis, F. Russo, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, A stochastic index method for calculating annual flow duration curves in intermittent rivers, Irrigation and Drainage, 62 (S2), 41–49, doi:10.1002/ird.1803, 2013.
 20. J. A. P. Pollacco, B. P. Mohanty, and A. Efstratiadis, Weighted objective function selector algorithm for parameter estimation of SVAT models with remote sensing data, Water Resources Research, 49 (10), 6959–6978, doi:10.1002/wrcr.20554, 2013.
 21. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.
 22. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.
 23. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.
 24. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
 25. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
 26. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.
 27. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
 28. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.
 29. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
 30. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
 31. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
 32. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
 33. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
 34. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.
 35. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
 36. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. Π. Δήμας, Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 2. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation of periodic processes with arbitrary marginal distributions, 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rhodes, Global Network on Environmental Science and Technology, 2017.
 3. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 4. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 5. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 6. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, Proceedings of ISWA 2016 World Congress, Novi Sad, Ιnternational Solid Waste Association, 2016.
 7. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.
 8. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
 9. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.1952.0244, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
 10. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 11. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.
 12. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 13. C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, V. Kaffes, C. Papathanasiou, and M. Mimikou, Multi-reservoir management with Open-MI, Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Chania, A, 788–795, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009.
 14. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.
 15. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 16. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.
 17. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.
 18. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.
 19. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.
 20. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.
 21. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.
 22. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.
 2. A. Ataliotis, E. Koumaki, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, and K. Noutsopoulos, Investigation of the major uncertainty sources of an integrated plant-wide wastewater treatment model, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18719-1, European Geosciences Union, 2018.
 3. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.
 4. G. Markopoulos-Sarikas, C. Ntigkakis, P. Dimitriadis, G. Papadonikolaki, A. Efstratiadis, A. Stamou, and D. Koutsoyiannis, How probable was the flood inundation in Mandra? A preliminary urban flood inundation analysis, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17527-1, European Geosciences Union, 2018.
 5. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.
 6. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.
 7. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.
 8. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, CastaliaR: An R package for multivariate stochastic simulation at multiple temporal scales, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18433, doi:10.13140/RG.2.2.20978.81605, European Geosciences Union, 2018.
 9. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, Low-flow analysis in Mediterranean basins, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18880, European Geosciences Union, 2018.
 10. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Effective combination of stochastic and deterministic hydrological models in a changing environment, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-11989, European Geosciences Union, 2018.
 11. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Velocity-based approach for establishing a varying time of concentration: Α study in three Mediterranean countries, Le Giornate dell’ Idrologia 2017, Favignana, Società Idrologica Italiana, 2017.
 12. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.
 13. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10334-4, European Geosciences Union, 2017.
 14. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Adaptation of the concept of varying time of concentration within flood modelling: Theoretical and empirical investigations across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10663-1, European Geosciences Union, 2017.
 15. Y. Moustakis, P. Kossieris, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, Quasi-continuous stochastic simulation framework for flood modelling, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-534, European Geosciences Union, 2017.
 16. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, 2016.
 17. M. Giglioni, A. Efstratiadis, F. Lombardo, F. Napolitano, and F. Russo, Comparative assessment of different drought indices across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18537, European Geosciences Union, 2016.
 18. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.
 19. A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, A. Koukouvinos, L. Vasiliades, G. Papaioannou, and A. Loukas, Flood risk assessment at the regional scale: Computational challenges and the monster of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12218, European Geosciences Union, 2016.
 20. P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Assessing the performance of Bartlett-Lewis model on the simulation of Athens rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-8983, doi:10.13140/RG.2.2.14371.25120, European Geosciences Union, 2015.
 21. E. Rozos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and C. Makropoulos, Flow based vs. demand based energy-water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-6528, European Geosciences Union, 2015.
 22. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 23. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.
 24. A. Drosou, P. Dimitriadis, A. Lykou, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Assessing and optimising flood control options along the Arachthos river floodplain (Epirus, Greece), European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9148, European Geosciences Union, 2015.
 25. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.
 26. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Handling time-expensive global optimization problems through the surrogate-enhanced evolutionary annealing-simplex algorithm, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5923, European Geosciences Union, 2015.
 27. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.
 28. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.
 29. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A holistic approach towards optimal planning of hybrid renewable energy systems: Combining hydroelectric and wind energy, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-5851, doi:10.13140/RG.2.2.28854.70723, European Geosciences Union, 2014.
 30. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 31. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 32. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Coupling the strengths of optimization and simulation for calibrating Poisson cluster models, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15223.21929, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 33. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.18578.66249, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 34. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for planning and management of combined hydropower and wind energy systems , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.27491.55841, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 35. E. Michailidi, T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.30847.00167, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 36. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 37. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling in presence of non-stationarity induced by urbanisation: an assessment of the value of information, “Knowledge for the future”, IAHS - IAPSO – IASPEI Joint Assembly 2013, Gothenburg, doi:10.13140/RG.2.2.13178.49607, International Association of Hydrological Sciences, 2013.
 38. G. Tsekouras, C. Ioannou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes for optimizing hybrid renewable energy systems, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11660, doi:10.13140/RG.2.2.30250.62404, European Geosciences Union, 2013.
 39. A. Venediki, S. Giannoulis, C. Ioannou, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, Y. Dialynas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The Castalia stochastic generator and its applications to multivariate disaggregation of hydro-meteorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11542, doi:10.13140/RG.2.2.15675.41764, European Geosciences Union, 2013.
 40. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, The necessity for large-scale hybrid renewable energy systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.30355.48161, European Geosciences Union, 2012.
 41. A. Efstratiadis, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, The parameterization-simulation-optimization framework for the management of hydroelectric reservoir systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.36437.22243, European Geosciences Union, 2012.
 42. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S. Lykoudis, Flood design recipes vs. reality: Can predictions for ungauged basins be trusted? – A perspective from Greece, Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, doi:10.13140/RG.2.2.19660.00644, University of Thessaly, 2012.
 43. M. Mathioudaki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Investigation of hydrological design practices based on historical flood events in an experimental basin of Greece (Lykorema, Penteli), Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, University of Thessaly, 2012.
 44. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 45. P. Kossieris, D. Koutsoyiannis, C. Onof, H. Tyralis, and A. Efstratiadis, HyetosR: An R package for temporal stochastic simulation of rainfall at fine time scales, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 11718, European Geosciences Union, 2012.
 46. D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.
 47. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.
 48. M. Rianna, E. Rozos, A. Efstratiadis, and F. Napolitano, Assessing different levels of model complexity for the Liri-Garigliano catchment simulation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 4067, European Geosciences Union, 2011.
 49. E. Galiouna, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and K. Aristeidou, Investigation of extreme flows in Cyprus: empirical formulas and regionalization approaches for peak flow estimation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 2077, European Geosciences Union, 2011.
 50. A. Efstratiadis, New insights on model evaluation inspired by the stochastic simulation paradigm, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 1852, European Geosciences Union, 2011.
 51. K. Hadjibiros, and A. Efstratiadis, Balancing between nature, economy and society conflicting priorities: the Plastiras lake landscape, International Conference in Landscape Ecology, Brno, 2013, Czech Association for Landscape Ecology (CZ-IALE), 2010.
 52. A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.
 53. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.
 54. A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, The quest for consistent representation of rainfall and realistic simulation of process interactions in flood risk assessment, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 11101, European Geosciences Union, 2010.
 55. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Accounting for water management issues within hydrological simulation: Alternative modelling options and a network optimization approach, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 10085, doi:10.13140/RG.2.2.22189.69603, European Geosciences Union, 2010.
 56. A. Efstratiadis, K. Mazi, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in complex hydrologic systems with sparsely resolved data, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 4157, doi:10.13140/RG.2.2.13801.08807, European Geosciences Union, 2009.
 57. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the practical use of multiobjective optimisation in hydrological model calibration, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 2326, doi:10.13140/RG.2.2.10445.64480, European Geosciences Union, 2009.
 58. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.
 59. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.
 60. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, A stochastic methodological framework for uncertainty assessment of hydroclimatic predictions, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 06026, doi:10.13140/RG.2.2.16029.31202, European Geosciences Union, 2007.
 61. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the use and misuse of semi-distributed rainfall-runoff models, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.14351.59044, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.
 62. K. Georgakakos, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: Methodological framework and a case study in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 08065, doi:10.13140/RG.2.2.29975.37284, European Geosciences Union, 2006.
 63. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, Linking hydroinformatics tools towards integrated water resource systems analysis, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02096, doi:10.13140/RG.2.2.26619.92966, European Geosciences Union, 2006.
 64. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, E. Rozos, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Control of uncertainty in complex hydrological models via appropriate schematization, parameterization and calibration, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02181, doi:10.13140/RG.2.2.28297.65124, European Geosciences Union, 2006.
 65. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 66. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.
 67. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.
 68. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.
 69. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The multiobjective evolutionary annealing-simplex method and its application in calibrating hydrological models, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04593, doi:10.13140/RG.2.2.32963.81446, European Geosciences Union, 2005.
 70. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.
 71. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Climate change certainty versus climate uncertainty and inferences in hydrological studies and water resources management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.12726.29764, European Geosciences Union, 2004.
 72. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.
 73. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, E. Rozos, and I. Nalbantis, Calibration of a conjunctive surface-groundwater simulation model using multiple responses, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23002.34246, European Geophysical Society, 2003.
 74. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.
 75. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, A stochastic hydrology framework for the management of multiple reservoir systems, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11258.29125, European Geophysical Society, 2001.
 76. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Global optimisation techniques in water resources management, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.13774.87360, European Geophysical Society, 2001.

Presentations and publications in workshops

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.
 2. A. Efstratiadis, Hydrologists against the terrifying uncertainty: Is the beast invincible?, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods”, Moscow State University, 2017.
 3. A. Efstratiadis, Water resources management in practice: From sophisticated simulations to simple decisions, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods”, Moscow State University, 2017.
 4. Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.
 5. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.
 6. Α. Δ. Κούσης, και Α. Ευστρατιάδης, Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.
 7. Α. Ευστρατιάδης, Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.
 8. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.
 9. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15760.61442, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.
 10. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.
 11. A. Efstratiadis, Models in practice: Experience from the water supply system of Athens, Invited lecture, Tokyo, Tokyo Metropolitan University, 2010.
 12. A. Loukas, A. Efstratiadis, and L. Vasiliades, Review of existing simulation based flood-frequency frameworks in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.
 13. A. Efstratiadis, L. Vasiliades, and A. Loukas, Review of existing statistical methods for flood frequency estimation in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.
 14. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.
 15. E. Safiolea, A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and C. Papathanasiou, Integrated modelling of a River-Reservoir system using OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.
 16. C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, and V. Kaffes, Multi-reservoir management with OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.
 17. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του αστικού νερού, Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η Πράσινη Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Λειτουργίας των Πόλεων, Αθήνα, Ecocity, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, 2009.
 18. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Ενέργεια, νερό και γεωργία: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Νομό Καρδίτσας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Νομό Καρδίτσας, Ημερίδα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.33124.37760, 2008.
 19. E. Safiolea, I. Liagouris, A. Efstratiadis, and S. Kozanis, Impact of climate change scenarios on the reliability of a reservoir, 2nd OpenMI-Life and Association Workshops On Integrated Modelling for Integrated Water Management, CEH, Wallingford, UK, 2007.
 20. A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and E. Safiolea, Migration of a reservoir management model (RMM-NTUA), 1st OpenMI Life Workshop, Aquafin, Aartselaar, Belgium, 2007.
 21. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων", Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, European Council of Civil Engineers, 2007.
 22. S. Kozanis, and A. Efstratiadis, Zygos: A basin processes simulation model, 21st European Conference for ESRI Users, Athens, Greece, 2006.
 23. Α. Ευστρατιάδης, Στρατηγικές και αλγόριθμοι πολυκριτηριακής βαθμονόμησης σύνθετων υδρολογικών μοντέλων, Κύκλος παρουσιάσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων ΤΥΠΥΘΕ, Αθήνα, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.
 24. Α. Ευστρατιάδης, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Μοντέλο γεω-υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης απορροής, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.
 25. Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα υδατικών πόρων, Δίκτυο "Υδρομέδων" - 1η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005.
 26. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Η βεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής και η κλιματική αβεβαιότητα από την οπτική της υδρολογίας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Προσκεκλημένη διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, doi:10.13140/RG.2.2.31761.22888, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2004.
 27. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου, Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στην Ήπειρο, Ιωάννινα, doi:10.13140/RG.2.2.35116.67205, Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, 2003.
 28. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα", doi:10.13140/RG.2.2.16950.09286, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2002.

Various publications

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση των πόρων για την ύδρευση της Αθήνας, Τα Νέα του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 65, 4–5, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

Books

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα, 83 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3559.7044, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2015.

Educational notes

 1. Χ. Μακρόπουλος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις μαθήματος "Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική", 151 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 2. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα», 327 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 3. Α. Ευστρατιάδης, και Π. Παπανικολάου, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 93 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Π. Κοσσιέρης, και Χ. Μακρόπουλος, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδρεύσεις, 80 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2017.
 5. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραγωγεία, 68 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.
 6. A. Efstratiadis, The water supply system of Athens: Management complexities and modelling challenges vs. low risk & cost decisions, Οκτώβριος 2016.
 7. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων", 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.
 8. Σ. Μίχας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Δερματάς, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 460 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2015.
 9. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις: Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2014.
 10. Α. Ευστρατιάδης, Εφαρμογές στοχαστικής προσομοίωσης στα συστήματα υδατικών πόρων – Το λογισμικό Κασταλία, 19 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.
 11. Α. Ευστρατιάδης, Μοντέλα προσομοίωσης πλημμυρών, 24 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2013.
 12. Α. Ευστρατιάδης, Η Υδρόγειος ως επιχειρησιακό εργαλείο υδρολογικής προσομοίωσης και διαχείρισης τροποποιημένων λεκανών, 24 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2012.
 13. Α. Ευστρατιάδης, Φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές και ανάπτυξη υδατικών πόρων: Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, 14 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2012.
 14. Α. Ευστρατιάδης, Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.
 15. Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις υδρολογίας πλημμυρών και σχεδιασμού έργων αποχέτευσης ομβρίων, 44 pages, Ιούνιος 2011.
 16. Χ. Μακρόπουλος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων και Υδροπληροφορικής, 307 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2011.
 17. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011.
 18. Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση τροποποιημένων λεκανών απορροής – Το μοντέλο Υδρόγειος, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2010.
 19. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα, 146 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.
 20. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Τυπικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Δίκτυα Διανομής, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.
 21. Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταμιευτήρα Πλαστήρα, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2006.
 22. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 140 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2004.
 23. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

Academic works

 1. Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, Διδακτορική διατριβή, 391 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 2. Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων, MSc thesis, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2001.
 3. Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Ζερβός, Βέλτιστη διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων - Εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1999.

Research reports

 1. Δ. Δερματάς, Ν. Μαμάσης, Η. Παναγιωτάκης, και Α. Ευστρατιάδης, Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδατικών απορροών ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Διερεύνηση της ποιοτικής επάρκειας του πυθμένα της κυττάρου Α3 και του πρανούς συναρμογής του κυττάρου Α1, καθώς και διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2017.
 2. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Νικολόπουλος, Χ. Τύραλης, Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτική εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.
 3. Α. Σίσκος, Γ. Καραβοκυρός, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Π. Κοσσιέρης, και Χ. Τύραλης, Μεθοδολογικό πλαίσιο βέλτιστου σχεδιασμού και συνδυασμένης διαχείρισης υδατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 154 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2015.
 5. Ι. Μαρκόνης, Σ. Λυκούδης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και επεξεργασιών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 54 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 6. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 7. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Δ. Κούσης, Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκμηρίωσης μοντέλου υδρολογικής-υδραυλικής προσομοίωσης, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 108 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 8. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Σ.Μ. Παπαλεξίου, Περιγραφή μεθοδολογίας ανάλυσης ισχυρών επεισοδίων βροχής, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 55 pages, Νοέμβριος 2012.
 9. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, και Α. Μαχαίρας, Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 115 pages, Οκτώβριος 2012.
 10. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.
 11. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Δαμίγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Μπενάρδος, Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.
 12. Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.
 13. Χ. Μακρόπουλος, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Χαλκιάς, Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.
 14. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4), Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 173 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2010.
 15. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Υδρόγειος - Έκδοση 2.0 - Οδηγίες χρήσης του λογισµικού, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 100 pages, Νοέμβριος 2009.
 16. Σ.Μ. Παπαλεξίου, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.
 17. Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Κουκουβίνος, Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης - Θεωρητική τεκμηρίωση, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.
 18. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.
 19. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Συνοπτική έκθεση, Αθήνα, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αύγουστος 2008.
 20. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 21. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 22. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 23. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Ι. Βαζίμας, Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ - Υπολογιστικό Σύστηµα Προσοµοίωσης και Βέλτιστης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων - Οδηγίες Χρήσης - Έκδοση 4.0, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 144 pages, Ιανουάριος 2007.
 24. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 9, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
 25. Ν. Μαμάσης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Χαϊνταρλής, Α. Τέγος, Α. Κουκουβίνος, Π. Λαζαρίδου, Μ. Μαγαλιού, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης έργων Σμοκόβου, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 2, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2007.
 26. Α. Ευστρατιάδης, Α. Τέγος, Γ. Καραβοκυρός, Ι. Κυριαζοπούλου, και Ι. Βαζίμας, Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 16, 132 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.
 27. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Ρόζος, Α. Τέγος, και Ι. Ναλμπάντης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών λεκάνης απορροής «Υδρόγειος», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 4a, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.
 28. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Ν. Μαμάσης, Έκθεση δεδομένων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 1, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2006.
 29. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Σ. Κοζάνης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών «Κασταλία», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 3, 61 pages, doi:10.13140/RG.2.2.30224.40966, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 30. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Περιγραφή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων «Υδρογνώμων», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 2, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 31. Ρ. Μαυροδήμου, Ι. Ναλμπάντης, και Α. Ευστρατιάδης, Προδιαγραφές αποτίμησης των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 13, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2005.
 32. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 25, 135 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2004.
 33. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 3.2) - Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 24, 142 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 34. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία (έκδοση 2.0) - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 23, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 35. Α. Ευστρατιάδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ε. Ρόζος, Μοντέλο προσομοίωσης του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 21, 196 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 36. Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Υδρομετεωρολογικά δεδομένα και επεξεργασίες, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 17, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 37. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 38. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
 39. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13b, 25 pages, Αθήνα, Απρίλιος 2002.
 40. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13a, 21 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 41. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 2, 70 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 42. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 43. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 44. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 14 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.
 45. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.
 46. Α. Ευστρατιάδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρομετεωρολογικά δεδομένα και επεξεργασίες, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 8, 129 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 47. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.
 48. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 49. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 2): Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 11, 84 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 50. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 9, 70 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

Miscellaneous works

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
 2. Α. Ευστρατιάδης, «Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων» και «Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι – Παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.
 3. Χ. Τύραλης, και Α. Ευστρατιάδης, «Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.
 4. A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Evaluating models or evaluating modelling practices? - Interactive comment on HESS Opinions “Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, C1404–C1409, 2009.
 5. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας: Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, 6 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

Engineering reports

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of flood hydrographs at selected streams crossing Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Section 1, Detailed design of TAP - Section 1, Ανάθεση: Asprofos Engineering, Ανάδοχοι: , Σεπτέμβριος 2016.
 2. A. Efstratiadis, and A. Koukouvinos, Gaborone storm study, Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City, Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering, 7 pages, Ιούλιος 2015.
 3. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Σ. Μπακή, Ι. Μαρκόνης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 205 pages, Φεβρουάριος 2013.
 5. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Σ. Μπακή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 144 pages, Φεβρουάριος 2013.
 6. Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Μελέτη ξηρασίας και λειψυδρίας Πελοποννήσου, Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου & Ανατολικής Πελοποννήσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 145 pages, Ιούνιος 2012.
 7. Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού, Ανάδοχος: Λαζαρίδης και Συνεργάτες ΑΤΕΜ, Ιούνιος 2010.
 8. Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Υδρολογική διερεύνηση, Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 57 pages, Ιούλιος 2010.
 9. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Απαιτούμενα έργα για την εξασφάλιση της θεσμοθετημένης οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 22 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 10. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 88 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 11. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας, Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες, Αθήνα, 2006.
 12. Δ. Αργυρόπουλος, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων των λεκανών Ξεριά και Γιαννούζαγα, Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 73 pages, Αθήνα, 2005.
 13. Δ. Αργυρόπουλος, Ε. Λαγκαδινού, και Α. Ευστρατιάδης, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Σέλα, Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 48 pages, Αθήνα, 2005.
 14. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Λασιθιωτάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α., Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 17 pages, Αθήνα, 2003.
 15. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Σπερχειού, Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού, Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 197 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 16. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Τέντες, Δ. Κουτσογιάννης, και Δ. Αργυρόπουλος, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς, Ανάδοχος: Υπολογιστική Μηχανική, 63 pages, Αθήνα, 2001.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Α. Δανιήλ, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 18. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 19. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης Υδατικών Συστημάτων, Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 2001.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2018–Δεκέμβριος 2020

  Προϋπολογισμός: €320 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχ. Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  2. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
  4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

  Το OpenHi.net αποτελεί υποέργο της εθνικής ερευνητικής υποδομής «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (HIMIOFoTS). Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της Ελλάδας, και o συντονισμός των υποέργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του συστήματος. Το υποέργο περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών της χώρας (μετρητικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων), την ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος, την οργάνωση και επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων που αφορούν στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και υδροσυστήματα της Ελλάδας, και την ένταξή τους στο OpenHi.net. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα γίνει με προοπτική την ενσωμάτωση, σε επόμενη φάση, όλων των σχετικών υποδομών της χώρας, και με στόχο να παρέχει πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στα υδρολογικά, περιβαλλοντικά και γεωγραφικά δεδομένα των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Ελλάδας.

 1. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2002–Δεκέμβριος 2007

  Προϋπολογισμός: €33 274

  Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

  Πλαίσιο: Ηράκλειτος

  Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών επίλυσης πολυκριτηριακών προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης, ήτοι προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού που περιλαμβάνουν πολλαπλές μη γραμμικές αντικειμενικές συναρτήσεις με συνεχείς μεταβλητές ελέγχου, και με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα υδατικών πόρων. Κύριος στόχος είναι η συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων αλγορίθμων της βιβλιογραφίας καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτότυπων αλγοριθμικών σχημάτων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο αποσκοπεί στη σύζευξη στοχαστικών και προσδιοριστικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Η τεκμηρίωση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών θα πραγματοποιηθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πράξη. Στα ερευνητικά αντικείμενα του έργου εντάσσεται ακόμη η τεκμηριωμένη προβολή των πλεονεκτημάτων της πολυκριτηριακής έναντι της μονοκριτηριακής προσέγγισης σε προβλήματα βελτιστοποίησης στην περιοχή των υδατικών πόρων, με κύριο πεδίο εφαρμογής την εκτίμηση παραμέτρων υδρολογικών μοντέλων.

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014

  Προϋπολογισμός: €145 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: ΕΣΠΑ "Συνεργασία"

  Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://deucalionproject.gr/

 1. EU COST Action ES0901: Ευρωπαϊκές διαδικασίες για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών (FloodFreq)

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2010–Δεκέμβριος 2013

  Project director: T. Kjeldsen

  Κύριος στόχος είναι η υλοποίηση μιας πανευρωπαϊκής σύγκρισης και αξιολόγησης των μεθόδων εκτίμησης της συχνότητας πλημμυρών, ως προς τις διάφορες κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες που απαντώνται στην Ευρώπη, και τα διαφορετικά επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων. Θα αναπτυχτεί και θα δοκιμαστεί ένα επιστημονικό πλαίσιο εκτίμησης την ικανότητας των εν λόγω μεθόδων να προβλέψουν τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής αλλαγής (κλιματική αλλαγή, χρήσεις γης και τεχνικά έργα στα ποτάμια) στα χαρακτηριστικά της συχνότητας των μελλοντικών πλημμυρών (πραγματοποίηση και μέγεθος πλημμύρας). Η διαθεσιμότητα τέτοιων διαδικασιών είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση εύρωστων στρατηγικών διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης, όπως απαιτείται από την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτίμηση και διαχείριση των πλημμυρών. Τα παραδοτέα του έργου FloodFreq θα διαδοθούν προς ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή διαχείριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης, από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, και σχετικούς πολιτικούς φορείς από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η Δράση θα επιτρέψει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εξασφαλίζοντας έλεγχο των μεθόδων ελεύθερα από διοικητικούς περιορισμούς, και επιτρέποντας μια αποτελεσματικότερη χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για Ευρωπαϊκές πλημμύρες.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://www.costfloodfreq.eu/

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. OpenMI Life

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2010

  Το Πρόγραμμα OpenMI-LIFE στοχεύει στην ενίσχυση εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ειδικότερα στην επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων. Το γεγονός αυτό απαιτεί αφενός ικανότητα πρόβλεψης των διαφορετικών διαδικασιών απορροής που ανταποκρίνονται σε προγραμματισμένα μέτρα και αφετέρου πρόβλεψη αλληλεπίδρασης των διαδικασιών αυτών. Η πρόγνωση επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μοντέλων ενώ πριν την ανάπτυξη του OpenMI, δεν υπήρχε γενικός, ανοικτός και πρακτικός μηχανισμός που να συνδέσει μοντέλα διαφορετικών διαδικασιών από διαφορετικούς προμηθευτές τα οποία να τρέχουν σε διαφορετικά μηχανήματα. Το έργο HarmonIT, χρηματοδοτούμενο από το FP5, ανέπτυξε μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή εφαρμογή Open Modelling Interface (Open-MI) η οποία επιλύει το δεδομένο περίπλοκο πρόβλημα. Το έργο OpenMI-LIFE θα επιδείξει κατά πόσο η εφαρμογή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί, να χρησιμοποιηθεί, να υποστηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο σε προβλήματα πραγματικής κλίμακας. Η επίδειξη αυτή θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις Αρχές που εδρεύουν σε δύο πιλοτικές λεκάνες ποταμών, τον Scheldt και τον Πηνειό. Επίσης θα παρουσιάσει την διαχείριση και εφαρμογή αιτημάτων δύο χρηστών για αλλαγές στο interface. Στόχος του έργου είναι η συνέχιση των διαδικασίες και των συστημάτων που επιδεικνύονται και βελτιώνονται και μετά το πέρας του έργου. Απώτερος στόχος είναι το Open-MI να γίνει το Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο μοντέλο που θα συνδέεται με τον τομέα του περιβάλλοντος.

 1. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Δεκέμβριος 2010

  Προϋπολογισμός: €110 000

  Ανάθεση: Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Χ. Μακρόπουλος

  Το αντικείμενο του έργου είναι (α) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (γ) η σύνταξη τελικής έκθεσης για το συνολικό κόστος του αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας.

 1. Παρατήρηση και μοντελοποίηση της κεραυνικής δραστηριότητας στις καταιγίδες για χρήση στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πλημμυρών

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2006–Σεπτέμβριος 2009

  Ανάθεση: Γενική Διεύθυνση XII / FP6-SUSTDEV-2005-3.II.1.2

  Ανάδοχος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Κ. Λαγουβάρδος

  Οι ακαριαίες πλημμύρες αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στις Μεσογειακές περιοχές ιδιαίτερα, και στην Ευρώπη γενικότερα. Οι πλημμύρες είναι αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας καιρικών συστημάτων με έντονες καταιγίδες, οι οποίες αποθέτουν μεγάλα ποσά βροχόπτωσης σε μικρά χρονικά διαστήματα. Δεδομένου ότι η κεραυνική δραστηριότητα μπορεί να ανιχνευθεί και να παρακολουθείται συνεχώς από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, προτείνεται η χρήση δεδομένων ηλεκτρικής δραστηριότητας για καλύτερη πρόγνωση (3 ωρών) και πρόβλεψη (24-48 ωρών) της θέσης, έντασης και χρονισμού των σοβαρών γεγονότων καταιγίδων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ βροχόπτωσης και ηλεκτρικών εκκενώσεων, με εφαρμογή την περιοχή της Μεσογείου, οι οποίες θα χρησιμοποιούν πληροφορίες κεραυνικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από γεωστατικούς / χαμηλής τροχιάς δορυφόρους. Με τη βοήθεια των νεφών και μοντέλων μέσης κλίμακας, σκοπεύουμε να προσομοιώσουμε πολυάριθμες περιπτώσεις πλημμύρων στην Ευρώπη, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας. Οι εκτιμήσεις της βροχής για παρελθούσες και μελλοντικές πλημμύρες θα αποτελέσουν είσοδο σε υδρολογικά μοντέλα, με σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητα πρόγνωσης των πλημμυρικών περιοχών, μαζί με τη χρονική υστέρηση μεταξύ της βροχόπτωσης και της πλημμύρας. Αφού έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί την ηλεκτρική δραστηριότητα για την εκτίμηση της θέσης και έντασης της βροχόπτωσης, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε αλγορίθμους βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η προειδοποίηση για πλημμυρικά επεισόδια μέσω του διαδικτύου για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, και ίσως αργότερα της Ευρώπης. Ακόμη, χρησιμοποιώντας δεδομένα ηλεκτρικής δραστηριότητας και μετεωρολογικά μοντέλα μέσης κλίμακας, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα βελτίωσης των 24-48ωρων προγνώσεων των έντονων φαινομένων βροχόπτωσης. Τα κοινωνικά οφέλη τέτοιου είδους προηγμένων προειδοποιήσεων θα διερευνηθούν, ιδιαίτερα σε σχέση με την διαχείριση του κινδύνου.

  Συνεργαζόμενοι φορείς: Tel Aviv University (Israel), The Open University (Israel), National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate (Italy), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Greece), University of Barcelona (Spain), Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment - Cyprus Meteorological Service (Cyprus)

  Συντονιστής: Tel Aviv University, Department of Geophysics and Planetary Sciences

 1. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Αύγουστος 2008

  Προϋπολογισμός: €15 000

  Ανάθεση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Συνεργαζόμενοι: Hydrologic Research Center

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Σ.Μ. Παπαλεξίου

  Πλαίσιο: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης και πρόγνωσης του πλημμυρικού κινδύνου με τη σύζευξη στοχαστικών, υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Η περιοχή μελέτης είναι η λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού. Το έργο περιλαμβάνει ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων βροχής στη λεκάνη, την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης των πλημμυρών σε αυτή την καρστική λεκάνη και την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε χαρακτηριστικές θέσεις του υδροσυστήματος.

 1. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Μάιος 2007

  Προϋπολογισμός: €45 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Το έργο αυτό αποτελεί συμπλήρωση και επικαιροποίηση με τις νεότερες εξελίξεις προηγούμενου ερευνητικού έργου (Ταξινόμηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας), που έχει εκπονηθεί από την ίδια ομάδα του ΕΜΠ (ανάθεση του ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Το έργο περιλαμβάνει: την ανάπτυξη μεθοδολογίας, την ανάλυση των υδατικών πόρων στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα από ποσοτική και ποιοτική άποψη, τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, την περιγραφή του θεσμικού, διοικητικού και αναπτυξιακού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, την παρουσίαση των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών που αφορούν στα νερά και τέλος μια προσέγγιση στο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των νερών της χώρας (συμπεράσματα, προβλήματα-λύσεις, προτάσεις έργων-μέτρων).

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2005–Δεκέμβριος 2006

  Προϋπολογισμός: €60 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης Δικτύων Σμοκόβου

  Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η συλλογή υδρολογικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος (ταμιευτήρας και συναφή έργα), (β) η διερεύνηση του νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα, (γ) η διερεύνηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης των έργων, και (ζ) η ολοκλήρωση δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 1999–Δεκέμβριος 2003

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Εξαιτίας του ξηρού κλίματος της ευρύτερης περιοχής, η Αθήνα έχει υποφέρει από συχνά φαινόμενα λειψυδρίας στη μακρά ιστορία της, αλλά πρόσφατα έχει αποκτήσει ένα αξιόπιστο υδροδοτικό σύστημα. Αυτό το πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, κύρια υδραγωγεία μήκους 350 km, 15 κύρια αντλιοστάσια και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Το σύστημα των υδατικών πόρων εξυπηρετεί και δευτερεύουσες χρήσεις όπως την άρδευση αγροτικών περιοχών και την ύδρευση γειτονικών πόλεων. H Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος, ανέθεσε το αυτό το ερευνητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω.

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1996–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της τρίτης φάσης είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

Ανάλυση τεχνολογικών μελετών

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60

  Ανάθεση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου

  Ανάδοχος: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. Κοινοπραξία

 1. Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ρεμάτων Ορεινών Λεκανών Απορροής Αλμωπίας

 1. Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City

  Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2014–Ιούλιος 2014

  Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

 1. Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Ιούλιος 2010

  Ανάδοχος: Λαζαρίδης και Συνεργάτες ΑΤΕΜ

 1. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2009–Ιούλιος 2010

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

 1. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Ιούνιος 2009

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε.

 1. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2006

  Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες

 1. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2005

  Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας

  Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

  Στις περιοχές Πύλου και Ρωμανού Μεσσηνίας, που τοποθετούνται στις λεκάνες απορροής των χειμάρρων Ξεριά και Σέλα δημιουργείται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας. Η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει επαρκείς και ποιοτικά κατάλληλους υδατικούς πόρους. Η μελέτη έχει στόχο την εκτίμηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και περιλαμβάνει υδρολογικές μετρήσεις και αναλύσεις του υδρολογικού ισοζυγίου.

 1. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2002–Ιανουάριος 2003

  Προϋπολογισμός: €90 000

  Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ

  Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

 1. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2000–Δεκέμβριος 2002

  Προϋπολογισμός: €1 782 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη

 1. Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάδοχος: Υπολογιστική Μηχανική

 1. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2000–Φεβρουάριος 2001

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

  [Προκαταρκτική στοχαστική ανάλυση της αβεβαιότητας των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές παρέχουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φαινόμενα που σχετίζονται είτε με ατμοσφαιρικές ή γεωφυσικές διεργασίες, η μη προβλεψιμότητα είναι εγγενής στα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα καινοτόμο και απλό στοχαστικό εργαλείο, το κλιμακόγραμμα, επιλέχθηκε για να εξετάσει το βαθμό μη προβλεψιμότητας. Εφαρμόζοντας το κλιμακόγραμμα στις σχετικές χρονοσειρές και χωρικές σειρές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό μη προβλεψιμότητας κάθε διεργασίας μέσω της παραμέτρου Hurst, ήτοι ενός δείκτη του ποσοτικοποιεί το επίπεδο αβεβαιότητας. Όλες οι εξεταζόμενες διεργασίες εμφανίζουν μια παράμετρο Hurst μεγαλύτερη του 0.5, που υποδηλώνει αυξημένη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές μόνο μέσω στοχαστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας, για το οποίο γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος, με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης, για το οποίο δείχνουμε πώς η αβεβαιότητα (σε όρους μεταβλητότητας) των υδρομετεωρολογικών διεργασιών εισόδου τροποποιεί την αβεβαιότητα των τιμών ενέργειας εξόδου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1864/1/documents/adgeo-45-193-2018.pdf (559 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.adv-geosci.net/45/193/2018/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A framework for dry period low flow forecasting in Mediterranean streams, Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-018-2060-z, 2018.

  [Πλαίσιο πρόγνωσης χαμηλών ροών ξηρής περιόδου σε Μεσογειακά υδατορεύματα]

  Στόχος του άρθρου είναι να παράσχει ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο μακροπρόθεσμης πρόγνωσης των χαμηλών ροών (έως και έξη μήνες μετά), με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα, ήτοι παρατηρήσεις παροχών που λαμβάνονται στο πέρας της υγρής περιόδου (το πρώτο μισό του Απριλίου, για την περιοχή της Μεσογείου). Καρδιά του μεθοδολογικού πλαισίου είναι η εξίσωση εκθετικής μείωσης, ενώ η τυπική προσέγγιση βαθμονόμησης του μοντέλου μέσω διαχωρισμού του δείγματος (split-sample), που είναι γνωστό ότι υποφέρει από την εξάρτησή της από το δείγμα δεδομένων της βαθμονόμησης, εμπλουτίζεται εισάγοντας μια διαδικασία βαθμονόμησης τυχαία επιλεγμένων πολλαπλών υπο-δειγμάτων (Randomly Selected Multiple Subsets, RSMS). Ακόμη, εισάγουμε και εφαρμόζουμε ένα τροποποιημένο μέτρο αποτελεσματικότητας, καθώς στο παρόν παλίσιο μοντελοποίησης το κλασικό μέτρο Nash-Sutcliffe οδηγεί γενικά σε μη ρεαλιστικά υψηλή επίδοση. Το προτεινόμενο πλαίσιο αξιολογείται σε 25 Μεσογειακά ποτάμια διαφορετικής κλίμακας και υδρολογικής δυναμικής, στα οποία περιλαμβάνονται και υδατορεύματα διαλείπουσας δίαιτας. Αρχικά, στο πρωτογενές υδρογράφημα εφαρμόζονται τεχνικές επεξεργασίας σήματος και εξομάλυνσης δεδομένων, φιλτράρονται μέσω τεχνικών επεξεργασίας σήματος, ώστε να αποκοπούν οι υψηλές ροές που οφείλονται σε πλημμυρικά επεισόδια που πραγματοποιούνται κατά τις ξηρές περιόδους, επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση της πτωτικής μορφής της συνιστώσας της βασικής ροής. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το μοντέλο γραμμικού ταμιευτήρα ώστε να εξάγουμε τον μεταβλητό ανά έτος συντελεστή στείρευσης, και επιχειρούμε να εξηγήσουμε τη διάμεσο τιμή του (από ένα πλήθος ετών) στη βάση τυπικών υδρολογικών δεικτών και της έκτασης της λεκάνης απορροής. Ακολούθως, εκτελούμε το μοντέλο σε μορφή πρόγνωσης, θεωρώντας ότι ο συντελεστής στείρευσης κάθε επόμενης ξηρής περιόδου είναι γραμμική συνάρτηση της παρατηρημένης παροχής στο πέρας της υγρής περιόδου. Στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες λεκάνες, το μοντέλο παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική προγνωστική ικανότητα, και, ακόμη, είναι εύρωστο, όπως καταδεικνύεται από την περιορισμένη μεταβλητότητα των βελτιστοποιημένων παραμέτρων στα τυχαία μεταβαλλόμενα δείγματα βαθμονόμησης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1861/2/documents/Risva2018_Article.pdf (2276 KB)

 1. I. Tsoukalas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, A cautionary note on the reproduction of dependencies through linear stochastic models with non-Gaussian white noise, Water, 10 (6), 771, doi:10.3390/w10060771, 2018.

  [Προειδοποιητική επισήμανση σχετικά με την αναπαραγωγή των εξαρτήσεων μέσω γραμμικών στοχαστικών μοντέλων με μη γκαουσιανό λευκό θόρυβο]

  Από τις πρώτες ημέρες της στοχαστικής υδρολογίας πίσω στη δεκαετία του ’60, τα μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης (AR) και κινούμενου μέσου όρου (ΜΑ) χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για την προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών. Αρχικά, κυριάρχησαν το μοντέλο AR(1) ή Μαρκοβιανά μοντέλα με γκαουσιανό θόρυβο, λόγω της εννοιολογικής και μαθηματικής τους απλότητας. Ωστόσο, η πανταχού παρούσα ασύμμετρη συμπεριφορά των περισσότερων υδρομετεωρολογικών διεργασιών, κυρίως στις λεπτές χρονικές κλίμακες, κατέστησε αναγκαία τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών που μπορούν επίσης να αναπαράξουν ροπές μεγαλύτερης τάξης. Συνεπώς, τα προηγούμενα σχήματα εμπλουτίστηκαν ώστε να διατηρούν την ασυμμετρία, μέσω της χρήσης μη γκαουσιανού λευκού θορύβου – τροποποίηση που αποδίδεται στους Thomas & Fiering (TF). Παρόλο που η διατήρηση ροπών υψηλότερης τάξης προκειμένου να προσεγγιστεί μια κατανομή αποτελεί μια περιορισμένη και δυνητικά επικίνδυνη λύση, η προσέγγιση TF κατέστη μια κοινή επιλογή στην επιχειρησιακή πρακτική. Στην παρούσα μελέτη, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εισαγωγή τους, αποκαλύπτουμε μια σημαντική αδυναμία που εκτείνεται σε όλα τα δημοφιλή γραμμικά στοχαστικά μοντέλα που εφαρμόζουν μη γκαουσιανό λευκό θόρυβο. Εστιάζοντας στη μαρκοβιανή περίπτωση, αποδεικνύουμε μαθηματικά ότι αυτό το σχήμα γέννησης παράγει φραγμένες σχέσεις εξάρτησης, που είναι μη ρεαλιστικές και μη συνεπείς με τα παρατηρημένα δεδομένα. Η αποκαλούμενη ως «συμπεριφορά περιβλήματος» εντείνεται καθώς αυξάνει η ασυμμετρία και συσχέτιση, όπως αναδεικνύεται με βάση πραγματικά και υποθετικά προβλήματα προσομοίωσης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1848/1/documents/water-10-00771.pdf (14101 KB)

  Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/10/6/771

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Papalexiou, S. M., Y. Markonis, F. Lombardo, A. AghaKouchak, and E. Foufoula‐Georgiou, Precise temporal Disaggregation Preserving Marginals and Correlations (DiPMaC) for stationary and non‐stationary processes, Water Resources Research, doi:10.1029/2018WR022726, 2018.

 1. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.

  [Επιχειρησιακή μέθοδος υλοποίησης της Οδηγίας για τις Πλημμύρες σε αστικές περιοχές χωρίς μετρητικές υποδομές]

  Αναπτύσσεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές χωρίς μετρητικές υποδομές, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οδηγίας της ΕΕ για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα, το οποίο επιδεικνύεται στην μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, στην Κεντρική Ελλάδα, που επηρεάζεται συχνά από ισχυρές καταιγίδες που προκαλούν αστραπιαίες πλημμύρες. Εφαρμόζεται μια προσέγγιση σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες σε καίριες πτυχές της μοντελοποίησης. Αυτό εμπεριέχει αναλύσεις ακραίων βροχοπτώσεων, από τις οποίες προκύπτουν χωρικά κατανεμημένες σχέσεις έντασης-διάρκειας-συχνότητας (όμβριες καμπύλες) και διαστήματα εμπιστοσύνης αυτών, και προσομοιώσεις πλημμυρών, μέσω της μεθόδου SCS-CN και της θεωρίας μοναδιαίου υδρογραφήματος, που παράγουν υδρογραφήματα σχεδιασμού σε κλίμακα υπολεκάνης, για διάφορες συνθήκες εδαφικής υγρασίας. Η διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων και απεικόνιση των κατακλυζόμενων περιοχών υλοποιείται μέσω του μοντέλου HEC-RAS 2D, με ευέλικτη διάσταση κανάβου, αντιπροσωπεύοντας την αντίσταση που προκαλούν τα κτήρια μέσω της μεθόδου τοπικής ανύψωσης. Για όλα τα υδρογραφήματα εκτιμώνται άνω και κάτω όρια των βαθών νερού, ταχυτήτων ροής και κατακλυζόμενων εκτάσεων, για διάφορες τιμές του συντελεστή τραχύτητας. Η μεθοδολογία επαληθεύεται με βάση το πλημμυρικό επεισόδιο της 9ης Οκτωβρίου 2006, με τη χρήση παρατηρημένων δεδομένων πλημμυρικής κατάκλυσης. Οι αναλύσεις μας καταδεικνύουν ότι παρόλο που οι τυπικές προσεγγίσεις μηχανικού για λεκάνες χωρίς μετρήσεις υπόκεινται σε μείζονες αβεβαιότητες, η υδρολογική εμπειρία μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη πληροφορίας, εξασφαλίζοντας έτσι αρκετά ρεαλιστικά αποτελέσματα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1829/1/documents/hydrology-05-00024_Idnk8fW.pdf (5243 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  2. Manfreda, S., C. Samela, A. Refice, V. Tramutoli, and F. Nardi, Advances in large-scale flood monitoring and detection, Hydrology, 5(3), 49, doi:10.3390/hydrology5030049, 2018.

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Timing the time of concentration: shedding light on a paradox, Hydrological Sciences Journal, 63 (5), 721–740, doi:10.1080/02626667.2018.1450985, 2018.

  [Χρονομετρώντας τον χρόνο συγκέντρωσης: ρίχνοντας φως σε κάτι παράδοξο]

  Από τις απαρχές της υδρολογίας, ο χρόνος συγκέντρωσης, tc, αντιμετωπίστηκε συμβατικά ως μια σταθερή ποσότητα. Ωστόσο, θεωρητικά τεκμήρια όσο και εμπειρικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι ο χρόνος tc εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα έναντι της βροχόπτωσης, καθιστώντας τον ορισμό και εκτίμησή του ένα υδρολογικό παράδοξο. Υιοθετώντας τις υποθέσεις της ορθολογικής μεθόδου και της κινηματικής προσέγγισης, παρέχουμε μια αποτελεσματική διαδικασία σε περιβάλλον ΣΓΠ για την εκτίμηση του χρόνου ροής κατά μήκος της μέγιστης υδραυλικής διαδρομής. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο σε 30 Μεσογειακές λεκάνες, αποδεικνύεται ότι ο χρόνος tc είναι μια συνάρτηση αρνητικής δύναμης της έντασης της ενεργού βροχόπτωσης. Ακόμη, διατυπώνονται περιοχικές σχέσεις για την εξαγωγή του πολλαπλασιαστή (μοναδιαίος χρόνος συγκέντρωσης) και του εκθέτη της συνάρτησης από περιληπτική γεωμορφολογική πληροφορία. Οι σχέσεις αυτές επαλυθεύονται έναντι παρατηρημένων δεδομένων και θεωρητικών αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας. Πέραν της προσφοράς μια ταχείας και εύκολης επίλυσης του παραδόξου, δίνουμε έμφαση στην αναγκαιότητα υλοποίησης της έννοιας του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στα υδρολγικά μοντέλα, σηματοδοτώντας έτσι μια μείζονα αλλαγή από τις τρέχουσες πρακτικές των μηχανικών.

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.

  [Η έννοια του αριθμού καμπύλης απορροής ως οδηγού για τη χάραξη μονάδων υδρολογικής απόκρισης]

  Προτείνουμε μια νέα μεθοδολογία για τη χάραξη μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ), που βασίζεται στην έννοια του Αριθμού Καμπύλης Απορροής (Curve Number, CN). Αρχικά, μια ημιαυτόματη διαδικασία σε περιβάλλον ΣΓΠ επιτρέπει την παραγωγή του χάρτη της λεκάνης με κατανεμημένες τιμές του CN, ως προϊόντος τριών κατηγοριοποιημένων χωρικών επιπέδων, ήτοι της περατότητας εδαφών, των χρήσεων/κάλυψης γης, και της αποστραγγιστικής ικανότητας. Οι χάρτης τιμών του CN χρησιμοποιεπίται στη συνέχεια για την παραμετροποίηση του μοντέλου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο απαιτούενος αριθμός και η χωρική έκταση των ΜΥΑ και, συνακόλουθα, το πλήθος των μεταβλητών ελέγχου του προβλήματος βαθμονόμησης. Η νέα προσέγγιση αποσκοπεί στο να περιορίσει την υποκειμενικότητα που εισάγει ο ορισμός των ΜΥΑ και, ταυτόχρονα, να παράσχει φειδωλά σχήματα μοντελοποίησης. Ειδικότερα, η παραμετροποίηση βάσει του CN: (1) επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίσει όσες παραμέτρους μπορεί να υποστηρίξει η διαθέσιμη υδρολογική πληροφορία, (2) συσχετίζει τις παραμέτρους του μοντέλου με τις αναμενόμενες αποκρίσεις της λεκάνης, όπως αυτές ποσοτικοποιούνται σε όρους κλάσεων του CN που αναφέρονται στις ΜΥΑ, και (3) μειώνει τον φόρτο της βαθμονόμησης του μοντέλου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλή προγνωστική ικανότητα. Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης προσέγγισης επιδεικνύονται στην υδρολογική μοντελοποίηση της λεκάνης απορροής του Νέδοντα (ΝΔ Ελλάδα), όπου εφαρμόζονται παραμετροποιήσεις διαφορετικής πολυπλοκότητας στην πρόσφατα αναβαθμισμένη έκδοση του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Το πείραμα μοντελοποίησης με διαφορετικό αριθμό ΜΥΑ, όπου το πρόβλημα εκτίμησης των παραμέτρων αντιμετωπίστηκε μέσω αυτόματης βελτιστοποίησης, έδειξε ότι η παραμετροποίηση με τρεις ΜΥΑ, όσες δηλαδή και οι διαθέσιμες χρονοσειρές παροχής, εξασφάλισε τη βέλτιστη επίδοση. Ομοίως, έλεγχοι με εναλλακτικές διαμορφώσεις των ΜΥΑ επιβεβαίωσαν ότι τα υψηλότερα μέτρα προσαρμογής, τόσο στη βαθμονόμηση όσο και στην επαλήθευση, επιτεύχθηκαν με την προσέγγιση βάσει του CN, ενώ κατέληξε, επίσης, σε τιμές παραμέτρων της κάθε ΜΥΑ που είναι σε συμφωνία με τη φυσική τους ερμηνεία.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/194

 1. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Stochastic periodic autoregressive to anything (SPARTA): Modelling and simulation of cyclostationary processes with arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (1), 161–185, WRCR23047, doi:10.1002/2017WR021394, 2018.

  [Στοχαστικό περιοδικό μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης για κάθε κατανομή (SPARTA): Μοντελοποίηση και προσομοίωση κυκλοστάσιμων διεργασιών με αυθαίρετες περιθώριες κατανομές]

  Τα στοχαστικά μοντέλα στην υδρολογία παραδοσιακά αποσκοπούν στο να αναπαράξουν τα εμπειρικά στατιστικά χαρακτηριστικά των παρατηρημένων δεδομένων παρά κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο κατανομής, το οποίο επιχειρεί να περιγράψει τη συνήθως μη γκαουσιανή στατιστική συμπεριφορά των αντίστοιχων διεργασιών. Το μοντέλο SPARTA (Stochastic Periodic AutoRegressive To Anything) παρέχει μια εναλλακτική και πρωτότυπη προσέγγιση, η οποία επιτρέπει τη ρητή περιγραφή κάθε διεργασίας ενδιαφέροντος μέσω οποιουδήποτε μοντέλου κατανομής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρότυπα εξάρτησης που δεν μπορούν να απεικονιστούν πλήρως μέσω των τυπικών γραμμικών στοχαστικών σχημάτων. Ακρογωνιαίος λίθος της προτεινόμενης προσέγγισης είναι το μοντέλο από κοινού κατανομής Nataf, που σχετίζεται με τη γκαουσιανή copula, και συνδυάζεται με περιοδικές γκουασιανές ανελίξεις αυτοπαλινδρόμησης. Προκειμένου να αποκτήσουμε την επιθυμητή στοχαστική δομή, αναπτύξαμε επίσης έναν υπολογιστικά απλό και αποδοτικό αλγόριθμο, βασισμένο σε μια υβριδική διαδικασία Monte-Carlo, που χρησιμοποιείται για να προσεγγίσει τους απαιτούμενους ισοδύναμους συντελεστές συσχέτισης. Τα θεωρητικά και πρακτικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθόδου, αντιπαραβαλλόμενα με τα αποτελέσματα ευρέως χρησιμοποιούμενων στοχαστικών μοντέλων, αναδεικνύονται μέσω πραγματικών και υποθετικών εφαρμογών στοχαστικής προσομοίωσης, που αφορούν τόσο σε μονομεταβλητές όσο και πολυμεταβλητές χρονοσειρές.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Papalexiou, S. M., Unified theory for stochastic modelling of hydroclimatic processes: Preserving marginal distributions, correlation structures, and intermittency, Advances in Water Resources, 115, 234-252, doi:10.1016/j.advwatres.2018.02.013, 2018.

 1. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, European Water, 59, 303–309, 2017.

  [Χωρική παρεμβολή δυνητικής εξατμοδιαπνοής για σκοπούς ακριβούς άρδευσης]

  Η ακριβής άρδευση αποτελεί μια καινοτομία στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, καθώς παρέχει τα μέσα για τη βέλτιστη χρήση του. Τα πρόσφατα χρόνια, έχουν υλοποιηθεί διάφορες εφαρμογές ακριβούς άρδευσης, βασισμένες σε χωρικά δεδομένα από διαφορετικές πηγές, π.χ. δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών, δεδομένα τηλεπισκόπησης, και μετρήσεις πεδίου. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και διαχείριση των συστημάτων βέλτιστης άρδευσης είναι η ημερήσια δυνητική εξατμοδιαπνοή (ΡΕΤ). Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι η την εκτίμηση της ημερήσιας ΡΕΤ της αντιπροσωπευτικής ημέρας κάθε μήνα, στη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται η εφαρμογή της πρόσφατα εισηγμένης μη παραμετρικής μεθοδολογίας BSS (bilinear surface smoothing) για τη χωρική παρεμβολή της ημερήσιας ΡΕΤ. Η περιοχή μελέτης είναι η πεδιάδα της Άρτας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου στη ΒΔ Ελλάδα. Η ημερήσια ΡΕΤ εκτιμήθηκε με βάση τη μεθοδολογία FAO Penman-Monteith, με δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα δίκτυο έξι αγρομετεωρολογικών σταθμών, που εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 2015 σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής μελέτης. Για λόγους διερεύνησης, παράξαμε χάρτες για τις Ιουλιανές ημέρες 105, 135, 162, 199, 229 και 259, καλύπτοντας έτσι την πλήρη αρδευτική περίοδο του 2015. Ακόμη, σε κάθε σταθμό έγιναν συγκρίσεις και επαληθεύσεις έναντι της υπολογισθείσας, με τη μέθοδο FAO Penman-Monteith, PET, με χρήση της BSS και μια κοινά εφαρμοζόμενης μεθόδου παρεμβολής, ήτοι της μεθόδου των αντίστροφων αποστάσεων (IDW). Κατά τη διάρκεια της διαδικασία επαλήθευσης, με απομάκρυνση ενός σταθμού κάθε φορά, η μέθοδος BSS παρήγαγε πολύ καλά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας IDW. Δεδομένης της απλότητας της BSS, η ολική της επίδοση είναι ικανοποιητική, παρέχοντας χάρτες που αντιπροσωπεύουν τη χωρική και χρονική μεταβολή της ημερήσιας ΡΕΤ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1776/1/documents/EW_2017_59_41_2HOxTxv.pdf (4259 KB)

  Βλέπε επίσης: http://ewra.net/ew/pdf/EW_2017_59_41.pdf

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, European Water, 57, 337–343, 2017.

  [Φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε Mεσογειακά υδατορεύματα]

  Η περίοδος χαμηλών απορροών ενός ποταμού εμφανίζεται συνήθως εποχιακά στις ξηρές περιόδους και συχνά συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες σε νερό. Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας, συχνά προκαλεί ποικίλα διαχειριστικά προβλήματα. Η εργασία στοχεύει στην υλοποίηση αποτελεσματικών και επιχειρησιακά εφαρμόσιμων εργαλείων για την πρόβλεψη χαμηλών ροών. Η μεθοδολογία βασίζεται στην υιοθέτηση μοντέλου με μορφή εκθετικής μείωσης για την καμπύλη στείρευσης. Ως τιμή εκκίνησης χρησιμοποιείται ένα στατιστικό χαρακτηριστικό των ροών προ της ξηρής περιόδου. Ο ρυθμός στείρευσης εκφράζεται ως γραμμική συνάρτηση της τιμής εκκίνησης. Οι παράμετροι της συνάρτησης είναι σταθερές στο χρόνο και βαθμονομούνται σε δεδομένα που αντι-προσωπεύουν την συνιστώσα των χαμηλών ροών στα ολικά υδρογραφήματα. Χρησιμοποιούνται ημερήσιες χρονοσειρές από τον Αχελώου στην Ελλάδα, τον Ξερό και τη Περιστερώνα στην Κύπρο και τον Salso στην Ιταλία. Τα ολικά υδρογραφήματα φιλτράρονται με τεχνικές επεξεργασίας σήματος ώστε να αφαιρεθεί η επίδραση των πλημμυρικών γεγονότων κατά τις ξηρές περιόδους. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν να προκύψουν ικανοποιητικές προβλέψεις χαμηλών ροών για Mεσογειακές λεκάνες με διαφορετικό υδρολογικό καθεστώς.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1753/1/documents/EW_2017_57_47.pdf (859 KB)

  Βλέπε επίσης: http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2017_57_47.pdf

 1. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.

  [Παραμετρικό μοντέλο δυνητικής εξατμοδιαπνοής: μια παγκόσμια έρευνα]

  Παρουσιάζουμε και επαληθεύουμε ένα παγκόσμιο παραμετρικό μοντέλο δυνητικής εξατμοδιαπνοής (ΡΕΤ) δύο παραμέτρων, οι οποίες εκτιμώνται μέσω βαθμονόμησης, χρησμοποιώντας ως επεξηγηματικές μεταβλητές τη θερμοκρασία και εξωγήινη ακτινοβολία. Το μοντέλο αι η διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων του ελέγχονται σε όλο τον πλανήτη, με χρήση της βάσης δεδομένων FAO CLIMWAT που παρέχει μέσες μηνιαίες τιμές των μετεωρολογικών εισόδων σε 4300 θέσεις παγκοσμίως. Μια προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων αυτών επέτρεψε την εξήγηση των κύριων μηχανισμών της ΡΕΤ παγοσμίως και εποχιακά. Στη συνέχεια , αναπτύξαμε ένα εργαλείο αυτόματης βελτιστοποίησης για τη βαθμονόμηση του μοντέλου και την παραγωγή σημειακών εκτιμήσεων της δυνητικής εξατμοδιαπνοής έναντι εκτιμήσεων με τη μέθοδο Penman-Monteith. Επίσης, πραγματοποιήσαμε εκτενείς αναλύσεις των δεδομένων εισόδου και εξόδου του μοντέλου, περιλαμβανομένης και της παραγωγής παγκόσμιων χαρτών των βελτιστοποιημένων παραμέτρων και σχετικών μέτρων επίδοσης. Ακόμη, εφαρμόσαμε τιμές των βελτιστοποιημένων παραμέτρων από παρεμβολή για να επαληθεύσουμε την προγνωστική ιακνότητα του μοντέλου μας έναντι μηνιαίων μετεωρολογικών χρονοσειρών, σε διάφορους σταθμούς στον κόσμο. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ακόμα και με τη χρήση περιληπτικής λκλιματικής πληροφορίας για τη βαθμονόμηση του μοντέλου και τη χρήση παραμέτρων από παρεμβολή ως τοπικών εκτιμητριών, το μοντέλο γενικά εξασφαλίζει αξιόπιστες εκτιμήσεις της ΡΕΤ. Σε κάποιες περιπτώσεις το μοντέλο έχει φτωχή συμπεριφορά ως προς την εκτίμηση της ΡΕΤ αναφοράς, λόγω μη ομαλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της θερμοκρασίας και εξωγήινης ακτινοβολίας, καθώς και επειδή οι σχετικές διεργασίες επηρεάζονται από επιπρόσθετα αίτια, π.χ. τη σχετική υγρασία και την ταχύτητα ανέμου. Ωστόσο, η ανάλυση των υπολοίπων έδειξε ότι το μοντέλο είναι συνεπές σε όρους ετίμησης παραμέτρων και εαλήθευσης. Οι εξαγόμενοι χάρτες παραμέτρων επιτρέπουν την άμεση χρήση του παραμετρικού μοντέλου οπουδήποτε στον κόσμο, παρέχοντας εκτιμήσεις της ΡΕΤ στην περίπτωση ελλιπών δεδομένων, που μποτούν να βελτιωθούν περαιτέρων με τη χρήση ενός μετεωρολογικών δειγμάτων μικρού μήκους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1738/2/documents/water-09-00795.pdf (6428 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/9/10/795

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Elferchichi, A., G. A. Giorgio, N. Lamaddalena, M. Ragosta, and V. Telesca, Variability of temperature and its impact on reference evapotranspiration: the test case of the Apulia region (Southern Italy), Sustainability, 9(12), 2337, doi:10.3390/su9122337, 2017.
  2. Li, M., R. Chu, S. Shen, and A. R. T. Islam, Quantifying climatic impact on reference evapotranspiration trends in the Huai River Basin of Eastern China, Water, 10(2), 144, doi:10.3390/w10020144, 2018.
  3. Yan, N., F. Tian, B. Wu, W. Zhu, and M. Yu, Spatiotemporal analysis of actual evapotranspiration and its causes in the Hai basin, Remote Sensing, 10(2), 332; doi:10.3390/rs10020332, 2018.
  4. Li, M., R. Chu, A.R.M.T. Islam, and S. Shen, Reference evapotranspiration variation analysis and its approaches evaluation of 13 empirical models in sub-humid and humid regions: A case study of the Huai River Basin, Eastern China, Water, 10(4), 493, doi:10.3390/w10040493, 2018.
  5. Hao, X., S. Zhang, W. Li, W. Duan, G. Fang, Y. Zhang , and B. Guo, The uncertainty of Penman-Monteith method and the energy balance closure problem, Journal of Geophysical Research – Atmospheres, 123(14), 7433-7443, doi:10.1029/2018JD028371, 2018.
  6. Giménez, P. O., and S. G. García-Galiano, Assessing Regional Climate Models (RCMs) ensemble-driven reference evapotranspiration over Spain, Water, 10(9), 1181, doi:10.3390/w10091181, 2018.

 1. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, Energy Procedia, 125, 405–414, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.078, 2017.

  [Προσομοίωση ροών νερού και ενέργειας μέσω συστημάτων ταμιευτήρων μικρής κλίμακας υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων]

  Παρουσιάζεται μια στοχαστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις αβεβαιότητες των δεδομένων εισόδου σε προσομοιώσεις νερού και ενέργειας. Το στοχαστικό υπόδειγμα, το οποίο επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της εγγενούς αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμο στην περίπτωση ελλιπούς ή ανεπαρκούς πληροφορίας. Το σχήμα μας χρησιμοποιεί απλοποιημένα εννοιολογικά μοντέλα, τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές αβεβαιότητες, ώστε να παράξει τα δεδομένα εισόδου του συνολικού προβλήματος προσομοίωσης. Η μεθοδολογία ελέγχεται σε ένα υποθετικό υβριδικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας ενός μικρού νησιού του Αιγαίου, ήτοι της Αστυπάλαιας, που περιλαμβάνει έναν ταμιευτήρα με δυνατότητα αντλησιοταμίευσης, που εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις νερού, όπου τόσο οι εισροές όσο και οι ζητήσεις νερού αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές, ως συνέπεια των στοχαστικών δεδομένων εισόδου και παραμέτρων τους.

  Σχετικές εργασίες:

  • [71] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1732/1/documents/energy_proc_paper.pdf (2324 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων υδραυλικών μοντέλων με βάση θεωρητικές και πραγματικές εφαρμογές για την εκτίμηση της αβεβαιότητας στην αποτύπωση των πλημμυρών]

  Τα μονοδιάστατα και ψευδο-διδιάστατα υδραυλικά μοντέλα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα (HEC-RAS, LISFLOOD-FP και FLO-2d) χρησιμοποιούναι ευρέως στην αποτύπωση της πλημμυρικής κατάκλυσης. Τα μοντέλα αυτά ελέγχονται σε ένα θεωρητικό πρόβλημα αναφοράς, θεωρώντας μια μικτή ορθογωνική-τριγωνική διατομή καναλιού. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση Monte-Carlo, υλοποιούμε εκτενείς αναλύσεις ευαισθησίας, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την παροχή εισόδου, την κατά μήκος και την εγκάρσια κλίση, τον συντελεστή τραχύτητας καθώς και το μέγεθος φατνίου του υπολογιστικού κανάβου. Με βάση στατιστικές αναλύσεις των τριών μεταβλητών εξόδου ενδιαφέροντος, δηλαδή του βάθους ροής στις θέσεις εισροής και εκροής, και τον συνολικό πλημμυρικό όγκο, διερευνούμε την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις του μοντέλου και των συνθηκών ροής, χωρίς την επίδραση σφαλμάτων και άλλων παραδοχών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμετρία του αγωγού και τις οριακές συνθήκες. Ακόμη, εκτιμούμε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με κάθε μεταβλητή εισόδου, την οποία συγκρίνουμε με την ολική αβεβαιότητα. Τα συμπεράσματα των θεωρητικών αναλύσεων διαφωτίζονται επιπλέον με την εφαρμογή των τριών μοντέλων σε πραγματικά προβλήματα διόδευσης πλημμύρας, στο πλαίσιο δύο ιδιαίτερα απαιτητικών μελετών περίπτωσης στην Ελλάδα.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Apel, H., O. Martínez Trepat, N. N. Hung, D. T. Chinh, B. Merz, and N. V. Dung, Combined fluvial and pluvial urban flood hazard analysis: concept development and application to Can Tho city, Mekong Delta, Vietnam, Natural Hazards and Earth System Sciences, 16, 941-961, doi:10.5194/nhess-16-941-2016, 2016.
  2. Papaioannou , G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Flood inundation mapping sensitivity to riverine spatial resolution and modelling approach, Natural Hazards, 83, 117-132, doi:10.1007/s11069-016-2382-1, 2016.
  3. #Santillan, J. R., A. M. Amora, M. Makinano-Santillan, J. T. Marqueso, L. C. Cutamora, J. L. Serviano, and R. M. Makinano, Assessing the impacts of flooding caused by extreme rainfall events through a combined geospatial and numerical modeling approach, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, Prague, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B8-1271-2016, 2016.
  4. Cheviron, B. and R. Moussa, Determinants of modelling choices for 1-D free-surface flow and morphodynamics in hydrology and hydraulics: a review, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3799-3830, doi:10.5194/hess-20-3799-2016, 2016.
  5. Anees, M.T., K. Abdullah, M.N.M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, N. A. Zakaria, M.I. Syakir, and A.K. Mohd. Omar, Numerical modeling techniques for flood analysis, Journal of African Earth Sciences, 124, 478–486, doi:10.1016/j.jafrearsci.2016.10.001, 2016.
  6. Skublics, D., G. Blöschl, and P. Rutschmann, Effect of river training on flood retention of the Bavarian Danube, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 64(4), 349-356, doi:10.1515/johh-2016-0035, 2016.
  7. Doong, D.-J., W. Lo, Z. Vojinovic, W.-L. Lee, and S.-P. Lee, Development of a new generation of flood inundation maps—A case study of the coastal City of Tainan, Taiwan, Water, 8(11), 521, doi:10.3390/w8110521, 2016.
  8. #Cartaya, S., and R. Mantuano-Eduarte, Identificación de zonas en riesgo de inundación mediante la simulación hidráulica en un segmento del Río Pescadillo, Manabí, Ecuador, Revista de Investigación, 40(89), 158-170, 2016.
  9. Javadnejad, F., B. Waldron, and A. Hill, LITE Flood: Simple GIS-based mapping approach for real-time redelineation of multifrequency floods, Natural Hazards Review, 18(3), doi:10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000238, 2017.
  10. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
  11. Roushangar, K., M. T. Alami, V. Nourani, and A. Nouri, A cost model with several hydraulic constraints for optimizing in practice a trapezoidal cross section, Journal of Hydroinformatics, 19(3), 456-468, doi:10.2166/hydro.2017.081, 2017.
  12. Papaioannou, G., L. Vasiliades, A. Loukas, and G. T. Aronica, Probabilistic flood inundation mapping at ungauged streams due to roughness coefficient uncertainty in hydraulic modelling, Advances in Geosciences, 44, 23-34, doi:10.5194/adgeo-44-23-2017, 2017.
  13. Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, M. I. Syakir, A. K. M. Omar, and K. Hossain, Applications of remote sensing, hydrology and geophysics for flood analysis, Indian Journal of Science and Technology, 10(17), doi:10.17485/ijst/2017/v10i17/111541, 2017.
  14. Fuentes-Andino, D., K. Beven, S. Halldin, C.-Y. Xu, J. E. Reynolds, and G. Di Baldassarre, Reproducing an extreme flood with uncertain post-event information, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 3597-3618, doi:10.5194/hess-21-3597-2017, 2017.
  15. #Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nordin, N. N. N. Ab Rahman, M. I. Syakir, and M. O. A. Kadir, One- and two-dimensional hydrological modelling and their uncertainties, Flood Risk Management, T. Hromadka and P. Rao (editors), Chapter 11, doi:10.5772/intechopen.68924, 2017.
  16. #Papaioannou, G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Sensitivity analysis of a probabilistic flood inundation mapping framework for ungauged catchments, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA “Panta Rhei”, European Water Resources Association, Athens, 2017.
  17. Bangira, T., S. M. Alfieri , M. Menenti, A. van Niekerk, and Z. Vekerdy, A spectral unmixing method with ensemble estimation of endmembers: Application to flood mapping in the Caprivi floodplain, Remote Sensing, 9, 1013, doi:10.3390/rs9101013, 2017.
  18. Carisi, F., A. Domeneghetti, M. G. Gaeta, and A. Castellarin, Is anthropogenic land subsidence a possible driver of riverine flood-hazard dynamics? A case study in Ravenna, Italy, Hydrological Sciences Journal, 62(15), 2440-2455, doi:10.1080/02626667.2017.1390315, 2017.
  19. Podhoranyi, M., P. Veteska, D. Szturcova, L. Vojacek, and A. Portero, A web-based modelling and monitoring system based on coupling environmental models and hydrological-related data, Journal of Communications, 12(6), 340-346, doi:10.12720/jcm.12.6.340-346, 2017.
  20. Bhuyian, N. M., A. Kalyanapu, and F. Hossain, Evaluating conveyance-based DEM correction technique on NED and SRTM DEMs for flood impact assessment of the 2010 Cumberland river flood, Geosciences, 7(4), 132; doi:10.3390/geosciences7040132, 2017.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. #Siregar, R. I., Hydraulic modeling of flow impact on bridge structures: a case study on Citarum bridge, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309, 012015, doi:10.1088/1757-899X/309/1/012015, 2018.
  23. Lousada, S. A. N., D. Miranda, R. F. Camacho, and R. A. Castanho, Hydraulic studies and their influence for regional urban planning: a practical approach to Funchal’s rivers, Revista Brasiliera de Planejamento e Desenvolvimento, 7(1), 145-164, doi:10.3895/rbpd.v7n1.7179, 2018.
  24. Liu, W., and H. Liu, Integrating Monte Carlo and the hydrodynamic model for predicting extreme water levels in river systems, Preprints 2018, 2018030088, doi:10.20944/preprints201803.0088.v1, 2018.
  25. #Indrawan, I., and R. I. Siregar, Analysis of flood vulnerability in urban area: a case study in Deli watershed, Journal of Physics Conference Series, 978(1), 012036, doi:10.1088/1742-6596/978/1/012036, 2018.
  26. #Siregar, R. I., Land cover change impact on urban flood modeling (case study: Upper Citarum watershed), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126(1), 012027, doi:10.1088/1755-1315/126/1/012027, 2018.
  27. #Ng, Z. F.., J. I. Gisen, and A. Akbari, Flood inundation modelling in the Kuantan river basin using 1D-2D flood modeller coupled with ASTER-GDEM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 318(1), 012024, doi:10.1088/1757-899X/318/1/012024, 2018.
  28. Liu, Z., V. Merwade, and K. Jafarzadegan, Investigating the role of model structure and surface roughness in generating flood inundation extents using 1D and 2D hydraulic models, Journal of Flood Risk Management, doi:10.1111/jfr3.12347, 2018.
  29. Kaya, C. M., G. Tayfur, and O. Gungor, Predicting flood plain inundation for natural channels having no upstream gauged stations, Journal of Water and Climate Change, doi:10.2166/wcc.2017.307, 2017.
  30. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  31. Tan, F. J., E. J. R. Rarugal, and F. A. A. Uy, One-dimensional (1D) river analysis of a river basin in Southern Luzon Island in the Philippines using Lidar Digital Elevation Model, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.7), 29-33, doi:10.14419/ijet.v7i3.7.16200, 2018.
  32. Luo, P., D. Mu, H. Xue, T. Ngo-Duc, K. Dang-Dinh, K. Takara, D. Nover, and G. Schladow, Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions, Scientific Reports, 8, 12623, doi:10.1038/s41598-018-30024-5, 2018.
  33. Škarpich, V., T. Galia, S. Ruman, and Z. Máčka, Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic), Science of The Total Environment, 649, 672-685, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.329, 2018.
  34. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.

 1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget, Environmental Modelling and Software, 77, 122–142, doi:10.1016/j.envsoft.2015.12.008, 2016.

  [Εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου εμπλουτισμένος με υποκατάστατα μοντέλα για αποδοτική και αποτελεσματική βελτιστοποίηση προβλημάτων υδατικών πόρων με περιορισμένο προϋπολογισμό]

  Στα προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, η στοχική συνάρτηση συνήθως προϋποθέτει πρώτα να τρέξει ένα μοντέλο προσομοίωσης και στη συνέχεια να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. Ωστόσο, οι μεγάλοι χρόνοι προσομοίωσης μπορεί να θέσουν πολύ σοβαρά εμπόδια στην παραπάνω διαδικασία. Συχνά, για να παραληφθεί μια λύση σε λογικό χρόνο, ο χρήστης πρέπει να μειώσει δραστικά το επιτρεπόμενο πλήθος αποτιμήσεων της συνάρτησης, τερματίζοντας έτσι την αναζήτηση πολύ νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Μια υποσχόμενη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών είναι η χρήση τεχνικών υποκατάστατων μοντέλων. Εδώ εισάγουμε τον εξελικτικό αλγόριθμο ανόπτησης-απλόκου εμπλουτισμένο με υποκατάστατα μοντέλα (Surrogate-Enhanced Evolutionary Annealing-Simplex, SEEAS) που συνδυάζει τα ισχυρά σημεία των υποκατάστατων μοντέλων με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εξελικτικής μεθόδου ανόπτησης-απλόκου. Ο αλγόριθμος SEEAS συνδυάζει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης (εξελικτική αναζήτηση, προσομοιωμένη ανόπτηση, και κατερχόμενο άπλοκο). Η επίδοσή του συγκρίνεται με άλλους αλγορίθμους που βασίζονται σε υποκατάστατα, σε διάφορες συναρτήσεις ελέγχου και σε δύο εφαρμογές υδατικών πόρων (βαθμονόμηση μοντέλου, διαχείριση ταμιευτήρων). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις σημαντικές δυνατότητες της χρήσης του SEEAS σε απαιτητικά προβλήματα βελτιστοποίησης με περιορισμένο προϋπολογισμό.

  Σχετικές εργασίες:

  • [84] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1587/2/documents/SEEAS_paper.pdf (4310 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Dariane , A. B., and M. M. Javadianzadeh, Towards an efficient rainfall–runoff model through partitioning scheme, Water, 8, 63; doi:10.3390/w8020063, 2016.
  2. Yaseen, Z. M., O. Jaafar, R. C. Deo, O. Kisi, J. Adamowski, J. Quilty, and A. El-Shafie, Boost stream-flow forecasting model with extreme learning machine data-driven: A case study in a semi-arid region in Iraq, Journal of Hydrology, 542, 603-614, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.09.035, 2016.
  3. Müller, R., and N. Schütze, Multi-objective optimization of multi-purpose multi-reservoir systems under high reliability constraints, Environmental Earth Sciences, 75:1278, doi:10.1007/s12665-016-6076-5, 2016.
  4. #Christelis, V., V. Bellos, and G. Tsakiris, Employing surrogate modelling for the calibration of a 2D flood simulation model, Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), A. S. Erpicum, M. Pirotton, B. Dewals, P. Archambeau (editors), CRC Press, 2016.
  5. Salazar, J. Z., P. M. Reed, J. D. Quinn, M. Giuliani, and A. Castelletti, Balancing exploration, uncertainty and computational demands in many objective reservoir optimization, Advances in Water Resources, 109, 196-210, doi:10.1016/j.advwatres.2017.09.014, 2017.
  6. Christelis, V., and A. Mantoglou, Physics-based and data-driven surrogate models for pumping optimization of coastal aquifers, European Water, 57, 481–488, 2017.
  7. #Thandayutham, K., E. Avital, N. Venkatesan, and A. Samad, Design and analysis of a marine current turbine, Proceedings of ASME 2017 Gas Turbine India Conference and Exhibition, GTINDIA2017-4912, V001T02A014, Bangalore, India, doi:10.1115/GTINDIA2017-4912, 2017.
  8. Christelis, V., R. G. Regis, and A. Mantoglou, Surrogate-based pumping optimization of coastal aquifers under limited computational budgets, Journal of Hydroinformatics, 20(1), 164-176, doi:10.2166/hydro.2017.063, 2018.
  9. Psarrou, E., I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, A Monte-Carlo-based method for the optimal placement and operation scheduling of sewer mining units in urban wastewater networks, Water, 10(2), 200, doi:10.3390/w10020200, 2018.
  10. #Thandayutham, K., L. K. Mishra, and A. Samad, Optimal design of a marine current turbine using CFD & FEA, 4th International Conference in Ocean Engineering, Chennai, India, 2018.
  11. Christelis, V., and A. G. Hughes, Metamodel-assisted analysis of an integrated model composition: an example using linked surface water – groundwater models, Environmental Modelling and Software, 107, 298-306, doi:10.1016/j.envsoft.2018.05.004, 2018.
  12. Zischg, A. P., G. Felder, M. Mosimann, V. Röthlisberger, and R. Weingartner, Extending coupled hydrological-hydraulic model chains with a surrogate model for the estimation of flood losses, Environmental Modelling and Software, 108, 174-185, doi:10.1016/j.envsoft.2018.08.009, 2018.

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.

  [Αξιολόγηση παραμετρικής προσέγγισης για εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε διαφορετικά κλίματα]

  Η δυνητική εξατμοδιαπνοή (ΡΕΤ) είναι καίριο δεδομένο εισόδου των υδρολογικών, αγροτικών και περιβαλλοντικών μοντέλων. Επί πολλές δεκαετίες έχουν προταθεί πολυάριθμες προσεγγίσεις για τη συνεπή εκτίμηση της ΡΕΤ, σε διάφορες χρονικές κλίμακες ενδιαφέροντος. Η πλέον αναγνωρσμένη είναι η εξίσωση Penman-Monteith, που είναι ωστόσο δύσκολο να εφαρμοστεί σε περιοχές φτωχές σε δεδομένα, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες παρατηρήσεις τεσσάρων μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, υγρασία, ταχύτητα ανέμου). Για τον λόγο αυτό, προτιμώνται σαφώς τα φειδωλά μοντέλα με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα. Ως επί το πλείστον, αυτα έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί για συγκεκριμένςς υδροκλιματικές συνθήκες, όταν ωστόσο εφρμόζονται σε διαφορετικά καθεστώτα παρέχουν πολύ λιγότερο αξιόπιστες (και σε ορισμένες περιπτώσεις παραπλανητικές) εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η ανάπτυξη γενικών μεθόδων που παραμένου φειδωλές, σε όρους δεδομένων εισόδου και παραμετροποίησης, αλλά επιτρέπουν ακόμη κάποιου είδους τοπική προσαρμογή των παραμέτρων τους, μέσω βαθμονόμησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια πρόσφατη παραμετρική σχέση, που βασίζεται σε μια απολοποιημένη διατύπωση της αυθεντικής έκφρασης Penman-Monteith, που τα μόνα δεδομένα που απαιτεί είναι μέσες ημερήσιες ή μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες. Η μέθοδος εξιολογείται με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τόσο στη ημερήσια όσο και στη μηνιαία κλίμακα. Τα εξαγόμενα αυτή της εκτενούς ανάλυσης είναι πολύ ενθαρρυντικά, όπως προκύπτει από τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις επαλήθευσης της προτεινόμενης μεθόδου σε όλα τα σύνολα δεδομένων που εξετάζονται. Γενικά, το παραμετρικό μοντέλο υπερτερεί έναντι καταξιωμένων μεθόδων της καθημερινής πρακτικής, καθώς εξασφαλίζει βέλτιστη προσέγγιση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1549/1/documents/IRLA_paper.pdf (560 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.002

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stan, F.I., G. Neculau, L. Zaharia, G. Ioana-Toroimac, and S. Mihalache, Study on the evaporation and evapotranspiration measured on the Căldăruşani Lake (Romania), Procedia Environmental Sciences, 32, 281–289, doi:10.1016/j.proenv.2016.03.033, 2016.
  2. Esquivel-Hernández, G., R. Sánchez-Murillo, C. Birkel, S. P. Good, and J. Boll, Hydro-climatic and ecohydrological resistance/resilience conditions across tropical biomes of Costa Rica, Ecohydrology, 10(6), e1860, doi:10.1002/eco.1860, 2017.
  3. Hodam, S., S. Sarkar, A.G.R. Marak, A. Bandyopadhyay, and A. Bhadra, Spatial interpolation of reference evapotranspiration in India: Comparison of IDW and Kriging methods, Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, 98(4), 551-524, doi:10.1007/s40030-017-0241-z, 2017.
  4. Deng, H., and J. Shao, Evapotranspiration and humidity variations in response to land cover conversions in the Three Gorges Reservoir Region, Journal of Mountain Science, 15(3), 590-605, doi:10.1007/s11629-016-4272-0, 2018.
  5. Nadyozhina, E. D., I. M. Shkolnik, A. V. Sternzat, B. N. Egorov, and A. A. Pikaleva, Evaporation from irrigated lands in arid regions as inferred from the regional climate model and atmospheric boundary layer model simulations, Russian Meteorology and Hydrology, 43(6), 404-411, doi:10.3103/S1068373918060080, 2018.

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.

  [Υδρολογική μοντελοποίηση χρονικά μεταβαλλόμενων λεκανών: Όψεις της αλλαγής και η αξία της πληροφορίας]

  Οι λεκάνες απορροής είναι εξ ορισμού μεταβαλλόμενα συστήματα: οι αλλαγές τους είναι εμφανείς σε κάθε χρονική κλίμακα, σε όρους μεταβαλλόμενων μετεωρολογικών εισόδων και χαρακτηριστικών της λεκάνης, ως αποτέλεσμα των εγγενώς αβέβαιων φυσικών διεργασιών και των ανθρωπογενών επεμβάσεων, αντίστοιχα. Στο επιχειρησιακό πλαίσιο, ο απόλυτος στόχος της υδρολογικής μοντελοποίησης είναι η πρόβλεψη των αποκρίσεων της λεκάνης κάτω από συνθήκες που είναι είτε ίδιες ή διαφορετικές από το παρελθόν. Δεδομένου ότι οι μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων προϋποθέτουν ότι οι ανθρωπογενείς συνέπειες θεωρούνται γνωστές και ότι προσομοιώνεται μια μακρά υδρολογική περίοδος, η συνδυασμένη χρήση στοχαστικών μοντέλων, για τη γέννηση των δεδομένων εισόδου, και ντετερμινιστικών μοντέλων, που αναπαριστούν, μεταξύ άλλων, τις επεμβάσεις του ανθρώπου σε τροποποιημένες λεκάνες, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια ισχυρή προσέγγιση που παρέχει ρεαλιστικές και στατιστικά συνεπείς προσομοιώσεις (σε όρους παραγωγής ροπών και συσχετίσεων, σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες, και της μακροπρόθεσμης εμμονής). Το προτεινόμενο πλαίσιο εξετάζεται στη λεκάνη Ferson Creek, στις ΗΠΑ, η οποία εμφανίζει σημαντική αύξηση της αστικοποίησης στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Οι εναλλακτικές ντετερμινιστικές μοντελοποιήσεις περιλαμβάνουν ένα αδιαμέριστο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου με μια χρονικά μεταβαλλόμενη παράμετρο και ένα ημι-κατανεμημένο σχήμα που βασίζεται στην έννοια των μονάδων υδρολογικής απόκρισης. Οι είσοδοι και τα σφάλματα του μοντέλου αναπαρίστανται μέσω γραμμικών και μη γραμμικών, αντίστοιχα, στοχαστικών μοντέλων. Το προκύπτον μη γραμμικό στοχαστικό πλαίσιο μεγιστοποιεί την αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας, εκμεταλλευόμενο το πρωτόκολλο βαθμονόμησης που χρησιμοποιεί αυτός ο τόμος.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2014.982123

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Thirel, G., V. Andréassian, and C. Perrin, On the need to test hydrological models under changing conditions, Hydrological Sciences Journal, 60(7-8), 1165-1173, doi:10.1080/02626667.2015.1050027, 2015.
  2. Biao, I. E., S. Gaba, A. E. Alamou, and A. Afouda, Influence of the uncertainties related to the random component of rainfall inflow in the Ouémé River Basin (Benin, West Africa), International Journal of Current Engineering and Technology, 5(3), 1618-1629, 2015.
  3. #Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers using radial basis function metamodels, Proceedings of 9th World Congress EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
  4. Christelis, V., and A. Mantoglou, Coastal aquifer management based on the joint use of density-dependent and sharp interface models, Water Resources Management, 30(2), 861-876, doi:10.1007/s11269-015-1195-4, 2016.
  5. McMillan, H., A. Montanari, C. Cudennec, H. Savenjie, H. Kreibich, T. Krüger, J. Liu, A. Meija, A. van Loon, H. Aksoy, G. Di Baldassarre, Y. Huang, D. Mazvimavi, M. Rogger, S. Bellie, T. Bibikova, A. Castellarin, Y. Chen, D. Finger, A. Gelfan, D. Hannah, A. Hoekstra, H. Li, S. Maskey, T. Mathevet, A. Mijic, A. Pedrozo Acuña, M. J. Polo, V. Rosales, P. Smith, A. Viglione, V. Srinivasan, E. Toth, R. van Nooyen, and J. Xia, Panta Rhei 2013-2015: Global perspectives on hydrology, society and change, Hydrological Sciences Journal, 61(7), 1174-1191, doi:10.1080/02626667.2016.1159308, 2016.
  6. Biao, I. E., A. E. Alamou, and A. Afouda, Improving rainfall–runoff modelling through the control of uncertainties under increasing climate variability in the Ouémé River basin (Benin, West Africa), Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2902-2915, doi:10.1080/02626667.2016.1164315, 2016.
  7. Pathiraja, S., L. Marshall, A. Sharma, and H. Moradkhani, Detecting non-stationary hydrologic model parameters in a paired catchment system using data assimilation, Advances in Water Resources, 94, 103–119, doi:10.1016/j.advwatres.2016.04.021, 2016.
  8. Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers assisted by adaptive metamodelling methods and radial basis functions, Water Resources Management, 30(15), 5845–5859, doi:10.1007/s11269-016-1337-3, 2016.
  9. Seibert, J., and I. van Meerveld, Hydrological change modeling: Challenges and opportunities, Hydrological Processes, 30(26), 4966–4971, doi:10.1002/hyp.10999, 2016.
  10. Ceola, S., A. Montanari, T. Krueger, F. Dyer, H. Kreibich, I. Westerberg, G. Carr, C. Cudennec, A. Elshorbagy, H. Savenije, P. van der Zaag, D. Rosbjerg, H. Aksoy, F. Viola, G. Petrucci, K. MacLeod, B. Croke, D. Ganora, L. Hermans, M. J. Polo, Z. Xu, M. Borga, J. Helmschrot, E. Toth, R., A. Castellarin, A. Hurford, M. Brilly, A. Viglione, G. Blöschl, M. Sivapalan, A. Domeneghetti, A. Marinelli, and G. Di Baldassarre, Adaptation of water resources systems to changing society and environment: a statement by the International Association of Hydrological Sciences, Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2803-2817, doi:10.1080/02626667.2016.1230674, 2016.
  11. #Christelis, V., V. Bellos, and G. Tsakiris, Employing surrogate modelling for the calibration of a 2D flood simulation model, Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), A. S. Erpicum, M. Pirotton, B. Dewals, P. Archambeau (editors), CRC Press, 2016.
  12. Nauditt, A., C. Birkel, C. Soulsby, and L. Ribbe, Conceptual modelling to assess the influence of hydroclimatic variability on runoff processes in data scarce semi-arid Andean catchments, Hydrological Sciences Journal, 62(4), 515-532, doi:10.1080/02626667.2016.1240870, 2017.
  13. Sophocleous C., and I. Nalbantis, Effect of land use change on flood extent in the inflow stream of lake Paralimni, Cyprus, European Water, 60, 147-153, 2017.
  14. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.
  15. Pathiraja, S., D. Anghileri, P. Burlando, A. Sharma, L. Marshall, and H. Moradkhani, Insights on the impact of systematic model errors on data assimilation performance in changing catchments, Advances in Water Resources, 113, 202-222, doi:10.1016/j.advwatres.2017.12.006, 2018.
  16. Salas, J. D., J. Obeysekera, and R. M. Vogel, Techniques for assessing water infrastructure for nonstationary extreme events: a review, Hydrological Sciences Journal, 63(3), 325-352, doi:10.1080/02626667.2018.1426858, 2018.
  17. Pathiraja, S., D. Anghileri, P. Burlando, A. Sharma, L. Marshall, and H. Moradkhani, Time varying parameter models for catchments with land use change: the importance of model structure, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 2903-2919, doi:10.5194/hess-2017-382, 2018.

 1. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.

  [Πολυμεταβλητό στοχαστικό μοντέλο για τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες που αναπαράγει τη μακροχρόνια εμμονή]

  Παρουσιάζεται μια γεννήτρια χρονοσειρών που υλοποιεί ένα εύρωστο πολυμεταβλητό σχήμα τριών κλιμάκων, για τη στοχαστική προσομοίωση συσχετισμένων διεργασιών. Αυτή διατηρεί τα στοιχειώδη στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών δεδομένων σε τρεις χρονικές κλίμακες (ετήσια, μηνιαία, ημερήσια), χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση επιμερισμού. Ακόμα, αναπαράγει βασικές ιδιότητες των υδρομετεωρολογικών και γεωφυσικών διεργασιών, συγκεκριμένα τη μακροχρόνια εμμονή (συμπεριφορά Hurst-Kolmogorov), την περιοδικότητα και τη διαλείπουσα δίαιτα. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αναδεικνύεται μέσω δύο μελετών περίπτωσης στην Ελλάδα. Η πρώτη αποσκοπεί στη γέννηση μηνιαίων δεδομένων απορροής και βροχόπτωσης στους τρεις ταμιευτήρες του υδροσυστήματος της Αθήνας. Η δεύτερη εφαρμογή αφορά στη γέννηση ημερήσιων βροχοπτώσεων σε πέντε σταθμούς, για την προσομοίωση πλημμυρών. Στην πρώτη εφαρμογή δίνεται έμφαση στη μακροχρόνια εμμονή – ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των διαχείρισης υδροσυστημάτων μεγάλης κλίμακας, που περιλαμβάνουν ταμιευτήρες υπερετήσιας αποθηκευτικής ικανότητας. Στη δεύτερη εφαρμογή δίνεται προσοχή στη συνεπή αναπαραγωγή της διαλείπουσας συμπεριφοράς και ασυμμετρίας της ημερήσιας βροχόπτωσης, καθώς και στην κατανομή των ετήσιων ημερήσιων μεγίστων.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.08.017

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Huo, S.-C., S.-L. Lo, C.-H. Chiu, P.-T. Chiueh, and C.-S. Yang, Assessing a fuzzy model and HSPF to supplement rainfall data for nonpoint source water quality in the Feitsui reservoir watershed, Environmental Modelling and Software, 72, 110-116, doi:10.1016/j.envsoft.2015.07.002, 2015.
  2. Read, L., and R. M. Vogel, Reliability, return periods, and risk under nonstationarity, Water Resources Research, 51(8), 6381–6398, doi:10.1002/2015WR017089, 2015.
  3. Steidl, J., J. Schuler, U. Schubert, O. Dietrich, and P. Zander, Expansion of an existing water management model for the analysis of opportunities and impacts of agricultural irrigation under climate change conditions, Water, 7, 6351-6377, doi:10.3390/w7116351, 2015.
  4. Hao, Z., and V. P. Singh, Review of dependence modeling in hydrology and water resources, Progress in Physical Geography, 40(4), 549-578, doi:10.1177/0309133316632460, 2016.
  5. Srivastav, R., K. Srinivasan, and S. P. Sudheer, Simulation-optimization framework for multi-site multi-season hybrid stochastic streamflow modeling, Journal of Hydrology, 542, 506-531, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.09.025, 2016.
  6. Dialynas, Y. G., S. Bastola, R. L. Bras, E. Marin-Spiotta, W. L. Silver, E. Arnone, and L. V. Noto, Impact of hydrologically driven hillslope erosion and landslide occurrence on soil organic carbon dynamics in tropical watersheds, Water Resources Research, 52(11), 8895–8919, doi:10.1002/2016WR018925, 2016.
  7. Stojković, M., S. Kostić, J. Plavšić, and S. Prohaska, A joint stochastic-deterministic approach for long-term and short-term modelling of monthly flow rates, Journal of Hydrology, 544, 555–566, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.11.025, 2017.
  8. Bardsley, E., A finite mixture approach to univariate data simulation with moment matching, Environmental Modelling & Software, 90, 27-33, doi:10.1016/j.envsoft.2016.11.019, 2017.
  9. Dialynas, Y. D., R. L. Bras, and D. deB. Richter, Hydro-geomorphic perturbations on the soil-atmosphere CO2 exchange: How (un)certain are our balances?, Water Resources Research, 53(2), 1664–1682, doi:10.1002/2016WR019411, 2017.
  10. Feng , M., P. Liu, S. Guo, Z. Gui, X. Zhang, W. Zhang, and L. Xiong, Identifying changing patterns of reservoir operating rules under various inflow alteration scenarios, Advances in Water Resources, 104, 23-26, doi:10.1016/j.advwatres.2017.03.003, 2017.
  11. Stojković, M., J. Plavšić, and S. Prohaska, Annual and seasonal discharge prediction in the middle Danube River basin based on a modified TIPS (Tendency, Intermittency, Periodicity, Stochasticity) methodology, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 65(2), doi:10.1515/johh-2017-0012, 2017.
  12. Hanel, M., R. Kožín, M. Heřmanovský, and R. Roub, An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies, Environmental Modelling & Software, 95, 22–28, doi:10.1016/j.envsoft.2017.03.036, 2017.
  13. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  14. #McLachlan, S., K. Dube, T. Gallagher, B. Daley, and J. Walonoski, The ATEN Framework for creating the realistic synthetic electronic health record, 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2018), Madeira, Portugal, 2018.
  15. Salas, J. D., J. Obeysekera, and R. M. Vogel, Techniques for assessing water infrastructure for nonstationary extreme events: a review, Hydrological Sciences Journal, 63(3), 325-352, doi:10.1080/02626667.2018.1426858, 2018.
  16. #Hnilica, J., M. Hanel, and V. Puš, Technical note: Changes of cross- and auto-dependence structures in climate projections of daily precipitation and their sensitivity to outliers, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2018-7, 2018.
  17. Hua, Y., and B. Cui, Environmental flows and its satisfaction degree forecasting in the Yellow River, Ecological Indicators, 92, 207-220, doi:10.1016/j.ecolind.2017.02.017, 2018.
  18. Henao, F., Y. Rodriguez, J. P. Viteri, and I. Dyner, Optimising the insertion of renewables in the Colombian power sector, Renewable Energy, 132, 81-92, doi:10.1016/j.renene.2018.07.099, 2018.

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.

  [Συνταγές πλημμυρών έναντι της πραγματικότητας: μπορούν να γίνουν πιστευτές οι προβλέψεις σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις;]

  Παρά τις μεγάλες επιστημονικές τεχνολογικές εξελίξεις στην υδρολογία πλημμυρών, οι καθημερινές πρακτικές των μηχανικών ακολουθούν ακόμη απλοποιητικές προσεγγίσεις, όπως η ορθολογική μέθοδος και η μέθοδος SCS-CN συνδυαζόμενη με τη θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος, οι οποίες είναι εύκολες στην εφαρμογή της σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις. Γενικά, οι «συνταγές» αυτές αναπτύχτηκαν πριν πολλές δεκαετίες, με βάση δεδομένα πεδίου από λίγες πειραματικές λεκάνες. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές ποτέ δεν επικαιροποιήθηκαν ούτε επαληθεύτηκαν σε όλες τις υδροκλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο έχει προφανές αντίκτυπο στην ποιότητα και αξιοπιστία των υδρολογικών μελετών και, συνακόλουθα, στην ασφάλεια και κόστος των σχετικών αντιπλημμυρικών έργων. Προκαταρκτικά αποτελέσματα, που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα πλημμυρών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καταδεικνύουν ότι απαιτείται ριζική αναθεώρηση πολλών πτυχών των διαδικασιών της υδρολογίας πλημμυρών, περιλαμβανομένων των περιοχικών σχέσεων καθώς και της εννοιολογίας των ίδιων των μοντέλων. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο σχεδιασμού και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις της πλημμυρικής διακινδύνευσης σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις (που αποτελεί στοιχείο-κλειδί της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ), πρέπει να επανεξετάσουμε τις τρέχουσες τεχνικές πρακτικές. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η συλλογή αξιόπιστων υδρολογικών δεδομένων, ώστε να επαναξιολογηθούν οι υφιστάμενες «συνταγές», λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, και για να επικαιροποιηθούν οι μεθοδολογίες των μοντέλων, ως απαιτείται.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1413/7/documents/nhess-14-1417-2014.pdf (207 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/14/1417/2014/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. van Emmerik, T. H. M., G. Mulder, D. Eilander, M. Piet, and H. Savenije, Predicting the ungauged basin: Model validation and realism assessment, Frontiers in Earth Sciences, 3:62, doi:10.3389/feart.2015.00062, 2015.
  2. Biondi, D., and L. Da Luca, Process-based design flood estimation in ungauged basins by conditioning model parameters on regional hydrological signatures, Natural Hazards, 79(2), 1015-1038, doi:10.1007/s11069-015-1889-1, 2015.
  3. Yannopoulos, S., E. Eleftheriadou, S. Mpouri, and I. Giannopoulou, Implementing the requirements of the European Flood Directive: the case of ungauged and poorly gauged watersheds, Environmental Processes, 2(1), 191-207, doi:10.1007/s40710-015-0094-2, 2015.
  4. Wałęga, A., and A. Rutkowska, Usefulness of the modified NRCS-CN method for the assessment of direct runoff in a mountain catchment, Acta Geophysica, 63(5), 1423–1446, doi:10.1515/acgeo-2015-0043, 2015.
  5. Walega, A., B. Michalec, A. Cupak, and M. Grzebinoga, Comparison of SCS-CN determination methodologies in a heterogeneous catchment, Journal of Mountain Science, 12(5), 1084-1094, doi:10.1007/s11629-015-3592-9, 2015.
  6. Awadallah, A.G., H. Saad, A. Elmoustafa, and A. Hassan, Reliability assessment of water structures subject to data scarcity using the SCS-CN model, Hydrological Sciences Journal, 61(4), 696-710, doi:10.1080/02626667.2015.1027709, 2016.
  7. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
  8. Kjeldsen, T., H. Kim, C. Jang, and H. Lee, Evidence and implications of nonlinear flood response in a small mountainous watershed, Journal of Hydrologic Engineering, 21(8), 04016024, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001343, 2016.
  9. Taghvaye Salimi, E., A. Nohegar, A. Malekian, M. Hoseini, and A. Holisaz, Estimating time of concentration in large watersheds, Paddy and Water Environment, 15(1), 123-132, doi:10.1007/s10333-016-0534-2, 2017.
  10. Biondi, D., and D. L. De Luca, Rainfall-runoff model parameter conditioning on regional hydrological signatures: application to ungauged basins in southern Italy, Hydrology Research, 48(3) 714-725, doi:10.2166/nh.2016.097, 2017.
  11. Attakora-Amaniampong, E., E. Owusu-Sekyere, and D. Aboagye, Urban floods and residential rental values nexus in Kumasi, Ghana, Ghana Journal of Development Studies, 13(2), 176-194, 2016.
  12. #Destro, E., E. I. Nikolopoulos, J. D. Creutin, and M. Borga, Floods, Environmental Hazards Methodologies for Risk Assessment and Management, Dalezios, N. R. (editor), Chapter 4, IWA Publishing, 2017.
  13. van Noordwijk, M., L. Tanika, L., and B. Lusiana, Flood risk reduction and flow buffering as ecosystem services – Part 1: Theory on flow persistence, flashiness and base flow, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 2321-2340, doi:10.5194/hess-21-2321-2017, 2017.
  14. Verma, S., R. K. Verma, S. K. Mishra, A. Singh, and G. K. Jayaraj, A revisit of NRCS-CN inspired models coupled with RS and GIS for runoff estimation, Hydrological Sciences Journal, 62(12), 1891-1930, doi:10.1080/02626667.2017.1334166, 2017.
  15. De Luca, D. L., and D. Biondi, Bivariate return period for design hyetograph and relationship with T-year design flood peak, Water, 9, 673, doi:10.3390/w9090673, 2017.
  16. #Danııl E., S. Michas, and G. Aerakis, Hydrologic issues in demarcation studies of watercourses in Greece, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2017_00869, Rhodes, 2017.
  17. Wałęga, A., A. Cupak, D. M. Amatya, and E. Drożdżal, Comparison of direct outflow calculated by modified SCS-CN methods for mountainous and highland catchments in Upper Vistula basin, Poland and Lowland catchment in South Carolina, U.S.A., Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 16(1), 187–207, doi:10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187, 2017.
  18. #Walker, N. J., K. N. Iipinge, J. D. S. Cullis, D. Scott, J. Mfune, P. Wolski, and C. Jack, Integrating climate change information into long term planning and design for critical water related infrastructure in Windhoek and other African cities, 18th WaterNet/WARFSA/GWP-SA Symposium, Swakopmund, Namibia, 2017.
  19. Garrote, J., A. Díez-Herrero, J. M. Bodoque, M. A. Perucha, P. L. Mayer, and M. Génova, Flood hazard management in public mountain recreation areas vs. ungauged fluvial basins: Case study of the Caldera de Taburiente National Park, Canary Islands (Spain), Geosciences, 8(1), 6, doi:10.3390/geosciences8010006, 2018.
  20. Petroselli, A., and S. Grimaldi, Design hydrograph estimation in small and fully ungauged basins: a preliminary assessment of the EBA4SUB framework, Journal of Flood Risk Management, 11(51), S197–S210, doi:10.1111/jfr3.12193, 2018.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. Alipour, M. H., and K. M. Kibler, A framework for streamflow prediction in the world’s most severely data-limited regions: test of applicability and performance in a poorly-gauged region of China, Journal of Hydrology, 557, 41-54, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.019, 2018.
  23. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  24. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  25. Walega, A., and T. Salata, Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods, Catena, doi:10.1016/j.catena.2018.08.032, 2018.

 1. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.

  [Εκτίμηση περιβαλλοντικών παροχών υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων – Εφαρμογή στον Αχελώο ποταμό, Ελλάδα]

  Ο κάτω ρους του ποταμού Αχελώου είναι ένα σημαντικό υδροσύστημα της Ελλάδας, βαριά τροποποιημένο λόγω της παρεμβολής τεσσάρων υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων, που τώρα επεκτείνεται με δύο ακόμη φράγματα στον άνω ρου. Ο σχεδιασμός των φραγμάτων και υδροηλεκτρικών διατάξεων που βρίσκονται σε λειτουργία δεν είχε λάβει υπόψη κανένα περιβαλλοντικό κριτήριο. Ωστόσο, τα τελευταία πενήντα έτη έχει προταθεί πληθώρα μεθοδολογιών για την εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων τέτοιων έργων τόσο στο αβιοτικό όσο και το βιοτικό περιβάλλον, και για την παροχή υποστήριξης για την θέσπιση κατάλληλων περιορισμών στη λειτουργία τους, συνήθως σε όρους απαιτήσεων ελάχιστης ροής. Στη μελέτη αυτή, αναζητώντας μια πιο φιλο-περιβαλλοντική λειτουργία του υδροσυστήματος, διερευνούμε την πολιτική εκροών από το πλέον κατάντη φράγμα, εξετάζοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις των περιβαλλοντικών παροχών. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σε δεδομένα, προτείνουμε τη μέθοδο βασικής ροής (Basic Flow Method), η οποία είναι φειδωλή και κατάλληλη για Μεσογειακά ποτάμια, οι παροχές των οποίων παρουσιάζουν έντονη εποχιακή μεταβλητότητα. Δείχνουμε ακόμη ότι η μέθοδος της βρεχόμενης περιμέτρου – παροχής, που αποτελεί μια στοιχειώδη υδραυλική προσέγγιση, παρέχει συνεπή αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιηθούν καθόλου δεδομένα παροχών. Τέλος, εξετάζουμε την προσαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής εκροών (περιλαμβανομένων και των τεχνητών πλημμυρών) στον προγραμματισμό της υδροηλεκτρικής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, και τη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.804625

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Acreman, M. C., I. C. Overton, J. King, P. Wood, I. G. Cowx, M. J. Dunbar, E. Kendy, and W. Young, The changing role of ecohydrological science in guiding environmental flows, Hydrological Sciences Journal, 59(3–4), 1–18, 2014.
  2. #Egüen, M., M. J. Polo, Z. Gulliver, E. Contreras, C. Aguilar, and M. A. Losada, Flood risk trends in coastal watersheds in South Spain: direct and indirect impact of river regulation, Changes in Flood Risk and Perception in Catchments and Cities, Proc. IAHS, 370, 51-56, doi:10.5194/piahs-370-51-2015, 2015.
  3. Aguilar, C., and M. J. Polo, Assessing minimum environmental flows in nonpermanent rivers: The choice of thresholds, Environmental Modelling and Software, 79, 120-134, doi:10.1016/j.envsoft.2016.02.003, 2016.
  4. Nerantzaki, S. D., G. V. Giannakis, N. P. Nikolaidis, I. Zacharias, G. P. Karatzas, and I. A. Sibetheros, Assessing the impact of climate change on sediment loads in a large Mediterranean watershed, Soil Science, 181(7), 306-314, 2016.
  5. Poncelet, C., V. Andréassian, L. Oudin, and C. Perrin, The Quantile Solidarity approach for the parsimonious regionalization of flow duration curves, Hydrological Sciences Journal, 62(9), 1364-1380, doi:10.1080/02626667.2017.1335399, 2017.
  6. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.
  7. Gemitzi, A., and V. Lakshmi, Evaluating renewable groundwater stress with GRACE data in Greece, Groundwater, 56(3), 501-514, doi:10.1111/gwat.12591, 2018.
  8. Theodoropoulos, C., N. Skoulikidis, P. Rutschmann, and A. Stamou, Ecosystem-based environmental flow assessment in a Greek regulated river with the use of 2D hydrodynamic habitat modelling, River Research and Applications, 34(6), 538-547, doi:10.1002/rra.3284, 2018.
  9. Zhao, C., S. Yang, J. Liu, C. Liu, F. Hao, Z. Wang, H. Zhang, J. Song, S. M. Mitrovic, and R. P. Lim, Linking fish tolerance to water quality criteria for the assessment of environmental flows: A practical method for streamflow regulation and pollution control, Water Research, 141, 96-108, doi:10.1016/j.watres.2018.05.025, 2018.
  10. Operacz, A., A. Wałęga, A. Cupak, and B. Tomaszewska, The comparison of environmental flow assessment - The barrier for investment in Poland or river protection? Journal of Cleaner Production, doi:10.1016/j.jclepro.2018.05.098, 2018.

 1. M. Rianna, A. Efstratiadis, F. Russo, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, A stochastic index method for calculating annual flow duration curves in intermittent rivers, Irrigation and Drainage, 62 (S2), 41–49, doi:10.1002/ird.1803, 2013.

  [Μέθοδος στοχαστικού δείκτη για τον υπολογισμό των ετήσιων καμπυλών διάρκειας παροχής σε ποταμούς διαλείπουσας ροής]

  Οι καμπύλες διάρκειας παροχής είναι χρήσιμα εργαλεία για την εκτίμηση των διαθέσιμων επιφανειακών υδατικών πόρων, σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Αυτές αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του χρόνου υπέρβασης των τιμών των παροχών, ανεξάρτητα από τη χρονική τους ακολουθία. Οι είναι χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση των ποσοστημορίων παροχής ενός ποταμού και των διαστημάτων εμπιστοσύνης τους, αφαιρώντας την επίδραση της μεταβλητότητας από έτος σε έτος. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά αποτυγχάνουν στην αναπαράσταση της υδρολογικής δίαιτας εφήμερων ποταμών, καθώς δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τις μηδενικές ροές. Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια τεχνική υπολογισμού των ετήσιων καμπυλών διάρκειας παροχής και την τυπικής τους απόκλισης, στην περίπτωση ποταμών διαλείπουσας ροής. Συγκεκριμένα, προτείνουμε μια γενίκευση της μεθόδου στοχαστικού δείκτη, στην οποία χρησιμοποιούμε την έννοια της ολικής πιθανότητας και των στατιστικών δεικτών μιας τάξης. Η μέθοδος προτείνεται ώστε να προσδιοριστεί η υπό συνθήκη κατανομή των θετικών ροών, για δεδομένη πιθανότητα μηδενικής παροχής, και υλοποιείται σε τρεις λεκάνες της Ιταλίας και την Ελλάδας, με χαμηλή (<5%) και υψηλή (>40%) συχνότητα μηδενικών παροχών, αντίστοιχα.

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1002/ird.1803

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ubertini, L., and F. R. Miralles-Wilhelm, New frontiers of hydrology: Soil, water, and vegetation monitoring and modelling, Irrigation and Drainage, 62(S2), iii-iv, 2013.
  2. Müller, M. F., D. N. Dralle, and S. E. Thompson, Analytical model for flow duration curves in seasonally dry climates, Water Resources Research, 50(7), 5510-5531, 2014.
  3. Atieh, M., B. Gharabaghi, and R. Rudra, Entropy-based neural networks model for flow duration curves at ungauged sites, Journal of Hydrology, 529(3), 1007–1020, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.08.068, 2015
  4. Varouchakis, E. A., K. Spanoudaki, D. Hristopulos, G. P. Karatzas, and G. A. Corzo Perez, Stochastic modeling of aquifer level temporal fluctuations based on the conceptual basis of the soil-water balance equation, Soil Science, 181(6), 224–231, doi:10.1097/SS.0000000000000157, 2016.
  5. #Rianna, M., F. Lombardo, B. Boccanera, and M. Giglioni, On the evaluation of FDC by the use of spot measurements, AIP Conference Proceedings, 1738, 430005, Rhodes, 2016.
  6. Ridolfi, E., M. Rianna, G. Trani, L. Alfonso, G. Di Baldassarre, F. Napolitano, and F. Russo, A new methodology to define homogeneous regions through an entropy based clustering method, Advances in Water Resources, 96, 237-250, doi:10.1016/j.advwatres.2016.07.007, 2016.
  7. #Rianna, M., E. Ridolfi, and F. Napolitano, Comparison of different hydrological similarity measures to estimate flow quantiles, AIP Conference Proceedings, 1863(1), 470002, doi:10.1063/1.4992633, 2017.
  8. Ridolfi, E., H. Kumar, and A. Bárdossy, A methodology to estimate flow duration curves at partially ungauged basins, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2018-347, 2018.

 1. J. A. P. Pollacco, B. P. Mohanty, and A. Efstratiadis, Weighted objective function selector algorithm for parameter estimation of SVAT models with remote sensing data, Water Resources Research, 49 (10), 6959–6978, doi:10.1002/wrcr.20554, 2013.

  [Αλγόριθμος επιλογής σταθμισμένης στοχικής συνάρτησης για την εκτίμηση των παραμέτρων μοντέλων εδάφους-βλάστησης-μεταφοράς στην ατμόσφαιρα με χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης]

  Στα μοντέλα εδάφους-βλάστησης-μεταφοράς στην ατμόσφαιρα (Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer, SVAT), η στοχική συνάρτηση του αντίστροφου προβλήματος μπορεί να διατυπωθεί ως συνάθροιση δύο κριτηρίων, που λαμβάνουν υπόψη τους τις αβεβαιότητες της επιφανειακής εδαφικής υγρασίας (θ) και της εξατμοδιαπνοής (ET), που ανακτώνται μέσω τηλεπισκόπησης. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνουμε μια σταθμισμένη στοχική συνάρτηση (Weighted Objective Function, WOF) ως προς τις ενεργές υδραυλικές παραμέτρους τους εδάφους, που περιλαμβάνει δύο συνιστώσες για τα θ και ET, αντίστοιχα, και έναν αδιάστατο συντελεστή w. Δεδομένου ότι η ευαισθησία της θ αυξάνει όταν αγνοούμε τις περιόδους που πραγματοποιείται η αποσύνδεση (decoupling) της εδαφικής υγρασίας, εισάγουμε ακόμη εντός της WOF ένα κατώφλι, θd, το οποίο προσδιορίζει την αποσύνδεση της εδαφικής υγρασίας από αυτή του ριζοστρώματος. Οι βέλτιστες τιμές των w και θd καθορίζονται με τη χρήση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας, του αλγορίθμου επιλογής σταθμισμένης στοχικής συνάρτησης (Weighted Objective Function Selector Algorithm, WOFSA). Αυτός πραγματοποιεί αριθμητικά πειράματα, θεωρώντας γνωστές τις συνθήκες αναφοράς. Συγκεκριμένα, επιλύει το αντίστροφο πρόβλημα για διαφορετικά σύνολα τιμών των και ΕΤ, θεωρώντας τις αβεβαιότητες ανάκτησής του από τηλεπισκόπηση, και στη συνέχεια εφαρμόζει το υδρολογικό μοντέλο ώστε να αποκτήσει τις προσομοιωμένες ροές νερού και τα υπόλοιπά τους ΔWF έναντι των αποκρίσεων αναφοράς. Εκτιμά τις δύο άγνωστες μεταβλητές, w και θd, μεγιστοποιώντας τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ της WOF και της μέγιστης απόκλισης ΔWF. Το πλαίσιο αυτό ελέγχεται με χρήση ενός τροποποιημένου μοντέλου Εδάφους-Νερού-Ατμόσφαιρας-Φυτού (Soil-Water-Atmosphere-Plant, SWAP) έναντι 22 αντικρουόμενων υδροκλιματικών σεναρίων. Δείχνουμε ότι για κάθε τύπο εδαφικής υφής, το w μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του μέσου λόγου θ προς ET, ενώ για όλα τα σενάρια η τιμή θd μπορεί να μοντελοποιηθεί ως συνάρτηση της μέσης θ, της μέσης ΕΤ, και της τυπικής απόκλισης της ΕΤ. Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, παρέχουμε ακόμη υποδείξεις σχετικά με την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για την πραγματοποίηση μετρήσεων εδαφικής υγρασίας, ώστε να περιλάβουμε τη δυναμική της και τα διάφορα κατώφλια. Τέλος, προτείνουμε την υλοποίηση του WOFSA στο πλαίσιο της πολυμεταβλητής βαθμονόμησης, ως γενικευμένο εργαλείο αναγνώρισης εύρωστων λύσεων από το μέτωπο Pareto.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1383/2/documents/WRR_paper.pdf (2717 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1002/wrcr.20554

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Mohanty, B. P., Soil hydraulic property estimation using remote sensing: a review, Vadose Zone Journal, 12(4), 2013.
  2. Wöhling, T., S. Gayler, E. Priesack, J. Ingwersen, H.-D. Wizemann, P. Högy, M. Cuntz, S. Attinger, V. Wulfmeyer, and T. Streck, Multiresponse, multiobjective calibration as a diagnostic tool to compare accuracy and structural limitations of five coupled soil-plant models and CLM3.5, Water Resources Research, 49(12), 8200–8221, 2013.
  3. #Gupta, M., N. K. Garg, P. K Srivastava, and T. Islam, Integration of TRMM rainfall in numerical model for pesticide prediction in subtropical climate, Proceedings of 11th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2014), New York City, 2014.
  4. Gong, W., Q. Duan, J. Li, C. Wang, Z. Di, Y. Dai, A. Ye, and C. Miao, Multi-objective parameter optimization of common land model using adaptive surrogate modelling, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2409–2425, doi:10.5194/hess-19-2409-2015, 2015.
  5. Garg, N. K., and M. Gupta, Assessment of improved soil hydraulic parameters for soil water content simulation and irrigation scheduling, Irrigation Science, 33(4), 247-264, doi:10.1007/s00271-015-0463-7, 2015.
  6. Larsen, M. A. D., J. C. Refsgaard, K. H. Jensen, M. B. Butts, S. Stisen, and M. Mollerup, Calibration of a distributed hydrology and land surface model using energy flux measurements, Agricultural and Forest Meteorology, 217, 74–88, doi:10.1016/j.agrformet.2015.11.012, 2016.
  7. #Gupta, M., P. K Srivastava, and T. Islam, Integrative use of near-surface satellite soil moisture and precipitation for estimation of improved irrigation scheduling parameters, Satellite Soil Moisture Retrieval: Techniques and Applications , P. K. Srivastava, G. Petropoulos, and Y. H. Kerr (editors), 271-288, doi:10.1016/B978-0-12-803388-3.00014-0, 2016.
  8. Maurya, S., P. K. Srivastava, M. Gupta, T. Islam, and D. Han, Integrating soil hydraulic parameter and microwave precipitation with morphometric analysis for watershed prioritization, Water Resources Management, 30(14), 5385–5405, doi:10.1007/s11269-016-1494-4, 2016.

 1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.

  [Τοπογραφικά ανηγμένοι δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας και η σημασία τους στην υδρολογία]

  Η ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη, επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, όπως η κλίση, ο προσανατολισμός και η σκίαση. Το άρθρο εξετάζει την επίδραση της τοπογραφίας στην ακτινοβολία, σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες γεωμετρικές μεθόδους για την άμεση και διάχυτη συνιστώσα. Εισάγονται δύο δείκτες για τη σύγκριση της άμεσης ακτινοβολίας που δέχονται επιφάνειες στο ίδια και διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, αντίστοιχα. Προκειμένου να διερευνηθεί το προφίλ της άμεσης ακτινοβολίας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται από ωριαία έως ετήσια βάση, μέσω τεχνικών ΣΓΠ. Επιπλέον, εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της πραγματικής ολικής ακτινοβολίας σε επιχειρησιακές χωρικές κλίμακες (υπολεκάνης και οικοπέδου), σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Η μελέτη καταδεικνύει ότι τα σφάλματα των τυπικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στα υδρομετεωρολογικά μοντέλα, οι οποίες αγνοούν την επίδραη της τοπογραφίας και την εποχιακή κατανομή της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας, εξαρτώνται από τη χωρική κλίμακα και δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χρόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων αναγωγής. Ειδικότερα, η αναγωγή της μετρημένης ολικής ακτινοβολίας εξασφαλίζει αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά 10%, ενώ η τροποποιημένη σχέση του Angström επιτυγχάνει μικρή (2-4%) αύξηση της αποτελεσματικότητας και αξιοσημείωτη μείωση της μεροληψίας.

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2012.670703

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kunkel, V., T. Wells, and G. R. Hancock, Soil temperature dynamics at the catchment scale, Geoderma, 273, 32–44, doi:10.1016/j.geoderma.2016.03.011, 2016.
  2. Felicísimo Pérez, Á. M., and M.Á. Martín-Tardío, A method of downscaling temperature maps based on analytical hillshading for use in species distribution modelling, Cartography and Geographic Information Science, 45(4), 329-338, doi:10.1080/15230406.2017.1338620, 2018.
  3. Frey, J., K. Kovach, S. Stemmler, and B. Koch, UAV photogrammetry of forests as a vulnerable process. A sensitivity analysis for a structure from motion RGB-image pipeline, Remote Sensing, 16(2), 912, doi:10.3390/rs10060912, 2018.

 1. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.

  [Μπορεί μια φιλοπεριβαλλοντική διαχειριστική πολιτική να βελτιώσει την ολική επίδοση μιας τεχνητής λίμνης; Ανάλυση ενός ταμιευτήρα πολλαπλού σκοπού στην Ελλάδα]

  Λαμβάνοντας ως παράδειγμα ένα φράγμα πολλαπλού σκοπού στην Ελλάδα, θέλουμε να δείξουμε ότι ακολουθώντας μια ορθολογική πολιτική λειτουργίας, στην οποία η βελτίωση του ευρύτερου περιβαλλοντικού συστήματος καθίσταται στόχος υψηλής προτεραιότητας, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια πολύ πιο αποδοτική κατανομή των «παραδοσιακών» χρήσεων νερού. Σε αυτό το πλαίσιο, επισκοπούμε την πενηντάχρονη ιστορία του ταμιευτήρα Πλαστήρα στην Κεντρική Ελλάδα, ώστε να επισημάνουμε τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες μιας μη συστηματικής, προσανατολισμένης στις απολήψεις, πολιτικής λειτουργίας. Αυτή η μορφή διαχείρισης αντιπαραβάλλεται με μια υποθετική, η οποία ελήφθη από ένα διεπιστημονικό μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχτηκε πριν δέκα χρόνια, με σκοπό το συγκερασμό ενός πλήθους αντικρουόμενων χρήσεων νερού. Το πλαίσιο αυτό προϋποθέτει τη θέσπιση μιας ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης για αρδευτικές απολήψεις και τη σταθεροποίηση των ετήσιων εκροών για γεωργική και υδρευτική χρήση. Τα υπό μελέτη κριτήρια σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποθήκευση νερού στη λίμνη. Συνεπώς, η βασική ιδέα είναι η διερεύνηση την επίδοσης κάθε κριτηρίου σε σχέση με τη μεταβλητότητα της στάθμης, εξετάζοντας εναλλακτικούς κανόνες ελέγχου της στάθμης έναντι των εκροών. Έτσι, η ποσότητα νερού που θα ήταν διαθέσιμη κάθε έτος είναι συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης και της επιθυμητής αξιοπιστίας. Πράγματι, η αντικειμενική ανάλυση καταδεικνύει ότι η διατήρηση της στάθμης του ταμιευτήρα όσο το δυνατό πιο ψηλά είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ποιότητας του τοπίου της λίμνης, για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και για την προμήθεια καλής ποιότητας πόσιμου νερού. Τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου πλαισίου προβάλλονται, στη συνέχεια, μέσω μιας ανάλυσης προς τα πίσω, η οποία εστιάζει στην πρόσφατη περίοδο. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διαχειριστικής πολιτικής όχι μόνο θα βελτίωνε την ποιότητα του νερού και του τοπίου καθώς και τις τουριστικές προοπτικές, αλλά θα επέτρεπε έναν πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό των γεωργικών και, υπό κάποιες προϋποθέσεις, υδροενεργειακών αναγκών. Ως εκ τούτου, με την υιοθέτηση μιας σταθερής ετήσιας απόληψης, ανεξάρτητης από την πρόσφατη ακολουθία των εισροών, θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή για τα μακροχρόνια συμφέροντα όλων των κοινωνικών ομάδων, και, συνεπώς, οι αντιθέσεις μεταξύ της ύδρευσης, του τουρισμού, την ποιότητας του τοπίου, της άρδευσης και την υδροηλεκτρικής παραγωγής θα ήταν λιγότερο έντονες. Ωστόσο, η πράξη έδειξε ότι η συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων, των αρχών και του κοινού για την εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2011.06.001

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Tajziehchi, S., S. M. Monavari, and A. Karbassi, An effective participatory-based method for dam social impact assessment, Polish Journal of Environmental Studies, 21(6), 1841-1848, 2012.
  2. #Makrogianni, S., and K. Hadjibiros, Interdisciplinarity in environmental research: an analysis based on scientific publications, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2013_0681, Athens, 2013.
  3. #Shukla, P., Performance Evaluation of Conservation Programmes for Lakes of the Nainital Region, Research paper, 14 p., GRIN Verlag GmbH, 2014.#Shukla, P., Performance Evaluation of Conservation Programmes for Lakes of the Nainital Region, Research paper, 14 p., GRIN Verlag GmbH, 2014.
  4. #Patsialis, T., I. Kougias, J. Ganoulis, and N. Theodossiou, Irrigation dams for renewable energy production, Economics of Water Management in Agriculture, Bournaris, T., J. Berbel, B. Manos, and D. Viaggi (editors), CRC Press, 2014.
  5. Dias-Sardinha, I., and D. Ross, Perceived impact of the Alqueva dam on regional tourism development, Tourism Planning and Development, 12(3), 362-375, 2015.
  6. Martin-Utrillas, M., F. Juan-Garcia, J. Canto-Perello, and Jorge Curiel-Esparza, Optimal infrastructure selection to boost regional sustainable economy, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(1), 30-38, 2015.
  7. Khorasani, H., R. Kerachian, and S. Malakpour-Estalaki, Developing a comprehensive framework for eutrophication management in off-stream artificial lakes, Journal of Hydrology, 562, 103-124, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.04.052, 2018.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.

  [Επιστημονικός διάλογος για το κλίμα: μαυρίζει μάτια ή ανοίγει κλειστά μάτια; Απάντηση στο σχόλιο του D. Huard “Ένα μαυρισμένο μάτι για το Hydrological Sciences Journal”]

  Σημείωση:

  Το πλήρες κείμενο διατίθεται στον ιστότοπο του περιοδικού: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610759

  Το σχόλιο του Huard διατίθεται επίσης στον ιστότοπο του περιοδικού: : http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610758

  Συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate Science, ABC News Watch, Fabius Maximus, Itia.

  Σχετικές εργασίες:

  • [25] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1140/1/documents/2011HSJ_OpeningClosedEyes.pdf (88 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 75-85, 2013.
  2. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  3. #Ranzi, R., Influence of climate and anthropogenic feedbacks on the hydrological cycle, water management and engineering, Proceedings of 2013 IAHR World Congress, 2013.
  4. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1-28, doi:10.1080/02626667.2013.857411, 2014.
  5. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  6. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka, and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  7. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  8. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  9. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  10. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  11. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.

 1. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.

  [Ολιστικές έναντι μονομερών στρατηγικών για την υδρολογική μοντελοποίηση τροποποιημένων υδροσυστημάτων]

  Η μοντελοποίηση τροποποιημένων λεκανών, οι οποίες δεν μετρώνται επαρκώς, αποτελεί πρόκληση για την υδρολογική επιστήμη. Συχνά, τα μοντέλα για τέτοια συστήματα είναι λεπτομερή και βασίζονται στην υδραυλική ενός μόνο τμήματος του συστήματος, ενώ για τα άλλα τμήματα χρησιμοποιούνται υπεραπλουστευμένα μοντέλα ή αδρομερείς παραδοχές. Τυπικά πρόκειται για μια προσέγγιση του τύπου «από κάτω προς τα πάνω», στην οποία ζητούμενο είναι η εκμετάλλευση της γνώσης των υδρολογικών διεργασιών στη μικροκλίμακα, για ορισμένες μόνο συνιστώσες του συστήματος. Επιπλέον, πρόκειται για μια μονομερή προσέγγιση κατά δύο τρόπους: Πρώτον, ουσιώδεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συνιστωσών του συστήματος ενδέχεται είτε να αναπαρίστανται φτωχά ή ακόμη και να αγνοούνται. Δεύτερον, οι διαφορές στο επίπεδο λεπτομέρειας της αναπαράστασης των διεργασιών μπορεί να οδηγήσει σε μη ελεγχόμενα σφάλματα. Επιπρόσθετα, η διαδικασία βαθμονόμησης θεωρεί μονομερώς την αναπαραγωγή των παρατηρημένων αποκρίσεων, χρησιμοποιώντας τυπικά κριτήρια προσαρμογής. Το άρθρο αποσκοπεί στο να αναδείξει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη συνολική προσέγγιση μοντελοποίησης τέτοιων υδροσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται δύο εναλλακτικές στρατηγικές μοντελοποίησης, οι οποίες αντανακλούν δύο προσεγγίσεις ή φιλοσοφίες μοντελοποίησης: μια κυρίαρχη προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», η οποία είναι επίσης μονομερής και πολύ συχνά βασίζεται μόνο στην πληροφορία εξόδου (της λεκάνης), και μια «από πάνω προς τα κάτω» ολιστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε γενικευμένη πληροφορία. Εξετάζονται κρίσιμες επιλογές, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διαφορές μεταξύ των δύο στρατηγικών: η αναπαράσταση των επιφανειακών, υπόγειων και διαχειριστικών διεργασιών του νερού, οι έννοιες της σχηματοποίησης και παραμετροποίησης, και η μεθοδολογία εκτίμησης των παραμέτρων. Η πρώτη στρατηγική βασίζεται σε αυτόνομα μοντέλα για τις επιφανειακές και υπόγειες διεργασίες και τη διαχείριση του νερού, τα οποία λειτουργούν σειριακά. Για κάθε μοντέλο χρησιμοποιείται διαφορετική παραμετροποίηση (λεπτομερής ή αδρομερής), η οποία υπαγορεύεται από τη σχηματοποίηση του υδροσυστήματος. Η δεύτερη στρατηγική αφορά σε ολοκλήρωση όλων των διεργασιών σε ένα μοντέλο, φειδωλή παραμετροποίηση και υβριδική χειροκίνητη-αυτόματη βελτιστοποίηση των παραμέτρων, με βάση πολλαπλούς στόχους. Η εφαρμογή ελέγχου εξετάζεται σε ένα υδροσύστημα της Ελλάδας με υψηλή πολυπλοκότητα, όπως εκτεταμένες αλληλεπιδράσεις επιφανειακών και υπόγειων νερών, κακώς ορισμένα όρια, απώλειες νερού προς τη θάλασσα, και ανθρωπογενείς επεμβάσεις με μη μετρούμενες απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια νερά. Κριτήρια σύγκρισης είναι η φυσική ερμηνεία των παραμέτρων, η αναπαραγωγή των υδρογραφημάτων σε πολλαπλές θέσεις της λεκάνης, η ευλογοφάνεια των μη ελεγχόμενων εξόδων του μοντέλου, ο απαιτούμενος υπολογιστικός φόρτος και η επίδοση σε συνθήκες στοχαστικής προσομοίωσης. Η εργασία μας επιτρέπει τη διερεύνηση της επιδείνωσης της επίδοσης του μοντέλου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δίνεται ισορροπημένη προσοχή σε όλες τις συνιστώσες των τροποποιημένων υδροσυστημάτων και στη σχετική πληροφορία. Ακόμη, εντοπίζονται πηγές σφαλμάτων και αξιολογούνται οι συνδυαστικές επιπτώσεις τους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1055/11/documents/hess-15-743-2011.pdf (1733 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-15-743-2011

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, and H. H. G. Savenije, Hydrological landscape classification: investigating the performance of HAND based landscape classifications in a central European meso-scale catchment, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 3275-3291, doi:10.5194/hess-15-3275-2011, doi:10.5194/hess-15-3275-2011, 2011.
  2. #Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, and H. H. G Savenije, Moving beyond traditional model calibration or how to better identify realistic model parameters: sub-period calibration, Hydrology and Earth System Science Discussions,, 9, 1885-1918, doi:10.5194/hessd-9-1885-2012, 2012.
  3. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, doi:10.1029/2011WR011092, 2012.
  4. Wang, X., T. Liu and W. Yang, Development of a robust runoff-prediction model by fusing the rational equation and a modified SCS-CN method, Hydrological Sciences Journal, 57(6), 1118-1140, doi:10.1080/02626667.2012.701305, 2012.
  5. Maneta, M. P., and W. W. Wallender, Pilot-point based multi-objective calibration in a surface–subsurface distributed hydrological model, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 390-407, doi:10.1080/02626667.2012.754987, 2013.
  6. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  7. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  8. Flipo, N., A. Mouhri, B. Labarthe, S. Biancamaria, A. Rivière and P. Weill, Continental hydrosystem modelling: the concept of nested stream–aquifer interfaces, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3121-3149, doi:10.5194/hess-18-3121-2014, 2014.
  9. Ivkovic, K. M., B. F. W. Croke and R. A.Kelly, Overcoming the challenges of using a rainfall-runoff model to estimate the impacts of groundwater extraction on low flows in an ephemeral stream, Hydrology Research, 45(1), 58-72, doi:10.2166/nh.2013.204, 2014.
  10. Mateo, C. M., N. Hanasaki, D. Komori, K. Tanaka, M. Kiguchi, A. Champathong, T. Sukhapunnaphan, D.Yamazaki, and T. Oki, Assessing the impacts of reservoir operation to floodplain inundation by combining hydrological, reservoir management, and hydrodynamic models, Water Resources Research, 50(9), 7245–7266, doi:10.1002/2013WR014845, 2014.
  11. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. Gao, and H. H. G. Savenije, Using expert knowledge to increase realism in environmental system models can dramatically reduce the need for calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4839-4859, doi:10.5194/hess-18-4839-2014, 2015.
  12. Thirel, G., V. Andréassian, C. Perrin, J.-N. Audouy, L. Berthet, P. Edwards, N. Folton, C. Furusho, A. Kuentz, J. Lerat, G. Lindström, E. Martin, T. Mathevet, R. Merz, J. Parajka, D. Ruelland, and J. Vaze, Hydrology under change: an evaluation protocol to investigate how hydrological models deal with changing catchments, Hydrological Sciences Journal, 60(7-8), 1184-1199, doi:10.1080/02626667.2014.9672482014, 2015.
  13. Pryet, A., B. Labarthe, F. Saleh, M. Akopian and N. Flipo, Reporting of stream-aquifer flow distribution at the regional scale with a distributed process-based model, Water Resources Management, 10.1007/s11269-014-0832-7, 29(1), 139-159, 2015.
  14. Donnelly, C., J. C. M. Andersson, and B. Arheimer, Using flow signatures and catchment similarities to evaluate the E-HYPE multi-basin model across Europe, Hydrological Sciences Journal, 61(2), 255-273, doi:10.1080/02626667.2015.1027710, 2016.
  15. Bellin, A., B. Majone, O. Cainelli, D. Alberici, and F. Villa, A continuous coupled hydrological and water resources management model, Environmental Modelling and Software, 75, 176–192, doi:10.1016/j.envsoft.2015.10.013, 2016.
  16. Ajmal, M., J.-H. Ahn, and , T.-W. Kim, Excess stormwater quantification in ungauged watersheds using an event-based modified NRCS model, Water Resources Management, 30(4), 1433-1448, doi:10.1007/s11269-016-1231-z, 2016.
  17. Ma, L., C. He, H. Bian, and L. Sheng, MIKE SHE modeling of ecohydrological processes: Merits, applications, and challenges, Ecological Engineering, 96, 137–149, doi:10.1016/j.ecoleng.2016.01.008, 2016.
  18. Tigkas, D., V. Christelis, and G. Tsakiris, Comparative study of evolutionary algorithms for the automatic calibration of the Medbasin-D conceptual hydrological model, Environmental Processes, 3(3), 629–644, doi:10.1007/s40710-016-0147-1, 2016.
  19. Ercan, A., E. C. Dogrul, and T. N. Kadir, Investigation of the groundwater modelling component of the Integrated Water Flow Model (IWFM), Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2834-2848, doi:10.1080/02626667.2016.1161765, 2016.
  20. Balbarini, N., W. M. Boon, E. Nicolajsen, J. M. Nordbotten, P. L. Bjerg, and P. J. Binning, A 3-D numerical model of the influence of meanders on groundwater discharge to a gaining stream in an unconfined sandy aquifer, Journal of Hydrology, 552, 168-181, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.06.042, 2017.
  21. Antonetti, M., and M. Zappa, How can expert knowledge increase the realism of conceptual hydrological models? A case study in the Swiss Pre-Alps, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 4425-4447, doi:10.5194/hess-2017-322, 2018.
  22. Gunda, T., B. L. Turner, and V. C. Tidwell, The influential role of sociocultural feedbacks on community-managed irrigation system behaviors during times of water stress, Water Resources Research, 54(4), 2697-2714, doi:10.1002/2017WR021223, 2018.
  23. van Tol, J.J., and S.A. Lorentz, Hydropedological interpretation of regional soil information to conceptualize groundwater-surface water interactions, Vadose Zone Journal, 17:170097, doi:10.2136/vzj2017.05.0097, 2018
  24. Christelis, V., and A. G. Hughes, Metamodel-assisted analysis of an integrated model composition: an example using linked surface water – groundwater models, Environmental Modelling and Software, 107, 298-306, doi:10.1016/j.envsoft.2018.05.004, 2018.

 1. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.

  [Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων]

  Συγκρίνουμε τις εξόδους διαφόρων κλιματικών μοντέλων με παρατηρήσεις θερμοκρασίας και κατακρήμνισης, σε 55 σημεία παγκοσμίως. Ακόμη, συναθροίζουμε χωρικά τις εξόδους των μοντέλων και τις παρατηρήσεις στο ηπειρωτικό τμήμα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα 70 σταθμών, και κάνουμε συγκρίσεις σε διάφορες χρονικές κλίμακες, περιλαμβανομένης της κλιματικής (μέσοι όροι 30 ετών) κλίμακας. Πέρα από το γεγονός ότι επαληθεύονται τα ευρήματα μιας προηγούμενης εργασίας αξιολόγησης, ότι δηλαδή οι προγνώσεις των μοντέλων στη σημειακή κλίμακα είναι φτωχές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι χωρικά ολοκληρωμένες προγνώσεις είναι εξίσου φτωχές.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2010

  1. Very Important New Paper “A Comparison Of Local And Aggregated Climate Model Outputs With Observed Data” By Anagnostopoulos Et Al 2010 (Climate Science: Roger Pielke Sr.)
  2. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (Watts Up With That?)
  3. Missing News: No skill in climate modelling (ABC News Watch)
  4. Missing News: Climate models disputed (ABC News Watch)
  5. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost 1) (Countdown to critical mass)
  6. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost2 ) (Climate Observer)
  7. New Major Peer-Reviewed Study: Climate Models' Predictions Found To Be Shitty (C3)
  8. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are - A response to the Climate Change Misinformation at wattsupwiththat.com (Wott's Up With That?)
  9. Climate model abuse (Niche Modeling)
  10. Very Important New Paper on models versus reality (Greenie Watch)
  11. New paper shows that there is no means of reliably predicting climate variables (Greenie Watch 2)
  12. A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data (Fire And Ice)
  13. Peer Reviewed Study States The Obvious (US Message Board)
  14. Climate models don’t work, in hindsight (Herald Sun Andrew Bolt Blog)
  15. Climate models don’t work, in hindsight (repost) (The Daily Telegraph)
  16. No abuse hides the fact: warmist models cannot even predict our past (Herald Sun Andrew Bolt Blog 2)
  17. No abuse hides the fact: the warmist models cannot even predict our past (PA Pundits – International)
  18. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (clothcap)
  19. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (repost) (My Telegraph)
  20. Science not politics (ecomyths)
  21. More evidence that Global Climate computer models are worthless (Tucano's Perch)
  22. Model skill? (Retread Resources Blog)
  23. Estudo sobre modelos climáticos (MeteoPT.com - Fórum de Meteorologia)
  24. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (Climate Monitor)
  25. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (repost) (Blog All Over The World)
  26. Klima - spådommer og målinger (ABC News)
  27. "Scam for the Ages" Makes Madoff Look Like Small Change (Al Fin)
  28. Teoria do AGA: um passado duvidoso, um presente mal contado e um futuro pior ainda. (Sou Engenheiro)

  Σχετικές εργασίες:

  • [116] Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων (πρόδρομη ανακοίνωση σε συνέδριο)
  • [28] Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων (προηγούμενη σχετική δημοσίευση)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/978/1/documents/928051726__.pdf (1309 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2010.513518

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  2. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  3. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  4. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine, and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  5. Carlin, A., A multidisciplinary, science-based approach to the economics of climate change, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(4), 985-1031, 2011.
  6. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  7. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  8. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  9. Loehle, C., Criteria for assessing climate change impacts on ecosystems, Ecology and Evolution, 1 (1), 63–72, 2011.
  10. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  11. #Idso, C., R. M. Carter, and S. F. Singer, Climate models and their limitations, Climate Change Reconsidered: 2011 Interim Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), Chapter 1, 32 pp., 2011.
  12. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  13. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  14. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  15. #Martin, T. E., Mine waste management in wet, mountainous terrain: Some British Columbia perspectives, Part II – Creating, managing and judging our legacy, Proceedings Tailings and Mine Waste 2011, Vancouver, BC, Canada, 2011.
  16. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  17. Okruszko, T., H. Duel, M. Acreman, M. Grygoruk, M. Flörke, and C. Schneider, Broad-scale ecosystem services of European wetlands — overview of the current situation and future perspectives under different climate and water management scenarios, Hydrological Sciences Journal, 56(8), 1501–1517, 2011.
  18. Stanislawska, K., K Krawiec, and Z. W. Kundzewicz, Modeling global temperature changes with genetic programming, Computers and Mathematics with Applications, 64(12), 3717-3728, 2012.
  19. Petheram, C., P. Rustomji, T. R. McVicar, W. Cai, F. H. S. Chiew, J. Vleeshouwer, T. G. Van Niel, L.-T. Li, R. G. Cresswell, R. J. Donohue, J. Teng, and J.-M. Perraud, Estimating the impact of projected climate change on runoff across the tropical savannas and semi-arid rangelands of northern Australia, Journal of Hydrometeorology, 13 (2), 483-503, 2012.
  20. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  21. #Asian Development Bank, Guidelines for climate proofing investment in agriculture, rural development and food security, 101 pp., Mandaluyong City, Philippines, ISBN 978-92-9092-900-0, 2012.
  22. Hromadka, T. V., M. Jaye, M. Phillips, T. Hromadka, and D. Phillips, A mathematical model of cryospheric response to climate changes, Journal of Cold Regions Engineering, 27 (2), 67-93, 2013.
  23. Serrat-Capdevila, A., J. B. Valdes, F. Dominguez, and S. Rajagopal, Characterizing the water extremes of the new century in the US South-west: a comprehensive assessment from state-of-the-art climate model projections, International Journal of Water Resources Development, 29 (2), 152-171, 2013.
  24. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  25. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  26. Nazemi, A., H. S. Wheater, K. P. Chun, and A. Elshorbagy, A stochastic reconstruction framework for analysis of water resource system vulnerability to climate-induced changes in river flow regime, Water Resources Research, 49(1), 291-305, doi:10.1029/2012WR012755, 2013.
  27. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  28. Pielke, Sr. R.A., Comment on “The North American Regional Climate Change Assessment Program: Overview of Phase I Results”, Bulletin of the American Meteorological Society, 94(7), 1075-1077, 2013.
  29. Piniewski, M., F. Voss, I. Bärlund, T. Okruszko and Z. W. Kundzewicz, Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff, Hydrological Sciences Journal, 58 (4), 737-754, 2013.
  30. #Pielke R. A. Sr., J. Adegoke, F. Hossain, G. Kallos, D. Niyogi, T. Seastedt, K. Suding, C. Y. Wright, and D. Staley, Preface, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), xxi-xxix, Elsevier Science, 2013.
  31. #Lang, M. A., Renewable energy and water resources, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 3, 149-166, Elsevier Science, 2013.
  32. #He, Y., F. Pappenberger, D. Manful, H. Cloke, P. Bates, F. Wetterhall, and B. Parkes, Flood inundation dynamics and socioeconomic vulnerability under environmental change, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 5, 241-255, Elsevier Science, 2013.
  33. Kumar, S., P. A. Dirmeyer, V. Merwade, T. DelSole, J. M. Adams, and D. Niyogi, Land use/cover change impacts in CMIP5 climate simulations – A new methodology and 21st century challenges, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(12), 6337-6353, 2013.
  34. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  35. Ruffault, J., N. K .Martin-StPaul, C. Duffet, F. Goge and F. Mouillot, Projecting future drought in Mediterranean forests: bias correction of climate models matters!, Theoretical and Applied Climatology, 117 (1-2), 113-122, 2014.
  36. Nazemi, A., and H. S. Wheater, How can the uncertainty in the natural inflow regime propagate into the assessment of water resource systems? Advances in Water Resources, 63, 131-142, 2014.
  37. Kundzewicz, Z. W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  38. Grygoruk, M., U. Biereżnoj-Bazille, M. Mazgajski and J.Sienkiewicz, Climate-induced challenges for wetlands: revealing the background for the adaptive ecosystem management in the Biebrza Valley, Poland, Advances in Global Change Research, 58, 209-232, 2014.
  39. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  40. Krakauer, N. Y., and B. M. Fekete, Are climate model simulations useful for forecasting precipitation trends? Hindcast and synthetic-data experiments, Environmental Research Letters, 9(2), 024009, 2014.
  41. Hughes, D. A., S. Mantel and T. Mohobane, An assessment of the skill of downscaled GCM outputs in simulating historical patterns of rainfall variability in South Africa, Hydrology Research, 45 (1), 134-147, 2014.
  42. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  43. Hromadka, T. V., H. D. McInvale, B. Gatzke, M. Phillips, and B. Espinosa, Cumulative departure model of the cryosphere during the Pleistocene, Journal of Cold Regions Engineering, 06014002, 2014.
  44. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  45. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  46. Galbraith, H., D. W. DesRochers, S. Brown and J. M. Reed, Predicting vulnerabilities of North American shorebirds to climate change, PLoS ONE, 9(9), 10.1371/journal.pone.0108899, 2014.
  47. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  48. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  49. Hromadka II, T.V., H.D. McInvale, M. Phillips and B. Espinosa, Assessment of ice volume changes in the cryosphere via simplified heat transport model, American Journal of Climate Change, 3, 421-428, 2014.
  50. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  51. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  52. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  53. Gelfan, A., V. A. Semenov, E. Gusev, Y. Motovilov, O. Nasonova, I. Krylenko, and E. Kovalev, Large-basin hydrological response to climate model outputs: uncertainty caused by the internal atmospheric variability, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2737-2754, doi:10.5194/hess-19-2737-2015, 2015.
  54. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  55. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  56. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, doi:10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  57. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  58. Kundzewicz, Z.W., Climate change track in river floods in Europe, Proc. IAHS, 369, 189–194, 10.5194/piahs-369-189-2015, 2015.
  59. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  60. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  61. #Kundzewicz, Z. W., Climate change impacts and adaptation in water and land context, Environmental Resource Management and the Nexus Approach – Managing Water, Soil, and Waste in the Context of Global Change, H. Hettiarachchi, and R. Ardakanian (editors), 11-39, Springer, doi:10.1007/978-3-319-28593-1_2, 2016.
  62. #Serrat-Capdevila, A., D. A. García Ramírez, and N. Tayebi, Key global water challenges and the role of remote sensing, Earth Observation for Water Resources Management: Current Use and Future Opportunities for the Water Sector, 9-31, doi:10.1596/978-1-4648-0475-5_ch1, 2016.
  63. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  64. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  65. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.
  66. Grygoruk, M., and S. Rannowb, Mind the gap! Lessons from science-based stakeholder dialogue in climate-adapted management of wetlands, Journal of Environmental Management, 186, 108-119, doi:10.1016/j.jenvman.2016.10.066, 2017.
  67. Hossain, F., E. Beighley, S. Burian, J. Chen, A. Mitra, D. Niyogi, R. Pielke Sr, and D. Wegner, Review of approaches and recommendations for improving resilience of water management infrastructure: the case for large dams, Journal of Infrastructure Systems, doi:10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000370, 2017.
  68. Gusev, Y. M., V. A. Semenov, O. N. Nasonova, and E E. Kovalev, Weather noise impact on the uncertainty of simulated water balance components of river basins, Hydrological Sciences Journal, 62(8), 1181-1199, doi:10.1080/02626667.2017.1319064, 2017.
  69. #Shalby, A., M. Elshemy, and B. A. Zeidan, Selecting of regional climate model simulations for modeling climate change impacts on the water quality status of Lake Burullus, Egypt, Twentieth International Water Technology Conference, Hurghada, 2017.
  70. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  71. Loehle, C., The epistemological status of general circulation models, Climate Dynamics, 50(5-6), 1719-1731, doi:10.1007/s00382-017-3717-7, 2018.
  72. Gupta, H. V., G. Sapriza-Azuri, J. Jódar, and J. Carrera, Circulation pattern-based assessment of projected climate change for a catchment in Spain, Journal of Hydrology, 556, 944-960, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.06.032, 2018.
  73. #Maraun, D., and M. Widmann, Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research, Cambridge University Press, 2018.

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.

  [Μια δεκαετία προσεγγίσεων πολυκριτηριακής βαθμονόμησης στην υδρολογική μοντελοποίηση: Επισκόπηση]

  Μια δεκαετία μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις στην πολυκριτηριακή βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, συνοψίζουμε την εμπειρία που έχει ως τώρα αποκτηθεί, υπογραμμίζοντας τις κύριες προοπτικές που παρέχονται από τέτοιες προσεγγίσεις με σκοπό τη βελτίωση του προσδιορισμού των παραμέτρων. Μετά την επισκόπηση των θεμελιωδών αρχών της θεωρίας διανυσματικής βελτιστοποίησης, συνδέουμε την προσέγγιση της πολυκριτηριακής βαθμονόμησης με τις έννοιες της αβεβαιότητας και της ισοδυναμίας (equifinality). Συγκεκριμένα, το πολυκριτηριακό πλαίσιο επιτρέπει την αναγνώριση και το χειρισμό σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων, και τον εντοπισμό πρόσφορων και καλά προσαρμόσιμων (behavioural) λύσεων, με αποδεκτές αντισταθμίσεις. Ειδικά σε μοντέλα με σύνθετη παραμετροποίηση η πολυκριτηριακή προσέγγιση καθίσταται αναγκαία για τη βελτίωση του προσδιορισμού των παραμέτρων και την επαύξηση της πληροφορίας που περιέχεται στη βαθμονόμηση, τόσο με τη μορφή μετρήσεων για πολλαπλές αποκρίσεις όσο και εμπειρικών μέτρων («χαλαρή» πληροφορία), στα οποία αντικατοπτρίζεται η υδρολογική εμπειρία. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, παρέχουμε ακόμη εναλλακτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση αντικρουόμενων και μη συμμετρούμενων (non-commeasurable) κριτηρίων, καθώς και υβριδικές στρατηγικές για την αξιοποίηση της πληροφορίας που αποκτάται, στην κατεύθυνση του προσδιορισμού υποσχόμενων συμβιβαστικών λύσεων που εξασφαλίζουν συνεπείς και αξιόπιστες βαθμονομήσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/924/2/documents/919806565_.pdf (290 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Booij, M. J., and M. S. Krol, Balance between calibration objectives in a conceptual hydrological model, Hydrological Sciences Journal, 55(6), 1017-1032, 2010.
  2. Moussa, R., When monstrosity can be beautiful while normality can be ugly: assessing the performance of event-based flood models, Hydrological Sciences Journal, 55(6), 1074-1084, 2010.
  3. Moussu, F., L. Oudin, V. Plagnes, A. Mangin, and H. Bendjoudi, A multi-objective calibration framework for rainfall-discharge models applied to karst systems, Journal of Hydrology, 400(3-4), 364-376, 2011.
  4. Guinot, V., B. Cappelaere, C. Delenne, and D. Ruelland, Towards improved criteria for hydrological model calibration: Theoretical analysis of distance- and weak form-based functions, Journal of Hydrology, 401(1-2), 1-13, 2011.
  5. Peel, M. C., and G. Blöschl, Hydrological modelling in a changing world, Progress in Physical Geography, 35 (2), 249-261, 2011.
  6. Ford, D. E., and M. C. Kennedy, Assessment of uncertainty in functional–structural plant models, Annals of Botany, 108 (6), 1043-1053, 2011.
  7. #Shinma, T. A., and L. F. R. Reis, Multiobjective automatic calibration of the storm water management model (SWMM) using non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II), Proceedings of the 2011 World Environmental and Water Resources Congress: Bearing Knowledge for Sustainability, 598-607, 2011.
  8. Mediero, L., L. Garrote and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
  9. Kennedy, M. C., and E. D. Ford, Using multicriteria analysis of simulation models to understand complex biological systems, BioScience, 61(12), 994–1004, 2011.
  10. #Van Hoey, S., P. Seuntjens, J. van der Kwast, J.-L. de Kok, G. Engelen, and I. Nopens, Flexible framework for diagnosing alternative model structures through sensitivity and uncertainty analysis, In: Chan, F., D. Marinova, and R. S. Anderssen (eds.), MODSIM2011, 19th International Congress on Modelling and Simulation, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, December 2011, pp. 3924-3930, ISBN: 978-0-9872143-1-7, 2011.
  11. Reed, P. M., and J. B. Kollat, Save now, pay later? Multi-period many-objective groundwater monitoring design given systematic model errors and uncertainty, Advances in Water Resources, 35, 55-68, 2012.
  12. Pushpalatha, R., C. Perrin, N. Le Moine, and V. Andréassian, A review of efficiency criteria suitable for evaluating low–flow simulations, Journal of Hydrology, 420-421, 171-182, 2012.
  13. Ruelland, D., S. Ardoin-Bardin, L. Collet, and P. Roucou, Simulating future trends in hydrological regime of a large Sudano-Sahelian catchment under climate change, Journal of Hydrology, 424-425, 207-216, 2012.
  14. Andréassian, V., N. Le Moine, C. Perrin, M.-H. Ramos, L. Oudin, T. Mathevet, J. Lerat, and L. Berthet, All that glitters is not gold: the case of calibrating hydrological models, Hydrological Processes, 26(14), 2206-2210, 2012.
  15. Kollat, J. B., P. M. Reed, and T. Wagener, When are multiobjective calibration trade-offs in hydrologic models meaningful?, Water Resources Research, 48, W03520, 2012.
  16. Dumedah, G., A. A. Berg, and M. Wineberg, Evaluating autoselection methods used for choosing solutions from Pareto-optimal set: Does nondominance persist from calibration to validation phase? Journal of Hydrologic Engineering, 17(1), 150-159, 2012.
  17. Hill, M. C., D. Kavetski, M. Clark, M. Ye, and D. Lu, Uncertainty quantification 2012: Uncertainty quantification for environmental models, Society for Industrial and Applied Mathematics News, 45(9), 2012.
  18. Rye, C. J., I. Willis, N. S. Arnold, and J. Kohler, On the need for automated multi-objective optimization and uncertainty estimation of glacier mass balance models, Journal of Geophysical Research, 117, F02005, doi: 10.1029/2011JF002184, 2012.
  19. Rothfuss, Y., I. Braud, N. Le Moine, P. Biron, J.-L. Durand, M. Vauclin, and T. Bariac, Factors controlling the isotopic partitioning between soil evaporation and plant transpiration: assessment using a multi-objective calibration of SiSPAT-Isotope under controlled conditions, Journal of Hydrology, 442-443, 161-179, 2012.
  20. Peng, W., R. V. Mayorga, and S. Imran, A rapid fuzzy optimisation approach to multiple sources water blending problem in water distribution systems, Urban Water Journal, 9(3), 177-187, 2012.
  21. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, DOI: 10.1029/2011WR011092, 2012.
  22. Pollacco, J. A. P., and B. P. Mohanty, Uncertainties of water fluxes in SVAT models: inverting surface soil moisture and evapotranspiration retrieved from remote sensing, Vadose Zone Journal, 11(3), vzj2011.0167, 2012.
  23. Muleta, M. K., Model performance sensitivity to objective function during automated calibrations, Journal of Hydrologic Engineering, 17(6), 756-767, 2012.
  24. Dumedah, G., Formulation of the evolutionary-based data assimilation and its implementation in hydrological forecasting, Water Resources Management, 26(13), 3853-3870, 2012.
  25. Reichert, P., and N. Schuwirth, Linking statistical bias description to multiobjective model calibration, Water Resources Research, 48, W09543, doi:10.1029/2011WR011391, 2012.
  26. Price, K., S. T. Purucker, S. R. Kraemer, and J. Babendreier, Tradeoffs among watershed model calibration targets for parameter estimation, Water Resources Research, 48, W10542, doi:10.1029/2012WR012005, 2012.
  27. Krauße, T., J. Cullmann, P. Saile, and G. H. Schmitz, Robust multi-objective calibration strategies – possibilities for improving flood forecasting, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3579-3606, 2012.
  28. Koskela, J. J., B. Croke, H. Koivusalo, A. Jakeman, and T. Kokkonen, Bayesian inference of uncertainties in precipitation-streamflow modeling in a snow affected catchment, Water Resources Research, 48, W11513, doi: 10.1029/2011WR011773, 2012.
  29. Jarvis, N., and M. Larsbo, MACRO (V5.2): Model use, calibration, and validation, Transactions of the ASABE, 55(4), 1413-1423, 2012.
  30. Hallema, D. W., R. Moussa, P. Andrieux, and M. Voltz, Parameterisation and multi-criteria calibration of a distributed storm flow model applied to a Mediterranean agricultural catchment, Hydrological Processes, 27(10), 1379-1398, 2013.
  31. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia and H. H. G. Savenije, An approach to identify time consistent model parameters: sub-period calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 149-161, 10.5194/hess-17-149-2013, 2013.
  32. Kasprzyk, J. R, S. Nataraj, P. M. Reed, and R. J. Lempert, Many objective robust decision making for complex environmental systems undergoing change, Environmental Modelling & Software, 42, 55-71, 2013.
  33. Reed, P. M., D. Hadka, J. D. Herman, J. R. Kasprzyk, and J. B. Kollat, Evolutionary multiobjective optimization in water resources: the past, present, and future, Advances in Water Resources, 51, 438-456, 2013.
  34. Spaaks, J. H. and W. Bouten, Resolving structural errors in a spatially distributed hydrologic model using ensemble Kalman filter state updates, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 3455–3472, 2013.
  35. Wöhling, T., L. Samaniego, and R. Kumar, Evaluating multiple performance criteria to calibrate the distributed hydrological model of the upper Neckar catchment, Environmental Earth Sciences, 69(2), 453-468, 2013.
  36. Ghimire, S. R., and J. M. Johnston, Impacts of domestic and agricultural rainwater harvesting systems on watershed hydrology: A case study in the Albemarle-Pamlico river basins (USA), Ecohydrology & Hydrobiology, 13(2), 159-171, 2013.
  37. Hartmann, A., T. Wagener, A. Rimmer, J. Lange, H. Brielmann, and M. Weiler, Testing the realism of model structures to identify karst system processes using water quality and quantity signatures, Water Resources Research, 49(6), 3345-3358, 2013.
  38. Hill, M. C., C. C. Faunt, W. R. Belcher, D. S. Sweetkind, C. R. Tiedeman and D. Kavetski, Knowledge, transparency, and refutability in groundwater models, an example from the Death Valley regional groundwater flow system, Physics and Chemistry of the Earth, 64, 105-116, 2013.
  39. Muñoz, E., J. L. Arumí and D. Rivera, Watersheds are not static: Implications of climate variability and hydrologic dynamics in modeling [Las cuencas no son estacionarias: implicancias de la variabilidad climática y dinámicas hidrológicas en la modelación, Bosque, 34 (1), 7-11, 2013.
  40. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  41. Xu, C., H. Chen, and S. Guo, Hydrological modeling in a changing environment: issues and challenges, Journal of Water Resources Research, 2, 85-95, 2013.
  42. Ramin, M., and G. B. Arhonditsis, Bayesian calibration of mathematical models: Optimization of model structure and examination of the role of process error covariance, Ecological Informatics, 18, 107-116, 2013.
  43. Dumedah, G., and P. Coulibaly, Evaluating forecasting performance for data assimilation methods: the Ensemble Kalman Filter, the Particle Filter, and the Evolutionary-based assimilation Advances in Water Resources, 60, 47-63, 2013.
  44. Wöhling, T., S. Gayler, E. Priesack, J. Ingwersen, H.-D. Wizemann, P. Högy, M. Cuntz, S. Attinger, V. Wulfmeyer, and T. Streck, Multiresponse, multiobjective calibration as a diagnostic tool to compare accuracy and structural limitations of five coupled soil-plant models and CLM3.5, Water Resources Research, 49(12), 8200–8221, 2013.
  45. Romanowicz, R., M. Osuch and M. Grabowiecka, On the choice of calibration periods and objective functions: A practical guide to model parameter identification, Acta Geophysica, 61(6), 1477-1503, 10.2478/s11600-013-0157-6, 2013.
  46. Rientjes, T.H.M., L.P. Muthuwatta, M.G. Bos, M.J. Booij, and H.A. Bhatti, Multi-variable calibration of a semi-distributed hydrological model using streamflow data and satellite-based evapotranspiration, Journal of Hydrology, 505, 276-290, 2013.
  47. Guerrero, J. L., I. K. Westerberg, S. Halldin, L.-C. Lundin, and C.-Y. Xu, Exploring the hydrological robustness of model-parameter values with alpha shapes, Water Resources Research, 49 (10), 6700-6715, 2013.
  48. Hsie, M., S. W. Yan and N. F. Pan, Improvement of rainfall-runoff simulations using the Runoff-Scale Weighting Method, Journal of Hydrologic Engineering, 19(7), 1330-1339, 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000921, 2014.
  49. Gharari, S., M. Shafiei, M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. V. Gupta, and H. H. G. Savenije, A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4861-4870, doi:10.5194/hess-18-4861-2014, 2014.
  50. Shinma, T. A., and L. F. A. Reis, Incorporating multi-event and multi-site data in the calibration of SWMM, Procedia Engineering, 70, 75-84, 2014.
  51. Coron, L., V. Andréassian, C. Perrin, M. Bourqui, and F. Hendrickx, On the lack of robustness of hydrologic models regarding water balance simulation – a diagnostic approach on 20 mountainous catchments using three models of increasing complexity, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 727-746, 2014.
  52. Dumedah, G., and J. P. Walker, Evaluation of model parameter convergence when using data assimilation for soil moisture estimation, Journal of Hydrometeorology, 15(1), 359-375, 2014.
  53. Black, D. C., P. J. Wallbrink, and P. W. Jordan, Towards best practice implementation and application of models for analysis of water resources management scenarios, Environmental Modelling and Software, 52, 136-148, 2014.
  54. Loukas, A., and L. Vasiliades, Streamflow simulation methods for ungauged and poorly gauged watersheds, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1641-1661, doi:10.5194/nhess-14-1641-2014, 2014.
  55. Brauer, C. C., P. J. J. F. Torfs, A. J. Teuling, and R. Uijlenhoet, The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): application to the Hupsel Brook catchment and Cabauw polder, Hydrology and Earth System Sciences , 18, 4007-4028, 10.5194/hess-18-4007-2014, 2014.
  56. Kloss, S., N. Schütze, and U. Schmidhalter, Evaluation of very high soil-water tension threshold values in sensor-based deficit irrigation systems, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140 (9), 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000722, 2014.
  57. Brauer, C. C., A. J. Teuling, P. J. J. F. Torfs, and R. Uijlenhoet, The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): a lumped rainfall–runoff model for catchments with shallow groundwater, Geoscientific Model Development, 7, 2313-2332, doi:10.5194/gmd-7-2313-2014, 2014.
  58. #Hörmann, G., N. Fohrer, and W. Kluge, Modelle zum Wasserhaushalt, Handbuch der Umweltwissenschaften, 2014.
  59. Zeff, H. B., J. R. Kasprzyk, J. D. Herman, P. M. Reed, and G. W. Characklis, Navigating financial and supply reliability tradeoffs in regional drought management portfolios, Water Resources Research, 50(6), 4906–4923, 2014.
  60. Minville, M., D. Cartier, C. Guay, L.-A. Leclaire, C. Audet, S. Le Digabel, and J. Merleau, Improving process representation in conceptual hydrological model calibration using climate simulations, Water Resources Research, 50(6), 5044–5073, 2014.
  61. Gao, W., F. Zhou, Y.-J. Dong, H.-C. Guo, J.-T. Peng, P. Xu, and , L. Zhao, PEST-based multi-objective automatic calibration of hydrologic parameters for HSPF model, Journal of Natural Resources, 29(5), 855-867, 2014.
  62. #Houle, E., and J. Kasprzyk, Investigating parameter sensitivity for management in snow-driven watersheds, Proceedings of 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, Daniel P. Ames, Nigel W.T. Quinn and Andrea E. Rizzoli (eds.), San Diego, CA, USA, 2014.
  63. #Kasprzyk, J., J. Kollat, and C. Danilo, Balancing conflicting management objectives using interactive, three-dimensional visual analytics, Proceedings of 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, Daniel P. Ames, Nigel W.T. Quinn and Andrea E. Rizzoli (eds.), San Diego, CA, USA, 2014.
  64. Reynoso-Meza, G., J. Sanchis, X. Blasco, and S. García-Nieto, Physical programming for preference driven evolutionary multi-objective optimisation, Applied Soft Computing, 24, 341-362, 2014
  65. Zhang, Y. Y., Q. X. Shao, A. Z. Ye and H. T. Xing, An integrated water system model considering hydrological and biogeochemical processes at basin scale: model construction and application, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 11, 9219-9279, 10.5194/hessd-11-9219-2014, 2014.
  66. Mayr, E., M. Juen, C. Mayer, R. Usubaliev and W. Hagg, Modeling runoff from the Inylchek glaciers and filling of ice‐dammed Lake Merzbacher, Central Tian Shan, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96(4), 609–625, 10.1111/geoa.12061, 2014.
  67. Matos, J. P., M. M. Portela, and D. Juízo, Uma forma alternativa de enfrentar a escassez de dados na bacia do rio Zambeze com vista à calibração de modelos hidrológicos (An alternative approach to face the scarcity of data in the Zambezi River basin aiming at calibrating hydrological models), Revista Recursos Hídricos, 35(1), 37-52, 2014.
  68. Asadzadeh, M., B. Tolson, and D. H. Burn, A new selection metric for multiobjective hydrologic model calibration, Water Resources Research, 50(9), 7082–7099, doi:10.1002/2013WR014970, 2014.
  69. Haghnegahdar, A., B. A. Tolson, B. Davison, F. R. Seglenieks, E. Klyszejko, E. D. Soulis, V. Fortin, and L. S. Matott, Calibrating environment Canada's MESH modelling system over the Great Lakes Basin, Atmosphere-Ocean, 52(4), 281-293, 2014.
  70. Hrachowitz, M., O. Fovet, L. Ruiz, T. Euser, S. Gharari, R. Nijzink, J. Freer, H.H.G. Savenije, and C. Gascuel-Odoux, Process consistency in models: The importance of system signatures, expert knowledge, and process complexity, Water Resources Research, 50(9), 7445–7469, doi: 10.1002/2014WR015484, 2014.
  71. Doppler, T., M. Honti, U. Zihlmann, P. Weisskopf, and C. Stamm, Validating a spatially distributed hydrological model with soil morphology data, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3481-3498, doi:10.5194/hess-18-3481-2014, 2014.
  72. Newman, J. P., G. C. Dandy, and H. R. Maier, Multiobjective optimization of cluster-scale urban water systems investigating alternative water sources and level of decentralization, Water Resources Research, 50(10), 7915–7938, doi:10.1002/2013WR015233, 2014.
  73. Werisch, S., J. Grundmann, H. Al-Dhuhli, E. Algharibi, and F. Lennartz, Multiobjective parameter estimation of hydraulic properties for a sandy soil in Oman, Environmental Earth Sciences, 72(12), 4935-4956, 2014.
  74. Piscopo, A. N., J. R. Kasprzyk, and R. M. Neupauer, An iterative approach to multi-objective engineering design: Optimization of engineered injection and extraction for enhanced groundwater remediation, Environmental Modelling & Software, 69, 253-261, 2015.
  75. Andréassian, V., F. Bourgin, L. Oudin, T. Mathevet, C. Perrin, J. Lerat, L. Coron, and L. Berthet, Seeking genericity in the selection of parameter sets: Impact on hydrological model efficiency, Water Resources Research, 50(10), 8356–8366, 2014.
  76. Ficklin, D. L., and B. L. Barnhart, SWAT hydrologic model parameter uncertainty and its implications for hydroclimatic projections in snowmelt-dependent watersheds, Journal of Hydrology, 519(B), 2081–2090, 2014.
  77. Yang, J., F. Castelli and Y. Chen, Multiobjective sensitivity analysis and optimization of distributed hydrologic model MOBIDIC, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4101-4112, 10.5194/hess-18-4101-2014, 2014.
  78. #Matos, J.P., Hydraulic-hydrologic model for the Zambezi River using satellite data and artificial intelligence techniques, Communications du Laboratoire de Constructions Hydrauliques ISSN 1661-1179, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2014.
  79. Dumedah, G., Toward essential union between evolutionary strategy and data assimilation for model diagnostics: An application for reducing the search space of optimization problems using hydrologic genome map, Environmental Modelling & Software, 69, 342-352, 2015.
  80. Gao, W., H. C. Guo, and Y. Liu, Impact of calibration objective on hydrological model performance in ungauged watersheds, Journal of Hydrologic Engineering, 20(8), 04014086, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001116, 2015.
  81. Koch, J., K. Høgh Jensen, and S. Stisen, Toward a true spatial model evaluation in distributed hydrological modeling: Kappa statistics, Fuzzy theory, and EOF analysis benchmarked by the human perception and evaluated against a modeling case study, Water Resources Research, 51(2), 1225–1246, doi:10.1002/2014WR016607, 2015.
  82. #Perrin , C ., M.-H . Ramos , V. Andréassian , P. Nicolle , L. Crochemore , and R. Pushpalatha, Improved rainfall-runoff modelling tools for low-flow forecasting: Application to French catchments, Drought: Research and Science-Policy Interfacing, J. Andreu Alvarez, A. Solera, J. Paredes-Arquiola, D. Haro-Monteagudo, and H. van Lanen (editors), Chapter 38, 259–265, CRC Press, doi:10.1201/b18077-45, 2015.
  83. Seong, C., Y. Her, and B. L. Benham, Automatic calibration tool for hydrologic simulation program-FORTRAN using a shuffled complex evolution algorithm, Water, 7, 503-527, doi:10.3390/w7020503, 2015.
  84. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  85. Chang, C.-H., Development of ocean color algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations and inherent optical properties using gene expression programming (GEP), Optics Express, 23(5), 5417-5437, doi:10.1364/OE.23.005417, 2015.
  86. Hauduc, H., M.B. Neumann, D. Muschalla, V. Gamerith, S. Gillot, and P.A. Vanrolleghem, Efficiency criteria for environmental model quality assessment: A review and its application to wastewater treatment, Environmental Modelling and Software, 68, 196-204, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.004, 2015.
  87. Peel, M. C., R. Srikanthan, T. A. McMahon, and D. J. Karoly, Approximating uncertainty of annual runoff and reservoir yield using stochastic replicates of global climate model data, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 1615-1639, doi:10.5194/hess-19-1615-2015, 2015.
  88. Silvestro, F., S. Gabellani, R. Rudari, F. Delogu, P. Laiolo, P., and G. Boni, Uncertainty reduction and parameter estimation of a distributed hydrological model with ground and remote sensing data, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 1727-1751, doi:10.5194/hess-19-1727-2015, 2015.
  89. Thirel, G., V. Andréassian, and C. Perrin, On the need to test hydrological models under changing conditions, Hydrological Sciences Journal, 60(7-8), 1165-1173, doi:10.1080/02626667.2015.1050027, 2015.
  90. #Simmons, J. A., L. A. Marshall, I. L. Turner, K. D. Splinter, R. J. Cox, M. D. Harley, D. J. Hanslow, and M. A. Kinsela, A more rigorous approach to calibrating and assessing the uncertainty of coastal numerical models, Australasian Coasts & Ports Conference 2015, Auckland, New Zealand, 2015.
  91. Hublart, P., D. Ruelland, A. Dezetter, and H. Jourde, Reducing structural uncertainty in conceptual hydrological modeling in the semi-arid Andes, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2295–2314, doi:10.5194/hess-19-2295-2015, 2015.
  92. Chiew, F. H. S., and J. Vaze, Hydrologic nonstationarity and extrapolating models to predict the future: overview of session and proceeding, Proc. IAHS, 371, 17–21, doi:10.5194/piahs-371-17-2015, 2015.
  93. Lazzaro, G., and G. Botter, Run-of-river power plants in Alpine regions: Whither optimal capacity?, Water Resources Research, 51(7), 5658–5676, doi:10.1002/2014WR016642, 2015.
  94. Bardsley, W.E., V. Vetrova, and S. Liu, Toward creating simpler hydrological models: A LASSO subset selection approach, Environmental Modelling and Software, 72, 33-43, doi:10.1016/j.envsoft.2015.06.008, 2015.
  95. Zhang, Y., G. Fu, B. Sun, S. Zhang, and B. Men, Simulation and classification of the impacts of projected climate change on flow regimes in the arid Hexi Corridor of Northwest China, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(15), 7429–7453, doi:10.1002/2015JD023294, 2015.
  96. Piccolroaz, S., B. Majone, F. Palmieri, G. Cassiani, and A. Bellin, On the use of spatially distributed, time-lapse microgravity surveys to inform hydrological modeling, Water Resources Research, 51(9), 7270–7288, doi:10.1002/2015WR016994, 2015.
  97. Gelleszun, M., P. Kreye and G. Meon, Lexicographic calibration strategy for efficient parameter estimation in highly resolved rainfall-runoff models, Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung, 59 (3), 84-95, 10.5675/HyWa_2015,3_1, 2015.
  98. Doncieux, S., J. Liénard, B. Girard, M. Hamdaoui and J. Chaskalovic, Multi-objective analysis of computational models, arXiv:1507.06877, 2015.
  99. Serpa, D., J. P. Nunes, J. Santos, E. Sampaio, R. Jacinto, S. Veiga, J. C. Lima, M. Moreira, J. Corte-Real, J. J. Keizer, and N. Abrantes, Impacts of climate and land use changes on the hydrological and erosion processes of two contrasting Mediterranean catchments, Science of the Total Environment, 538, 64-77, doi:10.1016/j.scitotenv.2015.08.033, 2015.
  100. #Sun, N.-Z., and A. Sun, Multiobjective inversion and regularization, Model Calibration and Parameter Estimation for Environmental and Water Resource Systems, 69-105, 2015.
  101. #Cho, H.-J., M. C. Hwang, and C. C. Hsu, A calibration framework of a mixed-traffic signal optimization model by multi-objective evolutionary approach, MSV'15 - The 12th International Conference on Modeling, Simulation and Visualization Methods, 44-47, Las Vegas, 2015.
  102. Inzoli, S., and M. Giudici, A comparison between single- and multi-objective optimization to fit spectral induced polarization data from laboratory measurements on alluvial sediments, Journal of Applied Geophysics, 122, 149-158, doi:10.1016/j.jappgeo.2015.09.017, 2015.
  103. Sikorska, A.E., D. Del Giudice, K. Banasik, and J. Rieckermann, The value of streamflow data in improving TSS predictions - Bayesian multi-objective calibration, Journal of Hydrology, 530, 241–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.051, 2015.
  104. Zhang, Y. Y., Q. X. Shao, A. Z. Ye, H. T. Xing, and J. Xia, Integrated water system simulation by considering hydrological and biogeochemical processes: model development, parameter sensitivity and autocalibration, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 529-553, doi:10.5194/hess-20-529-2016, 2016.
  105. #Ward, A. D., S. W. Trimble, S. R. Burckhard, and J. G. Lyon, Environmental Hydrology, 3rd edition, CRC Press, 2016.
  106. Hughes, J. D., S. S. H. Kim, D. Dutta, and J. Vaze, Optimisation of a multiple gauge, regulated river–system model. A system approach, Hydrological Processes, 30(12), 1955-1967, doi:10.1002/hyp.10752, 2016.
  107. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Quercus long-term pollen season trends in the southwest of the Iberian Peninsula, Process Safety and Environmental Protection, 101, 152–159, doi:10.1016/j.psep.2015.11.008, 2016.
  108. Chang, C.-H., J. F. Harrison, and Y.‐C. Huang, Modeling typhoon‐induced alterations on river sediment transport and turbidity based on dynamic landslide inventories: Gaoping river basin, Taiwan, Water, 7, 6910–6930, doi:10.3390/w7126666, 2015.
  109. Houska, T., P. Kraft, A. Chamorro-Chavez, and L. Breuer, SPOTting model parameters using a ready-made Python package, PLoS ONE 10(12), e0145180, doi:10.1371/journal.pone.0145180, 2015.
  110. Guo, S., C. Xu, H. Chen, and D. Liu, Review and assessment of interaction between watershed hydrology and society system, Journal of Water Resources Research, 5(1), 1-15, doi:10.12677/jwrr.2016.51001, 2016.
  111. Oni, S. K., M. N. Futter, J. L. J. Ledesma, C. Teutschbein, J. Buttle, and H. Laudon, Using dry and wet hydroclimatic extremes to guide future hydrologic predictions, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 2811-2825, doi:10.5194/hess-2016-7, 2016.
  112. Le Bourgeois, O., C. Bouvier, P. Brunet, and P.-A. Ayral, Inverse modeling of soil water content to estimate the hydraulic properties of a shallow soil and the associated weathered bedrock, Journal of Hydrology, 541, 116-126, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.067, 2016.
  113. Silva-Palacios, I., S. Fernández-Rodríguez, P. Durán-Barroso, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Temporal modelling and forecasting of the airborne pollen of Cupressaceae on the southwestern Iberian Peninsula, International Journal of Biometeorology, 60(2), 297-306, doi:10.1007/s00484-015-1026-6, 2016.
  114. Fowler, K. J. A., M. C. Peel, A. W. Western, L. Zhang, and T. J. Peterson, Simulating runoff under changing climatic conditions: Revisiting an apparent deficiency of conceptual rainfall-runoff models, Water Resources Research, 52(3), 1820–1846, doi:10.1002/2015WR018068, 2016.
  115. Dariane , A. B., and M. M. Javadianzadeh, Towards an efficient rainfall–runoff model through partitioning scheme, Water, 8, 63; doi:10.3390/w8020063, 2016.
  116. Fernández-Rodríguez , S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Regional forecast model for the Olea pollen season in Extremadura (SW Spain), International Journal of Biometeorology, 60(10), 1509-1517, doi:10.1007/s00484-016-1141-z, 2016.
  117. #Tian, F., Y. Sun, H. Hu, and H. Li, Searching for an optimized single-objective function matching multiple objectives with automatic calibration of hydrological models, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-88, 2016.
  118. Smith, A., C. Welch, and T. Stadnyk, Assessment of a lumped coupled flow-isotope model in data scarce Boreal catchments, Hydrological Processes, doi:10.1002/hyp.10835, 2016.
  119. Rogelis, M. C., M. Werner, N. Obregón, and N. Wright, Hydrological model assessment for flood early warning in a tropical high mountain basin, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-30, 2016.
  120. Senapati, N., P.-E. Jansson, P. Smith, and A. Chabbi, Modelling heat, water and carbon fluxes in mown grassland under multi-objective and multi-criteria constraints, Environmental Modelling & Software, 80, 201-224, doi:10.1016/j.envsoft.2016.02.025, 2016.
  121. Pathiraja, S., L. Marshall, A. Sharma, and H. Moradkhani, Hydrologic modeling in dynamic catchments: A data assimilation approach, Water Resources Research, 52(5), 3350–3372, doi:10.1002/2015WR017192, 2016.
  122. Seibert, S. P., U. Ehret, and E. Zehe, Disentangling timing and amplitude errors in streamflow simulations, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3745–3763, doi:10.5194/hess-2016-145, 2016.
  123. #Echevarría , Y., L. Sánchez, and C. Blanco, Assessment of multi-objective optimization algorithms for parametric identification of a Li-Ion Battery model, Hybrid Artificial Intelligent Systems, Vol. 9648, Lecture Notes in Computer Science, 250-260, doi: 10.1007/978-3-319-32034-2_21, 2016.
  124. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
  125. Zhang, Y., Q. Shao, and J. A. Taylor, A balanced calibration of water quantity and quality by multi-objective optimization for integrated water system model, Journal of Hydrology, 538, 802-816, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.05.001, 2016.
  126. Zhang, Y., Q. Shao, S. Zhang, X. Zhai, and D. She, Multi-metric calibration of hydrological model to capture overall flow regimes, Journal of Hydrology, 539, 525–538, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.05.053, 2016.
  127. Hitsov, I., L. Eykens, K. De Sitter, C. Dotremont, L. Pinoy, B. Van der Bruggen, and I. Nopens, Calibration and analysis of a direct contact membrane distillation model using Monte Carlo filtering, Journal of Membrane Science, 515, 63–78, doi:10.1016/j.memsci.2016.05.041, 2016.
  128. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Forecast model of allergenic hazard using trends of Poaceae airborne pollen over an urban area in SW Iberian Peninsula (Europe), Natural Hazards, 84(1), 121-137, doi:10.1007/s11069-016-2411-0, 2016.
  129. Yen, H., M. J. White, J. G. Arnold, S. C. Keitzer, M.-V. V. Johnson, J. D. Atwood, P. Daggupati, M. E. Herbert, S. P. Sowa, S. A. Ludsin, D. M. Robertson, R. Srinivasan, and C. A. Rewa, Western Lake Erie Basin: Soft-data-constrained, NHDPlus resolution watershed modeling and exploration of applicable conservation scenarios, Science of the Total Environment, 569-570, 1265–1281, doi:10.1016/j.scitotenv.2016.06.202, 2016.
  130. Yu, X., C. Duffy, Y. Zhang, G. Bhatt, and Y. Shi, Virtual experiments guide calibration strategies for a real-world watershed application of coupled surface-subsurface modeling, Journal of Hydrologic Engineering, 04016043, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001431, 2016.
  131. Davison, B., A. Pietroniro, V. Fortin, R. Leconte, M. Mamo, and M. K. Yau, What is missing from the prescription of hydrology for land surface schemes?, Journal of Hydrometeorology, 17(7), 2013-2039, doi:10.1175/JHM-D-15-0172.1, 2016.
  132. Mendez, M., and L. Calvo-Valverde, Development of the HBV-TEC hydrological model, Procedia Engineering, 154, 1116-1123, doi:10.1016/j.proeng.2016.07.521, 2016.
  133. Huo, J., L. Liu, and Y. Zhang, Comparative research of optimization algorithms for parameters calibration of watershed hydrological model, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 16(3), 653-669, doi:10.3233/JCM-160647, 2016.
  134. #Hernández, F. and X., Liang, X., Hybridizing sequential and variational data assimilation for robust high-resolution hydrologic forecasting, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-454, 2016.
  135. Pagel, H., C. Poll, J. Ingwersen, E. Kandeler, and T. Streck, Modeling coupled pesticide degradation and organic matter turnover: From gene abundance to process rates, Soil Biology and Biochemistry, 103, 349-364, doi:10.1016/j.soilbio.2016.09.014, 2016.
  136. Bisselink, B., M. Zambrano-Bigiarini, P. Burek, and A. de Roo, Assessing the role of uncertain precipitation estimates on the robustness of hydrological model parameters under highly variable climate conditions, Journal of Hydrology: Regional Studies, 8, 112-129, doi:10.1016/j.ejrh.2016.09.003, 2016.
  137. Vernier, F., O. Leccia-Phelpin, J.-M. Lescot, S. Minette, A. Miralles, D. Barberis, C. Scordia, V. Kuentz-Simonet, and J.-P. Tonneau, Integrated modeling of agricultural scenarios (IMAS) to support pesticide action plans: the case of the Coulonge drinking water catchment area (SW France), Environmental Science and Pollution Research, 24(8), 6923–6950, doi:10.1007/s11356-016-7657-2, 2017.
  138. Piotrowski, A. P., M. J. Napiorkowski, J. J. Napiorkowski, M. Osuch, and Z. W. Kundzewicz, Are modern metaheuristics successful in calibrating simple conceptual rainfall–runoff models?, Hydrological Sciences Journal, 62(4), 606-625, doi:10.1080/02626667.2016.1234712, 2017.
  139. #De Paola, F., M. Giugni, and F. Pugliese, A harmony-based calibration tool for urban drainage systems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, doi:10.1680/jwama.16.00057, 2016.
  140. #Meza, G. R., X. B. Ferragud, J. S. Saez, and J. M. H. Durá, Background on multiobjective optimization for controller tuning, Controller Tuning with Evolutionary Multiobjective Optimization - A Holistic Multiobjective Optimization Design Procedure, Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering, Vol. 85, 23-58, doi:10.1007/978-3-319-41301-3_2, 2017.
  141. Seiller, G., R. Roy, and F. Anctil, Influence of three common calibration metrics on the diagnosis of climate change impacts on water resources, Journal of Hydrology, 547, 280–295, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.02.004, 2017.
  142. Chang, Y., J. Wu, G. Jiang, and Z. Kang, Identification of the dominant hydrological process and appropriate model structure of a karst catchment through stepwise simplification of a complex conceptual model, Journal of Hydrology, 548, 75-87, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.02.050, 2017.
  143. #Zavala, G. R., and A. N. Urbaneja, QOM, Modelo hidrológico simple para abstraer volúmenes de Iluvia, XXVI Congreso Nacional del Agua, Córdoba, Argentina, 2017.
  144. Jung, D., Y. H. Choi, and J. H. Kim, Multiobjective automatic parameter calibration of a hydrological model, Water, 9(3), 187, doi:10.3390/w9030187, 2017.
  145. Pouget, D. P., A. Vera, M. Villacís, T. Condom, M. Escobar, P. Le Goulven, and R. Calvez, Glacio-hydrological modelling and water resources management in the Ecuadorian Andes: the example of Quito, Hydrological Sciences Journal, 62(3), 431-446, doi:10.1080/02626667.2015.1131988, 2017.
  146. Chen, J., R. Arsenault, and F. P. Brissette, An experimental approach to reduce the parametric dimensionality for rainfall–runoff models, Hydrology Research, 48(1), 48-65, doi:10.2166/nh.2016.145, 2017.
  147. Aphale, O., and D. J. Tonjes, Multimodel validity assessment of groundwater flow simulation models using area metric approach, Groundwater, 55(2), 219–226, doi:10.1111/gwat.12470, 2017.
  148. Simmons, J. A., M. D. Harley, L. A. Marshall, I. L. Turner, K. D. Splinter, and R. J. Cox, Calibrating and assessing uncertainty in coastal numerical models, Coastal Engineering, 125, 28-41, doi:10.1016/j.coastaleng.2017.04.005, 2017.
  149. Stahn, P., S. Busch, T. Salzmann, B. Eichler-Löbermann, and K. Miegel, Combining global sensitivity analysis and multiobjective optimisation to estimate soil hydraulic properties and representations of various sole and mixed crops for the agro-hydrological SWAP model, Environmental Earth Sciences, 76, 367, doi:10.1007/s12665-017-6701-y, 2017.
  150. Kiesel, J., B. Guse, M. Pfannerstill, K. Kakouei, S. C. Jähnig, and N. Fohrer, Improving hydrological model optimization for riverine species, Ecological Indicators, 80, 376–385, doi:10.1016/j.ecolind.2017.04.032, 2017.
  151. Poncelet, C., R. Merz, B. Merz, J. Parajka, L. Oudin, V. Andréassian, and C. Perrin, Process-based interpretation of conceptual hydrological model performance using a multinational catchment set, Water Resources Research, 53(8), 7247–7268, doi:10.1002/2016WR019991, 2017.
  152. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
  153. Gelleszun, M., P. Kreye, and G. Meon, Representative parameter estimation for hydrological models using a lexicographic calibration strategy, Journal of Hydrology, 553, 722-734, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.08.015, 2017.
  154. #Li, H. X., Y. Q. Zhang, G. H. Qin, and L.R. Cao, Multi-objective calibration of Xinanjiang model by using streamflow and evapotranspiration data, Proceedings of 22nd International Congress on Modelling and Simulation, 1843-1849, Hobart, Tasmania, Australia, 2017.
  155. Tang, Y., L. Marshall, A. Sharma, and H. Ajami, A Bayesian alternative for multi-objective ecohydrological model specification, Journal of Hydrology, 556, 25-38, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.07.040, 2018.
  156. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, Á. Gonzalo-Garijo, and A. Monroy-Colin, Environmental assessment of allergenic risk provoked by airborne grass pollen through forecast model in a Mediterranean region, Journal of Cleaner Production, 176, 1304-1315, doi:10.1016/j.jclepro.2017.11.226, 2018.
  157. Alipour, M. H., and K. M. Kibler, A framework for streamflow prediction in the world’s most severely data-limited regions: test of applicability and performance in a poorly-gauged region of China, Journal of Hydrology, 557, 41-54, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.019, 2018.
  158. #Kumarasamy, K., and P. Belmont, Multiple domain evaluation of watershed hydrology models, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-121, 2017.
  159. Kuppel, S., D. Tetzlaff, M. Maneta, and C. Soulsby, What can we learn from multi-data calibration of a process-based ecohydrological model? Environmental Modelling and Software, 101, 301–316, doi:10.1016/j.envsoft.2018.01.001, 2018.
  160. De Paola, F., M. Giugni, and F. Pugliese, A harmony-based calibration tool for urban drainage systems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management, 171(1), 30-41, doi:10.1680/jwama.16.00057, 2018.
  161. Zhang, R., J. Liu, H. Gao, and G. Mao, Can multi-objective calibration of streamflow guarantee better hydrological model accuracy?, Journal of Hydroinformatics, 20(3), 687-698, doi:10.2166/hydro.2018.131, 2018.
  162. De Lavenne, A., and V. Andréassian, Impact of climate seasonality on catchment yield: A parameterization for commonly-used water balance formulas, Journal of Hydrology, 558, 266–274, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.01.009, 2018.
  163. Shokri, A., J. P. Walker, A. van Dijk, A. J. Wright, and V. R.N. Pauwels, Application of the patient rule induction method to detect hydrologic model behavioural parameters and quantify uncertainty, Hydrological Processes, 32(8), 1005-1025, doi:10.1002/hyp.11464, 2018.
  164. Mostafaie, A., E. Forootan, A. Safari, and M. Schumacher, Comparing multi-objective optimization techniques to calibrate a conceptual hydrological model using in situ runoff and daily GRACE data, Computational Geosciences, 22(3), 789–814, doi:10.1007/s10596-018-9726-8, 2018.
  165. Jehn, F. U., L. Breuer, T. Houska, K. Bestian, and P. Kraft, Incremental model breakdown to assess the multi-hypotheses problem, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 4565-4581, doi:10.5194/hess-2017-691, 2018.
  166. He, Z., S. Vorogushyn, K. Unger-Shayesteh, A. Gafurov, O. Kalashnikova, E. Omorova, and B. Merz, The value of hydrograph partitioning curves for calibrating hydrological models in glacierized basins, Water Resources Research, 54(3), 2336-2361, doi:10.1002/2017WR021966, 2018.
  167. Huang, X., C. Wang, and Z. Li, A near real-time flood-mapping approach by integrating social media and post-event satellite imagery, Annals of GIS, 24(3), 113-123, doi:10.1080/19475683.2018.1450787, 2018.
  168. Her, Y., and C. Seong, Responses of hydrological model equifinality, uncertainty, and performance to multi-objective parameter calibration, Journal of Hydroinformatics, 20(4), 864-885, doi:10.2166/hydro.2018.108, 2018.
  169. Tweldebrahn, A. T., J. F. Burkhart, and T. V. Schuler, Parameter uncertainty analysis for an operational hydrological model using residual based and limits of acceptability approaches, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2018-158, 2018.
  170. Fowler, K., M. Peel, A. Western, and L. Zhang, Improved rainfall‐runoff calibration for drying climate: choice of objective function, Water Resources Research, 54(5), 3392-3408, doi:10.1029/2017WR022466, 2018.
  171. Huo, J., and L. Liu, Application research of multi-objective Artificial Bee Colony optimization algorithm for parameters calibration of hydrological model, Neural Computing and Applications, 81, doi:10.1007/s00521-018-3483-4, 2018.
  172. Yang, B., Y. Chen, X. Chen, M. Liu, and L. Gao, HSPF runoff simulation and optimization based on PEST automatic calibration, Science of Soil and Water Conservation, 16(2), 9-16, doi:10.16843/j.sswc.2018.02.002, 2018.
  173. Kumarasamy, K., and P. Belmont, Calibration parameter selection and watershed hydrology model evaluation in time and frequency domains, Water, 10(6), 710, doi:10.3390/w10060710, 2018.
  174. Rajib, A., V. Merwade, and Z. Yu, Rationale and efficacy of assimilating remotely sensed potential evapotranspiration for reduced uncertainty of hydrologic models, Water Resources Research, 54(7), 4615-4637, doi:10.1029/2017WR021147, 2018.
  175. #Kavetski, D., Parameter estimation and predictive uncertainty quantification in hydrological modelling, Handbook of Hydrometeorological Ensemble Forecasting, Duan Q., Pappenberger F., Thielen J., Wood A., Cloke H., Schaake J. (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-40457-3_25-1, 2018.
  176. Schattan, P., G. Baroni, S. Oswald, C. Fey, J. Schöber, & S. Achleitner, Vom punkt zur fläche in der messung des wasseräquivalents der schneedecke – Mehrwert von cosmic-ray neutron sensoren in der regionalen schneemodellierung, Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, doi:10.1007/s00506-018-0500-x, 2018.
  177. Hernandez-Suarez, J. S., A. P. Nejadhashemi, I. M. Kropp, M. Abouali, Z. Zhang, and K. Deb, Evaluation of the impacts of hydrologic model calibration methods on predictability of ecologically-relevant hydrologic indices, Journal of Hydrology, 564, 758-772, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.07.056, 2018.
  178. Gan, Y., X-Z. Liang, Q. Duan, A. Ye, Z. Di, Y. Hong, and J. Li, A systematic assessment and reduction of parametric uncertainties for a distributed hydrological model, Journal of Hydrology, 564, 697-711, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.07.055, 2018
  179. Qi, W., C. Zhang, G. Fu, C. Sweetapple, and Y. Liu, Impact of robustness of hydrological model parameters on flood prediction uncertainty, Journal of Flood Risk Management, doi:10.1111/jfr3.12488, 2018.
  180. Wang, Q., Q. Zhou, X. Lei, and D. A. Savić, Comparison of multiobjective optimization methods applied to urban drainage adaptation problems, Journal of Water Resources Planning and Management, 144(11), 04018070, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000996, 2018.
  181. #Xie, H., M. Matranga, and J. Mateo-Sagasta, The role of models, More people, more food, worse water? A global review of water pollution from agriculture, J. Mateo-Sagasta, S. M. Zadeh, and H. Turral (editors), Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2018.

 1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

  [Κλίμα, υδρολογία, ενέργεια, νερό: αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και αναζητώντας τη βιωσιμότητα]

  Από το 1990 έχουν δαπανηθεί τεράστια κονδύλια στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Αν και οι Επιστήμες της Γης, περιλαμβανομένων της κλιματολογίας και της υδρολογίας, έχουν ευνοηθεί σημαντικά, η πρόοδός τους αποδείχθηκε δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την προσπάθεια και τα κονδύλια, ίσως επειδή αυτές αντιμετωπίστηκαν ως επικουρικά «εργαλεία» για τις ανάγκες της επιχείρησης της κλιματικής αλλαγής παρά ως αυτόνομες επιστήμες. Την ίδια στιγμή, η έρευνα παραπλανημένα εστίασε περισσότερο στο «σύμπτωμα», ήτοι την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, παρά στην «αρρώστια», ήτοι τη μη βιωσιμότητα της ενεργειακής παραγωγής με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Το όχι μακρινό μέλλον ενέχει το πραγματικό ρίσκο μιας σοβαρής κοινωνικοοικονιμικής κρίσης, εκτός αν η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών γίνουν ο κανόνας. Απαιτείται ένα πλαίσιο δραστικών αλλαγών, στο οποίο το νερό θα παίξει κεντρικό ρόλο λόγω της μοναδικής του διασύνδεσης με όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την παραγωγή (υδροηλεκτρική, κύματα) και την αποθήκευση (για τις χρονικά κυμαινόμενες αιολικές και ηλιακές πηγές) έως την παραγωγή βιοκαυσίμων (άρδευση). Ο εκτεταμένος ρόλος του νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τους συνήθεις ρόλους του στις οικιακές, αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. Η υδρολογία, η επιστήμη του νερού στη Γη, οφείλει να κινηθεί προς ένα νέο πρότυπο και να ξανασκεφτεί δραστικά τις θεμελιώδεις αρχές της, οι οποίες παγιδεύτηκαν αδικαιολόγητα στους μύθους του 19ου αιώνα, ήτοι στις προσδιοριστικές θεωρίες και το ζήλο εξάλειψης της αβεβαιότητας. Καθοδήγηση παρέχεται από τη σύγχρονη στατιστική και κβαντική φυσική, που αναδεικνύει τον εγγενή χαρακτήρα της αβεβαιότητας/εντροπίας στη φύση, προωθώντας έτσι μια νέα κατανόηση και μοντελοποίηση των φυσικών διεργασιών, που είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νερού.

  Σημείωση:

  Ιστολόγια στα οποία έχει συζητηθεί το άρθρο: Climate science, Vertical news, Outside the cube.

  Ενημέρωση 2011-09-26: Το βίντεο από τη συζήτηση ανάμεσα σε Νομπελίστες φυσικούς με τίτλο “Climate Changes and Energy Challenges” (οργανώθηκε στο πλαίσιο του 2008 Meeting of Nobel Laureates at Lindau on Physics), η οποία αναφέρεται στην υποσημείωση 1 του άρθρου, ακόμη δεν είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο Larry Gould έχει αναρτήσει το ηχητικό ντοκουμέντο εδώ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/878/17/documents/hess-13-247-2009.pdf (1476 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-247-2009

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andréassian, V., C. Perrin, L. Berthet, N. Le Moine, J. Lerat, C. Loumagne, L. Oudin, T. Mathevet, M.-H. Ramos, and A. Valéry, HESS Opinions "Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models", Hydrology and Earth System Sciences, 13, 1757-1764, 2009.
  2. Hunt, D. V. L., I. Jefferson, M. R. Gaterell, and C. D. F. Rogers, Planning for sustainable utility infrastructure, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Urban Design and Planning, 162(DP4), 187-201, 2009.
  3. Makropoulos, C. K., and D. Butler, Distributed water infrastructure for sustainable communities, Water Resources Management, 24(11), 2795-2816, 2010.
  4. Jódar, J., J. Carrera, and A. Cruz, Irrigation enhances precipitation at the mountains downwind, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 2003-2010, 2010.
  5. #Ladanai, S., and J. Vinterbäck, Biomass for Energy versus Food and Feed, Land Use Analyses and Water Supply, Report 022, Swedish University of Agricultural Sciences, ISSN 1654-9406, Uppsala, 2010.
  6. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  7. #Montanari, A, Uncertainty of hydrological predictions, In: P. Wilderer (ed.) Treatise on Water Science, Vol. 2, 459–478, Oxford Academic Press, 2011.
  8. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
  9. Andrés-Doménech, I., A. Montanari and J. B. Marco, Efficiency of storm detention tanks for urban drainage systems under climate variability, Journal of Water Resources Planning and Management, 138 (1), 36-46, 2012.
  10. Montanari, A., Hydrology of the Po River: looking for changing patterns in river discharge, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3739-3747, doi:10.5194/hess-16-3739-2012, 2012.
  11. Voulvoulis, N., Water and sanitation provision in a low carbon society: The need for a systems approach, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(4), 041403, 2012.
  12. #Skaggs, R., K. A. Hibbard, T. C. Janetos, and J. S. Rice, Climate and energy-water-land system interactions, Technical report to the U.S. Department of Energy in Support of the National Climate Assessment, Report No. PNNL-21185, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, 152 pp., 2012.
  13. Gunasekara, N. K., S. Kazama, D. Yamazaki and T. Oki, The effects of country-level population policy for enhancing adaptation to climate change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 4429-4440, 2013.
  14. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  15. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  16. Thompson, S. E., M. Sivapalan, C. J. Harman, V. Srinivasan, M. R. Hipsey, P. Reed, A. Montanari and G. and Blöschl, Developing predictive insight into changing water systems: use-inspired hydrologic science for the Anthropocene, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 5013-5039, 2013.
  17. #Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Win4Life Conference, Tinos Island, Greece, 2013.
  18. Dette, H., and K. Sen, Goodness-of-fit tests in long-range dependent processes under fixed alternatives, ESAIM: Probability and Statistics, 17, 432-443, 2013.
  19. Ilich, N., An effective three-step algorithm for multi-site generation of stochastic weekly hydrological time series, Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 85-98, 2014.
  20. Jain, S., Reference climate and water data networks for India, Journal of Hydrologic Engineering, 20(4), 02515001, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001170, 2015.
  21. Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Desalination and Water Treatment, 53 (12), 3263-3271, 2015.
  22. #Rohli, R. V., Overview of applied climatology and water/energy resources, Selected Readings in Applied Climatology, R. V. Rohli and T. A. Joyner (editors), 144-155, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
  23. #Kim, S.S.H., J.D. Hughes, D. Dutta, and J. Vaze, Why do sub-period consistency calibrations outperform traditional optimisations in streamflow prediction? Proceedings of 21st International Congress on Modelling and Simulation, 2061-2067, Gold Coast, Australia, 2015.
  24. Kim, S. S. H., J. D. Hughes, J. Chen, D. Dutta, and J. Vaze, Determining probability distributions of parameter performances for time-series model calibration: A river system trial, Journal of Hydrology, 530, 361–371, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.073, 2015.
  25. Clark, C., Two rural temperature records in Somerset, UK, Weather, 70(10), 280-284, doi:10.1002/wea.2512, 2015.
  26. Tsonis, A. A., Randomness: a property of the mathematical and physical systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1591-1610, doi:10.1080/02626667.2014.992434, 2016.
  27. Di Baldassarre, G., L. Brandimarte, and K. Beven, The seventh facet of uncertainty: wrong assumptions, unknowns and surprises in the dynamics of human-water systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1748-1758, doi:10.1080/02626667.2015.1091460, 2016.
  28. Chrs, C. C., Models, the establishment, and the real world: Why do so many flood problems remain in the UK?, Journal of Geoscience and Environment Protection, 5, 44-59, doi:10.4236/gep.2017.52004, 2017.
  29. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  30. Madani, E. M., P. E. Jansson, and I. Babelon, Differences in water balance between grassland and forest watersheds using long-term data, derived using the CoupModel, Hydrology Research, 49(1), 72-89, doi:10.2166/nh.2017.154, 2018.
  31. #Oliveira da Silva Araújo, R. C., L. Gomes Lourenço, O. Siena, and C. A. da Silva Müller, Inovação e sustentabilidade na produção e uso de energia: uma meta-análise, Sustentabilidade e Responsabilidade Social em Foco – Volume 4, Capítulo 3, Organização Editora Poisson, doi:10.5935/978-85-93729-64-5.2018B001, 2018.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.

  [Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων]

  Γεωγραφικά κατανεμημένες προβλέψεις του μελλοντικού κλίματος, που παράγονται από κλιματικά μοντέλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στην υδρολογία και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς συνήθως να αξιολογείται η αξιοπιστία τους. Εδώ συγκρίνουμε τα αποτελέσματα διάφορων κλιματικών μοντέλων με ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων από οκτώ σταθμούς από όλο τον κόσμο με μεγάλη περίοδο παρατηρήσεων (πάνω από 100 χρόνια). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μοντέλων είναι φτωχές, ακόμη και στην κλιματική (30ετή) χρονική κλίμακα. Έτσι, οι τοπικές προβλέψεις των μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες, ενώ το κοινό επιχείρημα ότι τα μοντέλα μπορούν να δίνουν καλύτερες επιδόσεις σε μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες είναι αστήρικτο.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί διεξοδικά σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  1. Koutsoyiannis et al 2008: On the credibility of climate predictions (Climate Audit by Steve McIntyre) Σχόλιο του πρώτου συγγραφέα * * * Συμπληρωματικά σχόλια: 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * more
  2. On the credibility of climate predictions by Koutsoyiannis et al. 2008 (Climate Science by Roger Pielke Sr. 1)
  3. Comments on a New Report on Climate Change in Colorado… (Climate Science by Roger Pielke Sr. 2)
  4. New Paper On Dynamic Downscaling Of Climate Models By Rockel Et. Al. Published (Climate Science by Roger Pielke Sr. 3)
  5. Hypothesis testing and long range memory (Real Climate by Gavin A. Schmidt) Σχόλιο του 1ου συγγραφέα · * * * Συμπληρωματικό σχόλιο
  6. Koutsoyiannis vs RealClimate.ORG (The Reference Frame by Luboš Motl) Σχόλιο πρώτου συγγραφέα
  7. Modellen en vroegere werkelijkheid: een test (Klimaat by Marcel Severijnen 1)
  8. Nog eens: Modellen en vroegere werkelijkheid (Klimaat by Marcel Severijnen 2)
  9. Far from model predictions. As for the CSIRO’s… (Andrew Bolt Blog 1)
  10. Dud studies behind Rudd’s freakish claims (Andrew Bolt Blog 2)
  11. Rudd’s dud study (Andrew Bolt Blog 3)
  12. November snows all over the CSIRO (Andrew Bolt Blog 4)
  13. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions (Jennifer Marohasy Blog 1)
  14. Ten of the Best Climate Research Papers (Nine Peer-Reviewed): A Note from Cohenite (Jennifer Marohasy Blog 2)
  15. Ten Worst Man-Made Disasters (Jennifer Marohasy Blog 3)
  16. Climate models struggling for credibility (Al Fin)
  17. Climate models fuzz (European Tribune)
  18. If it wasn't so serious then it'd be funny (Kerplunk - Common sense from Down Under)
  19. Laying the boot into climate models (The Tizona Group)
  20. More model mania (Planet Gore)
  21. New research on the credibility of climate predictions (SciForums)
  22. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions 2 (Blogotariat)
  23. New study: climate models fail again (MSNBC Boards 1)
  24. Global Climate Models Fail (Again) (MSNBC Boards 2)
  25. On the credibility of climate predictions (Chronos)
  26. Sane skepticism, part 2 (Helicity)
  27. Science. On the credibility of climate predictions (Greenhouse Bullcrap)
  28. Testing global warming models (Assorted Meanderings)
  29. Climate cuttings 21 (Bishop Hill blog)
  30. Models, Climate Change and Credibility... (21st Century Schizoid Man)
  31. Two valuable perspectives on global warming (Fabius Maximus)
  32. Unreliability of climate models? (Climate Change)
  33. Crumbling Consensus: Global Climate Models Fail (Stubborn Facts)
  34. The Australian government's climate castle is built on sand (Greenie Watch)
  35. Koutsoyiannis et al 2008 (Detached Ideas)
  36. Credibility of Climate Predictions Paper (TWO community)
  37. "Climate consensus" continues to unravel (Solomonia)
  38. Climate models have no predictive value (Acadie 1755)
  39. Global Warming Summary series, Part 5: The Earth’s Greenhouse Gas – CO2 and IPCC Climate Modeling (Global Warming Science)
  40. Reducing Vulnerability to Climate-Sensitive Risks is the Best Insurance Policy (Cato Unbound)
  41. Global Warming News of the Week (No Oil for Pacifists)
  42. A few more cooling blasts at hot air balloons (Clothcap2 : My Telegraph)
  43. IPCC-Klimamodell unbrauchbar (jetzt Sueddeutsche)
  44. Uups II: IPCC-Klimamodelle fantasieren (Die Achse des Guten)
  45. Griechische Unsicherheiten (Climate Review)
  46. El fracaso de los modelos (Valdeperrillos)
  47. Klimamodeller er usikre (Debattcentralen - Aftenposten.no)
  48. Studie: Klimatmodellernas trovärdighet låg (Klimatsvammel)
  49. Credibilidad de las predicciones climáticas (FAEC Mitos y Fraudes)

  Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  Climate Audit 2 * Climate Audit 3 * Real Climate 2 * Junk Science * Wikipedia * Wikipedia Talk 1 * Wikipedia Talk 2 * Wikipedia Talk 3 * Global Warming Clearinghouse 1 * Global Warming Clearinghouse 2 * Global Warming Clearinghouse 3 * ICECAP * Climate Feedback (Nature) * Google Groups - alt.global-warming 1 * Google Groups - alt.global-warming 2 * Google Groups - alt.politics.usa * Google Groups - sci.environment * Google Groups - sci.physics * Yahoo Tech Groups * Yahoo Message Boards * Andrew Bolt Blog 5 * Andrew Bolt Blog 6 * Andrew Bolt Blog 7 * Andrew Bolt Blog 8 * Andrew Bolt Blog 9 * Andrew Bolt Blog 10 * Andrew Bolt Blog 11 * Andrew Bolt Blog 12 * Andrew Bolt Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 4 * Jennifer Marohasy Blog 5 * Jennifer Marohasy Blog 6 * Jennifer Marohasy Blog 7 * Jennifer Marohasy Blog 8 * Jennifer Marohasy Blog 9 * Jennifer Marohasy Blog 10 * Jennifer Marohasy Blog 11 * Jennifer Marohasy Blog 12 * Jennifer Marohasy Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 14 * The Blackboard 1 * The Blackboard 2 * The Motley Fool Discussion Boards 1 * The Motley Fool Discussion Boards 2 * The Daily Bayonet * FinanMart * JREF Forum 1 * JREF Forum 2 * JREF Forum 3 * AccuWeather * Climate Change Fraud 1 * Climate Change Fraud 2 * Climate Change Fraud 4 * Climate Change Fraud 5 * Watts Up With That? 1 * Watts Up With That? 2 * Watts Up With That? 3 * Watts Up With That? 4 * Watts Up With That? 5 * City-Data Forum * Climate Brains * Dvorak Uncensored * Newspoll * The Australian 1 * The Australian 2 * ABC Unleashed 1 * ABC Unleashed 2 * ABC Unleashed 3 * ABC Unleashed 4 * ABC Science Online Forum * Global Warming Skeptics * Niche Modeling * Dot Earth - The New York Times 1 * Dot Earth - The New York Times 2 * Dot Earth - The New York Times 3 * Dot Earth - The New York Times 4 * Dot Earth - The New York Times 5 * Dot Earth - The New York Times 6 * Bart Verheggen * WE Blog * Globe and Mail 1 * Globe and Mail 2 * Small Dead Animals * forums.ski.com.au * ABC Message Board * Sydney Morning Herald 1 (also published in the print version of the newspaper) * Sydney Morning Herald 2 * Sydney Morning Herald 3 * PistonHeads * Clipmarks * British Blogs * The Devil's Kitchen * Peak Oil Journal * The Volokh Conspiracy * Weather Underground * Capitol Grilling * Science & Environmental Policy Project * SookNET Technology * Climate Review 2 * Social Science News Central * Urban75 Forums * Wolf Howling * Launch Magazine Online * Popular Technology * The Environment Site Forums * CNC zone * Solar Cycle 24 Forums * Wired Science * Climate 411 * Daimnation * The Forum * Global Warming Information * Christian Forums 1 * Christian Forums 2 * CommonDreams.org 1 * CommonDreams.org 2 * Greenhouse Bullcrap 2 * Derkeiler Newsgroup * YouTube * Fresh Video * Topix * WeerOnline * The Air Vent * Greenfyre’s * Crikey * ChangeBringer * Scotsman.com News * Climate Change Controversies - David Pratt * Skeptical Science * Block’s Indicator of Sustainable Growth * Digg * Millard Fillmore’s Bathtub * News Busters * AgoraVox * Notre Planete * France 5 * Wissen - Sueddeutsche * Telepolis-Blogforen 1 * Telepolis-Blogforen 2 * Telepolis-Blogforen 3 * WirtschaftsWoche * Antizyklisches Forum * Oekologismus.de * Público.es * Uppsalainitiativet * Tiede.fi 1 * Tiede.fi 2 * Tiede.fi 3 * kolumbus.fi/ * De Rerum Natura * Ilmastonmuutos - totta vai tarua * Politics.be * Keisarin uudet vaatteet * Keskustelut * Que Treta * Svensson * Punditokraterne * StumbleUpon * Scribd

  Σχετικές εργασίες:

  • [117] Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές (πρόδρομη ανακοίνωση)
  • [25] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων (συνέχιση της έρευνας)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/864/1/documents/2008HSJClimPredictions.pdf (997 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate ή στο ResearchGate (additional)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Carter, R. M., Knock, knock: Where is the evidence for dangerous human-caused global warming?, Economic Analysis & Policy, 38(2), 177-202, 2008.
  2. #Crockford, S., Some things we know — and don’t know —about polar bears, Report, Science and Public Policy Institute, 2008.
  3. #Green, K. C., J. S. Armstrong and W. Soon, Benchmark forecasts for climate change, Munich Personal RePEc Archive, 2008.
  4. #Drinkwater, K., M. Skogen, S. Hjøllo, C. Schrum, I. Alekseeva, M. Huret and F. Léger, The effects of future climate change on the physical oceanography and comparisons of the mean and variability of the future physical properties with present day conditions, Report, RECLAIM EU/FP6 project (REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks), WP4 Future oceanographic changes, 28 pp., 2008.
  5. Halley, J. M., Using models with long-term persistence to interpret the rapid increase of earth’s temperature, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(12), 2492-2502, 2009.
  6. Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata, N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki and Z. Şen, Water and climate projections—Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 406-415, 2009.
  7. Hollowed, A. B., N. A. Bond, T. K. Wilderbuer, W. T. Stockhausen, Z. T. Amar, R. J. Beamish, J. E. Overland, and M. J. Schirripa, A framework for modelling fish and shellfish responses to future climate change, ICES Journal Of Marine Science, 66(7), 1584-1594, 2009.
  8. MacDonald, A. M., R. C. Calow, D. M. J. MacDonald, W. G. Darling, and B. É. Ó. Dochartaigh, What impact will climate change have on rural groundwater supplies in Africa?, Hydrological Sciences Journal, 54(4), 690-703, 2009.
  9. #Pilkey, O. H., and R. Young, The Rising Sea, 203 p., Island Press, Washington, DC, 2009.
  10. Chiew, F.H.S., J. Tenga, J. Vazea, and D.G.C. Kirono, Influence of global climate model selection on runoff impact assessment, Journal of Hydrology, 379(1-2), 172-180, 2009.
  11. McIntyre, D.R., James Hansen's 1988 predictions compared to observations, Energy and Environment, 20(4), 587-594, 2009.
  12. Matthews, J., and A. J. Wickel, Embracing uncertainty in freshwater climate change adaptation: A natural history approach, Climate and Development, 1(3), 269-279, 2009.
  13. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
  14. #Franklin, J., What Science Knows: And How It Knows It, Encounter Books, New York, 2009.
  15. Pittock, J., Lessons for climate change adaptation from better management of rivers, Climate and Development, 1(3), 194-211, 2009.
  16. #McKenzie, J. M., D. I. Siegel, and D. O. Rosenberry, Improving conceptual models of water and carbon transfer through peat, Northern Peatlands and Carbon Cycling, Baird, A. J., L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (eds.), American Geophysical Union Geophysical Monograph Series, 184, 265-275, 2009.
  17. #Roudier, P., et P. Quirion, Bilan des changements climatiques passés et futurs au Mali: rapport pour action contre la faim, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED), 42 p., Juin 2009.
  18. Blöschl, G., and A. Montanari, Climate change impacts - throwing the dice?, Hydrological Processes, 24(3), 374-381, 2010.
  19. Kundzewicz, Z. W., Y. Hirabayashi and S. Kanae, River floods in the changing climate—Observations and projections, Water Resources Management, 24(11), 2633-2646, 2010.
  20. Romanowicz, R. J., A. Kiczko and J. J. Napiórkowski, Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing, Hydrological Sciences Journal, 55(1), 27–40, 2010.
  21. Liu, S., X. Mo, Z. Lin, Y. Xu, J. Ji, G. Wen, and J. Richey, Crop yield responses to climate change in the Huang-Huai-Hai Plain of China, Agricultural Water Management, 97(8), 1195-1209, 2010.
  22. Kawasaki, A., M. Takamatsu, J. He, P. Rogers, and S. Herath, An integrated approach to evaluate potential impact of precipitation and land-use change on streamflow in Srepok River Basin, Theory and Applications of GIS, 2010.
  23. Vastila, K., M. Kummu, C. Sangmanee, and S. Chinvanno, Modelling climate change impacts on the flood pulse in the Lower Mekong floodplains, Journal of Water and Climate Change, 01.1, 67-86, 2010.
  24. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  25. Zhang, S.-F., Y. Gu, and J. Lin, Uncertainty analysis in the application of climate models, Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 21(4), 504-511, 2010.
  26. Wu, S.-Y., Potential impact of climate change on flooding in the Upper Great Miami River Watershed, Ohio, USA: a simulation-based approach, Hydrological Sciences Journal, 55(8), 1251-1263, 2010.
  27. Soon, W., and D. R. Legates, Avoiding carbon myopia: three considerations for policy makers concerning manmade carbon dioxide, Ecology Law Currents, 37(1), 2010.
  28. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  29. #Maletta, H. E., and E. Maletta, Climate Change, Agriculture and Food Security in Latin America and the Caribbean, 319 p., 2010.
  30. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  31. Kigobe, M., N. McIntyre, H. Wheater and R. Chandler, Multi-site stochastic modelling of daily rainfall in Uganda, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 17–33, 2011.
  32. Hänggi, P., and R. Weingartner, Inter-annual variability of runoff and climate within the Upper Rhine River basin, 1808–2007, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 34–50, 2011.
  33. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  34. Fatichi, S., V. Y. Ivanov, and E. Caporali, Simulation of future climate scenarios with a weather generator, Advances in Water Resources, 34(4), 448-467, doi: 10.1016/j.advwatres.2010.12.013, 2011.
  35. Mann, M. E., On long range dependence in global surface temperature series, Climatic Change, 107 (3), 267-276, 2011.
  36. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  37. #Carter, B., D. Evans, S. Franks and W. Kininmonth, Scientific audit of a report from the Climate Commission: The Critical Decade ‐ Climate science, risks and responses, 14 pp., 2011.
  38. Tertrais, B., The climate wars myth, The Washington Quarterly, 34 (3), 17-29, 2011.
  39. Kiem, A. S., and D. C. Verdon-Kidd, Steps toward “useful” hydroclimatic scenarios for water resource management in the Murray-Darling Basin, Water Resources Research, 47, W00G06, doi: 10.1029/2010WR009803, 2011.
  40. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  41. Burke, E. J., Understanding the sensitivity of different drought metrics to the drivers of drought under increased atmospheric CO2, Journal of Hydrometeorology, 12(6), 1378-1394, 2011.
  42. #Rolim da Paz, A., C. Uvo, J. Bravo, W. Collischonn and H. R. da Rocha, Seasonal precipitation forecast based on artificial neural networks, Computational Methods for Agricultural Research: Advances and Applications, IGI Global, 326-354, doi: 10.4018/978-1-61692-871-1.ch016, 2011.
  43. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  44. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  45. Rao, A. R., M. Azli and L. J. Pae, Identification of trends in Malaysian monthly runoff under the scaling hypothesis, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 917–929, 2011.
  46. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  47. Halley, J. M., and D. Kugiumtzis, Nonparametric testing of variability and trend in some climatic records, Climatic Change, 107(3-4), 267-276, 2011.
  48. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  49. #Bourqui, M., T. Mathevet, J. Gailhard and F. Hendrickx, Hydrological validation of statistical downscaling methods applied to climate model projections, IAHS Publication 344, 32-38, 2011.
  50. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  51. Collischonn, B., J. A. Louzada, Impacto potencial de mudanças climáticas sobre as necessidades de irrigação da cultura do milho no Rio Grande do Sul, Revista de Gestão de Água da América Latina, 8(2), 19-29, 2011.
  52. del Monte-Luna, P., V. Guzmán-Hernández, E. A. Cuevas, F. Arreguín-Sánchez, and D. Lluch-Belda, Effect of North Atlantic climate variability on hawksbill turtles in the Southern Gulf of Mexico, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 412, 103-109, 2012.
  53. Lacombe, G., C. T. Hoanh and V. Smakhtin, Multi-year variability or unidirectional trends? Mapping long-term precipitation and temperature changes in continental Southeast Asia using PRECIS regional climate model, Climatic Change, 113(2), 285-299, doi: 10.1007/s10584-011-0359-3, 2012.
  54. #Ortiz, R., Climate Change and Agricultural Production, Inter-American Development Bank, 2012.
  55. Whitfield, P. H., Floods in future climates: a review, Journal of Flood Risk Management, 5(4), 336–365, 2012.
  56. Fan, Z., T. Yue, and C. Chen, Downscaling of global mean annual temperature under different scenarios, Progress in Geography, 31(3), 267-274, 2012.
  57. Sivakumar, B., Socio-hydrology: not a new science, but a recycled and re-worded Hydrosociology, Hydrological Processes, 26(24), 3788–3790, 2012.
  58. Kim, J. J., H. S. Min, C.-H. Kim, J. Yoon and S. Kim, Prediction of the spawning ground of Todarodes pacificus under IPCC climate A1B scenario, Ocean and Polar Research, 34 (2), 253-264, 2012.
  59. #Mesa, O. J., V. K. Gupta, and P. E. O'Connell, Dynamical system exploration of the Hurst phenomenon in simple climate models, in: Extreme Events and Natural Hazards: The Complexity Perspective, Geophys. Monogr. Ser., vol. 196, edited by A. S. Sharma et al. 209–229, AGU, Washington, D. C., 2012.
  60. da Silva, W. T. P., A. C. L. Duarte and de M. A. A. Souza, Implementation and optimization project for CDM certification in wastewater treatment plant, Engenharia Sanitaria e Ambiental, 17(1), 13-24, 2012.
  61. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  62. #Hamilton, D. P., C. McBride, D. Özkundakci, M. Schallenberg, P. Verburg, M. de Winton, D. Kelly, C. Hendy, and W. Ye, Effects of climate change on New Zealand Lakes, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 337-366, 2012.
  63. #Verdon-Kidd, D., A. Kiem, and E. Austin, Decision-making under uncertainty – Bridging the gap between end user needs and science capability, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, pp.116., ISBN: 978-1-921609-67-1, 2012.
  64. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  65. Lien, W.-Y., C.-P. Tung, Y.-H. Ho, C.-H. Tai and L.-H. Chuang, Establish methods to evaluate the projection ability of general circulation models, Journal of Taiwan Agricultural Engineering, 59 (1), 1-14, 2013.
  66. Bayer, T. K., C. W. Burns, and M. Schallenberg, Application of a numerical model to predict impacts of climate change on water temperatures in two deep, oligotrophic lakes in New Zealand, Hydrobiologia, 713 (1), 53-71, 2013.
  67. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  68. Varotsos, C.A., M.N. Efstathiou, and A.P. Cracknell, On the scaling effect in global surface air temperature anomalies, Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 5243-5253, doi:10.5194/acp-13-5243-2013, 2013.
  69. #Mortazavi, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, B. Henley, B. Berghout and E. Turner, Robust optimisation of urban drought security for an uncertain climate, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, Australia, pp. 74, 2013.
  70. Kiem, A. S., and E. K. Austin, Drought and the future of rural communities: Opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia, Global Environmental Change, 23(5), 1307–1316, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.06.003, 2013.
  71. #Tomlinson, E., B. Kappel, G. Muhlestein, D. Hultstrand and T. Parzybok, Probable Maximum Precipitation Study for Arizona, Arizona Department of Water Resources, Arizona, USA, 2013.
  72. #Kappel, B., G. Muhlestein, E. Tomlinson, D. Hultstrand and M. Johnson, Calculating Arizona basin-specific PMP using the PMP evaluation tool, Association of State Dam Safety Officials Annual Conference 2013, Dam Safety 2013, 2, 904-969, 2013.
  73. Jayakody, P., P. B. Parajuli, T. P. Cathcart, Impacts of climate variability on water quality with best management practices in subtropical climate of USA, Hydrological Processes, 28(23), 5776–5790, 2014.
  74. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  75. Honti, M., A. Scheidegger, and C. Stamm, The importance of hydrological uncertainty assessment methods in climate change impact studies, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3301-3317, 10.5194/hess-18-3301-2014, 2014.
  76. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  77. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  78. #Kiem, A. S., Climate variability and change, ch. 2 in Climate Change and Water Resources, 31-67, 2014.
  79. Kiem, A. S., D. C. Verdon-Kidd, and E. K. Austin, Bridging the gap between end user needs and science capability: decision making under uncertainty, Climate Research, 61(1), 57-74, 2014.
  80. Stonevičius, E., G. Valiuškevičius, E. Rimkus and J. Kažys, Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960–2009, Water Resources, 41 (5), 592-603, 2014.
  81. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  82. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  83. #Verdon-Kidd, D. C., A. S. Kiem, and E. K. Austin, 7 Bridging the gap between researchers and decision-makers, ch. 7 in Applied Studies in Climate Adaptation (ed. by J. P. Palutikof, S. L. Boulter, J. Barnett, and D. Rissik) Applied Studies in Climate Adaptation, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 51-59, 2014.
  84. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  85. Bravo, J. M., W. Collischonn, A. R. Paz, D. Allasia, and F. Domecq, Impact of projected climate change on hydrologic regime of the Upper Paraguay River basin, Climatic Change, 127(1), 27–41, 2014.
  86. #Ranzi, R., and M. Tomirotti, Long term statistics of river flow regime: climatic or anthropogenic changes?, Proceedings of 3rd IAHR Europe Congress, Porto, 2014.
  87. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  88. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  89. Vallebona, C., E. Pellegrino, P. Frumento, and E. Bonari, Temporal trends in extreme rainfall intensity and erosivity in the Mediterranean region: a case study in southern Tuscany, Italy, Climatic Change, 128(1-2), 139-151, 2015.
  90. Gil-Alana, L.A., Linear and segmented trends in sea surface temperature data, Journal of Applied Statistics, 42(7), 1531-1546, doi:10.1080/02664763.2014.1001328, 2015.
  91. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  92. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  93. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  94. Mortazavi-Naeini, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, L. Cui, B. Henley, B. Berghout, and E. Turner, Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change, Environmental Modelling and Software, 69, 437-451, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.021, 2015.
  95. Verdon-Kidd, D. C. and A. S. Kiem, Non–stationarity in annual maxima rainfall across Australia – implications for Intensity–Frequency–Duration (IFD) relationships, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4735-4746, doi:10.5194/hessd-12-3449-2015, 2015.
  96. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, 10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  97. Deb, P., A. S. Kiem, M. S. Babel, S. T. Chu, and B. Chakma, Evaluation of climate change impacts and adaptation strategies for maize cultivation in the Himalayan foothills of India, Journal of Water and Climate Change, 6(3) 596-614, doi:10.2166/wcc.2015.070, 2015.
  98. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), 391-415, doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  99. Oyekale, A. S., Factors explaining farm households’ access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA), Environmental Economics, 6(1), 91-103, 2015.
  100. Munshi, J., A robust test for OLS trends in daily temperature data, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2631298, 2015.
  101. #McKitrick, R. Energy policy and environmental stewardship: risk management not risk avoidance, Greer-Heard Point-Counterpoint Forum, 2015.
  102. Kiem, A. S., E. K. Austin, and D. C. Verdon-Kidd, Water resource management in a variable and changing climate: hypothetical case study to explore decision making under uncertainty, Journal of Water and Climate Change, 7(2), 263-279, doi:10.2166/wcc.2015.040, 2016.
  103. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  104. Becker, M., M. Karpytchev, M. Marcos, S. Jevrejeva, and S. Lennartz-Sassinek, Do climate models reproduce complexity of observed sea level changes?, Geophysical Research Letters, 43(10), 5176-5184, doi:10.1002/2016GL068971, 2016.
  105. #Kianfar, B., S. Fatichi, A. Paschalis, M. Maurer, and P. Molnar, Climate change and uncertainty in high-resolution rainfall extremes, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-536, 2016.
  106. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  107. #Ranzi, R., P. Caronna, and M. Tomirotti, Impact of climatic and land use changes on river flows in the Southern Alps, Sustainable Water Resources Planning and Management Under Climate Change, 61-83, Springer Singapore, doi:10.1007/978-981-10-2051-3_3, 2017.
  108. Manage, N. P., N. Lockart, G. Willgoose, G. Kuczera, A. S. Kiem, K. Chowdhury, L. Zhang, and C. Twomey, Statistical testing of dynamically downscaled rainfall data for the Upper Hunter region, New South Wales, Australia, Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, 66, 203–227, 2016.
  109. Stakhiv, E. Z., W. Werick, and R. W. Brumbaugh, Evolution of drought management policies and practices in the United States, Water Policy, 18(S2), 122-152, doi:10.2166/wp.2016.017, 2016.
  110. Camici, S., L. Brocca, and T. Moramarco, Accuracy versus variability of climate projections for flood assessment in central Italy, Climatic Change, 141(2), 273–286, doi:10.1007/s10584-016-1876-x, 2017.
  111. Machiwal, D., D. Dayal, and S. Kumar, Long-term rainfall trends and change points in hot and cold arid regions of India, Hydrological Sciences Journal, 62(7), 1050-1066, doi:10.1080/02626667.2017.1303705, 2017.
  112. Munshi, J., Event attribution and the precipitation record for England and Wales, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2929159, 2017.
  113. Bukovsky, M. S., R. R. McCrary, A. Seth, and L. O. Mearns, A mechanistically credible, poleward shift in warm-season precipitation projected for the U.S. Southern Great Plains?, Journal of Climate, 30(20), 8275–8298, doi:10.1175/JCLI-D-16-0316.1, 2017.
  114. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  115. Serago, J. M., and R. M. Vogel, Parsimonious nonstationary flood frequency analysis, Advances in Water Resources, 112, 1-16, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.026, 2018.
  116. Zolghadr-Asli, B., O. Bozorg-Haddad, P. Sarzaeim, and X. Chu, Investigating the variability of GCMs' simulations using time series analysis, Journal of Water and Climate Change, jwc2018099, doi:10.2166/wcc.2018.099, 2018.
  117. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, 63(8), 1118-1132, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.

  [ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Ημικατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο βασισμένο σε ΣΓΠ για τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες]

  Το πλαίσιο μοντελοποίησης ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ περιγράφει τις κύριες διεργασίες του υδρολογικού κύκλου σε βαρέως τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες, με απολήψεις νερού που εξαρτώνται από ανθρώπινες αποφάσεις και με αλληλεπιδράσεις υπόγειων και επιφανειακών νερών. Υιοθετούνται μια ημι-κατανεμημένη προσέγγιση και μηνιαίο βήμα προσομοίωσης, που είναι επαρκές για μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Η λογική μοντελοποίησης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέπειας με τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος ενώ κρατά τον αριθμό των παραμέτρων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, υιοθετούνται πολλαπλά επίπεδα σχηματοποίησης και παραμετροποίησης, συνδυάζοντας πολλαπλά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας. Για να κατανεμηθούν με βέλτιστο τρόπο οι ανθρώπινες απολήψεις από το υδροσύστημα σε ένα ορίζοντα σχεδιασμού ή ακόμη για να γίνει ανακατασκευή των απολήψεων στο παρελθόν (π.χ. στην περίοδο βαθμονόμησης), σε κάθε βήμα προσομοίωσης διατυπώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Με αυτή την τεχνική, εκτιμώνται οι διακινήσεις νερού στο υδροσύστημα και ικανοποιούνται οι φυσικοί και λειτουργικοί περιορισμοί. Το πλαίσιο μοντελοποίησης περιλαμβάνει μια μονάδα εκτίμησης παραμέτρων η οποία ενσωματώνει διάφορα μέτρα καλής προσαρμογής και εξελικτικούς αλγορίθμους για καθολική και πολυστοχική βελτιστοποίηση. Μέσω μιας απαιτητικής μελέτης εφαρμογής, η εργασία συζητά κατάλληλες στρατηγικές μοντελοποίησης, οι οποίες αξιοποιούν το πιο πάνω πλαίσιο, με σκοπό να εξασφαλιστεί εύρωστη βαθμονόμηση και πιστή αναπαράσταση των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών στη λεκάνη.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5. Η φάση της συζήτησης και οι σχετικές αξιολογήσεις φαίνονται στην ιστοσελίδα του HESSD.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/787/1/documents/hess-12-989-2008.pdf (3843 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-12-989-2008

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Soulis, K., and N. Dercas, AgroHydroLogos: development and testing of a spatially distributed agro-hydrological model on the basis of ArcGIS, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2010 International Congress on Environmental Modelling and Software, Modelling for Environment’s Sake, Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada, D. A. Swayne, Wanhong Yang, A. A. Voinov, A. Rizzoli, T. Filatova (Eds.), 2010.
  2. #Isidoro, J. M. G. P., J. I. J, Rodrigues, J. M. R. Martins, and J. L. M. P. De Lima, Evolution of urbanization in a small urban basin: DTM construction for hydrologic computation, Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, edited by A. Herrmann and S. Schumann, IAHS-AISH Publication 336, 109-114, 2010.
  3. Price, C., Y. Yair, A. Mugnai, K. Lagouvardos, M. C. Llasat, S. Michaelides, U. Dayan, S. Dietrich, E. Galanti, L. Garrote, N. Harats, D. Katsanos, M. Kohn, V. Kotroni, M. Llasat-Botija, B. Lynn, L. Mediero, E. Morin, K. Nicolaides, S. Rozalis, K. Savvidou, and B. Ziv, The FLASH Project: using lightning data to better understand and predict flash floods, Environmental Science and Policy, 14(7), 898-911, 2011.
  4. Bahadur, K. K. C., Assessing strategic water availability using remote sensing, GIS and a spatial water budget model: case study of the Upper Ing Basin, Thailand, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 994-1014, 2011.
  5. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
  6. Mediero, L., L. Garrote and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
  7. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, doi: 10.1029/2011WR011092, 2012.
  8. Soulis, K.X., Development of a simplified grid cells ordering method facilitating GIS-based spatially distributed hydrological modeling, Computers & Geosciences, 54, 160-163, 2013.
  9. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  10. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  11. Varni, M., R. Comas, P. Weinzettel and S. Dietrich, Application of the water table fluctuation method to characterize groundwater recharge in the Pampa plain, Argentina, Hydrological Sciences Journal, 58 (7), 1445-1455, 2013.
  12. Han, J.-C., G.-H. Huang, H. Zhang, Z. Li, and Y.-P Li, Effects of watershed subdivision level on semi-distributed hydrological simulations: case study of the SLURP model applied to the Xiangxi River watershed, China, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 108-125, 2014.
  13. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. Gao, and H. H. G. Savenije, Using expert knowledge to increase realism in environmental system models can dramatically reduce the need for calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4839-4859, doi:10.5194/hessd-10-14801-2013, 2013.
  14. #Savvidou, E., O. Tzoraki and D. Skarlatos, Delineating hydrological response units in a mountainous catchment and its evaluation on water mass balance and model performance, Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 922918, doi:10.1117/12.2068592, 2014.
  15. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  16. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  17. #Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Panantonis, Assessing the hydropower potential of historical hydro sites using a geo-information system and hydrological modeling in poorly gauged areas, 9th World Congress of the European Water Resources Association (EWRA) “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
  18. Bellin, A., B. Majone, O. Cainelli, D. Alberici, and F. Villa, A continuous coupled hydrological and water resources management model, Environmental Modelling and Software, 75, 176–192, doi:10.1016/j.envsoft.2015.10.013, 2016.
  19. Hughes, J. D., S. S. H. Kim, D. Dutta, and J. Vaze, Optimisation of a multiple gauge, regulated river–system model. A system approach, Hydrological Processes, 30(12), 1955–1967, doi:10.1002/hyp.10752, 2016.
  20. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
  21. Beskow, S., L. C. Timm, V. E. Q. Tavares, T. L. Caldeira, and L. S. Aquino, Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2567-2578, doi:10.1080/02626667.2015.1133912, 2016.
  22. Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Papantonis, Development of a geo-information system embedding a spatially distributed hydrological model for the preliminary assessment of the hydropower potential of historical hydro sites in poorly gauged areas, Renewable Energy, 92, 222-232, doi:10.1016/j.renene.2016.02.013, 2016.
  23. Ercan, A., E. C. Dogrul, and T. N. Kadir, Investigation of the groundwater modelling component of the Integrated Water Flow Model (IWFM), Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2834-2848, doi:10.1080/02626667.2016.1161765, 2016.
  24. #Peng, Y., K. Wang, P. Zhou, and W. Qin, Research on multi-scale optimal allocation of land resources in Savan district, Laos, 25th International Conference on Geoinformatics, Buffalo, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), doi:10.1109/GEOINFORMATICS.2017.8090930, 2017.
  25. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
  26. Gourgoulios, V., and I. Nalbantis, Ungauged drainage basins: Investigation on the basin of Peneios River, Thessaly, Greece, European Water, 57, 163-169, 2017.
  27. Sadaoui, M., W. Ludwig, F. Bourrin, E. Romero, The impact of reservoir construction on riverine sediment and carbon fluxes to the Mediterranean Sea, Progress in Oceanography, 163, 94-111, doi:10.1016/j.pocean.2017.08.003, 2018.
  28. Nguyen, V. T., and J. Dietrich, Modification of the SWAT model to simulate regional groundwater flow using a multi-cell aquifer, Hydrological Processes, 32(7), 939-953, doi:10.1002/hyp.11466, 2018.
  29. de Souza, B. A., I. da Silva Rocha Paz, A. Ichiba, B. Willinger, A. Gires, J. C. C. Amorim, M. de Miranda Reis, B. Tisserand, I. Tchiguirinskaia, and D. Schertzer, Multi-Hydro hydrological modelling of a complex peri-urban catchment with storage basins comparing C-band and X-band radar rainfall data, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1520390, 2018.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.

  [Εκτίμηση της αβεβαιότητας μελλοντικών κλιματικών προβλέψεων: Σύγκριση πιθανοτικών και σεναριολογικών προσεγγίσεων]

  Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εκπονήθηκαν πολυπληθείς μελέτες που προβλέπουν το μελλοντικό κλίμα με βάση κλιματικά μοντέλα, τα οποία λειτουργούν σε πλανητική κλίμακα και τροφοδοτούνται με αληθοφανή σενάρια σχετικά με τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο κλίμα. Βασισμένα στα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων, τα υδρολογικά μοντέλα προσπαθούν να προβλέψουν τη μελλοντική υδρολογική δίαιτα σε τοπικές κλίμακες. Πολύ λιγότερο συστηματική δουλειά έχει γίνει για την εκτίμηση της κλιματικής αβεβαιότητας και για την ένταξη των εξαγομένων των κλιματικών και υδρολογικών μοντέλων σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Σε αυτή τη μελέτη, προτείνεται ένα στοχαστικό πλαίσιο για την μελλοντική κλιματική αβεβαιότητα, το οποίο βασίζεται στους ακόλουθους άξονες: (1) το κλίμα δεν είναι σταθερό αλλά μεταβαλλόμενο στο χρόνο και εκφράζεται ως ο μακροπρόθεσμος (π.χ. 30ετής) μέσος όρος των φυσικών διεργασιών, ορισμένων σε λεπτή χρονική κλίμακα, (2) η εξέλιξη του κλίματος περιγράφεται ως μια στοχαστική ανέλιξη, (3) οι παράμετροι της κατανομής της ανέλιξης, περιθώριες και εξαρτησιακές, εκτιμώνται από ένα διαθέσιμο δείγμα με στατιστικές μεθόδους, (4) η κλιματική αβεβαιότητα είναι αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο παραγόντων, της κλιματικής μεταβλητότητας και της αβεβαιότητας στην εκτίμηση των παραμέτρων, (5) οι κλιματικές διεργασίες ακολουθούν ομοιοθετική συμπεριφορά, γνωστή επίσης ως εξάρτηση μακράς κλίμακας ή ως φαινόμενο Hurst, και (6) λόγω της εξάρτησης, τα όρια της αβεβαιότητας στο μέλλον επηρεάζονται από τις διαθέσιμες παρατηρήσεις στο παρελθόν. Οι δύο τελευταίοι άξονες διαφέρουν από τις κλασικές στατιστικές θεωρήσεις και παράγουν όρια αβεβαιότητας πολύ ευρύτερα αυτών της κλασικής στατιστικής. Με βάση τους παραπάνω άξονες, αναπτύσσεται ένας συνδυασμός αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων Monte Carlo προκειμένου να προσδιοριστούν τα όρια αβεβαιότητας στη μη τετριμμένη ομοιοθετική περίπτωση. Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται πρακτικά με δεδομένα θερμοκρασίας, βροχής και απορροής από μια λεκάνη στον ελλαδικό χώρο, για την οποία οι διαθέσιμες παρατηρήσεις εκτείνονται σε περίπου ένα αιώνα. Στη συνέχεια τα όρια αβεβαιότητας υπερτίθενται σε προσδιοριστικές κλιματικές προβολές μέχρι το 2050, οι οποίες παράγονται από κλιματικά μοντέλα που συνδυάζονται με ένα υδρολογικό μοντέλο της λεκάνης. Οι προβολές αυτές υποδεικνύουν σημαντική μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας, πέρα από τη ζώνη αβεβαιότητας, αλλά καμιά σημαντική μεταβολή στη βροχή και την απορροή, καθώς οι προβλεπόμενες εξελίξεις τοποθετούνται μέσα στα όρια αβεβαιότητας.

  Σημείωση:

  Σφάλμα στην εξίσωση (A3) στην τελική έκδοση. Η σωστή εξίσωση φαίνεται στο προ-δοκίμιο.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1175/JHM576.1

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Hamed, K.H., Trend detection in hydrologic data: The Mann-Kendall trend test under the scaling hypothesis, Journal of Hydrology, 349(3-4), 350-363, 2008.
  2. O’Hara, J.K., and K.P. Georgakakos, Quantifying the urban water supply impacts of climate change, Water Resources Management, 22(10), 1477-1497, 2008.
  3. #Shelton, M. L., Hydroclimatology: Perspectives and Applications, Cambridge University Press, 2008.
  4. #McKitrick, R., The T3 tax as a policy strategy for global warming, The Vancouver Volumes, Nakamura, A. (ed.), Vancouver, BC, Trafford Press, 2008.
  5. #Chung, F., J. Anderson, S. Arora, M. Ejeta, J. Galef, T. Kadir, K. Kao, A. Olson, C. Quan, E. Reyes, M. Roos, S. Seneviratne, J. Wang, H. Yin and N. Blomquist, Using Future Climate Projections to Support Water Resources Decision Making in California, 54 pp., California Department of Water Resources, California, 2009.
  6. Hou, D., K. Mitchell, Z. Toth, D. Lohmann, and H. Wei, The effect of large scale atmospheric uncertainty on streamflow predictability, Journal of Hydrometeorology, 10(3) 717-733, 2009.
  7. Kerkhoven, E., and T. Y. Gan, Unconditional uncertainties of historical and simulated river flows subjected to climate change, Journal of Hydrology, 396(1-2), 113-127, 2011.
  8. Lo, M.‐H., and J. S. Famiglietti, Precipitation response to land subsurface hydrologic processes in atmospheric general circulation model simulations, Journal of Geophysical Research, 116, D05107, doi: 10.1029/2010JD015134, 2011.
  9. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  10. Wang, J., H. Yin, and F. Chung, Isolated and integrated effects of sea level rise, seasonal runoff shifts, and annual runoff volume on California’s largest water supply, Journal of Hydrology, 405(1-2), 83-92, 2011.
  11. Tao, F. L., and Z. Zhang, Dynamic response of terrestrial hydrological cycles and plant water stress to climate change in China, Journal of Hydrometeorology, 12(3), 371-393, 2011.
  12. Sheikh, V., and A. Bahremand, Trends in precipitation and stream flow in the semi-arid region of Atrak River, Desert, 16, 49-60, 2011.
  13. #Kerkhoven, E., T. Y.Gan, C.-C. Kuo, and Z. Islam, Unconditional uncertainties of historical and simulated river flows subjected to climate change, Proceedings of 20th Annual Conference of Canadian Society for Civil Engineering, Vol. 4 , 3238-3248, 2011.
  14. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, Y. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, A Critical Discussion of Recent Studies Evaluating the Impacts of Climate Change on Water Resources in the Nile basin, Nile Basin Water Science & Engineering Journal, 4 (2), 94-100, 2011.
  15. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  16. Bakker, A. M. R., and B. J. J. M. van den Hurk, Estimation of persistence and trends in geostrophic wind speed for the assessment of wind energy yields in Northwest Europe, Climate Dynamics, 39 (3-4), 767-782, 2012.
  17. Liu, L.-L.,T. Jiang, J.-G. Xu, J.-Q. Zhai and Y. Luo, Responses of hydrological processes to climate change in the Zhujiang river basin in the 21st century, Advances In Climate Change Research, 3(2), 84-91, 2012.
  18. #Qin, J., Z.-C. Hao, G.-X. Ou, L. Wang, and C.-J. Zhu, Impact of global climate change on regional water resources: A case study in the Huai River Basin, in: L. M. Druyan (editor), Climate Models, 336 pp., Chapter 5, 87-108, InTech Publications, 2012.
  19. #Samaras, A.G., and C.G. Koutitas, Climate change and its impact on sediment transport and morphology in the watershed – coast entity, Protection and Restoration of the Environment XI, 2547-2556, 2012.
  20. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  21. Liu, L., T. Fischer, T. Jiang, and Y. Luo, Comparison of uncertainties in projected flood frequency of the Zhujiang River, South China, Quaternary International, 304, 51-61, 2013.
  22. Panagoulia, D., and E. I. Vlahogianni, Non-linear dynamics and recurrence analysis of extreme precipitation for observed and general circulation model generated climates, Hydrological Processes, 28(4), 2281–2292, 2014.
  23. Graf, R., Reference statistics for the structure of measurement series of groundwater levels (Wielkopolska Lowland - western Poland), Hydrological Sciences Journal, 60(9), 1587-1606, doi:10.1080/02626667.2014.905689, 2015.
  24. Hosseinpour, A., L. Dolcine, and M. Fuamba, Natural flow reconstruction using Kalman filter and water balance–based methods I: Theory, Journal of Hydrologic Engineering, 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000977, 04014029, 2014.
  25. Samaras, A. G., and C. G. Koutitas, Modeling the impact of climate change on sediment transport and morphology in coupled watershed-coast systems: A case study using an integrated approach, International Journal of Sediment Research, 29(3), 304-315, 2014.
  26. #Viglione, A., and M. Rogger, Flood processes and hazards, in: P. Paron, G. Di Baldassarre, and J. F. Shroder Jr. (eds.), Hydro-Meteorological Hazards, Risks and Disasters, Chapter 1, 3–33, Elsevier, 2015.
  27. Turner, S. W. D., R. J. Blackwell, M. A. Smith, and P. J. Jeffrey, Risk-based water resources planning in England and Wales: challenges in execution and implementation, Urban Water Journal, 13(2), 182-197, doi:10.1080/1573062X.2014.955856, 2016.
  28. Lin, Y.-H., M.-H. Lo, and C. Chou, Potential negative effects of groundwater dynamics on dry season convection in the Amazon River basin, Climate Dynamics, 46, 1001-1013, doi:10.1007/s00382-015-2628-8, 2016.
  29. Paparrizos, S., and A. Matzarakis, Assessment of future climate change impacts on the hydrological regime of selected Greek areas with different climate conditions, Hydrology Research, 47(4), nh2016018; doi:10.2166/nh.2016.018, 2016.
  30. Tiwari, H., S. Pd. Rai, N. Sharma, and D. Kumar, Computational approaches for annual maximum river flow series, Ain Shams Engineering Journal, 8(1), 51-58, doi:10.1016/j.asej.2015.07.016, 2017.
  31. Tan, X., and T. Y. Gan, Multifractality of Canadian precipitation and streamflow, International Journal of Climatology, 37(S1), 1221–1236, doi:10.1002/joc.5078, 2017.
  32. Bukovsky, M. S., R. R. McCrary, A. Seth, and L. O. Mearns, A mechanistically credible, poleward shift in warm-season precipitation projected for the U.S. Southern Great Plains?, Journal of Climate, 30(20), 8275-8298, doi:10.1175/JCLI-D-16-0316.1, 2017.
  33. Nkiaka, E., R. Nawaz, and J. C. Lovett, Assessing the reliability and uncertainties of projected changes in precipitation and temperature in Coupled Model Intercomparison Project phase 5 models over the Lake Chad basin, International Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.5717, 2018.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

  [Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας 1950 κυρίως για παραγωγή ενέργειας, αλλά κάλυψε μερικώς και αρδευτικές και υδροδοτικές ανάγκες στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αργότερα η θέση αναδείχτηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής διατήρησης, εξαιτίας των αξιών της οικολογίας και του τοπίου, ενώ αναπτύχθηκαν και τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τον ταμιευτήρα. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, η ύδρευση, ο τουρισμός, και η διατήρηση του οικοσυστήματος, της ποιότητας νερού και του τοπίου έχουν αποτελέσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους για πολλά χρόνια. Η καλή διαχείριση απαιτεί πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από υδρολογική ανάλυση, μοντέλα ποιότητας νερού και αποτίμηση της ποιότητας του τοπίου, φαίνεται δυνατό να κατασκευαστεί ένας πολυκριτηριακός πίνακας με αποτίμηση των διαφορετικών κριτηρίων/δεικτών για διάφορες εναλλακτικές τιμές της ελάχιστης στάθμης, η οποία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή απόφασης. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα διαφορετικά κριτήρια είναι δύσκολο να εκφραστούν σε μια κοινή βάση και, κατά συνέπεια, η απόφαση ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [32] Εργασία εστιασμένη στη λογική των πολυκριτηριακών αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/704/1/documents/2006GnestPlastiras.pdf (114 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.gnest.org/Journal/Vol7_No3.htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Sarkar, A., & M. Chakrabarti, Feasibility of corridor between Singhalilla National Park and Senchal Wild Life Sanctuary: a study of five villages between Poobong and 14th Mile Village, Parks, Peace and Partnerships Conf., Waterton, Canada, 2007
  2. Chakrabarti, M., and S. K. Datta, Evolving an effective management information system to monitor co-management of forests, Economic and Political Weekly, 44(18), 53-60, 2009.
  3. Vassoney, E., A. M. Mochet, and C. Comoglio, Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management, Journal of Environmental Management, 196, 48–55, doi:10.1016/j.jenvman.2017.02.067, 2017.

 1. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

  [Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;]

  Εξετάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης των υδατικών πόρων της λίμνης Πλαστήρα, ενός τεχνητού ταμιευτήρα στην Κεντρική Ελλάδα. Η λίμνη και το γύρω τοπίο υποβαθμίζονται αισθητικά όταν πέφτει η στάθμη του νερού, και η απαίτηση διατήρησης υψηλής ποιότητας του τοπίου αποτελεί μια από τις αντικρουόμενες χρήσεις νερού, με τις άλλες να είναι η άρδευση, η ύδρευση και η υδροηλεκτρική παραγωγή. Η εν λόγω περιβαλλοντική χρήση και, σε μικρότερο βαθμό, η απαίτηση για επαρκή ποιότητα νερού, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ετήσιας απόληψης. Έτσι, η επιτρεπόμενη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα δεν ορίζεται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, αλλά από μια πολυκριτηριακή απόφαση, με τα τρία κριτήρια να είναι η μεγιστοποίηση της απόληψης νερού, η εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου. Κάθε ένα από τα τρία κριτήρια αναλύεται χωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε έναν πολυκριτηριακό πίνακα, που βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών αποφάσεων. Επισκοπούνται διάφορες μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συγκεκριμένα η θέληση για πληρωμή, οι ηδονικές τιμές και η πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι εν λόγω μέθοδοι προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν μη ποσοτικά μεγέθη ποιότητας, και το συμπέρασμα είναι ότι δεν παρέχουν απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τη λογική.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/683/1/documents/2005HESSPlastiras.pdf (404 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-9-507-2005

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Chung, E. S., and K. S. Lee, A social-economic-engineering combined framework for decision making in water resources planning, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 675-686, 2009.
  2. Parisopoulos, G. A., M. Malakou, and M. Giamouri, Evaluation of lake level control using objective indicators: The case of Micro Prespa, Journal of Hydrology, 367(1-2), 86-92, 2009.
  3. #Romanescu, G., C. Stoleriu, and A. Lupascu, Morphology of the lake basin and the nature of sediments in the area of Red Lake (Romania), Annals of the University of Oradea – Geography Series, XX(1), 44-57, 2010.
  4. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.
  5. Shamsudin, S., A. A. Rahman and Z. B. Haron, Water level evaluation at Southern Malaysia reservoir using fuzzy composite programming, International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(4), 127-132, 2013.
  6. #Romanescu, G., C. C. Stoleriu, and A. Enea, Water management, Limnology of the Red Lake, Romania, Springer, 2013.
  7. Zhang, T., W. H. Zeng, S. R. Wang, and Z. K. Ni, Temporal and spatial changes of water quality and management strategies of Dianchi Lake in southwest China, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 1493-1502, doi:10.5194/hess-18-1493-2014, 2014.
  8. Zhang, T., W. H. Zeng, and F. L. Yang, Applying a BP neural network approach to the evolution stage classification of China Rift Lakes, International Journal of Modeling and Optimization, 4(6), 450-454, 2014.
  9. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.

 1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.

  [Βαθμονόμηση ημικατανεμημένου μοντέλου για συνδυασμένη προσομοίωση των επιφανειακών και υπόγειων ροών]

  Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο υδρολογικής προσομοίωσης για τη συνδυασμένη αναπαράσταση των επιφανειακών και υπόγειων διεργασιών. Αποτελείται από ένα εννοιολογικό μοντέλο συγκέντρωσης της εδαφικής υγρασίας, βασισμένο σε μια εμπλουτισμένη έκδοση του μοντέλου δεξαμενής εδαφικής υγρασίας του Thornthwaite, ένα πολυκυτταρικό μοντέλο υπόγειας ροής τύπου Darcy, και ένα μοντέλο επιμερισμού των απολήψεων από τους διάφορους υδατικούς πόρους. Το προκύπτον ολοκληρωμένο σχήμα είναι εξαιρετικά ευέλικτο όσον αφορά την επιλογή της χρονικής (μηνιαία ή ημερήσια) και της χωρικής (λεκάνης απορροής, υδροφορέας) κλίμακας. Η βαθμονόμηση του μοντέλου περιελάμβανε διαδοχικές φάσεις εμπειρικής και αυτόματης βαθμονόμησης. Για την τελευταία, επινοήθηκε μια πρωτότυπη μέθοδος βελτιστοποίησης, με την ονομασία εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου. Η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει σταθμισμένα κριτήρια καλής προσαρμογής για πολλαπλές μεταβλητές και διαφορετικές περιόδους παρατηρήσεων, καθώς και όρους ποινής για τον περιορισμό των μη ρεαλιστικών τάσεων στην αποθήκευση του νερού και των αποκλίσεων από την παρατηρημένη στείρευση των πηγών. Το μοντέλο εφαρμόζεται στην εξαιρετικά πολύπλοκη λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισό, στην Ελλάδα, για την οποία αναπαράγει με ακρίβεια τις κύριες αποκρίσεις, ήτοι τη απορροή εξόδου καθώς και άλλες σημαντικές συνιστώσες. Δίνεται έμφαση στην αρχή της φειδούς, η οποία συμβάλλει στην υπολογιστικά αποτελεσματική μοντελοποίηση. Αυτό είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι το μοντέλο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/630/1/documents/2004HSJCalibrSemiDistrModel.pdf (445 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1623/hysj.49.5.819.55130

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ireson, A., C. Makropoulos and C. Maksimovic, Water resources modelling under data scarcity: Coupling MIKE BASIN and ASM groundwater model, Water Resources Management, 20(4), 567-590, 2006.
  2. Goswami, M., and K.M. O'Connor, Comparative assessment of six automatic optimization techniques for calibration of a conceptual rainfall-runoff model, Hydrological Sciences Journal, 52(3), 432-449, 2007.
  3. #Watershed Science Centre, Research Priorities for Source Water Protection: Filling the Gap between Science and Implementation, Final Report, 333 p., Trent University, Ontario, 2007.
  4. #Burton, A., H. Fowler, C. Kilsby, and M. Marani, Investigation of intensity and spatial representations of rainfall within stochastic rainfall model, AquaTerra: Integrated modelling of the river-sediment-soil-groundwater system; advanced tools for the management of catchment areas and river basins in the context of global change, Deliverable H1.8, 57 pp., 2007.
  5. Malpica, J.A., J.G. Rejas, and M.C. Alonso, A projection pursuit algorithm for anomaly detection in hyperspectral imagery, Pattern Recognition, 41(11), 3313-3327, 2008.
  6. Burton, A., C.G. Kilsby, H.J. Fowler, P.S.P. Cowpertwait, and P.E. O'Connell, RainSim: A spatial–temporal stochastic rainfall modelling system, Environmental Modelling and Software, 23(12), 1356-1369, 2008.
  7. Kourakos, G., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models, Advances in Water Resources, 32(4), 507-521, 2009.
  8. Wang, G.-S, J. Xia, and J.-F. Chen, A multi-parameter sensitivity and uncertainty analysis method to evaluate relative importance of parameters and model performance, Geographical Research, 29(2), 263-270, 2010.
  9. Kustamar, S., S. Sari, Y. Erni, and Sunik, ITN-2 River basin hydrology model: A distributed conceptual model for predicting flood without using calibration, Dinamika Teknik Sipil, 10(3), 233-240, 2010.
  10. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
  11. Mediero, L., L. Garrote, and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
  12. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, doi: 10.1029/2011WR011092, 2012.
  13. Korichi, K., and A. Hazzab, Hydrodynamic investigation and numerical simulation of intermittent and ephemeral flows in semi-arid Regions: Wadi Mekerra, Algeria, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60(2), 125-142, 2012.
  14. Wang, W.-C., C.-T. Cheng, K.-W. Chau, and D.-M. Xu, Calibration of Xinanjiang model parameters using hybrid genetic algorithm based fuzzy optimal model, Journal of Hydroinformatics, 14 (3), 784-799, 2012.
  15. Evrenoglou, L., S. A. Partsinevelou, P. Stamatis, A. Lazaris, E. Patsouris, C. Kotampasi, and P. Nicolopoulou-Stamati, Children exposure to trace levels of heavy metals at the north zone of Kifissos River, Science of The Total Environment, 443(15), 650-661, 2013.
  16. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  17. #Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers using radial basis function metamodels, Proceedings of 9th World Congress EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
  18. Christelis, V., and A. Mantoglou, Coastal aquifer management based on the joint use of density-dependent and sharp interface models, Water Resources Management, 30(2), 861-876, doi:10.1007/s11269-015-1195-4, 2016.
  19. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
  20. Tigkas, D., V. Christelis, and G. Tsakiris, Comparative study of evolutionary algorithms for the automatic calibration of the Medbasin-D conceptual hydrological model, Environmental Processes, 3(3), 629–644, doi:10.1007/s40710-016-0147-1, 2016.
  21. Liao, S.-L., G. Li, Q.-Y. Sun, and Z.F. Li, Real-time correction of antecedent precipitation for the Xinanjiang model using the genetic algorithm, Journal of Hydroinformatics, 18(5), 803-815, doi:10.2166/hydro.2016.168, 2016.
  22. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
  23. Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers assisted by adaptive metamodelling methods and radial basis functions, Water Resources Management, 30(15), 5845–5859, doi:10.1007/s11269-016-1337-3, 2016.
  24. Yu, X., C. Duffy, Y. Zhang, G. Bhatt, and Y. Shi, Virtual experiments guide calibration strategies for a real-world watershed application of coupled surface-subsurface modeling, Journal of Hydrologic Engineering, 04016043, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001431, 2016.
  25. Partsinevelou, Α.-S., and L. Evrenoglou, Heavy metal contamination in surface water and impacts in public health. The case of Kifissos River, Athens, Greece, International Journal of Energy and Environment, 10, 213-218, 2016.
  26. #Christelis, V., V. Bellos, and G. Tsakiris, Employing surrogate modelling for the calibration of a 2D flood simulation model, Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), A. S. Erpicum, M. Pirotton, B. Dewals, P. Archambeau (editors), CRC Press, 2016.
  27. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
  28. Christelis, V., and A. Mantoglou, Physics-based and data-driven surrogate models for pumping optimization of coastal aquifers, European Water, 57, 481-488, 2017.
  29. Christelis, V., R. G. Regis, and A. Mantoglou, Surrogate-based pumping optimization of coastal aquifers under limited computational budgets, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2017.063, 2017.
  30. Evrenoglou, L., A. S. Partsinevelou, and P. Nicolopoulou-Stamati, Correlation between concentrations of heavy metals in children’s scalp hair and the environment. A case study from Kifissos River in Attica, Greece, Global NEST Journal, 19, 2017.
  31. Nguyen, V. T., and J. Dietrich, Modification of the SWAT model to simulate regional groundwater flow using a multi-cell aquifer, Hydrological Processes, 32(7), 939-953, doi:10.1002/hyp.11466, 2018.

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.

  [Ελαχιστοποίηση του κόστους νερού στη διαχείριση των υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Εξετάζεται η ελαχιστοποίηση του κόστους νερού σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σχεδιασμού και διαχείρισης υδατικών πόρων, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Το μαθηματικό υπόβαθρο χρησιμοποιεί ένα σχήμα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, όπου η προσομοίωση εφαρμόζεται για την πιστή αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος, ενώ η βελτιστοποίηση εφαρμόζεται για την εξαγωγή της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης, μέσω της οποίας ελαχιστοποιούνται ταυτόχρονα η διακινδύνευση και το κόστος της λήψης αποφάσεων. Για τη διατήρηση των φυσικών περιορισμών και των προτεραιοτήτων στις χρήσεις του νερού, ορίζονται, με κατάλληλο τρόπο, πραγματικά οικονομικά κριτήρια σε συνδυασμό με ιδεατά κόστη, τα οποία επιπλέον εξασφαλίζουν την οικονομικότερη μεταφορά των υδατικών πόρων από τις πηγές στην κατανάλωση. Το προτεινόμενο μοντέλο ελέγχεται στο υδροσύστημα της Αθήνας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου κόστους λειτουργίας για διάφορες διατάξεις του εν λόγω συστήματος.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/15730620410001732099

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
  2. Lerma, N., J. Paredes-Arquiola, J. Andreu, and A. Solera, Development of operating rules for a complex multi-reservoir system by coupling genetic algorithms and network optimization, Hydrological Sciences Journal, 58 (4), 797-812, 2013.
  3. Newman, J. P., G. C. Dandy, and H. R. Maier, Multiobjective optimization of cluster-scale urban water systems investigating alternative water sources and level of decentralization, Water Resources Research, doi:10.1002/2013WR015233, 2014.
  4. Salazar, J. Z., P. M. Reed, J. D. Herman, M. Giuliani, and A. Castelletti, A diagnostic assessment of evolutionary algorithms for multi-objective surface water reservoir control, Advances in Water Resources, 92, 172-185, doi:10.1016/j.advwatres.2016.04.006, 2016.

 1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας. Το ΣΥΑ περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος. Τα μοντέλα, στα οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, οργανώνονται σε δύο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι ένας στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής που, βάσει ανάλυσης της ιστορικής υδρολογικής πληροφορίας, γεννά χρονοσειρές προσομοίωσης και πρόγνωσης των δεδομένων εισόδου του υδροσυστήματος. Η δεύτερη συνιστώσα επιτρέπει την αναλυτική μελέτη του υδροσυστήματος κάτω από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης, υλοποιώντας τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο αυτής της νέας μεθοδολογίας πραγματοποιεί την κατανομή των υδατικών πόρων στις διαφορετικές συνιστώσες του συστήματος, διατηρώντας μικρό αριθμό μεταβλητών ελέγχου και μειώνοντας έτσι τον υπολογιστικό φόρτο, ακόμη και για σύνθετα υδροσυστήματα όπως το υπό μελέτη. Πολλαπλοί και ανταγωνιστικοί στόχοι και περιορισμοί με διαφορετικές προτεραιότητες μπορούν να οριστούν, οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αξιοπιστία και διακινδύνευση, το συνολικό μέσο λειτουργικό κόστος και τη συνολική ασφαλή απόληψη του συστήματος. Το ΣΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του και τα αποτελέσματά του, ορισμένα από τα οποία δίνονται περιληπτικά στο άρθρο, έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης του υδροσυστήματος.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00106-2

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. de Kok, J.-L., and H. G. Wind, Design and application of decision-support systems for integrated water management: lessons to be learnt, Physics and Chemistry of the Earth, 28(14-15), 571-578, 2003.
  2. #Xu, C., Huang, Q., Zhao, M., and Tian, F., Economical operation of hydropower plant based on self-adaptive mutation evolutionary programming, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vol. 6, 5646-5648, 2004.
  3. Parcharidis, I., E. Lagios, V. Sakkas, D. Raucoules, D. Feurer, S. Le Mouelic, C. King, C. Carnec, F. Novali, A. Ferretti, R. Capes, and G. Cooksley, Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques, Earth Planets Space, 58(5), 505-513, 2006.
  4. #Makropoulos, C., Decision support tools for water demand management, Water Demand Management, D. Butler and F.A. Memon (eds.), IWA Publishing, 331-353, 2006.
  5. #Othman, F., and M. Naseri, Decision support systems in water resources management, Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 1772-1780, Nusa Dua, Bali, 2008.
  6. Kizito, F., H. Mutikanga, G. Ngirane-Katashaya, and R. Thunvik, Development of decision support tools for decentralised urban water supply management in Uganda: An Action Research approach, Computers, Environment and Urban Systems, 33(2), 122-137, 2009.
  7. #Comas, J., and M. Poch, Decision support systems for integrated water resources management under water scarcity, Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, S. Sabater and D. Barcelo (eds.), The Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
  8. Silva-Hidalgo, H., I. R. Martín-Domínguez, M. T. Alarcón-Herrera, and A. Granados-Olivas, Mathematical modelling for the integrated management of water resources in hydrological basins, Water Resources Management, 23 (4), 721-730, 2009.
  9. #Wang, B., and H. Cheng, Regional environmental risk management decision support system based on optimization model for Minhang District in Shanghai, Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 1, 14-17, 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 2010.
  10. #Zhang, R., J. Wei, J. Lu, and G. Zhang, A Decision Support System for Ore Blending Cost Optimization Problem of Blast Furnaces, In: G. Phillips-Wren et al. (Eds.), Advances in Intelligent Decision Technologies, Smart Innovation, Systems and Technologies, 1(4), III, 143-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
  11. #Καρύμπαλης, Ε., Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο, Γεωγραφίες, 15, 75-93, 2010.
  12. Sechi, G. M., and A. Sulis, Drought mitigation using operative indicators in complex water systems, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(3-5), 195-203, 2010.
  13. Zhang, R., J. Lu, and G. Zhang, A knowledge-based multi-role decision support system for ore blending cost optimization of blast furnaces, European Journal of Operational Research, 215(1), 194-203, doi: 10.1016/j.ejor.2011.05.037, 2011.
  14. Gallardo, M. M., P. Merino, L. Panizo, and A. Linares, A practical use of model checking for synthesis: generating a dam controller for flood management, Software: Practice and Experience, 41(11), 1329-1347, DOI: 10.1002/spe.1048, 2011.
  15. Zeng, Y., Y. Cai, P. Jia, and H. Jee, Development of a web-based decision support system for supporting integrated water resources management in Daegu City, South Korea, Expert Systems with Applications, 39(11), 10091-10102, 2012.
  16. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  17. Zhang, X. Q., H. Gao, and X. Yu, A multiobjective decision framework for river basin management, Applied Mechanics and Materials, 238, 288-291, 2012.
  18. Ge, Y., X. Li, C. Huang, and Z. Nan, A decision support system for irrigation water allocation along the middle reaches of the Heihe River Basin, Northwest China, Environmental Modelling & Software, 47, 182-192, 2013.
  19. Adewumi, J. R., A. A. Ilemobade, and J. E. van Zyl, Application of a multi-criteria decision support tool in assessing the feasibility of implementing treated wastewater reuse, International Journal of Decision Support System Technology, 5(1), 1-23, 2013.
  20. Sahoo, S. N., and P. Sreeja, A review of decision support system applications in flood management, International Journal of Hydrology Science and Technology, 3, 206–220, 2013.
  21. #Aher, P. D., J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, and S. A. Sawant, Information system for integrated watershed management using remote sensing and GIS, Remote Sensing Applications in Environmental Research, 17-34, Society of Earth Scientists Series, 2014.
  22. Nouiri, I., Multi-objective tool to optimize the water resources management using genetic algorithm and the Pareto optimality concept, Water Resources Management, 28(10), 2885-2901, 2014.
  23. Heracleous, C., Z. Zinonos, and C. Panayiotou, Water supply optimization: An IPA approach, IFAC Proceedings Volumes: 12th IFAC/IEEE Workshop on Discrete Event Systems, 47(2), 265-270, doi:10.3182/20140514-3-FR-4046.00088, 2014.
  24. #Heidari A., and E. Bozorgzadeh, Decision Support System for water resources planning in Karun river basin, International Symposium on Dams in a Global Environmental Challenges, 35-45, Bali, Indonesia, 2014.
  25. Stefanovic, N., I. Radojevic, A. Ostojic, L. Comic, and M. Topuzovic, Composite web information system for management of water resources, Water Resources Management, 29(7), 2285-2301, doi:10.1007/s11269-015-0941-y, 2015.
  26. Nouiri, I., F. Chemak, D. Mansour, H. Bellali, J. Ghrab, J. Baaboub, and M. K. Chahed, Impacts of irrigation water management on consumption indicators and exposure to the vector of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL) in Sidi Bouzid, Tunisia, International Journal of Agricultural Policy and Research, 3(2), 93-103, doi:10.15739/IJAPR.031, 2015.
  27. Nouiri , I., M. Yitayew, J. Maßmann, and J. Tarhouni, Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management, Water Resources Management, 29(14), 5353-5375, doi:10.1007/s11269-015-1122-8, 2015.
  28. Wang, G., S. Mang, H. Cai, S. Liu, Z. Zhang, L. Wang, and J. L. Innes, Integrated watershed management: evolution, development and emerging trends, Journal of Forestry Research, 27(5), 967–994, doi:10.1007/s11676-016-0293-3, 2016.
  29. Heidari, A., Application of multidisciplinary water resources planning tools for two of the largest rivers of Iran, Journal of Applied Water Engineering and Research, doi:10.1080/23249676.2016.1215271, 2016.
  30. #Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.
  31. #Payano, R., J.A. Pascual-Aguilar, and I. de Bustamante, Criterios para la incorporación de la información sobre usos del suelo en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones sobre Patrimonio Hidráulico, Nuevas perspectivas de la Geomática aplicadas al estudio de los paisajes y el patrimonio hidráulico (Geomatics: New perspectives for the study of water landscapes and cultural heritage), J.A. Pascual-Aguilar, J. Sanz, and I. de Bustamante (eds.), Centro para el Conocimiento del Paisaje-Civilscape, 2017.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  Αναπτύχθηκε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για διαχείριση υδατικών πόρων, το οποίο εστιάζεται σε συστήματα ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού. Το λογισμικό εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για υδροσυστήματα με πολλές χρήσεις νερού και λειτουργικούς στόχους, αντιμετωπίζοντας τα πολύπλοκα συστήματα πολλών ταμιευτήρων ως ολότητες. Το μαθηματικό πλαίσιο βασίζεται στο σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η κύρια ιδέα συνίσταται στην παραμετρική διατύπωση των κανόνων λειτουργίας των ταμιευτήρων και άλλων συνιστωσών (π.χ. υδροηλεκτρικών σταθμών). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη δραστική μείωση του αριθμού των μεταβλητών απόφασης, κάνοντας εφικτό τον εντοπισμό της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης, η οποία μεγιστοποιεί την απόδοση του συστήματος και ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση των διαχειριστικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές τεχνολογίας λογισμικού. Είναι προσαρμόσιμο σε ευρύ φάσμα συστημάτων υδατικών πόρων και ο στόχος του είναι να υποστηρίζει επιχειρήσεις και αρχές που σχετίζονται με το νερό και την ενέργεια. Ήδη, έχει εφαρμοστεί σε δύο από τα πιο πολύπλοκα υδροσυστήματα της Ελλάδας, την πρώτη φορά ως εργαλείο σχεδιασμού και τη δεύτερη ως εργαλείο διαχείρισης.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Liu, C.W., Decision support system for managing ground water resources in the Choushui River alluvial in Taiwan, Journal of the American Water Resources Association, 40 (2), 431-442, 2004.
  2. #Chen, Y., and J. Hu, A decision support system for multireservoir system operation of Upper Yellow River, Proceedings of the 6th International Conference on Hydroinformatics (eds. Liong, S.-Y., K.-K. Phoon, and V. Babovic), IWA, 2004
  3. #Bravo, J. M., W. Collischonn and J. V. Pilar, Otimização da operação de reservatórios: Estado da Arte, Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, João Pessoa, 2005.
  4. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar & C. Depettris, Técnica de parametrización, simulación y optimización para definición de reglas de operación en repressa, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2006, Universidad Nacional Del Nordeste, 2006.
  5. Srinivas, V.V., and K. Srinivasan, Hybrid matched-block bootstrap for stochastic simulation of multiseason streamflows, Journal of Hydrology, 329(1-2), 2006.
  6. #McCartney, M.P. and S. Awulachew, Improving dam planning and operation in the Nile Basin through the use of decision support systems, Proceedings of the Nile Basin Development Forum, 2006.
  7. #McCartney, M.P., Decision Support Systems for Large Dam Planning and Operation in Africa, IWMI Working Paper 119, 47 pp. International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 2006.
  8. #Bravo, J.M., W. Collischonn, J.V. Pilar, and C.E.M. Tucci, Otimização de regras de operação de reservatórios utilizando um algoritmo evolutivo, Anais do I Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, ABRH, 2006.
  9. #Bravo, J. M., W. Collischonn, and J. V. Pilar, Optimización de la operación de una represa con múltiples usos utilizando un algoritmo evolutivo, Anales del IV Congreso argentino de presas y aprovechamientos hidroeléctricos, CADP, 2006.
  10. #Bravo, J. M., W. Collischonn, C. E. M. Tucci, and B. C. da Silva, Avaliação dos benefícios da previsão meteorológica na operação de reservatórios com usos múltiplos, Concurso I Prêmio INMET de Estudos sobre os Benefícios da Meteorologia para o Brasil, 2006.
  11. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, B. C. da Silva, and C. E. M. Tucci, Evaluación de los beneficios de la previsión de caudal en la Operación de una represa, Anales del XXI congreso Nacional del Agua, 2007.
  12. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, and C. E. M. Tucci, Influência da capacidade de regularização de reservatórios nos benefícios da previsão de vazão de longo prazo, Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, ABRH, 2007.
  13. Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, and C. E. M. Tucci, Otimização de regras de operação de reservatórios com incorporação da previsão de vazão, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 13(1), 181-196, 2008.
  14. Celeste, A. B, and Billib, M., Evaluation of stochastic reservoir operation optimization models, Advances in Water Resources, 32(9), 1429-1443, 2009.
  15. Alemu, E. T., R. N. Palmer, A. Polebitski, and B. Meaker, Decision support system for optimizing reservoir operations using ensemble streamflow predictions, Journal of Water Recourses Planning and Management, 137(1), 72-82, 2011.
  16. Obolewskia, K., E. SkorbiŁowiczb, M. SkorbiŁowiczb, K. Glińska-Lewczukc, A. M. Asteld, and A. Strzelczake, The effect of metals accumulated in reed (Phragmites australis) on the structure of periphyton, Ecotoxicology and Environmental Safety, 74(4), 558-568, 2011.
  17. Kinyanjui, B. K., A. N. Gitau, and M. K. Mang’oli, Power development planning models in East Africa, Strategic Planning for Energy and the Environment, 31(1), 43-55, 2011.
  18. #McCartney, M., and G. Lacombe, Review of water resource and reservoir planning models for use in the Mekong, Mekong MK1 project on optimizing reservoir management for livelihoods, 24 pp., CGIAR Challenge Program on Water and Food, 2011.
  19. Ortega-Gaucin, D., Reglas de operación para el sistema de presas del Distrito de Riego 005 Delicias, Chihuahua, México, Ingeniería Agrícola y Biosistemas, 4(1), 31-39, 2012.
  20. Bianucci, P., A. Sordo-Ward, J. I. Pérez, J. García-Palacios, L. Mediero and L. Garrote, Risk-based methodology for parameter calibration of a reservoir flood control model, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 965-981, 2013.
  21. Cavallo, A., A. Di Nardo, G. De Maria and M. Di Natale, Automated fuzzy decision and control system for reservoir management, Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, 62(4), 189-204, 2013.
  22. Donia, N., Aswan High Dam reservoir management system, Journal of Hydroinformatics, 15(4), 1491-1510, 2013.
  23. Arunkumar, R., and V. Jothiprakash, Evaluation of a multi-reservoir hydropower system using a simulation model, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 20 (2), 177-187, 2014.
  24. Latorre, J., S. Cerisola, A. Ramos, A. Perea, and R. Bellido, Coordinated hydropower plant simulation for multireservoir systems, Journal of Water Resources Planning and Management, 140(2), 216–227, 2014.
  25. Asadzadeh, M., S. Razavi, B. A. Tolson, and D. Fay, Pre-emption strategies for efficient multi-objective optimization: Application to the development of Lake Superior regulation plan, Environmental Modelling and Software, 54, 128-141, 2014.
  26. #Meseguer, J., G. Cembrano, J. M. Mirats, and E. Bonada, Optimizing operating rules of multiple source water supply systems in terms of system reliability and resulting operating costs: survey of simulation-optimization modeling approaches based on general purpose tools, 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, 2014.
  27. Da Hora, M. A. G. M., and L. F. L. Legey, Water resource conflict in the Amazon Region: The case of hydropower generation and multiple water uses in the Tocantins and Araguaia river basins, The Global Journal of Researches in Engineering, 15(2), 2015.
  28. Oliveira, I. A., and A. B. Celeste, Operação de reservatório sergipano via curvas-guia parametrizadas por modelo de simulação-otimização, Scientia cum Industria, 4(3), doi:10.18226/23185279.v4iss3p154, 2016.
  29. Müller, R., and N. Schütze, Multi-objective optimization of multi-purpose multi-reservoir systems under high reliability constraints, Environmental Earth Sciences, 75:1278, doi:10.1007/s12665-016-6076-5, 2016.
  30. Celeste, A. B., and L. A. Ventura, Simple simulation–optimisation vs SDP for reservoir operation, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management, 170(3), 128–138, doi:10.1680/jwama.15.00018, 2017.
  31. Arunkumar, R., and V. Jothiprakash, Evaluating a multi-reservoir system for sustainable integrated operation using a simulation model, Sustainable Water Resources Management, doi:10.1007/s40899-017-0201-9, 2017.
  32. Lei, X., Q. Tan, X. Wang, H. Wang, X. Wen, C. Wang, and Z.-W. Zhang, Stochastic optimal operation of reservoirs based on copula functions, Journal of Hydrology, 557, 265-275, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.038, 2018.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. Π. Δήμας, Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  Περιγράφεται μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων ταμιευτήρων, οι οποίοι εξυπηρετούν πολλαπλούς και, συχνά, αντικρουόμενους στόχους, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας και η κάλυψη αρδευτικών/ υδρευτικών ή άλλων αναγκών. Η εν λόγω διαδικασία είναι κατά κανόνα πολύπλοκη λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, αλλά και της έντονα μη γραμμικής δυναμικής των συστημάτων υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων. Για να αντιμετωπιστεί η έντονη μεταβλητότητα της ανανεώσιμης ενεργειακής παραγωγής (υδροηλεκτρικής και κάθε μορφής) προτείνεται η εφαρμογή της τεχνολογίας της αντλησης-ταμίευσης. Για την εύρεση βέλτιστων σχημάτων διαχείρισης του συστήματος γίνεται χρήση του μεθοδολογικού πλαισίου «παραμετροποίηση-στοχαστική προσομοίωση-βελτιστοποίηση», όπως υλοποιείται στο λογισμικό Υδρονομέας. Στόχος των αναλύσεων είναι η αποτίμηση της ικανότητας παραγωγής εγγυημένης ενέργειας με συγκεκριμένο επίπεδο αξιοπιστίας και το συνεπαγόμενο οικονομικό όφελος μέσω της εφαρμογής του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου σε δύο εκ των μεγαλύτερων και πλέον σύνθετων υδροσυστημάτων του Ελληνικού χώρου (Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα). Επιπλέον, επισημαίνεται η δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογία άντλησης-ταμίευσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σημαντική μεταβλητότητα, όπως η αιολική, για περαιτέρω διείσδυση στο ενεργειακό μείγμα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1747/1/documents/fragmata2017.pdf (1070 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation of periodic processes with arbitrary marginal distributions, 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rhodes, Global Network on Environmental Science and Technology, 2017.

  [Στοχαστική προσομοίωση περιοδικών ανελίξεων με αυθαίρετες περιθώριες κατανομές]

  Η στοχαστική προσομοίωση των υδρολογικών διεργασιών έχει ρόλο κλειδί στον σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων, χάρη στην ικανότητά της να ενσωματώνει την υδρολογική αβεβαιότητα στη λήψη αποφάσεων. Λόγω της περιοδικότητας, τα στατιστικά χαρακτηρσιτικά των διεργασιών αυτών θεωρούνται περιοδικές συναρτήσεις, επιβάλοντας έτσι τη σχήση κυκλοστάσιμων στοχαστικών μοντέλων, χρησιμοποιώντας συνήθως μια κοινή στατιστική κατανομή. Ωστόσο, αυτή μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική της στατιστικής δομής αυτών των διεργασιών για όλες τις εποχές. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγουμε ένα νέο μοντέλο, ικανό για την προσομοίωση περιοδικών διεργασιών με αυθαίρετες περιθώριες κατανομές, που καλείται Stochastic Periodic AutoRegressive To Anything (SPARTA). Πέρα από την αναπαραγωγή της περιοδικής δομής συσχέτισης των μητρικών διεργασιών, τα βασικά πλοενεκτήματα είναι: (α) η ακριβής διατήρηση των εποχιακά μεταβαλόμενων περιθώριων κατανομών, (β) η ρητή γέννηση μη αρνητικών τιμών, και (γ) η φειδωλή δομή του μοντέλου. Τέλος, αναδεικνύουμε την επίδοση του μοντέλου μέσω μιας θεωρητικής (τεχνητής) μελέτης περίπτωσης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1731/1/documents/cest2017_00797_oral_paper_V2.pdf (655 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00797_oral_paper.pdf

 1. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές: Το υπόδειγμα της πόλης του Βόλου]

  Αναπτύσσεται και παρουσιάζεται μια μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, που βασίζεται στην υλοποίηση της Οδηγίας της ΕΕ για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου επιδεικνύεται για την πόλη του Βόλου στην Θεσσαλία, Ελλάδα, όπου παρατξηρούνται συχνά επεισόδια πλημμυρών εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων. Εφαρμόζεται μια ενοποιημένη μεθοδολογία ακραίων γεγονότων για την υδρολογική και υδραυλική μοντελοποίηση των πλημμυρών. Το υδρολογικό τμήμα βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη εφαρμογή του μοντέλου βροχής-απορροής HEC-HMS, με χωρικά κατανεμημένα υετογραφήματα σχεδιασμού. Χρησιμοποιείται η μέθοδος SCS-CN για την εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης και το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα της SCS για την παραγωγή ακραίων πλημμυρικών υδρογραφημάτων στην κλίμακα της υπολεκάνης. Η υδραυλική μοντελοποίηση βασίζεται στη διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και την απεικόνιση των κατακλυζόμενων περιοχών μέσω του μοντέλου HEC-RAS 2D, με ευέλικτη διάσταση κανάβου. Η αναπαράσταση της αντίστασης που προκαλούν τα κτήρια προσομοιώθηκε με τη μέθοδο της τοπικής ανύψωσης, χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματισμό του ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων. Για τα υδρογραφήματα σχεδιασμού που υιοθετούνται εκτιμώνται άνω και κάτω όρια των βαθών νερού, των ταχυτήτων ροής και των κατακλυζόμενων εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομική και παραμετρική αβεβαιότητα των υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων, για διάφορες συνθήκες προηγούμενης εδαφικής υγρασίας και τιμές του συντελεστή τραχύτητας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αβεβαιότητα που εισάγεται στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, όταν χρησιμοποιούνται τυπικές πρακτικές των μηχανικών.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1707/1/documents/EWRA2017_A_103184_UTH_NTUA.pdf (3124 KB)

 1. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Χωρική παρεμβολή δυνητικής εξατμοδιαπνοής για σκοπούς ακριβούς άρδευσης]

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Απλό μοντέλο πρόγνωσης των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακά υδατορεύματα]

  Οι χαμηλές ροές συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των ξηρών εποχών κάθε έτους. Αυτές συχνά συμπίπτουν με αυξημένες ζητήσεις νερού, το οποίο προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το άρθρο αυτό αναζητά απλά πλην όμως αποτελεσματικά εργαλεία πρόγνωσης των χαμηλών παροχών, τα οποία είναι εύκολα εφαρμόσιμα, με αποδοχή ενός μοντέλου εκθετικής μείωσης για την καμπύλη στείρευσης της ροής. Ο καθορισμός της παροχής έναρξης γίνεται με βάση τη στατιστική συμπεριφορά των παροχών που προηγούνται της έναρξης της ξηρής περιόδου, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την ελάχιστη παροχή των αρχών Απριλίου. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός μείωσης (παράμετρος στείρευσης) θεωρείται γραμμική συνάρτηση της παροχής έναρξης. Οι δύο παράμετροι της συνάρτησης είναι ανεξάρτητες του χρόνου, και βελτιστοποιούνται με βάση χρονοσειρές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα των χαμηλών ρών των παρατηρημένων υδρογραφημάτων. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στις λεκάνες απορροής του Αχελώου (Ελλάδα), Ξερού και Περιστρώνας, (Κύπρος), και Σάλσο (Ιταλία). Τα πρωτογενή δεδομένα εξομαλύνονται μέσω μιας απλής τεχνικής επεξεργασίας σήματος, που απομακρύνει τις επιδράσεις των πλημμυρικών γεγονότων που πραγματοποιούνται την ξηρή περίοδο, επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση της εκθετικής μορφής της καμπύλης στείρευσης της ροής. Τα αποτελέσματα δείχουν ότι είναι δυνατή η ικανοποιητική πρόγνωση των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακές λεκάνες με διαφορετική υδρολογική συμπεριφορά.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, Proceedings of ISWA 2016 World Congress, Novi Sad, Ιnternational Solid Waste Association, 2016.

  [Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

  Παρουσιάζουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που έχει ως στόχο την αναπαράσταση των βασικών υδρολογικών διεργασιών σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του εξέλιξη. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα, που αφορά στη λειτουργεία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Βόρεια Ελλάδα, για μια περίοδο ενός έτους. Ο ΧΥΤΑ εμφανίζει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της σημαντικής παραγωγής στραγγισμάτων, που συνήθως υπερβαίνει τη δυναμικότητα των έργων επεξεργασίαςμ καθώς και λόγω των πλευρικών διαφυγών. Προσομοιώνοντας τον πλήρη υδρολογικό κύκλο στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, επιχειρούμε να αναγνωρίσουμε τα κύρια αίτια της αστοχίας και να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα ώστε να μετριάσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 1. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.

  [Διαχειριστικό μοντέλο ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου]

  Τα διαχειριστικά μοντέλα ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου υλοποιήθηκαν όπως προδιαγράφηκαν κατά την υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κιλματικής Αλλαγής). Η αξιολόγηση των υδρολογικών ξηρασιών βασίστηκε πρωτίστων σε δεδομένα κατακρήμνισης, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του δείκτη SPI σε διάφορες χρονικές κλίμακες (από τρίμηνη μέχρι πεναετή). Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των ξηρασιών, λαμβάνοντας υπόψη στις ζητήσεις νερού και τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε μια καονοτόμο μεθδολογία, βασισμένη στην εκτίμηση ενός χρονικά μεταβαλλόμρνου δείκτη αξιοποίησης νερού (water exploitation index, WEI), ως γενίκευση του τυπικού WEI. Εξετάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες πρόγνωσης των φαινομένων ξηρασίας, χρησιμοποιώντας απλά στατιστικά μοντέλα και εξιολογώντας τις πιθανότητας μετάβασης από τις τρέχουσες υδατικές συνθήκες σε επόμενες. Επιπρόσθετα, εκπονήθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόγνωση των ξηρασιών, στη βάση αντιπροσωπευτικών υδρολογικών δεδομένων που ανακτώνται δύο φορές κάθε χρόνο, ήτοι στο πέρας του πρώτου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου κάθε υδρολογικού έτους. Τέλος, παρέχουμε κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας από τους αρμόδιους φορείς και τη συσχέτισή της με εξειδικευμένα διαχειριστικά μέτρα που εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση κάθε γεγονότος ξηρασίας, στην κλίμακα της προειδοποίησης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1458/1/documents/A216_paper_hSRt2DZ.pdf (1188 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

  Τα μειονεκτήματα των συμβατικών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Ωστόσο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν στενή εξάρτηση από υδρομετεωρολογικές μεταβλητές, όπως η ταχύτητα ανέμου, η διάρκεια ηλιοφάνειας και η ηλιακή ακτινοβολία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χρονική μεταβλητότητα και αβεβαιότητα. Στις μελέτες σχεδιασμού και διαχείρισης υβριδικών συστημάτων ενέργειας είναι αναγκαία η διερεύνηση των στοχαστικών ιδιοτήτων αυτών των φυσικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ύπαρξης μακροχρόνιας εμμονής. Για τον σκοπό αυτό, αναλύουμε χρονοσειρές μέσης ημερήσιας ταχύτητας ανέμου και ημερήσιας διάρκειας ηλιοφάνειας από Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και εκτιμούμε αντιπροσωπευτικές τιμές του συντελεστή Hurst και για τις δύο μεταβλητές. Στη συνέχεια, παράγουμε συνθετικές χρονοσειρές ταχύτητας ανέμου και διάρκειας ηλιοφάνειας σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια κλίμακα, με εφαρμογή του υπολογιστικού συστήματος Κασταλία, που υλοποιεί ένα μοντέλο πολυμεταβλητής στοχαστικής προσομοίωσης. Χρησιμοποιώντας τις συνθετικές χρονοσειρές ως δεδομένα εισόδου, πραγματοποιούμε στοχαστική προσομοίωση ενός υποθετικού αυτόνομου υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, του οποίου βελτιστοποιούμε την απόδοση, με χρήση γενετικών αλγορίθμων. Σε επίπεδο σχεδιασμού του συστήματος βελτιστοποιούμε τα βασικά μεγέθη ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση ενέργειας με υψηλή αξιοπιστία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος. Αν και η κλίμακα προσομοίωσης είναι η ημερήσια, μια απλή μέθοδος επιτρέπει την χρήση της κατανομής παραγόμενης ενέργειας σε κλίμακα μικρότερη της ημερήσιας. Στα πλαίσια των αναλύσεων, διερευνώνται διάφορα σενάρια, που αναφέρονται σε κρίσιμες παραμέτρους του στοχαστικού μοντέλου, όπως ο συντελεστής Hurst, καθώς και σε παραμέτρους σχεδιασμού, όπως η γωνία κλίσης των φωτοβολταϊκών πάνελ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1408/1/documents/2013Fragmata_Hybrid.pdf (549 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3787.0327

 1. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.1952.0244, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

  Περιγράφεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση σύνθετων υδροσυστημάτων με κύριο στόχο την υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία βασίζεται στο μεθοδολογικό σχήμα παραμετροποίηση-στοχαστική προσομοίωση-βελτιστοποίηση και υλοποιείται μέσω του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Υδρονομέας. Εξηγείται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την προσομοίωση και βελτιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής και στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πλαισίου αυτού σε μία σειρά εναλλακτικών διατάξεων του υδροσυστήματος Αχελώου-Θεσσαλίας. Στα αποτελέσματα των αναλύσεων περιλαμβάνονται η αποτίμηση της ικανότητας παραγωγής εγγυημένης ενέργειας αλλά και το ισοδύναμο όφελος της υδροηλεκτρικής παραγωγής, ευρήματα ιδιαίτερα χρήσιμα για τη χάραξη μακροπρόθεσμης και ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1407/2/documents/2013Fragmata_Acheloos.pdf (1801 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1952.0244

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Εξαιτίας της έντονα κατακερματισμένης γεωμορφολογίας της, η Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες υδρολογικές λεκάνες μικρής και μεσαίας κλίμακας, στις οποίες το έδαφος συχνά είναι απότομο και το καθεστώς ροής εφήμαρο. Αυτές συνήθως πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, που περισασιακά προκαλούν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτει υδρομετρικές υποδομές που να παρέχουν συστηματικά υδρομετρικά δεδομένα σε λεπτές χρονικές κλίμακες. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών πλημμυρών, που κατά κανόνα χρησιμοποιούν απλοποιητικές προσεγγίσεις για μη αξοπλισμένες λεκάνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότηταες με επαρκή λεπτομέρεια. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις του πλημμυρικού κινδύνου – ένα βασικό ζήτημα της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ – είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις μετρητικές υποδομές, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες τελε-ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ εγκαταστήσαμε πρόσφατα και έχουμε θέσεις σε λειτουργία, ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο σε τέσσερις πιλοτικές λεκάνες, που περιλαμβάνει αυτόματους σταθμούς, το οποίο συνδέεται και υποστηρίζεται από σχετικές εφαρμογές λογισμικού. Οι υδρομετρικού σταθμοί μετρούν τη στάθμη, χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς παλμούς 50-kHz ή πιεζομετρικούς αισθητήρες, ή τόσο τη στάθμη (πιεζομετρικά) όσο και την ταχύτητα, μέσω ακουστικού ραντάρ Doppler. Όλες οι μετρήσεις διορθώνονται με βάση τη θερμοκρασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν τη θερμοκρασία αέρα, ίεση, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, και βροχόπτωση. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω GPRS ή μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Το μετρητικό δίκτυο υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση, οπτικοποίηση και διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων (ENHYDRIS), ένα εργαλείο λογισμικού για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (HYDROGNOMON), καθώς και ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης πλημμυρών (HYDROGEIOS). Οι καταγραφόμενες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα είναι επιχειρησιακό και η λειτουργικότητά του υλοποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για χρήση του σε πληθώρα εφαρμογών στον χώρο της μέτρησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μελέτη περίπτωσης που επιδεικνύεται σε αυτή την εργασία.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1117/12.2028621

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.

  [Παραμετρικό μοντέλο για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής βασισμένη σε απλουστευμένη διατύπωση της εξίσωσης Penman-Monteith]

  Το άρθρο, εκτός της εισαγωγής (ενότητα 1), είναι οργανωμένο ως εξής: Στην ενότητα 2 επισκοπούμε τη μέθοδο Penman-Monteith και της απλοποιήσεις της, που εκτιμούν την εξατμοδιαπνοή με βάση δεδομένα θερμοκρασίας αι ηλιακής ακτινοβολίας. Στην ενότητα 3 παρουσιάζουμε το νέο παραμετρικό μοντέλο, που συμβιβάζει τις απαιτήσεις φειδωλότητας και συνέπειας. Στην ενότητα 4, βαθμονομούμε το μοντέλο σε σημειακή κλίμακα, με χρήση ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων, και αξιολοείται έναντι άλλων εμπειρικών προσεγγίσεων. Ακόμη, διερευνούμε τη γεωγραφική κατανομή των παραμέτρων του στην Ελλάδα. Τέλος, στην ενότητα 5 συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και συζητούμε τα επόμενα ερευνητικά βήματα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1284/1/documents/2013InTech_ParametricModelPET.pdf (819 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5772/52927

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Samaras, D. A., A. Reif and K. Theodoropoulos, Evaluation of radiation-based reference evapotranspiration models under different Mediterranean climates in Central Greece, Water Resources Management, 28 (1), 207-225, 2014.
  2. Tabari, H., P. H. Talaee, P. Willems, and C. Martinez, Validation and calibration of solar radiation equations for estimating daily reference evapotranspiration at cool semi-arid and arid locations, Hydrological Sciences Journal, 61(3), 610-619, doi:10.1080/02626667.2014.947293, 2016.
  3. Jaber, H. S., S. Mansor, B. Pradhan, and N. Ahmad, Evaluation of SEBAL model for evapotranspiration mapping in Iraq using remote sensing and GIS, International Journal of Applied Engineering Research, 11(6), 3950-3955, 2016.
  4. Kumar, D., J. Adamowski, R. Suresh, and B. Ozga-Zielinski, Estimating evapotranspiration using an extreme learning machine model: case study in North Bihar, India, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 04016032, doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001044, 2016.
  5. Djaman, K., D. Rudnick, V. C. Mel, and D. Mutiibwa, Evaluation of Valiantzas’ simplified forms of the FAO-56 Penman-Monteith reference evapotranspiration model in a humid climate, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001191, 2017.
  6. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.
  7. Norström, E., C. Katrantsiotis, R. H. Smittenberg, and K. Kouli, Chemotaxonomy in some Mediterranean plants and implications for fossil biomarker records, Geochimica et Cosmochimica Acta, 219, 96-110, doi:10.1016/j.gca.2017.09.029, 2017.
  8. Hodam, S., S. Sarkar, A.G.R. Marak, A. Bandyopadhyay, and A. Bhadra, Spatial interpolation of reference evapotranspiration in India: Comparison of IDW and Kriging methods, Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, doi:10.1007/s40030-017-0241-z, 2017.
  9. Mentzafou, A., S. Wagner, and E. Dimitriou, Historical trends and the long-term changes of the hydrological cycle components in a Mediterranean river basin, Science of The Total Environment, 636, 558-568, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.04.298, 2018.
  10. Norström, E., C. Katrantsiotis, M. Finné, J. Risberg, R. H. Smittenberg, S. Bjursäter, Biomarker hydrogen isotope composition (δD) as proxy for Holocene hydroclimatic change and seismic activity in SW Peloponnese, Greece, Journal of Quaternary Science, 33(5), 563-574, doi:10.1002/jqs.3036, 2018.

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [Πλημμύρες στην Ελλάδα]

  Εξετάζεται το καθεστώς των πλημμυρών στην Ελλάδα, από το απώτερο παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι μεγάλης κλίμακας πλημμύρες, που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις διεργασίες των παγετώνων (και είναι γνωστές ως παλαιοπλημμύρες), μαζί με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, αποτελούν τους πρωτεύοντες μηχανισμούς που διαμόρφωσαν το σημερινό ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Ελλάδας. Η επίδραση των εντυπωσιακών αυτών φαινομένων αντανακλάται σε ορισμένους αρχαίους μύθους, στους οποίους αντανακλώνται επίσης οι αρχικές απόπειρες ελέγχου και διαχείρισης των πλημμυρών. Η μονομαχία των ανθρώπων με την καταστροφική δύναμη των πλημμυρών αποδεικνύεται περαιτέρω από διάφορες κατασκευές που ανέδειξε η αρχαιολογική έρευνα. Στους σύγχρονους καιρούς, η δραματική αλλαγή των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατέστησε αναγκαία την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές αλλαγές. Συζητώνται oι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των πρακτικών αυτών, σε σχέση με το πρόβλημα των πλημμυρών στην Ελλάδα.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.routledge.com/books/details/9780203098097/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Kundzewicz, Z. W., Introduction, Changes of Flood Risk in Europe, IAHS-AISH Publication, (SPEC. ISS. 10), (ed. Z. W. Kundzewicz), 1-7, 2012.
  2. Mentzafou, A. and Dimitriou, E.: Flood risk assessment for a heavily modified urban stream, Proc. IAHS, 366, 147-148, 10.5194/piahs-366-147-2015, 2015.
  3. Karagiorgos, K., M. Heiser, T. Thaler, J. Hübl, and S. Fuchs, Micro-sized enterprises: vulnerability to flash floods, Natural Hazards, 84(2), 1091–1107, doi:10.1007/s11069-016-2476-9, 2016.
  4. #Sevastas, S., I. Siarkos, N. Theodossiou, I. Ifadis, and K. Kaffas, Comparing hydrological models built upon open access and/or measured data in a GIS environment, Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, 377-386, Thessaloniki, 2017.
  5. Veal, R. J., The politics and economics of ancient forests: Timber and fuel as levers of Greco-Roman control, Economie et inégalité: Ressources, échanges et pouvoir dans l'Antiquité classique, 63(8), 317-367, doi :10.17863/CAM.13218, 2017.
  6. Diakakis, M., G. Deligiannakis, K. Katsetsiadou, Z. Antoniadis, and M. Melaki, Mapping and classification of direct flood impacts in the complex conditions of an urban environment: The case study of the 2014 flood in Athens, Greece, Urban Water Journal, 14(10), 1065-1074, doi:10.1080/1573062X.2017.1363247, 2017.
  7. #Karatzas, S., D. Chondrogiani, and P. Saranti, Intelligent sustainable urban drainage systems (I-SUDS): A framework for flood mitigation and rainwater reuse, Fifth International Conference on Small and Descentralised Water and Wastewater Treatment Plants, Thessaloniki, 2018.

 1. C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, V. Kaffes, C. Papathanasiou, and M. Mimikou, Multi-reservoir management with Open-MI, Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Chania, A, 788–795, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009.

  [Διαχείριση πολλαπλών ταμιευτήρων με το Open-MI]

  Στο άρθρο εφαρμόζονται προχωρημένες τεχνικές ολοκλήρωσης που υποστηρίζονται από το πρότυπο Open Modeling Interface (OpenMI) για τη βελτιστοποίηση της κατανομής των υδατικών πόρων σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγροτική περιοχή της Ελλάδας. Οι χρήσεις νερού σε μια αγροτική περιοχή επηρεάζονται σημαντικά από την αστική ανάπτυξη, τις αλλαγές στις αγροτικές πρακτικές και τις βιομηχανικές ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σύνθετο υδατικό σύστημα, η βέλτιστη διαμόρφωση του οποίου απαιτεί συνδυασμό κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών προσεγγίσεων. Ακόμη, η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ενδέχεται να τεθεί κάτω από σημαντική πίεση λόγω της τάσης αύξησης των ακραίων γεγονότων που σχετίζονται με δυνητικές κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του καθαρού νερού. Για την αποτίμηση και βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος, απαιτείται η σύζευξη μιας σειράς μοντέλων που ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο χρησιμοποιεί το OpenMI (ένα ανοιχτού κώδικα πρότυπο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα) για να διευκολύνει την άμεση, βήμα προς βήμα, επικοινωνία μοντέλων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, είναι γραμμένα σε διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και υποστηρίζουν σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές αναλύσεις. Τα μοντέλα ενσωματώθηκαν στο OpenMI και έτρεξαν ταυτόχρονα, συνδεδεμένα (για την ανταλλαγή δεδομένων) σε κόμβους που προσδιορίζει ο χρήστης. Το ολοκληρωμένο σύστημα μοντέλων που προκύπτει ελέγχεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (Ελλάδα), όπου η αυξανόμενη ζήτηση νερού έχει γίνει συχνά αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Ως τυπικό παράδειγμα του τύπου των προβλημάτων που προκύπτουν στην περιοχή, σχεδιάστηκε, για την ικανοποίηση των υδατικών αναγκών της περιοχής μελέτης, ένα σύστημα δύο ταμιευτήρων, στους οποίους καταλήγουν οι εκροές διαφορετικών υπολεκανών. Ο κύριος ταμιευτήρας, αυτός του Σμοκόβου, είναι ένα πραγματικό έργο, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, και είναι τοποθετημένο στη συμβολή δύο υδατορευμάτων που είναι παραπόταμοι του Πηνειού. Κατάντη του ταμιευτήρα Σμοκόβου, οι υδατικοί πόροι του ποταμού οφείλουν να ικανοποιήσουν μια σειρά αναγκών όπως περιβαλλοντικές παροχές, αυξανόμενες αρδευτικές ανάγκες, αυξανόμενες ανάγκες σε υδρευτικό νερό για τις τοπικές κοινότητες και ηλεκτροπαραγωγή. Ο δεύτερος ταμιευτήρας που εισάγεται στη μελέτη αφορά στη δυνητική αποκατάσταση της λίμνης Ξυνιάδας, ως μέσου βελτίωσης της συνολικής αντίστασης του υδατικού συστήματος σε ακραία γεγονότα και πιθανής μείωσης του κόστους (οικολογικού-οικονομικού) από την υδατική κατανάλωση στην περιοχή. Το ολοκληρωμένο σύστημα μοντελοποίησης περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες που είναι συμβατές με το πρότυπο OpenMI: ένα μοντέλο ταμιευτήρα (RMM), ένα υδραυλικό μοντέλο που υποστηρίζει υποσυστήματα βροχής-απορροής (MIKE-11) και μια συνιστώσα που υλοποιεί κανόνες λειτουργίας πολλαπλών ταμιευτήρων. Τα μοντέλα προσαρμόστηκαν, βαθμονομήθηκαν και συνδέθηκαν ώστε να ανταλλάσουν, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα που διατέθηκαν από τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του συστήματος έγινε με διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας ώστε να αποτιμηθεί η αξιοπιστία του συνδυασμένου σχήματος ταμιευτήρων και να συγκριθεί με την υφιστάμενη διάταξη του ενός ταμιευτήρα, κάτω από διαφορετικούς στόχους. Με βάση την προκαταρκτική διερεύνηση, το άρθρο προτείνει κατευθυντήριες λύσεις και καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τον προσδιορισμό βασικών μελλοντικών προκλήσεων και ιδεών για μελλοντική ανάπτυξη.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/932/1/documents/openMI_chania.pdf (451 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Fotopoulos, F., C. Makropoulos C., and M.A Mimikou, Flood forecasting in transboundary catchments using the Open Modeling Interface, Environmental Modelling and Software, 25(12), 1640-1649, 2010.
  2. #Moe, S. J., L. J. Barkved, M. Blind, C.. Makropoulos, M. Vurro, S. Ekstrand, J. Rocha, M. Mimikou, and M. J. Ulstein, How can climate change be incorporated in river basin management plans under the WFD? Report from the EurAqua Conference 2008, 27 p., Norwegian Institute for Water Research, 2010.

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.

  [Προσαρμογή υδρολογικών μοντέλων σε πολλαπλές αποκρίσεις με χρήση της πολυστοχικής εξελικτικής προσέγγισης ανόπτησης-απλόκου]

  Τα περισσότερα υδρολογικά μοντέλα, όταν βαθμονομούνται με βάση μια μοναδική παρατηρημένη απόκριση, (π.χ. παροχή ποταμού σε ένα σημείο) οδηγούν σε φτωχή προγνωστική ικανότητα επειδή οι υπόλοιπες μεταβλητές απόκρισης της λεκάνης παραμένουν πρακτικά ανέλεγκτες. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη μοντελοποίηση υποδεικνύουν ότι είναι ουσιαστικό να ληφθούν υπόψη πολλαπλά κριτήρια προσαρμογής, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές παρατηρημένες αποκρίσεις ή σε διαφορετικές όψεις της ίδιας απόκρισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω εργαλείων πολυστοχικής βαθμονόμησης, τα οποία δίνουν σύνολα λύσεων αντί μιας ολικά βέλτιστης λύσης. Ωστόσο, οι υπάρχουσες μέθοδοι πολυστοχικής βελτιστοποίησης είναι μάλλον ανεπαρκείς σε πραγματικά προβλήματα με πολλά κριτήρια και πολλές μεταβλητές ελέγχου. Στις υδρολογικές εφαρμογές υπάρχουν μερικά επιπρόσθετα ζητήματα, εξαιτίας της αβεβαιότητας στην περιγραφή των πολύπλοκων διεργασιών και των σφαλμάτων μετρήσεων. Η πολυστοχική εξελικτική μέθοδος ανόπτησης-απλόκου εφαρμόζει ένα πρωτότυπο σχήμα που αναπτύχθηκε για τη βελτιστοποίηση τέτοιων προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές της επεξηγούνται με τη χρήση ενός απαιτητικού προβλήματος εκτίμησης παραμέτρων, το οποίο αναφέρεται στην υδρολογική μοντελοποίηση και διαχείριση νερού μιας καρστικής λεκάνης στην Ελλάδα.

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-79881-1_19

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Solomatine, D. L.M. See and R.J. Abrahart, Data-driven modelling: concepts, approaches and experiences, Practical hydroinformatics , ed. by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 33-47, Springer, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_2, 2008.
  2. Pollacco, J. A. P., and B. P. Mohanty, Uncertainties of water fluxes in SVAT models: inverting surface soil moisture and evapotranspiration retrieved from remote sensing, Vadose Zone Journal, 11(3), vzj2011.0167, 2012.
  3. Dumedah, G., Formulation of the evolutionary-based data assimilation and its implementation in hydrological forecasting, Water Resources Management, 26(13), 3853-3870, 2012.
  4. Dumedah, G., and P. Coulibaly, Evaluating forecasting performance for data assimilation methods: the Ensemble Kalman Filter, the Particle Filter, and the Evolutionary-based assimilation, Advances in Water Resources, 60, 47-63, 2013.
  5. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. Gao, and H. H. G. Savenije, Using expert knowledge to increase realism in environmental system models can dramatically reduce the need for calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4839-4859, doi:10.5194/hess-18-4839-2014, 2014.
  6. Ho, V.H., I. Kougias, and J.H. Kim, Reservoir operation using hybrid optimization algorithms, Global Nest Journal, 17 (1), 103-117, 2015.
  7. Tigkas, D., V. Christelis, and G. Tsakiris, Comparative study of evolutionary algorithms for the automatic calibration of the Medbasin-D conceptual hydrological model, Environmental Processes, 3(3), 629–644, doi:10.1007/s40710-016-0147-1, 2016.
  8. Laura, R., L. L. Matthieu, G. Federico, L. M. Nicolas, H. Frédéric, M. Céline, and R. Pierre, Impact of mesoscale spatial variability of climatic inputs and parameters on the hydrological response, Journal of Hydrology, 553, 13-25, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.07.037, 2017.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Πολυκριτηριακή ανάλυση στη διαχείριση των νερών ταμιευτήρα]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας ωστόσο και μέρος των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αργότερα, η περιοχή επιλέχθηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας λόγω της οικολογικής της αξίας και της αξίας του τοπίου, ενώ τουριστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν γύρω από τον ταμιευτήρα. Για πολλά έτη, η άρδευση των γεωργικών περιοχών, η υδροηλεκτρική παραγωγή, η παροχή πόσιμου νερού, ο τουρισμός, η ποιότητα του νερού της λίμνης και η προστασία του τοπίου έχουν, ολοφάνερα, υπάρξει αντικρουόμενοι στόχοι. Η καλή διαχείριση θα απαιτούσε μια πολυκριτηριακή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η ακανόνιστη εκροή νερού είχε ως συνέπεια μια έντονη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια ορθολογική διαχείριση των απολήψεων. Κατά τα φαινόμενα, η υψηλότερη απόληψη νερού συνεπάγεται, ταυτόχρονα, μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας και άρδευση μεγαλύτερων εκτάσεων γεωργικής γης. Ωστόσο, η ενεργειακή και αρδευτική ζήτηση είναι μερικών ανταγωνιστικές μεταξύ τους, εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής κατανομής των εκροών. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή απόληψη συνεπάγεται χαμηλότερη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, μειώνοντας έτσι την ομορφιά του τοπίου και υποβαθμίζοντας την τροφική κατάσταση της λίμνης. Αυτή η υποβάθμιση επηρεάζει το τουριστικό δυναμικό καθώς και την ποιότητα του πόσιμου νερού που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα. Μια πολυκριτηριακή προσέγγιση χρησιμοποιεί διαφορετικά σενάρια για την ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη του ταμιευτήρα, εφόσον εφαρμοστεί μια σταθερή ετήσια απόληψη. Η έννοια της ελάχιστης στάθμης είναι ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο, δεδομένου ότι είναι εύκολα αντιληπτό από τον κόσμο, που εύκολα πιστοποιείται και εντάσσεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετήσια ποσότητα του νερού που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη είναι συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την τροφική κατάσταση της λίμνης, κυρίως από τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α, η οποία καθορίζει το καθεστώς ευτροφισμού. Αυτή εκτιμάται μέσω μοντέλων προσομοίωσης της ποιότητας του νερού, λαμβάνοντας υπόψη ρυπαντικά φορτία όπως νιτρικά και φωσφορικά. Η αποτίμηση του τοπίου εξαρτάται σημαντικά από τη στάθμη του νερού στη λίμνη, καθώς σε χαμηλές στάθμες αποκαλύπτεται μια νεκρή ζώνη μεταξύ της επιφάνειας του νερού και της γύρω βλάστησης. Όταν η νεκρή ζώνη είναι έντονη, μοιάζει χωρίς ζωή, ενώ η λίμνη φαντάζει σχεδόν άδεια. Η ποσοτικοποίηση της οπτικής αυτής επίπτωσης δεν είναι εύκολη, είναι ωστόσο δυνατός ο καθορισμός μιας αντιστοιχίας μεταξύ της αισθητικής αποτίμησης του τοπίου και της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης του ταμιευτήρα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα υδρολογικής ανάλυσης, μοντέλων ποιότητας νερού και αποτίμησης του τοπίου, φαίνεται δυνατή η κατασκευή ενός πολυκριτηριακού πίνακα, στον οποίο περιγράφονται τα διαφορετικά κριτήρια ως προς τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και της γραφικής παράστασης τριών σχετικών αριθμητικών δεικτών σε σχέση με την ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της απόφασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγκριση ή η συνένωση των δεικτών που αντιστοιχούν στα διαφορετικά κριτήρια της εν λόγω ανάλυσης εμπεριέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας. Ακόμη πιο αντικειμενικές αποφάσεις θα ήταν δυνατές εφόσον τα διαφορετικά οφέλη και κόστη μπορούσαν να αποτιμηθούν με βάση μια κοινή μονάδα μέτρησης. Επιπλέον, η διαχείριση θα είναι ευαίσθητη έναντι διαφορετικών κοινωνικών πιέσεων.

  Σχετικές εργασίες:

  • [31] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/682/1/documents/2005CestRhodesPlastiras.pdf (141 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.

  Tα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), σε συνδυασμό με την ανθρώπινη κρίση και εμπειρία, μπορούν να συμβάλλουν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε ευρύ φάσμα ασθενώς δομημένων τεχνολογικών προβλημάτων. Η βέλτιστη διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων αποτελεί ένα από τα τυπικά πεδία εφαρμογής των ΣΥΑ. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων δημιουργεί την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης που βασίζεται στη θεωρία συστημάτων και κάνει χρήση προχωρημένων μαθηματικών τεχνικών. Στην εργασία συνοψίζεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην ανάπτυξη ΣΥΑ για τη διαχείριση μεγάλων υδροσυστημάτων του ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, περιγράφεται η πορεία προς ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει πρωτότυπα μοντέλα στοχαστικής ανάλυσης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο διαρκώς βελτιώνεται και εξελίσσεται, έχει πρόσφατα χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά για την υποστήριξη της εποπτείας και διαχείρισης του εξαιρετικά απαιτητικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Στο άμεσο μέλλον, προβλέπεται η γενίκευση και ο εμπλουτισμός των μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών εργαλείων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη βιώσιμη διαχείριση υδροσυστημάτων σε ευρύ φάσμα κλιμάκων.

  Πλήρες κείμενο:

 1. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.

  [Ένταξη μοντέλων υπόγειων νερών σε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων]

  Επιχειρείται η ολοκλήρωση μοντέλων υπόγειας ροής στο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System, ΣΥΑ) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ, το οποίο εξειδικεύεται στη διαχείριση συστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων. Αυτό θα βοηθήσει στη διαχείριση συνδυαστικών σχημάτων χρήσεων. Το ΣΥΑ χρησιμοποιείται σήμερα για την ύδρευση της Αθήνας. Το σύστημα που προσομοιώνεται είναι η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού και ο υποκείμενος καρστικός υδροφορέας της. Το καρστ παρέχει νερό για τις τοπικές ανάγκες άρδευσης όπως επίσης και για τις ανάγκες ύδρευσης της Αθήνας. Επιπλέον, οι επιφανειακές εκροές της λεκάνης αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της απορροής της λίμνης Υλίκης, ενός από τους τρεις σημαντικότερους ταμιευτήρες της Αθήνας. Εξετάζονται τρία εναλλακτικά μοντέλα, διαφορετικού επιπέδου πολυπλοκότητας. Το πρώτο μοντέλο είναι ένα πολυκυτταρικό μοντέλο που προσομοιώνει την επιφανειακή απορροή της λεκάνης σε συνδυασμό με την υπόγεια ροή. Το δεύτερο μοντέλο είναι ένα εννοιολογικό αδιαμέριστο μοντέλο, ενώ το τρίτο είναι ένα υφιστάμενο κατανεμημένο μοντέλο υπόγειας ροής που βασίζεται στο MODFLOW. Πειραματισμοί με διαφορετικά σενάρια διαχείρισης επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την αποδοτικότητα και καταλληλότητα των τριών αυτών μοντέλων, στα πλαίσια της ολοκλήρωσής τους με το ΣΥΑ.

  Σημείωση:

  Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Dentinho, T.P., R. Minciardi, M. Robba, R. Sacile & V. Silva, Impacts of agriculture and dairy farming on groundwater quality: an optimization problem. In: Voinov, A. et al. (eds.), Proceedings of the iEMSs 3rd Biennial Meeting, Burlington, USA, 2006.
  2. #Giupponi, C., Sustainable Management of Water Resources: An Integrated Approach, 361 pages, Edward Elgar Publishing (ISBN 1845427459), 2006.
  3. #Barlebo, H.C. (ed.), State-of-the-art report with users’ requirements for new IWRM tools, NeWater, www.newater.info, 2006.
  4. #Dentinho, T. et al, The architecture of a decision support system (DSS) for groundwater quality preservation in Terceira Island (Azores), Integrated Water Management: Practical Experiences and Case Studies, P. Meire et al. (eds.), Springer, 2007.
  5. #Lowry, T. S., S. A. Pierce, V. C. Tidwell, and W. O. Cain, Merging spatially variant physical process models under an optimized systems dynamics framework, Technical Report, Sandia National Laboratories, 67 p., 2007.
  6. Bandani, E. and M. A. Moghadam, Application of groundwater mathematical model for assessing the effects of Galoogah dam on the Shooro aquifer, Iran, European Journal of Scientific Research, 54 (4), 499-511, 2011.
  7. Golchin, I., M. A. Moghaddam and N. Asadi, Numerical study of groundwater flow in Iranshahr plain aquifer, Iran, Middle-East Journal of Scientific Research, 8 (5), 975-983, 2011.
  8. #Minciardi, R., M. Robba, and R. Sacile, Environmental Decision Support Systems for soil pollution control and prevention, Soil Remediation, L. Aachen and P. Eichmann (eds.), Chapter 2, 45-85, Nova Science Publishers, 2011.
  9. #Pierce, S. a., J. M. Sharp Jr, and D. J. Eaton, Decision support systems and processes for groundwater, Integrated Groundwater Management: Concepts, Approaches and Challenges, A. J. Jakeman, O. Barreteau, R. J. Hunt, J.-D. Rinaudo, A. Ross (editors), 639-665, Springer, doi:10.1007/978-3-319-23576-9_25, 2016.

 1. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

  [Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Συζητώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της "ασφαλούς" ελάχιστης στάθμης ενός ταμιευτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς σκοπούς (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, άρδευση και αναψυχή). Μια πλήρης προσέγγιση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη της τρία διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ποσότητα νερού. Αναλύονται τα διαθέσιμα, μακρού μήκους, δείγματα απορροής ώστε να προσδιοριστούν αειφορικά σενάρια στάθμης για τα αντίστοιχα επίπεδα ζήτησης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικολογία και το τοπίο, όπου διερευνάται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα επιδρούν στην παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Συζητώνται οι επιπτώσεις έναντι των αισθητικών, τουριστικών και οικονομικών χρήσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα του νερού, όπου εξετάζεται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις των αποθεμάτων επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση της λίμνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα μονοδιάστατο μοντέλο ευτροφισμού. Με σύνθεση των παραπάνω, καθορίζεται η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, εφαρμόζοντας πολυκριτηριακή ανάλυση.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/546/1/documents/2002TsehiaPlastiras.pdf (241 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4872.4723

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Spanoudaki, K., and A. Stamou, The prospects of developing integrated ecological models for the needs of the WFD 2000/60, Proceedings of the International Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, 2004.
  2. #Stamou, A. I., K. Nanou-Giannarou, and K. Spanoudaki, Best modeling practices in the application of the Directive 2000/60 in Greece, Proc. 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, 388-397, 2007.
  3. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis, and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.

  [Εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου για ολική βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων]

  Ο εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου είναι μια πιθανοτική ευρετική τεχνική ολικής βελτιστοποίησης που συνδυάζει ιδέες από διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τις οποίες εμπλουτίζει με ορισμένα πρωτότυπα στοιχεία. Η κύρια σύλληψη βασίζεται σε ένα σχήμα ελεγχόμενης τυχαίας αναζήτησης, που γίνεται σύζευξη μιας γενικευμένης μεθοδολογίας κατερχόμενου απλόκου με μια διαδικασία προσομοιωμένης ανόπτησης. Ο αλγόριθμος συνδυάζει την ευρωστία της προσομοιωμένης ανόπτησης σε τραχέα προβλήματα βελτιστοποίησης, με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων κλίσης σε απλούς χώρους αναζήτησης. Η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης βασίζεται σε ένα σχήμα απλόκου. Το άπλοκο αναμορφώνεται σε κάθε γενιά, αναρριχόμενο ή κατερχόμενο σύμφωνα με ένα πιθανοτικό κριτήριο. Στην πρώτη περίπτωση μετακινείται προς την κατεύθυνση του υποψήφιου τοπικού ελαχίστου βάσει μιας γενικευμένης στρατηγικής Nelder-Mead, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εκτείνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να διαφύγει από το τρέχον τοπικό ακρότατο. Σε όλες τις δυνατές κινήσεις του απλόκου, εφαρμόζεται ένας συνδυασμός προσδιοριστικών και πιθανοτικών κανόνων μετάβασης. Αρχικά, ο εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου εξετάστηκε σε ποικιλία τυπικών συναρτήσεων αναφοράς και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε δύο προβλήματα ολικής βελτιστοποίησης, που ελήφθησαν από την τεχνολογία υδατικών πόρων: τη βαθμονόμηση ενός υδρολογικού μοντέλου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός συστήματος πολλαπλών ταμιευτήρων. Ο αλγόριθμος αποδείχθηκε πολύ αξιόπιστος ως προς τον εντοπισμό του ολικού βελτίστου, απαιτώντας λογικό υπολογιστικό χρόνο.

  Σημείωση:

  Ιστοσελίδα αλγορίθμων βελτιστοποίησης: http://itia.ntua.gr/el/softinfo/29/

  Σχετικές εργασίες:

  • [189] Ανάπτυξη της μεθόδου στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας του πρώτου συγγραφέα.
  • [188] Βελτιωμένη εκδοχή για προβλήματα βαθμωτής και πολυστοχικής βελτιστοποίησης στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του πρώτου συγγραφέα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1038.6162

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #El Mouatasim, A., and R. Ellaia, RPRGM approach for optimize the cost of electric energy of drinking water complex, JANO8 2005: 8emes Journees d’Analyse Numerique et Optimisation, 327-331, Rabat-Morocco, 2005.
  2. Machado, E. S., M., da Conceição Cunha, and M. Porto, Otimização de sistemas regionais de sistemas de tratamento de efluentes e seu impacto na qualidade da água: uma revisão, Revista de Gestao de Agua da America Latina, 3(1), 57-71, 2006.
  3. #Burton, A., H. Fowler, C. Kilsby, and M. Marani, Investigation of intensity and spatial representations of rainfall within stochastic rainfall model, AquaTerra: Integrated modelling of the river-sediment-soil-groundwater system; advanced tools for the management of catchment areas and river basins in the context of global change, Deliverable H1.8, 57 pp., 2007.
  4. Bruen, M., Systems analysis – a new paradigm and decision support tools for the water framework directive, Hydrology and Earth System Sciences, 12(3), 739-749, 2008.
  5. #Martins, J. C., and L. A. Sousa, Bioelectronic Vision: Retina Models, Evaluation Metrics and System Design, Series on Bioengineering and Biomedical Engineering, Vol. 3, 272 p., Singapore, 2009.
  6. Kourakos, G., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models, Advances in Water Resources, 32(4), 507-521, 2009.
  7. Martins, J., P. Tomás, and L. Sousa, Neural code metrics: Analysis and application to the assessment of neural models, Neurocomputing, 72(10-12), 2337-2350, 2009.
  8. #Dakhlaoui, H., Z. Bargaoui and A. Bàrdossy, Comparison of three methods using the κ-nearest neighbours approach to improve the SCE-UA algorithm for calibration of the HBV rainfall-runoff model, IAHS Publication 331, 139-153, 2009.
  9. Nicklow, J., P. Reed, D. Savic, T. Dessalegne, L. Harrell, A. Chan-Hilton, M. Karamouz, B. Minsker, A. Ostfeld, A. Singh, and E. Zechman, State of the art for genetic algorithms and beyond in water resources planning and management, Journal of Water Resources Planning and Management, 136(4), 412-432, 2010.
  10. Tudorache, T., and V. Bostan, Wind generators test bench. Optimal design of PI controller, Advances in Electrical and Computer Engineering, 11(3), 65-70, 2011.
  11. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
  12. Dong, Y., S. Mihalas, A. Russell, R. Etienne-Cummings, and E. Niebur, Estimating parameters of generalized integrate-and-fire neurons from the maximum likelihood of spike trains, Neural Computation, 23(11), 2833-2867, 2011.
  13. Dakhlaoui, H., Z. Bargaoui, and A. Bàrdossy, Toward a more efficient calibration schema for HBV rainfall-runoff model, Journal of Hydrology, 444-445, 161-179, 2012.
  14. Musharavati, F., A neural network approach for integrated water resource management, International Journal of Biological, Ecological and Environmental Sciences, 1(3), 64–71, 2012.
  15. Dong, Y., S. Mihalas, S. S. Kim, T. Yoshioka, S. J. Bensmaia and E. Niebur, A simple model of mechanotransduction in primate glabrous skin, Journal of Neurophysiology, 109 (5), 1350-1359, 2013.
  16. Kourakos, G., and A. Mantoglou, Development of a multi-objective optimization algorithm using surrogate models for coastal aquifer management, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  17. #Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers using radial basis function metamodels, Proceedings of 9th World Congress EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
  18. Villani, V., D. Di Serafino, G., Rianna, and P. Mercogliano, Stochastic models for the disaggregation of precipitation time series on sub-daily scale: identification of parameters by global optimization, CMCC Research Paper, RP0256, 2015.
  19. Christelis, V., and A. Mantoglou, Coastal aquifer management based on the joint use of density-dependent and sharp interface models, Water Resources Management, 30(2), 861-876, doi:10.1007/s11269-015-1195-4, 2016.
  20. Tigkas, D., V. Christelis, and G. Tsakiris, Comparative study of evolutionary algorithms for the automatic calibration of the Medbasin-D conceptual hydrological model, Environmental Processes, doi:10.1007/s40710-016-0147-1, 2016.
  21. Dounia, M., D. Yassine, and H. Yahia, Calibrating conceptual rainfall runoff models using artificial intelligence, Journal of Environmental Science and Technology, 9, 257-267, doi:10.3923/jest.2016.257.267, 2016.
  22. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
  23. Christelis, V., and A. Mantoglou, Pumping optimization of coastal aquifers assisted by adaptive metamodelling methods and radial basis functions, Water Resources Management, 30(15), 5845–5859, doi:10.1007/s11269-016-1337-3, 2016.
  24. #Christelis, V., V. Bellos, and G. Tsakiris, Employing surrogate modelling for the calibration of a 2D flood simulation model, Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), A. S. Erpicum, M. Pirotton, B. Dewals, P. Archambeau (editors), CRC Press, 2016.
  25. Ciervo, F., G. Rianna, P. Mercogliano, and M. N. Papa, Effects of climate change on shallow landslides in a small coastal catchment in southern Italy, Landslides, 14(3), 1043–1055, doi:10.1007/s10346-016-0743-1, 2017.
  26. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
  27. Christelis, V., and A. Mantoglou, Physics-based and data-driven surrogate models for pumping optimization of coastal aquifers, European Water, 57, 481-488, 2017
  28. Christelis, V., R. G. Regis, and A. Mantoglou, Surrogate-based pumping optimization of coastal aquifers under limited computational budgets, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2017.063, 2017.
  29. Kopsiaftis, G., V. Christelis, and A. Mantoglou, Pumping optimization in coastal aquifers: Comparison of sharp interface and density dependent models, European Water, 57, 443-449, 2017.

 1. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.

  [Καθορισμός σεναρίων διαχείρισης για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας]

  Συζητείται η διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων, έχοντας ως βάση την περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η διαδικασία σχηματοποίησης ενός πραγματικού υδροσυστήματος σε μορφή μοντέλου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν ένα σενάριο, στα οποία περιλαμβάνονται οι υδρολογικές συνθήκες, η ζήτηση νερού, οι λειτουργικοί περιορισμοί, οι στόχοι και οι προτεραιότητές τους, οι αντικειμενικοί σκοποί της διαχείρισης, και οι μεθοδολογικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3135.7684

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.

  [Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στα συστήματα ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού. Το λογισμικό εργαλείο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για υδροσυστήματα με πολλαπλές, συνήθως αλληλοσυγκρουόμενες, χρήσεις νερού και πολλαπλούς λειτουργικούς στόχους, και να αντιμετωπίζει τα συστήματα ταμιευτήρων ως ολότητες. Το μαθηματικό του πλαίσιο είναι το πρωτότυπο σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Κύρια ιδέα του είναι η παραμετρική έκφραση των κανόνων λειτουργίας των ταμιευτήρων και των άλλων έργων (π.χ. σταθμών παραγωγής ενέργειας). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των μεταβλητών απόφασης, κάνοντας έτσι εφικτό τον εντοπισμό της βέλτιστης διαχειριστικής πολιτικής, η οποία μεγιστοποιεί την απόδοση του συστήματος και το λειτουργικό όφελος, ή/και ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση που σχετίζεται με τις διαχειριστικές αποφάσεις. Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν προχωρημένες τεχνικές πληροφορικής. Όπως έδειξαν δύο λεπτομερείς εφαρμοσμένες μελέτες, το εργαλείο είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος υδροσυστημάτων και έτσι μπορεί να είναι χρήσιμο σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.

  Σημείωση:

  Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Σχετικές εργασίες:

  • [36] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3528.9848

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Xenos, D., C. Karopoulos and E. Parlis, Modern confrontation of the management of Athens' water supply system, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 952-958, 2001.
  2. #Zeitoun, D. G., and A. J. Mellout, Decision support systems based on automatic water balance computation for groundwater management planning – The case of Israel’s coastal aquifer, Geoinformatics for Natural Resource Management, Joshi, P. K., P. Pani, S. N. Mohapartra, and T. P. Singh (eds.), Ch. 7, 634 pp., Nova Science Publishers Inc., New York, 2009.
  3. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Towards the optimization of water resource use in the Upper Blue Nile river basin, European Water, 60, 61-66, 2017.

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.

  Το έργο της βέλτιστης διαχείρισης ενός συστήματος ταμιευτήρων καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκο όταν υπάρχει ανταγωνισμός στις χρήσεις νερού όπως η ύδρευση, η άρδευση, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας αποτελεί ένα λογισμικό εργαλείο, κατάλληλο για την προσομοίωση και αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης υδατικών πόρων σε υδροσυστήματα πολλαπλών στόχων. Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται σε πρόσφατη εισαγωγή και θεωρητική ανάπτυξη παραμετρικών κανόνων λειτουργίας συστημάτων ταμιευτήρων. Η υλοποίηση στον Υδρονομέα έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να είναι δυνατή η προσαρμογή του μοντέλου σε ένα ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων και αφετέρου να προσομοιώνεται πιστά η πραγματικότητα, συνυπολογίζοντας όλους τους φυσικούς, λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς και λοιπούς περιορισμούς. Ο Υδρονομέας περιλαμβάνει υποσυστήματα λειτουργικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης ως προς τις καταναλωτικές και ενεργειακές χρήσεις του νερού, καθώς και υποσύστημα γραφικής απεικόνισης. Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε κι ελέγχθηκε στο υδροσύστημα που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα και υπό κατασκευή έργα στον Αχελώο, τη σχεδιαζόμενη εκτροπή και τα συναφή έργα στη Θεσσαλία.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Σχετικές εργασίες:

  • [57] Μεταγενέστερη και πληρέστερη εργασία που αναφέρεται στην έκδοση 2 του λογισμικού, η οποία βασίζεται σε πιο προχωρημένη μεθοδολογία βελτιστοποίησης.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4053.2724

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των ατμοσφαιρικών διεργασιών που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. η αιολική και ηλιακή ενέργεια, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και πειρορισμένη, γενικά, προβλεψιμότητα, εξαιτίας της μη ομαλής μεταβλητότητας των σχετικών γεωφυσικών διεργασιών. Ένα απλό και εύρωστο μέτρο της εγγενούς αβεβαιότητας μιας διεργασίας είναι η παράμετρος Hurst. Ειδικότερα, όσο πιο πολύπλοκη είναι μια διεργασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η εισαγόμενη αβεβαιότητα (μη προβλεψιμότητα) και τόσο μεγάλυτερη η παράμετρος Hurst. Η συμπεριφορά αυτή (αποκαλούμενη Hurst-Kolmogorov, HK) έχει εντοπιστεί σε πληθώρα γεωφυσικών διεργασιών. Αν και υπάρχουν αρκετές μέθοδοι εκτίμησης της παραμέτρου Hurst, το κλιμακόγραμμα (ήτοι η διασπορά της μέσης διεργασίς έναντι της κλίμακας της συνάθροισης) είναι μια από τις πλέον ισχυρές, με χαμηλή στατιστική αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις συγκριτικά με την αυτοσυνδιασπορά και το φάσμα ισχύος. Εφαρμόζουμε το κλιμακόγραμμα σε χρονοσειρές από διεργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας (αιολικά, ηλιακά, ωκεάνια, κτλ.), με στόσο να χαρακτηρίσουμε τον βαθμό αβεβαιότητας και προβλεψιμότητάς τους σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Συγκρίνουμε αποτελέσματα μεταξύ διαφορετικών διεργασιών και παρέχουμε πραγματικά παραδείγματα διαχείρισης συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να αναδείξουμε την τεχνική σημασία των ευρημάτων μας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Ataliotis, E. Koumaki, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, and K. Noutsopoulos, Investigation of the major uncertainty sources of an integrated plant-wide wastewater treatment model, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18719-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Διερεύνηση των βασικών πηγών αβεβαιότητας ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1788/1/documents/EGU2018-18719-1.pdf (34 KB)

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των συνήθων σχέσεων στάθμης-παροχής]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1787/1/documents/EGU2018-18947-2.pdf (31 KB)

 1. G. Markopoulos-Sarikas, C. Ntigkakis, P. Dimitriadis, G. Papadonikolaki, A. Efstratiadis, A. Stamou, and D. Koutsoyiannis, How probable was the flood inundation in Mandra? A preliminary urban flood inundation analysis, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17527-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Πόσο πιθανή ήταν η πλημμυρική κατάκλυση της Μάνδρας; Προκαταρκτική ανάλυση αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης]

  Ένα πρόσφατο γεγονός αστραπιαίας πλημμύρας στην περιοχή της Μάνδρας, δυτικά της Αθήνας, Ελλάδα, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποταμούς ταχείας ροής, και προκάλεσε πολλά θύματα και οικοονομικές ζημιές. Μετά από αυτό το περιστατικό, ξεκίνησε μια διαμάχη για το κατά πόσο τα ολέθρια αποτελέσματα οφείλονταν στην ακραία φύση του φαινομένου βροχόπτωσης ή στις φτωχές αντιπλημμυρικές υποδομές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια προκαταρκτική ανάλυση της αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης στην αυρύτερη περιοχή, λαμβάνοντ;ας υπόψη την αβεβαιότητα που εισάγουν η παροχή εισόδου, η τοπογρασία και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά. Τέλος, συζητούμε πώς τα υδραυλικά έργα θα μπορούσαν να μειώσουν τη σοβαρότητα του γεγονότος.

  Πλήρες κείμενο:

 1. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Υδρολογική διερεύνηση του καταστροφικού πλημμυρικού γεγονότος στη Μάνδρα, Δυτική Αττική]

  Ένα πρόσφατο γεγονός καταιγίδας, σημαντικής αλλά άνγωστης τοπικής έντασης, στη Δυτική Αττική (δυτικά της Αθήνας, Ελλάδα), προκάλεσε μια αστραπιαία πλημμύρα με πολλά θύματα στην πόλη της Μάνδρας, καθώς και υλικές ζημιές. Μετά από αυτό το περιστατικό, ξεκίνησε μια διαμάχη για το κατά πόσο τα ολέθρια αποτελέσματα οφείλονταν στην ακραία φύση του φαινομένου βροχόπτωσης ή στις φτωχές αντιπλημμυρικές υποδομές. Στη μελέτη αυτή, παρουσιάζουμε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές (που περιλαμβάνουν υδρομετρικά δεδομένα από μια γειτονική λεκάνη, σημειακά δεδομένα βροχόπωσης από την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, παρατηρήσεις δορυφόρων και οπτικοακουστικό υλικό), σε μια προσπάθεια να αναπαραστήσουμε το γεγονός βροχής-απορροής. Περαιτέρω, αναλύουμε τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να εκτιμήσουμε προσεγγιστικά την περίοδο επαναφοράς του επεισοδίου καταιγίδας. Τέλος, συζητούμε την εφικτότητα πρόβλεψης της συγκεκριμένης καταιγίδας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.

  [Χειρισμός του υπολογιστικού φόρτου χρονοβόρων μοντέλων προσομοίωσης νερού-ενέργειας μέσω υποκατάστατων προσεγγίσεων]

  Διερευνούμε τις υπολογιστικές προκλήσεις ενός μοντέλου ολοκληρωμένης προσομοίωσης-βελτιστοποίησης των ροών νερού και ενέργειας, με βάση ένα (υποθετικό) παράδειγμα υβριδικού συστήματος νερού-ενέργειας σε ένα μικρό μη διασυνδεδεμένο νησί (Αστυπάλαια, Ελλάδα). Το σύστημα περιλαμβάνει έναν υδροηλεκτρικό ταμιευτήρα με δυνατότητα αντλησιοταμίευσης, που συνδέεται με ένα σύστημα μονάδων αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Το μοντέλο τρέχει σε ωριαίο χρονικό βήμα, χρησιμοποιώντας ως εισόδους δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας, δεδομένα ζήτησης υδρευτικού και αρδευτικού νερού, δεδομένα ζήτησης ενέργειας, καθώς και δεδομένα παραγωγής ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το σύστημα του ταμιευτήρα επιχειρεί να ικανοποιήσει τις δύο ζητήσεις νερού και να ρυθμίσει τα ενεργειακά ελλείμματα και πλεονάσματα. Λόγω της λεπτής χρονικής κλίμακας των υπολογισμών και της χρήσης συνθετικών χρονοσειρών μεγάλου ορίζοντα, ο υπολογιστικός φόρτος της προσομοίωσης είναι πολύ σημαντικός. Σε μια απόπειρα να ελαχιστοποιήσουμε το υπολογιστικό βάρος, ειδικότερα στις βελτιστοποιήσεις, διερευνούμε τη χρήση υποκατάστατων προσεγγίσεων, μέσω μοντέλων μαύρου κουτιού (π.χ. νευρωνικά δίκτυα), που αναπαριστούν αυτόνομα τμήματα της όλης διαδικασίας προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα των υποκατάστατων μοντέλων συγκρίνονται με τα αντίστοχα αποτελέσματα του αυθεντικού μοντέλου.

  Πλήρες κείμενο:

 1. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης - βελτιστοποίησης για την αποτίμηση του ενεργειακού κόστους του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  : Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου υδροσυστήματος, που περιλαμβάνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και πέντε μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Η διαχείριση αυτού του συστήματος υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, καθώς και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων νερού και περιβαλλοντικών περιορισμών. Ωστόσο, η κύρια πρόκληση προέρχεται από την ανάγκη ελιαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας του συστήματος, που κυρίως προέρχεται από ενεργειακές καταναλώσεις σε αντλητικούς σταθμούς και γεωτρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεση αξιοπιστία του στο αποδεκτό επίπεδο του 99%, σε ετήσια βάση. Γενικά, το κόστος ενέργειας είναι μικρό, καθώς το περισσότερο από το αδιύλιστο νερό παραλαμβάνεται και μεταφέρεται μέσω βαρύτητας, ωστόδο το κόστος αυτό περιστασιακά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, εξατίας της ενεργοποίησης βοηθητικών πόρων που απαιτούν εντατική χρήση αντλητικών σταθμών. Προκειμένου να εκτιμήσουμε το κόστοες αυτό για διάφορες σενάρια ζήτησης νερού και διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο προσομοίωσης – βελτιστοποίησης, που υλοποιείται στην πρόσφατα αναβαθμισμένη εκδοχή του λογισμικού Υδρονομέας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να εκτιμήσουμε το κόστος του αδιύλιστου νερού που φτάνει στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, ως συνάρτηση της ζήτησης και της αξιοπιστίας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, CastaliaR: An R package for multivariate stochastic simulation at multiple temporal scales, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18433, doi:10.13140/RG.2.2.20978.81605, European Geosciences Union, 2018.

  [CastaliaR: Πακέτο σε γλώσσα R για πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες]

  Σε αντίθεση με τις σπουδαίες εξελίξεις των τεχνικών στοχαστικής προσομοίωσης στην υδρολογία και τη σημασία τους στη διαχείριση των υδατικών πόρων και τις μελέτες εκτίμησης της αβεβαιότητας, τα επιχειρησιακά πακέτα λογισμικού για παραγωγή συνθετικών δεδομένων είναι περιορισμένα και δύσκολα προσβάσιμα. Αυτό περιορίζει την υιοθέτησή τους σε ένα στενό κοινό, εξαιρώντας τη συντριπτική πλειονότητα των ερευνητών και ανθρώπτων της πράξης. Σε μια προσπάεθια να γυρυρώσουμε αυτό το χάσμα, εισάγουμε το πακέτο CastaliaR που συνιστά την υλοποίηση ανοιχτού κώδικα και σε περιβάλλον R μιας μεθοδολογίας αιχμής για πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση. Το υπόβαθρό του έχει θεμελιωθεί στις εργασίες των Koutsoyiannis & Manetas (1996), Koutsoyiannis (1999, 2000) και Efstratiadis et al. (2014). Συνοπτικά, το πλήρες σχήμα αναπαράγει τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών δεδομένων σε τρεις χρονικές κλίμαες (ετήσια, μηνιαία, ημερήσια). Η δαδικασία γέννησης βασίζεται σε μια ανέλιξη συμμετρικού κινούμενου μέσου όρου για την ετήσια κλίμακα και σε περιοδικές ανελίξεις αυτοσυνδθασποράς για τις λεπτότερες κλίμακες, ενω μια προσέγγιση Monte Carlo επιμερισμού επαναποκαθιστά τη συνέπεια μεταξύ των τριών χρονικών κλιμάκων.

  Πλήρες κείμενο:

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, Low-flow analysis in Mediterranean basins, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18880, European Geosciences Union, 2018.

  [Ανάλυση χαμηλών ροών σε Μεσογειακές λεκάνες]

  Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά των χαμηλών ροών των Μεσογειακών λεκανών στη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Συμβατικά, θεωρούμε μια περίοδο έξι μηνών, από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, που γενικά χαρακτηρίζεται από μειωμένη βροχόπτωση και αυξημένες υδατικές ανάγκες. Η έμφαση δίνεται στη συνιστώσα της βασικής ροής, που αναπαρίσταται μέσω μιας προσέγγισης γραμμικού ταμιευτήρα, βασικό στοιχείο της οποίας είναι ο συβτελεστής στείρευσης. Υπολογίζονται κλασικοί δείκτες, όπως τα ποσοστημόρια παροχής, παράλληλα με ένα μοντέλο εκθετικής στείρευσης. Η ανάλυσή μας αποσκοπεί στο να εξηγήσει τη σημαντική μεταβλητότητα του ρυθμού στείρευσης ως προς τα υδρολογικά έτη και λεκάνες απορροής με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε όρους έκτασης, υψομέτρου, φυσιογαφικών ιδιοτήτων και παραγόμενης απορροής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο ρυθμός στείρευσης είναι ισχυρά συσχετισμένος με χαρακτηριστικές «υδρολογικές υπογραφές» (hydrological signatures), και είναι επίσης συνάρτηση της έκτασης της λεκάνης. Η μελέτη εφαρμόζεται σε 25 Μεσογειακές λεκάνες της Γαλλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Ιταλίας και Ελλάδας, στις οποίες περιλαμβάνονται και κάποιες μικρές λεκάνες με διαλείπον καθεστώς ροής.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Effective combination of stochastic and deterministic hydrological models in a changing environment, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-11989, European Geosciences Union, 2018.

  [Αποτελεσματικός συνδυασμός στοχαστικών και ντετερμινιστικών υδρολογικών μοντέλων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον]

  Τα συστήματα υδατικών πόρων υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, σε όλες τις χρονικές κλίμακες. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στις εγγενώς μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές διεργασίες, τις κάθε μορφής ανθρωπογενείς επεμβάσεις, καθώς και σε εξωγενείς παράγοντες που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Παραδοσιακά, τα στοχαστικά μοντέλα, για την παραγωγή συνθετικών δεδομένων εισόδου, και τα ντετερμινιστικά υδρολογικά μοντέλα, για την αναπαράσταση προβλεπόμενων ή υποθετικών περιβαλλοντικών αλλαγών, έχουν θεωρηθεί ως εναλλακτικές προσεγγίσεις για την παροχή μελλοντικών προβλέψεων των αποκρίσεων του συστήματος. Δεδομένου ότι και οι δύο προσεγγίσεις εξαρτώνται από τα ιστορικά δεδομένα, περιορίζονται από την ανεπαρκή και, ορισμένες φορές, κακώς ερμηνευόμενη πληροφορία των παρατηρήσεων του παρελθόντος. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από πραγματικά υδροσυστήματα, προτείνουμε ένα μη γραμμικό στοχαστικό πλαίσιο, συνδυάζοντας στοχαστικά και ντετερμινιστικά μοντέλα, που αποσκοπτεί στο να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα δεδομένα και τη διαθέσιμη κατανόηση. Βασική παραδοχή είναι ότι όλες οι βασικές πτυχές αβεβαιότητας της πλήρους διαδικασία προσομοίωσης εκφράζονται σε στοχαστικούς όρους (περιλαμβανομένων των παραμέτρων των μοντέλων και των ζητήσεων νερού, μεταξύ άλλων), ενώ οι μείζονες αβεβαιότητες σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες διεργασίες που δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω των ισοτρικών δεδομένων, περιγράφονται μέσω του υποδείγματος Hurst-Kolmogorov.

  Πλήρες κείμενο:

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Velocity-based approach for establishing a varying time of concentration: Α study in three Mediterranean countries, Le Giornate dell’ Idrologia 2017, Favignana, Società Idrologica Italiana, 2017.

  [Προσέγγιση κινηματικής μεθόδου για την καθιέρωση του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης: Mελέτη σε τρία Μεσογειακά κράτη]

  Ο χρόνος συγκέντρωσης, tc, παίζει κρίσιμο ρόλο στον υδρολογικό σχεδιασμό, ως αναγκαίο δεδομένο εισόδου των μοντέλων βροχής-απορροής. Στις συνήθεις πρακτικές θεωρείται ως χαρακτηριστική ιδιότητα της λεκάνης, παρόλο που θεωρητικές αποδείξεις και εμπειρικές ενδείξεις επιβάλλουν ότι είναι συνάρτηση της παροχής, και συνεπώς μεταβάλλεται εντός της ίδιας λεκάνης. Εδώ, υλοποιούμε μια προσέγγιση κινηματικής μεθόδου, μερικών ενταγμένη σε περιβάλλον ΣΓΠ, και δείχουμε ότι η σχέση μεταξύ του χρόνου tc και της έντασης της απορροής σε μια λεκάνη ακολουθεί σχεδόν τέλεια μια συνάρτηση δύναμης. Η σταθερά αυτής της σχέσης εξαρτάται από το μήκος και μέση κλίση του κύριου υδατορεύματος, ενώ ο εκθέτης δείχνει μικρή μεταβλητότητα στις εξεταζόμενες λεκάνες. Στη συνέχεια, προτείνουμε μια περιοχική σχέση για την εκτίμηση του χρόνου tc, που είναι συνάρτηση της έντασης της απορροής, καθώς και βασικών γεωμορφολογιών χαρακτηριστικών της λεκάνης, η οποία βαθμονομείται και επαληθεύεται σε ένα πλήθος Μεσογειακών λεκανών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Στο τέος, προτείνουμε την προσαρμογή της στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, συγκεκριμένα στη μέθοδο SCS-CN, με τη χρήση ενός παραμετρικού συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΣΜΥ), το σχήμα του οποίου προσαρμόζεται δυναμικά στην απορροή που παράγεται κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου. Η προτεινόμενη μέθοδος ελέγχεται σε ένα πλήθος παρατηρημένων πλημμυρικών επεισοδίων, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα για την πλειονότητα των περιπτώσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1841/1/documents/EleniMich2017.pdf (5417 KB)

 1. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.

  [Η αβεβαιότητα των ατμοσφαιρικών διεργασιών στον σχεδιασμό υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Τα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο εξαρτώνται συνήθως από μονάδες καυσίμου πετρελαίου, με υψηλό μοναδιαίο κόστος. Ένα υβριδικό σύστημα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικές και ηλιακές μονάδες, θα μπορούσε να μειώσει αυτό το κόστος, παρέχοντας επίσης πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις. Ωστόσο, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιόητα που δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.Συνεπώς, ένα πιο εξελιγμένο πλαίσιο που κατά κάποιον τρόπο ενσωματώνει την υπόψη αβεβαιότητα θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, περιγράφουμε διάφορες στοχαστικές και οικονομικές πτυχές αυτού του πλαισίου. Ειδικότερα, διερευνούμε τις ετεροσυσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και της ζήτησης ενέργειας, τη δυνατότητα μίξης των ανανεώσιμων με συμβατικές πηγές και σε ποιο βαθμό αξιοπιστίας, και κρίσιμα οικονομικά υποσυστήματα όπως τα παράγωγα καιρού. Μια πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου παρουσιάζεται για ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1689/1/documents/EGU2017oral_16781_final.pdf (3038 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10334-4, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσομοίωση ροών νερού και ενέργειας μέσω συστημάτων ταμιευτήρων μικρής κλίμακας υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων]

  Τα μικρά νησιά θεωρούνται υποσχόμενες περιοχές για την ανάπτυξη υβριδικών υδρο-ενεργειακών συστημάτων που συνδυάζουν πολλαπλές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας με διατάξεις αντλησιοταμίευσης. Αναγκαίο στοιχείο τέτοιων συστημάτων είναι η συνιστώσα αποθήκευσης νερού (ταμιευτήρας), που υλοποιεί την αναρρύθμιση τόσο των εισροών νερού όσο και της ενέργειας. Προφανώς, η αναπαράσταση του όλου υδρο-ενεργειακού διαχειριστικού προβλήματος απαιτεί την προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα, που με τη σειρά του απαιτεί την πιστή εκτίμηση των εισροών και ζητήσεων νερού και ενέργειας. Ωστόσο, σε συστήματα ταμιευτήρων μικρής κλίμακας, η εργασία αυτή δεν είναι προφανής, καθώς τόσο η διαθεσιμότητα όσο και η ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών είναι γενικά πολύ φτωχές. Αντίθετα λοιπόν με τα μεγάλης κλίμακας συστήματα ταμιευτήρων, όπου είναι αρκετά εύκολος ο εντοπισμός συστηματικών και αξιόπιστων υδρολογικών δεδομένων, στην περίπτωση των μικρών συστημάτων τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι ελάχιστα ή και παντελώς ανύπαρκτα. Σε τέτοια πρόβλήματα συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας, η στοχαστική προσέγγιση αποτελεί το μοναδικό μέσο για την προσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων των δεδομένων εισόδου. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ταμιευτήρα Λιβάδι στην Αστυπάλαια, ως συνιστώσα αντλησιοταμίευσης του μικρού αυτού νησιού του Αιγαίου, παρέχουμε ένα πλαίσιο προσομοίωσης που αποτελείται από: (α) ένα στοχαστικό μοντέλο για τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας, (β) ένα μοντέλο βροχής-απορροής, οι παράμετροι του οποίου δεν μπορούν να εξαχθούν μέσω βαθμονόμησης, συνεπώς αντιμετωπίζονται ως συσχετισμένες τυχαίες μεταβλητές, (γ) ένα στοχαστικό μοντέλο εκτίμησης των υδρευτικών και αρδευτικών ζητήσεων, με βάση την προσομοιωμένη θερμοκρασία και εδαφική υγρασία, και (δ) ένα μοντέλο ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος, που παρέχει στοχαστικές προγνώσεις των εκροών νερού και ενέργειας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [11] Σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Energy Procedia

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1682/2/documents/2017_EGU_RRproject_final.pdf (2019 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Adaptation of the concept of varying time of concentration within flood modelling: Theoretical and empirical investigations across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10663-1, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσαρμογή της έννοιας του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στη μοντελοποίηση πλημμυρών: Θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις στη Μεσόγειο]

  Ο χρόνο συγκέντρωσης, tc, που είναι βασική υδρολογική έννοια και συχνά αποτελεί αναγκαία παράμετρο των μοντέλων βροχής-απορροής, έχει παραδοσιακά αντιμετωπιστεί ως χαρακτηριστική ιδιότητα της λεκάνης απορροής. Ωστόσο, τόσο θεωρητικές αποδείξεις όσο και εμπειρικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι ο χρόνος tc είναι ένα υδραυλικό μέγεθος που εξαρτάται από την παροχή, συνεπώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως μεταβλητή και όχι ως σταθερή παράμετρος. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση κινηματικού κύματος, η οποία εύκολα υλοποιείται σε περιβάλλον ΣΓΠ, αρχικά δείχνουμε ότι η σχέση μεταξύ του tc και την ενεργού βροχόπτωσης που παράγεται στη λεκάνη προσεγγίζεται πολύ καλά από έναν εκθετικό νόμο, ο εκθέτης του οποίου σχετίζεται με την κλίση της μεγαλύτερης διαδρομής ροής στη λεκάνη. Στη συνέχεια, αξιοποιούμε την σχέση αυτή για να ενσωματώσουμε της έννοια του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στα μοντέλα πλημμυρών, και συγκεκριμένα στη γνωστή μέθοδο SCS-CN. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσοστό των αρχικών ελλειμμάτων επίσης θεωρείται μεταβλητό, ενώ η διόδευση της ενεργού βροχόπτωσης υλοποιείται μέσω ενός παραμετρικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, το σχήμα του οποίου προσαρμόζεται δυναμικά με βάση την απορροή που παράγεται στη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου. Το παραπάνω πλαίσιο εξετάζεται σε ένα πλήθος Μεσογειακών λεκανών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο, εξασφαλίζοντας πιστή αναπαραγωγή των περισσότερων από τα παρατηρημένα πλημμυρικά υδρογραφήματα. Με βάση τα συμπεράσματα της εκτενούς αυτής ανάλυσης, παρέχουμε κατευθύνσεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1681/2/documents/2017_EGU_TcPosterA0_1_1.pdf (899 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Y. Moustakis, P. Kossieris, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, Quasi-continuous stochastic simulation framework for flood modelling, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-534, European Geosciences Union, 2017.

  [Πλαίσιο ψευδοσυνεχούς στοχαστικής προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Συνήθως, η μοντελοποίηση των πλημμυρών στο πλαίσιο των καθημαρινών πρακτικών των μηχανικών αντιμετωπίζεται μέσω προσδιοριστικών εργαλείων επεσοδίου, π.χ. τη γνωστή μέθοδο SCS-CN. Ένα ουσιώδες μειονέκτημα των εν λόγω προσεγγίσεων είναι η άγνοια της αβεβαιότητας, η οποία σχετίζεται με τη μεταβλητότητα των συνθηκών εδαφικής υγρασίας καθώς και τη μεταβλητότητα της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου καταιγίδας. Στα μοντέλα επεισοδίου, η μοναδική έκφραση της αβεβαιότητας είναι η περίοδος επαναφοράς της καταιγίδα σχεδιασμού, που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το αποδεκτό ρίσκο όλων των μεγεθών εξόδου (όγκος πλημμύρας, παροχή αιχμής, κτλ.). Από την άλλη, οι μεταβλητές συνθήκες εδαφικής υγρασίας στη λεκάνη αναπαρίστανται μέσω σεναρίων (π.χ. οι τρεις τύποι προηγούμενων συνθηκών υγρασίας της SCS), ενώ η χρονική κατανομή της βροχόπτωσης αναπαριστάται μέσω τυπικών προσδιοριστικών προτύπων (π.χ. μέθοδος εναλλασσόμενων μπλοκ). Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές αυτές ασυνέπειες, διατηρώντας ταυτόχρονα την απλότητα και φειδωλή παραμετροποίηση της μεθόδου SCS-CN, αναπτύξαμε μια στοχαστική προσέγγιση ψευδο-συνεχούς προσομοίωσης, που περιλαμβάνει τα εξής βήματα: (1) γέννηση συνθετικών χρονοσειρών ημερήσιας βροχόπτωσης, (2) επικαιροποίηση της μέγιστης δυνητικής κατακράτησης, με βάση την αθροιστική βροχόπτωση των πέντε προηγούμενων ημερών, (3) εκτίμηση του ημερήσιου ύψους απορροής με βάση την εξίσωση της SCS-CN, λαμβάνοντας ως είσοδο την ημερήσια βροχόπτωση και της επικαιροποιημένη τιμή της μέγιστης δυνητικής κατακράτησης, (4) επιλογή ακραίων επεισοδίων και εφαρμογή της τυπικής διαδικασίας της SCS-CN σε κάθε επεισόδιο, με βάση συνθετικές βροχοπτώσεις. Το παραπάνω σχήμα απαιτεί τη χρήση δύο στοχαστικών μοντέλων, ειδικότερα του μοντέλου CastaliaR, για τη γέννηση των ημερήσιων δεδομένων βροχόπτωσης, και του μοντέλου HyetosMinute, για τον επιμερισμό της ημερήσιας βροχής σε λεπτότερες χρονικές κλίμακες. Στα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος συνθετικών πλημμυρικών επεισοδίων, που επιτρέπει τη διατύπωση των μεγεθών σχεδιασμού σε στατιστικούς όρους, καθώς και τη ορθή αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1680/2/documents/FINAL_Moustakis_EGU2017.pdf (1492 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, 2016.

  [Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

  Παρουσιάζουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που έχει ως στόχο την αναπαράσταση των βασικών υδρολογικών διεργασιών σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του εξέλιξη. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα, που αφορά στη λειτουργεία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Βόρεια Ελλάδα, για μια περίοδο ενός έτους. Ο ΧΥΤΑ εμφανίζει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της σημαντικής παραγωγής στραγγισμάτων, που συνήθως υπερβαίνει τη δυναμικότητα των έργων επεξεργασίαςμ καθώς και λόγω των πλευρικών διαφυγών. Προσομοιώνοντας τον πλήρη υδρολογικό κύκλο στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, επιχειρούμε να αναγνωρίσουμε τα κύρια αίτια της αστοχίας και να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα ώστε να μετριάσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1646/1/documents/Presentation_Mykonos_v3.pdf (2214 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://pre13.civil.auth.gr/ocs/index.php/PRE/pre13/paper/view/439

 1. M. Giglioni, A. Efstratiadis, F. Lombardo, F. Napolitano, and F. Russo, Comparative assessment of different drought indices across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18537, European Geosciences Union, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών δεικτών ξηρασίας στη Μεσόγειο]

  Οι ξηρασίες έχουν καταστεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των υδρολογικών επιστημών, λόγω των μείζονων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών τους σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο των καθημερινών πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο προσδιορισμός και εκτίμηση των ξηρασιών βασίζονται κυρίως σε απλοποιητικούς δείκτες, που εκτιμώνται με βάση εύκολα διαθέσιμη πληροφορία. Στην εργασία αυτή, εφαρμόζουμε διάφορους μετεωρολογικούς δείκτες, ήτοι Standardized Precipitation Index (SPI), Standardized Precipitation and Evapotranspiration Index (SPEI), Reconnaissance Drought Index (RDI), Palmer Drought Z Index, και Palmer Drought Severity Index (PDSI), ώστε να εκτιμήσουμε τη σοβαρότητα και διάρκεια των παρατηρημένων γεγονότων ξηρασίας. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να υπογραμμίσουμε τις διαφορές στις εκτιμήσεις του χρονικού σημείου έναρξης της ξηρασίας, της διάρκειας μεταξύ των γεγονότων, και τις αποκλίσεις στην εκτίμηση του μεγέθους για το ίδιο γεγονός. Θεωρήθηκενα διάφορες χρονικές κλίμακες συνάθροισης, από ένα μήνα έως ένα έτος, προκειμένου να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις τη υιοθετούμενης χρονικής κλίμακας στα χαρακτηριστικά της ξηρασίας. Η ανάλυσή μας εστιάζει στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη Νότια Ιταλία και την Ελλάδα.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.

  [Προσέγγιση σε ΣΓΠ για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με θεώρηση τεχνικο-οικονομικών περιορισμών και της στοχαστικής φύσης των μετεωρολογικών εισόδων]

  Περίληψη: Ακολουθώντας του νομικούς στόχους της ΕΕ και αξιοποιώντας το υψηλό ενεργειακό δυναμικό της, η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει σημαντικά κέρδη από την ανάπτυξη των υδατικών, ηλιακών και αιολικών της πηγών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία με βάση ΣΓΠ για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση των συστημάτων ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε περιφερειακή κλίμακα, που ελέγχεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αρχικά, εκτιμούμε το αιολικό και ηλιακό δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη τη στοχαστική φύση των σχετικών μετεωρολογικών διεργασιών (ήτοι ταχύτητα ανέμου και ηλιακή ακτινοβολία, αντίστοιχα), που είναι απαραίτητο στοιχείο τόσο για τον σχεδιασμό (π.χ. επιλογή τύπου και διάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών), όσο και τους σκοπούς της διαχείρισης (π.χ. λειτουργία συστήματος σε πραγματικό χρόνο). Για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση, εκτιμούμε της απόδοση και οικονομική επίδοση του ενεργειακού συστήματος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ένα πλήθος περιορισμών, που σχετίζονται με τοπογραφικούς περιορισμούς (π.χ. κλίση εδάφους, εγγύτητα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, κτλ.), την περιβαλλοντική νομοθεσία και άλλους περιορισμούς χρήσεων γης. Με βάση αυτή την ανάλυση, διερευνούμε ευνοϊκές εναλλακτικές, χρησιμοποιώντας τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια. Το τελικό προϊόν είναι χάρτες ΣΓΠ που απεικονίζουν το διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό και τη βέλτιστη διάταξη των φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών στην περιοχή μελέτης. Ακόμη, θεωρούμε ένα υποθετικό σενάριο μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, στο οποίο υποθέτουμε τη συνδυασμένη λειτουργία των παραπάνω ΑΠΕ με μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά φράγματα και έργα αντλησιοταμίευσης, παρουσιάζοντας έτσι ένα μοναδικό υβριδικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας, που εκτείνεται σε περιφερειακή κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1609/2/documents/2016EGU_RenewablesOptLocation.pdf (1719 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19535.48803

 1. A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, A. Koukouvinos, L. Vasiliades, G. Papaioannou, and A. Loukas, Flood risk assessment at the regional scale: Computational challenges and the monster of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12218, European Geosciences Union, 2016.

  [Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο: Υπολογιστικές προκλήσεις και το τέρας της αβεβαιότητας]

  Παρουσιάζουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε περιφερειακή κλίμακα, κατά την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (α) στατιστική ανάλυση δεδομένων ακραίων βροχοπτώσεων, που οδηγεί σε χωρικά κατανεμημένες παραμέτρους των ομβρίων καμπυλών και ορίων εμπιστοσύνης τους, (β) υδρολογικές προσομοιώσεις, με χρήση ημικατανεμημλενων προσεγγίσεων βροχής-απορροής τύπου επεισοδίου, και υδραυλικές προσομοίωσεις, που υλοποιούν τη διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και την απεικόνιση των κατακλυόμενων εκτάσεων. Η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου εφαρμόζεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, στην Ελλάδα, και απαιτεί σχηματοποίηση και μοντελοποίηση εκατοντάδων υπολεκανών, για κάθε μία από τις οποίες εξετάζονται διάφορα πιθανοτικά σενάρια. Πρόκειτια για ένα αντικείμενο-πρόκληση, που περιλαμβάνει τον χειρισμό πολλαπλών υπολογιστικών ζητημάτων, όπως η οργάνωση, έλεγχος και επεξεργασία τεράστιου όγκου υδρομετεωρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων, την κατάρτιση των δεδομένων εισόδου και εξόδου των μοντέλων, και τη συνεργασία διαφόρων λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε υποστηρικτικές εφαρμογές που επιτρέπουν τη μαζική επεξεργασία δεδομένων και την αποτελεσματική σύζευξη των επιμέρους μοντέλων, μειώνοντας έτσι δραστικά την ανάγκη χειροκίνητων επεμβάσεων και, συνακόλουθα, το χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Στους υπολογισμούς του πλημμυρικού κινδύνου, λάβαμε ακόμη υπόψη τρεις μείζονες πηγές αβεβαιότητας, σε μια απόπειρα να παράχουμε άνω και κάτω όρια εμπιστοσύνης των πλημμυρικών χαρτών, συγκεκριμένα: (α) στατιστική αβεβαιότητα των όμβριων καμπυλών, (β) δομική αβεβαιότητα των υδρολογικών μοντέλων, που οφείλεται στη μεταβλητότητα των προηγούμενων συνθηκών εδαφικής υγρασίας, και (γ) παραμετρική αβεβαιότητα των υδραυλικών μοντέλων, με έμαση στον συντελεστή τραχύτητας. Η διερευνήσεις μας καταδεικνύουν ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των παραπάνω αβεβαιοτήτων (που βεβαίως δεν είναι οι μοναδικές) οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλα εύρη δυνητικής κατάκλυσης, εγείροντας έτσι πολλά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και χρησιμότητα των τρεχουσών πρακτικών εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1608/2/documents/2016_EGU_FloodPoster.pdf (3293 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Assessing the performance of Bartlett-Lewis model on the simulation of Athens rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-8983, doi:10.13140/RG.2.2.14371.25120, European Geosciences Union, 2015.

  [Αξιολογώντας την επίδοση του μοντέλου Bartlett-Lewis για την προσομοίωση της βροχόπτωσης στην Αθήνα]

  Πολλές υδρολογικές εφαρμογές απαιτούν τη χρήση χρονοσειρών βροχής μεγάλου μήκους σε μικρές χρονικές κλίμακες. Για να επιτευχθεί αυτό, συχνά χρησιμοποιούνται στοχαστικές μέθοδοι προσομοίωσης που επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλου πλήθους επεισοδίων βροχής μέσω της Monte Carlo στοχαστικής διαδικασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, το μοντέλο Bartlett-Lewis αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από την οικογένεια μοντέλων που στηρίζονται στην Poisson στοχαστική ανέλιξη. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η ικανότητα δυο διαφορετικών εκδοχών του μοντέλου Bartlett-Lewis, με 5 και 6 παραμέτρους αντίστοιχα, στο να αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της βροχής της Αθήνας (Ελλάδα). Εκτός από τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά που διατηρούνται ρητά από το μοντέλο (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, αυτοσυσχέτιση, πιθανότητα μηδενικής τιμής), μελετήθηκαν οι κατανομές ακραίων τιμών των ωριαίων υψών βροχής καθώς και τα βασικά χρονικά χαρακτηριστικά των γεγονότων βροχής (διάρκεια βροχερών επεισοδίων, διάρκεια μεταξύ καταιγίδων). Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν προκύπτουν άμεσα από τις θεωρητικές εξισώσεις του μοντέλου, αλλά υπολογίζονται εμπειρικά από τα συνθετικά δεδομένα. Η ανάλυση διενεργήθηκε ανά μήνα και για διαφορετικές χρονικές κλίμακες, από την ωριαία μέχρι και την ημερήσια. Πέραν αυτού, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο πρόβλημα βαθμονόμησης του μοντέλου, αξιολογώντας την επίδοσή του για διαφορετικά μέτρα επίδοσης, χρονικές κλίμακες και στατιστικά χαρακτηριστικά.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14371.25120

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Li, X., A. Meshgi, X. Wang, J. Zhang, S. H. X. Tay, G. Pijcke, N. Manocha, M. Ong, M. T. Nguyen, and V. Babovic, Three resampling approaches based on method of fragments for daily-to-subdaily precipitation disaggregation, International Journal of Climatology, 38(Suppl.1), e1119-e1138, doi:10.1002/joc.5438, 2018.
  2. Park, J., C. Onof, and D. Kim, A hybrid stochastic rainfall model that reproduces rainfall characteristics at hourly through yearly time dcale, Hydrology and Earth System Science Discussions, doi:10.5194/hess-2018-267, 2018.

 1. E. Rozos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and C. Makropoulos, Flow based vs. demand based energy-water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-6528, European Geosciences Union, 2015.

  [Μοντελοποίηση νερού-ενέργειας βάσει ροής έναντι βάσει ζήτησης]

  Η ροή νερού στα συστήματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ισχύος χρησιμοποιείται συχνά κατάντη για να καλύψει άλλου είδους ζήτησης, όπως η άρδευση και ύδρευση. Ωστόσο, η κλασσική περίπτωση είναι ότι η ζήτηση ενέργειας (λειτουργία του εργοστασίου υδροηλεκτρικής ενέργειας) και η ζήτηση του νερού δεν συμπίπτουν χρονικά. Επιπλέον, η εισροή του νερού μέσα σε μία δεξαμενή είναι μια στοχαστική διεργασία. Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα αν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάνελ) περιλαμβάνονται στο σύστημα. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολες εργασίες που απαιτούν υπολογιστικά μοντέλα. Αυτή η μοντελοποίηση δεν θα πρέπει να προσομοιώνει μόνο το ισοζύγιο του νερού των δεξαμενών και την παραγωγή/ κατανάλωση ενέργειας (αντλησιοταμίευση), αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το φυσικό ή τεχνητό δίκτυο νερού με τη χρήση αλγορίθμου δρομολόγησης ροή. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια κομψή μαθηματική προσέγγιση (γράφο) για τον υπολογισμό της ροής σε ένα δίκτυο νερού με βάση: τις απαιτήσεις (χρονοσειρές εισροών), τη διαθεσιμότητα του νερού (προσομοιώνεται) και την ικανότητα των συστατικών μετάδοσης (ιδιότητες των καναλιών, ποταμών , αγωγών, κλπ). Οι χρονοσειρές εισόδου της ζήτησης πρέπει να εκτιμηθούν από ένα άλλο μοντέλο και να συνδεθούν με τους αντίστοιχους κόμβους του δικτύου. Ένα μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση αυτών των χρονοσειρών είναι το UWOT. Το UWOT είναι ένα bottom up μοντέλο αστικού κύκλου του νερού που προσομοιώνει την γέννηση, συνάθροιση και δρομολόγηση των σημάτων ζήτησης νερού. Σε αυτή τη μελέτη, διερευνούμε τις δυνατότητες του UWOT στην προσομοίωση της λειτουργίας των πολύπλοκων συστημάτων υδραυλικών έργων που περιλαμβάνουν παραγωγή ενέργειας. Το προφανές πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση ενός απλού μοντέλου αντί ενός για την εκτίμηση των απαιτήσεων και ενός άλλου για την προσομοίωση του συστήματος. Μια εφαρμογή του UWOT σε ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας επιχειρείται στην ηπειρωτική Ελλάδα σε μια περιοχή έκτασης πάνω από 130x170 km2. Οι προκλήσεις, οι ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης μελετώνται και εξετάζονται κριτικά.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1525/2/documents/Poster_UWOT.pdf (307 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.

  [Υπολογιστικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης νερού-ενέργειας: Χρονικές κλίμακες, παραμετροποιήσεις, στόχοι και αλγόριθμοι]

  Η μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας (ΥΣΑΕ) μεγάλης κλίμακας αποτελεί αντικείμενο-πρόκληση, στο οποίο υπάρχουν πολλά ανοιχτά υπολογιστικά ζητήματα. Τα ΥΣΑΕ περιέχουν τυπικές συνιστώσες υδροσυστημάτων (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, δίκτυα μεταφοράς, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αντλιοστάσια, κόμβοι ζήτησης νερού, κτλ.), που συνδέονται δυναμικά με άλλες ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), και κόμβους ενεργειακής ζήτησης. Σε τέτοια συστήματα, πέρα από τις ευρέως γνωστές αδυναμίες της μοντελοποίησης των υδατικών πόρων (μη γραμμική δυναμική, άγνωστες μελλοντικές εισροές, μεγάλο πλήθος μεταβλητών και περιορισμών, αντικρουόμενα κριτήρια, κτλ.), εμφανίζονται επιπλέον πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, λόγω της εισαγωγής των ενεργειακών συνιστωσών και των σχετικών ροών ενέργειας. Μια πολύ σημαντική δυσκολία είναι η ανάγκη σύζευξης δύο διαφορετικών χρονικών κλιμάκων, καθώς στη μοντελοποίηση των υδροσυστημάτων συνήθως υιοθετούνται μηνιαία χρονικά βήματα, ενώ για την πιστή αναπαράσταση του ενεργειακού ισοζυγίου (παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τη ζήτηση), απαιτείται μια πολύ πιο λεπτομερής διακριτότητα (π.χ. ωριαία). Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η αύξηση των μεταβλητών ελέγχου, περιορισμών και στόχων, λόγω της ταυτόχρονης μοντελοποίησης δύο παράλληλων ροών (νερό και ενέργεια), και των αλληλεπιδράσεών τους. Τέλος, αφού οι υδρομετεωρολογικές διεργασίες εισόδου του συνδυασμένου συστήματος είναι εγγενώς αβέβαιες, είναι συχνά αναγκαία η χρήση συνθετικών χρονοσειρών εισόδου μεγάλου μήκους, ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος να γίνεται σε όρους αξιοπιστίας και ρίσκου, με ικανοποιητική ακρίβεια. Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω ζητήματα, προτείνουμε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο μοντελοποίησης, με κύριους στόχους: (α) την ουσιαστική μείωση των μεταβλητών ελέχγου, μέσω φειδωλών πλην όμως συνεπών παραμετροποιήσεων, (β) τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου της προσομοίωσης, με γραμμικοποίηση του προβλήματος συνδυασμένης κατανομής νερού και ενέργειας σε κάθε χρονικό βήμα, και επίλυση κάθε υποπροβλήματος με εξαιρετικά γρήγορους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού, και (γ) τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου αριθμού των αποτιμήσεων της συνάρτησης για τον εντοπισμό της ολικά βέλτιστης διαχειριστιής πολιτικής, με χρήση ενός καινοτόμου αλγορίθμου ολικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί συναρτήσεις παρεμβολής.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11015.80802

 1. A. Drosou, P. Dimitriadis, A. Lykou, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Assessing and optimising flood control options along the Arachthos river floodplain (Epirus, Greece), European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9148, European Geosciences Union, 2015.

  [Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επιλογών ελέγχου πλημμυρών κατά μήκος του πλημμυρικού πεδίου του ποταμού Άραχθου (Ήπειρος, Ελλάδα)]

  Παρουσιάζεται ένα πολυκριτηριακό σχήμα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και τοποθέτηση αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος ποταμού. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στο τμήμα του Άραχθου ποταμού (Ήπειρος, Ελλάδα), κατάντη του φράγματος Πουρνάρι Ι. Η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς ο ποταμός διασχίζει το αστικό κομμάτι της Άρτας που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φράγμα. Ταυτόχρονα, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι εκτεθειμένες στα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, ενσωματώθηκαν δυο αντικρουόμενα κριτήρια, η ελαχιστοποίηση των καταστροφών λόγω της πλημμύρας (καταστροφές καλλιεργειών και αστικών κατασκευών) και η ελαχιστοποίηση του κατασκευαστικού κόστους των απαιτούμενων έργων (π.χ. αναχώματα). Για την υδραυλική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα HEC-RAS και LISFLOOD-FP, ενώ η βελτιστοποίηση έγινε με τον αλγόριθμο Surrogate-Enhanced Evolutionary Annealing-Simplex (SE-EAS).

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.

  [Μια προσέγγιση υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης σε λεκάνες σύνθετου καθεστώτος ροής]

  Η συνδυασμένη χρήση μοντέλων πρόγνωσης καιρού και υδρολογικών μοντέλων στις εκτιμήσεις πλημμυρικού κινδύνου αποτελεί μια καθιερωμένη τεχνική, με αρκετές επιτυχείς εφαρμογές παγκοσμίως. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα γνωστά συστήματα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης είναι εγκατεστημένα σε μεγάλα ποτάμια συνεχούς ροής. Η εμπειρία σε μεσαίας και μικρής κλίμακας λεκάνες, που συχνά πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, είναι πολύ περιορισμένη. Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι προοπτικές της υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης, με έμφαση σε δύο ζητήματα: (α) ποια προσέγγιση μοντέλου μπορεί να αναπαραστήσει με ακρίβεια την πολύπλοκη δυναμική λεκανών με έντονα μεταβαλόμμενη απορροή (διαλείπουσα ή εφήμερη), και (β) ποιος μετασχηματισμός των σημειακών προγνώσεων βροχής παρέχει τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις των χωρικά ολοκληρωμένων δεδομένων, που χρησιμοοποιούνται ως είσοδος στα ημικατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα. Χρησιμοποιώντας ως μελέτες περίπτωσης τη λεκάνη απορροής του Σαρανταπόταμου, στην ανατολική Ελλάδα (145 km2), και αυτής του Νέδοντα, στ ΝΔ Πελοπόννησο (120 km2), αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα της συνεχούς προσομοίωσης μέσω του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Αυτό πραγματοποιεί συνδυαστική μοντελοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων ροών και των αλληλεπιδράσεών τους (κατείσδυση, διήθηση, υπόγειες διαφυγές), που αποτελεούν βασικές διεργασίες σε λεκάνες που χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα της απορροής. Το μοντέλο βαθμονομήθηκε με βάση ωριαία δεδομένα παροχών σε δύο και τρεις υδρομετρικούς σταθμούς, αντίστοιχα, για μια περίοδο τριών ετών (2011-2014). Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε νε αναπαράξουμε τα πιο έντονα πλημμυρικά επειισόδια της περιόδου αυτής, αντικαθιστώντας την παρατηρημένη βροχή από σενάρια πρόγνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήσαμε διαδοχικές σημειακές προγνώσεις σε χρονικά διαστήματα έξι ωρών, που προήλθαν από το αριθμητικό μοντέλο καιρού WRF (Advanced Research version), το οποίο καταβιβάστηκε δυναμικά από την πρόγνωση της ~1o του GSF–NCEP/NOAA, διαδοχικά πρώτα στα ~18 km, μετά στα ~6 km και τελικά στην οριζόντια ανάλυση των 2x2 km2. Εξετάσαμε εναλλακτικές προσεγγίσεις χωρικής ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας ως αναφορά τους βροχομετρικούς σταθμούς των δύο λεκανών. Συνδυάζοντας διαδοχικές προγνώσεις βροχής στην κλίμακα της λεκάνης (μια μορφή πρόγνωσης τύπου ensemble), τρέξαμε το μοντέλο σε πρόγνωση για τη γέννηση τοχιών πρόγνωσης τηε ροής και σχετικών ορίων αβεβαιότητας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21920.99842

 1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Handling time-expensive global optimization problems through the surrogate-enhanced evolutionary annealing-simplex algorithm, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5923, European Geosciences Union, 2015.

  [Χειρισμός χρονοβόρων προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης με τον εξελικτικό αλγόριθμο ανόπτησης-απλόκου εμπλουτισμένο με υποκατάστατα μοντέλα]

  Σε προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, ο υπολογισμός της στοχικής συνάρτησης συνήθως απαιτεί την αρχική εκτέλεση ενός μοντέλου προσομοίωσης και εν συνεχεία την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι μεγάλοι χρόνοι προσομοίωσης μπορεί να θέσουν σοβαρά εμπόδια στη διαδικασία βελτιστοποίησης. Συχνά, για να παραχθεί μια λύση σε εύλογο χρόνο, ο χρήστης πρέπει να περιορίσει δραστικά του επιτρεπόμενο αριθμό αποτιμήσεων της στοχικής συνάρτησης, διακόπτωντας έτσι την αναζήτηση πολύ νωρίτερα από όσο απαιτεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος. Μια υποσχόμενη νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών είναι η χρήση τεχνικών υποκατάστατων μοντέλων εντός των αλγορίθμων ολικής βελτιστοποίησης. Εδώ εισάγουμε τον αλγόριθμο Surrogate-Enhanced Evolutionary Annealing-Simplex (SEEAS) που συνδυάζει την ισχύ των υποκατάστατων μοντέλων με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εξελικτικής μεθόδου ανόπτησης-απλόκου (Evolutionary Annealing-Simplex, EAS). Ο αλγόριθμος συνδυάζει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης (εξελικτική αναζήτηση, προσομοιωμένη ανόπτηση, και το σχήμα κατερχόμενου απλόκου), στις οποίες καίριες αποφάσεις καθοδηγούνται, εν μέρει, από αριθμητικές προσεγγίσεις της στοχικής συνάρτησης. Η επίδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου αξιολογείται έναντι άλλων που χρησιμοποιούν υποκατάστατα μοντέλα, σε θεωρητικές όσο και πρακτικές εφαρμογές (ήτοι συναρτήσεις ελέγχου και προβλήματα υδρολογικής βαθμονόμησης, αντίστοιχα), θέτοντας περιορισμένο προϋπολογισμό δοκιμών (από 100 έως 1000). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις σημαντικές δυνατότητες της μεθόδου SEEAS σε δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης, που εμπεριέχουν χρονοβόρες προσομοιώσεις.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.

  [Αποτίμηση μιας παραμετρικής μεθόδου για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε διάφορα κλίματα]

  Η δυνητική εξατμοδιαπνοή αποτελεί βασικό στοιχείο εισόδου των μοντέλων υδατικών πόρων, γεωργίας και περιβάλλοντος. Επί πολλές δεκαετίες, έχουν προταθεί πολυάριθμες προσεγγίσεις για τη συνεπή εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής για διάφορες χρονικές κλίμακες ενδιαφέροντος. Η πλέον καταξιωμένη είναι η εξίσωση Penman-Monteith, που είναι ωστόσο δύσκολη στην εφαρμογή της σε περιοχές φτωχές σε δεδομένα, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες παρατηρήσεις τεσσάρων μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου). Για τον λόγο αυτό, προτιμώνται σαφώς φειδωλά μοντέλα με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα εισόδου. Συνήθως, αυτά έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί σε συνγκεκριμένες υδροκλιματικές συνθήκες, ωστόσο όταν εφαρμόζονται σε διαφορετικά καθεστώτα παρέχουν πολύ λιγότερο αξιόπιστες (και σε κάποιες περιπτώσεις παραπλανητικές) εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη γενικευμένων μεθόδων που παραμένουν φειδωλές, σε όρους δεδομένων εισόδου και παραμετροποίησης, αλλά επιτέπουν ακόμη κάποιου είδους προσαρμογή των παραμέτρων τυς στις τοπικές συνθήκες, μέσω βαθμονόμησης. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε με πρόσφατη παραμευρική σχέση που βασίζεται σε μια απλοποιημένη διατύπωση της αυθεντικής έκφρασης των Penman-Monteith, η οποία απαιτεί μόνο δεδομένα μέσης ημερήσιας ή μηνιαίας θερμοκρασίας. Η μέθοδος αξιολογείται με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τόσο στη μηνιαία όσο και στην ημερήσια κλίμακα. Τα αποτελέσματα αυτή της εκτνούς ανάλυσης είναι πολύ ενθαρρυντικά, όπως προκύπτει από την εξαιρετικά υψηλή επίδοση της προτεινόμενης προσέγγισης στην επαλύθευση, για το σύνολο των δειγμάτων που εξετάζονται. Γενικά, το παραμετρικό μοντέλο υπερέχει όλων των καταξιωμένων μεθόδων της καθημερινής πρακτικής, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προσέγγιση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1512/1/documents/2014_IRLA_Parametric.pdf (740 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14004.24966

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.

  [Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης]

  Προτείνουμε ένα σχήμα τιμολόγησης για τον εμπλουτισμό της μακροοικονομικής επίδοσης συστημά