Υδροσκόπιο

Εθνική Τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας

[sftr_id=20]

1992–1994

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας