Νίκος Μαμάσης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Καθηγητής, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
N.Mamassis@itia.ntua.gr
+30-2107722843
http://www.itia.ntua.gr/nikos/

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)

  [proj_id=183]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

  [proj_id=184]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60

  [proj_id=186]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

  [proj_id=181]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)

  [proj_id=182]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού

  2012

  [proj_id=166]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης

  2009–2010

  [proj_id=158]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  2009–2010

  [proj_id=157]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  2009–2010

  [proj_id=155]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου

  2009

  [proj_id=153]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

  2006

  [proj_id=143]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας

  2003–2005

  [proj_id=145]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου

  2004–2005

  [proj_id=129]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας

  2004

  [proj_id=122]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

  2002–2003

  [proj_id=128]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

  2000–2002

  [proj_id=62]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής

  2000–2001

  [proj_id=64]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

  2000–2001

  [proj_id=25]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου

  1999

  [proj_id=22]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία

  1998

  [proj_id=23]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας

  1997

  [proj_id=24]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου

  1996

  [proj_id=26]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου

  1995

  [proj_id=30]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

  1991

  [proj_id=31]

  Περισσότερες πληροφορίες