Γιώργος Καραβοκυρός

Διπλ. Πληροφορικής
G.Karavokiros@itia.ntua.gr
+30-2107722861

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 3. OpenMI Life
 4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 5. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας
 6. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. G. Moraitis, G.-K. Sakki, G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, P. Kossieris, I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, Exploring the cyber-physical threat landscape of water systems: A socio-technical modelling approach, Water, 15 (9), 1687, doi:10.3390/w15091687, 2023.
 2. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, G. Karavokiros, D. Bouziotas, and C. Makropoulos, Stress-testing alternative water quality sensor designs under cyber-physical attack scenarios, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 17, doi:10.3390/environsciproc2022021017, 2022.
 3. G. Moraitis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, D. Nikolopoulos, G. Karavokiros, D. Kalogeras, and C. Makropoulos, Assessing cyber-physical threats under water demand uncertainty, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 18, doi:10.3390/environsciproc2022021018, Οκτώβριος 2022.
 4. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, Quantifying failure for critical water Infrastructures under cyber-physical threats, Journal of Environmental Engineering, 146 (9), doi:10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001765, 2020.
 5. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, Cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks, Journal of Environmental Engineering, 146 (7), 04020061, doi:10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001722, 2020.
 6. G. Kochilakis, D. Poursanidis, N. Chrysoulakis, V. Varella, V. Kotroni, G. Eftychidis, K. Lagouvardos, C. Papathanasiou, G. Karavokiros, M. Aivazoglou, C. Makropoulos, and M. Mimikou, FLIRE DSS: A web tool for the management of floods and wildfires in urban and periurban areas, Open Geosciences, 8, 711–727, doi:10.1515/geo-2016-0068, 2016.
 7. G. Kochilakis, D. Poursanidis, N. Chrysoulakis, V. Varella, V. Kotroni, G. Eftychidis, K. Lagouvardos, C. Papathanasiou, G. Karavokiros, M. Aivazoglou, C. Makropoulos, and M. Mimikou, A web based DSS for the management of floods and wildfires (FLIRE) in urban and periurban areas, Environmental Modelling and Software, 86, 111–115, doi:10.1016/j.envsoft.2016.09.016, 2016.
 8. G. Karavokiros, A. Lykou, I. Koutiva, J. Batica, A. Kostaridis, A. Alves, and C. Makropoulos, Providing evidence-based, intelligent support for flood resilient planning and policy: the PEARL Knowledge Base, Water, 8 (9), 392, doi:10.3390/w8090392, 2016.
 9. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
 10. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
 11. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: A cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.
 2. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 3. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.
 4. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.
 5. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.
 6. D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, I. Koutiva, I. Tsoukalas, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, The PROCRUSTES testbed: tackling cyber-physical risk for water systems, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-14903, doi:10.5194/egusphere-egu21-14903, European Geosciences Union, 2021.
 2. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: Stress-testing platform for cyber-physical water distribution networks, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-19647, doi:10.5194/egusphere-egu2020-19647, 2020.
 3. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.
 4. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.
 5. G. Tzortzakis, E. Katsiri, G. Karavokiros, C. Makropoulos, and A. Delis, Tethys: sensor-based aquatic quality monitoring in waterways, 17th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 329–332, doi:10.1109/MDM.2016.56, Porto, 2016.
 6. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 7. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.
 8. G. Karavokiros, E. Baltas, and M. Mimikou, Identification of extreme weather phenomena in near real-time, 1st EWaS-MED International Conference, “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing natural and financial Environment”, Thessaloniki, 2013.
 9. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 10. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.
 11. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.
 12. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, Linking hydroinformatics tools towards integrated water resource systems analysis, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02096, doi:10.13140/RG.2.2.26619.92966, European Geosciences Union, 2006.
 13. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 14. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.
 15. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.
 16. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.

Presentations and publications in workshops

 1. Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων», Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.
 2. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.
 3. Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2006, Αθήνα, 2006.
 4. Γ. Καραβοκυρός, ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μοντέλο προσομοίωσης και βέλτιστης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.
 5. Α. Τσιτούρας, Α. Χριστοφίδης, Τ. Σμυρνής, Α. Πέππας, Ρ. Λημναίου, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τζιουβαλέκας, Χ. Πετσούλας, Γ. Καραβοκυρός, και Χ. Τσαντήλας, ChemicalSE: Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωγραφικής πληροφορίας και δεδομένων με αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού, 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2022.

Various publications

 1. Γ. Καραβοκυρός, Πόλεμος των Άστρων - Επεισόδιο Μηδέν, ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 16 September 2011.
 2. Γ. Καραβοκυρός, Προμηθέας Πυρφόρωφ (απόσπασμα), ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 15 July 2008.
 3. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση των πόρων για την ύδρευση της Αθήνας, Τα Νέα του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 65, 4–5, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

Research reports

 1. Α. Σίσκος, Γ. Καραβοκυρός, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.
 2. Α. Δ. Κούσης, Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Τεχνική έκθεση περιγραφής μετρητικού συστήματος τηλεμετάδοσης–επεξεργασίας δεδομένων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 77 pages, Μάρτιος 2012.
 3. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.
 5. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 6. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Ι. Βαζίμας, Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ - Υπολογιστικό Σύστηµα Προσοµοίωσης και Βέλτιστης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων - Οδηγίες Χρήσης - Έκδοση 4.0, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 144 pages, Ιανουάριος 2007.
 7. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Καραβοκυρός, Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 1, 144 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
 8. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 9, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
 9. Ι. Βαζίμας, Σ. Κοζάνης, B. Graff, και Γ. Καραβοκυρός, Έκθεση τελικού ελέγχου, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 18, 91 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.
 10. Α. Ευστρατιάδης, Α. Τέγος, Γ. Καραβοκυρός, Ι. Κυριαζοπούλου, και Ι. Βαζίμας, Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 16, 132 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.
 11. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 3.2) - Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 24, 142 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 12. Γ. Καραβοκυρός, και Σ. Κοζάνης, Λογισμικό εργαλείο σύνταξης εκθέσεων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 20, 60 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 13. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 14. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
 15. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13b, 25 pages, Αθήνα, Απρίλιος 2002.
 16. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13a, 21 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 17. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 18. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 14 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.
 19. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.
 20. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.
 21. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 22. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 2): Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 11, 84 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 23. Γ. Καραβοκυρός, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μανδέλλος, Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 40, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

Miscellaneous works

 1. Γ. Καραβοκυρός, Φοιτητολόγιο του ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – Οδηγίες Χρήσης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2008.
 2. Γ. Καραβοκυρός, Στατιστική ανάλυση φοιτητών Ακαδημαϊκών Ετών 1998-2007, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2007.
 3. G. Karavokiros, Hydronomeas - A Decision Support System for the Management of Water Resources, 14 pages, Αθήνα, 10 April 2003.
 4. Γ. Καραβοκυρός, Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης ΕΜΠ, 19 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2002.
 5. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας: Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. OpenMI Life

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2010

  Το Πρόγραμμα OpenMI-LIFE στοχεύει στην ενίσχυση εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ειδικότερα στην επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων. Το γεγονός αυτό απαιτεί αφενός ικανότητα πρόβλεψης των διαφορετικών διαδικασιών απορροής που ανταποκρίνονται σε προγραμματισμένα μέτρα και αφετέρου πρόβλεψη αλληλεπίδρασης των διαδικασιών αυτών. Η πρόγνωση επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μοντέλων ενώ πριν την ανάπτυξη του OpenMI, δεν υπήρχε γενικός, ανοικτός και πρακτικός μηχανισμός που να συνδέσει μοντέλα διαφορετικών διαδικασιών από διαφορετικούς προμηθευτές τα οποία να τρέχουν σε διαφορετικά μηχανήματα. Το έργο HarmonIT, χρηματοδοτούμενο από το FP5, ανέπτυξε μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή εφαρμογή Open Modelling Interface (Open-MI) η οποία επιλύει το δεδομένο περίπλοκο πρόβλημα. Το έργο OpenMI-LIFE θα επιδείξει κατά πόσο η εφαρμογή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί, να χρησιμοποιηθεί, να υποστηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο σε προβλήματα πραγματικής κλίμακας. Η επίδειξη αυτή θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις Αρχές που εδρεύουν σε δύο πιλοτικές λεκάνες ποταμών, τον Scheldt και τον Πηνειό. Επίσης θα παρουσιάσει την διαχείριση και εφαρμογή αιτημάτων δύο χρηστών για αλλαγές στο interface. Στόχος του έργου είναι η συνέχιση των διαδικασίες και των συστημάτων που επιδεικνύονται και βελτιώνονται και μετά το πέρας του έργου. Απώτερος στόχος είναι το Open-MI να γίνει το Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο μοντέλο που θα συνδέεται με τον τομέα του περιβάλλοντος.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 1999–Δεκέμβριος 2003

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Εξαιτίας του ξηρού κλίματος της ευρύτερης περιοχής, η Αθήνα έχει υποφέρει από συχνά φαινόμενα λειψυδρίας στη μακρά ιστορία της, αλλά πρόσφατα έχει αποκτήσει ένα αξιόπιστο υδροδοτικό σύστημα. Αυτό το πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, κύρια υδραγωγεία μήκους 350 km, 15 κύρια αντλιοστάσια και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Το σύστημα των υδατικών πόρων εξυπηρετεί και δευτερεύουσες χρήσεις όπως την άρδευση αγροτικών περιοχών και την ύδρευση γειτονικών πόλεων. H Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος, ανέθεσε το αυτό το ερευνητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1996–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της τρίτης φάσης είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. G. Moraitis, G.-K. Sakki, G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, P. Kossieris, I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, Exploring the cyber-physical threat landscape of water systems: A socio-technical modelling approach, Water, 15 (9), 1687, doi:10.3390/w15091687, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2289/1/documents/water-15-01687.pdf (2852 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/15/9/1687

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Bahmanova A., and N. Lace, Cyber risks: Systematic literature analysis, Proceedings of the 15th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2024), 177-184, doi:10.54808/IMCIC2024.01.177, 2024.

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, G. Karavokiros, D. Bouziotas, and C. Makropoulos, Stress-testing alternative water quality sensor designs under cyber-physical attack scenarios, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 17, doi:10.3390/environsciproc2022021017, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2251/1/documents/environsciproc-21-00017.pdf (1778 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/17

 1. G. Moraitis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, D. Nikolopoulos, G. Karavokiros, D. Kalogeras, and C. Makropoulos, Assessing cyber-physical threats under water demand uncertainty, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 18, doi:10.3390/environsciproc2022021018, Οκτώβριος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2250/1/documents/environsciproc-21-00018.pdf (933 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/18

 1. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, Quantifying failure for critical water Infrastructures under cyber-physical threats, Journal of Environmental Engineering, 146 (9), doi:10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001765, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2059/1/documents/ASCEEE.1943-7870.0001765.pdf (1889 KB)

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, Cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks, Journal of Environmental Engineering, 146 (7), 04020061, doi:10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001722, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2046/1/documents/ASCEEE.1943-7870.0001722.pdf (7383 KB)

 1. G. Kochilakis, D. Poursanidis, N. Chrysoulakis, V. Varella, V. Kotroni, G. Eftychidis, K. Lagouvardos, C. Papathanasiou, G. Karavokiros, M. Aivazoglou, C. Makropoulos, and M. Mimikou, FLIRE DSS: A web tool for the management of floods and wildfires in urban and periurban areas, Open Geosciences, 8, 711–727, doi:10.1515/geo-2016-0068, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1766/1/documents/FLIRE.pdf (1400 KB)

 1. G. Kochilakis, D. Poursanidis, N. Chrysoulakis, V. Varella, V. Kotroni, G. Eftychidis, K. Lagouvardos, C. Papathanasiou, G. Karavokiros, M. Aivazoglou, C. Makropoulos, and M. Mimikou, A web based DSS for the management of floods and wildfires (FLIRE) in urban and periurban areas, Environmental Modelling and Software, 86, 111–115, doi:10.1016/j.envsoft.2016.09.016, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1764/1/documents/FLIRE_paper.pdf (730 KB)

 1. G. Karavokiros, A. Lykou, I. Koutiva, J. Batica, A. Kostaridis, A. Alves, and C. Makropoulos, Providing evidence-based, intelligent support for flood resilient planning and policy: the PEARL Knowledge Base, Water, 8 (9), 392, doi:10.3390/w8090392, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1649/1/documents/water-08-00392.pdf (12503 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

  [Κλίμα, υδρολογία, ενέργεια, νερό: αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και αναζητώντας τη βιωσιμότητα]

  Από το 1990 έχουν δαπανηθεί τεράστια κονδύλια στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Αν και οι Επιστήμες της Γης, περιλαμβανομένων της κλιματολογίας και της υδρολογίας, έχουν ευνοηθεί σημαντικά, η πρόοδός τους αποδείχθηκε δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την προσπάθεια και τα κονδύλια, ίσως επειδή αυτές αντιμετωπίστηκαν ως επικουρικά «εργαλεία» για τις ανάγκες της επιχείρησης της κλιματικής αλλαγής παρά ως αυτόνομες επιστήμες. Την ίδια στιγμή, η έρευνα παραπλανημένα εστίασε περισσότερο στο «σύμπτωμα», ήτοι την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, παρά στην «αρρώστια», ήτοι τη μη βιωσιμότητα της ενεργειακής παραγωγής με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Το όχι μακρινό μέλλον ενέχει το πραγματικό ρίσκο μιας σοβαρής κοινωνικοοικονιμικής κρίσης, εκτός αν η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών γίνουν ο κανόνας. Απαιτείται ένα πλαίσιο δραστικών αλλαγών, στο οποίο το νερό θα παίξει κεντρικό ρόλο λόγω της μοναδικής του διασύνδεσης με όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την παραγωγή (υδροηλεκτρική, κύματα) και την αποθήκευση (για τις χρονικά κυμαινόμενες αιολικές και ηλιακές πηγές) έως την παραγωγή βιοκαυσίμων (άρδευση). Ο εκτεταμένος ρόλος του νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τους συνήθεις ρόλους του στις οικιακές, αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. Η υδρολογία, η επιστήμη του νερού στη Γη, οφείλει να κινηθεί προς ένα νέο πρότυπο και να ξανασκεφτεί δραστικά τις θεμελιώδεις αρχές της, οι οποίες παγιδεύτηκαν αδικαιολόγητα στους μύθους του 19ου αιώνα, ήτοι στις προσδιοριστικές θεωρίες και το ζήλο εξάλειψης της αβεβαιότητας. Καθοδήγηση παρέχεται από τη σύγχρονη στατιστική και κβαντική φυσική, που αναδεικνύει τον εγγενή χαρακτήρα της αβεβαιότητας/εντροπίας στη φύση, προωθώντας έτσι μια νέα κατανόηση και μοντελοποίηση των φυσικών διεργασιών, που είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νερού.

  Σημείωση:

  Ιστολόγια στα οποία έχει συζητηθεί το άρθρο: Climate science, Vertical news, Outside the cube.

  Ενημέρωση 2011-09-26: Το βίντεο από τη συζήτηση ανάμεσα σε Νομπελίστες φυσικούς με τίτλο “Climate Changes and Energy Challenges” (οργανώθηκε στο πλαίσιο του 2008 Meeting of Nobel Laureates at Lindau on Physics), η οποία αναφέρεται στην υποσημείωση 1 του άρθρου, ακόμη δεν είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο Larry Gould έχει αναρτήσει το ηχητικό ντοκουμέντο εδώ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/878/17/documents/hess-13-247-2009.pdf (1476 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-247-2009

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andréassian, V., C. Perrin, L. Berthet, N. Le Moine, J. Lerat, C. Loumagne, L. Oudin, T. Mathevet, M.-H. Ramos, and A. Valéry, HESS Opinions "Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models", Hydrology and Earth System Sciences, 13, 1757-1764, 2009.
  2. Hunt, D. V. L., I. Jefferson, M. R. Gaterell, and C. D. F. Rogers, Planning for sustainable utility infrastructure, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Urban Design and Planning, 162(DP4), 187-201, 2009.
  3. Makropoulos, C. K., and D. Butler, Distributed water infrastructure for sustainable communities, Water Resources Management, 24(11), 2795-2816, 2010.
  4. Jódar, J., J. Carrera, and A. Cruz, Irrigation enhances precipitation at the mountains downwind, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 2003-2010, 2010.
  5. #Ladanai, S., and J. Vinterbäck, Biomass for Energy versus Food and Feed, Land Use Analyses and Water Supply, Report 022, Swedish University of Agricultural Sciences, ISSN 1654-9406, Uppsala, 2010.
  6. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  7. #Montanari, A, Uncertainty of hydrological predictions, In: P. Wilderer (ed.) Treatise on Water Science, Vol. 2, 459–478, Oxford Academic Press, 2011.
  8. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
  9. Andrés-Doménech, I., A. Montanari and J. B. Marco, Efficiency of storm detention tanks for urban drainage systems under climate variability, Journal of Water Resources Planning and Management, 138 (1), 36-46, 2012.
  10. Montanari, A., Hydrology of the Po River: looking for changing patterns in river discharge, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3739-3747, doi:10.5194/hess-16-3739-2012, 2012.
  11. Voulvoulis, N., Water and sanitation provision in a low carbon society: The need for a systems approach, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(4), 041403, doi:10.1063/1.3665797, 2012.
  12. #Skaggs, R., K. A. Hibbard, T. C. Janetos, and J. S. Rice, Climate and energy-water-land system interactions, Technical report to the U.S. Department of Energy in Support of the National Climate Assessment, Report No. PNNL-21185, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, 152 pp., 2012.
  13. Gunasekara, N. K., S. Kazama, D. Yamazaki and T. Oki, The effects of country-level population policy for enhancing adaptation to climate change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 4429-4440, 2013.
  14. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  15. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  16. Thompson, S. E., M. Sivapalan, C. J. Harman, V. Srinivasan, M. R. Hipsey, P. Reed, A. Montanari and G. and Blöschl, Developing predictive insight into changing water systems: use-inspired hydrologic science for the Anthropocene, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 5013-5039, 2013.
  17. #Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Win4Life Conference, Tinos Island, Greece, 2013.
  18. Dette, H., and K. Sen, Goodness-of-fit tests in long-range dependent processes under fixed alternatives, ESAIM: Probability and Statistics, 17, 432-443, 2013.
  19. Ilich, N., An effective three-step algorithm for multi-site generation of stochastic weekly hydrological time series, Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 85-98, 2014.
  20. Jain, S., Reference climate and water data networks for India, Journal of Hydrologic Engineering, 20(4), 02515001, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001170, 2015.
  21. Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Desalination and Water Treatment, 53 (12), 3263-3271, doi:10.1080/19443994.2014.934106, 2015.
  22. #Rohli, R. V., Overview of applied climatology and water/energy resources, Selected Readings in Applied Climatology, R. V. Rohli and T. A. Joyner (editors), 144-155, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
  23. #Kim, S.S.H., J.D. Hughes, D. Dutta, and J. Vaze, Why do sub-period consistency calibrations outperform traditional optimisations in streamflow prediction? Proceedings of 21st International Congress on Modelling and Simulation, 2061-2067, Gold Coast, Australia, 2015.
  24. Kim, S. S. H., J. D. Hughes, J. Chen, D. Dutta, and J. Vaze, Determining probability distributions of parameter performances for time-series model calibration: A river system trial, Journal of Hydrology, 530, 361–371, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.073, 2015.
  25. Clark, C., Two rural temperature records in Somerset, UK, Weather, 70(10), 280-284, doi:10.1002/wea.2512, 2015.
  26. Tsonis, A. A., Randomness: a property of the mathematical and physical systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1591-1610, doi:10.1080/02626667.2014.992434, 2016.
  27. Di Baldassarre, G., L. Brandimarte, and K. Beven, The seventh facet of uncertainty: wrong assumptions, unknowns and surprises in the dynamics of human-water systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1748-1758, doi:10.1080/02626667.2015.1091460, 2016.
  28. Chrs, C. C., Models, the establishment, and the real world: Why do so many flood problems remain in the UK?, Journal of Geoscience and Environment Protection, 5, 44-59, doi:10.4236/gep.2017.52004, 2017.
  29. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  30. Madani, E. M., P. E. Jansson, and I. Babelon, Differences in water balance between grassland and forest watersheds using long-term data, derived using the CoupModel, Hydrology Research, 49(1), 72-89, doi:10.2166/nh.2017.154, 2018.
  31. #Oliveira da Silva Araújo, R. C., L. Gomes Lourenço, O. Siena, and C. A. da Silva Müller, Inovação e sustentabilidade na produção e uso de energia: uma meta-análise, Sustentabilidade e Responsabilidade Social em Foco – Volume 4, Capítulo 3, Organização Editora Poisson, doi:10.5935/978-85-93729-64-5.2018B001, 2018.
  32. Biondi, D., and E. Todini, Comparing hydrological post‐processors including ensembles predictions into full predictive probability distribution of streamflow, Water Resources Research, 54(12), 9860-9882, doi:10.1029/2017WR022432, 2018.
  33. Dahlke, H. E., G. T. LaHue, M. R. L. Mautner, N. P. Murphy, N. K. Patterson, H. Waterhouse, F. Yang, and L. Foglia, Managed aquifer recharge as a tool to enhance sustainable groundwater management in California: Examples from field and modeling studies, Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection, 3, 215-275, doi:10.1016/bs.apmp.2018.07.003, 2018.
  34. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.
  35. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  36. Ayzel, G., L. Kurochkina, and S. Zhuravlev, The influence of regional hydrometric data incorporation on the accuracy of gridded reconstruction of monthly runoff, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2020.1762886, 2020.
  37. Yang, W., F. Jin, Y. Si, and Z. Li, Runoff change controlled by combined effects of multiple environmental factors in a headwater catchment with cold and arid climate in northwest China, Science of The Total Environment, 756, 143995, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143995, 2021.
  38. Kourgialas, N. N., A critical review of water resources in Greece: The key role of agricultural adaptation to climate-water effects, Science of the Total Environment, 775, 145857, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145857, 2021.
  39. #Eslamian S., and S. Parvizi, Engineering Hydrology: Impact on Sustainable Development, Climate Action, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Özuyar P.G., Wall T. (eds), Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-319-71063-1_134-1, 2021.
  40. Lemonis, A. S. Skroufouta, and E. Baltas, An economic evaluation towards sustainability: The case of a hybrid renewable energy system in Greece, American Journal of Environmental and Resource Economics, 7(1), 37-47, doi:10.11648/j.ajere.20220701.15, 2022.
  41. Cui, Y., J. Jin, X. Bai, S. Ning, L. Zhang, C. Wu, and Y. Zhang, Quantitative evaluation and obstacle factor diagnosis of agricultural drought disaster risk using connection number and information entropy, Entropy, 24(7), 872, doi:10.3390/e24070872, 2022.
  42. Antwi, K., G. Adu, S. Adu, and J. Appiah-Yeboah, Physical and fuel properties of Bambusa Vulgaris of different age groups and their effect on producing biofuel, South-East European Forestry, 13(1), 53-64, doi:10.15177/seefor.22-05, 2022.
  43. Caixeta F., A. M. Carvalho, P. Saraiva, and F. Freire, Sustainability-focused excellence: A novel model integrating the water-energy-food nexus for agro-industrial companies, Sustainability, 14(15), 9678, doi:10.3390/su14159678, 2022.
  44. Angelakis, A. N., J. Krasilnikoff, and V. A. Tzanakakis, Evolution of water technologies and corresponding philosophy and sciences focusing on the Hellenic world through the millennia, Water, 14, 3149, doi:10.3390/w14193149, 2022.
  45. Li, C., J. Hao, G. Zhang, H. Fang, Y. Wang, and H. Lu, Runoff variations affected by climate change and human activities in Yarlung Zangbo River, southeastern Tibetan Plateau, Catena, doi:10.1016/j.catena.2023.107184, 2023.
  46. Jorquera, J., and A. Pizarro, Unlocking the potential of stochastic simulation through Bluecat: Enhancing runoff predictions in arid and high‐altitude regions, Hydrological Processes, 37(12), e15046, doi:10.1002/hyp.15046, 2023.
  47. De León Pérez, D., R. Acosta Vega, S. Salazar Galán, J. Á. Aranda, and F. Francés García, Toward systematic literature reviews in hydrological sciences, Water, 16(3), 436, doi:10.3390/w16030436, 2024.

 1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας. Το ΣΥΑ περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος. Τα μοντέλα, στα οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, οργανώνονται σε δύο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι ένας στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής που, βάσει ανάλυσης της ιστορικής υδρολογικής πληροφορίας, γεννά χρονοσειρές προσομοίωσης και πρόγνωσης των δεδομένων εισόδου του υδροσυστήματος. Η δεύτερη συνιστώσα επιτρέπει την αναλυτική μελέτη του υδροσυστήματος κάτω από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης, υλοποιώντας τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο αυτής της νέας μεθοδολογίας πραγματοποιεί την κατανομή των υδατικών πόρων στις διαφορετικές συνιστώσες του συστήματος, διατηρώντας μικρό αριθμό μεταβλητών ελέγχου και μειώνοντας έτσι τον υπολογιστικό φόρτο, ακόμη και για σύνθετα υδροσυστήματα όπως το υπό μελέτη. Πολλαπλοί και ανταγωνιστικοί στόχοι και περιορισμοί με διαφορετικές προτεραιότητες μπορούν να οριστούν, οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αξιοπιστία και διακινδύνευση, το συνολικό μέσο λειτουργικό κόστος και τη συνολική ασφαλή απόληψη του συστήματος. Το ΣΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του και τα αποτελέσματά του, ορισμένα από τα οποία δίνονται περιληπτικά στο άρθρο, έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης του υδροσυστήματος.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/579/2/documents/2001PCEAthensDSS.pdf (604 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00106-2

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. de Kok, J.-L., and H. G. Wind, Design and application of decision-support systems for integrated water management: lessons to be learnt, Physics and Chemistry of the Earth, 28(14-15), 571-578, 2003.
  2. #Xu, C., Huang, Q., Zhao, M., and Tian, F., Economical operation of hydropower plant based on self-adaptive mutation evolutionary programming, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vol. 6, 5646-5648, 2004.
  3. Parcharidis, I., E. Lagios, V. Sakkas, D. Raucoules, D. Feurer, S. Le Mouelic, C. King, C. Carnec, F. Novali, A. Ferretti, R. Capes, and G. Cooksley, Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques, Earth Planets Space, 58(5), 505-513, 2006.
  4. #Makropoulos, C., Decision support tools for water demand management, Water Demand Management, D. Butler and F.A. Memon (eds.), IWA Publishing, 331-353, 2006.
  5. #Othman, F., and M. Naseri, Decision support systems in water resources management, Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 1772-1780, Nusa Dua, Bali, 2008.
  6. Kizito, F., H. Mutikanga, G. Ngirane-Katashaya, and R. Thunvik, Development of decision support tools for decentralised urban water supply management in Uganda: An Action Research approach, Computers, Environment and Urban Systems, 33(2), 122-137, 2009.
  7. #Comas, J., and M. Poch, Decision support systems for integrated water resources management under water scarcity, Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, S. Sabater and D. Barcelo (eds.), The Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
  8. Silva-Hidalgo, H., I. R. Martín-Domínguez, M. T. Alarcón-Herrera, and A. Granados-Olivas, Mathematical modelling for the integrated management of water resources in hydrological basins, Water Resources Management, 23 (4), 721-730, 2009.
  9. #Wang, B., and H. Cheng, Regional environmental risk management decision support system based on optimization model for Minhang District in Shanghai, Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 1, 14-17, 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 2010.
  10. #Zhang, R., J. Wei, J. Lu, and G. Zhang, A Decision Support System for Ore Blending Cost Optimization Problem of Blast Furnaces, In: G. Phillips-Wren et al. (Eds.), Advances in Intelligent Decision Technologies, Smart Innovation, Systems and Technologies, 1(4), III, 143-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
  11. #Καρύμπαλης, Ε., Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο, Γεωγραφίες, 15, 75-93, 2010.
  12. Sechi, G. M., and A. Sulis, Drought mitigation using operative indicators in complex water systems, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(3-5), 195-203, 2010.
  13. Zhang, R., J. Lu, and G. Zhang, A knowledge-based multi-role decision support system for ore blending cost optimization of blast furnaces, European Journal of Operational Research, 215(1), 194-203, doi: 10.1016/j.ejor.2011.05.037, 2011.
  14. Gallardo, M. M., P. Merino, L. Panizo, and A. Linares, A practical use of model checking for synthesis: generating a dam controller for flood management, Software: Practice and Experience, 41(11), 1329-1347, DOI: 10.1002/spe.1048, 2011.
  15. Zeng, Y., Y. Cai, P. Jia, and H. Jee, Development of a web-based decision support system for supporting integrated water resources management in Daegu City, South Korea, Expert Systems with Applications, 39(11), 10091-10102, 2012.
  16. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  17. Zhang, X. Q., H. Gao, and X. Yu, A multiobjective decision framework for river basin management, Applied Mechanics and Materials, 238, 288-291, 2012.
  18. Ge, Y., X. Li, C. Huang, and Z. Nan, A decision support system for irrigation water allocation along the middle reaches of the Heihe River Basin, Northwest China, Environmental Modelling & Software, 47, 182-192, 2013.
  19. Adewumi, J. R., A. A. Ilemobade, and J. E. van Zyl, Application of a multi-criteria decision support tool in assessing the feasibility of implementing treated wastewater reuse, International Journal of Decision Support System Technology, 5(1), 1-23, 2013.
  20. Sahoo, S. N., and P. Sreeja, A review of decision support system applications in flood management, International Journal of Hydrology Science and Technology, 3, 206–220, 2013.
  21. #Aher, P. D., J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, and S. A. Sawant, Information system for integrated watershed management using remote sensing and GIS, Remote Sensing Applications in Environmental Research, 17-34, Society of Earth Scientists Series, 2014.
  22. Nouiri, I., Multi-objective tool to optimize the water resources management using genetic algorithm and the Pareto optimality concept, Water Resources Management, 28(10), 2885-2901, 2014.
  23. Heracleous, C., Z. Zinonos, and C. Panayiotou, Water supply optimization: An IPA approach, IFAC Proceedings Volumes: 12th IFAC/IEEE Workshop on Discrete Event Systems, 47(2), 265-270, doi:10.3182/20140514-3-FR-4046.00088, 2014.
  24. #Heidari A., and E. Bozorgzadeh, Decision Support System for water resources planning in Karun river basin, International Symposium on Dams in a Global Environmental Challenges, 35-45, Bali, Indonesia, 2014.
  25. Stefanovic, N., I. Radojevic, A. Ostojic, L. Comic, and M. Topuzovic, Composite web information system for management of water resources, Water Resources Management, 29(7), 2285-2301, doi:10.1007/s11269-015-0941-y, 2015.
  26. Nouiri, I., F. Chemak, D. Mansour, H. Bellali, J. Ghrab, J. Baaboub, and M. K. Chahed, Impacts of irrigation water management on consumption indicators and exposure to the vector of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL) in Sidi Bouzid, Tunisia, International Journal of Agricultural Policy and Research, 3(2), 93-103, doi:10.15739/IJAPR.031, 2015.
  27. Nouiri , I., M. Yitayew, J. Maßmann, and J. Tarhouni, Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management, Water Resources Management, 29(14), 5353-5375, doi:10.1007/s11269-015-1122-8, 2015.
  28. Khairy, M. F. A., M. M. Tawfik, and M. Attaya, Tools for enhancing crop patterns in the summer season in middle delta of Egypt, 20th Annual Conference of Misr. Soc. of Ag. Eng., 367-386, Egypt, 2015.
  29. Wang, G., S. Mang, H. Cai, S. Liu, Z. Zhang, L. Wang, and J. L. Innes, Integrated watershed management: evolution, development and emerging trends, Journal of Forestry Research, 27(5), 967–994, doi:10.1007/s11676-016-0293-3, 2016.
  30. #Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.
  31. #Payano, R., J.A. Pascual-Aguilar, and I. de Bustamante, Criterios para la incorporación de la información sobre usos del suelo en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones sobre Patrimonio Hidráulico, Nuevas perspectivas de la Geomática aplicadas al estudio de los paisajes y el patrimonio hidráulico (Geomatics: New perspectives for the study of water landscapes and cultural heritage), J.A. Pascual-Aguilar, J. Sanz, and I. de Bustamante (eds.), Centro para el Conocimiento del Paisaje-Civilscape, 2017.
  32. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32(15), 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  33. Kazak, J. K., J. Chruściński, and S. Szewrański, The development of a novel decision support system for the location of green infrastructure for stormwater management, Sustainability, 10(12), 4388; doi:10.3390/su10124388, 2018.
  34. Heidari, A., Application of multidisciplinary water resources planning tools for two of the largest rivers of Iran, Journal of Applied Water Engineering and Research, 6(2), 150-161, doi:10.1080/23249676.2016.1215271, 2018.
  35. Ghobadi M., and H. S. Kaboli, Developing a Web-based decision support system for reservoir flood management, Journal of Hydroinformatics, 22(3), 641-662, doi:10.2166/hydro.2020.185, 2020.
  36. Poursanidis, D., S. Kalogirou, E. Azzurro, V. Parravicini, M. Barich, and H. zu Dohna, Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea, Marine Pollution Bulletin, 154, 111054, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111054, 2020.
  37. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.
  38. Alamanos, A., A. Rolston, and G. Papaioannou, Development of a decision support system for sustainable environmental management and stakeholder engagement, Hydrology, 8(1), 40, doi:10.3390/hydrology8010040, 2021.
  39. Izady, A., A. Joodavi, M. Ansarian, M. Shafiei, M. Majidi, K. Davary, A. N. Ziaei, H. Ansari, M. R. Nikoo, A. Al-Maktoumi, M. Chen, and O. Abdalla, A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 56-77, doi:10.2166/hydro.2021.081, 2022.
  40. Xu, H. A. Berres, Y. Liu, M. R. Allen-Dumas, and J. Sanyal, An overview of visualization and visual analytics applications in water resources management, Environmental Modelling & Software, 153, 105396, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105396, 2022.
  41. Ma, Q., and P. Gourbesville, Integrated water resources management: A new strategy for DSS development and implementation, River, 1(2), 189-206, doi:10.1002/rvr2.17, 2022.
  42. Dehghanisanij, H., S. Emami, A. Nourjou, and V. Rezaverdinejad, Investigating the compatibility of an irrigation decision support system with water rights and allocation in a selected irrigation network, Irrigation and Drainage, doi:10.1002/ird.2934, 2024.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  Αναπτύχθηκε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για διαχείριση υδατικών πόρων, το οποίο εστιάζεται σε συστήματα ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού. Το λογισμικό εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για υδροσυστήματα με πολλές χρήσεις νερού και λειτουργικούς στόχους, αντιμετωπίζοντας τα πολύπλοκα συστήματα πολλών ταμιευτήρων ως ολότητες. Το μαθηματικό πλαίσιο βασίζεται στο σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η κύρια ιδέα συνίσταται στην παραμετρική διατύπωση των κανόνων λειτουργίας των ταμιευτήρων και άλλων συνιστωσών (π.χ. υδροηλεκτρικών σταθμών). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη δραστική μείωση του αριθμού των μεταβλητών απόφασης, κάνοντας εφικτό τον εντοπισμό της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης, η οποία μεγιστοποιεί την απόδοση του συστήματος και ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση των διαχειριστικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές τεχνολογίας λογισμικού. Είναι προσαρμόσιμο σε ευρύ φάσμα συστημάτων υδατικών πόρων και ο στόχος του είναι να υποστηρίζει επιχειρήσεις και αρχές που σχετίζονται με το νερό και την ενέργεια. Ήδη, έχει εφαρμοστεί σε δύο από τα πιο πολύπλοκα υδροσυστήματα της Ελλάδας, την πρώτη φορά ως εργαλείο σχεδιασμού και τη δεύτερη ως εργαλείο διαχείρισης.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Liu, C.W., Decision support system for managing ground water resources in the Choushui River alluvial in Taiwan, Journal of the American Water Resources Association, 40 (2), 431-442, 2004.
  2. #Chen, Y., and J. Hu, A decision support system for multireservoir system operation of Upper Yellow River, Proceedings of the 6th International Conference on Hydroinformatics (eds. Liong, S.-Y., K.-K. Phoon, and V. Babovic), IWA, 2004
  3. #Bravo, J. M., W. Collischonn and J. V. Pilar, Otimização da operação de reservatórios: Estado da Arte, Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, João Pessoa, 2005.
  4. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar & C. Depettris, Técnica de parametrización, simulación y optimización para definición de reglas de operación en repressa, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2006, Universidad Nacional Del Nordeste, 2006.
  5. Srinivas, V.V., and K. Srinivasan, Hybrid matched-block bootstrap for stochastic simulation of multiseason streamflows, Journal of Hydrology, 329(1-2), 2006.
  6. #McCartney, M.P. and S. Awulachew, Improving dam planning and operation in the Nile Basin through the use of decision support systems, Proceedings of the Nile Basin Development Forum, 2006.
  7. #McCartney, M.P., Decision Support Systems for Large Dam Planning and Operation in Africa, IWMI Working Paper 119, 47 pp. International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 2006.
  8. #Bravo, J.M., W. Collischonn, J.V. Pilar, and C.E.M. Tucci, Otimização de regras de operação de reservatórios utilizando um algoritmo evolutivo, Anais do I Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, ABRH, 2006.
  9. #Bravo, J. M., W. Collischonn, and J. V. Pilar, Optimización de la operación de una represa con múltiples usos utilizando un algoritmo evolutivo, Anales del IV Congreso argentino de presas y aprovechamientos hidroeléctricos, CADP, 2006.
  10. #Bravo, J. M., W. Collischonn, C. E. M. Tucci, and B. C. da Silva, Avaliação dos benefícios da previsão meteorológica na operação de reservatórios com usos múltiplos, Concurso I Prêmio INMET de Estudos sobre os Benefícios da Meteorologia para o Brasil, 2006.
  11. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, B. C. da Silva, and C. E. M. Tucci, Evaluación de los beneficios de la previsión de caudal en la Operación de una represa, Anales del XXI congreso Nacional del Agua, 2007.
  12. #Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, and C. E. M. Tucci, Influência da capacidade de regularização de reservatórios nos benefícios da previsão de vazão de longo prazo, Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, ABRH, 2007.
  13. Bravo, J. M., W. Collischonn, J. V. Pilar, and C. E. M. Tucci, Otimização de regras de operação de reservatórios com incorporação da previsão de vazão, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 13(1), 181-196, 2008.
  14. Celeste, A. B, and Billib, M., Evaluation of stochastic reservoir operation optimization models, Advances in Water Resources, 32(9), 1429-1443, 2009.
  15. Alemu, E. T., R. N. Palmer, A. Polebitski, and B. Meaker, Decision support system for optimizing reservoir operations using ensemble streamflow predictions, Journal of Water Recourses Planning and Management, 137(1), 72-82, 2011.
  16. Obolewskia, K., E. SkorbiŁowiczb, M. SkorbiŁowiczb, K. Glińska-Lewczukc, A. M. Asteld, and A. Strzelczake, The effect of metals accumulated in reed (Phragmites australis) on the structure of periphyton, Ecotoxicology and Environmental Safety, 74(4), 558-568, 2011.
  17. Kinyanjui, B. K., A. N. Gitau, and M. K. Mang’oli, Power development planning models in East Africa, Strategic Planning for Energy and the Environment, 31(1), 43-55, 2011.
  18. #McCartney, M., and G. Lacombe, Review of water resource and reservoir planning models for use in the Mekong, Mekong MK1 project on optimizing reservoir management for livelihoods, 24 pp., CGIAR Challenge Program on Water and Food, 2011.
  19. Ortega-Gaucin, D., Reglas de operación para el sistema de presas del Distrito de Riego 005 Delicias, Chihuahua, México, Ingeniería Agrícola y Biosistemas, 4(1), 31-39, 2012.
  20. Bianucci, P., A. Sordo-Ward, J. I. Pérez, J. García-Palacios, L. Mediero and L. Garrote, Risk-based methodology for parameter calibration of a reservoir flood control model, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 965-981, 2013.
  21. Cavallo, A., A. Di Nardo, G. De Maria and M. Di Natale, Automated fuzzy decision and control system for reservoir management, Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, 62(4), 189-204, 2013.
  22. Donia, N., Aswan High Dam reservoir management system, Journal of Hydroinformatics, 15(4), 1491-1510, 2013.
  23. Arunkumar, R., and V. Jothiprakash, Evaluation of a multi-reservoir hydropower system using a simulation model, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 20 (2), 177-187, 2014.
  24. Latorre, J., S. Cerisola, A. Ramos, A. Perea, and R. Bellido, Coordinated hydropower plant simulation for multireservoir systems, Journal of Water Resources Planning and Management, 140(2), 216–227, 2014.
  25. Asadzadeh, M., S. Razavi, B. A. Tolson, and D. Fay, Pre-emption strategies for efficient multi-objective optimization: Application to the development of Lake Superior regulation plan, Environmental Modelling and Software, 54, 128-141, 2014.
  26. #Meseguer, J., G. Cembrano, J. M. Mirats, and E. Bonada, Optimizing operating rules of multiple source water supply systems in terms of system reliability and resulting operating costs: survey of simulation-optimization modeling approaches based on general purpose tools, 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, 2014.
  27. Da Hora, M. A. G. M., and L. F. L. Legey, Water resource conflict in the Amazon Region: The case of hydropower generation and multiple water uses in the Tocantins and Araguaia river basins, The Global Journal of Researches in Engineering, 15(2), 2015.
  28. Oliveira, I. A., and A. B. Celeste, Operação de reservatório sergipano via curvas-guia parametrizadas por modelo de simulação-otimização, Scientia cum Industria, 4(3), doi:10.18226/23185279.v4iss3p154, 2016.
  29. Müller, R., and N. Schütze, Multi-objective optimization of multi-purpose multi-reservoir systems under high reliability constraints, Environmental Earth Sciences, 75:1278, doi:10.1007/s12665-016-6076-5, 2016.
  30. Celeste, A. B., and L. A. Ventura, Simple simulation–optimisation vs SDP for reservoir operation, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management, 170(3), 128–138, doi:10.1680/jwama.15.00018, 2017.
  31. #Venkatesh, J., G. Chandrasekhar, I. V. Muralikrishna, and R. S. Dwivedi, Decision support system for optimization of multi-purpose reservoir system operations: a review, 17th ESRI India User Conference 2017, Delhi, 2017.
  32. Arunkumar, R., and V. Jothiprakash, Evaluating a multi-reservoir system for sustainable integrated operation using a simulation model, Sustainable Water Resources Management, 4, 981-990, doi:10.1007/s40899-017-0201-9, 2018.
  33. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32(15), 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  34. Lei, X., Q. Tan, X. Wang, H. Wang, X. Wen, C. Wang, and Z.-W. Zhang, Stochastic optimal operation of reservoirs based on copula functions, Journal of Hydrology, 557, 265-275, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.038, 2018.
  35. Rozos, E., An assessment of the operational freeware management tools for multi-reservoir systems, Water Science and Technology: Water Supply, 19(4), 995-1007, doi:10.2166/ws.2018.169, 2019.
  36. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.
  37. Zhao, Q. D. Li, and X. Cai, Online generic diagnostic reservoir operation tools, Environmental Modelling & Software, 135, 104918, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104918, 2021.
  38. Bayesteh, M., and A. Azari, Stochastic optimization of reservoir operation by applying hedging rules, Journal of Water Resources Planning and Management, 147(2), doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001312, 2021.
  39. Parvez, I., J. Shen, I. Hassan, and N. Zhang, Generation of hydro energy by using data mining algorithm for cascaded hydropower plant, Energies, 14(2), 298, doi:10.3390/en14020298, 2021.
  40. Alamanos, A., A. Rolston, and G. Papaioannou, Development of a decision support system for sustainable environmental management and stakeholder engagement, Hydrology, 8(1), 40, doi:10.3390/hydrology8010040, 2021.
  41. Tsai, S., S. Lee, Z. Zou, and T. Chu, The competitions, negotiations, and collaborations of regional integration: A perspective on sustainable management of water resources in Pingtung Plain, Taiwan, Sustainability, 14(5), 3040, doi:10.3390/su14053040, 2022.
  42. Kuritza, J. C., M. Kempka, M. D. Pra, J. M. Bravo, and M. Marques, Sizing of pipeline and reservoir in water pumping systems based on the optimization of operating rules, Revista DAE, 70(236), 167-181, doi:10.36659/dae.2022.04, 2022.
  43. Jalilian, A., M. Heydari, A. Azari, and S. Shabanlou, Extracting optimal rule curve of dam reservoir base on stochastic inflow, Water Resources Management, 36, 1763-1782,doi:10.1007/s11269-022-03087-3, 2022.
  44. Camelo, D. A., F. de Assis de Souza Filho, and V. C. Porto, Collaborative modeling to construct a hedging policy for drought management in reservoir systems, Journal of Water Resources Planning and Management, 149(1), doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001632, 2023.
  45. Bajelani, S., S. Shabanlou, F. Yosefvand, M. A. Izadbakhsh, and A. Rajabi, Optimal exploitation of water resources by using new Multi-Objective Reptile Search Algorithm (MORSA), Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-024-03884-y, 2024.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: A cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Εξαιτίας της έντονα κατακερματισμένης γεωμορφολογίας της, η Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες υδρολογικές λεκάνες μικρής και μεσαίας κλίμακας, στις οποίες το έδαφος συχνά είναι απότομο και το καθεστώς ροής εφήμαρο. Αυτές συνήθως πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, που περισασιακά προκαλούν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτει υδρομετρικές υποδομές που να παρέχουν συστηματικά υδρομετρικά δεδομένα σε λεπτές χρονικές κλίμακες. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών πλημμυρών, που κατά κανόνα χρησιμοποιούν απλοποιητικές προσεγγίσεις για μη αξοπλισμένες λεκάνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότηταες με επαρκή λεπτομέρεια. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις του πλημμυρικού κινδύνου – ένα βασικό ζήτημα της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ – είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις μετρητικές υποδομές, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες τελε-ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ εγκαταστήσαμε πρόσφατα και έχουμε θέσεις σε λειτουργία, ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο σε τέσσερις πιλοτικές λεκάνες, που περιλαμβάνει αυτόματους σταθμούς, το οποίο συνδέεται και υποστηρίζεται από σχετικές εφαρμογές λογισμικού. Οι υδρομετρικού σταθμοί μετρούν τη στάθμη, χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς παλμούς 50-kHz ή πιεζομετρικούς αισθητήρες, ή τόσο τη στάθμη (πιεζομετρικά) όσο και την ταχύτητα, μέσω ακουστικού ραντάρ Doppler. Όλες οι μετρήσεις διορθώνονται με βάση τη θερμοκρασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν τη θερμοκρασία αέρα, ίεση, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, και βροχόπτωση. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω GPRS ή μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Το μετρητικό δίκτυο υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση, οπτικοποίηση και διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων (ENHYDRIS), ένα εργαλείο λογισμικού για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (HYDROGNOMON), καθώς και ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης πλημμυρών (HYDROGEIOS). Οι καταγραφόμενες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα είναι επιχειρησιακό και η λειτουργικότητά του υλοποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για χρήση του σε πληθώρα εφαρμογών στον χώρο της μέτρησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μελέτη περίπτωσης που επιδεικνύεται σε αυτή την εργασία.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1117/12.2028621

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Damte, F., B. G. Mariam, M. Teshome, T. K. Lohani, G. Dhiman, and M. Shabaz, Computing the sediment and ensuing its erosive activities using HEC-RAS to surmise the flooding in Kulfo River in Southern Ethiopia, World Journal of Engineering, 18(6), 948-955, doi:10.1108/WJE-01-2021-0002, 2021.
  2. Mahamat Nour, A., C. Vallet-Coulomb, J. Gonçalves, F. Sylvestre, and P. Deschamps, Rainfall-discharge relationship and water balance over the past 60 years within the Chari-Logone sub-basins, Lake Chad basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 1008242021, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100824, 2021.

 1. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.

  [Καθορισμός σεναρίων διαχείρισης για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας]

  Συζητείται η διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων, έχοντας ως βάση την περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η διαδικασία σχηματοποίησης ενός πραγματικού υδροσυστήματος σε μορφή μοντέλου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν ένα σενάριο, στα οποία περιλαμβάνονται οι υδρολογικές συνθήκες, η ζήτηση νερού, οι λειτουργικοί περιορισμοί, οι στόχοι και οι προτεραιότητές τους, οι αντικειμενικοί σκοποί της διαχείρισης, και οι μεθοδολογικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3135.7684

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.

  [Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στα συστήματα ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού. Το λογισμικό εργαλείο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για υδροσυστήματα με πολλαπλές, συνήθως αλληλοσυγκρουόμενες, χρήσεις νερού και πολλαπλούς λειτουργικούς στόχους, και να αντιμετωπίζει τα συστήματα ταμιευτήρων ως ολότητες. Το μαθηματικό του πλαίσιο είναι το πρωτότυπο σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Κύρια ιδέα του είναι η παραμετρική έκφραση των κανόνων λειτουργίας των ταμιευτήρων και των άλλων έργων (π.χ. σταθμών παραγωγής ενέργειας). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των μεταβλητών απόφασης, κάνοντας έτσι εφικτό τον εντοπισμό της βέλτιστης διαχειριστικής πολιτικής, η οποία μεγιστοποιεί την απόδοση του συστήματος και το λειτουργικό όφελος, ή/και ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση που σχετίζεται με τις διαχειριστικές αποφάσεις. Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν προχωρημένες τεχνικές πληροφορικής. Όπως έδειξαν δύο λεπτομερείς εφαρμοσμένες μελέτες, το εργαλείο είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος υδροσυστημάτων και έτσι μπορεί να είναι χρήσιμο σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.

  Σημείωση:

  Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Σχετικές εργασίες:

  • [11] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3528.9848

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Xenos, D., C. Karopoulos and E. Parlis, Modern confrontation of the management of Athens' water supply system, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 952-958, 2001.
  2. #Zeitoun, D. G., and A. J. Mellout, Decision support systems based on automatic water balance computation for groundwater management planning – The case of Israel’s coastal aquifer, Geoinformatics for Natural Resource Management, Joshi, P. K., P. Pani, S. N. Mohapartra, and T. P. Singh (eds.), Ch. 7, 634 pp., Nova Science Publishers Inc., New York, 2009.
  3. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Towards the optimization of water resource use in the Upper Blue Nile river basin, European Water, 60, 61-66, 2017.

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.

  Το έργο της βέλτιστης διαχείρισης ενός συστήματος ταμιευτήρων καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκο όταν υπάρχει ανταγωνισμός στις χρήσεις νερού όπως η ύδρευση, η άρδευση, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας αποτελεί ένα λογισμικό εργαλείο, κατάλληλο για την προσομοίωση και αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης υδατικών πόρων σε υδροσυστήματα πολλαπλών στόχων. Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται σε πρόσφατη εισαγωγή και θεωρητική ανάπτυξη παραμετρικών κανόνων λειτουργίας συστημάτων ταμιευτήρων. Η υλοποίηση στον Υδρονομέα έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να είναι δυνατή η προσαρμογή του μοντέλου σε ένα ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων και αφετέρου να προσομοιώνεται πιστά η πραγματικότητα, συνυπολογίζοντας όλους τους φυσικούς, λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς και λοιπούς περιορισμούς. Ο Υδρονομέας περιλαμβάνει υποσυστήματα λειτουργικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης ως προς τις καταναλωτικές και ενεργειακές χρήσεις του νερού, καθώς και υποσύστημα γραφικής απεικόνισης. Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε κι ελέγχθηκε στο υδροσύστημα που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα και υπό κατασκευή έργα στον Αχελώο, τη σχεδιαζόμενη εκτροπή και τα συναφή έργα στη Θεσσαλία.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Σχετικές εργασίες:

  • [15] Μεταγενέστερη και πληρέστερη εργασία που αναφέρεται στην έκδοση 2 του λογισμικού, η οποία βασίζεται σε πιο προχωρημένη μεθοδολογία βελτιστοποίησης.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4053.2724

 1. D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.

  [Απλό σχήμα στοχαστικού επιμερισμού για τη μοντελοποίηση της αστικής απορροής]

  Παρουσιάζεται μια μεθοδολογία υδρολογικού σχεδιασμού εναλλακτική αυτών της καταιγίδας σχεδιασμού και της συνεχούς προσομοίωσης με ιστορικά ή συνθετικά δεδομένα καταιγίδων. Η μεθοδολογία βασίζεται στις καμπύλες έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς της υπό μελέτη αστικής υδρολογικής λεκάνης, τις οποίες και χρησιμοποιεί ως μοναδικές εισόδους. Η κύρια ιδέα της είναι η χρήση της μεθόδου της καταιγίδας σχεδιασμού για τον προσδιορισμό των αθροιστικών χαρακτηριστικών της καταιγίδας σχεδιασμού, δηλαδή της διάρκειας και του ολικού ύψους, τα οποία εξάγονται με βάση τις καμπύλες έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς της περιοχής, και στη συνέχεια η χρήση μιας τεχνικής στοχαστικού επιμερισμού για τη γέννηση ενός συνόλου εναλλακτικών υετογραφημάτων (αντί της υιοθέτησης μιας μοναδικής αλλά αυθαίρετης χρονικής κατανομής). Τα υετογραφήματα που γεννώνται με στοχαστική μεθοδολογία στη συνέχεια εισάγονται σε ένα μοντέλο βροχής-απορροής και έπειτα διοδεύονται μέσω του δικτύου αποχέτευσης, προσομοιώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την υδραυλική λειτουργία του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η δεσμευμένη κατανομή της αιχμής της εκροής, η οποία στη συνέχεια αξιοποιείται για τη μελέτη των χαρακτηριστικών σχεδιασμού και της συμπεριφοράς του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/28/1/documents/1998UDMRain.pdf (306 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3004.6969

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grimaldi, S., F. Serinaldi, F. Napolitano and L. Ubertini, A 3-copula function application for design hyetograph analysis, IAHS-AISH Publication, (293), 203-211, 2005.
  2. Grimaldi, S., and F. Serinaldi, Design hyetograph analysis with 3-copula function, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 223-238, 2006.
  3. Calvo, B.. and F. Savi, A real-world application of Monte Carlo procedure for debris flow risk assessment, Computers & Geosciences, 35(5), 967–977, 2009.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, I. Koutiva, I. Tsoukalas, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, The PROCRUSTES testbed: tackling cyber-physical risk for water systems, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-14903, doi:10.5194/egusphere-egu21-14903, European Geosciences Union, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2122/1/documents/EGU21-14903_presentation.pdf (1404 KB)

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: Stress-testing platform for cyber-physical water distribution networks, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-19647, doi:10.5194/egusphere-egu2020-19647, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2061/1/documents/EGU2020-19647.pdf (1199 KB)

 1. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.

  [Υδρονομέας 2020: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

  Τα τελευταία 30 έτη, ένα πλήθος μελετών σχεδιασμού και διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες αιχμής και συναφή υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα Ιτιά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η αιχμή του δόρατος της εργαλειοθήκης της Ιτιάς είναι το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων Υδρονομέας (που τα ελληνικά σημαίνει ο διανομέας του νερού), για την υποστήριξη της διαχείρισης υδροσυστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων. Το μεθοδολογικό του πλαίσιο έχει βασιστεί στην προσέγγιση παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τη στοχαστική προσομοίωση, τη δικτυακή γραμμική βελτιστοποίηση για την περιγραφή των ροών νερού και ενέργειας, και την πολυκριτηριακή ολική βελτιστοποίηση, που εξασφαλίζει την πλέον συμβιβαστική λήψη αποφάσεων. Στο αρχικό του στάδιο, ο Υδρονομέας αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Object Pascal – Delphi. Τώρα, το λογισμικό έχει επανα-αναπτυχθεί σημαντικά, και η βελτιωμένη του έκδοση ενσωματώνει νέες λειτουργικότητες, διάφορες καινοτομίες των μοντέλων, και διασυνδέσεις με άλλα προγράμματα, π.χ. EPANET. Ο Υδρονομέας 2020 θα είναι διαθέσιμος στα τέλη του 2020 ως ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα πακέτο Python. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις βασικές μεθοδολογικές εξελίξεις και βελτιωμένα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης του λογισμικού, παρουσιάζοντας τη μοντελοποίηση του εκτενούς και σύνθετου συστήματος υδροδότησης αδιύλιστου νερού της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-20022.html

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Koutiva, I., and C. Makropoulos, On the use of agent based modelling for addressing the social component of urban water management in Europe, Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, 10(4), 140-154, doi:10.4236/cweee.2021.104011, 2021.

 1. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης - βελτιστοποίησης για την αποτίμηση του ενεργειακού κόστους του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  : Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου υδροσυστήματος, που περιλαμβάνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και πέντε μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Η διαχείριση αυτού του συστήματος υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, καθώς και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων νερού και περιβαλλοντικών περιορισμών. Ωστόσο, η κύρια πρόκληση προέρχεται από την ανάγκη ελιαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας του συστήματος, που κυρίως προέρχεται από ενεργειακές καταναλώσεις σε αντλητικούς σταθμούς και γεωτρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεση αξιοπιστία του στο αποδεκτό επίπεδο του 99%, σε ετήσια βάση. Γενικά, το κόστος ενέργειας είναι μικρό, καθώς το περισσότερο από το αδιύλιστο νερό παραλαμβάνεται και μεταφέρεται μέσω βαρύτητας, ωστόδο το κόστος αυτό περιστασιακά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, εξατίας της ενεργοποίησης βοηθητικών πόρων που απαιτούν εντατική χρήση αντλητικών σταθμών. Προκειμένου να εκτιμήσουμε το κόστοες αυτό για διάφορες σενάρια ζήτησης νερού και διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο προσομοίωσης – βελτιστοποίησης, που υλοποιείται στην πρόσφατα αναβαθμισμένη εκδοχή του λογισμικού Υδρονομέας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να εκτιμήσουμε το κόστος του αδιύλιστου νερού που φτάνει στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, ως συνάρτηση της ζήτησης και της αξιοπιστίας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Tzortzakis, E. Katsiri, G. Karavokiros, C. Makropoulos, and A. Delis, Tethys: sensor-based aquatic quality monitoring in waterways, 17th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 329–332, doi:10.1109/MDM.2016.56, Porto, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1765/1/documents/Tethys.pdf (653 KB)

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32, 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  2. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.

  [Υπολογιστικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης νερού-ενέργειας: Χρονικές κλίμακες, παραμετροποιήσεις, στόχοι και αλγόριθμοι]

  Η μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας (ΥΣΑΕ) μεγάλης κλίμακας αποτελεί αντικείμενο-πρόκληση, στο οποίο υπάρχουν πολλά ανοιχτά υπολογιστικά ζητήματα. Τα ΥΣΑΕ περιέχουν τυπικές συνιστώσες υδροσυστημάτων (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, δίκτυα μεταφοράς, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αντλιοστάσια, κόμβοι ζήτησης νερού, κτλ.), που συνδέονται δυναμικά με άλλες ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), και κόμβους ενεργειακής ζήτησης. Σε τέτοια συστήματα, πέρα από τις ευρέως γνωστές αδυναμίες της μοντελοποίησης των υδατικών πόρων (μη γραμμική δυναμική, άγνωστες μελλοντικές εισροές, μεγάλο πλήθος μεταβλητών και περιορισμών, αντικρουόμενα κριτήρια, κτλ.), εμφανίζονται επιπλέον πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, λόγω της εισαγωγής των ενεργειακών συνιστωσών και των σχετικών ροών ενέργειας. Μια πολύ σημαντική δυσκολία είναι η ανάγκη σύζευξης δύο διαφορετικών χρονικών κλιμάκων, καθώς στη μοντελοποίηση των υδροσυστημάτων συνήθως υιοθετούνται μηνιαία χρονικά βήματα, ενώ για την πιστή αναπαράσταση του ενεργειακού ισοζυγίου (παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τη ζήτηση), απαιτείται μια πολύ πιο λεπτομερής διακριτότητα (π.χ. ωριαία). Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η αύξηση των μεταβλητών ελέγχου, περιορισμών και στόχων, λόγω της ταυτόχρονης μοντελοποίησης δύο παράλληλων ροών (νερό και ενέργεια), και των αλληλεπιδράσεών τους. Τέλος, αφού οι υδρομετεωρολογικές διεργασίες εισόδου του συνδυασμένου συστήματος είναι εγγενώς αβέβαιες, είναι συχνά αναγκαία η χρήση συνθετικών χρονοσειρών εισόδου μεγάλου μήκους, ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος να γίνεται σε όρους αξιοπιστίας και ρίσκου, με ικανοποιητική ακρίβεια. Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω ζητήματα, προτείνουμε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο μοντελοποίησης, με κύριους στόχους: (α) την ουσιαστική μείωση των μεταβλητών ελέχγου, μέσω φειδωλών πλην όμως συνεπών παραμετροποιήσεων, (β) τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου της προσομοίωσης, με γραμμικοποίηση του προβλήματος συνδυασμένης κατανομής νερού και ενέργειας σε κάθε χρονικό βήμα, και επίλυση κάθε υποπροβλήματος με εξαιρετικά γρήγορους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού, και (γ) τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου αριθμού των αποτιμήσεων της συνάρτησης για τον εντοπισμό της ολικά βέλτιστης διαχειριστιής πολιτικής, με χρήση ενός καινοτόμου αλγορίθμου ολικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί συναρτήσεις παρεμβολής.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11015.80802

 1. G. Karavokiros, E. Baltas, and M. Mimikou, Identification of extreme weather phenomena in near real-time, 1st EWaS-MED International Conference, “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing natural and financial Environment”, Thessaloniki, 2013.

  [Αναγνώριση ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1350/1/documents/WeatherHighlights_in_Athens.pdf (646 KB)

 1. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.

  [Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος υδατικών πόρων, που εκτείνεται σε μια περιοχή γύρω στα 4 000 km2 και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και 5 μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Το σύστημα λειτουργεί υπό την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ). Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια έχουμε αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία πληροφορικής, όπως ΣΓΠ, βάσεις δεδομένων και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, για την υποβοήθηση της διαχείρισης του συστήματος. Μεταξύ των εφαρμογών λογισμικού, η Ενυδρίς, μια διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποίησης και διαχείρισης γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων, και ο Υδρογνώμων, ένα εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, είναι τώρα ελεύθερα λογισμικά. Η Ενυδρίς είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού, όπως Python, Django, PostgreSQL, και JQuery. Κατασκευάσαμε ακόμη το δικτυακό τόπο http://openmeteo.org/, που φιλοξενεί τα προϊόντα ελεύθερου λογισμικού καθώς και ένα ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων που είναι αφιερωμένο στη διάχυση των ελεύθερων δεδομένων. Ειδικότερα, η Ενυδρίς χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των υδρομετεωρολογικών σταθμών και των μεγάλων υδραυλικών κατασκευών (υδραγωγεία, ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, κτλ.), καθώς και την ανάκτηση χρονοσειρών, γραφημάτων, κτλ. Για τις εξειδικευμένες ανάγκες της ΕΥΔΑΠ, εισάγαμε επιπρόσθετη λειτουργικότητα σε ΣΓΠ, για την απεικόνιση και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης. Αυτή η λειτουργικότητα υλοποιήθηκε επίσης ως ελεύθερο λογισμικό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε παρόμοια έργα. Εκτός από τον Υδρογνώμονα και την Ενυδρίδα, αναπτύξαμε ένα πλήθος προχωρημένων εφαρμογών μοντελοποίησης, που είναι επίσης εργαλεία γενικού σκοπού, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επί αρκετό καιρό για την υποστήριξη των αποφάσεων που αφορούν στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Πρόκειται για τον Υδρονομέα, που βελτιστοποιεί τη λειτουργία σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων, βασιζόμενος σε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης, την Κασταλία, που υλοποιεί τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών, και την Υδρόγειο, που πραγματοποιεί συνδυαστική υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση, με έμφαση στις τροποποιημένες λεκάνες απορροής. Τα παραπάνω εργαλεία είναι προς το παρόν διαθέσιμα ως εκτελέσιμα αρχεία που είναι ελεύθερα για ανάκτηση μέσω τη ιστοσελίδας της Ιτιάς (http://itia.ntua.gr/). Τώρα, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ελεύθερης διάθεσης του πηγαίου του κώδικα, αφού επιλυθούν ορισμένα ζητήματα αδειοδότησης.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28468.04482

 1. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.

  Παρουσιάζονται δύο εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύχθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εφαρμογή “Ενυδρίς” είναι ένα πληροφοριακό σύστημα – λογισμικό server για τη διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση υδρομετεωρολογικών δεδομένων προσβάσιμων από το διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της κρατικής βάσης υδρομετεωρολογικών δεδομένων “Υδροσκόπιο” και χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον διατίθεται και σαν υπηρεσία ελεύθερου περιεχομένου με την επωνυμία openmeteo.org, όπου το κοινό μπορεί να προσθέτει ή να ανακτά δεδομένα. Το πληροφοριακό σύστημα για την Ελληνική Φύση “Φιλότης” περιέχει τους βιότοπους, τα τοπία και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας.

  Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε κατά κύριο λόγο με Python και Django. Τέλος οι εφαρμογές παρέχουν γεωγραφικά δεδομένα με τη χρήση ελεύθερων εργαλείων GIS και με την μορφή Web-GIS.

  Το video με τις ομιλίες βρίσκεται εδώ: http://www.vimeo.com/25340067

  Σχετικές εργασίες:

  • [28] Πόστερ με παρουσίαση της Ενυδρίδας
  • [35] ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, παρουσίαση της 3ης φάσης

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1145/1/documents/2011_FLOSS_Enhydris_presentation.pdf (3847 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://conferences.ellak.gr/2011/

 1. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.

  [Ενυδρίς: Ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων]

  Η Ενυδρίς είναι ένα σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση πρωτογενών δεδομένων, επεξεργασμένων χρονοσειρών, παραμέτρων μοντέλων, καμπυλών και μετα-δεδομένων, όπως φορέων επίβλεψης σταθμών μέτρησης, οργάνων, γεγονότων, κτλ. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, που περιλαμβάνει διάφορες μορφές αναπαράστασης όπως πίνακες, γραφήματα και δυνατότητες χωρικής απεικόνισης. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει ομάδες χρηστών και/ή προνομιακούς χρήστες στη συνεισφορά ή την ανάκτηση δεδομένων. Με τις παραπάνω δυνατότητες, η Ενυδρίς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως δημόσιος χώρος ελεύθερων πληροφοριών ή ως πλήρως ασφαλές – περιορισμένο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. ΟΙ χρονοσειρές μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή αρχείου κειμένου, το οποίο μπορεί να φορτωθεί απευθείας στον Υδρογνώμονα (http://hydrognomon.org/), ένα ελεύθερο εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία μετεωρολογικών χρονοσειρών. Η Ενυδρίς μπορεί, κατ’ επιλογή, να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο. Διάφοροι οργανισμοί μπορούν να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή ο καθένας, αλλά μια επιπλέον εφαρμογή, κοινή για όλους τους οργανισμούς, μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κοινή πύλη. Η επιπλέον αυτή εφαρμογή μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να αντιγράφει δεδομένα από τις άλλες βάσεις, χωρίς ωστόσο τις χρονοσειρές που καταναλώνουν πολύ χώρο, τις οποίες ανακτά από τις άλλες βάσεις μετά από αίτημα. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πύλη για διαφανή πρόσβαση στα ομαδικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Η Ενυδρίς είναι ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU General Public License version 3. Αναπτύχθηκε σε Python, Django, και C. Ο αρθρωτός του σχεδιασμός επιτρέπει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων, μέσω της ανάπτυξης μικρών εφαρμογών. Η Ενυδρίς φιλοξενείται από το έργο Openmeteo (http://openmeteo.org/), το οποίο στοχεύει στην προμήθεια ελεύθερων εργαλείων και δεδομένων.

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Papathanasiou C., C. Makropoulos, E. Baltas, and M. Mimikou, The Hydrological Observatory of Athens: A state-of-the-art network for the assessment of the hydrometeorological regime of Attica, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 2013.
  2. #Makropoulos, C., P. Kossieris, S. Kozanis, E. Katsiri, and L. Vamvakeridou-Lyroudia, From smart meters to smart decisions: Web-based support for the water efficient household, Proceedings of 11th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2014), New York City, 2014.
  3. #Makropoulos, C., Thinking platforms for smarter urban water systems: Fusing technical and socio-economic models and tools. In: Riddick, A.T., Kessler, H., and Giles, J. R. A. (eds.), Integrated Environmental Modelling to Solve Real World Problems: Methods, Vision and Challenges, Geological Society, London, Special Publications, 408, 2014.
  4. Vantas, K., hydroscoper: R interface to the Greek National Data Bank for Hydrological and Meteorological Information, Journal of Open Source Software, 3(23), 625, doi:10.21105/joss.0062, 2018.
  5. Athanasiou, T., D. Salmas, P. Karvelis, I. Angelis, V. Andrea, P. Schismenos, M. Styliou, and C. Stylios, A web-geographical information system for real time monitoring of Arachthos River, Greece, IFAC PapersOnLine, 51(30), 384-389, doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.335, 2018.
  6. #Karvelis, P., D. Salmas, and C. Stylios, Monitoring real time the Arachthos River (Greece) using a web GIS platform, 2020 International Conference on Information Technologies (InfoTech), Varna, Bulgaria, 1-5, doi:10.1109/InfoTech49733.2020.9211016, 2020.

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, Linking hydroinformatics tools towards integrated water resource systems analysis, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02096, doi:10.13140/RG.2.2.26619.92966, European Geosciences Union, 2006.

  [Συνδέοντας εργαλεία υδροπληροφορικής στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάλυσης συστημάτων υδατικών πόρων]

  Η διαχείριση σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων απαιτεί συστημική προσέγγιση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ελέγχου, ώστε να ικανοποιεί πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες χρήσεις και περιορισμούς, να μεγιστοποιεί τα οφέλη και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί τη διακινδύνευση και τις αρνητικές επιπτώσεις. Η ραγδαία εξελισσόμενη περιοχή της υδροπληροφορικής παρέχει μια πληθώρα μεθοδολογιών και εργαλείων, που είναι κατάλληλα για την επίλυση εξειδικευμένων υπολογιστικών προβλημάτων, και απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας και σύνδεσης των μοντέλων. Παρουσιάζεται ένα ολιστικό πλαίσιο ανάλυσης συστημάτων υδατικών πόρων, που περιλαμβάνει εννοιολογικά και στοχαστικά υδρολογικά μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης υδροσυστημάτων, και αλγορίθμους τόσο για γραμμική όσο και μη γραμμική βελτιστοποίηση. Οι έννοιες-κλειδιά είναι η διατύπωση φειδωλών δομών που είναι συνεπείς με τη διαθέσιμη πληροφορία, η συνδυαστική αναπαράσταση των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών, η ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων και της διακινδύνευσης, η πιστή περιγραφή της δυναμικής των συστημάτων, και η χρήση της βελτιστοποίησης για την παραγωγή ορθολογικών αποτελεσμάτων σε διάφορες κλίμακες μοντέλων. Η σχηματοποίηση του υδροσυστήματος βασίζεται σε μια δικτυακή απεικόνιση των πραγματικών συνιστωσών, περιλαμβανομένων των φυσικών (λεκάνες απορροής, ποτάμια, υδροφορείς, κλπ.) και τεχνητών (ταμιευτήρες, υδραγωγεία, γεωτρήσεις, σημεία ζήτησης, κλπ.). Οι υδρολογικές εισροές γεννώνται συνθετικά, μέσω ενός πολυμεταβλητού σχήματος στοχαστικής προσομοίωσης που διατηρεί όλα τα ουσιώδη στατιστικά χαρακτηριστικά καθώς και τις χωρικές και χρονικές συσχετίσεις σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Η λειτουργία του υδροσυστήματος αναπαρίσταται μέσω μιας ολιγοδιάστατης προσέγγισης, που βασίζεται σε γενικευμένους παραμετρικούς κανόνες που ορίζονται στα κύρια υδραυλικά έργα ελέγχου. Μια γενικευμένη προσέγγιση βελτιστοποίησης γράφων χειρίζεται όλες τις διαχειριστικές όψεις του νερού, περιλαμβανομένων των τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την λεπτομερή περιγραφή των σχετικών διεργασιών με την υπολογιστική αποδοτικότητα. Μια προσέγγιση ολικής βελτιστοποίησης, που υλοποιείται επίσης σε μια πολυκριτηριακή βάση, χρησιμοποιείται για να παρέχει πρόσφορες πολιτικές διαχείρισης και να υποστηρίζει τις αποφάσεις. Επιπλέον, η στοχαστική αναπαράσταση όλων των διεργασιών του υδροσυστήματος επιτρέπει την αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς την αξιοπιστία.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26619.92966

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.

  [Το έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Aνάπτυξη εξελιγμένου συστήματος λογισμικού για την ανάλυση και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  Το ερευνητικό έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα) αποσκοπεί στην υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Το τελικό προϊόν είναι ένα σύστημα από συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού, κατάλληλες για το χειρισμό ενός φάσματος προβλημάτων υδατικών πόρων. Οι κομβικές μεθοδολογικές έννοιες είναι η ολιστική προσέγγιση μέσω της συνδυασμένης περιγραφής των διεργασιών που σχετίζονται με την ποσότητα και ποιότητα του νερού, και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, η φειδωλή απαίτηση δεδομένων εισόδου και η φειδωλή παραμετροποίηση, η περιγραφή των αβεβαιοτήτων και της διακινδύνευσης, και η εκτεταμένη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης τόσο στη μοντελοποίηση όσο και στην παραγωγή πολιτικών διαχείρισης. Ο πυρήνας του συστήματος είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων με το όνομα ΥΔΡΙΑ, για την αποθήκευση των πληροφοριών του υδροσυστήματος. Αυτή περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα, πρωτογενείς και επεξεργασμένες χρονοσειρές, χαρακτηριστικά των μετρητικών σταθμών και των εγκαταστάσεων, και σειρές οικονομικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών δεδομένων. Το λογισμικό περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα. Ο ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ υποστηρίζει την ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων, και εκτελεί μια σειρά από διαδικασίες ανάλυσης χρονοσειρών. Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ολοκληρώνει ένα συνδυασμένο υδρολογικό μοντέλο με ένα σχήμα διαχείρισης νερού, το οποίο εκτιμά τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους σε χαρακτηριστικές θέσεις της λεκάνης απορροής και του υποκείμενου υδροφορέα. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ πραγματοποιεί τον έλεγχο του υδροσυστήματος και προσδιορίζει βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης ελαχιστοποιώντας το κόστος και τη διακινδύνευση στη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα προγράμματα πραγματοποιούν εξειδικευμένες επεξεργασίες για τροφοδοσία με δεδομένα των παραπάνω προγραμμάτων. Το ΔΙΨΟΣ εκτιμά τις υδατικές ανάγκες για διάφορες χρήσεις, ενώ ο ΡΥΠΟΣ εκτιμά ρυπαντικά φορτία από σημειακές και μη σημειακές πηγές. Μια τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει προγράμματα μετα-επεξεργασίας, για την αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών. Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ και η ΛΕΡΝΗ εκτιμούν τη χωρική και χρονική μεταβλητότητα διάφορων ρύπων σε ποταμούς και λίμνες, αντίστοιχα. Ένα διαδραστικό πλαίσιο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων. Το όλο σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση ανάπτυξής του και τμήματά του έχουν ήδη ελεγχθεί σε επιχειρησιακές εφαρμογές από φορείς και συμβούλους μελετών.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24942.20805

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρονομέας: Σύστημα πληροφορικής για το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  Ο Υδρονομέας είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων υδατικών πόρων. Είναι κατάλληλο για ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων, ενσωματώνοντας ένα πλήθος φυσικών, λειτουργικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών όψεων της ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκανών απορροής. Το μαθηματικό υπόβαθρο ακολουθεί το σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η προσομοίωση εφαρμόζεται για την πιστή αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος, που εκφράζεται με τη μορφή παραμετρικών κανόνων διαχείρισης, ενώ η βελτιστοποίηση εφαρμόζεται για να εντοπίσει τη βέλτιστη διαχειριστική πολιτική, η οποία ελαχιστοποιεί ταυτόχρονα τη διακινδύνευση και το κόστος κατά τη λήψη αποφάσεων. Οι υδρολογικές εισροές γεννώνται συνθετικά, παρέχοντας έτσι στοχαστικές προγνώσεις όλων των εξόδων του συστήματος (αποθέματα ταμιευτήρων και απολήψεις). Ορίζονται κατάλληλα πραγματικά οικονομικά κριτήρια, που σε συνδυασμό με εικονικά κόστη, ικανοποιούν τους φυσικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες των χρήσεων νερού, εξασφαλίζοντας επίσης τη διαδρομή νερού ελάχιστης ενέργειας από τις πηγές μέχρι την κατανάλωση. Ο Υδρονομέας αναπτύχθηκε ώστε να λειτουργεί στα πλαίσια ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, με γραφικό περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία υδροσυστημάτων οποιασδήποτε διάταξης, τα οποία αποτελούνται από ταμιευτήρες, διατάξεις αξιοποίησης υπόγειων υδατικών πόρων, σταθμούς άντλησης και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα υδραγωγείων, σημεία ζήτησης, κτλ. Οι δομές πληροφοριών ελέγχονται μέσω ενός υποσυστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων, ενώ η προσομοίωση συνοδεύεται από ένα υποσύστημα οπτικοποίησης. Τα αποτελέσματα, στα οποία περιλαμβάνονται ο βέλτιστος κανόνας λειτουργίας για κάθε συνιστώσα του συστήματος, η πιθανότητα αστοχίας για κάθε χρήση νερού, το υδατικό και ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και καμπύλες πρόγνωσης για όλες τις ροές του υδροσυστήματος, παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων. Τα υπολογιστικά σενάρια μπορούν να αποθηκευτούν και στη συνέχεια να ανακτηθούν, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν εκτυπώσιμες εκθέσεις, μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Από το έτος 2000, ο Υδρονομέας αποτελεί το κεντρικό υποστηρικτικό εργαλείο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας (ΕΥΔΑΠ).

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29608.37128

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Rozos, E., An assessment of the operational freeware management tools for multi-reservoir systems, Water Science and Technology: Water Supply, ws2018169, doi:10.2166/ws.2018.169, 2018.

 1. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.

  [Ολοκληρωμένο μοντέλο για τη συνδυασμένη προσομοίωση των υδρολογικών διεργασιών και τη διαχείριση των υδατικών πόρων λεκάνης απορροής]

  Σε πολύπλοκα υδροσυστήματα, όπου οι φυσικές διεργασίες επηρεάζονται σημαντικά από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, απαιτείται μοντελοποίηση με ολιστική αντίληψη, ώστε να εξασφαλιστεί πιο πιστή αναπαράσταση των μηχανισμών και, συνεπώς, πιο ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σχήμα, αποτελούμενο από ένα συνδυαστικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδρολογικό μοντέλο και ένα μοντέλο διαχείρισης συστημικού προσανατολισμού, βασισμένο σε ημικατανεμημένη προσέγγιση. Τα γεωγραφικά δεδομένα εισόδου περιλαμβάνουν το υδρογραφικό δίκτυο, τις υπολεκάνες ανάντη κάθε κόμβου του δικτύου, και τη διακριτοποίηση του υδροφορέα με τη μορφή κυττάρων αυθαίρετης γεωμετρίας. Επιπλέον επίπεδα κατανεμημένης γεωγραφικής πληροφορίας, όπως η γεωλογία, η κάλυψη γης και οι κλίσεις του εδάφους, χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ). Οι τελευταίες είναι χωρικές συνιστώσες που αντιστοιχούν σε περιοχές ομογενών υδρολογικών χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα εισόδου για τις τεχνητές συνιστώσες περιλαμβάνουν ταμιευτήρες, διατάξεις απόληψης νερού, υδραγωγεία και σημεία ζήτησης. Δυναμικά δεδομένα εισόδου αποτελούν οι χρονοσειρές κατακρήμνισης και δυνητικής εξατμοδιαπνοής, που δίνονται σε κλίμακα υπολεκάνης, και οι χρονοσειρές στόχων ζήτησης. Οι στόχοι αναφέρονται όχι μόνο στις υδατικές ανάγκες αλλά και σε πληθώρα περιορισμών σχετικών με τη διαχείριση του νερού, όπως η διατήρηση ελάχιστων ροών κατά μήκος του ποτάμιου δικτύου. Διάφορα υποσυστήματα συνδυάζονται ώστε να αναπαραστήσουν τις κύριες διεργασίες της λεκάνης, ήτοι: (α) ένα εννοιολογικό μοντέλο εδαφικής υγρασίας, με διαφορετικές παραμέτρους για κάθε ΜΥΑ, (β) ένα μοντέλο υπόγειων νερών, βασισμένο σε μια τροποποιημένη αριθμητική μέθοδο πεπερασμένων όγκων, (γ) ένα μοντέλο διόδευσης, που υλοποιεί τη μεταφορά του νερού κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, και (δ) ένα μοντέλο διαχείρισης του νερού, εμπνευσμένο από τη θεωρία γράφων, το οποίο εκτιμά τις βέλτιστες ροές του υδροσυστήματος, ικανοποιώντας τόσο τους φυσικούς περιορισμούς όσο και τις προτεραιότητες των στόχων, και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας τα κόστη. Οι έξοδοι του μοντέλου περιλαμβάνουν παροχές κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, παροχές πηγών, στάθμες υδροφορέα και απολήψεις νερού. Η βαθμονόμηση χρησιμοποιεί αυτόματη διαδικασία, που βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια σφάλματος και έναν εύρωστο αλγόριθμο ολικής βελτιστοποίησης. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε μια μεσαίας κλίμακας (~2000 km2) λεκάνη της Ελλάδας, που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο φυσικό σύστημα (καρστικό υπόβαθρο, με εκτεταμένες απώλειες προς τη θάλασσα) και ανταγωνιστικές χρήσεις νερού. Για την αποτίμηση της επίδοσης του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν δεκαετείς μηνιαίες χρονοσειρές παροχής επτά υδρομετρικών σταθμών. Εκτενής ανάλυση κατέδειξε ότι η εκμετάλλευση της κατανεμημένης πληροφορίας εισόδου, σε συνδυασμό με τη χρήση λογικού αριθμού μεταβλητών ελέγχου που προσαρμόζονται σε πολλαπλές παρατηρημένες αποκρίσεις, εξασφαλίζει πιο ρεαλιστικές τιμές των παραμέτρων του μοντέλου, και επιπλέον περιορίζει την προγνωστική αβεβαιότητα, σε σύγκριση με προηγούμενες (τόσο πλήρως εννοιολογικές όσο και πλήρως κατανεμημένες) προσεγγίσεις. Ακόμη, η ενσωμάτωση του σχήματος διαχείρισης υδατικών πόρων στον υδρολογικό προσομοιωτή, καθιστά το μοντέλο κατάλληλο για επιχειρησιακή χρήση.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27930.64960

 1. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Το σύστημα υδατικών πόρων της μείζονος περιοχής Αθήνας αποτελείται από τέσσερις επιφανειακούς ταμιευτήρες, πόρους υπόγειου νερού και ένα δίκτυο από υδραγωγεία και αντλιοστάσια. Για τον έλεγχο αυτού του συστήματος αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό πλαίσιο με το όνομα Υδρονομέας, το οποίο υλοποιεί τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Για τον επιμερισμό της ζήτησης νερού στις διάφορες συνιστώσες του συστήματος χρησιμοποιεί ένα παραμετρικό κανόνα λειτουργίας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των μεταβλητών ελέγχου. Ο παραμετρικός κανόνας αυτός εμφυτεύεται σε ένα σχήμα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Σε κάθε βήμα προσομοίωσης το σύστημα υδατικών πόρων μετασχηματίζεται σε ένα διγράφο και έτσι το πρόβλημα της μεταφοράς νερού διατυπώνεται ως ένα τυπικό πρόβλημα μεταφόρτωσης, το οποίο μπορεί να επιλυθεί με δικτυακό αλγόριθμο simplex. Οι αντικειμενικοί στόχοι της λειτουργίας του συστήματος ενσωματώνονται σε ένα καθολικό δείκτη επίδοσης, ο οποίος στη συνέχεια βελτιστοποιείται με χρήση μη γραμμικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Οι στόχοι και οι περιορισμοί του συστήματος, οι προτεραιότητές τους και τα ανεκτά επίπεδα αξιοπιστίας του συστήματος μπορούν να οριστούν από τους χρήστες. Ο Υδρονομέας ήδη χρησιμοποιείται ως το κύριο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Αθήνας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [15] Αναλύει το λογισμικό πακέτο "ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ" που χρησιμοποιήθηκε και για το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28035.50724

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Margane, A., Guideline for sustainable groundwater resources management, Management, Protection and Sustainable Use of Groundwater and Soil Resources (ACSAD), 242 pp., Damascus, 2003.
  2. #Al-Maqtari, S., H. Abdulrab, E. Babkin and I. Krysina, New approach for combination of multi-agent algorithms and constraints solvers for decision support systems, BIR 2009 - 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, 2014.
  3. #Stamou, A. T., P. Rutschmann, and C. Rumbaur, Energy and reservoir management for optimized use of water resources: A case study within the water-food-energy context of nexus in the Nile river basin, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, 2015.

Presentations and publications in workshops

 1. Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων», Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  Παρουσιάζονται εν συντομία τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του δικτύου μετρήσεων του έργου. Κατ’αρχήν πραγματοποιήθηκε η επιλογή των μετρούμενων παραμέτρων βασιζόμενη στις απαιτήσεις των χρηστών (ερευνητική ομάδα – επιστημονική κοινότητα). Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου, έγινε η επιλογή των αισθητήρων. Το κυριότερο βήμα της σχεδίασης του δικτύου, η επιλογή των λεκανών απορροής οι οποίες θα μελετηθούν, προέκυψε ως συγκερασμός των επιθυμιών της ερευνητικής ομάδας, των απαιτήσεων των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της μελέτης και των τεχνικών δυνατοτήτων όπως αυτές καθορίστηκαν από τον επιλεγμένο μετρητικό εξοπλισμό. Έχοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστκά των αισθητήρων, έγινε επιλογή των θέσεων των σταθμών και πραγματοποιήθηκε η εγκατάστασή τους. Η αρχική υλοποίηση επανεξετάστηκε σε ενδιάμεσο χρόνο και έγιναν τροποποιήσεις και προσθήκες με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου. Η τηλεμετάδοση των δεδομένων από τους μετρητικούς σταθμούς σχεδιάστηκε ανάλογα με τη θέση του σταθμού είτε μέσω του δικτύου ADSL της σταθερής τηλεφωνίας είτε ασύρματα μέσω του δικτύου GSM/GPRS της κινητής τηλεφωνίας. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν ύστερα από σχετική επεξεργασία σε μορφή χρονοσειρών στην υδρολογική Βάση Δεδομένων του Δευκαλίωνα. Από τις ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες του Δευκαλίωνα οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα, να προβάλλουν γραφήματα και στατιστικές αναλύσεις χρονοσειρών και να εξετάσουν ιστορικά επεισόδια και ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Η λειτουργία του μετρητικού δικτύου κρίνεται επιτυχής. Οι επιλεγμένοι αισθητήρες παρουσίασαν ελάχιστα προβλήματα λειτουργίας με αποτέλεσμα ικανοποιητική ποιότητα και πληρότητα δεδομένων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1471/1/documents/Network.pdf (2429 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.

  Ημερίδα στην οποία παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλαίσιο Υδροσκόπιο, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Γ΄ φάσης του έργου “Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας”. Γίνεται σύνδεση με τις προηγούμενες φάσεις του έργου, εξηγείται η φιλοσοφία υλοποίησης του αναβαθμισμένου συστήματος και εξηγούνται οι κύριες συνιστώσες του (υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2006, Αθήνα, 2006.

  Επισκοπείται το ερευνητικό έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα) και τα προϊόντα που περιλαμβάνει, τα οποία αποτελούν ένα σύστημα από συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού, κατάλληλες για το χειρισμό ενός φάσματος προβλημάτων υδατικών πόρων και αποσκοπούν στην υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Γ. Καραβοκυρός, ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μοντέλο προσομοίωσης και βέλτιστης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  Σημείωση:

  Παρουσίαση στα πλαίσια workhop με τίτλο "ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Λογισμικό προσομοίωσης και διαχείρισης υδροσυστημάτων"

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/688/1/documents/2005GIShydronomeas.pdf (4583 KB)

 1. Α. Τσιτούρας, Α. Χριστοφίδης, Τ. Σμυρνής, Α. Πέππας, Ρ. Λημναίου, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τζιουβαλέκας, Χ. Πετσούλας, Γ. Καραβοκυρός, και Χ. Τσαντήλας, ChemicalSE: Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωγραφικής πληροφορίας και δεδομένων με αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού, 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2022.

  Ο όγκος των δεδομένων που παράχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου1 «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας- Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)1», που προήλθε από δειγματοληψίες, τόσο επιφανειακών (νερά και ιζήματα) όσο και υπογείων υδάτων (νερά), καθώς και σταθμημετρήσεων ήταν μεγάλος. Πιο συγκεκριμένα, για την συλλογή των δεδομένων αυτών σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε δίκτυο δειγματοληψιών σε ποταμούς (Σπερχειό, Βοιωτικό Κηφισό, Αχελώο, Ταυρωπό, Καρπενησιώτη, Κρικελοπόταμο, Μόρνο, Ασωπό, Κάλα, Κηρέα, Νηλέα, Βούδουρο, Λήλα, Νηρέα και Μόρνο), λίμνες (Μόρνου, Υλίκη, Παραλίμνη, Δύστος, Κρεμαστών), σε στραγγιστικά κανάλια και σε γεωτρήσεις – πηγάδια της Στερεάς Ελλάδας. Επιπροσθέτως, σχεδιάστηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμημετρήσεων για τη μέτρηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Συνολικά συλλέχθηκαν 1.590 δείγματα νερών και 966 δείγματα ιζημάτων. Στα εν λόγω δείγματα προσδιορίστηκε σειρά παραμέτρων. Ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων στα δείγματα που συγκεντρώθηκαν υπολογίζεται σε 1.173.204 τιμές.

  Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη δημιουργήθηκε το ζήτημα της δυνατότητας καταχώρησης όλων αυτών των δεδομένων, σε συνδυασμό με τα βασικά γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής μελέτης σε ένα σύστημα με κάποιες βασικές αρχές, όπως: α) να είναι δυναμικό και να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας, β) να χρησιμοποιεί μόνο ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτών προτύπων σε όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, γ) για την πρόσβαση στην εφαρμογή να αρκεί ένας οποιοσδήποτε φυλλομετρητής (browser), δ) να υπάρχει συμβατότητα και προσαρμογή της εφαρμογής σε κάθε είδους συσκευές (responsive design), αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των φορητών συσκευών ε) να δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου όγκου δεδομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο θέτοντας παράλληλα περιορισμούς προς αποφυγή λαθών και στ) να υπάρχει πρόβλεψη για βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα της εφαρμογής. Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε το ChemicalSE, το οποίο αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application), που συνδυάζει τη γεωχωρική πληροφορία με βάση δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος https://chemicalse.minagric.gr αποτελεί την βασική πύλη πρόσβασης (portal) για το ΓΠΣ που περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη που μπορεί να προβάλλει το δίκτυο μέτρησης, ενώ παρέχει όλα τα δεδομένα στους πιστοποιημένους χρήστες. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η χωρική ανάλυση και η διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας μέσω του ChemicalSE να είναι εφικτή από όλους, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις GIS, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την επεκτασιμότητά της.

  Πλήρες κείμενο:

Various publications

 1. Γ. Καραβοκυρός, Πόλεμος των Άστρων - Επεισόδιο Μηδέν, ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 16 September 2011.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1171/1/documents/Anthony_Jedi.pdf (78 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Γ. Καραβοκυρός, Προμηθέας Πυρφόρωφ (απόσπασμα), ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 15 July 2008.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/874/1/documents/PromitheasPyrforos.pdf (88 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση των πόρων για την ύδρευση της Αθήνας, Τα Νέα του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 65, 4–5, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

  Παρουσιάζεται περιληπτικά ο τρόπος διαχείρισης των υδατικών πόρων για την υδροδότηση της Αθήνας μέσω του λογισμικού συστήματος Υδρονομέας.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/491/1/documents/2001SEGMHydronomeas.pdf (1221 KB)

Research reports

 1. Α. Σίσκος, Γ. Καραβοκυρός, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.

  Περιγράφεται το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που υλοποιεί το μοντέλο προσομοίωσης και βελτιστοποίησης συνδυασμένων συστημάτων νερού και ενέργειας. Η διάρθρωση της έκθεσης έχει τη μορφή εγχειριδίου χρήσης, στο οποίο εξηγούνται με λεπτομέρεια οι λειτουργίες του λογισμικού.

  Σχετικό έργο: Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1604/1/documents/Report_EE3.pdf (3006 KB)

 1. Α. Δ. Κούσης, Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Τεχνική έκθεση περιγραφής μετρητικού συστήματος τηλεμετάδοσης–επεξεργασίας δεδομένων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 77 pages, Μάρτιος 2012.

  Στην έκθεση τεκμηριώνεται η επιλογή των υφιστάμενων και νέων πιλοτικών λεκανών, εξηγούνται τα κριτήρια χωροθέτησης των νέων σταθμών, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρητικών οργάνων, και περιγράφεται το σύστημα τηλεμετάδοσης, διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων.

  Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1217/1/documents/Report_WP1_2.pdf (2873 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.

  Περιγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και αφορούν: (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση-συντήρηση), (γ) στην αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας των τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση μοντέλου υδροσυστήματος, επέκταση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) στις υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών), και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση). Περιγράφονται ακόμη οι εργασίες επιπλέον των συμβατικών (εφαρμογή διαδικτύου), που υλοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ.

  Σχετικό έργο: Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

 1. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το έτος 2009 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχων σχεδίων της περιόδου 2000-2002. Στο σχέδιο περιγράφεται το υδροδοτικό σύστημα (υδατικοί πόροι και τεχνικά έργα) και οι ιδιαιτερότητές του. Δίνονται αναλυτικά στοιχεία ανά χρήση και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού το έτος 2020, και αναλύονται τα ιστορικά δείγματα των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων. Διερευνώνται διάφορες πολιτικές διαχείρισης του υδροσυστήματος, με εφαρμογή των λογισμικών Κασταλία και Υδρονομέας, τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια προηγούμενης ερευνητικής συνεργασίας και αναβαθμίστηκαν στα πλαίσια του παρόντος έργου. Αρχικά, εξετάζονται θεωρητικά σενάρια για την εκτίμηση του υδατικού του συστήματος, για διάφορες πολιτικές χρήσης των γεωτρήσεων και για διάφορες διατάξεις έργων. Στη συνέχεια, εξετάζονται πέντε επιχειρησιακά διαχειριστικά σενάρια, που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος σε ορίζοντα δεκαετίας και αναλύονται οι στατιστικές προγνώσεις διαφόρων μεγεθών του συστήματος μέχρι το πέρας του 2009.

  Σχετικό έργο: Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/913/1/documents/MasterPlan2009.pdf (2341 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Rozos, E., An assessment of the operational freeware management tools for multi-reservoir systems, Water Science and Technology: Water Supply, ws2018169, doi:10.2166/ws.2018.169, 2018.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

  Το τεύχος περιλαμβάνει επτά κεφάλαια: (i) Εισαγωγή, (ii) Πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, (iii) Μεθοδολογία προσέγγισης, (iv) Προσέγγιση κατά υδατικό διαμέρισμα, (v) Σχέσεις μεταξύ υδατικών διαμερισμάτων, (vi) Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, (vii) Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας.

  Σχετικό έργο: Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Baltas, E. A., Climatic conditions and availability of water resources in Greece, International Journal of Water Resources Development, 24(4), 635-649, 2008
  2. Gikas, P., and G.Tchobanoglous, Sustainable use of water in the Aegean Islands, Journal of Environmental Management, 90(8), 2601-2611, 2009.
  3. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
  4. Agrafioti, E., and E. Diamadopoulos, A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on the Island of Crete, Agricultural Water Management, 105,57-64, 2012.
  5. #Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Water use in the electricity generation sector: A regional approach evaluation for Greek thermal power plants, Protection and Restoration of the Environment XI, 1459-1468, 2012.
  6. Pisinaras, V., C. Petalas, V. A. Tsihrintzis and G. P. Karatzas, Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed, Hydrological Processes, 27 (14), 1973-1987, 2013.
  7. Efstathiou, G.A., C. J. Lolis, N. M. Zoumakis, P. Kassomenos and D. Melas, Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold-season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece, Theoretical and Applied Climatology, 115 (1-2), 259-279, 2014.
  8. #Antoniou, G. P., Residential rainwater cisterns in Ithaki, Greece, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 675-685, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
  9. Kougioumoutzis, K., S.M. Simaiakis, and A. Tiniakou, Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago, Journal of Biogeography, 41 (10) 848-1858, 2014.
  10. Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Evaluation of water‐use needs in the electricity generation sector of Greece, International Journal of Environment and Resource, 3(3), 39-45, doi:10.14355/ijer.2014.0303.01, 2014.
  11. Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis, Globalland30 Mapping capacity of land surface water in Thessaly, Greece, Land, 4 (1), 1-18, doi:10.3390/land4010001, 2015.
  12. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  13. #Grimpylakos , G., K. Albanakis, and T. S. Karacostas, Watershed size, an alternative or a misguided parameter for river’s waterpower? Implementation in Macedonia, Greece, Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences, 295-301, doi:10.1007/978-3-319-35095-0_41, 2017.
  14. Tsangaratos, P. A. Kallioras , Th. Pizpikis, E. Vasileiou, I. Ilia, and F. Pliakas, Multi-criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of The Total Environment, 603–604, 472–486, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.238, 2017.
  15. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
  16. Piria, M., P. Simonović, E. Kalogianni, L. Vardakas, N. Koutsikos, D. Zanella, M. Ristovska, A. Apostolou, A. Adrović, D. Mrdak, A. S. Tarkan, D. Milošević, L. N. Zanella, R. Bakiu, F. G. Ekmekçi, M. Povž, K. Korro, V. Nikolić, R. Škrijelj, V. Kostov, A. Gregori, and M. K. Joy, Alien freshwater fish species in the Balkans — Vectors and pathways of introduction, Fish and Fisheries, 19(1), 138–169, doi:10.1111/faf.12242, 2018.
  17. Falalakis, G. and A. Gemitzi, A simple method for water balance estimation based on the empirical method and remotely sensed evapotranspiration estimates, Journal of Hydroinformatics, 22(2), 440-451, doi:10.2166/hydro.2020.182, 2020.
  18. Laspidou, C. S., N. Mellios, A. Spyropoulou, D. Kofinas, and M. P. Papadopoulou, Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions, Science of The Total Environment, 717, 137264, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137264, 2020.
  19. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  20. Skrimizea, E., and C. Parra, An adaptation pathways approach to water management and governance of tourist islands: the example of the Southern Aegean Region in Greece, Water International, 45(7-8), 746-764, doi:10.1080/02508060.2020.1791683, 2020.
  21. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
  22. Zafeirakou, A., A. Karavi, A. Katsoulea, A. Zorpas, and I. Papamichael, Water resources management in the framework of the circular economy for touristic areas in the Mediterranean: case study of Sifnos Island in Greece, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-022-00319-1, 2022.
  23. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, T. Pliakou, and E. Toli, Water for tomorrow: A living lab on the creation of the science-policy-stakeholder interface, Water, 14(18), 2879, doi:10.3390/w14182879, 2022.

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Ι. Βαζίμας, Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ - Υπολογιστικό Σύστηµα Προσοµοίωσης και Βέλτιστης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων - Οδηγίες Χρήσης - Έκδοση 4.0, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 144 pages, Ιανουάριος 2007.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Demertzi, K. A., D.M. Papamichail, P. E. Georgiou, D. N. Karamouzis, and V. G. Aschonitis, Assessment of rural and highly seasonal tourist activity plus drought effects on reservoir operation in a semi-arid region of Greece using the WEAP model, Water International, 39(1), 23–34, 2014.

 1. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Καραβοκυρός, Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 1, 144 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.

  Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της κεντρικής βάσης δεδομένων των λογισμικών της ΥΔΡΟΓΑΙΑΣ. Η κεντρική βάση δεδομένων υπακούει στο σχεσιακό (relational) μοντέλο και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων αποτελείται από τα υποσυστήματα υποστήριξης χρονοσειρών, αναπαράστασης του «πραγματικού κόσμου» (με αναγωγή σταθμών, πόλεων, φραγμάτων, αγωγών, λιμνών κοκ. σε γεωγραφικές οντότητες) και υποστήριξης των μαθηματικών μοντέλων.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/764/1/documents/report_1.pdf (2095 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 9, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.

  Αντικείμενο του τεύχους είναι η ανάπτυξη του υπολογιστικού συστήματος ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ, που είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο για τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων. Το μοντέλο μπορεί να βρει εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος υδροσυστημάτων, που περιλαμβάνουν ποτάμια, ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, δίκτυα υδραγωγείων, σημεία ζήτησης, κτλ. Μετά από μια γενική τοποθέτηση του προβλήματος διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και συνοπτική παρουσίαση κάποιων καταξιωμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου, που υλοποιεί το σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η πρώτη αναφέρεται στη διατύπωση παραμετρικών κανόνων ελέγχου για τις σημαντικές υποδομές (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις), στους οποίους ο αριθμός των παραμέτρων διατηρείται όσο το δυνατό πιο χαμηλός. Η προσομοίωση εφαρμόζεται για την πιστή αναπαράσταση των διεργασιών. Ειδικότερα, αντιστοιχίζει πραγματικά οικονομικά μεγέθη καθώς και εικονικά κόστη στις συνιστώσες του δικτύου ώστε να τηρήσει τους φυσικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες των υδατικών χρήσεων, καθώς και να εξασφαλίσει τη μεταφορά του νερού από τις πηγές στην κατανάλωση από τη διαδρομή με το χαμηλότερο κόστος. Τέλος, η βελτιστοποίηση εφαρμόζεται για να εντοπίσει τη βέλτιστη διαχειριστική πολιτική στη βάση πολλαπλών κριτηρίων επίδοσης, εξασφαλίζοντας έτσι την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους και της διακινδύνευσης στη λήψη των αποφάσεων. Επισημαίνουμε ότι το πλαίσιο του μοντέλου υιοθετεί τη στοχαστική προσέγγιση, παρέχοντας προγνώσεις όλων των μεταβλητών του υδροσυστήματος (αποθέματα, παροχές, απολήψεις) στη βάση σεναρίων συνθετικών εισροών. Το τελευταίο μέρος του τεύχους εστιάζει στην πρακτική χρήστη του μοντέλου, τόσο ως αυτόνομου συστήματος όσο και σε συνεργασία με άλλα λογισμικά που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/756/1/documents/report_9.pdf (2701 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Mackey, R., The climate dynamics of total solar variability, 16th Natural Resources Commission Coastal Conference 2007, Australia, 2007.
  2. #Strosser P., J. Roussard, B. Grandmougin, M. Kossida, I. Kyriazopoulou, J. Berbel, S. Kolberg, J. A. Rodríguez-Díaz, P. Montesinos, J. Joyce, T. Dworak, M. Berglund, and C. Laaser, EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies), Berlin, Allemagne, Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, 101 pp., 2007.

 1. Ι. Βαζίμας, Σ. Κοζάνης, B. Graff, και Γ. Καραβοκυρός, Έκθεση τελικού ελέγχου, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 18, 91 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

  Η έκθεση τελικού ελέγχου εντάσσεται στην Ενότητα Εργασίας 9 με τίτλο «Ανάπτυξη λογισμικού - Υλοποίηση επιχειρησιακού προϊόντος» και αποτελείται από τρία μέρη: (α) τα αποτελέσματα της εγκατάστασης του πρωτοτύπου στους φορείς-χρήστες των περιοχών Καρδίτσας και Καλύμνου, (β) τα αποτελέσματα του beta-testing, δηλαδή της δοκιμής του λογισμικού ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα, η πληρότητα, τα θέματα ασφάλειας και η ποιότητα του και (γ) τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης του τελικού προϊόντος που διενήργησε η εταιρία SOGREAH.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/771/1/documents/report_18.pdf (5102 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Τέγος, Γ. Καραβοκυρός, Ι. Κυριαζοπούλου, και Ι. Βαζίμας, Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 16, 132 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

  Το παρόν τεύχος αναφέρεται στο Διαχειριστικό Σχέδιο της πιλοτικής περιοχής της Καρδίτσας, στην εκπόνηση του οποίου συνέβαλαν η ερευνητική ομάδα της ΝΑΜΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το σχετικό παραδοτέο εντάσσεται στην Ενότητα Εργασίας 8, με τίτλο «Πιλοτικές Εφαρμογές». Σκοπός των Πιλοτικών Εφαρμογών είναι ο έλεγχος και αξιολόγηση του προϊόντος σε συστήματα υδατικών πόρων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς την υδροκλιματικό καθεστώς και την κλίμακα των έργων, όσο και ως προς το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο της διαχείρισης τους. Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών, το προϊόν επανεξετάστηκε σε όλα του τα επίπεδα (θεωρητικό υπόβαθρο, σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού), προτού λάβει την οριστική του μορφή. Το τεύχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες είναι σε συμφωνία με το πλαίσιο που προδιαγράφεται στο Τεχνικό Παράρτημα της Σύμβασης: (α) περιγραφή της περιοχής μελέτης, (β) περιγραφή του υδροσυστήματος, (γ) δεδομένα και επεξεργασίες, (δ) εκτίμηση υδατικών αναγκών, (ε) εκτίμηση υδρολογικών εισροών, (στ) διαχείριση υδροσυστήματος, (ζ) προσομοίωση ποιοτικών παραμέτρων, (η) χρηματοοικονομική ανάλυση, και (θ) συμπεράσματα και προτάσεις.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/769/1/documents/report_16.pdf (5557 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Strosser P., J. Roussard, B. Grandmougin, M. Kossida, I. Kyriazopoulou, J. Berbel, S. Kolberg, J. A. Rodríguez-Díaz, P. Montesinos, J. Joyce, T. Dworak, M. Berglund, and C. Laaser, EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies), Berlin, Allemagne, Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, 101 pp., 2007.

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 3.2) - Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 24, 142 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας", αναπτύχθηκε το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας (έκδοση 3.2), με σκοπό την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση υδατικών πόρων. Η μεθοδολογία που υλοποιείται (παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτότυπη θεωρητική εργασία. Το μαθηματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται επιτρέπει την κατανομή της ζήτησης νερού στους υδατικούς πόρους βάσει ενός μικρού αριθμού μεταβλητών απόφασης, πράγμα που κάνει εφικτή την προσομοίωση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων υδροσυστημάτων όπως αυτό που εξετάζεται στο παρόν έργο. Κατά την προσομοίωση με συγκεκριμένο κανόνα λειτουργίας, μπορούν να τεθούν με σειρά προτεραιότητας πολλαπλοί ανταγωνιστικοί μεταξύ τους στόχοι και περιορισμοί οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων και τα αποδεκτά όρια αξιοπιστίας του συστήματος. Πραγματοποιώντας βελτιστοποίηση της διαχείρισης ο χρήστης επιλέγει μεταξύ τριών αντικειμενικών συναρτήσεων: α) την ελαχιστοποίηση της μέσης πιθανότητας αστοχίας, β) την ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους λειτουργίας και γ) τη μεγιστοποίηση της εγγυημένης απόδοσης του συστήματος για δεδομένο αποδεκτό επίπεδο αστοχίας. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ιστορικές ή συνθετικές υδρολογικές χρονοσειρές, ενώ στα αποτελέσματα που δίνονται με πιθανοτικούς όρους συμπεριλαμβάνονται η πιθανότητα αστοχίας του εκάστοτε στόχου, το αναλυτικό υδατικό ισοζύγιο και πρόβλεψη των αποθεμάτων των ταμιευτήρων, το ισοζύγιο ροών και πρόβλεψη των παροχών των υδραγωγείων και οικονομικά στοιχεία.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/620/1/documents/report24.pdf (4619 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Γ. Καραβοκυρός, και Σ. Κοζάνης, Λογισμικό εργαλείο σύνταξης εκθέσεων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 20, 60 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  Το συγκεκριμένο λογισμικό παράγει εκθέσεις σε μορφή εκτυπώσιμου κειμένου που αφορούν δύο κατηγορίες πληροφοριών: (α) εκθέσεις που αναφέρονται σε έργα (σενάρια διαχείρισης) του Συστήματος Υποστήριξης της Διαχείρισης Υδρονομέας και μπορούν να συμπεριλάβουν, με επιλογή του χρήστη, σύνοψη του έργου, τα δεδομένα εισόδου καθώς και τα βασικά αποτελέσματα υπολογισμών· (β) δελτία αποθεμάτων ταμιευτήρων και κατανάλωσης διυλιστηρίων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας (ΕΥΔΑΠ). Όλα τα απαιτούμενα για τη σύνταξη εκθέσεων δεδομένα αντλούνται από την Κεντρική Βάση Δεδομένων Υδρία.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/616/1/documents/report20.pdf (1057 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  H μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την ανάλυση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, όσο και αν υπαγορεύτηκε από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος, έχει ευρύτερο χαρακτήρα και γενικότερο προσανατολισμό. Με αυτή την έννοια, αλλά και με σκοπό να τεθεί η μεθοδολογία στη γνώση και κρίση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, έγινε μια σειρά από δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της περιοχής των υδατικών πόρων, αλλά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπου στην πρώτη εντάσσονται όσες αναφέρονται στον πυρήνα της ανάλυσης του υδροδοτικού συστήματος, δηλαδή στη βελτιστοποίησή του μέσα από την πρωτότυπη μεθοδολογία παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση, ενώ στη δεύτερη εντάσσονται όσες αναφέρονται στη στοχαστική προσομοίωση και πρόγνωση των υδρολογικών εισόδων του υδροσυστήματος. Για την σαφή περιγραφή και επεξήγηση της μεθοδολογίας, παρατίθενται αυτούσιες οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ για λόγους πληρότητας παρατίθενται οι περιλήψεις των ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2002-2003 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου σχεδίου του 2001-2002. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/552/1/documents/2002eydapmasterplan.pdf (8797 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13b, 25 pages, Αθήνα, Απρίλιος 2002.

  Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη επικαιροποίηση του Κεφαλαίου 8 της µελέτης µε τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας – Έτος 2001-2002», το οποίο υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2001. Η επικαιροποίηση των προσοµοιώσεων βασίστηκε στα υδρολογικά δεδοµένα καθώς και στα στοιχεία κατανάλωσης του πρώτου εξαµήνου του τρέχοντος υδρολογικού έτους (Οκτώβριος 2001-Μάρτιος 2002). Στην πρώτη επικαιροποίηση, η οποία βασίστηκε στα δεδοµένα του τετραµήνου Οκτωβρίου-Ιανουαρίου, επισηµάνθηκε το γεγονός της εντονότατης αύξησης της κατανάλωσης, σε συνδυασµό µε την αρκετά φτωχή υδροφορία του συστήµατος, ειδικά στο δυτικό τµήµα του (λεκάνες Ευήνου και Μόρνου). Μετά την παρέλευση των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη µιας δεύτερης επικαιροποίησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, δεδοµένου ότι οι εισροές των ταµιευτήρων ήταν εξαιρετικά χαµηλές, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της ήδη δυσµενούς κατάστασης. Στην αρχική ενότητα της έκθεσης περιγράφονται τα στοιχεία που αφορούν τις χρονοσειρές εισροών, τα δεδοµένα των καταναλώσεων, τις παραδοχές και τα σενάρια λειτουργίας του υδροσυστήµατος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων και συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα. Η έκθεση ολοκληρώνεται µε το παράρτηµα, στο οποίο δίνονται οι ισοπίθανες καµπύλες εξέλιξης των κύριων µεγεθών υδατικού ισοζυγίου του υδροσυστήµατος για τα σενάρια προσοµοίωσης που εξετάστηκαν.

  Σχετικές εργασίες:

  • [60] Διαχειριστικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η επικαιροποίηση.
  • [57] Πρώτη επικαιροποίηση του διαχειριστικού σχεδίου.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13a, 21 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  Η παρούσα έκθεση αποτελεί επικαιροποίηση του Κεφαλαίου 8 της µελέτης µε τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας – Έτος 2001-2002» που υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2001. Οι νέες προσοµοιώσεις βασίστηκαν στα υδρολογικά δεδοµένα καθώς και στα στοιχεία κατανάλωσης του τρέχοντος υδρολογικού έτους, και συγκεκριµένα του τετραµήνου Οκτωβρίου 2001-Ιανουαρίου 2002. Αρχικά περιγράφονται τα επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση µε την έκθεση που υποβλήθηκε στα πλαίσια του αρχικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης, τα οποία αφορούν τα δεδοµένα, τις παραδοχές και τα σενάρια λειτουργίας του συστήµατος. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων και συνοψίζονται τα κύρια συµπεράσµατα. Επισυνάπτεται παράρτηµα, στο οποίο δίνονται οι ισοπίθανες καµπύλες εξέλιξης των κύριων µεγεθών υδατικού ισοζυγίου του υδροσυστήµατος για τα δύο σενάρια προσοµοίωσης που εξετάστηκαν.

  Σχετικές εργασίες:

  • [60] Διαχειριστικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η επικαιροποίηση.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2001.

  Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη επικαιροποίηση του κεφαλαίου της µελέτης µε τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας – Έτος 2000-2001» που υποβλήθηκε στην ΕΥ∆ΑΠ τον Οκτώβριο του 2000. Η προηγούµενη επικαιροποίηση έγινε τον Μάρτιο του 2001. Η επικαιροποίηση των προσοµοιώσεων βασίστηκε στα πιο πρόσφατα δεδοµένα της τρέχουσας υδρολογικής περιόδου και συγκεκριµένα µέχρι τον Μάιο του 2001. Σύµφωνα µε αυτά η συνολική υδροφορία κατά το τρέχον υδρολογικό έτος εξακολουθεί να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ, στο ίδιο διάστηµα, η κατανάλωση νερού στην Αθήνα συνέχισε να έχει ανησυχητικά αυξητική τάση. Στην έκθεση αναφέρονται τα επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη επικαιροποίηση, τα οποία αφορούν τα δεδοµένα, τις παραδοχές και το µοντέλο λειτουργίας του υδροσυστήµατος, και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. Στο παράρτηµα Α δίνονται αναλυτικότερα αποτελέσµατα σε µορφή διαγραµµάτων και στο παράρτηµα Β καταγράφονται όλα τα δεδοµένα εισόδου του σεναρίου που υλοποιήθηκε στον Υδρονοµέα.

  Σχετικές εργασίες:

  • [62] Διαχειριστικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η επικαιροποίηση.
  • [59] Πρώτη επικαιροποίηση του διαχειριστικού σχεδίου.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 14 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.

  Η παρούσα έκθεση αποτελεί επικαιροποίηση του κεφαλαίου 8 της µελέτης µε τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας – Έτος 2000-2001» που υποβλήθηκε στην ΕΥ∆ΑΠ τον Οκτώβριο του 2000. Η επικαιροποίηση των προσοµοιώσεων βασίστηκε στα πιο πρόσφατα δεδοµένα της περιόδου Οκτωβρίου 2000 - Ιανουαρίου 2001, βάσει των οποίων προκύπτει ότι το τρέχον υδρολογικό έτος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαµηλή υδροφορία. Επιπλέον, στο ίδιο διάστηµα, η κατανάλωση νερού στην Αθήνα ξεπέρασε κατά πολύ τα επιθυµητά όρια που είχαν τεθεί. Στην έκθεση αναφέρονται οι νέες παραδοχές που αφορούν τη λειτουργία του υδροσυστήµατος και αναλύονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων.

  Σχετικές εργασίες:

  • [62] Διαχειριστικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η επικαιροποίηση.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-2002 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου σχεδίου του 2000-2001. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/487/2/documents/report13.pdf (8130 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Collins, R., P. Kristensen and N. Thyssen, Water Resources Across Europe—Confronting Water Scarcity and Drought, ISSN 1725-9177, 56 pp., European Environment Agency (EEA), Copenhagen, 2009.

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.

  Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας", προδιαγράφονται πέντε πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται. Το πρώτο είναι το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας, που έχει ως στόχο την απεικόνιση και εποπτεία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Το δεύτερο είναι ένα σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στις λεκάνες απορροής που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Το τρίτο σύστημα αφορά στην εκτίμηση και πρόγνωση των εισροών και απωλειών των ταμιευτήρων, ενώ το τέταρτο στην εκτίμηση και πρόγνωση των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης. Τέλος, το πέμπτο σύστημα είναι το σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας. Οι απαιτήσεις που προδιαγράφονται χρησιμοποιούνται ως κείμενο αναφοράς για το σχεδιασμό των παραπάνω συστημάτων.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/410/1/documents/report1.pdf (694 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-2001 αποτελεί την βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/356/1/documents/2000EYDAPMasterplan.pdf (1616 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Getimis, P., K. Bithas and D. Zikos, Key actors, institutional framework and participatory procedures, for the sustainable use of water in Attica-basin, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 243-252, 2001.
  2. #Minasidou K., D. F. Lekkas, A. D. Nikolaou, and S. K. Golfinopoulos, Water quality changes during storage - the case of Mornos reservoir, Proceedings, Protection and Restoration of the Environment VIII, Mykonos, Greece, 2006.
  3. Stergiouli, M. L., and K. Hadjibiros, The growing water imprint of Athens (Greece) throughout history, Regional Environmental Change, 12(2), 337-345, 2012.

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 2): Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 11, 84 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

  Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας (έκδοση 2.0) αναπτύχθηκε με σκοπό την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση υδατικών πόρων. Η μεθοδολογία που υλοποιείται (παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτότυπη θεωρητική εργασία. Το μαθηματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται επιτρέπει την κατανομή της ζήτησης νερού στους υδατικούς πόρους βάσει ενός μικρού αριθμού μεταβλητών απόφασης, πράγμα που κάνει εφικτή την προσομοίωση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων υδροσυστημάτων όπως αυτό της υδροδότησης της Αθήνας. Κατά την προσομοίωση με συγκεκριμένο κανόνα λειτουργίας, μπορούν να τεθούν με σειρά προτεραιότητας πολλαπλοί ανταγωνιστικοί μεταξύ τους στόχοι και περιορισμοί οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων και τα αποδεκτά όρια αξιοπιστίας του συστήματος. Πραγματοποιώντας βελτιστοποίηση της διαχείρισης ο χρήστης επιλέγει μεταξύ τριών αντικειμενικών συναρτήσεων: α) την ελαχιστοποίηση της μέσης πιθανότητας αστοχίας, β) την ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους λειτουργίας και γ) τη μεγιστοποίηση της εγγυημένης απόδοσης του συστήματος για δεδομένο αποδεκτό επίπεδο αστοχίας. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ιστορικές ή συνθετικές υδρολογικές χρονοσειρές, ενώ στα αποτελέσματα που δίνονται με πιθανοτικούς όρους περιλαμβάνονται η πιθανότητα αστοχίας του εκάστοτε στόχου, το αναλυτικό υδατικό ισοζύγιο των ταμιευτήρων, το ισοζύγιο ροών των υδραγωγείων και οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/355/1/documents/2000EYDAPHydronomeas.pdf (1278 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μανδέλλος, Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 40, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια και τρία παραρτήματα. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται το ερευνητικό αντικείμενο, οι στόχοι σχεδιασμού και οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστικού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το μοντέλο του συστήματος προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, με ειδικότερες αναφορές στις υδρολογικές, ενεργειακές και οικονομικές συνιστώσες, τη λειτουργική προσομοίωση του υδροσυστήματος, και τη βελτιστοποίηση. Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει το σχεδιασμό του υπολογιστικού συστήματος και αναφέρεται στα βασικά συστατικά του, στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί και στη σύνδεσή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή του Υδρονομέα στο υδροσύστημα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και περιγράφεται το μοντέλο του υδροσυστήματος και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Στο Παράρτημα Α δίνονται οι οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού συστήματος λειτουργικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης και στο Παράρτημα Β οι οδηγίες χρήσης για το στοχαστικό υδρολογικό προσομοιωτή, ενώ στο Παράρτημα Γ περιγράφεται η βάση δεδομένων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/135/1/documents/er4_40.pdf (23538 KB)

Miscellaneous works

 1. Γ. Καραβοκυρός, Φοιτητολόγιο του ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – Οδηγίες Χρήσης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2008.

  Οδηγίες χρήσης για το λογισμικό PostgraDB, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το 2007 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών από την ώρα που θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΔΠΜΣ έως την αποφοίτησή τους. Είναι σε θέση να εκτυπώνει με παραμετροποιημένο τρόπο έγγραφα, πιστοποιητικά και καταστάσεις, καθώς και να πραγματοποιεί σύνθετες αναζητήσεις και στατιστικές αναλύσεις παρουσιάζοντάς τις σε μορφή γραφημάτων και πινάκων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/853/1/documents/PostgraDB.pdf (1798 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Στατιστική ανάλυση φοιτητών Ακαδημαϊκών Ετών 1998-2007, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2007.

  Στατιστική ανάλυση των φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Η Μελέτη λαμβάνει υπόψη τα Ακαδημαϊκά Έτη από την έναρξη του ΔΠΜΣ (1998-99) έως και το 2006-07 και διακρίνει τους φοιτητές σε τρεις κατηγορίες: α) υποψήφιοι φοιτητές, β) εγγεγραμμένοι φοιτητές και γ) απόφοιτοι του ΔΠΜΣ. Στη μελέτη δίνεται με κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα μια εικόνα για τη Σχολή προέλευσης των φοιτητών, τη διάρκεια σπουδών τους, τον βαθμό του 1ου πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών κ.ά.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/854/1/documents/report2_.pdf (543 KB)

 1. G. Karavokiros, Hydronomeas - A Decision Support System for the Management of Water Resources, 14 pages, Αθήνα, 10 April 2003.

  [Υδρονομέας: Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

  Σημείωση:

  Παρουσίαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/578/1/documents/2003-04-10-ypan.pdf (1293 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης ΕΜΠ, 19 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2002.

  Το κείμενο συνοψίζει την εμπειρία που αποκτήθηκε από επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ. Σκοπός του κειμένου, που έχει τη μορφή οδηγίας, είναι η καταγραφή και μεταφορά της εμπειρίας στους διοργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων στο μέλλον. Το κείμενο εξετάζει τεχνικά θέματα διοργάνωσης της εκδήλωσης και δεν αναφέρεται στο περιεχόμενό της.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/529/1/documents/Conference_Organisation.pdf (1421 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας: Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  Σχετικές εργασίες:

  • [63]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/499/1/documents/Hydronomeas_info.pdf (1579 KB)