Υδρόγειος 3.0

Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής

[sftr_id=25]

2005–2016

Σελίδες: http://www.hydroscope.gr/software/hydrogeios.html

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

Download: