Νίκος Μαμάσης: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Καθηγητής, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
N.Mamassis@itia.ntua.gr
+30-2107722843
http://www.itia.ntua.gr/nikos/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  2018–2020

  [proj_id=194]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του

  2017–2019

  [proj_id=197]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  2008–2011

  [proj_id=152]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  2009–2011

  [proj_id=154]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  2008–2009

  [proj_id=151]

  Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την υδροδυναμική προσομοίωση του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων

  2024

  [proj_id=204]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  2014–2015

  [proj_id=180]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  2011–2014

  [proj_id=164]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  2005–2006

  [proj_id=124]

  Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  2010

  [proj_id=159]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών

  2005–2007

  [proj_id=127]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  2003–2006

  [proj_id=118]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  1999–2003

  [proj_id=14]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2

  1996–2003

  [proj_id=117]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  2001–2002

  [proj_id=77]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο

  2001

  [proj_id=134]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

  1998–2001

  [proj_id=9]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000

  1997–2000

  [proj_id=49]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  1996–2000

  [proj_id=16]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάσεις 1, 2, 3

  1990–2000

  [proj_id=115]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  1997–1999

  [proj_id=7]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  1996

  [proj_id=13]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1993–1995

  [proj_id=8]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

  1995

  [proj_id=20]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας

  1991–1994

  [proj_id=2]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1992–1993

  [proj_id=1]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

  1991–1993

  [proj_id=55]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

  1990–1992

  [proj_id=4]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

  1989–1991

  [proj_id=10]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

  1989–1990

  [proj_id=17]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

  1987–1989

  [proj_id=3]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

  1986–1988

  [proj_id=6]

  Περισσότερες πληροφορίες