Νίκος Μαμάσης

Καθηγητής, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
N.Mamassis@itia.ntua.gr
+30-2107722843
http://www.itia.ntua.gr/nikos/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)
 2. Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του
 3. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 5. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)
 2. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων
 3. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας
 2. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών
 3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 4. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας
 5. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2
 6. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα
 7. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο
 8. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες
 9. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000
 10. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3
 11. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάσεις 1, 2, 3
 12. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία
 13. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας
 14. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας
 15. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού
 16. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας
 17. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας
 18. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου
 19. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1
 20. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου
 21. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2
 22. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1
 23. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)
 2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)
 3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60
 4. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)
 5. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)
 6. Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού
 7. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης
 8. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού
 9. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων
 10. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου
 11. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας
 12. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας
 13. Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου
 14. Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας
 15. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού
 16. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"
 17. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής
 18. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία
 19. Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου
 20. Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία
 21. Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας
 22. Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου
 23. Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου
 24. Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.
 2. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.
 3. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.
 4. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Deligiannis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence, Earth, 3 (3), 1027-1041, doi:10.3390/earth3030059, 2022.
 5. N. Mamassis, S. Chrisoulaki, Aim. Bedenmaxer-Gerousis, T. Evangelou , P. Koutis, G. Peppas, P. Defteraios, N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, and E. Griva, Representing the operation and evolution of ancient Piraeus’ water supply system, Water History, doi:10.1007/s12685-022-00299-7, Μάιος 2022.
 6. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.
 7. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
 8. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.
 9. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity and its relevance to modern hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 2419–2444, doi:10.5194/hess-25-2419-2021, 2021.
 10. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.
 11. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, doi:10.3390/w11102126, 2019.
 12. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for the hourly solar radiation process for application in renewable resources management, Advances in Geosciences, 45, 139–145, doi:10.5194/adgeo-45-139-2018, 2018.
 13. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.
 14. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Data and code for the exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Data in Brief, 13 (700-702), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.074, 2017.
 15. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process, Energy Procedia, 125, 398–404, 2017.
 16. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.
 17. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Energy, 134 (902-918), 16 pages, doi:10.1016/j.energy.2017.06.074 0360-5442, 2017.
 18. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.
 19. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of the electrical energy demand in Greece, Energy Policy, 102 (340-352), doi:10.1016/j.enpol.2016.12.033, Μάρτιος 2017.
 20. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial Analysis of Electrical Energy Demand Patterns in Greece: Application of a GIS-based Methodological Framework, Energy Procedia, 97 (262-269), 8 pages, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.071, Νοέμβριος 2016.
 21. K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti, N. Mamassis, and I. Kalavrouziotis, Urban planning and water management in Ancient Aetolian Makyneia, Western Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 16 (5), doi:DOI: 10.2166/ws.2016.145 , Σεπτέμβριος 2016.
 22. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.
 23. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.
 24. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.
 25. A. N. Angelakis, N. Mamassis, E. Dialynas, and P. Defteraios, Urban Water Supply, Wastewater, and Stormwater Considerations in Ancient Hellas: Lessons Learned, Environment and Natural Resources Research, 4 (3), doi:10.5539/enrr.v4n3p95, Οκτώβριος 2014.
 26. N. Mamassis, D. Panagoulia, and A. Novcovic, Sensitivity analysis of Penman evaporation method, Global Network for Environmental Science and Technology, 16 (4), 628–639, 2014.
 27. K. Zotalis, E. Dialynas, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, Desalination Technologies: Hellenic Experience, Water, 6 (5), 1134–1150, doi:10.3390/w6051134, 30 April 2014.
 28. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
 29. N. Efthimiou, S. Alexandris, C Karavitis, and N. Mamassis, Comparative analysis of reference evapotranspiration estimation between various methods and the FAO56 Penman - Monteith procedure, European Water, 42 (19-34), 2013.
 30. C. Papathanasiou, D. Serbis, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, Water Utility Journal, 3, 33–42, 2013.
 31. E. Kountouri, N. Petrochilos, N. Liaros, V. Oikonomou, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, The Mycenaean drainage works of north Kopais, Greece: a new project incorporating surface surveys, geophysical research and excavation, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 710–718, doi:10.2166/ws.2013.110, 2013.
 32. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.
 33. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.
 34. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
 35. Γ. Παπαδοπούλου, Ε. Γεωργίου, Ν. Μαμάσης, και Μ. Μιμίκου, Εκτίµηση χωρικής κατανοµής κλιµατικών και βιοκλιµατικών δεικτών στην περιοχή της Αττικής µε χρήση δεδοµένων του ∆ικτύου METEONET, Τεχνικά Χρονικά, I, Αθήνα, Ιανουάριος 2009.
 36. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
 37. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.
 38. A. Tsouni, C. Contoes, D. Koutsoyiannis, P. Elias, and N. Mamassis, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece, Sensors, 8 (6), 3586–3600, 2008.
 39. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 13–22, 2007.
 40. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.
 41. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
 42. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.
 43. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Influence of atmospheric circulation types in space-time distribution of intense rainfall, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26267–26276, 1996.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. P. Dimas, G.-K. Sakki, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and K. Pipili, Outlining a master plan framework for the design and assessment of flood mitigation infrastructures across large-scale watersheds, 12th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2023) “Managing Water-Energy-Land-Food under Climatic, Environmental and Social Instability”, 75–76, European Water Resources Association, Thessaloniki, 2023.
 2. A. Tsouni, S. Antoniadi, E. Ieronimidi, K. Karagiannopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Kontoes, Multiparameter analysis of the flood of November 15, 2017 in west Attica using satellite remote sensing, Geoinformatics for Geosciences, doi:10.1016/B978-0-323-98983-1.00019-3, Elsevier, Oxford, UK, 2023.
 3. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.
 4. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
 5. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, edited by K. Wellbrock, 27 (1), Siegburg, 2018.
 6. Χ. Νασίκα, Σ. Μίχας, και Ν. Μαμάσης, Τεχνολογίες Πληροφοριακών Μοντέλων Κατασκευών (ΒΙΜ) και η εφαρμογή τους σε μελέτες φραγμάτων, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 7. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 8. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Irrigation challenges in NW Greece-Perspectives and solutions for flood prone areas, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, 2015.
 9. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.
 10. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , , doi:10.13140/RG.2.1.2702.6163, 2014.
 11. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα, επιμέλεια Κ. Λ. Κατσιφαράκης και Μ. Βαφειάδης, 27–37, doi:10.13140/RG.2.1.1165.5928, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.
 12. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 13. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.
 14. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, N. Mamassis, A. N. Angelakis, and L.W. Mays, The evolution of water supply throughout the millennia: A short overview, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 21, 553–560, doi:10.13140/RG.2.1.2541.8485, IWA Publishing, London, 2012.
 15. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water management in ancient Greece, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 10, 259–270, doi:10.13140/RG.2.1.4114.7127, IWA Publishing, London, 2012.
 16. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Prolegomena: The evolution of water supply through the millennia, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, xxi–xxii, doi:10.13140/RG.2.1.1542.4245, IWA Publishing, 2012.
 17. E. Kountouri, N. Petrochilos, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, A new project of surface survey, geophysical and excavation research of the mycenaean drainage works of the North Kopais: the first study season, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 467–476, doi:10.13140/RG.2.1.2328.8563, International Water Association, 2012.
 18. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 19. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.
 20. N. Evelpidou, N. Mamassis, A. Vassilopoulos, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, International Conference on Urban Flood Management, Paris, doi:10.13140/RG.2.1.4065.5601, UNESCO, 2009.
 21. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, 2, 433–440, doi:10.13140/RG.2.1.1116.4400, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
 22. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 61–88, doi:10.13140/RG.2.1.1640.7289, Gutenberg, Αθήνα, 2007.
 23. N. Mamassis, V. Kanellopoulos, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, Tempe, Arizona, doi:10.13140/RG.2.1.3475.7362, International Association of Hydraulic Research, 2007.
 24. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, 135–143, doi:10.13140/RG.2.1.4188.4408, International Water Association, 2006.
 25. A. Grammatikoyiannis, N. Mamassis, E. Baltas, and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider area (Meteonet). A real time approach from point to areal measurements, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 26. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.
 27. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessalia plain, Greece, Proceedings of the International Conference "Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications", Volos, doi:10.13140/RG.2.1.3025.1763, 2003.
 28. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological telemetric network for the water resources monitoring of the Athens water resource system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 157–163, doi:10.13140/RG.2.1.3954.9683, European Water Resources Association, 2002.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.
 30. N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Structure stochastique de pluies intenses par type de temps, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 301–313, doi:10.13140/RG.2.1.3643.6726, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.
 31. I. Nalbantis, N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Le phénomène recent de sécheresse persistante et l' alimentation en eau de la cité d' Athènes, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 123–132, doi:10.13140/RG.2.1.4430.1041, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.
 32. D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.
 33. Ν. Μαμάσης, Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του Μετσόβου., 9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ.: Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, Μέτσοβο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Οκτώβριος 2019.
 34. P. Avgerinou , Ε. Chiotis , S. Chrisoulaki, P. Defteraios, T. Evangelou , M. Gigourtakis, G. Kakes, Y. Kourtzellis , P. Koutis, N. Mamassis, M. Pappa, G. Peppas, and A. Strataridaki, Updated Appraisal of Ancient Underground Aqueducts in Greece, Underground Aqueducts Handbook, edited by A. N. Angelakis, Ε. Chiotis , S. Eslamian , and H. Weingartner, doi:10.1201/9781315368566-5, 2016.
 35. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Mitigating flooding in a typical urban area in North Western Attica in Greece, Conference on Changing Cities: Spatial Design, Landscape and Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece, Ιούνιος 2015.
 36. S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.
 2. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.
 3. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.
 4. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.
 5. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.
 6. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.
 7. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.
 8. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 9. M. Chiotinis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, To act or not to act. Predictability of intervention and non-intervention in health and environment, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-11747, doi:10.5194/egusphere-egu22-11747, European Geosciences Union, 2022.
 10. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.
 11. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.
 12. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.
 13. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.
 14. I. Papageorgaki, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, OpenHiGis: A national geographic database for inland waters of Greece based on the INSPIRE Directive Hydrology Theme, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-13465, European Geosciences Union, 2021.
 15. K. Risva, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Hydropower potential assessment made easy via the unit geo-hydro-energy index, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4462, doi:10.5194/egusphere-egu21-4462, European Geosciences Union, 2021.
 16. A. G. Pettas, P. Mavritsakis, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Empirical metric for uncertainty assessment of wind forecasting models in terms of power production and economic efficiency, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8018, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8018, 2020.
 17. G.-K. Sakki, V. Papalamprou, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Stochastic modelling of hydropower generation from small hydropower plants under limited data availability: from post-assessment to forecasting, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8129, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8129, 2020.
 18. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.
 19. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.
 20. K. Kardakaris, M. Kalli, T. Agoris, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic structure of wind waves for energy production, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13188, European Geosciences Union, 2019.
 21. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale comparison of machine learning regression algorithms for probabilistic hydrological modelling via post-processing of point predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-3576, European Geosciences Union, 2019.
 22. L. M. Tsiami, E. Zacharopoulou, D. Nikolopoulos, I. Tsoukalas, N. Mamassis, A. Kallioras, and A. Efstratiadis, The use of Artificial Neural Networks with different sources of spatiotemporal information for flash flood predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-7315, European Geosciences Union, 2019.
 23. P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.
 24. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.
 25. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Reconstructing the water supply conditions of the Ancient Piraeus, Biennial of Architectural and Urban Restoration (BRAU4), Pireaus, doi:10.13140/RG.2.2.18049.51044, 2018.
 26. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and N. Mamassis, Conceptual hydrological modelling at daily scale: Aggregating results for 340 MOPEX catchments, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-3759, European Geosciences Union, 2018.
 27. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10143-1, European Geosciences Union, 2018.
 28. P. Dimitriadis, H. Tyralis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, Y. Markonis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A climacogram estimator adjusted for timeseries length; application to key hydrometeorological processes by the Köppen-Geiger classification, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17832, European Geosciences Union, 2018.
 29. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.
 30. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.
 31. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.
 32. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.
 33. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.
 34. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of solar radiation for renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10189-4, doi:10.13140/RG.2.2.16215.06564, European Geosciences Union, 2017.
 35. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of electricity demand patterns in Greece: Application of a GIS-based methodological framework, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.
 36. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, 16th conference Cura Aquarum, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.24516.22400/1, German Water History Association, German Archaeological Institute in Athens, 2015.
 37. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.
 38. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 39. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.
 40. A. Drosou, P. Dimitriadis, A. Lykou, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Assessing and optimising flood control options along the Arachthos river floodplain (Epirus, Greece), European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9148, European Geosciences Union, 2015.
 41. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.
 42. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.
 43. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.
 44. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 45. E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Dimakos, I. Fountoulakis, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal rainfall variability over Greece, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19102.95045, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 46. N. Bountas, N. Boboti, E. Feloni, L. Zeikos, Y. Markonis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Temperature variability over Greece: Links between space and time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17739.80164, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 47. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 48. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 49. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 50. D. Panagoulia, N. Mamassis, and A. Gkiokas, Deciphering the floodplain inundation maps in Greece, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 8 pages, European Water Resources Association, 2013.
 51. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 10 pages, European Water Resources Association, 2013.
 52. V. Pagana, A. Tegos, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, P. Panagopoulos, and N. Mamassis, Alternative methods in floodplain hydraulic simulation - Experiences and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10283-2, European Geosciences Union, 2013.
 53. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.
 54. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S. Lykoudis, Flood design recipes vs. reality: Can predictions for ungauged basins be trusted? – A perspective from Greece, Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, doi:10.13140/RG.2.2.19660.00644, University of Thessaly, 2012.
 55. M. Mathioudaki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Investigation of hydrological design practices based on historical flood events in an experimental basin of Greece (Lykorema, Penteli), Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, University of Thessaly, 2012.
 56. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 57. E. Galiouna, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and K. Aristeidou, Investigation of extreme flows in Cyprus: empirical formulas and regionalization approaches for peak flow estimation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 2077, European Geosciences Union, 2011.
 58. Y. Markonis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Orbital climate theory and Hurst-Kolmogorov dynamics, 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.31312.30724, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.
 59. A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.
 60. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.
 61. A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimation of potential evapotranspiration with minimal data dependence, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 1937, doi:10.13140/RG.2.2.27222.86089, European Geosciences Union, 2009.
 62. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.
 63. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.
 64. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S.M. Papalexiou, Climate, water and health in ancient Greece, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 12006, doi:10.13140/RG.2.2.31757.95207, European Geosciences Union, 2008.
 65. Κ. Χατζημπίρος, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Ε. Κυρίτσης, Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση (ΦΙΛΟΤΗΣ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007.
 66. Ν. Μαμάσης, Χ. Παπαθανασίου, και Μ. Μιμίκου, Σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής (ΜΕΤΕΟΝΕΤ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007, (υπό έκδοση).
 67. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 68. N. Mamassis, Calculation of potential solar radiation from geomorphologic information for snow melting estimation, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, European Geosciences Union, 2005.
 69. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.
 70. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.
 71. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Application of satellite-based methods for estimating evapotranspiration in Thessalia plain, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.1.3221.7840, European Geophysical Society, 2003.
 72. K Mantoudi, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A simple water balance model using a geographical information system, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.26357.78567, European Geophysical Society, 2001.
 73. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The scaling model of storm hyetograph versus typical stochastic rainfall event models, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 769, doi:10.13140/RG.2.1.1192.2165, European Geophysical Society, 1999.
 74. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, Πρακτικά του Πρώτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, επιμέλεια Δ. Ρόκος, Μέτσοβο, 209–229, doi:10.13140/RG.2.1.2928.9205, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.
 75. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Weather types and geographical distribution of intense rainfall, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 1.13, doi:10.13140/RG.2.1.1290.5208, 1995.
 76. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, Intense rainfall and flood event classification by weather type, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 440, doi:10.13140/RG.2.1.4124.9520, European Geophysical Society, 1994.
 77. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, Stochastic rainfall forecasting by conditional simulation using a scaling storm model, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 324, 408, doi:10.13140/RG.2.1.1241.3682, European Geophysical Society, 1994.
 78. Ν. Μαμάσης, Σ. Ρώτη, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 55–64, doi:10.13140/RG.2.1.2177.3043, Γ. Φούντας, 1990.
 79. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.
 80. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

Presentations and publications in workshops

 1. G.-F. Sargentis, P. Defteraios, N. D. Lagaros, and N. Mamassis, Values and costs in history, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 2. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 3. Ν. Μαμάσης, Η επικοινωνία της “κλιματικής αλλαγής”, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 4. Ν. Μαμάσης, Η επίδραση της “κλιματικής αλλαγής” στο ενεργειακό μίγμα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 5. Ν. Μαμάσης, Κλίμα-Κλιματική αλλαγή: Βασικές έννοιες, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 6. Ν. Μαμάσης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 7. Ν. Μαμάσης, Η επίδραση της “κλιματικής αλλαγής” στο ενεργειακό μίγμα, Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, 2023.
 8. Ν. Μαμάσης, Η επικοινωνία της “κλιματικής αλλαγής”, Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, 2023.
 9. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, Extreme rainfall modelling for engineering design: a new methodology and its application over the Greek territory (invited), Risk Management: Extremes of Flood and Drought, Europe/China, UNESCO, 2023.
 10. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.
 11. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Θ. Ηλιοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Εθνικού Υδρομετρικού Δικτύου, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 12. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net): Εξέλιξη εργασιών, προκλήσεις & προοπτικές, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 13. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Π. Δευτεραίος, Η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας νερού στην αρχαία Αθήνα, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, Χανιά, doi:10.13140/RG.2.2.31867.16167, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2019.
 14. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η τραγωδία της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα της κρίσης, Ημερίδα Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Αθήνα, 2019.
 15. Ν. Μαμάσης, Αντιπλημμυρικά έργα ή έλεγχοι χρήσεων γης για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών;, Διαχείριση φυσικών καταστροφών: Προτεραιότητες, δικαιώματα, ευθύνες, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2019.
 16. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.
 17. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Παρουσίαση του βιβλίου: Evolution of Water Supply Through the Millennia, Διαχρονική εξέλιξη Τεχνολογιών Διαχείρισης Νερού και Αποβλήτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Πάτρα, Πάτρα, 2017.
 18. Ν. Μαμάσης, Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό, 5ο Πσνελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, ΑΘήνα, Αθήνα, 2017.
 19. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.
 20. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.
 21. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15760.61442, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.
 22. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής υδραυλικής τεχνολογίας με την χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, επιμέλεια Ε. Γ. Κολοκυθά, Θεσσαλονίκη, 21 pages, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.
 23. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.
 24. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αβεβαιότητα και διαχείριση υδατικών πόρων - από την επιστήμη στην μαντική (και τούμπαλιν…), 23η τακτική συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, Λάρισα, Λάρισα, 2011.
 25. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Στρατηγική αντιμετώπισης των πλημμυρών: Σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας: Η πρόκληση για το μέλλον, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27671.78242, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Αθήνα, 2010.
 26. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.
 27. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Τέγος, Υδρομετεωρολογικά ζητήματα στην αρχαία ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, Η Οικο-νομία του Νερού, επιμέλεια Η. Ευθυμιόπουλος και Μ. Μοδινός, Ύδρα, doi:10.13140/RG.2.2.25574.63040, Ελληνικά Γράμματα, 2009.
 28. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων", Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, European Council of Civil Engineers, 2007.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.
 30. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, και Ν. Μαμάσης, ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Πληροφοριακό σύστημα για την προσομοίωση και διαχείριση υδροσυστημάτων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.14145.15203, Marathon Data Systems, 2005.
 31. Ν. Μαμάσης, και Σ. Πολιτάκη, Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.
 32. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 10η συνάντηση Ελλήνων χρηστών ArcInfo - ArcView, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2000.
 33. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ε. Αραπάκη, Η λειψυδρία στη Αιθιοπία: Μια πρώτη προσέγγιση, Εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Αιθιοπία, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.23556.12165, Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Ξηρασία στην Αιθιοπία "ΕΛΛΑΣ - ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2000", Γενικό Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, 2000.
 34. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.
 35. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.
 36. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and E. Foufoula-Georgiou, Rainfall modelling, Workshop for the presentation of the research project A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Bologna, Italy, University of Bologna, 1994.
 37. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Ε. Μπαλτάς, Μ. Αφτιάς, Μ. Μιμίκου, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λειψυδρίας, Πρακτικά της ημερίδας: Το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας, Αθήνα, 13–28, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.
 38. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Some results on rainfall modelling - Univariate versus multivariate stochastic modelling of rainfall, 5th Meeting of AFORISM, Cork, Ireland, University College Cork, 1993.
 39. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, An attempt for stochastic forecasting of rainfall, 4th Meeting of AFORISM, Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble, 1993.
 40. Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.
 41. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε συνθήκες έμμονης ξηρασίας, Πιθανότητα εμμένουσας ξηρασίας και υδροδότηση της Πρωτεύουσας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.13244.03207, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 1992.
 42. Ι. Σπυράκος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 1η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1991.
 43. Ν. Μαμάσης, Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, Βουλή των Ελλήνων, Μάιος 2016.
 44. Ν. Μαμάσης, Υδρολογική θεώρηση του υδροσυστήματος Αχελώου-Θεσσαλίας, Ο αναπτυξιακός ρόλος των έργων της έκτροπης του Άνω ρου του Αχελώου, Καρδίτσα, 14 March 2010.
 45. Ν. Μαμάσης, Ο υδρολογικός κύκλος, Διημερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα νερού, Άγιος Νικόλαος, ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, 23 March 2009.

Various publications

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, Κτίριο 6/2021, 75–80, 2021.
 2. Σ. Χρυσουλάκη, και Ν. Μαμάσης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Σύνθεση προσεγγίσεων-Μελλοντική έρευνα, 14 pages, 15 May 2015.
 3. Ν. Μαμάσης, Π. Δευτεραίος, Ν. Ζαρκαδούλας, και Δ. Κουτσογιάννης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Αναπαράσταση λειτουργίας των δεξαμενών συλλογής ομβρίων, 16 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11392.64000, 15 May 2015.

Books

 1. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Evolution of Water Supply Through the Millennia, 560 pages, IWA Publishing, London, 2012.

Educational notes

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The development of science (with emphasis on hydrology) from the Greek antiquity to the early modern period, Saarland University Germany, 73 pages, 2021.
 2. A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Lecture notes on Renewable Energy and Hydroelectric Works, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, 2020.
 3. Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Πανταζίδου, Ν. Μαμάσης, Γ.-Φ. Σαργέντης, Π. Θανόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Δ. Βαμβάτσικος, και Κ. Χατζημπίρος, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Σημειώσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων υδραυλικών έργων, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2019.
 5. Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις μαθήματος: Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία, 267 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.
 6. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα», 327 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 7. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις: Τα συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας στην Υδρολογία, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 2017.
 8. N. Mamassis, Water control through history, Αύγουστος 2014.
 9. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011.
 10. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 2, Εκδοση 2, 176 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.
 11. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 2, 65 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.

Academic works

 1. Ν. Μαμάσης, Ανάλυση βροχοπτώσεων κατά τύπο καιρού, Διδακτορική διατριβή, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

Research reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ηλιοπούλου, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαλάμος, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, Ν. Τεπετίδης, και Δ. Μαρκαντώνης, Τεχνική Έκθεση, Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 2. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Γ.-Κ. Σακκή, Ι. Τσουκαλάς, Π. Κοσσιέρης, Π. Δήμας, και Ν. Πελεκάνος, Σχέδιο Διαχείρισης του Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας – Υδρολογικό έτος 2021-22, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούνιος 2022.
 3. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Ι. Παπαγεωργάκη, Δράσεις δημοσιότητας (εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια), Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 84 pages, Οκτώβριος 2021.
 4. Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Ημερολόγιο εσωτερικών συσκέψεων και συναντήσεων με άλλους φορείς, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 30 pages, Οκτώβριος 2021.
 5. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της προκαταρκτικής λειτουργίας του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 47 pages, Οκτώβριος 2021.
 6. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Τσουκαλάς, και Σ. Μανούρη, Ειδική διαχειριστική μελέτη για την άρδευση του Ελαιώνα Άμφισσας μέσω του υδραγωγείου Μόρνου, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 35 pages, Μάιος 2021.
 7. Α. Ευστρατιάδης, Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Ν. Μαμάσης, Δ. Νικολόπουλος, Ι. Τσουκαλάς, και Π. Κοσσιέρης, Συνοπτική έκθεση πρώτου έτους, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 55 pages, Δεκέμβριος 2020.
 8. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Χ. Μακρόπουλος, Συνοπτική τεχνική έκθεση περί της εκτίμησης της δυναμικότητας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 30 pages, Οκτώβριος 2019.
 9. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Τσουκαλάς, Συνοπτική τεχνική έκθεση περί της αξιολόγησης του πλημμυρικού κινδύνου των περιοχών που επηρεάζονται από το εν εξελίξει φαινόμενο υπερχείλισης του συστήματος Υλίκης-Παραλίμνης, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 25 pages, Μάρτιος 2019.
 10. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2.1, Ιούνιος 2019.
 11. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Τελική έκθεση: μελέτη και εργασίες διερεύνησης και καταγραφής του Αδριάνειου Υδραγωγείου της Αθήνας, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Φεβρουάριος 2019.
 12. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Aρχείο περιήγησης στο φωτογραφικό υλικο, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2019.
 13. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Τεχνική έκθεση: μελέτη και εργασίες διερεύνησης και καταγραφής του Αδριάνειου Υδραγωγείου της Αθήνας, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Φεβρουάριος 2018.
 14. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 29 pages, Τεύχος 3.1, Σεπτέμβριος 2018.
 15. Δ. Δερματάς, Ν. Μαμάσης, Η. Παναγιωτάκης, και Α. Ευστρατιάδης, Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδατικών απορροών ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Διερεύνηση της ποιοτικής επάρκειας του πυθμένα της κυττάρου Α3 και του πρανούς συναρμογής του κυττάρου Α1, καθώς και διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2017.
 16. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Νικολόπουλος, Χ. Τύραλης, Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτική εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.
 17. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Π. Κοσσιέρης, και Χ. Τύραλης, Μεθοδολογικό πλαίσιο βέλτιστου σχεδιασμού και συνδυασμένης διαχείρισης υδατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 154 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2015.
 18. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 19. Ν. Μαμάσης, Κ. Πιπιλή, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική Μελέτη Πληµµυρών, Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του, Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Αθήνα, 2013.
 20. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, και Α. Μαχαίρας, Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 115 pages, Οκτώβριος 2012.
 21. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.
 22. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.
 23. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Σ. Μπακή, Τελική Έκθεση, Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.
 24. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Συνοπτική έκθεση, Αθήνα, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αύγουστος 2008.
 25. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 26. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 27. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 28. Ν. Μαμάσης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Χαϊνταρλής, Α. Τέγος, Α. Κουκουβίνος, Π. Λαζαρίδου, Μ. Μαγαλιού, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης έργων Σμοκόβου, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 2, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2007.
 29. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Ν. Μαμάσης, Έκθεση δεδομένων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 1, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2006.
 30. Γ. Λούρμας, και Ν. Μαμάσης, Προδιαγραφές εγκατάστασης δικτύων μέτρησης υδρολογικών παραμέτρων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 10, 57 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2005.
 31. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 25, 135 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2004.
 32. Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Υδρομετεωρολογικά δεδομένα και επεξεργασίες, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 17, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 33. Ν. Μαμάσης, Μετρητικό σύστημα, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 16, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 35. Ν. Μαμάσης, και κ.ά., Παράρτημα 1: Υπολογισμοί βασικών μεγεθών, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παράρτημα 1, 58 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 36. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 37. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
 38. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 2, 70 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 39. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 40. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση ισχυρών βροχοπτώσεων και στερεοαπορροών του Θριάσιου πεδίου, Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο, 21 pages, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2001.
 41. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.
 42. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Τελική Έκθεση Α' Φάσης, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 12, 63 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 43. Α. Ευστρατιάδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρομετεωρολογικά δεδομένα και επεξεργασίες, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 8, 129 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 44. Ν. Μαμάσης, Δ. Κωνσταντινίδης, και Ι. Γαβριηλίδης, Τεχνικά χαρακτηριστικά υδρομετεωρολογικών σταθμών και τηλεπικοινωνιακού συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 4, 34 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 45. Ν. Μαμάσης, και Ι. Γαβριηλίδης, Επιλογή θέσεων υδρομετεωρολογικών σταθμών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 3, 30 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 46. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.
 47. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 48. Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία γεωγραφικής πληροφορίας, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας, Τεύχος 3, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1997.
 49. Ε. Ξανθοπούλου, Ν. Μαμάσης, Π. Αναστασοπούλου, και Κ. Αλεξοπούλου, Επικαιροποίηση υδρομετεωρολογικών δεδομένων, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας, Τεύχος 1, 240 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1997.
 50. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.
 51. Ν. Μαμάσης, και Ε. Ξανθοπούλου, Υδρομετρικά δεδομένα δευτερευόντων σταθμών, Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος Δ, 228 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.
 52. Ν. Μαμάσης, και Ε. Ξανθοπούλου, Υδρομετρικά δεδομένα πρωτευόντων σταθμών, Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος B, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.
 53. Ν. Μαμάσης, και Ε. Ξανθοπούλου, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα, Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος A, 473 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.
 54. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδροσκόπιο ΙΙ - Προκαταρκτική εφαρμογή στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας- Τελική Έκθεση, Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, 41 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.
 55. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Επιφανειακοί υδατικοί πόροι, Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 16 pages, Αθήνα, 1995.
 56. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Χάρτες-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 57. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 22, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 58. Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη υδρολογικών ισοζυγίων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 20, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 59. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 18, 268 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 60. Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.
 61. Γ. Καββαδίας, Σ. Τζοβαρίδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Κατάρτιση κανπυλών Στάθμης-Παροχής, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 8/4, 25 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.
 62. Ν. Μαμάσης, και Π. Παπανικολάου, Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/4, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1993.
 63. Ι. Παπαγεωργίου, Γ. Σακελλαρίδης, Θ. Χαραντώνης, Χ. Πουγκιάλης, Ν. Μαμάσης, και Μ. Γκίνη, Σχεδιασμός Μητρώου Σταθμών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 5/8, 61 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1993.
 64. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, και Ν. Μαμάσης, Δοκιμαστική εφαρμογή των προγραμμάτων επεξεργασίας στη λεκάνη Ευήνου, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 6, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
 65. Ν. Μαμάσης, Κ. Νικολάου, Γ. Τσακαλίας, και Χ. Ανυφαντή, Βάση και προγράμματα επεξεργασίας μηνιαίων υδρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 5, 96 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
 66. Ν. Σταυρίδης, Δ. Μπώκου, Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, και Ν. Μαμάσης, Βροχομετρικοί και υδρομετρικοί σταθμοί και δεδομένα, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 2, 219 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
 67. Χ. Ανυφαντή, και Ν. Μαμάσης, Δεδομένα στάθμης λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος I, 123 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 68. Χ. Ανυφαντή, και Ν. Μαμάσης, Δεδομένα στάθμης και παροχής λεκάνης Β. Κηφισού, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος Θ, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 69. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 13, 313 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 70. Μ. Αφτιάς, Κ. Τσολακίδης, και Ν. Μαμάσης, Υδατικές καταναλώσεις μείζονος περιοχής Αθηνών, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 12, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
 71. Σ. Ρώτη, Ν. Μαμάσης, και Κ. Τσολακίδης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης Υλίκης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 11, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 72. Σ. Ρώτη, και Ν. Μαμάσης, Υδρομετεωρολογικοί σταθμοί ευρύτερης περιοχής Υλίκης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 10, 22 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 73. Σ. Ρώτη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων σε μηνιαία βάση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 6, 288 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1989.
 74. Ι. Τζεράνης, Ν. Μαμάσης, και Σ. Ρώτη, Υδρομετεωρολογικοί Σταθμοί, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 4, 55 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1989.
 75. Ν. Μαμάσης, Δεδομένα στάθμης και παροχής λεκάνης Ευήνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος ΣΤ, 231 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1988.
 76. Ν. Μαμάσης, Δεδομένα στάθμης και παροχής λεκάνης Μόρνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος E, 80 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1988.
 77. Ν. Μαμάσης, και Ι. Τζεράνης, Μετρήσεις παροχής & καμπύλες στάθμης-παροχής λεκανών Μόρνου & Ευήνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος Δ, 113 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1988.
 78. Χ. Ανυφαντή, και Ν. Μαμάσης, Βροχομετρικά δεδομένα λεκάνης Ευήνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος B, 237 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1988.
 79. Κ. Κουριδάκης, και Ν. Μαμάσης, Βροχομετρικά δεδομένα λεκάνης Μόρνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος A, 262 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1988.

Miscellaneous works

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό και ενέργεια τον 21ο αιώνα. Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής, Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, 21 March 2016.
 2. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4 pages, 15 Ιανουαρίου 2010.
 3. A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Evaluating models or evaluating modelling practices? - Interactive comment on HESS Opinions “Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, C1404–C1409, 2009.

Engineering reports

 1. Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Προκαταρτική υδρολογική διερεύνηση λεκάνης απορροής Λιβαδίου Αραχώβης, 55 pages, Φωκική Ενεργειακή Α.Ε., Αθήνα, Ιούλιος 2019.
 2. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of flood hydrographs at selected streams crossing Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Section 1, Detailed design of TAP - Section 1, Ανάθεση: Asprofos Engineering, Ανάδοχοι: , Σεπτέμβριος 2016.
 3. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Χ. Ανδρικόπουλος, Ε. Τσιλιμαντός, και Α. Ραδαίος, Όμβριες καμπύλες - Τεχνική έκθεση, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13), Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 77 pages, Απρίλιος 2015.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Σ. Μπακή, Ι. Μαρκόνης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 205 pages, Φεβρουάριος 2013.
 5. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Σ. Μπακή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 144 pages, Φεβρουάριος 2013.
 6. Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Μελέτη ξηρασίας και λειψυδρίας Πελοποννήσου, Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου & Ανατολικής Πελοποννήσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 145 pages, Ιούνιος 2012.
 7. Α. Στάμου, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Τεχνική Έκθεση, Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού, Ανάθεση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Ανάδοχοι: Α. Σταμου, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 40 pages, Αθήνα, 2012.
 8. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Ν. Μαμάσης, και Π. Δημητριάδης, Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού, Μελέτη διαχείρισης Κηφισού, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, Denco, Γ. Καραβοκύρης, κ.ά., 154 pages, Αθήνα, 2010.
 9. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών Αράχθου, Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων, Ανάθεση: Δήμος Αρταίων, Ανάδοχοι: ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Β. Μούζος, 272 pages, 2010.
 10. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Απαιτούμενα έργα για την εξασφάλιση της θεσμοθετημένης οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 22 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 11. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 88 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 12. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για τις πλημμύρες της περιόδου 12/2005-2/2006 στην περιοχή κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 29 pages, Ιούνιος 2008.
 13. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας, Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες, Αθήνα, 2006.
 14. Δ. Αργυρόπουλος, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων των λεκανών Ξεριά και Γιαννούζαγα, Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 73 pages, Αθήνα, 2005.
 15. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2005.
 16. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 2002 στην περιοχή Λίμνης Νησιού, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 13 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Μαρτίου 1999 στην περιοχή Λίμνης Νησιού, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 12 pages, Αθήνα, Μάιος 2005.
 18. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση, Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Αθήνα, 2004.
 19. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Λασιθιωτάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α., Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 17 pages, Αθήνα, 2003.
 20. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Σπερχειού, Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού, Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 197 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 21. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Α. Δανιήλ, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 22. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 23. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης Υδατικών Συστημάτων, Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 2001.
 24. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Δ. Ζαρρής, Ι. Γαβριηλίδης, Τ. Παπαθανασιάδης, και Ι. Ναλμπάντης, Μέτρηση παροχών και εκτίμηση απωλειών της αρδευτικής διώρυγας ΔΧΧ του Κάτω Αχελώου, Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 20 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, 1999.
 25. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση λεκανών Σαντορίνης, Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία, Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., , , 1998.
 26. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Β - Διερεύνηση χαρακτηριστικών διάρκειας παροχών, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 100 pages, Αθήνα, 1997.
 27. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Α, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 148 pages, Αθήνα, 1997.
 28. Π. Παναγόπουλος, A. Δακανάλης, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Μερτζιώτης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Π. Παναγόπουλος, Γενική Μελετών, Ίστρια, Ανάλυση Οικοσυστημάτων, 1996.
 29. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Π. Παναγόπουλος, Γενική Μελετών, Ίστρια, Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Αριθμός τεύχους II, Αθήνα, 1996.
 30. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης υδατικών συστημάτων, Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική, 150 pages, Αθήνα, 1995.
 31. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Προσάρτημα, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 82 pages, Αθήνα, 1991.
 32. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Ε-ΣΤ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 204 pages, Αθήνα, 1991.
 33. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Α-Δ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 233 pages, Αθήνα, 1991.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Έκθεση, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 192 pages, Αθήνα, 1991.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2018–Δεκέμβριος 2020

  Προϋπολογισμός: €320 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχ. Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  2. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
  4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

  Το OpenHi.net αποτελεί υποέργο της εθνικής ερευνητικής υποδομής «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (HIMIOFoTS). Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της Ελλάδας, και o συντονισμός των υποέργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του συστήματος. Το υποέργο περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών της χώρας (μετρητικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων), την ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος, την οργάνωση και επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων που αφορούν στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και υδροσυστήματα της Ελλάδας, και την ένταξή τους στο OpenHi.net. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα γίνει με προοπτική την ενσωμάτωση, σε επόμενη φάση, όλων των σχετικών υποδομών της χώρας, και με στόχο να παρέχει πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στα υδρολογικά, περιβαλλοντικά και γεωγραφικά δεδομένα των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Ελλάδας.

  Δικτυακός τόπος έργου: https://openhi.net/

 1. Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2017–Απρίλιος 2019

  Προϋπολογισμός: €14 950

  Ανάθεση: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

  Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2008–Μάρτιος 2009

  Προϋπολογισμός: €30 000

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού. Με τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα μπορούν να γίνονται από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης ακριβείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τρεις εφαρμογές πληροφορικής: (α) Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) που θα περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. (β) Εφαρμογή με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) με την οποία θα είναι δυνατός κατά τη διάρκεια των αυτοψιών ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όρια των ζωνών προστασίας (αν δηλαδή είναι εντός ή εκτός αυτών). (γ) Εφαρμογή Διαδικτύου όπου θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου τα αποτελέσματα των αυτοψιών (εκθέσεις, φωτογραφίες) σε συγκεκριμένες θέσεις

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2014–Ιούλιος 2015

  Προϋπολογισμός: €315 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Αριστεία ΙΙ

  Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, όπου η Υ/Η ενέργεια θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Η έννοια της κλίμακας αναφέρεται τόσο στο μέγεθος των ενεργειακών έργων όσο και στη χωρική τους ανάπτυξη, και έχει μείζονα σημασία καθώς η απόδοση αυξάνει με την κλίμακα, ενώ η αβεβαιότητα μειώνεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν μια συνεκτική στοχαστική-εντροπική θεωρία για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, και ένα σχήμα παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, εμπνευσμένο από καταξιωμένες συστημικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα διαχείρισης νερού. Το εν λόγω πλαίσιο ολοκληρώνται σε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) που ενσωματώνει διάφορα εργαλεία λογισμικού. Η μεθοδολογία και το ΣΥΑ ελέγχονται σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει το 12% της Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό υδροδυναμικό. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως κλειστό και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να διερευνήσουμε τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακή κλίμακα, με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ. Υιοθετώντας ανοιχτές πρακτικές, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, μεθοδολογίες και εργαλεία, μέσω ποικίλων δράσεων διάχυσης.

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014

  Προϋπολογισμός: €145 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: ΕΣΠΑ "Συνεργασία"

  Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://deucalionproject.itia.ntua.gr/

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2005–Δεκέμβριος 2006

  Προϋπολογισμός: €60 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης Δικτύων Σμοκόβου

  Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η συλλογή υδρολογικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος (ταμιευτήρας και συναφή έργα), (β) η διερεύνηση του νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα, (γ) η διερεύνηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης των έργων, και (ζ) η ολοκλήρωση δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Δεκέμβριος 2010

  Προϋπολογισμός: €110 000

  Ανάθεση: Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Χ. Μακρόπουλος

  Το αντικείμενο του έργου είναι (α) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (γ) η σύνταξη τελικής έκθεσης για το συνολικό κόστος του αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας.

 1. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2005–Δεκέμβριος 2007

  Project director: C. Zevenbergen

  Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η γνώση που απαιτείται για την πρόληψη και ελάφρυνση των δυνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών σε αστικές περιοχές μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της προαγωγής της διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση αστικών πλημμυρών. Δευτερεύοντες στόχοι είναι η ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων στη διαχείριση αστικών πλημμυρών, το ξεκίνημα ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της ΕΕ και η τόνωση εθνικών ερευνητικών δράσεων για την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των πλημμυρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (1) απογραφή (θέματα state-of-the-art σχετικά με τη διαχείριση αστικών πλημμυρών), (2) ανάλυση και ολοκλήρωση (βέλτιστες πρακτικές και κενά γνώσης), και (3) διάχυση και εδραίωση γνώσης. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τέσσερις ομάδες εργασίας: (1) μοντέλα και εργαλεία για την εκτίμηση της πιθανότητας πλημμύρας και των μέτρων για τη μείωση της πιθανότητας, (2) μοντέλα και εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων των πλημμυρών με στόχο τη μείωση της τρωτότητας, (3) μέθοδοι για ανάκαμψη από πλημμύρες και επανόρθωση των ζημιών, και (4) μη τεχνικά μέσα και τεχνικές για τη μείωση της τρωτότητας.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 1999–Δεκέμβριος 2003

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Εξαιτίας του ξηρού κλίματος της ευρύτερης περιοχής, η Αθήνα έχει υποφέρει από συχνά φαινόμενα λειψυδρίας στη μακρά ιστορία της, αλλά πρόσφατα έχει αποκτήσει ένα αξιόπιστο υδροδοτικό σύστημα. Αυτό το πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, κύρια υδραγωγεία μήκους 350 km, 15 κύρια αντλιοστάσια και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Το σύστημα των υδατικών πόρων εξυπηρετεί και δευτερεύουσες χρήσεις όπως την άρδευση αγροτικών περιοχών και την ύδρευση γειτονικών πόλεων. H Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος, ανέθεσε το αυτό το ερευνητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Απρίλιος 2003

  Προϋπολογισμός: €216 000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Μαμάης

  Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εκπονήθηκε το 1996, με αντικείμενο το σχεδιασμό της μεθοδολογίας, την ανάλυση 10 υδατικών διαμερισμάτων και την εκπόνηση χαρτών. Σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΥΠΑΝ, ΚΕΠΕ, ΙΓΜΕ) διερευνήθηκαν ακόμη οι δια-διαμερισματικές σχέσεις, το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, το διεθνές περιβάλλον και οι τομεακές πολιτικές, ενώ επιχειρήθηκε και μια πρώτη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Το δεύτερο στάδιο εκπονήθηκε την περίοδο 2002-2003, και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της μελέτης με την προσθήκη των υπόλοιπων 4 υδατικών διαμερισμάτων, την αναλυτικότερη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, και την κατά το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίηση των περιεχομένων του πρώτου σταδίου.

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

 1. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάδοχος: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

  Project director: Π. Μαρίνος

 1. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1998–Οκτώβριος 2001

  Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση των αποθέσεων των φερτών υλικών στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων σε ένα ταμιευτήρα της ΔΕΗ (τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών) με υδρογραφικές μεθόδους. Παράλληλα, η εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για βαθμονόμηση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της στερεοπαροχής που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες της διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών.

 1. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μιμίκου

  Κύριοι ερευνητές: Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Μιμίκου

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1996–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της τρίτης φάσης είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάσεις 1, 2, 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 1990–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριοι ερευνητές: Π. Μαρίνος, Ι. Ναλμπάντης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. Το αντικείμενο της πρώτης φάσης (Δεκέμβριος 1990 - Νοέμβριος 1992) είναι η συλλογή και οργάνωση των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη προγραμμάτων υδρολογικής προσομοίωσης. Τα αντικείμενα της δεύτερης φάσης (Νοέμβριος 1993 - Οκτώβριος 1995) είναι (α) η μεταφορά των πρωτογενών δεδομένων της πρώτης φάσης σε νέο υπολογιστικό περιβάλλον βασισμένο σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικά συστήματα Unix και Windows, (β) η μετατροπή προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας στο νέο υπολογιστικό περιβάλλον, (γ) η επεξεργασία των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία, (δ) η έναρξη της ανάπτυξης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που περιλαμβάνει γεωγραφικές, υδρολογικές και υδρολιθολογικές πληροφορίες, (ε) η συλλογή, καταγραφή και απεικόνιση των δεδομένων χρήσεων νερού από υφιστάμενες μελέτες, (στ) η συλλογή, αξιολόγηση και καταχώρηση υδρογεωλογικών δεδομένων και (ζ) η υδρογεωλογική αναγνώριση και υδρογεωλογική μελέτη επιλεγμένων λεκανών. Τέλος, τα αντικείμενα της τρίτης φάσης (Νοέμβριος 1996 - Δεκέμβριος 2000) είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

 1. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1997–Ιανουάριος 1999

  Ανάθεση: Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

  Το έργο περιλαμβάνει εισαγωγή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένων από το αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις ποσότητες απολήψεων νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας (επιφανειακά και υπόγεια νερά από γεωτρήσεις, συλλογικές ή ιδιωτικές). Επίσης περιλαμβάνει οργάνωση των δεδομένων σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, καθώς και αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων, από την οποία προκύπτουν με ημιεμπειρικές μεθόδους εκτιμήσεις της εξατμοδιαπνοής της περιοχής.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Σεπτέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
  3. Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Σε ότι αφορά στο ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικές περιοχές (υδατικά διαμερίσματα) με σχετική επάρκεια δεδομένων (που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών), στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων στο κατάλληλο λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά στο ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας.

  Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, που έγινε από τους συνεργαζόμενους φορείς.

 1. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1993–Σεπτέμβριος 1995

  Ανάθεση:

  1. Υπουργείο Γεωργίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  4. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  5. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το έργο είναι συμπληρωματικό του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Το αντικείμενο αυτού του έργου αφορά σε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και στην πιλοτική εισαγωγή δεδομένων στην τράπεζα δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του κυρίως έργου. Η εισαγωγή δεδομένων δίνει την δυνατότητα αφενός του ελέγχου των λειτουργιών της κατανεμημένης βάσης δεδομένων και του δικτύου ευρείας περιοχής, και αφετέρου της επιχειρησιακής χρήσης της σχετικής υποδομής.

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1995–Μάιος 1995

  Ανάθεση: Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μποναζούντας

  Πλαίσιο: LIFE

 1. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1991–Μάιος 1994

  Προϋπολογισμός: 17 300 000 DRS (περίπου €83 900)

  Ανάθεση: Γενική Διεύθυνση XII / FP6-SUSTDEV-2005-3.II.1.2

  Ανάδοχος: University of Bologna

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  2. Ente Regionale di Sciluppo Agricolo
  3. University College Cork
  4. University of Newcastle
  5. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
  6. Instituto Superior de Agronomia, Lisbon
  7. Institut National Polytechnique de Grenoble

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: EPOCH

  Στόχος του συνολικού έργου είναι η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών και η κατάρτιση εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης σε περιπτώσεις πλημμύρας για τη μείωση των αντίστοιχων κινδύνων. Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής ομάδας έγκειται: (α) στην ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων και την κατάταξή τους ανά τύπο καιρού, τη στοχαστική μοντελοποίηση ισχυρών βροχοπτώσεων και την παραγωγή εναλλακτικών υετογραφημάτων της χρονικής εξέλιξης των καταιγίδων, και (β) η σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων βροχής-απορροής, η χρήση πολλαπλού χρονικού βήματος στη μοντελοποίηση βροχής-απορροής και η εφαρμογή σε ελληνικές υδρολογικές λεκάνες. Οι συμβολές άλλων ομάδων αναφέρονται: (α) στην πρόγνωση της χωροχρονικής εξέλιξης της βροχόπτωσης με χρήση μετεωρολογικών μοντέλων τοπικής κλίμακας (limited area models), (β) στην ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης για τη μείωση των συνεπειών των πλημμυρών, (γ) στην ανάπτυξη έμπειρου συστήματος διαχείρισης πλημμυρών, (δ) στην ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση της εξέλιξης των πλημμυρών και των συνεπειών τους και (ε) στην ολοκλήρωση του συστήματος πρόγνωσης και ελέγχου στην λεκάνη του ποταμού Reno (Ιταλία).

 1. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1992–Δεκέμβριος 1993

  Προϋπολογισμός: 394 238 400 DRS (περίπου €1 600 000)

  Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  4. Υπουργείο Γεωργίας
  5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  7. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  2. Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
  3. Ενεργειακός Τομέας
  4. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων
  6. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  7. Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων
  8. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
  9. Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
  10. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  11. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  12. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  13. Ελληνική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: STRIDE

  Το ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ έχει κύριο στόχο τη δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής για τον υδρολογικό κύκλο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποβλέπει στην οργάνωση και συστηματοποίηση της υδρολογικής, υδρογεωλογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας με χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η τράπεζα δεδομένων δημιουργείται για να συμβάλει στον αξιόπιστο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, στην αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρας και λειψυδρίας, στην εκτίμηση των υδροκλιματικών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και βιολογικό περιβάλλον, στη διάγνωση κλιματικών αλλαγών, καθώς και στην πρόγνωση και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Έμμεσα αλλά ουσιαστικά οφέλη είναι η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των δράσεων των φορέων, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις επί μέρους συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Υπουργείων και Υπηρεσιών), καθώς και η αναδιοργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας των υδρομετεωρολογικών δικτύων της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει: (α) υλικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα, δίκτυο 13 κύριων κόμβων (RISC Workstations με λειτουργικό σύστημα UNIX) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τοπικά δίκτυα από PC σε κάθε κόμβο, ιδιωτικό δίκτυο ευρείας περιοχής υψηλής ταχύτητας με χρήση δρομολογητών (routers) και μισθωμένων γραμμών ΟΤΕ, (β) λογισμικό υποδομής, και συγκεκριμένα, σχεσιακή κατανεμημένη βάση δεδομένων και γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, και (γ) λογισμικό εφαρμογής, και συγκεκριμένα, κατανεμημένη βάση δεδομένων που εξασφαλίζει αυτονομία του κάθε φορέα στη διαχείριση των δεδομένων του και διαφανή ως προς τη θέση των δεδομένων προσπέλαση, και εφαρμογές για την εισαγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον λειτουργίας. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των διαθέσιμων υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων που τηρούν οι συμμετέχοντες φορείς, και ο προσδιορισμός του πλήθους, της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας των μετρήσεων. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και τυποποίηση μεθοδολογιών για την επεξεργασία της πληροφορίας καθώς και η πιλοτική καταχώρηση ενός τμήματος του συνολικού όγκου των υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο τον έλεγχο των μεθοδολογιών και συστημάτων.

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1991–Σεπτέμβριος 1993

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics
  3. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

  Το έργο έχει σκοπό να αποκτηθεί μια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου. Η μεθοδολογία βασίζεται καταρχήν σε εκείνη που εφαρμόστηκε στη μελέτη-πιλότο για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Ο ρόλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ είναι η επιστημονική εποπτεία όλων των εργασιών της μελέτης, η παρακολούθηση της εξέλιξής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά στάδιο του έργου.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 1990–Νοέμβριος 1992

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Το ειδικότερο αντικείμενο της πρώτης φάσης είναι η συλλογή και οργάνωση των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη προγραμμάτων υδρολογικής προσομοίωσης.

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1989–Απρίλιος 1991

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η μελέτη-πιλότος έχει αντικείμενο τη συνδυασμένη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Κύριος στόχος είναι να αποκτηθεί μια αντίληψη της ποσοτικής αλληλεξάρτησης των σχετικών μεγεθών, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής των δύο ποταμών και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των λεκανών που απαιτούν περαιτέρω έρευνα ή μελέτη. Στους στόχους συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες λεκάνες απορροής ή άλλα υδατικά διαμερίσματα στην Ελλάδα.

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 1989–Ιούνιος 1990

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες συνιστώσες: (1) Ολοκλήρωση της επεξεργασίας των διαθέσιμων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο την ασφαλέστερη δυνατή εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης. (2) Μελέτη υδρολογικού σχεδιασμού των εναλλακτικών ταμιευτήρων Ευήνου σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ταμιευτήρα Μόρνου. (3) Μελέτη βελτίωσης του δικτύου μέτρησης της υδρολογικής πληροφορίας στις λεκάνες Μόρνου και Ευήνου. (4) Εκτίμηση του αξιοποιήσιμου υδατικού δυναμικού της Υλίκης και των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής του, υπό τις τωρινές συνθήκες καθώς και σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού του Ευήνου. (5) Κατάρτιση μεθοδολογιών και προγραμμάτων για την υποστήριξη του ορθολογικού χρονικού προγραμματισμού των απολήψεων από την Υλίκη.

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1987–Φεβρουάριος 1989

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στις υδρολογικές λεκάνες Μόρνου και Ευήνου (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων των υδρολογικών λεκανών). Εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών. Εκτίμηση της πραγματικής δυνατότητας απόληψης από τον ταμιευτήρα Μόρνου, και διερεύνηση της εναλλακτικής δυνατότητας ενίσχυσης από τον ποταμό Εύηνο.

 1. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 1986–Οκτώβριος 1988

  Ανάθεση: Τμήμα Έργων Εκτροπής Αχελώου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων του υδατικού διαμερίσματος) και δημιουργία της κατάλληλης υδρολογικής υποδομής για τις μελέτες των έργων ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας σε συνδυασμό και με τη σχεδιαζόμενη εκτροπή του Αχελώου. Ανάπτυξη κριτηρίων και εξαγωγή παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού των εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία, και ειδικότερα των υπό μελέτη φραγμάτων της λεκάνης Πηνειού.

Ανάλυση τεχνολογικών μελετών

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60

  Ανάθεση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου

  Ανάδοχος: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. Κοινοπραξία

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)

  Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

  Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

 1. Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2012–Ιούνιος 2012

  Προϋπολογισμός: €15 000

  Ανάθεση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

  Ανάδοχοι:

  1. Α. Σταμου
  2. Δ. Κουτσογιάννης
  3. Ν. Μαμάσης

 1. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2009–Ιούλιος 2010

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

 1. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2009–Απρίλιος 2010

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών
  2. Denco
  3. Γ. Καραβοκύρης
  4. κ.ά.

 1. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Φεβρουάριος 2010

  Ανάθεση: Δήμος Αρταίων

  Ανάδοχοι:

  1. ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
  2. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  3. Β. Μούζος

 1. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Ιούνιος 2009

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε.

 1. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2006

  Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες

 1. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2005

  Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας

  Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

  Στις περιοχές Πύλου και Ρωμανού Μεσσηνίας, που τοποθετούνται στις λεκάνες απορροής των χειμάρρων Ξεριά και Σέλα δημιουργείται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας. Η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει επαρκείς και ποιοτικά κατάλληλους υδατικούς πόρους. Η μελέτη έχει στόχο την εκτίμηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και περιλαμβάνει υδρολογικές μετρήσεις και αναλύσεις του υδρολογικού ισοζυγίου.

 1. Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Ιούνιος 2005

  Προϋπολογισμός: €21 000

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

  Μετά από έντονα πλημμυρικά επεισόδια, είναι πιθανό να συμβεί κατάκλυση και να προξενηθούν ζημιές ακόμη και σε περιοχές κατάντη των φραγμάτων της ΔΕΗ, παρόλο που γενικώς τα φράγματα επιτελούν σημαντική απομείωση των πλημμυρικών αιχμών. Συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες περιοχών κατάντη φραγμάτων στέφονται δικαστικά κατά της ΔΕΗ θεωρώντας ότι οι ζημιές προξενήθηκαν από εσφαλμένους χειρισμούς της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διερευνώνται οι αιτίες και συνέπειες των πλημμυρών και να αποτιμάται η ορθότητα ή όχι των χειρισμών της ΔΕΗ στη διάρκεια των πλημμυρικών επεισοδίων. Η μελέτη αυτή αφορά την ανάλυση αυτού του τύπου για τρία πλημμυρικά επεισόδια: πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου, και πλημμύρες του Μαρτίου 1999 και του Δεκεμβρίου 2002 στην περιοχή Λίμνης Νησιού (Εδεσσαίος).

 1. Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Οκτώβριος 2004

  Προϋπολογισμός: €3 000

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

  Προκειμένου να αναπτυχθεί ομαλά η λιγνιτική εκμετάλλευση του ορυχείου Νοτίου Πεδίου στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, απαιτείται η εκτροπή του ρέματος Σουλού κοντά στα χωριά Ποντοκώμη και Μαυροδέντρι. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε η τεχνική λύση της κατασκευής αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού για την ανύψωση των υδάτων, και ταμιευτήρα ανάσχεσης για τη ρύθμιση των πλημμυρικών παροχών του ρέματος. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσεγγιστικός υδρολογικός σχεδιασμός του συστήματος αντλιοστασίου - καταθλιπτικού αγωγού - ταμιευτήρα ανάσχεσης.

 1. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2002–Ιανουάριος 2003

  Προϋπολογισμός: €90 000

  Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ

  Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

 1. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2000–Δεκέμβριος 2002

  Προϋπολογισμός: €1 782 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη

 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2000–Δεκέμβριος 2001

  Ανάθεση: Σύλλογος Καλοσκοπής Παρνασσίδας "Η Αγία Τριάς"

  Εκτίμηση της δυναμικότητας της πηγής "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής και εκπόνηση προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίησής της.

 1. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2000–Φεβρουάριος 2001

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

 1. Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1999–Δεκέμβριος 1999

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Εκτέλεση προγράμματος υδρομετρήσεων σε διάφορες θέσεις της διώρυγας προκειμένου να ανιχνευτεί αν τα προβλήματα διάβρωσης της επένδυσης που παρουσιάστηκαν έχουν συνέπεια απώλειες νερού κατά μήκος της διώρυγας.

 1. Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1998–Δεκέμβριος 1998

  Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ

  Ανάδοχοι:

  1. ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
  2. SPEED
  3. VLAR

 1. Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 1997

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες
  2. Πέτρα Συνεργατική
  3. Δ. Κουτσουδάκης
  4. Ελληνική Μελετητική
  5. Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο

 1. Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχοι:

  1. Π. Παναγόπουλος
  2. Γενική Μελετών
  3. Ίστρια
  4. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

 1. Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1995–Δεκέμβριος 1995

  Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

  Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική

 1. Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1991–Δεκέμβριος 1991

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχοι:

  1. ΟΤΜΕ
  2. Υδροηλεκτρική
  3. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  4. Δ. Κωνσταντινίδης
  5. Γ. Καραβοκύρης
  6. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.

  [Αναζητώντας την κλιματική κρίση στην Ελλάδα με χρήση υδρολογικών δεδομένων: 404 Δεν βρέθηκε]

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα, καταρτίστηκε ένα μεγάλο σύνολο βροχομετρικών δεδομένων με κύριο στόχο τη δημιουργία σχέσεων έντασης βροχόπτωσης-χρονικής κλίμακας-περιόδου επαναφοράς (όμβριων καμπυλών) για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το σύνολο περιελάμβανε δεδομένα επίγειας βροχόπτωσης καθώς και μη συμβατικά δεδομένα από επαναναλύσεις και δορυφόρους. Με δεδομένη την κήρυξη κλιματικής έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ίδρυση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στην Ελλάδα, αυτό το σύνολο δεδομένων διερευνήθηκε επίσης από κλιματική άποψη χρησιμοποιώντας τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων για να εκτιμηθεί εάν τα δεδομένα υποστηρίζουν ή όχι το δόγμα της κλιματικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης προσομοιώσεις Monte Carlo, σύμφωνα με τη στοχαστική δυναμική Hurst-Kolmogorov (HK), για τη σύγκριση δεδομένων με θεωρητικές προσδοκίες. Οι ακραίες βροχοπτώσεις αποδεικνύεται ότι συμμορφώνονται με τις στατιστικές προσδοκίες υπό στασιμότητα. Τα μόνα αξιοσημείωτα κλιματικά φαινόμενα που βρέθηκαν είναι η ομαδοποίηση (αντανακλώντας τη δυναμική HK) της αφθονίας του νερού στη δεκαετία του 1960 και των ετών ξηρασίας γύρω στο 1990. Έκτοτε υπήρξε ανάκαμψη από τις συνθήκες ξηρασίας χωρίς αξιοσημείωτα συμβάντα τα τελευταία χρόνια.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2287/1/documents/water-15-01711-v2.pdf (7639 KB)

 1. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2265/1/documents/world-04-00001-v2.pdf (4536 KB)

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2243/1/documents/heritage-05-00152-v3.pdf (4196 KB)

 1. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Deligiannis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence, Earth, 3 (3), 1027-1041, doi:10.3390/earth3030059, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2234/1/documents/earth-03-00059-v3.pdf (5430 KB)

 1. N. Mamassis, S. Chrisoulaki, Aim. Bedenmaxer-Gerousis, T. Evangelou , P. Koutis, G. Peppas, P. Defteraios, N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, and E. Griva, Representing the operation and evolution of ancient Piraeus’ water supply system, Water History, doi:10.1007/s12685-022-00299-7, Μάιος 2022.

  [Αναπαράσταση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά]

  Το πρόσφατα ανασκαμμένο σύστημα ύδρευσης της πόλης του αρχαίου Πειραιά παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη και αξιολόγηση των θεμάτων της αειφορίας, της προσαρμοστικότητας, της απλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέλημα στις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού τεχνικών έργων. Η κατασκευή πηγαδιών στην περιοχή του Πειραιά χρονολογείται από την ίδρυση της πόλης κατά την Κλασική περίοδο. Ωστόσο, η έλλειψη υπόγειων υδάτων ώθησε την ανάπτυξη τεχνικών συλλογής νερού, κυρίως δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων και στη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητάς τους για την αποφυγή υπερχείλισης. Οι αλλαγές στις εκτάσεις των οικοπέδων και η αύξηση της ζήτησης νερού κατά την ελληνιστική περίοδο επηρέασαν τη λειτουργία των δεξαμενών πυροδοτώντας μια ποικιλία υπόγειων κατασκευών που επέκτεινε την υπάρχουσα χωρητικότητα. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, οι ανάγκες της πόλης σε νερό για οικιακή και δημόσια χρήση εκτοξεύτηκαν πέρα από τις δυνατότητες των υδατικών πόρων της χερσονήσου του Πειραιά. Εξαιτίας αυτού, τον 2ο αιώνα μ.Χ. κατασκευάστηκε υδραγωγείο που μετέφερε νερό στη χερσόνησο, ενώ σταδιακά εγκαταλείφθηκαν οι δεξαμενές και τα πηγάδια. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά και την εξέλιξή του για εννέα αιώνες. Ακόμη μελετάει τη λειτουργία και την εξέλιξη των δεξαμενών συνδυάζοντας τα ανασκαφικά ευρήματα (από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) με υδρολογικές τεχνικές. Η κατανάλωση νερού στις διάφορες ιστορικές περιόδους και οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι της χερσονήσου ποσοτικοποιήθηκαν και αναπτύχθηκε ένα υδρολογικό μοντέλο για την προσομοίωση της ημερήσιας λειτουργίας των δεξαμενών για μια περίοδο 82 ετών. Εξετάστηκαν διάφορες συνθήκες με την εκτέλεση πολλών σεναρίων σχετικά με: (α) το μέγεθος της επιφάνειας συλλογής, (β) την ετήσια ζήτηση νερού και (γ) τη χωρητικότητα των δεξαμενών. Για κάθε σενάριο, εκτιμήθηκε η αξιοπιστία του υδροσυστήματος για την υδροδότηση κατοικιών. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης συσχετίστηκαν με τα συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ιστορικών περιόδων.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.

  [Αντιστρέφοντας την ανάλυση ορατότητας: Προς μια επιταχυνόμενη εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο τοπίο]

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Duarte, R., Á. García-Riazuelo, L. A. Sáez, and C. Sarasa, Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain, Energy Reports, 8, 12822-12831, doi:10.1016/j.egyr.2022.09.173, 2022.
  2. Ko, I., Rural opposition to landscape change from solar energy: Explaining the diffusion of setback restrictions on solar farms across South Korean counties, Energy Research & Social Science, 99, 103073, doi:10.1016/j.erss.2023.103073, 2023.
  3. Mikita, T., L. Janošíková, J. Caha, and E. Avoiani, The potential of UAV data as refinement of outdated inputs for visibility analyses, Remote Sensing, 15(4), 1028, doi:10.3390/rs15041028, 2023.
  4. Rodríguez-Segura, F. J., and M. Frolova, How does society assess the impact of renewable energy in rural inland areas? Comparative analysis between the province of Jaén (Spain) and Somogy county (Hungary), Investigaciones Geográficas, 80, 193-214, doi:10.14198/INGEO.24444, 2023.
  5. Beer, M., R. Rybár, and L. Gabániová, Visual impact of renewable energy infrastructure: implications for deployment and public perception, Processes, 11(8), 2252, doi:10.3390/pr11082252, 2023.
  6. García-Ayllón, S., and G. Martínez, Analysis of correlation between anthropization phenomena and landscape values of the territory: A GIS framework based on spatial statistics, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(8), 323, doi:10.3390/ijgi12080323, 2023.

 1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2147/1/documents/water-13-02779-v2.pdf (3567 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/19/2779

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Spyrou, C., M. Loupis, N. Charizopoulos, P. Arvanitis, A. Mentzafou, E. Dimitriou, S. E. Debele, J. Sahani, and P. Kumar, Evaluating nature-based solution for flood reduction in Spercheios river basin Part 2: Early experimental evidence, Sustainability, 14(6), 10345, doi:10.3390/su141610345, 2022.
  2. #Chrysanthopoulos, E., C. Pouliaris, I. Tsiroggianis, K. Markantonis, P. Kofakis, and A. Kallioras, Evaluating the efficiency of numerical and data driven modeling in forecasting soil water content, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, 64-65, 2022.
  3. #Samih, I., and D. Loudyi, Short-term urban water demand forecasting using Theta Models in Casablanca city, Morocco, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2022.
  4. Mazi, K., A. D. Koussis, S. Lykoudis, B. E. Psiloglou, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, E. Rozos, I. Koletsis, and T. Kopania, Establishing and operating (pilot phase) a telemetric streamflow monitoring network in Greece, Hydrology, 10(1), 19, doi:10.3390/hydrology10010019, 2023.
  5. Koltsida, E., N. Mamassis, and A. Kallioras, Hydrological modeling using the Soil and Water Assessment Tool in urban and peri-urban environments: the case of Kifisos experimental subbasin (Athens, Greece), Hydrology and Earth System Sciences, 27, 917-931, doi:10.5194/hess-27-917-2023, 2023.
  6. Tsirogiannis, I. L., N. Malamos, and P. Baltzoi, Application of a generic participatory decision support system for irrigation management for the case of a wine grapevine at Epirus, Northwest Greece, Horticulturae, 9(2), 267, doi:10.3390/horticulturae9020267, 2023.
  7. Yeşilköy, S., Ö. Baydaroğlu, N. Singh, Y. Sermet, and I. Demir, A contemporary systematic review of cyberinfrastructure systems and applications for flood and drought data analytics and communication, EarthArXiv, doi:10.31223/X5937W, 2023.
  8. Fotia, K., and I. Tsirogiannis, Water footprint score: A practical method for wider communication and assessment of water footprint performance, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 71, doi:10.3390/ECWS-7-14311, 2023.

 1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2107/1/documents/world-02-00011-v3.pdf (10384 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity and its relevance to modern hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 2419–2444, doi:10.5194/hess-25-2419-2021, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2087/1/documents/hess-25-2419-2021.pdf (30835 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2016/1/documents/adgeo-49-215-2019.pdf (8167 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, doi:10.3390/w11102126, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2001/1/documents/water-11-02126.pdf (6451 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for the hourly solar radiation process for application in renewable resources management, Advances in Geosciences, 45, 139–145, doi:10.5194/adgeo-45-139-2018, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1867/1/documents/adgeo-45-139-2018.pdf (4911 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

  [Προκαταρκτική στοχαστική ανάλυση της αβεβαιότητας των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές παρέχουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φαινόμενα που σχετίζονται είτε με ατμοσφαιρικές ή γεωφυσικές διεργασίες, η μη προβλεψιμότητα είναι εγγενής στα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα καινοτόμο και απλό στοχαστικό εργαλείο, το κλιμακόγραμμα, επιλέχθηκε για να εξετάσει το βαθμό μη προβλεψιμότητας. Εφαρμόζοντας το κλιμακόγραμμα στις σχετικές χρονοσειρές και χωρικές σειρές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό μη προβλεψιμότητας κάθε διεργασίας μέσω της παραμέτρου Hurst, ήτοι ενός δείκτη του ποσοτικοποιεί το επίπεδο αβεβαιότητας. Όλες οι εξεταζόμενες διεργασίες εμφανίζουν μια παράμετρο Hurst μεγαλύτερη του 0.5, που υποδηλώνει αυξημένη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές μόνο μέσω στοχαστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας, για το οποίο γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος, με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης, για το οποίο δείχνουμε πώς η αβεβαιότητα (σε όρους μεταβλητότητας) των υδρομετεωρολογικών διεργασιών εισόδου τροποποιεί την αβεβαιότητα των τιμών ενέργειας εξόδου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1864/1/documents/adgeo-45-193-2018.pdf (559 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.adv-geosci.net/45/193/2018/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kaps, C., S. Marinesi, and S. Netessine, When should the off-grid sun shine at night? optimum renewable generation and energy storage investment, Management Science, doi:10.1287/mnsc.2021.04129, 2023.

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Data and code for the exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Data in Brief, 13 (700-702), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.074, 2017.

  [Δεδομένα και κώδικας για την διερευνητική ανάλυση της χρονικής ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα]

  Παρουσιάζονται δεδομένα και κώδικας για την οπτικοποίηση των δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και καιρικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Τα δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν ωριαίες ζητήσεις, προβλέψεις εβδομάδας που γίνονται από το διαχειριστή καθώς και τιμές ενέργειας. Ακόμη παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και το ΑΕΠ της Ελλάδας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1825/1/documents/DataAndCode.pdf (127 KB)

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process, Energy Procedia, 125, 398–404, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1736/1/documents/solar_procedia.pdf (804 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.

  [Δημιουργώντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Σχετικές εργασίες:

  • [112] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1733/1/documents/electric_mix_energy_procedia.pdf (1118 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Bakanos, P. I., and K. L. Katsifarakis, Optimizing operation of a large-scale pumped storage hydropower system coordinated with wind farm by means of genetic algorithm, Global Nest Journal, 2019.
  2. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Energy, 134 (902-918), 16 pages, doi:10.1016/j.energy.2017.06.074 0360-5442, 2017.

  [Διευρεύνηση δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα]

  The electrical energy demand (EED) in Greece for the time period 2002-2016 is investigated. The aim of the study is to introduce a framework for the exploratory data analysis (EDA) of the EED in the time domain. To this end, the EED at the hourly, daily, seasonal and annual time scale along with the mean daily temperature and the Gross Domestic Product (GDP) of Greece are visualized. The forecast of the EED provided by the Greek Independent Power Transmission Operator (IPTO) is also visualized and is compared with the actual EED. Furthermore, the EED pricing system is visualized. The results of the study in general confirm and summarize the conclusions of previous relevant studies in Greece, each one treating a single topic and covering shorter and earlier time periods. Furthermore, some unexpected patterns are observed, which if not considered carefully could result to dubious models. Therefore, it is shown that the EDA of the EED in the time domain coupled with weather-, climate-related and socio-economic variables is essential for the building of a model for the short-, medium- and long-term EED forecasting, something not highlighted in the literature.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1722/1/documents/EDA_electricity_2017.pdf (3406 KB)

 1. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.

  [Ένα διαρκώς διακοπτόμενο έργο μεταφοράς νερού μεταξύ λεκανών απορροής ως ένα σύγχρονο ελληνικό δράμα: Αξιολόγηση του έργου μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς τον Πηνειό στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1702/1/documents/2017OW_AcheloosToPiniosInterbasinWaterTransfer.pdf (2744 KB)

  Βλέπε επίσης: http://scholarsarchive.byu.edu/openwater/vol4/iss1/11/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of the electrical energy demand in Greece, Energy Policy, 102 (340-352), doi:10.1016/j.enpol.2016.12.033, Μάρτιος 2017.

  [Χωρική ανάλυση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα]

  The Electrical Energy Demand (EED) of the agricultural, commercial and industrial sector in Greece, as well as its use for domestic activities, public and municipal authorities and street lighting are analysed spatially using Geographical Information System and spatial statistical methods. The analysis is performed on data which span from 2008 to 2012 and have annual temporal resolution and spatial resolution down to the NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) level 3. The aim is to identify spatial patterns of the EED and its transformations such as the ratios of the EED to socioeconomic variables, i.e. the population, the total area, the population density and the Gross Domestic Product (GDP). Based on the analysis, Greece is divided in five regions, each one with a different development model, i.e. Attica and Thessaloniki which are two heavily populated major poles, Thessaly and Central Greece which form a connected geographical region with important agricultural and industrial sector, the islands and some coastal areas which are characterized by an important commercial sector and the rest Greek areas. The spatial patterns can provide additional information for policy decision about the electrical energy management and better representation of the regional socioeconomic conditions.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1674/1/documents/electr_GIS_R_2016.pdf (2357 KB)

 1. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial Analysis of Electrical Energy Demand Patterns in Greece: Application of a GIS-based Methodological Framework, Energy Procedia, 97 (262-269), 8 pages, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.071, Νοέμβριος 2016.

  [Χωρική ανάλυση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογή σε μεθοδολογικό πλαίσιο βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας]

  We investigate various uses of the Electrical Energy Demand (EED) in Greece (agricultural, commercial, domestic, industrial use) and we examine their relationships with variables such as population and the Gross Domestic Product. The analysis is performed on data from the year 2012 and have spatial resolution down to the level of prefecture. We both visualize the results of the analysis and we perform spatial cluster and outlier analysis. The definition of the spatial patterns of the aforementioned variables in a GIS environment provides insight of the regional development model in Greece.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1672/1/documents/SpatialAnalyis.pdf (1019 KB)

 1. K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti, N. Mamassis, and I. Kalavrouziotis, Urban planning and water management in Ancient Aetolian Makyneia, Western Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 16 (5), doi:DOI: 10.2166/ws.2016.145 , Σεπτέμβριος 2016.

  [Αστικός σχεδιασμός και διαχείριση νερού στην αρχαία Μακύνεια]

  The findings of a large – scale archaeological investigation, conducted from 2009 to 2013 at a site in the vicinity of Antirrion – Western Greece, identified with ancient Makyneia, provides interesting information on the architectural features and urban planning of an ancient settlement in this area of mainland Western Greece. Through an interdisciplinary study of its morphological and technological characteristics water management problems and solutions can be revealed by the water management infrastructure (waterways, water reservoirs drainage systems etc.) as it has been documented during the excavation, An interesting question to investigate is whether water management systems of the ancient settlement represent sustainable techniques and principles that can still be used today. To this aim the functioning of systems is reconstructed and characteristic quantities are calculated both for the potable water system and the drainage system.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1669/1/documents/WS-EM16213R2.pdf (823 KB)

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων υδραυλικών μοντέλων με βάση θεωρητικές και πραγματικές εφαρμογές για την εκτίμηση της αβεβαιότητας στην αποτύπωση των πλημμυρών]

  Τα μονοδιάστατα και ψευδο-διδιάστατα υδραυλικά μοντέλα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα (HEC-RAS, LISFLOOD-FP και FLO-2d) χρησιμοποιούναι ευρέως στην αποτύπωση της πλημμυρικής κατάκλυσης. Τα μοντέλα αυτά ελέγχονται σε ένα θεωρητικό πρόβλημα αναφοράς, θεωρώντας μια μικτή ορθογωνική-τριγωνική διατομή καναλιού. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση Monte-Carlo, υλοποιούμε εκτενείς αναλύσεις ευαισθησίας, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την παροχή εισόδου, την κατά μήκος και την εγκάρσια κλίση, τον συντελεστή τραχύτητας καθώς και το μέγεθος φατνίου του υπολογιστικού κανάβου. Με βάση στατιστικές αναλύσεις των τριών μεταβλητών εξόδου ενδιαφέροντος, δηλαδή του βάθους ροής στις θέσεις εισροής και εκροής, και τον συνολικό πλημμυρικό όγκο, διερευνούμε την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις του μοντέλου και των συνθηκών ροής, χωρίς την επίδραση σφαλμάτων και άλλων παραδοχών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμετρία του αγωγού και τις οριακές συνθήκες. Ακόμη, εκτιμούμε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με κάθε μεταβλητή εισόδου, την οποία συγκρίνουμε με την ολική αβεβαιότητα. Τα συμπεράσματα των θεωρητικών αναλύσεων διαφωτίζονται επιπλέον με την εφαρμογή των τριών μοντέλων σε πραγματικά προβλήματα διόδευσης πλημμύρας, στο πλαίσιο δύο ιδιαίτερα απαιτητικών μελετών περίπτωσης στην Ελλάδα.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Apel, H., O. Martínez Trepat, N. N. Hung, D. T. Chinh, B. Merz, and N. V. Dung, Combined fluvial and pluvial urban flood hazard analysis: concept development and application to Can Tho city, Mekong Delta, Vietnam, Natural Hazards and Earth System Sciences, 16, 941-961, doi:10.5194/nhess-16-941-2016, 2016.
  2. Papaioannou , G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Flood inundation mapping sensitivity to riverine spatial resolution and modelling approach, Natural Hazards, 83, 117-132, doi:10.1007/s11069-016-2382-1, 2016.
  3. #Santillan, J. R., A. M. Amora, M. Makinano-Santillan, J. T. Marqueso, L. C. Cutamora, J. L. Serviano, and R. M. Makinano, Assessing the impacts of flooding caused by extreme rainfall events through a combined geospatial and numerical modeling approach, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, Prague, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B8-1271-2016, 2016.
  4. Cheviron, B. and R. Moussa, Determinants of modelling choices for 1-D free-surface flow and morphodynamics in hydrology and hydraulics: a review, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3799-3830, doi:10.5194/hess-20-3799-2016, 2016.
  5. Anees, M.T., K. Abdullah, M.N.M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, N. A. Zakaria, M.I. Syakir, and A.K. Mohd. Omar, Numerical modeling techniques for flood analysis, Journal of African Earth Sciences, 124, 478–486, doi:10.1016/j.jafrearsci.2016.10.001, 2016.
  6. Skublics, D., G. Blöschl, and P. Rutschmann, Effect of river training on flood retention of the Bavarian Danube, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 64(4), 349-356, doi:10.1515/johh-2016-0035, 2016.
  7. Doong, D.-J., W. Lo, Z. Vojinovic, W.-L. Lee, and S.-P. Lee, Development of a new generation of flood inundation maps—A case study of the coastal City of Tainan, Taiwan, Water, 8(11), 521, doi:10.3390/w8110521, 2016.
  8. #Cartaya, S., and R. Mantuano-Eduarte, Identificación de zonas en riesgo de inundación mediante la simulación hidráulica en un segmento del Río Pescadillo, Manabí, Ecuador, Revista de Investigación, 40(89), 158-170, 2016.
  9. Javadnejad, F., B. Waldron, and A. Hill, LITE Flood: Simple GIS-based mapping approach for real-time redelineation of multifrequency floods, Natural Hazards Review, 18(3), doi:10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000238, 2017.
  10. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
  11. Roushangar, K., M. T. Alami, V. Nourani, and A. Nouri, A cost model with several hydraulic constraints for optimizing in practice a trapezoidal cross section, Journal of Hydroinformatics, 19(3), 456-468, doi:10.2166/hydro.2017.081, 2017.
  12. Papaioannou, G., L. Vasiliades, A. Loukas, and G. T. Aronica, Probabilistic flood inundation mapping at ungauged streams due to roughness coefficient uncertainty in hydraulic modelling, Advances in Geosciences, 44, 23-34, doi:10.5194/adgeo-44-23-2017, 2017.
  13. Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, M. I. Syakir, A. K. M. Omar, and K. Hossain, Applications of remote sensing, hydrology and geophysics for flood analysis, Indian Journal of Science and Technology, 10(17), doi:10.17485/ijst/2017/v10i17/111541, 2017.
  14. Fuentes-Andino, D., K. Beven, S. Halldin, C.-Y. Xu, J. E. Reynolds, and G. Di Baldassarre, Reproducing an extreme flood with uncertain post-event information, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 3597-3618, doi:10.5194/hess-21-3597-2017, 2017.
  15. #Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nordin, N. N. N. Ab Rahman, M. I. Syakir, and M. O. A. Kadir, One- and two-dimensional hydrological modelling and their uncertainties, Flood Risk Management, T. Hromadka and P. Rao (editors), Chapter 11, doi:10.5772/intechopen.68924, 2017.
  16. #Papaioannou, G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Sensitivity analysis of a probabilistic flood inundation mapping framework for ungauged catchments, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA “Panta Rhei”, European Water Resources Association, Athens, 2017.
  17. Bangira, T., S. M. Alfieri , M. Menenti, A. van Niekerk, and Z. Vekerdy, A spectral unmixing method with ensemble estimation of endmembers: Application to flood mapping in the Caprivi floodplain, Remote Sensing, 9, 1013, doi:10.3390/rs9101013, 2017.
  18. Carisi, F., A. Domeneghetti, M. G. Gaeta, and A. Castellarin, Is anthropogenic land subsidence a possible driver of riverine flood-hazard dynamics? A case study in Ravenna, Italy, Hydrological Sciences Journal, 62(15), 2440-2455, doi:10.1080/02626667.2017.1390315, 2017.
  19. Podhoranyi, M., P. Veteska, D. Szturcova, L. Vojacek, and A. Portero, A web-based modelling and monitoring system based on coupling environmental models and hydrological-related data, Journal of Communications, 12(6), 340-346, doi:10.12720/jcm.12.6.340-346, 2017.
  20. Bhuyian, N. M., A. Kalyanapu, and F. Hossain, Evaluating conveyance-based DEM correction technique on NED and SRTM DEMs for flood impact assessment of the 2010 Cumberland river flood, Geosciences, 7(4), 132; doi:10.3390/geosciences7040132, 2017.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. #Siregar, R. I., Hydraulic modeling of flow impact on bridge structures: a case study on Citarum bridge, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309, 012015, doi:10.1088/1757-899X/309/1/012015, 2018.
  23. Miranda, D., R. F. Camacho, S. Lousada, and R. A. Castanho, Hydraulic studies and their influence for regional urban planning: a practical approach to Funchal’s rivers, Revista Brasiliera de Planejamento e Desenvolvimento, 7(1), 145-164, doi:10.3895/rbpd.v7n1.7179, 2018.
  24. Liu, W., and H. Liu, Integrating Monte Carlo and the hydrodynamic model for predicting extreme water levels in river systems, Preprints 2018, 2018030088, doi:10.20944/preprints201803.0088.v1, 2018.
  25. #Indrawan, I., and R. I. Siregar, Analysis of flood vulnerability in urban area: a case study in Deli watershed, Journal of Physics Conference Series, 978(1), 012036, doi:10.1088/1742-6596/978/1/012036, 2018.
  26. #Siregar, R. I., Land cover change impact on urban flood modeling (case study: Upper Citarum watershed), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126(1), 012027, doi:10.1088/1755-1315/126/1/012027, 2018.
  27. #Ng, Z. F.., J. I. Gisen, and A. Akbari, Flood inundation modelling in the Kuantan river basin using 1D-2D flood modeller coupled with ASTER-GDEM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 318(1), 012024, doi:10.1088/1757-899X/318/1/012024, 2018.
  28. Chang, M.-J., H.-K. Chang, Y.-C. Chen, G.-F. Lin, P.-A. Chen, J.-S. Lai, and Y.-C. Tan, A support vector machine forecasting model for typhoon flood inundation mapping and early flood warning systems, Water, 10, 1734, doi:10.3390/w10121734, 2018.
  29. Dysarz, T., Application of Python scripting techniques for control and automation of HEC-RAS simulations, Water, 10(10):1382, doi:10.3390/w10101382, 2018.
  30. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  31. Tan, F. J., E. J. R. Rarugal, and F. A. A. Uy, One-dimensional (1D) river analysis of a river basin in Southern Luzon Island in the Philippines using Lidar Digital Elevation Model, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.7), 29-33, doi:10.14419/ijet.v7i3.7.16200, 2018.
  32. Luo, P., D. Mu, H. Xue, T. Ngo-Duc, K. Dang-Dinh, K. Takara, D. Nover, and G. Schladow, Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions, Scientific Reports, 8, 12623, doi:10.1038/s41598-018-30024-5, 2018.
  33. Indrawan, I., and R. I. Siregar, Pemodelan Penerapan Terowongan Air (Tunnel) dalam Mengatasi Banjir Akibat Luapan Sungai Deli, Jurnal Teknik Sipil, 25(2), 113-120, doi:10.5614/jts.2018.25.2.4, 2018.
  34. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, 50(1), 379-392, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  35. Agudelo-Otálora, L. M., W. D. Moscoso-Barrera, L. A. Paipa-Galeano, and C. Mesa-Sciarrotta, Comparison of physical models and artificial intelligence for prediction of flood levels, Water Technology and Sciences, 9(4), 209-236, doi:10.24850/j-tyca-2018-04-09, 2018.
  36. Kaya, C. M., G. Tayfur, and O. Gungor, Predicting flood plain inundation for natural channels having no upstream gauged stations, Journal of Water and Climate Change, 10(2), 360-372, doi:10.2166/wcc.2017.307, 2019.
  37. Liu, Z., V. Merwade, and K. Jafarzadegan, Investigating the role of model structure and surface roughness in generating flood inundation extents using 1D and 2D hydraulic models, Journal of Flood Risk Management, 12(1), e12347, doi:10.1111/jfr3.12347, 2019.
  38. Tscheikner-Gratl, F., V. Bellos, A. Schellart, A. Moreno-Rodenas, M. Muthusamy, J. Langeveld, F. Clemens, L. Benedetti, M.A. Rico-Ramirez, R. Fernandes de Carvalho, L. Breuer, J. Shucksmith, G.B.M. Heuvelink, and S. Tait, Recent insights on uncertainties present in integrated catchment water quality modelling, Water Research, 150, 368-379, doi:10.1016/j.watres.2018.11.079, 2019.
  39. Zeleňáková, M., R. Fijko, S. Labant, E. Weiss, G. Markovič, and R. Weiss, Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kružlov village, Slovakia, Journal of Cleaner Production, 212, 109-118, doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.008, 2019.
  40. Wang, P., G. Zhang, and H. Leung, Improving super-resolution flood inundation mapping for multispectral remote sensing image by supplying more spectral information, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(5), 771-775, doi:10.1109/LGRS.2018.2882516, 2019.
  41. Tehrany, M. S., S. Jones, and F. Shabani, Identifying the essential flood conditioning factors for flood prone area mapping using machine learning techniques, Catena, 175, 174-192, doi:10.1016/j.catena.2018.12.011, 2019.
  42. Škarpich, V., T. Galia, S. Ruman, and Z. Máčka, Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic), Science of The Total Environment, 649, 672-685, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.329, 2019.
  43. Yang, Z., K. Yang, L. Su, and H. Hu, The multi-objective operation for cascade reservoirs using MMOSFLA with emphasis on power generation and ecological benefit, Journal of Hydroinformatics, 21(2), 257-278, doi:10.2166/hydro.2019.064, 2019.
  44. Dysarz, T., J. Wicher-Dysarz, M. Sojka, and J. Jaskuła, Analysis of extreme flow uncertainty impact on size of flood hazard zones for the Wronki gauge station in the Warta river, Acta Geophysica, 67(2), 661-676, doi:10.1007/s11600-019-00264-8, 2019.
  45. Fleischmann, A., R. Paiva, and W. Collischonn, Can regional to continental river hydrodynamic models be locally relevant? A cross-scale comparison, Journal of Hydrology X, 3, 100027, doi:10.1016/j.hydroa.2019.100027, 2019.
  46. Gyasi-Agyei, Y., Propagation of uncertainties in interpolated rain fields to runoff errors, Hydrological Sciences Journal, 64(5), 587-606, doi:10.1080/02626667.2019.1593989. 2019.
  47. Langat, P. K., L. Kumar, and R. Koech, Identification of the most suitable probability distribution models for maximum, minimum, and mean streamflow, Water, 11, 734, doi:10.3390/w11040734, 2019.
  48. Papaioannou, G., A. Loukas, and L. Vasiliades, Flood risk management methodology for lakes and adjacent areas: The lake Pamvotida paradigm, Proceedings, 7, 21, doi:10.3390/ECWS-3-05825, 2019.
  49. Hosseini, D., M. Torabi, and M. A. Moghadam, Preference assessment of energy and momentum equations over 2D-SKM method in compound channels, Journal of Water Resource Engineering and Management, 6(1), 24-34, 2019.
  50. Oubennaceur, K., K. Chokmani, M. Nastev, Y. Gauthier, J. Poulin, M. Tanguy, S. Raymond, and R. Lhissou, New sensitivity indices of a 2D flood inundation model using Gauss quadrature sampling, Geosciences, 9(5), 220, doi:10.3390/geosciences9050220, 2019.
  51. Pinho, J. L. S., L. Vieira, J. M. P. Vieira, S. Venâncio, N. E. Simões, J. A. Sá Marques, and F. S. Santos, Assessing causes and associated water levels for an urban flood using hydroinformatic tools, Journal of Hydroinformatics, jh2019019, doi:10.2166/hydro.2019.019, 2019.
  52. Saksena, S., V. Merwade, and P. J. Singhofen, Flood inundation modeling and mapping by integrating surface and subsurface hydrology with river hydrodynamics, Journal of Hydrology, 575, 1155-1177, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.024, 2019.
  53. #Fijko, R., and M., Zelenakova, Verification of the hydrodynamic model of the Slatvinec River in Kružlov, Air and Water Components of the Environment Conference Proceedings, 91-98, Cluj-Napoca, Romania, doi:10.24193/AWC2019_09, 2019.
  54. Luppichini, M., M. Favalli, I. Isola, L. Nannipieri, R. Giannecchini, and M. Bini, Influence of topographic resolution and accuracy on hydraulic channel flow simulations: Case study of the Versilia River (Italy), Remote Sensing, 11(13), 1630, doi:10.3390/rs11131630, 2019.
  55. Liu, Z., and V. Merwade, Separation and prioritization of uncertainty sources in a raster based flood inundation model using hierarchical Bayesian model averaging, Journal of Hydrology, 578, 124100, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124100, 2019.
  56. #Huțanu, E., A. Urzică, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, The role of hydro-technical works in diminishing flooded areas. Case study: the June 1985 flood on the Miletin River, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, 2019.
  57. Chen, Y.-M., C.-H. Liu, H.-J. Shih, C.-H. Chang, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational forecasting system for flash floods in mountainous areas in Taiwan, Water, 11, 2100, doi:10.3390/w11102100, 2019.
  58. Shustikova, I., A. Domeneghetti, J. C. Neal, P. Bates, and A. Castellarin, Comparing 2D capabilities of HEC-RAS and LISFLOOD-FP on complex topography, Hydrological Sciences Journal, 64(14), 1769-1782, doi:10.1080/02626667.2019.1671982, 2019.
  59. Papaioannou, G., G. Varlas, G. Terti, A. Papadopoulos, A. Loukas, Y. Panagopoulos, and E. Dimitriou, Flood inundation mapping at ungauged basins using coupled hydrometeorological-hydraulic modelling: The catastrophic case of the 2006 flash flood in Volos City, Greece, Water, 11, 2328, doi:10.3390/w11112328, 2019.
  60. Liu, W.-C., and H.-M. Liu, Integrating hydrodynamic model and Monte Carlo simulation for predicting extreme water levels in a river system, Terrestrial, Atmospheric & Oceanic Sciences, 30(4), 589-604, doi:10.3319/TAO.2019.01.18.01, 2019.
  61. Costabile, P., C. Costanzo, G. De Lorenzo, and F. Macchione, Is local flood hazard assessment in urban areas significantly influenced by the physical complexity of the hydrodynamic inundation model?, Journal of Hydrology, 580, 124231, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124231, 2020.
  62. Stephens, T. A., and B. P. Bledsoe, Probabilistic mapping of flood hazards: depicting uncertainty in streamflow, land use, and geomorphic adjustment, Anthropocene, 29, 100231, doi:10.1016/j.ancene.2019.100231, 2020.
  63. Papaioannou, G., C. Papadaki, and E. Dimitriou, Sensitivity of habitat hydraulic model outputs to DTM and computational mesh resolution, Ecohydrology, 13(2), e2182, doi:10.1002/eco.2182, 2020.
  64. Saksena, S., S. Dey, V. Merwade, and P. J. Singhofen, A computationally efficient and physically based approach for urban flood modeling using a flexible spatiotemporal structure, Water Resources Research, 56(1), e2019WR025769, doi:10.1029/2019WR025769, 2020.
  65. Annis, A., F. Nardi, E. Volpi, and A. Fiori, Quantifying the relative impact of hydrological and hydraulic modelling parameterizations on uncertainty of inundation maps, Hydrological Sciences Journal, 65(4), 507-523, doi:10.1080/02626667.2019.1709640, 2020.
  66. Syafri, R. R., M. P. Hadi, and S. Suprayogi, Hydrodynamic modelling of Juwana river flooding using HEC-RAS 2D, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 412, 012028, doi:10.1088/1755-1315/412/1/012028, 2020.
  67. Gergeľová, M. B., Ž. Kuzevičová, S. Labant, J. Gašinec, S. Kuzevič, J. Unucka, and P. Liptai, Evaluation of selected sub-elements of spatial data quality on 3D flood event modeling: Case study of Prešov City, Slovakia, Applied Sciences, 10(3), 820, doi:10.3390/app10030820, 2020.
  68. Shaw, J., G. Kesserwani, and P. Pettersson, Probabilistic Godunov-type hydrodynamic modelling under multiple uncertainties: robust wavelet-based formulations, Advances in Water Resources, 137, 103526, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103526, 2020.
  69. Li, X., C. Huang, Y. Zhang, J. Pang, and Y. Ma, Hydrological reconstruction of extreme palaeoflood events 9000–8500 a BP in the Danjiang River Valley, tributary of the Danjiangkou Reservoir, China, Arabian Journal of Geosciences, 13, 137, doi:10.1007/s12517-020-5132-3, 2020.
  70. Lousada, S., and L. Loures, Modelling torrential rain flows in urban territories: floods - natural channels (the case study of Madeira island), American Journal of Water Science and Engineering, 6(1), 17-30, doi:10.11648/j.ajwse.20200601.13, 2020.
  71. Pariartha, G., A. Goonetilleke, P. Egodawatta, and H. Mirfenderesk, The prediction of flood damage in coastal urban areas, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 419, 012136, doi:10.1088/1755-1315/419/1/012136, 2020.
  72. Lousada, S., Estudos hidráulicos e a sua influência no planeamento urbano regional: Aplicação prática às Ribeiras do Funchal – Portugal, Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, 2(2), 7-21, 2020.
  73. Gan, B.-R., X.-G. Yang, H.-M. Liao, and J.-W. Zhou, Flood routing process and high dam interception of natural discharge from the 2018 Baige landslide-dammed lake, Water, 12(2), 605, doi:10.3390/w12020605, 2020.
  74. Bellos, V., I. Papageorgaki, I. Kourtis, H. Vangelis, and G. Tsakiris, Reconstruction of a flash flood event using a 2D hydrodynamic model under spatial and temporal variability of storm, Natural Hazards, 101, 711-726, doi:10.1007/s11069-020-03891-3, 2020.
  75. Yalcin, E., Assessing the impact of topography and land cover data resolutions on two-dimensional HEC-RAS hydrodynamic model simulations for urban flood hazard analysis, Natural Hazards, 101, 995-1017, doi:10.1007/s11069-020-03906-z, 2020.
  76. Mateo-Lázaro, J., J. Castillo-Mateo, A. García-Gil, J. A. Sánchez-Navarro, V. Fuertes-Rodríguez, V. Edo-Romero, Comparative hydrodynamic analysis by using two−dimensional models and application to a new bridge, Water, 12(4), 997; doi:10.3390/w12040997, 2020.
  77. Albu, L.-M., A. Enea, M. Iosub, and I.-G. Breabăn, Dam breach size comparison for flood simulations. A HEC-RAS based, GIS approach for Drăcșani lake, Sitna river, Romania, Water, 12(4), 1090, doi:10.3390/w12041090, 2020.
  78. Pal, S., S. Talukdar, and R. Ghosh, Damming effect on habitat quality of riparian corridor, Ecological Indicators, 114, 106300, doi:10.1016/j.ecolind.2020.106300, 2020.
  79. Sarchani, S. K. Seiradakis, P. Coulibaly, and I. Tsanis, Flood inundation mapping in an ungauged basin, Water, 12(6), 1532, doi:10.3390/w12061532, 2020.
  80. Huţanu, E., A. Mihu-Pintilie, A. Urzica, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, Using 1D HEC-RAS modeling and LiDAR data to improve flood hazard maps’ accuracy: A case study from Jijia floodplain (NE Romania), Water, 12(6), 1624, doi:10.3390/w12061624, 2020.
  81. Fleischmann, A. S., R. C. D. Paiva, W. Collischonn, V. A. Siqueira, A. Paris, D. M. Moreira, F. Papa, A. A. Bitar, M. Parrens, F. Aires, and P. A. Garambois, Trade‐offs between 1D and 2D regional river hydrodynamic models, Water Resources Research, 56(8), e2019WR026812, doi:10.1029/2019WR026812, 2020.
  82. Gralepois, M., What can we learn from planning instruments in flood prevention? Comparative illustration to highlight the challenges of governance in Europe, Water, 12(6), 1841, doi:10.3390/w12061841, 2020.
  83. Rampinelli, C. G., I. Knack, and T. Smith, Flood mapping uncertainty from a restoration perspective: a practical case study, Water, 12(7), 1948, doi:10.3390/w12071948, 2020.
  84. Kalinina, A., M. Spada, D. F. Vetsch, S. Marelli, C. Whealton, P. Burgherr, and B. Sudret, Metamodeling for uncertainty quantification of a flood wave model for concrete dam breaks, Energies, 13(14), 3685, doi:10.3390/en13143685, 2020.
  85. Kitsikoudis, V., B. P. J., Becker, Y. Huismans, P. Archambeau, S. Erpicum, M. Pirotton, and B. Dewals, Discrepancies in flood modelling approaches in transboundary river systems: Legacy of the past or well-grounded choices?, Water Resources Management, 34, 3465-3478, doi:10.1007/s11269-020-02621-5, 2020.
  86. Piacentini, T., C. Carabella, F. Boccabella, S. Ferrante, C. Gregori, V. Mancinelli, A. Pacione, T. Pagliani, and E. Miccadei, Geomorphology-based analysis of flood critical areas in small hilly catchments for civil protection purposes and early warning systems: The case of the Feltrino stream and the Lanciano urban area (Abruzzo, Central Italy), Water, 12(8), 2228, doi:10.3390/w12082228, 2020.
  87. Arseni, M., A. Rosu, M. Calmuc, V. A. Calmuc, C. Iticescu, and L. P. Georgescu, Development of flood risk and hazard maps for the lower course of the Siret river, Romania, Sustainability, 12(16), 6588, doi:10.3390/su12166588, 2020.
  88. Ahmed, M. I., A. Elshorbagy, and A. Pietroniro, A novel model for storage dynamics simulation and inundation mapping in the Prairies, Environmental Modelling & Software, 133, 104850, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104850, 2020.
  89. Bellos, V., V. K. Tsakiris, G. Kopsiaftis, and G. Tsakiris, Propagating dam breach parametric uncertainty in a river reach using the HEC-RAS software, Hydrology, 7(4), 72, doi:10.3390/hydrology7040072, 2020.
  90. Demir, V., and A. Ü. Keskin, Obtaining the Manning roughness with terrestrial-remote sensing technique and flood modeling using FLO-2D: A case study Samsun from Turkey, Geofizika, 37, 131-156, doi:10.15233/gfz.2020.37.9, 2020.
  91. Petroselli, A., J. Florek, D. Młyński, L. Książek, and A. Wałęga, New insights on flood mapping procedure: Two case studies in Poland, Sustainability, 12(20), 8454, doi:10.3390/su12208454, 2020.
  92. Beden, N., and A. Ulke Keskin, Flood map production and evaluation of flood risks in situations of insufficient flow data, Natural Hazards, 105, 2381-2408, doi:10.1007/s11069-020-04404-y, 2020.
  93. #Malakeel G. S., K. U. Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods – A review, in: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021.
  94. Musiyam, M., J. Jumadi, Y. A. Wibowo, W. Widiyatmoko, and S. H. Nur Hafida, Analysis of flood-affected areas due to extreme weather in Pacitan, Indonesia, International Journal of GEOMATE, 19(75), 27-34, doi:10.21660/2020.75.25688, 2020.
  95. Ghimire, E., S. Sharma, and N. Lamichhane, Evaluation of one-dimensional and two-dimensional HEC-RAS models to predict flood travel time and inundation area for flood warning system, ISH Journal of Hydraulic Engineering, doi:10.1080/09715010.2020.1824621, 2020.
  96. Lin, X., G. Huang, J. M. Piwowar, X. Zhou, and Y. Zhai, Risk of hydrological failure under the compound effects of instant flow and precipitation peaks under climate change: a case study of Mountain Island Dam, North Carolina, Journal of Cleaner Production, 284, 125305, doi:10.1016/j.jclepro.2020.125305, 2021.
  97. Daksiya, V., P. V. Mandapaka, and E. Y. M. Lo, Effect of climate change and urbanisation on flood protection decision‐making, Journal of Flood Risk Management, 14(1), e12681, doi:10.1111/jfr3.12681, 2021.
  98. Urzică, A., A. Mihu-Pintilie, C. C. Stoleriu, C. I. Cîmpianu, E. Huţanu, C. I. Pricop, and A. Grozavu, Using 2D HEC-RAS modeling and embankment dam break scenario for assessing the flood control capacity of a multi-reservoir system (NE Romania), Water, 13(1), 57, doi:10.3390/w13010057, 2021.
  99. Elhag, M., and N. Yilmaz, Insights of remote sensing data to surmount rainfall/runoff data limitations of the downstream catchment of Pineios River, Greece, Environmental Earth Sciences, 80, 35, doi:10.1007/s12665-020-09289-5, 2021.
  100. Hdeib, R., R. Moussa, F. Colin, and C. Abdallah, A new cost-performance grid to compare different flood modelling approaches, Hydrological Sciences Journal, 66(3), 434-449, doi:10.1080/02626667.2021.1873346, 2021.
  101. Sharma, V. C., and S. K. Regonda, Two-dimensional flood inundation modeling in the Godavari river basin, India – Insights on model output uncertainty, Water, 13(2), 191, doi:10.3390/w13020191, 2021.
  102. Santos, E. D. S., H. S. K. Pinheiro, and H. G. Junior, Height above the nearest drainage to predict flooding areas in São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Floresta e Ambiente, 28(2), doi:10.1590/2179-8087-floram-2020-0070, 2021.
  103. Chang, T.-Y., H. Chen, H.-S. Fu, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational high-performance forecasting system for city-scale pluvial flash floods in the southwestern plain areas of Taiwan, Water, 13(4), 405, doi:10.3390/w13040405, 2021.
  104. Naeem, B., M. Azmat, H. Tao, S. Ahmad, M. U. Khattak, S. Haider, S. Ahmad, Z. Khero, and C. R. Goodell, Flood hazard assessment for the Tori levee breach of the Indus river basin, Pakistan, Water; 13(5), 604, doi:10.3390/w13050604, 2021.
  105. Zhu, Y., X. Niu, C. Gu, B. Dai, and L. Huang, A fuzzy clustering logic life loss risk evaluation model for dam-break floods, Complexity, 2021, 7093256, doi:10.1155/2021/7093256, 2021.
  106. #Malakeel, G. S., K. U.Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods—A review, In: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104. Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021, 2021.
  107. Liu, W.-C., T.-H. Hsieh, and H.-M. Liu, Flood risk assessment in urban areas of southern Taiwan, Sustainability, 13(6), 3180, doi:10.3390/su13063180, 2021.
  108. Kumar, S., A. Agarwal, V. G. K. Villuri, S. Pasupuleti, D. Kumar, D. R. Kaushal, A. K. Gosain, A. Bronstert, and B. Sivakumar, Constructed wetland management in urban catchments for mitigating floods, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 2105-2124, doi:10.1007/s00477-021-02004-1, 2021.
  109. Mourato, S., P. Fernandez, F. Marques, A. Rocha, and L. Pereira, An interactive Web-GIS fluvial flood forecast and alert system in operation in Portugal, International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102201, doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102201, 2021.
  110. Dubey, A. K., P. Kumar, V. Chembolu, S. Dutta, R. P. Singh, and A. S. Rajawata, Flood modeling of a large transboundary river using WRF-Hydro and microwave remote sensing, Journal of Hydrology, 598, 126391, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126391, 2021.
  111. de Arruda Gomes, M. M., L. F. de Melo Verçosa, and J. A. Cirilo, Hydrologic models coupled with 2D hydrodynamic model for high-resolution urban flood simulation, Natural Hazards, 108, 3121-3157, doi:10.1007/s11069-021-04817-3, 2021.
  112. Gao, P., W. Gao, and N. Ke, Assessing the impact of flood inundation dynamics on an urban environment, Natural Hazards, 109, 1047-1072, doi:10.1007/s11069-021-04868-6, 2021.
  113. Zhang, X., T. Wang, and B. Duan, Study on the effect of morphological changes of bridge piers on water movement properties, Water Practice and Technology, 16(4), 1421-1433, doi:10.2166/wpt.2021.08, 2021.
  114. Fadilah, S., Istiarto, and D. Legono, Investigation and modelling of the flood control system in the Aerotropolis of Yogyakarta International Airport, IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 1173(1), 012015, doi:10.1088/1757-899X/1173/1/012015, 2021.
  115. Baran-Zgłobicka, B., D. Godziszewska, and W. Zgłobicki, The flash floods risk in the local spatial planning (case study: Lublin Upland, E. Poland), Resources, 10(2), 14, doi:10.3390/resources10020014, 2021.
  116. Liang, C.-Y., Y.-H. Wang, G. J.-Y. You, P.-C. Chen, and E. Lo, Evaluating the cost of failure risk: A case study of the Kang-Wei-Kou stream diversion project, Water, 13(20), 2881, doi:10.3390/w13202881, 2021.
  117. Uciechowska-Grakowicz, A., and O. Herrera-Granados, Riverbed mapping with the usage of deterministic and geo-statistical interpolation methods: The Odra River case study, Remote Sensing, 13(21), 4236, doi:10.3390/rs13214236, 2021.
  118. Viquez, S. G., Mesurer le risque d’inondation en ville: Une modélisation sous contraintes, Terrains & Travaux, 38(1), 47-70, doi:10.3917/tt.038.0047, 2021.
  119. Singh G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2021.
  120. Liu, J., J. Wang, J. Xiong, W. Cheng, Y. Li, Y. Cao, Y. He, Y. Duan, W. He, and G. Yang, Assessment of flood susceptibility mapping using support vector machine, logistic regression and their ensemble techniques in the Belt and Road region, Geocarto International, doi:10.1080/10106049.2022.2025918, 2022.
  121. Yang, S. Y., C. H. Chang, C. T. Hsu, and S. J. Wu, Variation of uncertainty of drainage density in flood hazard mapping assessment with coupled 1D–2D hydrodynamics model, Natural Hazards, 111, 2297-2315, doi:10.1007/s11069-021-05138-1, 2022.
  122. Yoshida, K., S. Pan, J. Taniguchi, S. Nishiyama, T. Kojima, and T. Islam, Airborne LiDAR-assisted deep learning methodology for riparian land cover classification using aerial photographs and its application for flood modelling, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 179-201, doi:10.2166/hydro.2022.134, 2022.
  123. Kasprak, A., P. R. Jackson, E. M. Lindroth, J. W. Lund, and J. R. Ziegeweid, The role of hydraulic and geomorphic complexity in predicting invasive carp spawning potential: St. Croix River, Minnesota and Wisconsin, United States, PLoS ONE, 17(2), e026305, doi:10.1371/journal.pone.0263052, 2022.
  124. Worley, L. C., K. L. Underwood, N. L. V. Vartanian, M. M. Dewoolkar, J. E. Matt, and D. M. Rizzo, Semi‐automated hydraulic model wrapper to support stakeholder evaluation: A floodplain reconnection study using 2D hydrologic engineering center's river analysis system, River Research and Applications, 38(4), 799-809, doi:10.1002/rra.3946, 2022.
  125. Jiang, W., and J. Yu, Impact of rainstorm patterns on the urban flood process superimposed by flash floods and urban waterlogging based on a coupled hydrologic–hydraulic model: a case study in a coastal mountainous river basin within southeastern China, Natural Hazards, 112, 301-326, doi:10.1007/s11069-021-05182-x, 2022.
  126. Mattos, T. S., P. T. S. Oliveira, L. de Souza Bruno, G. A. Carvalho, R. B. Pereira, L. L. Crivellaro, M. C. Lucas, and T. Roy, Towards reducing flood risk disasters in a tropical urban basin by the development of flood alert web application, Environmental Modelling & Software, 151, 105367, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105367, 2022.
  127. Papaioannou, G., V. Markogianni, A. Loukas, and E. Dimitriou, Remote sensing methodology for roughness estimation in ungauged streams for different hydraulic/hydrodynamic modeling approaches, Water, 14(7), 1076, doi:10.3390/w14071076, 2022.
  128. Mishra, A., S. Mukherjee, B. Merz, V. P. Singh, D. B. Wright, G. Villarini, S. Paul, D. N. Kumar, C. P. Khedun, D. Niyogi, G. Schumann, and J. R. Stedinger, An overview of flood concepts, challenges, and future directions, Journal of Hydrologic Engineering, 27(6), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002164, 2022.
  129. Cea, L., and P. Costabile, Flood risk in urban areas: modelling, management and adaptation to climate change. A review, Hydrology, 9(3), 50, doi:10.3390/hydrology9030050, 2022.
  130. #Karmakar, S., M. A. Sherly, and M. Mohanty, Urban flood risk mapping: A state-of-the-art review on quantification, current practices, and future challenges, Advances in Urban Design and Engineering. Design Science and Innovation, Banerji, P., Jana, A. (eds.), 125-156, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-19-0412-7_5, 2022.
  131. Kadir, M. A. A., M. R. R. M. A. Zainol, P. Luo, M. Kaamin, and S. N. H. S. Yahya, Advance flood inundation model toward flood nowcasting: A review, International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15, 81-100, 2022.
  132. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  133. Stephens, T., and B. Bledsoe, Simplified uncertainty bounding: an approach for estimating flood hazard uncertainty, Water, 14(10), 1618, doi:10.3390/w14101618, 2022.
  134. Iroume, J.Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  135. Jiang, W., J. Yu, Q. Wang, and Q. Yue, Understanding the effects of digital elevation model resolution and building treatment for urban flood modelling, Journal of Hydrology: Regional Studies, 42, 101122, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101122, 2022.
  136. Singh, G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2022.
  137. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: A case study of Hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  138. Iroume, J. Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  139. Ahmad, N. S., and N. A. Ahmad, Propose design of new cross section by using one dimensional HEC-RAS at Maran River, Pahang, Journal of Advancement in Environmental Solution and Resource Recovery, 2(1), 51-59, 2022.
  140. de Sousa, M. M., A. K. Beleño de Oliveira, O. M. Rezende, P. M. Canedo de Magalhães, A. C. Pitzer Jacob, P. C. de Magalhães, and M. G. Miguez, Highlighting the role of the model user and physical interpretation in urban flooding simulation, Journal of Hydroinformatics, 24(5), 976-991, doi:10.2166/hydro.2022.174, 2022.
  141. Kaya, Ç. M., Taşkın Duyarlılık Haritalarının Oluşturulmasında Kullanılan Yöntemler, Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 3(2), 191-209, doi:10.48123/rsgis.1129606, 2022.
  142. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: a case study of hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  143. Wibowo, Y. A., M. A. Marfai, M. P. Hadi, H. Fatchurohman, L. Ronggowulan and D. A. Arif, Geospatial technology for flood hazard analysis in Comal Watershed, Central Java, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1039, 012027, 2022.
  144. Godwin, E., I. Kabenge, A. Gidudu, Y. Bamutaze, and A. Egeru, Differentiated spatial-temporal flood vulnerability and risk assessment in lowland plains in Eastern Uganda, Hydrology, 9(11), 201, doi:10.3390/hydrology9110201, 2022.
  145. Zhou, Y., Z. Wu, H. Xu, and H. Wang, Prediction and early warning method of inundation process at waterlogging points based on Bayesian model average and data-driven, Journal of Hydrology: Regional Studies, 44, 101248, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101248, 2022.
  146. de Sousa, M. M., Ο. Μ. Rezende, A. C. P. Jacob, L. B. de França Ribeiro, P. M. C. de Magalhães, G. Maquera, and M. G. Miguez, Flood risk assessment index for urban mobility with the aid of quasi-2D flood model applied to an industrial park in São Paulo, Brazil, Infrastructures, 7(11), 158, doi:10.3390/infrastructures7110158, 2022.
  147. Otmani, A., A. Hazzab, M. Atallah, C. Apollonio, and A. Petroselli, Using volunteered geographic information data for flood mapping – Wadi Deffa El Bayadh Algeria, Journal of Applied Water Engineering and Research, doi:10.1080/23249676.2022.2155716, 2022.
  148. PhamVan, C., and H. Le, Estimation of the daily flow in river basins using the data-driven model and traditional approaches: an application in the Hieu river basin, Vietnam, Water Practice and Technology, 18(1), 215-230, doi:10.2166/wpt.2022.166, 2023.
  149. Worley, L. C., K. L. Underwood, R. M. Diehl, J. E. Matt, K.S. Lawson, R. M. Seigel, and D. M. Rizzo, Balancing multiple stakeholder objectives for floodplain reconnection and wetland restoration, Journal of Environmental Management, 326(A), 116648, doi:10.1016/j.jenvman.2022.116648, 2023.
  150. Xu, K., C. Wang, and L. Bin, Compound flood models in coastal areas: a review of methods and uncertainty analysis, Natural Hazards, 116, 469-496, doi:10.1007/s11069-022-05683-3, 2023.
  151. Daniel, W. B., C. Roth, X. Li, C. Rakowski, T. McPherson, and D. Judi, Extremely rapid, Lagrangian modeling of 2D flooding: A rivulet-based approach, Environmental Modelling & Software, 161, 105630, doi:10.1016/j.envsoft.2023.105630, 2023.
  152. Guirro, M. O., and G. P. Michel, Hydrological and hydrodynamic reconstruction of a flood event in a poorly monitored basin: a case study in the Rolante River, Brazil, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-023-05879-1, 2023.
  153. Kohanpur, A. H., S. Saksena, S. Dey, J. M. Johnson, M. S. Riasi, L. Yeghiazarian, and A. M. Tartakovsky, Urban flood modeling: Uncertainty quantification and physics-informed Gaussian processes regression forecasting, Water Resources Research, 59(3), e2022WR033939, doi:10.1029/2022WR033939, 2023.
  154. Rodas, M., L. Timbe, and L. Campozano, Sensibilidad del coeficiente de Manning en la estimación de los niveles de crecida para el mapeo de inundaciones en un río de la región interandina de Ecuador, Cuadernos de Geografía Revista Colombiana de Geografía, 32(1), doi:10.15446/rcdg.v32n1.94764, 2023.
  155. Wu, S., and Y. Lei, Multiscale flood disaster risk assessment in the Lancang-Mekong river basin: A focus on watershed and community levels, Atmosphere, 14(4), 657, doi:10.3390/atmos14040657, 2023.
  156. Viseh, H., and D. N. Bristow, Residential flood risk in metro Vancouver due to climate change using probability boxes, International Journal of River Basin Management, doi:10.1080/15715124.2023.2200006, 2023.
  157. Moghim, S., M. A. Gharehtoragh, and A. Safaie, Performance of the flood models in different topographies, Journal of Hydrology, 620(A), 129446, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129446, 2023.
  158. Makris, C., Z. Mallios, Y. Androulidakis, and Y. Krestenitis, CoastFLOOD: A high-resolution model for the simulation of coastal inundation due to storm surges, Hydrology, 10(5), 103, doi:10.3390/hydrology10050103, 2023.
  159. Tarpanelli, A., B. Bonaccorsi, M. Sinagra, A. Domeneghetti, L. Brocca, and S. Barbetta, Flooding in the digital twin Earth: The case study of the Enza River levee breach in December 2017, Water, 15(9), 1644, doi:10.3390/w15091644, 2023.
  160. Xafoulis, N., Y. Kontos, E. Farsirotou, S. Kotsopoulos, K. Perifanos, N. Alamanis, D. Dedousis, and K. Katsifarakis, Evaluation of various resolution DEMs in flood risk assessment and practical rules for flood mapping in data-scarce geospatial areas: A case study in Thessaly, Greece, Hydrology, 10(4), 91, doi:10.3390/hydrology10040091, 2023.
  161. da Silva, A. A. C. L., and J. C. Eleutério, Identifying and testing the probability distribution of earthfill dam breach parameters for probabilistic dam breach modeling, Journal of Flood Risk Management, 16(3), e12900, doi:10.1111/jfr3.12900, 2023.
  162. Hajihassanpour, M., G. Kesserwani, P. Pettersson, and V. Bellos, Sampling-based methods for uncertainty propagation in flood modeling under multiple uncertain inputs: Finding out the most efficient choice, Water Resources Research, 59(7), e2022WR034011, doi:10.1029/2022WR034011, 2023.
  163. Biswal, S., B. Sahoo, M. K. Jha, and M. K. Bhuyan, A hybrid machine learning-based multi-dem ensemble model of river cross-section extraction: Implications on streamflow routing, Journal of Hydrology, 625(A), 129951, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129951, 2023.
  164. Wienhold, K. J., D. Li, W. Li, and Z. N. Fang, Flood inundation and depth mapping using unmanned aerial vehicles combined with high-resolution multispectral imagery, Hydrology, 10(8), 158, doi:10.3390/hydrology10080158, 2023.
  165. Aryal, A., and A. Kalra, Application of NEXRAD precipitation data for assessing the implications of low development practices in an ungauged basin, River, doi:10.1002/rvr2.55, 2023.
  166. Bryant, S., H. Kreibich, and B. Merz, Bias in flood hazard grid aggregation, Water Resources Research, 59(9), e2023WR035100, doi:10.1029/2023WR035100, 2023.
  167. Wang, W., G. Sang, Q. Zhao, and L. Lu, Water level prediction of pumping station pre-station based on machine learning methods, Water Supply, doi:10.2166/ws.2023.242, 2023.
  168. Moraru, A., N. Rüther, and O. Bruland, Investigating optimal 2D hydrodynamic modeling of a recent flash flood in a steep Norwegian river using high-performance computing, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2023.012, 2023.

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.

  [Αξιολόγηση παραμετρικής προσέγγισης για εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε διαφορετικά κλίματα]

  Η δυνητική εξατμοδιαπνοή (ΡΕΤ) είναι καίριο δεδομένο εισόδου των υδρολογικών, αγροτικών και περιβαλλοντικών μοντέλων. Επί πολλές δεκαετίες έχουν προταθεί πολυάριθμες προσεγγίσεις για τη συνεπή εκτίμηση της ΡΕΤ, σε διάφορες χρονικές κλίμακες ενδιαφέροντος. Η πλέον αναγνωρσμένη είναι η εξίσωση Penman-Monteith, που είναι ωστόσο δύσκολο να εφαρμοστεί σε περιοχές φτωχές σε δεδομένα, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες παρατηρήσεις τεσσάρων μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, υγρασία, ταχύτητα ανέμου). Για τον λόγο αυτό, προτιμώνται σαφώς τα φειδωλά μοντέλα με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα. Ως επί το πλείστον, αυτα έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί για συγκεκριμένςς υδροκλιματικές συνθήκες, όταν ωστόσο εφρμόζονται σε διαφορετικά καθεστώτα παρέχουν πολύ λιγότερο αξιόπιστες (και σε ορισμένες περιπτώσεις παραπλανητικές) εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η ανάπτυξη γενικών μεθόδων που παραμένου φειδωλές, σε όρους δεδομένων εισόδου και παραμετροποίησης, αλλά επιτρέπουν ακόμη κάποιου είδους τοπική προσαρμογή των παραμέτρων τους, μέσω βαθμονόμησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια πρόσφατη παραμετρική σχέση, που βασίζεται σε μια απολοποιημένη διατύπωση της αυθεντικής έκφρασης Penman-Monteith, που τα μόνα δεδομένα που απαιτεί είναι μέσες ημερήσιες ή μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες. Η μέθοδος εξιολογείται με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τόσο στη ημερήσια όσο και στη μηνιαία κλίμακα. Τα εξαγόμενα αυτή της εκτενούς ανάλυσης είναι πολύ ενθαρρυντικά, όπως προκύπτει από τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις επαλήθευσης της προτεινόμενης μεθόδου σε όλα τα σύνολα δεδομένων που εξετάζονται. Γενικά, το παραμετρικό μοντέλο υπερτερεί έναντι καταξιωμένων μεθόδων της καθημερινής πρακτικής, καθώς εξασφαλίζει βέλτιστη προσέγγιση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1549/1/documents/IRLA_paper.pdf (560 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.002

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stan, F.I., G. Neculau, L. Zaharia, G. Ioana-Toroimac, and S. Mihalache, Study on the evaporation and evapotranspiration measured on the Căldăruşani Lake (Romania), Procedia Environmental Sciences, 32, 281–289, doi:10.1016/j.proenv.2016.03.033, 2016.
  2. Esquivel-Hernández, G., R. Sánchez-Murillo, C. Birkel, S. P. Good, and J. Boll, Hydro-climatic and ecohydrological resistance/resilience conditions across tropical biomes of Costa Rica, Ecohydrology, 10(6), e1860, doi:10.1002/eco.1860, 2017.
  3. Hodam, S., S. Sarkar, A.G.R. Marak, A. Bandyopadhyay, and A. Bhadra, Spatial interpolation of reference evapotranspiration in India: Comparison of IDW and Kriging methods, Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, 98(4), 551-524, doi:10.1007/s40030-017-0241-z, 2017.
  4. Deng, H., and J. Shao, Evapotranspiration and humidity variations in response to land cover conversions in the Three Gorges Reservoir Region, Journal of Mountain Science, 15(3), 590-605, doi:10.1007/s11629-016-4272-0, 2018.
  5. Nadyozhina, E. D., I. M. Shkolnik, A. V. Sternzat, B. N. Egorov, and A. A. Pikaleva, Evaporation from irrigated lands in arid regions as inferred from the regional climate model and atmospheric boundary layer model simulations, Russian Meteorology and Hydrology, 43(6), 404-411, doi:10.3103/S1068373918060080, 2018.
  6. Bashir, R., F. Ahmad, and R. Beddoe, Effect of climate change on a monolithic desulphurized tailings cover, Water, 2(9), 2645, doi:10.3390/w12092645, 2020.
  7. Dimitriadou, S., and K. G. Nikolakopoulos, Evapotranspiration trends and interactions in light of the anthropogenic footprint and the climate crisis: A review, Hydrology, 8(4), 163, doi:10.3390/hydrology8040163, 2021.
  8. Dimitriadou, S., and K. G. Nikolakopoulos, Artificial neural networks for the prediction of the reference evapotranspiration of the Peloponnese Peninsula, Greece, Water, 14(13), 2027, doi:10.3390/w14132027, 2022.
  9. Yu, Z., H. Wang, B. Weng, S. Zhang, T. Qin, and D. Yan, Optimized pan evaporation by potential evapotranspiration for water inflow estimation in ungauged inland plain lake, China, Polish Journal of Environmental Studies, 31(6), 5427-5442, doi:10.15244/pjoes/151110, 2022.

 1. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.

  [Αναπαράστασή της λειτουργίας των αρχαίων έργων αποστάγγισης της λίμνης Κωπαϊδας στην Ελλάδα]

  Water has been playing a vital role in Greeks’ life during their long history. Ancient Greek societies were very active towards water management, having presented an impressive variety of hydraulic works. The main purpose of this paper is to represent the operation of one of the most ancients and extended hydraulic works. The drainage project of Lake Copais (is located in Central Greece) was developed and operated by Minyans, a powerful Mycenaean race. Minyans, partially diverted two large rivers which fed the lake. The water was conveyed towards labyrinthine natural sinkholes, which were formed in limestone terrain. Through sinkholes the water slowly discharged to the sea. This impressive ancient water management system of Copais has gained the attention of many scientists and has been extensively studied by archaeologists and engineers. Still important questions exist about the way that the hydrosystem worked. Trying to provide some reliable answers, we have attempted to study the Minyans’ interventions to hydrosystem, from a hydraulics engineers’ perspective. All the available archeological, hydrological and geological information of the area was used, to evaluate the operation of the hydrosystem. The main elements of the hydrosystem, are presented here and their purpose is examined. For this, (i) a water balance model was developed and (ii) the hydrosystem was simulated using synthetic time series of the hydrological processes. Several operational cases were examined in order to define critical parameters of the system, such as the Copais’ water level variation and the water accumulation at the sinkholes’ area. The analysis reveals some significant factors, which were combined with the archaeological findings, to lead us to some interesting conclusions for hydrosystem’s performance.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1539/1/documents/Copais_WH10_9_14.pdf (1516 KB)

 1. A. N. Angelakis, N. Mamassis, E. Dialynas, and P. Defteraios, Urban Water Supply, Wastewater, and Stormwater Considerations in Ancient Hellas: Lessons Learned, Environment and Natural Resources Research, 4 (3), doi:10.5539/enrr.v4n3p95, Οκτώβριος 2014.

  [Ύδρευση και αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων στην αρχαία Ελλάδα]

  Urban water, wastewater and stormwater management practices in ancient Hellas, from the Minoan to the Roman times are briefly reviewed. In the Prehistoric Hellas palaces and other settlements tended to be located at dry places, at a distance from rivers or lakes. During the Bronze Age decentralized water supply and wastewater and stormwater management of small-scale systems were dominant. These systems are characterized by their salient architectural and hydraulic features and perfect adaptation to the environment. On the other hand, under tyranny, cities grew significantly and the first large-scale urban water infrastructures were developed. During the periods of democracy the Hippodameian system of city planning included the public hydraulic works. This period is also characterized by significant scientific progress in the hygienic use of water in public baths and latrines. Finally, Romans used the scientific knowledge and the experience of small scale constructions of the Hellenes, to construct large scale hydraulic works using sophisticated techniques.

 1. N. Mamassis, D. Panagoulia, and A. Novcovic, Sensitivity analysis of Penman evaporation method, Global Network for Environmental Science and Technology, 16 (4), 628–639, 2014.

  [Ανάλυση ευαισθησίας της μεθόδου Penman]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1456/1/documents/gnest_01321_proof.pdf (1302 KB)

  Βλέπε επίσης: https://journal.gnest.org/journal-paper/sensitivity-analysis-penman-evaporation-method

 1. K. Zotalis, E. Dialynas, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, Desalination Technologies: Hellenic Experience, Water, 6 (5), 1134–1150, doi:10.3390/w6051134, 30 April 2014.

  [Τεχνολογίες αφαλάτωσης: Η Ελληνική εμπειρία]

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.

  [Συνταγές πλημμυρών έναντι της πραγματικότητας: μπορούν να γίνουν πιστευτές οι προβλέψεις σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις;]

  Παρά τις μεγάλες επιστημονικές τεχνολογικές εξελίξεις στην υδρολογία πλημμυρών, οι καθημερινές πρακτικές των μηχανικών ακολουθούν ακόμη απλοποιητικές προσεγγίσεις, όπως η ορθολογική μέθοδος και η μέθοδος SCS-CN συνδυαζόμενη με τη θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος, οι οποίες είναι εύκολες στην εφαρμογή της σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις. Γενικά, οι «συνταγές» αυτές αναπτύχτηκαν πριν πολλές δεκαετίες, με βάση δεδομένα πεδίου από λίγες πειραματικές λεκάνες. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές ποτέ δεν επικαιροποιήθηκαν ούτε επαληθεύτηκαν σε όλες τις υδροκλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο έχει προφανές αντίκτυπο στην ποιότητα και αξιοπιστία των υδρολογικών μελετών και, συνακόλουθα, στην ασφάλεια και κόστος των σχετικών αντιπλημμυρικών έργων. Προκαταρκτικά αποτελέσματα, που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα πλημμυρών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καταδεικνύουν ότι απαιτείται ριζική αναθεώρηση πολλών πτυχών των διαδικασιών της υδρολογίας πλημμυρών, περιλαμβανομένων των περιοχικών σχέσεων καθώς και της εννοιολογίας των ίδιων των μοντέλων. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο σχεδιασμού και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις της πλημμυρικής διακινδύνευσης σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις (που αποτελεί στοιχείο-κλειδί της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ), πρέπει να επανεξετάσουμε τις τρέχουσες τεχνικές πρακτικές. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η συλλογή αξιόπιστων υδρολογικών δεδομένων, ώστε να επαναξιολογηθούν οι υφιστάμενες «συνταγές», λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, και για να επικαιροποιηθούν οι μεθοδολογίες των μοντέλων, ως απαιτείται.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1413/7/documents/nhess-14-1417-2014.pdf (207 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/14/1417/2014/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. van Emmerik, T. H. M., G. Mulder, D. Eilander, M. Piet, and H. Savenije, Predicting the ungauged basin: Model validation and realism assessment, Frontiers in Earth Sciences, 3:62, doi:10.3389/feart.2015.00062, 2015.
  2. Biondi, D., and L. Da Luca, Process-based design flood estimation in ungauged basins by conditioning model parameters on regional hydrological signatures, Natural Hazards, 79(2), 1015-1038, doi:10.1007/s11069-015-1889-1, 2015.
  3. Yannopoulos, S., E. Eleftheriadou, S. Mpouri, and I. Giannopoulou, Implementing the requirements of the European Flood Directive: the case of ungauged and poorly gauged watersheds, Environmental Processes, 2(1), 191-207, doi:10.1007/s40710-015-0094-2, 2015.
  4. Wałęga, A., and A. Rutkowska, Usefulness of the modified NRCS-CN method for the assessment of direct runoff in a mountain catchment, Acta Geophysica, 63(5), 1423–1446, doi:10.1515/acgeo-2015-0043, 2015.
  5. Walega, A., B. Michalec, A. Cupak, and M. Grzebinoga, Comparison of SCS-CN determination methodologies in a heterogeneous catchment, Journal of Mountain Science, 12(5), 1084-1094, doi:10.1007/s11629-015-3592-9, 2015.
  6. Awadallah, A.G., H. Saad, A. Elmoustafa, and A. Hassan, Reliability assessment of water structures subject to data scarcity using the SCS-CN model, Hydrological Sciences Journal, 61(4), 696-710, doi:10.1080/02626667.2015.1027709, 2016.
  7. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
  8. Kjeldsen, T., H. Kim, C. Jang, and H. Lee, Evidence and implications of nonlinear flood response in a small mountainous watershed, Journal of Hydrologic Engineering, 21(8), 04016024, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001343, 2016.
  9. Taghvaye Salimi, E., A. Nohegar, A. Malekian, M. Hoseini, and A. Holisaz, Estimating time of concentration in large watersheds, Paddy and Water Environment, 15(1), 123-132, doi:10.1007/s10333-016-0534-2, 2017.
  10. Biondi, D., and D. L. De Luca, Rainfall-runoff model parameter conditioning on regional hydrological signatures: application to ungauged basins in southern Italy, Hydrology Research, 48(3) 714-725, doi:10.2166/nh.2016.097, 2017.
  11. Attakora-Amaniampong, E., E. Owusu-Sekyere, and D. Aboagye, Urban floods and residential rental values nexus in Kumasi, Ghana, Ghana Journal of Development Studies, 13(2), 176-194, 2016.
  12. #Destro, E., E. I. Nikolopoulos, J. D. Creutin, and M. Borga, Floods, Environmental Hazards Methodologies for Risk Assessment and Management, Dalezios, N. R. (editor), Chapter 4, IWA Publishing, 2017.
  13. van Noordwijk, M., L. Tanika, L., and B. Lusiana, Flood risk reduction and flow buffering as ecosystem services – Part 1: Theory on flow persistence, flashiness and base flow, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 2321-2340, doi:10.5194/hess-21-2321-2017, 2017.
  14. Verma, S., R. K. Verma, S. K. Mishra, A. Singh, and G. K. Jayaraj, A revisit of NRCS-CN inspired models coupled with RS and GIS for runoff estimation, Hydrological Sciences Journal, 62(12), 1891-1930, doi:10.1080/02626667.2017.1334166, 2017.
  15. De Luca, D. L., and D. Biondi, Bivariate return period for design hyetograph and relationship with T-year design flood peak, Water, 9, 673, doi:10.3390/w9090673, 2017.
  16. #Danııl E., S. Michas, and G. Aerakis, Hydrologic issues in demarcation studies of watercourses in Greece, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2017_00869, Rhodes, 2017.
  17. Wałęga, A., A. Cupak, D. M. Amatya, and E. Drożdżal, Comparison of direct outflow calculated by modified SCS-CN methods for mountainous and highland catchments in Upper Vistula basin, Poland and Lowland catchment in South Carolina, U.S.A., Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 16(1), 187–207, doi:10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187, 2017.
  18. #Walker, N. J., K. N. Iipinge, J. D. S. Cullis, D. Scott, J. Mfune, P. Wolski, and C. Jack, Integrating climate change information into long term planning and design for critical water related infrastructure in Windhoek and other African cities, 18th WaterNet/WARFSA/GWP-SA Symposium, Swakopmund, Namibia, 2017.
  19. Garrote, J., A. Díez-Herrero, J. M. Bodoque, M. A. Perucha, P. L. Mayer, and M. Génova, Flood hazard management in public mountain recreation areas vs. ungauged fluvial basins: Case study of the Caldera de Taburiente National Park, Canary Islands (Spain), Geosciences, 8(1), 6, doi:10.3390/geosciences8010006, 2018.
  20. Petroselli, A., and S. Grimaldi, Design hydrograph estimation in small and fully ungauged basins: a preliminary assessment of the EBA4SUB framework, Journal of Flood Risk Management, 11(51), S197–S210, doi:10.1111/jfr3.12193, 2018.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. Alipour, M. H., and K. M. Kibler, A framework for streamflow prediction in the world’s most severely data-limited regions: test of applicability and performance in a poorly-gauged region of China, Journal of Hydrology, 557, 41-54, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.019, 2018.
  23. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  24. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, 50(1), 379-392, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  25. Gericke, O. J., Catchment response time and design rainfall: the key input parameters for design flood estimation in ungauged catchments, Journal of the South African Institution of Civil Engineering, 60(4), 51-67, doi:10.17159/2309-8775/2018/v60n4a6, 2018.
  26. #Trifonova, T. A., D. V. Trifonov, S. I. Abrakhin, V. N. Koneshov, A. V. Nikolaev, and S. M. Arakelian, New verification of the groundwater and tectonic processes possible impact on a series of recent catastrophic floods and debris flows (2011-2017), Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection – Proceedings of the 5th International Conference, S. S. Chernomorets and G. V. Gavardashvili (editors), 606-618, Tbilisi, Georgia, 2018.
  27. Papaioannou, G., A. Loukas, and L. Vasiliades, Flood risk management methodology for lakes and adjacent areas: The lake Pamvotida paradigm, Proceedings, 7, 21, doi:10.3390/ECWS-3-05825, 2019.
  28. Jiang, X., L., Yang, and H. Tatano, Assessing spatial flood risk from multiple flood sources in a small river basin: A method based on multivariate design rainfall, Water, 11(5), 1031, doi:10.3390/w11051031, 2019.
  29. Sarchani, S., and I. Tsanis, Analysis of a flash flood in a small basin in Crete, Water, 11(11), 2253, doi:10.3390/w11112253, 2019.
  30. Walega, A., and T. Salata, Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods, Catena, 172, 232-242, doi:10.1016/j.catena.2018.08.032, 2019.
  31. Pinho, J. L. S., L. Vieira, J. M. P. Vieira, S. Venâncio, N. E. Simões, J. A. Sá Marques, and F. S. Santos, Assessing causes and associated water levels for an urban flood using hydroinformatic tools, Journal of Hydroinformatics, 22(1), 61-76, doi:10.2166/hydro.2019.019, 2020.
  32. Wanniarachchi, S. S., and N. T. S. Wijesekera, Challenges in field approximations of regional scale hydrology, Journal of Hydrology: Regional Studies, 27, 100647, doi:10.1016/j.ejrh.2019.100647, 2020.
  33. Fortesa, J., J. Latron, J. García-Comendador, M. Tomàs-Burguera, J. Company, A. Calsamiglia, and J. Estrany, Multiple temporal scales assessment in the hydrological response of small Mediterranean-climate catchments, Water, 12(1), 299, doi:10.3390/w12010299, 2020.
  34. Trifonova, T., D. Trifonov, D. Bukharov, S. Abrakhin, M. Arakelian, and S. Arakelian, Global and regional aspects for genesis of catastrophic floods: The problems of forecasting and estimation for mass and water balance (surface water and groundwater contribution), IntechOpen, doi:10.5772/intechopen.91623, 2020.
  35. Kastridis, A., C. Kirkenidis, and M. Sapountzis, An integrated approach of flash flood analysis in ungauged Mediterranean watersheds using post‐flood surveys and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Hydrological Processes, 34(25), 4920-4939, doi:10.1002/hyp.13913, 2020.
  36. Bertini, C., L. Buonora, E. Ridolfi, F. Russo, and F. Napolitano, On the use of satellite rainfall data to design a dam in an ungauged site, Water, 12(11), 3028, doi:10.3390/w12113028, 2020.
  37. Ramadan, A. N. A., D. Nurmayadi, A. Sadili, R. R. Solihin, and Z. Sumardi, Pataruman watershed Curve Number determination study based on Indonesia land map unit, Media Komunikasi Teknik Sipil, 26(2), 258-266, doi:10.14710/mkts.v26i2.26563, 2020.
  38. Bournas, A., and E. Baltas, Comparative analysis of rain gauge and radar precipitation estimates towards rainfall-runoff modelling in a peri-urban basin in Attica, Greece, Hydrology, 8(1), 29, doi:10.3390/hydrology8010029, 2021.
  39. Devkota, N., and N. M. Shakya, Development of rainfall-runoff model for extreme storm events in the Bagmati River Basin, Nepal, Journal of Engineering Issues and Solutions, 1(1), 158-173, doi:10.3126/joeis.v1i1.36835, 2021.
  40. Almedeij, J., Modified NRCS abstraction method for flood hydrograph generation, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 47(10), 04021042-1, doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001609, 2021.
  41. Zahraei, A., R. Baghbani, and A. Linhoss, Applying a graphical method in evaluation of empirical methods for estimating time of concentration in an arid region, Water, 13(19), 2624, doi:10.3390/w13192624, 2021.
  42. Salazar-Galán, S., R. García-Bartual, J. L. Salinas, and F. Francés, A process-based flood frequency analysis within a trivariate statistical framework. Application to a semi-arid Mediterranean case study, Journal of Hydrology, 603, Part C, 127081, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.127081, 2021.
  43. Kastridis, A., G. Theodosiou, and G. Fotiadis, Investigation of flood management and mitigation measures in ungauged NATURA protected watersheds, Hydrology, 8(4), 170, doi:10.3390/hydrology8040170, 2021.
  44. Coser, M. C., M. S. Mendes, J. A. T. Reis, and A. S. F. Mendonça, Periodic autoregressive models in flow regulating reservoirs design, Journal of Applied Water Engineering and Research, 10(4), 278-295, doi:10.1080/23249676.2021.1980124, 2022.
  45. Lapides, D., A. Sytsma, G. O'Neil, D. Djokic, M. Nichols, and S. Thompson, Arc Hydro hillslope and Critical Duration: New tools for hillslope-scale runoff analysis, Environmental Modelling & Software, 153, 105408, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105408, 2022.
  46. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  47. Singh, N., and T. Devi, Regionalization methods in ungauged catchments for flow prediction: review and its recent developments, Arabian Journal of Geosciences, 15(11), 1019, doi:10.1007/s12517-022-10287-z, 2022.
  48. Liu, Y., and D. B. Wright, A storm-centered multivariate modeling of extreme precipitation frequency based on atmospheric water balance, Hydrology and Earth System Sciences, 26, 5241-5267, doi:10.5194/hess-26-5241-2022, 2022.
  49. Al-Amri, N. S., H. A. Ewea, and M. M. Elfeki, Stochastic rational method for estimation of flood peak uncertainty in arid basins: Comparison between Monte Carlo and first order second moment methods with a case study in southwest Saudi Arabia, Sustainability, 15(6), 4719, doi:10.3390/su15064719, 2023.
  50. Acuña, P., and A. Pizarro, Can continuous simulation be used as an alternative for flood regionalisation? A large sample example from Chile, Journal of Hydrology, 626(A), 130118, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.130118, 2023.

 1. N. Efthimiou, S. Alexandris, C Karavitis, and N. Mamassis, Comparative analysis of reference evapotranspiration estimation between various methods and the FAO56 Penman - Monteith procedure, European Water, 42 (19-34), 2013.

  [Συγκριτική ανάλυση μεθόδων εκτίμησης εξατμοδιαπνοής και της διαδικασίας FAO56 Penman - Monteith]

  This study aimed to assess the performance of nine empirical methods [FAO-24 Penman (1977), Makkink (1957), Turc (1961), Penman (1963), Priestley-Taylor (1972), Linacre (1977), Kimberly Penman (1982), Hargreaves-Samani (1985), Turc (1961), Penman (1963), Priestley-Taylor (1972), Linacre (1977), Kimberly Penman (1982), Hargreaves-Samani (1985), Copais (2006)], for the daily reference evapotranspiration (ETo) estimation in comparison with the Penman Monteith method standardized by the Food and Agriculture Organization (FAO56 – PM). The analysis, used data of two meteorological stations at Krania and Kozane, located at Western Macedonia, Greece. Daily values of ETo were calculated using meteorological data for a time-period of 34 and 48 years of the two stations respectively. Since none of the solar radiation variables was measured on the stations, the net radiation variable (Rnet) was derived empirically following the procedure outlined in the FAO-56 paper (Allen et al., 1998). Such values were compared using linear regression and statistical indices of quantitative approaches to model performance evaluation. All the statistical indices used were calculated on a daily basis. However, the root mean square error (RMSE) was additionally calculated on a monthly basis in order to evaluate the seasonality differences of the methods to be compared. In regard to the regression equations, the Priestley-Taylor method had the best correlation to the FAO56-PM method at Krania station, while at Kozane station the Turc method gave the best predicted values. By comparing the monthly accumulated values of ETo it may be concluded that not only on a daily but on a monthly basis as well, all of the methods compared perform good during the winter season (October-February) with smaller deviations in absolute values of ETo and lower RMSE, but show poor performance during the summer season (March-September) with the opposite characteristics

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1540/1/documents/EW_2013_42_02.pdf (1993 KB)

 1. C. Papathanasiou, D. Serbis, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, Water Utility Journal, 3, 33–42, 2013.

  [Αντιμετώπιση πλημμυρών σε κατάντη περιοχές ενός διακρατικού ποταμού]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1429/1/documents/WUJ_2013_05_04.pdf (635 KB)

 1. E. Kountouri, N. Petrochilos, N. Liaros, V. Oikonomou, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, The Mycenaean drainage works of north Kopais, Greece: a new project incorporating surface surveys, geophysical research and excavation, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 710–718, doi:10.2166/ws.2013.110, 2013.

  [Τα μυκηναϊκά αποστραγγιστικά έργα της Βόρειας Κωπαΐδας: Νέα επιφανειακή, γεωφυσική και ανασκαφική έρευνα]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.2166/ws.2013.110

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Voudouris, K. S., Y. Christodoulakos, F. Steiakakis and A. N. Angelakis, Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like Qanats, Water, 5, 1326-1345, 2013.

 1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.

  [Τοπογραφικά ανηγμένοι δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας και η σημασία τους στην υδρολογία]

  Η ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη, επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, όπως η κλίση, ο προσανατολισμός και η σκίαση. Το άρθρο εξετάζει την επίδραση της τοπογραφίας στην ακτινοβολία, σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες γεωμετρικές μεθόδους για την άμεση και διάχυτη συνιστώσα. Εισάγονται δύο δείκτες για τη σύγκριση της άμεσης ακτινοβολίας που δέχονται επιφάνειες στο ίδια και διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, αντίστοιχα. Προκειμένου να διερευνηθεί το προφίλ της άμεσης ακτινοβολίας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται από ωριαία έως ετήσια βάση, μέσω τεχνικών ΣΓΠ. Επιπλέον, εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της πραγματικής ολικής ακτινοβολίας σε επιχειρησιακές χωρικές κλίμακες (υπολεκάνης και οικοπέδου), σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Η μελέτη καταδεικνύει ότι τα σφάλματα των τυπικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στα υδρομετεωρολογικά μοντέλα, οι οποίες αγνοούν την επίδραη της τοπογραφίας και την εποχιακή κατανομή της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας, εξαρτώνται από τη χωρική κλίμακα και δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χρόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων αναγωγής. Ειδικότερα, η αναγωγή της μετρημένης ολικής ακτινοβολίας εξασφαλίζει αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά 10%, ενώ η τροποποιημένη σχέση του Angström επιτυγχάνει μικρή (2-4%) αύξηση της αποτελεσματικότητας και αξιοσημείωτη μείωση της μεροληψίας.

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2012.670703

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kunkel, V., T. Wells, and G. R. Hancock, Soil temperature dynamics at the catchment scale, Geoderma, 273, 32–44, doi:10.1016/j.geoderma.2016.03.011, 2016.
  2. Felicísimo Pérez, Á. M., and M.Á. Martín-Tardío, A method of downscaling temperature maps based on analytical hillshading for use in species distribution modelling, Cartography and Geographic Information Science, 45(4), 329-338, doi:10.1080/15230406.2017.1338620, 2018.
  3. Frey, J., K. Kovach, S. Stemmler, and B. Koch, UAV photogrammetry of forests as a vulnerable process. A sensitivity analysis for a structure from motion RGB-image pipeline, Remote Sensing, 16(2), 912, doi:10.3390/rs10060912, 2018.
  4. Aguilar, C., R. Pimentel, and M. J. Polo, Two decades of distributed global radiation time series across a mountainous semiarid area (Sierra Nevada, Spain), Earth System Science Data, 13, 1335-1359, doi:10.5194/essd-13-1335-2021, 2021.
  5. Nepali, B. R., J. Skartveit, and C. B. Baniya, Impacts of slope aspects on altitudinal species richness and species composition of Narapani-Masina landscape, Arghakhanchi, West Nepal, Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 14(3), 415-424, doi:10.1016/j.japb.2021.04.005, 2021.
  6. Pisinaras V., F. Herrmann, A. Panagopoulos, E. Tziritis, I. McNamara, and F. Wendland, Fully distributed water balance modelling in large agricultural areas—The Pinios river basin (Greece) case study, Sustainability, 15(5), 4343, doi:10.3390/su15054343, 2023.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.

  [Επιστημονικός διάλογος για το κλίμα: μαυρίζει μάτια ή ανοίγει κλειστά μάτια; Απάντηση στο σχόλιο του D. Huard “Ένα μαυρισμένο μάτι για το Hydrological Sciences Journal”]

  Σημείωση:

  Το πλήρες κείμενο διατίθεται στον ιστότοπο του περιοδικού: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610759

  Το σχόλιο του Huard διατίθεται επίσης στον ιστότοπο του περιοδικού: : http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610758

  Συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate Science, ABC News Watch, Fabius Maximus, Itia.

  Σχετικές εργασίες:

  • [34] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1140/1/documents/2011HSJ_OpeningClosedEyes.pdf (88 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 75-85, 2013.
  2. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  3. #Ranzi, R., Influence of climate and anthropogenic feedbacks on the hydrological cycle, water management and engineering, Proceedings of 2013 IAHR World Congress, 2013.
  4. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1-28, doi:10.1080/02626667.2013.857411, 2014.
  5. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  6. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka, and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  7. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  8. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  9. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  10. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  11. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.
  12. Connolly, R., M. Connolly, W. Soon, D. R. Legates, R. G. Cionco, and V. M. Velasco Herrera, Northern hemisphere snow-cover trends (1967–2018): A comparison between climate models and observations, Geosciences, 9(3), 135, doi:10.3390/geosciences9030135, 2019.
  13. Kron, W., J. Eichner, and Z. W. Kundzewicz, Reduction of flood risk in Europe – Reflections from a reinsurance perspective, Journal of Hydrology, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.050, 2019.

 1. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.

  [Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων]

  Συγκρίνουμε τις εξόδους διαφόρων κλιματικών μοντέλων με παρατηρήσεις θερμοκρασίας και κατακρήμνισης, σε 55 σημεία παγκοσμίως. Ακόμη, συναθροίζουμε χωρικά τις εξόδους των μοντέλων και τις παρατηρήσεις στο ηπειρωτικό τμήμα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα 70 σταθμών, και κάνουμε συγκρίσεις σε διάφορες χρονικές κλίμακες, περιλαμβανομένης της κλιματικής (μέσοι όροι 30 ετών) κλίμακας. Πέρα από το γεγονός ότι επαληθεύονται τα ευρήματα μιας προηγούμενης εργασίας αξιολόγησης, ότι δηλαδή οι προγνώσεις των μοντέλων στη σημειακή κλίμακα είναι φτωχές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι χωρικά ολοκληρωμένες προγνώσεις είναι εξίσου φτωχές.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2010

  1. Very Important New Paper “A Comparison Of Local And Aggregated Climate Model Outputs With Observed Data” By Anagnostopoulos Et Al 2010 (Climate Science: Roger Pielke Sr.)
  2. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (Watts Up With That?)
  3. Missing News: No skill in climate modelling (ABC News Watch)
  4. Missing News: Climate models disputed (ABC News Watch)
  5. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost 1) (Countdown to critical mass)
  6. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost2 ) (Climate Observer)
  7. New Major Peer-Reviewed Study: Climate Models' Predictions Found To Be Shitty (C3)
  8. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are - A response to the Climate Change Misinformation at wattsupwiththat.com (Wott's Up With That?)
  9. Climate model abuse (Niche Modeling)
  10. Very Important New Paper on models versus reality (Greenie Watch)
  11. New paper shows that there is no means of reliably predicting climate variables (Greenie Watch 2)
  12. A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data (Fire And Ice)
  13. Peer Reviewed Study States The Obvious (US Message Board)
  14. Climate models don’t work, in hindsight (Herald Sun Andrew Bolt Blog)
  15. Climate models don’t work, in hindsight (repost) (The Daily Telegraph)
  16. No abuse hides the fact: warmist models cannot even predict our past (Herald Sun Andrew Bolt Blog 2)
  17. No abuse hides the fact: the warmist models cannot even predict our past (PA Pundits – International)
  18. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (clothcap)
  19. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (repost) (My Telegraph)
  20. Science not politics (ecomyths)
  21. More evidence that Global Climate computer models are worthless (Tucano's Perch)
  22. Model skill? (Retread Resources Blog)
  23. Estudo sobre modelos climáticos (MeteoPT.com - Fórum de Meteorologia)
  24. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (Climate Monitor)
  25. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (repost) (Blog All Over The World)
  26. Klima - spådommer og målinger (ABC News)
  27. "Scam for the Ages" Makes Madoff Look Like Small Change (Al Fin)
  28. Teoria do AGA: um passado duvidoso, um presente mal contado e um futuro pior ainda. (Sou Engenheiro)

  Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2010:

  Climate Etc. * Climate Etc. (2) * Climate Etc. (3) * YouTube * Science Forum * Google Groups * Google Groups 2 * Errors in IPCC climate science * Errors in IPCC climate science (2) * Just Grounds Community * A Few Things Ill Considered * Popular Technology.net * The Climate Scam * JunkScience * The Chronicle of Higher Education * The Little Skeptic * Jennifer Marohasy * Dot Earth Blog - NYTimes.com * ICECAP * Watching the Deniers * DVD Talk * Pure Poison * Peak Oil News and Message Boards * Bishop Hill * San Diego News * Sheffield Forum * Herald Sun Andrew Bolt Blog 3 * BBC - Richard Black's Earth Watch * Liberation * Pistonheads * ABC.net.au * Climate Conversation Group * Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt * Telepolis * Keskisuomalainen * Keskisuomalainen 2

  Σχετικές εργασίες:

  • [141] Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων (πρόδρομη ανακοίνωση σε συνέδριο)
  • [37] Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων (προηγούμενη σχετική δημοσίευση)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/978/1/documents/928051726__.pdf (1309 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2010.513518

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  2. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  3. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  4. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine, and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  5. Carlin, A., A multidisciplinary, science-based approach to the economics of climate change, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(4), 985-1031, 2011.
  6. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  7. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  8. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  9. Loehle, C., Criteria for assessing climate change impacts on ecosystems, Ecology and Evolution, 1 (1), 63–72, 2011.
  10. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  11. #Idso, C., R. M. Carter, and S. F. Singer, Climate models and their limitations, Climate Change Reconsidered: 2011 Interim Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), Chapter 1, 32 pp., 2011.
  12. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  13. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  14. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  15. #Martin, T. E., Mine waste management in wet, mountainous terrain: Some British Columbia perspectives, Part II – Creating, managing and judging our legacy, Proceedings Tailings and Mine Waste 2011, Vancouver, BC, Canada, 2011.
  16. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  17. Okruszko, T., H. Duel, M. Acreman, M. Grygoruk, M. Flörke, and C. Schneider, Broad-scale ecosystem services of European wetlands — overview of the current situation and future perspectives under different climate and water management scenarios, Hydrological Sciences Journal, 56(8), 1501–1517, 2011.
  18. Stanislawska, K., K Krawiec, and Z. W. Kundzewicz, Modeling global temperature changes with genetic programming, Computers and Mathematics with Applications, 64(12), 3717-3728, 2012.
  19. Petheram, C., P. Rustomji, T. R. McVicar, W. Cai, F. H. S. Chiew, J. Vleeshouwer, T. G. Van Niel, L.-T. Li, R. G. Cresswell, R. J. Donohue, J. Teng, and J.-M. Perraud, Estimating the impact of projected climate change on runoff across the tropical savannas and semi-arid rangelands of northern Australia, Journal of Hydrometeorology, 13 (2), 483-503, 2012.
  20. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  21. #Asian Development Bank, Guidelines for climate proofing investment in agriculture, rural development and food security, 101 pp., Mandaluyong City, Philippines, ISBN 978-92-9092-900-0, 2012.
  22. Hromadka, T. V., M. Jaye, M. Phillips, T. Hromadka, and D. Phillips, A mathematical model of cryospheric response to climate changes, Journal of Cold Regions Engineering, 27 (2), 67-93, 2013.
  23. Serrat-Capdevila, A., J. B. Valdes, F. Dominguez, and S. Rajagopal, Characterizing the water extremes of the new century in the US South-west: a comprehensive assessment from state-of-the-art climate model projections, International Journal of Water Resources Development, 29 (2), 152-171, 2013.
  24. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  25. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  26. Nazemi, A., H. S. Wheater, K. P. Chun, and A. Elshorbagy, A stochastic reconstruction framework for analysis of water resource system vulnerability to climate-induced changes in river flow regime, Water Resources Research, 49(1), 291-305, doi:10.1029/2012WR012755, 2013.
  27. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  28. Pielke, Sr. R.A., Comment on “The North American Regional Climate Change Assessment Program: Overview of Phase I Results”, Bulletin of the American Meteorological Society, 94(7), 1075-1077, 2013.
  29. Piniewski, M., F. Voss, I. Bärlund, T. Okruszko and Z. W. Kundzewicz, Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff, Hydrological Sciences Journal, 58 (4), 737-754, 2013.
  30. #Pielke R. A. Sr., J. Adegoke, F. Hossain, G. Kallos, D. Niyogi, T. Seastedt, K. Suding, C. Y. Wright, and D. Staley, Preface, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), xxi-xxix, Elsevier Science, 2013.
  31. #Lang, M. A., Renewable energy and water resources, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 3, 149-166, Elsevier Science, 2013.
  32. #He, Y., F. Pappenberger, D. Manful, H. Cloke, P. Bates, F. Wetterhall, and B. Parkes, Flood inundation dynamics and socioeconomic vulnerability under environmental change, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 5, 241-255, Elsevier Science, 2013.
  33. Kumar, S., P. A. Dirmeyer, V. Merwade, T. DelSole, J. M. Adams, and D. Niyogi, Land use/cover change impacts in CMIP5 climate simulations – A new methodology and 21st century challenges, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(12), 6337-6353, 2013.
  34. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  35. Ruffault, J., N. K .Martin-StPaul, C. Duffet, F. Goge and F. Mouillot, Projecting future drought in Mediterranean forests: bias correction of climate models matters!, Theoretical and Applied Climatology, 117 (1-2), 113-122, 2014.
  36. Nazemi, A., and H. S. Wheater, How can the uncertainty in the natural inflow regime propagate into the assessment of water resource systems? Advances in Water Resources, 63, 131-142, 2014.
  37. Kundzewicz, Z. W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  38. Grygoruk, M., U. Biereżnoj-Bazille, M. Mazgajski and J.Sienkiewicz, Climate-induced challenges for wetlands: revealing the background for the adaptive ecosystem management in the Biebrza Valley, Poland, Advances in Global Change Research, 58, 209-232, 2014.
  39. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  40. Krakauer, N. Y., and B. M. Fekete, Are climate model simulations useful for forecasting precipitation trends? Hindcast and synthetic-data experiments, Environmental Research Letters, 9(2), 024009, 2014.
  41. Hughes, D. A., S. Mantel and T. Mohobane, An assessment of the skill of downscaled GCM outputs in simulating historical patterns of rainfall variability in South Africa, Hydrology Research, 45 (1), 134-147, 2014.
  42. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  43. Hromadka, T. V., H. D. McInvale, B. Gatzke, M. Phillips, and B. Espinosa, Cumulative departure model of the cryosphere during the Pleistocene, Journal of Cold Regions Engineering, 06014002, 2014.
  44. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  45. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  46. Galbraith, H., D. W. DesRochers, S. Brown and J. M. Reed, Predicting vulnerabilities of North American shorebirds to climate change, PLoS ONE, 9(9), 10.1371/journal.pone.0108899, 2014.
  47. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  48. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  49. Hromadka II, T.V., H.D. McInvale, M. Phillips and B. Espinosa, Assessment of ice volume changes in the cryosphere via simplified heat transport model, American Journal of Climate Change, 3, 421-428, 2014.
  50. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  51. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  52. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  53. Gelfan, A., V. A. Semenov, E. Gusev, Y. Motovilov, O. Nasonova, I. Krylenko, and E. Kovalev, Large-basin hydrological response to climate model outputs: uncertainty caused by the internal atmospheric variability, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2737-2754, doi:10.5194/hess-19-2737-2015, 2015.
  54. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  55. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  56. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, doi:10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  57. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  58. Kundzewicz, Z.W., Climate change track in river floods in Europe, Proc. IAHS, 369, 189–194, 10.5194/piahs-369-189-2015, 2015.
  59. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  60. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  61. #Kundzewicz, Z. W., Climate change impacts and adaptation in water and land context, Environmental Resource Management and the Nexus Approach – Managing Water, Soil, and Waste in the Context of Global Change, H. Hettiarachchi, and R. Ardakanian (editors), 11-39, Springer, doi:10.1007/978-3-319-28593-1_2, 2016.
  62. #Serrat-Capdevila, A., D. A. García Ramírez, and N. Tayebi, Key global water challenges and the role of remote sensing, Earth Observation for Water Resources Management: Current Use and Future Opportunities for the Water Sector, 9-31, doi:10.1596/978-1-4648-0475-5_ch1, 2016.
  63. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  64. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  65. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.
  66. Grygoruk, M., and S. Rannowb, Mind the gap! Lessons from science-based stakeholder dialogue in climate-adapted management of wetlands, Journal of Environmental Management, 186, 108-119, doi:10.1016/j.jenvman.2016.10.066, 2017.
  67. Hossain, F., E. Beighley, S. Burian, J. Chen, A. Mitra, D. Niyogi, R. Pielke Sr, and D. Wegner, Review of approaches and recommendations for improving resilience of water management infrastructure: the case for large dams, Journal of Infrastructure Systems, doi:10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000370, 2017.
  68. Gusev, Y. M., V. A. Semenov, O. N. Nasonova, and E E. Kovalev, Weather noise impact on the uncertainty of simulated water balance components of river basins, Hydrological Sciences Journal, 62(8), 1181-1199, doi:10.1080/02626667.2017.1319064, 2017.
  69. #Shalby, A., M. Elshemy, and B. A. Zeidan, Selecting of regional climate model simulations for modeling climate change impacts on the water quality status of Lake Burullus, Egypt, Twentieth International Water Technology Conference, Hurghada, 2017.
  70. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  71. Loehle, C., The epistemological status of general circulation models, Climate Dynamics, 50(5-6), 1719-1731, doi:10.1007/s00382-017-3717-7, 2018.
  72. Gupta, H. V., G. Sapriza-Azuri, J. Jódar, and J. Carrera, Circulation pattern-based assessment of projected climate change for a catchment in Spain, Journal of Hydrology, 556, 944-960, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.06.032, 2018.
  73. #Maraun, D., and M. Widmann, Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research, Cambridge University Press, 2018.
  74. Stefanidis, S., and D. Stathis, Effect of climate change on soil erosion in a mountainous Mediterranean catchment (Central Pindus, Greece), Water, 10(10), 1469, doi:10.3390/w10101469, 2018.
  75. Connolly, R., M. Connolly, W. Soon, D. R. Legates, R. G. Cionco, and V. M. Velasco Herrera, Northern hemisphere snow-cover trends (1967–2018): A comparison between climate models and observations, Geosciences, 9(3), 135, doi:10.3390/geosciences9030135, 2019.
  76. Kron, W., J. Eichner, and Z. W. Kundzewicz, Reduction of flood risk in Europe – Reflections from a reinsurance perspective, Journal of Hydrology, 576, 197-209, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.050, 2019.
  77. Shalby, A., M. Elshemy, and B. A. Zeidan, Assessment of climate change impacts on water quality parameters of Lake Burullus, Egypt, Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-019-06105-x, 2019.
  78. Wine, M. L., Toward strong science to support equitable water sharing in securitized transboundary watersheds, Biologia, doi:10.2478/s11756-019-00334-8, 2019.
  79. Frank, P., Propagation of error and the reliability of global air temperature projections, Frontiers in Earth Science, 7, 223, doi:10.3389/feart.2019.00223, 2019.
  80. #Hossain, F., D. Niyogi, R. A. Pielke, J. Chen, D. Wegner, A. Mitra, S. Burian, E. Beighley, C. Brown, and V. Tidwell, Current approaches for resilience assessment, Resilience of Large Water Management Infrastructure, Hossain, F. (editor), 35-43, Springer International Publishing, doi:10.1007/978-3-030-26432-1_3, 2020.
  81. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, 65(6), 867-883, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
  82. Verbist, K. M. J., H. Maureira, P. Rojas, and S.Vicuna, A stress test for climate change impacts on water security: a CRIDA case study, Climate Risk Management, 28, 100222, doi:10.1016/j.crm.2020.100222, 2020.
  83. Hosseini-Moghari, S.-M., and Q. Tang, Validation of GPM IMERG-V05 and V06 precipitation products over Iran, Journal of Hydrometeorology, 21(5), 1011-1037, doi:10.1175/JHM-D-19-0269.1, 2020.
  84. Stefanidis, S., S. Dafis, and D. Stathis, Evaluation of regional climate models (RCMs) performance in simulating seasonal precipitation over mountainous Central Pindus (Greece), Water, 12(10), 2750, doi:10.3390/w12102750, 2020.
  85. Dong, Z., W. Jia, R. Sarukkalige, G. Fu, Q. Meng, and Q. Wang, Innovative trend analysis of air temperature and precipitation in the Jinsha river basin, China, Water, 12(11), 3293, doi:10.3390/w12113293, 2020.
  86. Turner, S. W. D., and P. J. Jeffrey, A simple drought risk analysis procedure to supplement water resources management planning in England and Wales, Water and Environment Journal, 35(1), 417-424, doi:10.1111/wej.12639, 2021.
  87. Sun, B., S. Chen, Q. Liu, Y. Lu, C. Zhang, and H. Fang, Review of sewage flow measuring instruments, Ain Shams Engineering Journal, 12(2), 2089-2098, doi:10.1016/j.asej.2020.08.031, 2021.
  88. Baran-Zgłobicka, B., D. Godziszewska, and W. Zgłobicki, The flash floods risk in the local spatial planning (case study: Lublin Upland, E Poland), Resources, 10(2), 14, doi:10.3390/resources10020014, 2021.
  89. Neupane, S., S. Shrestha, U. Ghimire, S. Mohanasundaram, and S. Ninsawat, Evaluation of the CORDEX regional climate models (RCMs) for simulating climate extremes in the Asian cities, Science of The Total Environment, 797, 149137, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.149137, 2021.
  90. Manous, J., and E. Z. Stakhiv, Climate risk-informed decision analysis (CRIDA): ‘top-down’ vs ‘bottom-up’ decision making for planning water resources infrastructure, Water Policy, 23(S1), 54-76, doi:10.2166/wp.2021.243, 2021.
  91. Stakhiv, E. Z., The centrality of engineering codes and risk-based design standards in climate adaptation strategies, Water Policy, 23(S1), 106-127, doi:10.2166/wp.2021.345, 2021.
  92. Ramadhan, R., H. Yusnaini, M. Marzuki, R. Muharsyah, W. Suryanto, S. Sholihun, M. Vonnisa, H. Harmadi, A. P. Ningsih, A. Battaglia, H. Hashiguchi, and A. Tokay, Evaluation of GPM IMERG performance using gauge data over Indonesian maritime continent at different time scales, Remote Sensing, 14(5), 1172, doi:10.3390/rs14051172, 2022.
  93. Haji-Aghajany, S., Y. Amerian, and A. Amiri-Simkooei, Function-based troposphere tomography technique for optimal downscaling of precipitation, Remote Sensing, 14(11), 2548, doi:10.3390/rs14112548, 2022.
  94. Mohebbi, A., K. R. Adams, S. Akbariyeh, M. Maruf, and A. H. Baghanam, Application of weather research and forecasting (WRF) model in evaluating depth–duration–frequency estimates under a future climate scenario, Hydrology Research, nh2022045, doi:10.2166/nh.2022.045, 2022.
  95. Girma, R., C. Fürsta, and A. Moges, Performance evaluation of CORDEX-Africa regional climate models in simulating climate variables over Ethiopian main rift valley: Evidence from Gidabo river basin for impact modeling studies, Dynamics of Atmospheres and Oceans, 99, 101317, doi:10.1016/j.dynatmoce.2022.101317, 2022.
  96. Ahamed, M. R. A., A. Sharma, J. M. Wani, and A. P. Dimri, The representation of summer monsoon rainfall over northeast India: assessing the performance of CORDEX-CORE model experiments, Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-023-04369-5, 2023.
  97. Frank, P., LiG metrology, correlated error, and the integrity of the global surface air-temperature record, Sensors, 23(13), 5976, doi:10.3390/s23135976, 2023.

 1. Γ. Παπαδοπούλου, Ε. Γεωργίου, Ν. Μαμάσης, και Μ. Μιμίκου, Εκτίµηση χωρικής κατανοµής κλιµατικών και βιοκλιµατικών δεικτών στην περιοχή της Αττικής µε χρήση δεδοµένων του ∆ικτύου METEONET, Τεχνικά Χρονικά, I, Αθήνα, Ιανουάριος 2009.

  Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο την κωδικοποίηση του κλίµατος στην περιοχή Αττικής µέσα από την εκτίµηση µιας σειράς κλιµατικών και βιοκλιµατικών παραµέτρων. Η διερεύνηση στην περιοχή µελέτης πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό παραµέτρων που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι συµβατοί µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην Αττική. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά δεδοµένα ενός δικτύου αυτόµατων τηλεµετρικών σταθµών (ΜΕΤΕΟΝΕΤ) το οποίο λειτουργεί µε ευθύνη του Εργαστηρίου Υδρολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με τη χρήση των µετεωρολογικών δεδοµένων των σταθµών έγινε ο υπολογισµός των επιλεγµένων δεικτών σε σηµειακή βάση και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε επιφανειακή ολοκλήρωση στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής µε τη χρήση Συστήµατος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ArcMap). Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η παραγωγή πλήθους χαρτών χωρικής απεικόνισης για όλους τους κλιµατικούς δείκτες σε µηνιαίο χρονικό βήµα

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/927/1/documents/pap_meteo_tel1.pdf (678 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

  [Κλίμα, υδρολογία, ενέργεια, νερό: αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και αναζητώντας τη βιωσιμότητα]

  Από το 1990 έχουν δαπανηθεί τεράστια κονδύλια στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Αν και οι Επιστήμες της Γης, περιλαμβανομένων της κλιματολογίας και της υδρολογίας, έχουν ευνοηθεί σημαντικά, η πρόοδός τους αποδείχθηκε δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την προσπάθεια και τα κονδύλια, ίσως επειδή αυτές αντιμετωπίστηκαν ως επικουρικά «εργαλεία» για τις ανάγκες της επιχείρησης της κλιματικής αλλαγής παρά ως αυτόνομες επιστήμες. Την ίδια στιγμή, η έρευνα παραπλανημένα εστίασε περισσότερο στο «σύμπτωμα», ήτοι την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, παρά στην «αρρώστια», ήτοι τη μη βιωσιμότητα της ενεργειακής παραγωγής με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Το όχι μακρινό μέλλον ενέχει το πραγματικό ρίσκο μιας σοβαρής κοινωνικοοικονιμικής κρίσης, εκτός αν η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών γίνουν ο κανόνας. Απαιτείται ένα πλαίσιο δραστικών αλλαγών, στο οποίο το νερό θα παίξει κεντρικό ρόλο λόγω της μοναδικής του διασύνδεσης με όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την παραγωγή (υδροηλεκτρική, κύματα) και την αποθήκευση (για τις χρονικά κυμαινόμενες αιολικές και ηλιακές πηγές) έως την παραγωγή βιοκαυσίμων (άρδευση). Ο εκτεταμένος ρόλος του νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τους συνήθεις ρόλους του στις οικιακές, αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. Η υδρολογία, η επιστήμη του νερού στη Γη, οφείλει να κινηθεί προς ένα νέο πρότυπο και να ξανασκεφτεί δραστικά τις θεμελιώδεις αρχές της, οι οποίες παγιδεύτηκαν αδικαιολόγητα στους μύθους του 19ου αιώνα, ήτοι στις προσδιοριστικές θεωρίες και το ζήλο εξάλειψης της αβεβαιότητας. Καθοδήγηση παρέχεται από τη σύγχρονη στατιστική και κβαντική φυσική, που αναδεικνύει τον εγγενή χαρακτήρα της αβεβαιότητας/εντροπίας στη φύση, προωθώντας έτσι μια νέα κατανόηση και μοντελοποίηση των φυσικών διεργασιών, που είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νερού.

  Σημείωση:

  Ιστολόγια στα οποία έχει συζητηθεί το άρθρο: Climate science, Vertical news, Outside the cube.

  Ενημέρωση 2011-09-26: Το βίντεο από τη συζήτηση ανάμεσα σε Νομπελίστες φυσικούς με τίτλο “Climate Changes and Energy Challenges” (οργανώθηκε στο πλαίσιο του 2008 Meeting of Nobel Laureates at Lindau on Physics), η οποία αναφέρεται στην υποσημείωση 1 του άρθρου, ακόμη δεν είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο Larry Gould έχει αναρτήσει το ηχητικό ντοκουμέντο εδώ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/878/17/documents/hess-13-247-2009.pdf (1476 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-247-2009

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andréassian, V., C. Perrin, L. Berthet, N. Le Moine, J. Lerat, C. Loumagne, L. Oudin, T. Mathevet, M.-H. Ramos, and A. Valéry, HESS Opinions "Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models", Hydrology and Earth System Sciences, 13, 1757-1764, 2009.
  2. Hunt, D. V. L., I. Jefferson, M. R. Gaterell, and C. D. F. Rogers, Planning for sustainable utility infrastructure, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Urban Design and Planning, 162(DP4), 187-201, 2009.
  3. Makropoulos, C. K., and D. Butler, Distributed water infrastructure for sustainable communities, Water Resources Management, 24(11), 2795-2816, 2010.
  4. Jódar, J., J. Carrera, and A. Cruz, Irrigation enhances precipitation at the mountains downwind, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 2003-2010, 2010.
  5. #Ladanai, S., and J. Vinterbäck, Biomass for Energy versus Food and Feed, Land Use Analyses and Water Supply, Report 022, Swedish University of Agricultural Sciences, ISSN 1654-9406, Uppsala, 2010.
  6. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  7. #Montanari, A, Uncertainty of hydrological predictions, In: P. Wilderer (ed.) Treatise on Water Science, Vol. 2, 459–478, Oxford Academic Press, 2011.
  8. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
  9. Andrés-Doménech, I., A. Montanari and J. B. Marco, Efficiency of storm detention tanks for urban drainage systems under climate variability, Journal of Water Resources Planning and Management, 138 (1), 36-46, 2012.
  10. Montanari, A., Hydrology of the Po River: looking for changing patterns in river discharge, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3739-3747, doi:10.5194/hess-16-3739-2012, 2012.
  11. Voulvoulis, N., Water and sanitation provision in a low carbon society: The need for a systems approach, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(4), 041403, doi:10.1063/1.3665797, 2012.
  12. #Skaggs, R., K. A. Hibbard, T. C. Janetos, and J. S. Rice, Climate and energy-water-land system interactions, Technical report to the U.S. Department of Energy in Support of the National Climate Assessment, Report No. PNNL-21185, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, 152 pp., 2012.
  13. Gunasekara, N. K., S. Kazama, D. Yamazaki and T. Oki, The effects of country-level population policy for enhancing adaptation to climate change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 4429-4440, 2013.
  14. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  15. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  16. Thompson, S. E., M. Sivapalan, C. J. Harman, V. Srinivasan, M. R. Hipsey, P. Reed, A. Montanari and G. and Blöschl, Developing predictive insight into changing water systems: use-inspired hydrologic science for the Anthropocene, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 5013-5039, 2013.
  17. #Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Win4Life Conference, Tinos Island, Greece, 2013.
  18. Dette, H., and K. Sen, Goodness-of-fit tests in long-range dependent processes under fixed alternatives, ESAIM: Probability and Statistics, 17, 432-443, 2013.
  19. Ilich, N., An effective three-step algorithm for multi-site generation of stochastic weekly hydrological time series, Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 85-98, 2014.
  20. Jain, S., Reference climate and water data networks for India, Journal of Hydrologic Engineering, 20(4), 02515001, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001170, 2015.
  21. Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Desalination and Water Treatment, 53 (12), 3263-3271, doi:10.1080/19443994.2014.934106, 2015.
  22. #Rohli, R. V., Overview of applied climatology and water/energy resources, Selected Readings in Applied Climatology, R. V. Rohli and T. A. Joyner (editors), 144-155, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
  23. #Kim, S.S.H., J.D. Hughes, D. Dutta, and J. Vaze, Why do sub-period consistency calibrations outperform traditional optimisations in streamflow prediction? Proceedings of 21st International Congress on Modelling and Simulation, 2061-2067, Gold Coast, Australia, 2015.
  24. Kim, S. S. H., J. D. Hughes, J. Chen, D. Dutta, and J. Vaze, Determining probability distributions of parameter performances for time-series model calibration: A river system trial, Journal of Hydrology, 530, 361–371, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.073, 2015.
  25. Clark, C., Two rural temperature records in Somerset, UK, Weather, 70(10), 280-284, doi:10.1002/wea.2512, 2015.
  26. Tsonis, A. A., Randomness: a property of the mathematical and physical systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1591-1610, doi:10.1080/02626667.2014.992434, 2016.
  27. Di Baldassarre, G., L. Brandimarte, and K. Beven, The seventh facet of uncertainty: wrong assumptions, unknowns and surprises in the dynamics of human-water systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1748-1758, doi:10.1080/02626667.2015.1091460, 2016.
  28. Chrs, C. C., Models, the establishment, and the real world: Why do so many flood problems remain in the UK?, Journal of Geoscience and Environment Protection, 5, 44-59, doi:10.4236/gep.2017.52004, 2017.
  29. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  30. Madani, E. M., P. E. Jansson, and I. Babelon, Differences in water balance between grassland and forest watersheds using long-term data, derived using the CoupModel, Hydrology Research, 49(1), 72-89, doi:10.2166/nh.2017.154, 2018.
  31. #Oliveira da Silva Araújo, R. C., L. Gomes Lourenço, O. Siena, and C. A. da Silva Müller, Inovação e sustentabilidade na produção e uso de energia: uma meta-análise, Sustentabilidade e Responsabilidade Social em Foco – Volume 4, Capítulo 3, Organização Editora Poisson, doi:10.5935/978-85-93729-64-5.2018B001, 2018.
  32. Biondi, D., and E. Todini, Comparing hydrological post‐processors including ensembles predictions into full predictive probability distribution of streamflow, Water Resources Research, 54(12), 9860-9882, doi:10.1029/2017WR022432, 2018.
  33. Dahlke, H. E., G. T. LaHue, M. R. L. Mautner, N. P. Murphy, N. K. Patterson, H. Waterhouse, F. Yang, and L. Foglia, Managed aquifer recharge as a tool to enhance sustainable groundwater management in California: Examples from field and modeling studies, Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection, 3, 215-275, doi:10.1016/bs.apmp.2018.07.003, 2018.
  34. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.
  35. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  36. Ayzel, G., L. Kurochkina, and S. Zhuravlev, The influence of regional hydrometric data incorporation on the accuracy of gridded reconstruction of monthly runoff, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2020.1762886, 2020.
  37. Yang, W., F. Jin, Y. Si, and Z. Li, Runoff change controlled by combined effects of multiple environmental factors in a headwater catchment with cold and arid climate in northwest China, Science of The Total Environment, 756, 143995, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143995, 2021.
  38. Kourgialas, N. N., A critical review of water resources in Greece: The key role of agricultural adaptation to climate-water effects, Science of the Total Environment, 775, 145857, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145857, 2021.
  39. #Eslamian S., and S. Parvizi, Engineering Hydrology: Impact on Sustainable Development, Climate Action, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Özuyar P.G., Wall T. (eds), Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-319-71063-1_134-1, 2021.
  40. Lemonis, A. S. Skroufouta, and E. Baltas, An economic evaluation towards sustainability: The case of a hybrid renewable energy system in Greece, American Journal of Environmental and Resource Economics, 7(1), 37-47, doi:10.11648/j.ajere.20220701.15, 2022.
  41. Cui, Y., J. Jin, X. Bai, S. Ning, L. Zhang, C. Wu, and Y. Zhang, Quantitative evaluation and obstacle factor diagnosis of agricultural drought disaster risk using connection number and information entropy, Entropy, 24(7), 872, doi:10.3390/e24070872, 2022.
  42. Antwi, K., G. Adu, S. Adu, and J. Appiah-Yeboah, Physical and fuel properties of Bambusa Vulgaris of different age groups and their effect on producing biofuel, South-East European Forestry, 13(1), 53-64, doi:10.15177/seefor.22-05, 2022.
  43. Caixeta F., A. M. Carvalho, P. Saraiva, and F. Freire, Sustainability-focused excellence: A novel model integrating the water-energy-food nexus for agro-industrial companies, Sustainability, 14(15), 9678, doi:10.3390/su14159678, 2022.
  44. Angelakis, A. N., J. Krasilnikoff, and V. A. Tzanakakis, Evolution of water technologies and corresponding philosophy and sciences focusing on the Hellenic world through the millennia, Water, 14, 3149, doi:10.3390/w14193149, 2022.
  45. Li, C., J. Hao, G. Zhang, H. Fang, Y. Wang, and H. Lu, Runoff variations affected by climate change and human activities in Yarlung Zangbo River, southeastern Tibetan Plateau, Catena, doi:10.1016/j.catena.2023.107184, 2023.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.

  [Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων]

  Γεωγραφικά κατανεμημένες προβλέψεις του μελλοντικού κλίματος, που παράγονται από κλιματικά μοντέλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στην υδρολογία και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς συνήθως να αξιολογείται η αξιοπιστία τους. Εδώ συγκρίνουμε τα αποτελέσματα διάφορων κλιματικών μοντέλων με ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων από οκτώ σταθμούς από όλο τον κόσμο με μεγάλη περίοδο παρατηρήσεων (πάνω από 100 χρόνια). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μοντέλων είναι φτωχές, ακόμη και στην κλιματική (30ετή) χρονική κλίμακα. Έτσι, οι τοπικές προβλέψεις των μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες, ενώ το κοινό επιχείρημα ότι τα μοντέλα μπορούν να δίνουν καλύτερες επιδόσεις σε μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες είναι αστήρικτο.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί διεξοδικά σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  1. Koutsoyiannis et al 2008: On the credibility of climate predictions (Climate Audit by Steve McIntyre) Σχόλιο του πρώτου συγγραφέα * * * Συμπληρωματικά σχόλια: 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * more
  2. On the credibility of climate predictions by Koutsoyiannis et al. 2008 (Climate Science by Roger Pielke Sr. 1)
  3. Comments on a New Report on Climate Change in Colorado… (Climate Science by Roger Pielke Sr. 2)
  4. New Paper On Dynamic Downscaling Of Climate Models By Rockel Et. Al. Published (Climate Science by Roger Pielke Sr. 3)
  5. Hypothesis testing and long range memory (Real Climate by Gavin A. Schmidt) Σχόλιο του 1ου συγγραφέα · * * * Συμπληρωματικό σχόλιο
  6. Koutsoyiannis vs RealClimate.ORG (The Reference Frame by Luboš Motl) Σχόλιο πρώτου συγγραφέα
  7. Modellen en vroegere werkelijkheid: een test (Klimaat by Marcel Severijnen 1)
  8. Nog eens: Modellen en vroegere werkelijkheid (Klimaat by Marcel Severijnen 2)
  9. Far from model predictions. As for the CSIRO’s… (Andrew Bolt Blog 1)
  10. Dud studies behind Rudd’s freakish claims (Andrew Bolt Blog 2)
  11. Rudd’s dud study (Andrew Bolt Blog 3)
  12. November snows all over the CSIRO (Andrew Bolt Blog 4)
  13. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions (Jennifer Marohasy Blog 1)
  14. Ten of the Best Climate Research Papers (Nine Peer-Reviewed): A Note from Cohenite (Jennifer Marohasy Blog 2)
  15. Ten Worst Man-Made Disasters (Jennifer Marohasy Blog 3)
  16. Climate models struggling for credibility (Al Fin)
  17. Climate models fuzz (European Tribune)
  18. If it wasn't so serious then it'd be funny (Kerplunk - Common sense from Down Under)
  19. Laying the boot into climate models (The Tizona Group)
  20. More model mania (Planet Gore)
  21. New research on the credibility of climate predictions (SciForums)
  22. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions 2 (Blogotariat)
  23. New study: climate models fail again (MSNBC Boards 1)
  24. Global Climate Models Fail (Again) (MSNBC Boards 2)
  25. On the credibility of climate predictions (Chronos)
  26. Sane skepticism, part 2 (Helicity)
  27. Science. On the credibility of climate predictions (Greenhouse Bullcrap)
  28. Testing global warming models (Assorted Meanderings)
  29. Climate cuttings 21 (Bishop Hill blog)
  30. Models, Climate Change and Credibility... (21st Century Schizoid Man)
  31. Two valuable perspectives on global warming (Fabius Maximus)
  32. Unreliability of climate models? (Climate Change)
  33. Crumbling Consensus: Global Climate Models Fail (Stubborn Facts)
  34. The Australian government's climate castle is built on sand (Greenie Watch)
  35. Koutsoyiannis et al 2008 (Detached Ideas)
  36. Credibility of Climate Predictions Paper (TWO community)
  37. "Climate consensus" continues to unravel (Solomonia)
  38. Climate models have no predictive value (Acadie 1755)
  39. Global Warming Summary series, Part 5: The Earth’s Greenhouse Gas – CO2 and IPCC Climate Modeling (Global Warming Science)
  40. Reducing Vulnerability to Climate-Sensitive Risks is the Best Insurance Policy (Cato Unbound)
  41. Global Warming News of the Week (No Oil for Pacifists)
  42. A few more cooling blasts at hot air balloons (Clothcap2 : My Telegraph)
  43. IPCC-Klimamodell unbrauchbar (jetzt Sueddeutsche)
  44. Uups II: IPCC-Klimamodelle fantasieren (Die Achse des Guten)
  45. Griechische Unsicherheiten (Climate Review)
  46. El fracaso de los modelos (Valdeperrillos)
  47. Klimamodeller er usikre (Debattcentralen - Aftenposten.no)
  48. Studie: Klimatmodellernas trovärdighet låg (Klimatsvammel)
  49. Credibilidad de las predicciones climáticas (FAEC Mitos y Fraudes)

  Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  Climate Audit 2 * Climate Audit 3 * Real Climate 2 * Junk Science * Wikipedia * Wikipedia Talk 1 * Wikipedia Talk 2 * Wikipedia Talk 3 * Global Warming Clearinghouse 1 * Global Warming Clearinghouse 2 * Global Warming Clearinghouse 3 * ICECAP * Climate Feedback (Nature) * Google Groups - alt.global-warming 1 * Google Groups - alt.global-warming 2 * Google Groups - alt.politics.usa * Google Groups - sci.environment * Google Groups - sci.physics * Yahoo Tech Groups * Yahoo Message Boards * Andrew Bolt Blog 5 * Andrew Bolt Blog 6 * Andrew Bolt Blog 7 * Andrew Bolt Blog 8 * Andrew Bolt Blog 9 * Andrew Bolt Blog 10 * Andrew Bolt Blog 11 * Andrew Bolt Blog 12 * Andrew Bolt Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 4 * Jennifer Marohasy Blog 5 * Jennifer Marohasy Blog 6 * Jennifer Marohasy Blog 7 * Jennifer Marohasy Blog 8 * Jennifer Marohasy Blog 9 * Jennifer Marohasy Blog 10 * Jennifer Marohasy Blog 11 * Jennifer Marohasy Blog 12 * Jennifer Marohasy Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 14 * The Blackboard 1 * The Blackboard 2 * The Motley Fool Discussion Boards 1 * The Motley Fool Discussion Boards 2 * The Daily Bayonet * FinanMart * JREF Forum 1 * JREF Forum 2 * JREF Forum 3 * AccuWeather * Climate Change Fraud 1 * Climate Change Fraud 2 * Climate Change Fraud 4 * Climate Change Fraud 5 * Watts Up With That? 1 * Watts Up With That? 2 * Watts Up With That? 3 * Watts Up With That? 4 * Watts Up With That? 5 * City-Data Forum * Climate Brains * Dvorak Uncensored * Newspoll * The Australian 1 * The Australian 2 * ABC Unleashed 1 * ABC Unleashed 2 * ABC Unleashed 3 * ABC Unleashed 4 * ABC Science Online Forum * Global Warming Skeptics * Niche Modeling * Dot Earth - The New York Times 1 * Dot Earth - The New York Times 2 * Dot Earth - The New York Times 3 * Dot Earth - The New York Times 4 * Dot Earth - The New York Times 5 * Dot Earth - The New York Times 6 * Bart Verheggen * WE Blog * Globe and Mail 1 * Globe and Mail 2 * Small Dead Animals * forums.ski.com.au * ABC Message Board * Sydney Morning Herald 1 (also published in the print version of the newspaper) * Sydney Morning Herald 2 * Sydney Morning Herald 3 * PistonHeads * Clipmarks * British Blogs * The Devil's Kitchen * Peak Oil Journal * The Volokh Conspiracy * Weather Underground * Capitol Grilling * Science & Environmental Policy Project * SookNET Technology * Climate Review 2 * Social Science News Central * Urban75 Forums * Wolf Howling * Launch Magazine Online * Popular Technology * The Environment Site Forums * CNC zone * Solar Cycle 24 Forums * Wired Science * Climate 411 * Daimnation * The Forum * Global Warming Information * Christian Forums 1 * Christian Forums 2 * CommonDreams.org 1 * CommonDreams.org 2 * Greenhouse Bullcrap 2 * Derkeiler Newsgroup * YouTube * Fresh Video * Topix * WeerOnline * The Air Vent * Greenfyre’s * Crikey * ChangeBringer * Scotsman.com News * Climate Change Controversies - David Pratt * Skeptical Science * Block’s Indicator of Sustainable Growth * Digg * Millard Fillmore’s Bathtub * News Busters * AgoraVox * Notre Planete * France 5 * Wissen - Sueddeutsche * Telepolis-Blogforen 1 * Telepolis-Blogforen 2 * Telepolis-Blogforen 3 * WirtschaftsWoche * Antizyklisches Forum * Oekologismus.de * Público.es * Uppsalainitiativet * Tiede.fi 1 * Tiede.fi 2 * Tiede.fi 3 * kolumbus.fi/ * De Rerum Natura * Ilmastonmuutos - totta vai tarua * Politics.be * Keisarin uudet vaatteet * Keskustelut * Que Treta * Svensson * Punditokraterne * StumbleUpon * Scribd

  Σχετικές εργασίες:

  • [142] Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές (πρόδρομη ανακοίνωση)
  • [34] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων (συνέχιση της έρευνας)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/864/1/documents/2008HSJClimPredictions.pdf (997 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate ή στο ResearchGate (additional)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Carter, R. M., Knock, knock: Where is the evidence for dangerous human-caused global warming?, Economic Analysis & Policy, 38(2), 177-202, 2008.
  2. #Crockford, S., Some things we know — and don’t know —about polar bears, Report, Science and Public Policy Institute, 2008.
  3. #Green, K. C., J. S. Armstrong and W. Soon, Benchmark forecasts for climate change, Munich Personal RePEc Archive, 2008.
  4. #Drinkwater, K., M. Skogen, S. Hjøllo, C. Schrum, I. Alekseeva, M. Huret and F. Léger, The effects of future climate change on the physical oceanography and comparisons of the mean and variability of the future physical properties with present day conditions, Report, RECLAIM EU/FP6 project (REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks), WP4 Future oceanographic changes, 28 pp., 2008.
  5. Halley, J. M., Using models with long-term persistence to interpret the rapid increase of earth’s temperature, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(12), 2492-2502, 2009.
  6. Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata, N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki and Z. Şen, Water and climate projections—Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 406-415, 2009.
  7. Hollowed, A. B., N. A. Bond, T. K. Wilderbuer, W. T. Stockhausen, Z. T. Amar, R. J. Beamish, J. E. Overland, and M. J. Schirripa, A framework for modelling fish and shellfish responses to future climate change, ICES Journal Of Marine Science, 66(7), 1584-1594, 2009.
  8. MacDonald, A. M., R. C. Calow, D. M. J. MacDonald, W. G. Darling, and B. É. Ó. Dochartaigh, What impact will climate change have on rural groundwater supplies in Africa?, Hydrological Sciences Journal, 54(4), 690-703, 2009.
  9. #Pilkey, O. H., and R. Young, The Rising Sea, 203 p., Island Press, Washington, DC, 2009.
  10. Chiew, F.H.S., J. Tenga, J. Vazea, and D.G.C. Kirono, Influence of global climate model selection on runoff impact assessment, Journal of Hydrology, 379(1-2), 172-180, 2009.
  11. McIntyre, D.R., James Hansen's 1988 predictions compared to observations, Energy and Environment, 20(4), 587-594, 2009.
  12. Matthews, J., and A. J. Wickel, Embracing uncertainty in freshwater climate change adaptation: A natural history approach, Climate and Development, 1(3), 269-279, 2009.
  13. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
  14. #Franklin, J., What Science Knows: And How It Knows It, Encounter Books, New York, 2009.
  15. Pittock, J., Lessons for climate change adaptation from better management of rivers, Climate and Development, 1(3), 194-211, 2009.
  16. #McKenzie, J. M., D. I. Siegel, and D. O. Rosenberry, Improving conceptual models of water and carbon transfer through peat, Northern Peatlands and Carbon Cycling, Baird, A. J., L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (eds.), American Geophysical Union Geophysical Monograph Series, 184, 265-275, 2009.
  17. #Roudier, P., et P. Quirion, Bilan des changements climatiques passés et futurs au Mali: rapport pour action contre la faim, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED), 42 p., Juin 2009.
  18. Blöschl, G., and A. Montanari, Climate change impacts - throwing the dice?, Hydrological Processes, 24(3), 374-381, 2010.
  19. Kundzewicz, Z. W., Y. Hirabayashi and S. Kanae, River floods in the changing climate—Observations and projections, Water Resources Management, 24(11), 2633-2646, 2010.
  20. Romanowicz, R. J., A. Kiczko and J. J. Napiórkowski, Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing, Hydrological Sciences Journal, 55(1), 27–40, 2010.
  21. Liu, S., X. Mo, Z. Lin, Y. Xu, J. Ji, G. Wen, and J. Richey, Crop yield responses to climate change in the Huang-Huai-Hai Plain of China, Agricultural Water Management, 97(8), 1195-1209, 2010.
  22. Kawasaki, A., M. Takamatsu, J. He, P. Rogers, and S. Herath, An integrated approach to evaluate potential impact of precipitation and land-use change on streamflow in Srepok River Basin, Theory and Applications of GIS, 2010.
  23. Vastila, K., M. Kummu, C. Sangmanee, and S. Chinvanno, Modelling climate change impacts on the flood pulse in the Lower Mekong floodplains, Journal of Water and Climate Change, 01.1, 67-86, 2010.
  24. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  25. Zhang, S.-F., Y. Gu, and J. Lin, Uncertainty analysis in the application of climate models, Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 21(4), 504-511, 2010.
  26. Wu, S.-Y., Potential impact of climate change on flooding in the Upper Great Miami River Watershed, Ohio, USA: a simulation-based approach, Hydrological Sciences Journal, 55(8), 1251-1263, 2010.
  27. Soon, W., and D. R. Legates, Avoiding carbon myopia: three considerations for policy makers concerning manmade carbon dioxide, Ecology Law Currents, 37(1), 2010.
  28. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  29. #Maletta, H. E., and E. Maletta, Climate Change, Agriculture and Food Security in Latin America and the Caribbean, 319 p., 2010.
  30. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  31. Kigobe, M., N. McIntyre, H. Wheater and R. Chandler, Multi-site stochastic modelling of daily rainfall in Uganda, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 17–33, 2011.
  32. Hänggi, P., and R. Weingartner, Inter-annual variability of runoff and climate within the Upper Rhine River basin, 1808–2007, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 34–50, 2011.
  33. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  34. Fatichi, S., V. Y. Ivanov, and E. Caporali, Simulation of future climate scenarios with a weather generator, Advances in Water Resources, 34(4), 448-467, doi: 10.1016/j.advwatres.2010.12.013, 2011.
  35. Mann, M. E., On long range dependence in global surface temperature series, Climatic Change, 107 (3), 267-276, 2011.
  36. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  37. #Carter, B., D. Evans, S. Franks and W. Kininmonth, Scientific audit of a report from the Climate Commission: The Critical Decade ‐ Climate science, risks and responses, 14 pp., 2011.
  38. Tertrais, B., The climate wars myth, The Washington Quarterly, 34 (3), 17-29, 2011.
  39. Kiem, A. S., and D. C. Verdon-Kidd, Steps toward “useful” hydroclimatic scenarios for water resource management in the Murray-Darling Basin, Water Resources Research, 47, W00G06, doi: 10.1029/2010WR009803, 2011.
  40. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  41. Burke, E. J., Understanding the sensitivity of different drought metrics to the drivers of drought under increased atmospheric CO2, Journal of Hydrometeorology, 12(6), 1378-1394, 2011.
  42. #Rolim da Paz, A., C. Uvo, J. Bravo, W. Collischonn and H. R. da Rocha, Seasonal precipitation forecast based on artificial neural networks, Computational Methods for Agricultural Research: Advances and Applications, IGI Global, 326-354, doi: 10.4018/978-1-61692-871-1.ch016, 2011.
  43. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  44. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  45. Rao, A. R., M. Azli and L. J. Pae, Identification of trends in Malaysian monthly runoff under the scaling hypothesis, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 917–929, 2011.
  46. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  47. Halley, J. M., and D. Kugiumtzis, Nonparametric testing of variability and trend in some climatic records, Climatic Change, 107(3-4), 267-276, 2011.
  48. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  49. #Bourqui, M., T. Mathevet, J. Gailhard and F. Hendrickx, Hydrological validation of statistical downscaling methods applied to climate model projections, IAHS Publication 344, 32-38, 2011.
  50. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  51. Collischonn, B., J. A. Louzada, Impacto potencial de mudanças climáticas sobre as necessidades de irrigação da cultura do milho no Rio Grande do Sul, Revista de Gestão de Água da América Latina, 8(2), 19-29, 2011.
  52. del Monte-Luna, P., V. Guzmán-Hernández, E. A. Cuevas, F. Arreguín-Sánchez, and D. Lluch-Belda, Effect of North Atlantic climate variability on hawksbill turtles in the Southern Gulf of Mexico, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 412, 103-109, 2012.
  53. Lacombe, G., C. T. Hoanh and V. Smakhtin, Multi-year variability or unidirectional trends? Mapping long-term precipitation and temperature changes in continental Southeast Asia using PRECIS regional climate model, Climatic Change, 113(2), 285-299, doi: 10.1007/s10584-011-0359-3, 2012.
  54. #Ortiz, R., Climate Change and Agricultural Production, Inter-American Development Bank, 2012.
  55. Whitfield, P. H., Floods in future climates: a review, Journal of Flood Risk Management, 5(4), 336–365, 2012.
  56. Fan, Z., T. Yue, and C. Chen, Downscaling of global mean annual temperature under different scenarios, Progress in Geography, 31(3), 267-274, 2012.
  57. Sivakumar, B., Socio-hydrology: not a new science, but a recycled and re-worded Hydrosociology, Hydrological Processes, 26(24), 3788–3790, 2012.
  58. Kim, J. J., H. S. Min, C.-H. Kim, J. Yoon and S. Kim, Prediction of the spawning ground of Todarodes pacificus under IPCC climate A1B scenario, Ocean and Polar Research, 34 (2), 253-264, 2012.
  59. #Mesa, O. J., V. K. Gupta, and P. E. O'Connell, Dynamical system exploration of the Hurst phenomenon in simple climate models, in: Extreme Events and Natural Hazards: The Complexity Perspective, Geophys. Monogr. Ser., vol. 196, edited by A. S. Sharma et al. 209–229, AGU, Washington, D. C., 2012.
  60. da Silva, W. T. P., A. C. L. Duarte and de M. A. A. Souza, Implementation and optimization project for CDM certification in wastewater treatment plant, Engenharia Sanitaria e Ambiental, 17(1), 13-24, 2012.
  61. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  62. #Hamilton, D. P., C. McBride, D. Özkundakci, M. Schallenberg, P. Verburg, M. de Winton, D. Kelly, C. Hendy, and W. Ye, Effects of climate change on New Zealand Lakes, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 337-366, 2012.
  63. #Verdon-Kidd, D., A. Kiem, and E. Austin, Decision-making under uncertainty – Bridging the gap between end user needs and science capability, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, pp.116., ISBN: 978-1-921609-67-1, 2012.
  64. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  65. Lien, W.-Y., C.-P. Tung, Y.-H. Ho, C.-H. Tai and L.-H. Chuang, Establish methods to evaluate the projection ability of general circulation models, Journal of Taiwan Agricultural Engineering, 59 (1), 1-14, 2013.
  66. Bayer, T. K., C. W. Burns, and M. Schallenberg, Application of a numerical model to predict impacts of climate change on water temperatures in two deep, oligotrophic lakes in New Zealand, Hydrobiologia, 713 (1), 53-71, 2013.
  67. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  68. Varotsos, C.A., M.N. Efstathiou, and A.P. Cracknell, On the scaling effect in global surface air temperature anomalies, Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 5243-5253, doi:10.5194/acp-13-5243-2013, 2013.
  69. #Mortazavi, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, B. Henley, B. Berghout and E. Turner, Robust optimisation of urban drought security for an uncertain climate, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, Australia, pp. 74, 2013.
  70. Kiem, A. S., and E. K. Austin, Drought and the future of rural communities: Opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia, Global Environmental Change, 23(5), 1307–1316, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.06.003, 2013.
  71. #Tomlinson, E., B. Kappel, G. Muhlestein, D. Hultstrand and T. Parzybok, Probable Maximum Precipitation Study for Arizona, Arizona Department of Water Resources, Arizona, USA, 2013.
  72. #Kappel, B., G. Muhlestein, E. Tomlinson, D. Hultstrand and M. Johnson, Calculating Arizona basin-specific PMP using the PMP evaluation tool, Association of State Dam Safety Officials Annual Conference 2013, Dam Safety 2013, 2, 904-969, 2013.
  73. EFSA Panel on Plant Health (PLH), Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Bemisia tabaci species complex and viruses it transmits for the EU territory, EFSA Journal, 11(4), 3162, doi:10.2903/j.efsa.2013.3162, 2013.
  74. Jayakody, P., P. B. Parajuli, T. P. Cathcart, Impacts of climate variability on water quality with best management practices in subtropical climate of USA, Hydrological Processes, 28(23), 5776–5790, 2014.
  75. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  76. Honti, M., A. Scheidegger, and C. Stamm, The importance of hydrological uncertainty assessment methods in climate change impact studies, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3301-3317, 10.5194/hess-18-3301-2014, 2014.
  77. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  78. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  79. #Kiem, A. S., Climate variability and change, ch. 2 in Climate Change and Water Resources, 31-67, 2014.
  80. Kiem, A. S., D. C. Verdon-Kidd, and E. K. Austin, Bridging the gap between end user needs and science capability: decision making under uncertainty, Climate Research, 61(1), 57-74, 2014.
  81. Stonevičius, E., G. Valiuškevičius, E. Rimkus and J. Kažys, Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960–2009, Water Resources, 41 (5), 592-603, 2014.
  82. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  83. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  84. #Verdon-Kidd, D. C., A. S. Kiem, and E. K. Austin, 7 Bridging the gap between researchers and decision-makers, ch. 7 in Applied Studies in Climate Adaptation (ed. by J. P. Palutikof, S. L. Boulter, J. Barnett, and D. Rissik) Applied Studies in Climate Adaptation, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 51-59, 2014.
  85. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  86. Bravo, J. M., W. Collischonn, A. R. Paz, D. Allasia, and F. Domecq, Impact of projected climate change on hydrologic regime of the Upper Paraguay River basin, Climatic Change, 127(1), 27–41, 2014.
  87. #Ranzi, R., and M. Tomirotti, Long term statistics of river flow regime: climatic or anthropogenic changes?, Proceedings of 3rd IAHR Europe Congress, Porto, 2014.
  88. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  89. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  90. Vallebona, C., E. Pellegrino, P. Frumento, and E. Bonari, Temporal trends in extreme rainfall intensity and erosivity in the Mediterranean region: a case study in southern Tuscany, Italy, Climatic Change, 128(1-2), 139-151, 2015.
  91. Gil-Alana, L.A., Linear and segmented trends in sea surface temperature data, Journal of Applied Statistics, 42(7), 1531-1546, doi:10.1080/02664763.2014.1001328, 2015.
  92. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  93. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  94. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  95. Mortazavi-Naeini, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, L. Cui, B. Henley, B. Berghout, and E. Turner, Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change, Environmental Modelling and Software, 69, 437-451, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.021, 2015.
  96. Verdon-Kidd, D. C. and A. S. Kiem, Non–stationarity in annual maxima rainfall across Australia – implications for Intensity–Frequency–Duration (IFD) relationships, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4735-4746, doi:10.5194/hessd-12-3449-2015, 2015.
  97. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, 10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  98. Deb, P., A. S. Kiem, M. S. Babel, S. T. Chu, and B. Chakma, Evaluation of climate change impacts and adaptation strategies for maize cultivation in the Himalayan foothills of India, Journal of Water and Climate Change, 6(3) 596-614, doi:10.2166/wcc.2015.070, 2015.
  99. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), 391-415, doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  100. Oyekale, A. S., Factors explaining farm households’ access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA), Environmental Economics, 6(1), 91-103, 2015.
  101. Munshi, J., A robust test for OLS trends in daily temperature data, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2631298, 2015.
  102. #McKitrick, R. Energy policy and environmental stewardship: risk management not risk avoidance, Greer-Heard Point-Counterpoint Forum, 2015.
  103. Kiem, A. S., E. K. Austin, and D. C. Verdon-Kidd, Water resource management in a variable and changing climate: hypothetical case study to explore decision making under uncertainty, Journal of Water and Climate Change, 7(2), 263-279, doi:10.2166/wcc.2015.040, 2016.
  104. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  105. Becker, M., M. Karpytchev, M. Marcos, S. Jevrejeva, and S. Lennartz-Sassinek, Do climate models reproduce complexity of observed sea level changes?, Geophysical Research Letters, 43(10), 5176-5184, doi:10.1002/2016GL068971, 2016.
  106. #Kianfar, B., S. Fatichi, A. Paschalis, M. Maurer, and P. Molnar, Climate change and uncertainty in high-resolution rainfall extremes, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-536, 2016.
  107. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  108. #Ranzi, R., P. Caronna, and M. Tomirotti, Impact of climatic and land use changes on river flows in the Southern Alps, Sustainable Water Resources Planning and Management Under Climate Change, 61-83, Springer Singapore, doi:10.1007/978-981-10-2051-3_3, 2017.
  109. Manage, N. P., N. Lockart, G. Willgoose, G. Kuczera, A. S. Kiem, K. Chowdhury, L. Zhang, and C. Twomey, Statistical testing of dynamically downscaled rainfall data for the Upper Hunter region, New South Wales, Australia, Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, 66, 203–227, doi:10.22499/3.6602.008, 2016.
  110. Stakhiv, E. Z., W. Werick, and R. W. Brumbaugh, Evolution of drought management policies and practices in the United States, Water Policy, 18(S2), 122-152, doi:10.2166/wp.2016.017, 2016.
  111. Camici, S., L. Brocca, and T. Moramarco, Accuracy versus variability of climate projections for flood assessment in central Italy, Climatic Change, 141(2), 273–286, doi:10.1007/s10584-016-1876-x, 2017.
  112. Machiwal, D., D. Dayal, and S. Kumar, Long-term rainfall trends and change points in hot and cold arid regions of India, Hydrological Sciences Journal, 62(7), 1050-1066, doi:10.1080/02626667.2017.1303705, 2017.
  113. Munshi, J., Event attribution and the precipitation record for England and Wales, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2929159, 2017.
  114. Bukovsky, M. S., R. R. McCrary, A. Seth, and L. O. Mearns, A mechanistically credible, poleward shift in warm-season precipitation projected for the U.S. Southern Great Plains?, Journal of Climate, 30(20), 8275–8298, doi:10.1175/JCLI-D-16-0316.1, 2017.
  115. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  116. Serago, J. M., and R. M. Vogel, Parsimonious nonstationary flood frequency analysis, Advances in Water Resources, 112, 1-16, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.026, 2018.
  117. Stefanidis, S., and D. Stathis, Effect of climate change on soil erosion in a mountainous Mediterranean catchment (Central Pindus, Greece), Water, 10(10), 1469, doi:10.3390/w10101469, 2018.
  118. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, 63(8), 1118-1132, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.
  119. Zolghadr-Asli, B., O. Bozorg-Haddad, P. Sarzaeim, and X. Chu, Investigating the variability of GCMs' simulations using time series analysis, Journal of Water and Climate Change, 10(3), 449-463, doi:10.2166/wcc.2018.099, 2019.
  120. #Garrard, G., A. Goodbody, G. B. Handley, and S. Posthumus, Climate Change Scepticism: A Transnational Ecocritical Analysis, Bloomsbury Academic, 2019.
  121. Momblanch, A., I. P. Holman, and S. K. Jain, Current practice and recommendations for modelling global change impacts on water resource in the Himalayas, Water, 11(6), 1303, doi:10.3390/w11061303, 2019.
  122. Frank, P., Propagation of error and the reliability of global air temperature projections, Frontiers in Earth Science, 7, 223, doi:10.3389/feart.2019.00223, 2019.
  123. Wine, M. L., Toward strong science to support equitable water sharing in securitized transboundary watersheds, Biologia, 75, 907-915, doi:10.2478/s11756-019-00334-8, 2020.
  124. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, 65(6), 867-883, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
  125. Vogel, R. M., and C. N. Kroll, A comparison of estimators of the conditional mean under non-stationary conditions, Advances in Water Resources, 143, 103672, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103672, 2020.
  126. Stefanidis, S., S. Dafis, and D. Stathis, Evaluation of regional climate models (RCMs) performance in simulating seasonal precipitation over mountainous Central Pindus (Greece), Water, 12(10), 2750, doi:10.3390/w12102750, 2020.
  127. Danáčová, M., G. Földes, M.M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Estimating the effect of deforestation on runoff in small mountainous basins in Slovakia, Water, 12(11), 3113, doi:10.3390/w12113113, 2020.
  128. Dong, Z., W. Jia, R. Sarukkalige, G. Fu, Q. Meng, and Q. Wang, Innovative trend analysis of air temperature and precipitation in the Jinsha river basin, China, Water, 12(11), 3293, doi:10.3390/w12113293, 2020.
  129. Kiem, A. S., G. Kuczera, P. Kozarovski, L. Zhang, and G. Willgoose, Stochastic generation of future hydroclimate using temperature as a climate change covariate, Water Resources Research, 57(2), 2020WR027331, doi:10.1029/2020WR027331, 2021.
  130. Beven, K., Issues in generating stochastic observables for hydrological models, Hydrological Processes, 35(6), e14203, doi:10.1002/hyp.14203, 2021.
  131. Kundzewicz, Z. W., and P. Licznar, Climate change adjustments in engineering design standards: European perspective, Water Policy, 23(S1), 85-105, doi:10.2166/wp.2021.330, 2021.
  132. Manous, J., and E. Z. Stakhiv, Climate risk-informed decision analysis (CRIDA): ‘top-down’ vs ‘bottom-up’ decision making for planning water resources infrastructure, Water Policy, 23(S1), 54-76, doi:10.2166/wp.2021.243, 2021.
  133. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.
  134. Kawamleh, S., Confirming (climate) change: a dynamical account of model evaluation, Synthese, 200, 122, doi:10.1007/s11229-022-03659-1, 2022.
  135. Földes, G., M. M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Impact of changes in short-term rainfall on design floods: Case study of the Hnilec river basin, Slovakia, Slovak Journal of Civil Engineering, 30(1), 68-74, doi:10.2478/sjce-2022-0008, 2022.
  136. Gökçekuş, H., Y. Kassem, M. P. Quoigoah, and P. N. Aruni, Climate change, water resources, and wastewater reuse in Cyprus, Future Technology, 2(1), 1012, 2023.
  137. Marcos-Garcia, P., M. Pulido-Velazquez, C. Sanchis-Ibor, M. García-Mollá, M. Ortega-Reig, A. Garcia-Prats, and C. Girard, From local knowledge to decision making in climate change adaptation at basin scale. Application to the Jucar River Basin, Spain, Climatic Change, 176, 38, doi:10.1007/s10584-023-03501-8, 2023.
  138. Frank, P., LiG metrology, correlated error, and the integrity of the global surface air-temperature record, Sensors, 23(13), 5976, doi:10.3390/s23135976, 2023.

 1. A. Tsouni, C. Contoes, D. Koutsoyiannis, P. Elias, and N. Mamassis, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece, Sensors, 8 (6), 3586–3600, 2008.

  [Εκτίμηση της πραγματικής εξατμοδιαπνοής με τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/861/1/documents/2008SensorsEvaporation.pdf (188 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.3390/s8063586

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Coronel, C., E. Rosales, F. Mora, A.A. López-Caloca, F.-O. Tapia-Silva, and G. Hernández, Monitoring evapotranspiration at landscape scale in Mexico: Applying the energy balance model using remotely-sensed data, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7104, art. no. 71040H, 2008.
  2. #Agapiou, A., G. Papadavid and D.G.Hadjimitsis, Integration of wireless sensor network and remote sensing for monitoring and determining irrigation demand in Cyprus, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7472, art. no. 74720F, 2009.
  3. #Σπηλιωτόπουλος, Μ., Α. Λουκάς, Λ. Βασιλειάδης, Εκτίμηση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής με εφαρμογή του επιφανειακού ενεργειακού ισοζυγίου και τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την περιοχή της Θεσσαλίας, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 789-796, 2009.
  4. Gao, G., C.-Y. Xu, D. Chen and V. P. Singh, Spatial and temporal characteristics of actual evapotranspiration over Haihe River basin in China, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 26 (5), 655-669, 2012.
  5. #Lund, J. R., Water accounting issues in California, Water Accounting: International Approaches to Policy and Decision-Making, Edward Elgar Pub., Cheltenham, UK, 244-269, 2012.
  6. Ali, R. R., and M. Abd El-hady, Use of remote sensing and soils database for sustainable management of irrigation water in desert landforms, International Journal of Environmental Sciences, 1 (2), 77-84, 2012.
  7. Ali, R. R., and A. Shalaby, Sustainable agriculture in the arid desert west of the Nile Delta: A Crop suitability and water requirements perspective, International Journal of Soil Science, 7, 116-131 2012.
  8. Nouri, H., S. Beecham, F. Kazemi and A. M. Hassanli, A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation, Urban Water Journal, 10 (4), 247-259, 2013.
  9. #Petropoulos, G. P., Remote sensing of surface turbulent energy fluxes, Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content 49-84, 2013.
  10. Paparrizos, S., F. Maris and A. Matzarakis, Estimation and comparison of potential evapotranspiration based on daily and monthly data from Sperchios Valley in Central Greece, Global NEST Journal, 16 (2), 204-217, 2014.
  11. Finca, A., A.R. Palmer and V. Kakembo, Exploring ground-based methods for the validation of remotely sensed evapotranspiration, African Journal of Range and Forage Science, 32 (1), 41-50, 2015.

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 13–22, 2007.

  [Λογικές και παράλογες εξηγήσεις υδρομετεωρολογικών φαινομένων στην αρχαία Ελλάδα]

  Τεχνολογικές εφαρμογές που αποκοπούν στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχουν εμφανιστεί σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Το μοναδικό φαινόμενο στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό είναι ότι οι τεχνολογικές ανάγκες έδωσαν το έναυσμα στην προσπάθεια εξήγησης των φυσικών φαινομένων, επιτρέποντας έτσι τη θεμελίωση της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Μεταξύ αυτών, η μελέτη των υδρομετεωρολογικών φαινομένων κατείχε μείζονα ρόλο. Η μελέτη αυτή ξεκινά με τους Ίωνες φιλοσόφους τον έβδομο και έκτο αιώνα π.Χ. συνεχίζεται στην κλασική Αθήνα τον πέμπτο και τέταρτο αιώνα π.Χ., και προάγεται και επεκτείνεται σε όλο τον Ελληνικό κόσμο μέχρι το τέλος της Ελληνιστικής περιόδου. Πολλές από τις θεωρίες που προτάθηκαν από τους αρχαίους έλληνες είναι εσφαλμένες, σύμφωνα με τις σημερινές θεωρήσεις. Ωστόσο, πολλές από τις αρχαίες ελληνικές εξηγήσεις των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, όπως της εξάτμισης και της συμπύκνωσης των υδρατμών, τη δημιουργία των νεφών, του χαλαζιού, του χιονιού και της βροχής, και της εξέλιξης του υδρολογικού κύκλου, είναι εντυπωσιακές ακόμη και σήμερα.

  Σχετικές εργασίες:

  • [186] Ελληνική μετάφραση

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.2166/ws.2007.002

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Mays, L.W., A very brief history of hydraulic technology during antiquity, Environmental Fluid Mechanics, 8 (5-6), 471-484, 2008.
  2. Angelakis, A. N., and D. S. Spyridakis, A brief history of water supply and wastewater management in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 10 (4), 618-628, 2010.
  3. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Evolution of water supply technologies through the centuries in Crete, Greece, Ch. 9 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 227-258, IWA Publishing, London, 2012.

 1. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.

  Αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο καταρτίζει υδρολογικό ισοζύγιο στο γεωγραφικό χώρο μιας λεκάνης απορροής. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδρομετεωρολογικά δεδομένα εισόδου και παράγει χωρικά κατανεμημένα επίπεδα πληροφορίας που αφορούν στην απορροή, εξατμοδιαπνοή και αποθήκευση νερού στα διάφορα εδαφικά στρώματα. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε σε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου ανάντη της θέσης φράγματος Κρεμαστών, έκτασης 3424 km2. Η λεκάνη διαμερίστηκε σε τετραγωνικά κύτταρα διάστασης 2 km, ενώ οι είσοδοι και έξοδοι του μοντέλου είναι επιφάνειες της ίδιας ισοδιάστασης. Η βαθμονόμηση και επαλήθευση του μοντέλου έγινε με τη σύγκριση των εξαγόμενων από το μοντέλο παροχών με τις μετρημένες παροχές στην έξοδο της λεκάνης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/608/1/documents/2004TechChronBalance.pdf (568 KB)

  Βλέπε επίσης: http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/317204/showfull.egw/1+0+4+full

 1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας. Το ΣΥΑ περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος. Τα μοντέλα, στα οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, οργανώνονται σε δύο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι ένας στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής που, βάσει ανάλυσης της ιστορικής υδρολογικής πληροφορίας, γεννά χρονοσειρές προσομοίωσης και πρόγνωσης των δεδομένων εισόδου του υδροσυστήματος. Η δεύτερη συνιστώσα επιτρέπει την αναλυτική μελέτη του υδροσυστήματος κάτω από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης, υλοποιώντας τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο αυτής της νέας μεθοδολογίας πραγματοποιεί την κατανομή των υδατικών πόρων στις διαφορετικές συνιστώσες του συστήματος, διατηρώντας μικρό αριθμό μεταβλητών ελέγχου και μειώνοντας έτσι τον υπολογιστικό φόρτο, ακόμη και για σύνθετα υδροσυστήματα όπως το υπό μελέτη. Πολλαπλοί και ανταγωνιστικοί στόχοι και περιορισμοί με διαφορετικές προτεραιότητες μπορούν να οριστούν, οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αξιοπιστία και διακινδύνευση, το συνολικό μέσο λειτουργικό κόστος και τη συνολική ασφαλή απόληψη του συστήματος. Το ΣΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του και τα αποτελέσματά του, ορισμένα από τα οποία δίνονται περιληπτικά στο άρθρο, έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης του υδροσυστήματος.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00106-2

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. de Kok, J.-L., and H. G. Wind, Design and application of decision-support systems for integrated water management: lessons to be learnt, Physics and Chemistry of the Earth, 28(14-15), 571-578, 2003.
  2. #Xu, C., Huang, Q., Zhao, M., and Tian, F., Economical operation of hydropower plant based on self-adaptive mutation evolutionary programming, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vol. 6, 5646-5648, 2004.
  3. Parcharidis, I., E. Lagios, V. Sakkas, D. Raucoules, D. Feurer, S. Le Mouelic, C. King, C. Carnec, F. Novali, A. Ferretti, R. Capes, and G. Cooksley, Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques, Earth Planets Space, 58(5), 505-513, 2006.
  4. #Makropoulos, C., Decision support tools for water demand management, Water Demand Management, D. Butler and F.A. Memon (eds.), IWA Publishing, 331-353, 2006.
  5. #Othman, F., and M. Naseri, Decision support systems in water resources management, Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 1772-1780, Nusa Dua, Bali, 2008.
  6. Kizito, F., H. Mutikanga, G. Ngirane-Katashaya, and R. Thunvik, Development of decision support tools for decentralised urban water supply management in Uganda: An Action Research approach, Computers, Environment and Urban Systems, 33(2), 122-137, 2009.
  7. #Comas, J., and M. Poch, Decision support systems for integrated water resources management under water scarcity, Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, S. Sabater and D. Barcelo (eds.), The Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
  8. Silva-Hidalgo, H., I. R. Martín-Domínguez, M. T. Alarcón-Herrera, and A. Granados-Olivas, Mathematical modelling for the integrated management of water resources in hydrological basins, Water Resources Management, 23 (4), 721-730, 2009.
  9. #Wang, B., and H. Cheng, Regional environmental risk management decision support system based on optimization model for Minhang District in Shanghai, Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 1, 14-17, 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 2010.
  10. #Zhang, R., J. Wei, J. Lu, and G. Zhang, A Decision Support System for Ore Blending Cost Optimization Problem of Blast Furnaces, In: G. Phillips-Wren et al. (Eds.), Advances in Intelligent Decision Technologies, Smart Innovation, Systems and Technologies, 1(4), III, 143-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
  11. #Καρύμπαλης, Ε., Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο, Γεωγραφίες, 15, 75-93, 2010.
  12. Sechi, G. M., and A. Sulis, Drought mitigation using operative indicators in complex water systems, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(3-5), 195-203, 2010.
  13. Zhang, R., J. Lu, and G. Zhang, A knowledge-based multi-role decision support system for ore blending cost optimization of blast furnaces, European Journal of Operational Research, 215(1), 194-203, doi: 10.1016/j.ejor.2011.05.037, 2011.
  14. Gallardo, M. M., P. Merino, L. Panizo, and A. Linares, A practical use of model checking for synthesis: generating a dam controller for flood management, Software: Practice and Experience, 41(11), 1329-1347, DOI: 10.1002/spe.1048, 2011.
  15. Zeng, Y., Y. Cai, P. Jia, and H. Jee, Development of a web-based decision support system for supporting integrated water resources management in Daegu City, South Korea, Expert Systems with Applications, 39(11), 10091-10102, 2012.
  16. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  17. Zhang, X. Q., H. Gao, and X. Yu, A multiobjective decision framework for river basin management, Applied Mechanics and Materials, 238, 288-291, 2012.
  18. Ge, Y., X. Li, C. Huang, and Z. Nan, A decision support system for irrigation water allocation along the middle reaches of the Heihe River Basin, Northwest China, Environmental Modelling & Software, 47, 182-192, 2013.
  19. Adewumi, J. R., A. A. Ilemobade, and J. E. van Zyl, Application of a multi-criteria decision support tool in assessing the feasibility of implementing treated wastewater reuse, International Journal of Decision Support System Technology, 5(1), 1-23, 2013.
  20. Sahoo, S. N., and P. Sreeja, A review of decision support system applications in flood management, International Journal of Hydrology Science and Technology, 3, 206–220, 2013.
  21. #Aher, P. D., J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, and S. A. Sawant, Information system for integrated watershed management using remote sensing and GIS, Remote Sensing Applications in Environmental Research, 17-34, Society of Earth Scientists Series, 2014.
  22. Nouiri, I., Multi-objective tool to optimize the water resources management using genetic algorithm and the Pareto optimality concept, Water Resources Management, 28(10), 2885-2901, 2014.
  23. Heracleous, C., Z. Zinonos, and C. Panayiotou, Water supply optimization: An IPA approach, IFAC Proceedings Volumes: 12th IFAC/IEEE Workshop on Discrete Event Systems, 47(2), 265-270, doi:10.3182/20140514-3-FR-4046.00088, 2014.
  24. #Heidari A., and E. Bozorgzadeh, Decision Support System for water resources planning in Karun river basin, International Symposium on Dams in a Global Environmental Challenges, 35-45, Bali, Indonesia, 2014.
  25. Stefanovic, N., I. Radojevic, A. Ostojic, L. Comic, and M. Topuzovic, Composite web information system for management of water resources, Water Resources Management, 29(7), 2285-2301, doi:10.1007/s11269-015-0941-y, 2015.
  26. Nouiri, I., F. Chemak, D. Mansour, H. Bellali, J. Ghrab, J. Baaboub, and M. K. Chahed, Impacts of irrigation water management on consumption indicators and exposure to the vector of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL) in Sidi Bouzid, Tunisia, International Journal of Agricultural Policy and Research, 3(2), 93-103, doi:10.15739/IJAPR.031, 2015.
  27. Nouiri , I., M. Yitayew, J. Maßmann, and J. Tarhouni, Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management, Water Resources Management, 29(14), 5353-5375, doi:10.1007/s11269-015-1122-8, 2015.
  28. Khairy, M. F. A., M. M. Tawfik, and M. Attaya, Tools for enhancing crop patterns in the summer season in middle delta of Egypt, 20th Annual Conference of Misr. Soc. of Ag. Eng., 367-386, Egypt, 2015.
  29. Wang, G., S. Mang, H. Cai, S. Liu, Z. Zhang, L. Wang, and J. L. Innes, Integrated watershed management: evolution, development and emerging trends, Journal of Forestry Research, 27(5), 967–994, doi:10.1007/s11676-016-0293-3, 2016.
  30. #Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.
  31. #Payano, R., J.A. Pascual-Aguilar, and I. de Bustamante, Criterios para la incorporación de la información sobre usos del suelo en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones sobre Patrimonio Hidráulico, Nuevas perspectivas de la Geomática aplicadas al estudio de los paisajes y el patrimonio hidráulico (Geomatics: New perspectives for the study of water landscapes and cultural heritage), J.A. Pascual-Aguilar, J. Sanz, and I. de Bustamante (eds.), Centro para el Conocimiento del Paisaje-Civilscape, 2017.
  32. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32(15), 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  33. Kazak, J. K., J. Chruściński, and S. Szewrański, The development of a novel decision support system for the location of green infrastructure for stormwater management, Sustainability, 10(12), 4388; doi:10.3390/su10124388, 2018.
  34. Heidari, A., Application of multidisciplinary water resources planning tools for two of the largest rivers of Iran, Journal of Applied Water Engineering and Research, 6(2), 150-161, doi:10.1080/23249676.2016.1215271, 2018.
  35. Ghobadi M., and H. S. Kaboli, Developing a Web-based decision support system for reservoir flood management, Journal of Hydroinformatics, 22(3), 641-662, doi:10.2166/hydro.2020.185, 2020.
  36. Poursanidis, D., S. Kalogirou, E. Azzurro, V. Parravicini, M. Barich, and H. zu Dohna, Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea, Marine Pollution Bulletin, 154, 111054, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111054, 2020.
  37. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.
  38. Alamanos, A., A. Rolston, and G. Papaioannou, Development of a decision support system for sustainable environmental management and stakeholder engagement, Hydrology, 8(1), 40, doi:10.3390/hydrology8010040, 2021.
  39. Izady, A., A. Joodavi, M. Ansarian, M. Shafiei, M. Majidi, K. Davary, A. N. Ziaei, H. Ansari, M. R. Nikoo, A. Al-Maktoumi, M. Chen, and O. Abdalla, A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 56-77, doi:10.2166/hydro.2021.081, 2022.
  40. Xu, H. A. Berres, Y. Liu, M. R. Allen-Dumas, and J. Sanyal, An overview of visualization and visual analytics applications in water resources management, Environmental Modelling & Software, 153, 105396, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105396, 2022.
  41. Ma, Q., and P. Gourbesville, Integrated water resources management: A new strategy for DSS development and implementation, River, doi:10.1002/rvr2.17, 2022.

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.

  [Σχετικά με την αναπαράσταση των χαρακτηριστικών των υδρογραφημάτων από στοχαστικά μοντέλα βροχής]

  Δύο στοχαστικά μοντέλα βροχόπτωσης, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, συγκρίνονται για να εξακριβωθεί πόσο καλά αναπαριστούν ορισμένα χαρακτηριστικά των υετογραφημάτων. Το πρώτο είναι το μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των μοντέλων που βασίζονται σε καταιγίδες. Το δεύτερο είναι το μοντέλο τετραγωνικών παλμών Bartlett-Lewis που είναι το πιο διαδεδομένο στην κατηγορία των μοντέλων σημειακών ανελίξεων. Το μοντέλο ομοιοθεσίας αναπτύσσεται περαιτέρω εισάγοντας μια ακόμη παράμετρο, για να προσαρμόζεται καλύτερα στα ιστορικά δεδομένα. Το μοντέλο Bartlett-Lewis εξετάζεται θεωρητικά με στόχο να εξαχθούν μαθηματικές σχέσεις για την δομή του στο εσωτερικό των καταιγίδων. Η σύγκριση των δύο μοντέλων βασίζεται σε υετογραφήματα καταιγίδων από ένα σύνολο δεδομένων από την Ελλάδα και ένα άλλο από τις ΗΠΑ. Σε κάθε σύνολο δεδομένων αναγνωρίζονται οι διαφορετικές καταιγίδες και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη διάρκειά τους. Στη συνέχεια προσαρμόζονται τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά των καταιγίδων. Η σύγκριση δείχνει ότι το μοντέλο ομοιοθεσίας συμφωνεί ικανοποιητικά με τη δομή των ιστορικών υετογραφημάτων, ενώ το μοντέλο Bartlett-Lewis εμφανίζει ορισμένες ασυμφωνίες τόσο στην αυθεντική έκδοσή του, όσο και στην τροποποιημένη έκδοση (τυχαίας παραμέτρου). Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η επίδοση του μοντέλου Bartlett-Lewis βελτιώνεται σημαντικά αν εισαχθεί μια εξάρτηση τύπου σχέσης δύναμης των παραμέτρων που σχετίζονται με τα κύτταρα βροχής (διάρκεια και ρυθμός αφίξεων) με τη διάρκεια της καταιγίδας.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00441-3

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Abi-Zeid, I., E. Parent, B. Bobee, The stochastic modeling of low flows by the alternating point processes approach: methodology and application, Journal of Hydrology, 285(1-4), 41-61, 2004.
  2. #Frost, A. J., R. Srikanthan and P. S. P. Cowpertwait, Stochastic Generation of Point Rainfall Data at Subdaily Timescales: A Comparison of DRIP and NSRP, ISBN 1 920813 14 4, CRC for Catchment Hydrology, 2004.
  3. #Blöschl, G., Statistical upscaling and downscaling in hydrology, Encyclopedia of Hydrological Sciences, Ch. 9, Part 1. Theory, Organization and Scale, M. G. Anderson (ed.) 2061–2080, John Wiley and Sons, Chichester, 2005.
  4. #Konecny, F., and P. Strauss, Hyetograph simulation of high-intense rainfall events, AGU Hydrology Days 2008, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA, 43-51, 2008.
  5. Ellouze, M., H. Abida, and R. Safi, A triangular model for the generation of synthetic hyetographs, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 287-299, 2009.
  6. Unami, K., F. K. Abagale, M. Yangyuoru, A. M. B. Alam and G. Kranjac-Berisavljevic, A stochastic differential equation model for assessing drought and flood risks, Stochastic Environmental Research And Risk Assessment, 24 (5), 725-733, 2010.
  7. Pui, A., A. Sharma, R. Mehrotra, B. Sivakumar and E. Jeremiah, A comparison of alternatives for daily to sub-daily rainfall disaggregation, Journal of Hydrology, 470–471, 138–157, 2012.
  8. Anis, M. R., and M. Rode, A new magnitude-category disaggregation approach for temporal high-resolution rainfall intensities, Hydrological Processes, 10.1002/hyp.10227, 2014.
  9. Onof, C., and L.-P. Wang, Modelling rainfall with a Bartlett–Lewis process: New developments, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2019-406, 2019.
  10. Sun, Y., D. Wendi, D. E., Kim, and S.-Y. Liong, Deriving intensity–duration–frequency (IDF) curves using downscaled in situ rainfall assimilated with remote sensing data, Geoscience Letters, 6(17), doi:10.1186/s40562-019-0147-x, 2019.

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Influence of atmospheric circulation types in space-time distribution of intense rainfall, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26267–26276, 1996.

  [Επίδραση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη χωροχρονική κατανομή της έντονης βροχόπτωσης]

  Μελετάται η επίδραση της επικρατούσας κατάστασης καιρού στη χρονική εξέλιξη και τη γεωγραφική κατανομή των έντονων βροχοπτώσεων, ως ένα δυνητικό εργαλείο βελτίωσης των προβλέψεων της βροχής. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται ένα σχήμα ταξινόμησης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή μελέτης είναι η Στερεά Ελλάδα με έκταση περί τα 25000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα βροχής από 71 βροχομετρικούς σταθμούς και ωριαία δεδομένα από τρεις βροχογραφικούς σταθμούς της περιοχής για μια περίοδο 20 ετών. Από αυτά τα δεδομένα εξάγονται και αναλύονται όλα τα επεισόδια έντονης βροχής. Διάφορες εμπειρικές και στατιστικές μέθοδοι (καθώς και εργαλεία από ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας) χρησιμοποιούνται συνδυασμένα για την ανάλυση και σύγκριση της κατανομής της βροχής στο χρόνο και το χώρο. Η ανάλυση δείχνει ότι η συνεισφορά της γνώσης του τύπου καιρού στην ποσοτική πρόγνωση της σημειακής βροχόπτωσης είναι μικρή σε λεπτή χρονική κλίμακα και μόνο η εκτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησης έντονης βροχόπτωσης είναι εφικτή. Αντίθετα, η συσχέτιση μεταξύ της χωρικής κατανομής της βροχής και του τύπου ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι ισχυρή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της πρόγνωσης της γεωγραφικής κατανομής της βροχής.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1029/96JD01377

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Nalbantis, I., Real-time flood forecasting with the use of inadequate data, Hydrological Sciences Journal, 45(2), 269-284, 2000.
  2. Stehlik, J., and A. Bardossy, Multivariate stochastic downscaling model for generating daily precipitation series based on atmospheric circulation, Journal of Hydrology, 256(1-2), 120-141, 2002.
  3. Anderson, B.T., Regional simulation of intraseasonal variations in the summertime hydrologic cycle over the southwestern United States, J. Climate, 15 (17), 2282-2300, 2002.
  4. Anderson, B.T., and J.O. Roads, Regional simulation of summertime precipitation over the southwestern United States, J. Climate, 15 (23), 3321-3342, 2002
  5. Rudari, R., D. Entekhabi and G. Roth, Terrain and multiple-scale interactions as factors in generating extreme precipitation events, Journal of Hydrometeorology, 5 (3), 390-404, 2004.
  6. Rudari, R., D. Entekhabi and G. Roth, Large-scale atmospheric patterns associated with mesoscale features leading to extreme precipitation events in Northwestern Italy, Advances in Water Resources, 28(6), 601-614, 2005.
  7. Boni, G., A. Parodi and R. Rudari, Extreme rainfall events: Learning from raingauge time series, Journal of Hydrology, 327(3-4), 304-314, 2006.
  8. Vrac, M. and P. Naveau, Stochastic downscaling of precipitation: From dry events to heavy rainfalls, Water Resources Research, 43(7), W07402, 2007.
  9. Troin, M., M. Vrac, M. Khodri, C. Vallet-Coulomb, E. Piovano and F. Sylvestre, Coupling statistically downscaled GCM outputs with a basin-lake hydrological model in subtropical South America: evaluation of the influence of large-scale precipitation changes on regional hydroclimate variability, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 7, 9523-9565, doi: 10.5194/hessd-7-9523-2010, 2010.
  10. Karagiorgos, K., S. Fuchs, T. Thaler, M. Chiari, F. Maris and J. Hübl, A flood hazard database for Greece, Wildbach- und Lawinenverbau, 77 (170), 264-277, 2013.
  11. Panagoulia, D., P. Economou and C. Caroni, Stationary and nonstationary generalized extreme value modelling of extreme precipitation over a mountainous area under climate change, Environmetrics, 25 (1), 29-43, 2014.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. P. Dimas, G.-K. Sakki, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and K. Pipili, Outlining a master plan framework for the design and assessment of flood mitigation infrastructures across large-scale watersheds, 12th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2023) “Managing Water-Energy-Land-Food under Climatic, Environmental and Social Instability”, 75–76, European Water Resources Association, Thessaloniki, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2306/1/documents/EWRA2023-dimas.pdf (232 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Tsouni, S. Antoniadi, E. Ieronimidi, K. Karagiannopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Kontoes, Multiparameter analysis of the flood of November 15, 2017 in west Attica using satellite remote sensing, Geoinformatics for Geosciences, doi:10.1016/B978-0-323-98983-1.00019-3, Elsevier, Oxford, UK, 2023.

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.

  Τις τελευταίες δεκαετίες τα έργα υποδομής επεκτείνονται όλο και περισσότερο προς τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η επέκταση αυτή προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αποδίδονται και στις επιπτώσεις των έργων αυτών στο τοπίο. Στην παρούσα εργασία, προτείνονται βελτιώσεις στον χωρικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των έργων ΑΠΕ με στόχο (i) την απομείωση των επιπτώσεων τους στα φυσικά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τοπίων και (ii) τη μείωση των σχετικών κοινωνικών εντάσεων αλλά και των επακόλουθων αναπτυξιακών δυσκολιών. Ένας βασικός περιορισμός που δυσχεραίνει μέχρι στιγμής την πρόοδο στον τομέα της ένταξης των έργων στο τοπίο είναι η ελλιπής επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφορετικών τύπων τους. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο ως προς τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν για την μετρίαση των επιπτώσεων όσο και ως προς το κατά πόσο οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών είναι δικαιολογημένες. Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, το πρώτο βήμα της εργασίας είναι η κατάταξη των τριών βασικών τύπων έργων ΑΠΕ που συναντώνται στην Ελλάδα ως προς τις τοπιακές τους επιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, αναλύεται η διεθνής βιβλιογραφία καθώς και βάσεις δεδομένων από υλοποιημένα έργα, δίνοντας έμφαση σε τρεις παραμέτρους των έργων: την χρήση γης, την οπτική επιρροή και την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις τους. Με βάση τα συμπεράσματα της αρχικής θεωρητικής ανάλυσης διαμορφώνονται δυο διαφορετικές μεθοδολογίες μετρίασης των επιπτώσεων των έργων. Η πρώτη αφορά τα έργα για τα οποία αναγνωρίστηκε ως σημαντική η παράμετρος της οπτικής όχλησης, δηλαδή κυρίως τα αιολικά αλλά και τα φωτοβολταϊκά έργα. Σε αυτά τα έργα δίνεται έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό για την μείωση της ορατότητάς τους από περιοχές υψηλής τοπιακής αξίας, μέσω της αξιοποίησης μιας νέας μεθόδου αντίστροφης ανάλυσης ορατότητας. Για τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία και επιδέχονται αρχιτεκτονική επεξεργασία, προτείνεται η εφαρμογή αρχιτεκτονικών μελετών, η οποία με βάση τη διεθνή εμπειρία βελτιώνει το τοπιακό αποτύπωμα τους, χωρίς να έχει απαραίτητα υψηλές τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2249/1/documents/Ietal_2022M_.pdf (1216 KB)

 1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.

  [Νερό και ενέργεια]

  Επισκοπούνται οι θεμελιώδεις έννοιες στο πεδίο των συστημάτων νερού-ενέργειας και η ιστορική τους ανάπτυξη, με έμφαση στην πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Αρχικά, παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορία της εξάρτησης του νερού και της ενέργειας, και εισάγεται η έννοια του πλέγματος νερού-ενέργειας τον 21ο αιώνα. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νερού και ενέργειας δείχνει ότι αυτή περιλαμβάνει και ανταγωνιστικά στοιχεία αλλά και συνέργειες. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη βιομηχανία αυτού του πεδίου, και επισημαίνεται ο ρόλος της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ενεργειακών προκλήσεων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού και της ενέργειας. Συνεπώς, επισκοπούνται τα βήματα μοντελοποίησης για τον σχεδιασμό και λειτουργία υδροηλεκτρικών συστημάτων, που ακολουθείται από την ανάλυση της φυσικής θεωρία πίσω από την υδραυλική της ενέργειας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων νερού και ενέργειας, παρουσιάζεται επίσης η βασική έννοια της αβεβαιότητας, που χαρακτηρίζει όλους τους τύπους της ανανεώσιμης ενέργειας. Ακολούθως, συζητούνται οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και επιπτώσεις της χρήσης νερού για παραγωγή ενέργειας, που ακολουθείται από μια σύνοψη των εξελίξεων στον αναπτυσσόμενο τομέα της θαλάσσιας ενέργειας. Τέλος, παρουσιάζονται οι προκλήσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Bertsiou, M. M., and E. Baltas, Management of energy and water resources by minimizing the rejected renewable energy, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52(A), 102002, doi:10.1016/j.seta.2022.102002, 2022.
  2. Spanoudaki, K., P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention, Energies, 15(4), 1413, doi:10.3390/en15041413, 2022.

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, edited by K. Wellbrock, 27 (1), Siegburg, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1774/1/documents/Bd27-1_-_Koutsoyiannis_-_Mamassis_-_offprint.pdf (2792 KB)

 1. Χ. Νασίκα, Σ. Μίχας, και Ν. Μαμάσης, Τεχνολογίες Πληροφοριακών Μοντέλων Κατασκευών (ΒΙΜ) και η εφαρμογή τους σε μελέτες φραγμάτων, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εφαρμογή τεχνολογιών ΒΙΜ (Πληροφοριακού Μοντέλου Κατασκευής) στη μελέτη φραγμάτων και συναφών έργων. Γίνεται βιβλιογραφική έρευνα σε ότι αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας παγκοσμίως σήμερα. Εξετάζονται οι δυνατότητες μοντελοποίησης που προσφέρουν τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά. Αξιολογούνται οι μεθοδολογίες μοντελοποίησης και οι απαιτήσεις που προκύπτουν για την ανάπτυξη των αντικειμένων στα διαφορετικά στάδια ενός έργου φράγματος. Γίνεται εφαρμογή των τεχνολογιών ΒΙΜ για την περίπτωση του φράγματος Βαλσαμιώτη του νομού Χανίων, το οποίο είναι τύπου σκληρού επιχώματος, με στόχο να εντοπιστούν τα οφέλη της τεχνολογίας ΒΙΜ αλλά και οι δυσκολίες εφαρμογής. Για το έργο αυτό, αναπτύσσεται μοντέλο του σώματος και των κυριοτέρων συναφών έργων με βάση τα διαθέσιμα σχέδια 2D. Το συνολικό έργο διακριτοποιείται με βάση τα υλικά, τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής του. Εξετάζονται τα δυνατά σενάρια επιπέδου λεπτομερειών και επιλέγεται τα κατάλληλο. Συσχετίζονται τα επί μέρους αντικείμενα με τις ιδιότητες των υλικών, τις ποσότητες, το χρόνο κατασκευής τους και τις προδιαγραφές τους. Εξετάζονται και παρουσιάζονται βοηθητικά εργαλεία μοντελοποίησης. Συντάσσεται θεωρητικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία από τις πραγματικές εργασίες. Αναπτύσσεται μοντέλο προσομοίωσης της κατασκευής (4D) και μοντέλο ποσοτήτων φυσικού αντικειμένου (5D).

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1870/1/documents/bim_nasika.pdf (1101 KB)

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Irrigation challenges in NW Greece-Perspectives and solutions for flood prone areas, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, 2015.

  [Δυνατόητες άρδευσης στην ΒΔ Ελλάδα-Προοπτικές και λύσεις για περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες]

  Multiple water needs in rural areas together with poor water resources management are often posing serious threats to the environment and can cause rapid depletion of water resources. Irrigation, an activity that accounts for 44% of total water use in Europe, a share that can reach up to 80% in parts of southern Europe, is significantly affected by water scarcity with far reaching social, economic, environmental and demographic impacts. In many rural areas excessive groundwater use for irrigation in conjunction with obsolete water practices are among the key factors responsible for the depletion of water resources. Significant water losses also occur through outdated irrigation networks and structural deficiencies on water conveyors. Moreover, environmental hazards are intensified in agricultural areas lacking appropriate flood mitigation structures. In these cases, during flood events, fertilizers and other contaminants are easily spread over large areas posing permanent treats to ecosystems and natural resources. This paper presents a holistic water resources management approach towards adequate flood protection of rural areas, while at the same time reversing the depletion of overexploited local underground resources. More specifically, a series of technical works including two interconnected reservoirs and a number of small detention ponds are proposed to protect an irrigated area of 1.900 ha which is frequently devastated by floods. Water from the detention reservoirs will also be used to cover irrigation needs of the cultivated areas, which currently overuse underground resources. At the same time, reservoir water will be used to irrigate an adjacent area of extra 1.900 ha, with no other available water recourses, thus extending arable land to 3.600 ha in total. It is also proposed to exploit the considerable height difference (275 m) between the two reservoirs for electricity production. Stopping water pumping for irrigation will return groundwater table to its natural level, a process which is expected to take several years to complete. A list of other structural and non-structural measures is also proposed to further improve water management in the area.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1575/1/documents/CEST2015_Papadates_Full_paper.pdf (1029 KB)

 1. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.

  [Διαχειριστικό μοντέλο ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου]

  Τα διαχειριστικά μοντέλα ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου υλοποιήθηκαν όπως προδιαγράφηκαν κατά την υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κιλματικής Αλλαγής). Η αξιολόγηση των υδρολογικών ξηρασιών βασίστηκε πρωτίστων σε δεδομένα κατακρήμνισης, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του δείκτη SPI σε διάφορες χρονικές κλίμακες (από τρίμηνη μέχρι πεναετή). Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των ξηρασιών, λαμβάνοντας υπόψη στις ζητήσεις νερού και τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε μια καονοτόμο μεθδολογία, βασισμένη στην εκτίμηση ενός χρονικά μεταβαλλόμρνου δείκτη αξιοποίησης νερού (water exploitation index, WEI), ως γενίκευση του τυπικού WEI. Εξετάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες πρόγνωσης των φαινομένων ξηρασίας, χρησιμοποιώντας απλά στατιστικά μοντέλα και εξιολογώντας τις πιθανότητας μετάβασης από τις τρέχουσες υδατικές συνθήκες σε επόμενες. Επιπρόσθετα, εκπονήθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόγνωση των ξηρασιών, στη βάση αντιπροσωπευτικών υδρολογικών δεδομένων που ανακτώνται δύο φορές κάθε χρόνο, ήτοι στο πέρας του πρώτου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου κάθε υδρολογικού έτους. Τέλος, παρέχουμε κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας από τους αρμόδιους φορείς και τη συσχέτισή της με εξειδικευμένα διαχειριστικά μέτρα που εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση κάθε γεγονότος ξηρασίας, στην κλίμακα της προειδοποίησης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1458/1/documents/A216_paper_hSRt2DZ.pdf (1188 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Apostolaki, S., E. Akinsete, S. Tsani, P. Koundouri, N. Pittis, and E. Levantis, Assessing the effectiveness of the WFD as a tool to address different levels of water scarcity based on two case studies of the Mediterranean region, Water, 11, 840, doi:10.3390/w11040840, 2019.

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , , doi:10.13140/RG.2.1.2702.6163, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1438/1/documents/patra_22_3_14_1.pdf (5352 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2702.6163

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα, επιμέλεια Κ. Λ. Κατσιφαράκης και Μ. Βαφειάδης, 27–37, doi:10.13140/RG.2.1.1165.5928, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.

  Η τήρηση αρχείων μετρήσεων των υδρομετεωρολογικών μεταβλητών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποδομή για την έρευνα και την τεχνολογία, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για τη βιομηχανία και τη διοίκηση. Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες συγκέντρωσης των δεδομένων που ανήκουν σε διάφορους φορείς και οργάνωσής τους σε μια κοινή βάση ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1990 με το έργο Υδροσκόπιο. Σήμερα η βάση αυτή βρίσκεται στο διαδίκτυο (www.hydroscope.gr) στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει και πληροφορίες γεωγραφικού χαρακτήρα, εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και ψηφιακή βιβλιοθήκη εγγράφων σχετικών με τους υδατικούς πόρους. Η εξασφάλιση της επικαιροποίησης της βάσης με τις νέες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως υποδομή της χώρας αλλά και ως εργαλείο για την προσαρμογή της χώρας στις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τα νερά.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1416/1/documents/2013Hydroscope.pdf (1076 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1165.5928

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Εξαιτίας της έντονα κατακερματισμένης γεωμορφολογίας της, η Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες υδρολογικές λεκάνες μικρής και μεσαίας κλίμακας, στις οποίες το έδαφος συχνά είναι απότομο και το καθεστώς ροής εφήμαρο. Αυτές συνήθως πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, που περισασιακά προκαλούν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτει υδρομετρικές υποδομές που να παρέχουν συστηματικά υδρομετρικά δεδομένα σε λεπτές χρονικές κλίμακες. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών πλημμυρών, που κατά κανόνα χρησιμοποιούν απλοποιητικές προσεγγίσεις για μη αξοπλισμένες λεκάνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότηταες με επαρκή λεπτομέρεια. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις του πλημμυρικού κινδύνου – ένα βασικό ζήτημα της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ – είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις μετρητικές υποδομές, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες τελε-ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ εγκαταστήσαμε πρόσφατα και έχουμε θέσεις σε λειτουργία, ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο σε τέσσερις πιλοτικές λεκάνες, που περιλαμβάνει αυτόματους σταθμούς, το οποίο συνδέεται και υποστηρίζεται από σχετικές εφαρμογές λογισμικού. Οι υδρομετρικού σταθμοί μετρούν τη στάθμη, χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς παλμούς 50-kHz ή πιεζομετρικούς αισθητήρες, ή τόσο τη στάθμη (πιεζομετρικά) όσο και την ταχύτητα, μέσω ακουστικού ραντάρ Doppler. Όλες οι μετρήσεις διορθώνονται με βάση τη θερμοκρασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν τη θερμοκρασία αέρα, ίεση, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, και βροχόπτωση. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω GPRS ή μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Το μετρητικό δίκτυο υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση, οπτικοποίηση και διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων (ENHYDRIS), ένα εργαλείο λογισμικού για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (HYDROGNOMON), καθώς και ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης πλημμυρών (HYDROGEIOS). Οι καταγραφόμενες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα είναι επιχειρησιακό και η λειτουργικότητά του υλοποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για χρήση του σε πληθώρα εφαρμογών στον χώρο της μέτρησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μελέτη περίπτωσης που επιδεικνύεται σε αυτή την εργασία.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1117/12.2028621

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Damte, F., B. G. Mariam, M. Teshome, T. K. Lohani, G. Dhiman, and M. Shabaz, Computing the sediment and ensuing its erosive activities using HEC-RAS to surmise the flooding in Kulfo River in Southern Ethiopia, World Journal of Engineering, 18(6), 948-955, doi:10.1108/WJE-01-2021-0002, 2021.
  2. Mahamat Nour, A., C. Vallet-Coulomb, J. Gonçalves, F. Sylvestre, and P. Deschamps, Rainfall-discharge relationship and water balance over the past 60 years within the Chari-Logone sub-basins, Lake Chad basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 1008242021, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100824, 2021.

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.

  [openmeteo.org: μία διαδικτυακή υπηρεσία για την διάδοση ελεύθερων μετεωρολογικών δεδομένων]

  Ιδιώτες ή φορείς που διαχειρίζονται μετεωρολογικούς ή υδρολογικούς σταθμούς συνήθως συγκεντρώνουν τις μετρήσεις είτε σε προσωπικούς υπολογιστές, ή πρέπει να αναλάβουν το κόστος για τη λειτουργία εξειδικευμένου server. Εναλλακτικά, η βάση δεδομένων του openmeteo.org προσφέρει την επιλογή σε χρήστες και οργανισμούς να τη χρησιμοποιούν για να αποθηκεύουν τις χρονοσειρές τους, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα θα είναι ελεύθερα (διαθέσιμα υπό την άδεια Open Database License ή την Creative Commons Attribution- ShareAlike License, ανάλογα με το είδος των δεδομένων). Κάθε χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής στα δεδομένα του, ενώ το κοινό έχει δικαιώματα ανάγνωσης σε όλα τα δεδομένα της βάσης. Το λογισμικό «Ενυδρίς» που υποστηρίζει τη λειτουργία του openmeteo.org είναι επίσης ελεύθερο, διαθέσιμο υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License v.3, και προσφέρει χρήσιμες λειτουργίες όπως κατασκευή χαρτών και γραφημάτων από χρονοσειρές, επιγραμμική παρουσίαση δεδομένων, κ.α. Ο σκοπός του openmeteo.org δεν είναι μόνο να επιτρέψει στους χρήστες να διαχειρίζονται εύκολα τα δεδομένα τους, αλλά επιπλέον να δημιουργηθεί μία κοινότητα χρηστών όπου ενθαρρύνεται η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων και το «ανοικτό» πνεύμα.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_29

 1. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, N. Mamassis, A. N. Angelakis, and L.W. Mays, The evolution of water supply throughout the millennia: A short overview, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 21, 553–560, doi:10.13140/RG.2.1.2541.8485, IWA Publishing, London, 2012.

  [Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών: Σύντομη επισκόπηση]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://books.google.gr/books?id=WxXu83RxSNwC&pg=PA553&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

 1. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water management in ancient Greece, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 10, 259–270, doi:10.13140/RG.2.1.4114.7127, IWA Publishing, London, 2012.

  [Σύντομη ιστορία της διαχείρισης του αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://books.google.gr/books?id=WxXu83RxSNwC&pg=PA259&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Mithen, S., Thirst for Water and Power in the Ancient World, 384 pp., Harvard University Press, 2012.
  2. Voudouris, K. S., Y. Christodoulakos, F. Steiakakis and A. N. Angelakis, Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like Qanats, Water, 5, 1326-1345, 2013.
  3. De Feo, G., A. N. Angelakis, G. P. Antoniou, F. El-Gohary, B. Haut, C. W. Passchier and X. Y. Zheng, Historical and technical notes on aqueducts from prehistoric to medieval times, Water, 5, 1996-2025, 2013.
  4. Smith, M. L., The archaeology of urban landscapes, Annual Review of Anthropology, 43, 307-323, 2014.
  5. Angelakis, A. N., G. Antoniou, K. Voudouris, N. Kazakis, N. Delazios, and N. Dercas, History of floods in Greece: causes and measures for protection, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-020-03898-w, 2020.

 1. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Prolegomena: The evolution of water supply through the millennia, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, xxi–xxii, doi:10.13140/RG.2.1.1542.4245, IWA Publishing, 2012.

  [Προλεγόμενα: Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1542.4245

 1. E. Kountouri, N. Petrochilos, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, A new project of surface survey, geophysical and excavation research of the mycenaean drainage works of the North Kopais: the first study season, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 467–476, doi:10.13140/RG.2.1.2328.8563, International Water Association, 2012.

  [Νέα επιφανειακή, γεωφυσική και ανασκαφική έρευνα των μυκηναϊκών αποστραγγιστικών έργων της Βόρειας Κωπαΐδας: προκαταρκτική μελέτη]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1204/1/documents/2012WWTAC_Copais.pdf (1012 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2328.8563

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Petropoulos, M., The cult and the use of water in Ancient Greece with emphasis the ancient city Patras, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 14-26, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
  2. Giannakos, K., The technology of land reclamation, drainage and irrigation projects in MBA–LBA Greece and possible implications, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 68-78, 2015.

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [Πλημμύρες στην Ελλάδα]

  Εξετάζεται το καθεστώς των πλημμυρών στην Ελλάδα, από το απώτερο παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι μεγάλης κλίμακας πλημμύρες, που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις διεργασίες των παγετώνων (και είναι γνωστές ως παλαιοπλημμύρες), μαζί με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, αποτελούν τους πρωτεύοντες μηχανισμούς που διαμόρφωσαν το σημερινό ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Ελλάδας. Η επίδραση των εντυπωσιακών αυτών φαινομένων αντανακλάται σε ορισμένους αρχαίους μύθους, στους οποίους αντανακλώνται επίσης οι αρχικές απόπειρες ελέγχου και διαχείρισης των πλημμυρών. Η μονομαχία των ανθρώπων με την καταστροφική δύναμη των πλημμυρών αποδεικνύεται περαιτέρω από διάφορες κατασκευές που ανέδειξε η αρχαιολογική έρευνα. Στους σύγχρονους καιρούς, η δραματική αλλαγή των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατέστησε αναγκαία την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές αλλαγές. Συζητώνται oι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των πρακτικών αυτών, σε σχέση με το πρόβλημα των πλημμυρών στην Ελλάδα.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.routledge.com/books/details/9780203098097/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Kundzewicz, Z. W., Introduction, Changes of Flood Risk in Europe, IAHS-AISH Publication, (SPEC. ISS. 10), (ed. Z. W. Kundzewicz), 1-7, 2012.
  2. Mentzafou, A. and Dimitriou, E.: Flood risk assessment for a heavily modified urban stream, Proc. IAHS, 366, 147-148, 10.5194/piahs-366-147-2015, 2015.
  3. Karagiorgos, K., M. Heiser, T. Thaler, J. Hübl, and S. Fuchs, Micro-sized enterprises: vulnerability to flash floods, Natural Hazards, 84(2), 1091–1107, doi:10.1007/s11069-016-2476-9, 2016.
  4. #Sevastas, S., I. Siarkos, N. Theodossiou, I. Ifadis, and K. Kaffas, Comparing hydrological models built upon open access and/or measured data in a GIS environment, Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, 377-386, Thessaloniki, 2017.
  5. Veal, R. J., The politics and economics of ancient forests: Timber and fuel as levers of Greco-Roman control, Economie et inégalité: Ressources, échanges et pouvoir dans l'Antiquité classique, 63(8), 317-367, doi :10.17863/CAM.13218, 2017.
  6. Diakakis, M., G. Deligiannakis, K. Katsetsiadou, Z. Antoniadis, and M. Melaki, Mapping and classification of direct flood impacts in the complex conditions of an urban environment: The case study of the 2014 flood in Athens, Greece, Urban Water Journal, 14(10), 1065-1074, doi:10.1080/1573062X.2017.1363247, 2017.
  7. #Karatzas, S., D. Chondrogiani, and P. Saranti, Intelligent sustainable urban drainage systems (I-SUDS): A framework for flood mitigation and rainwater reuse, Fifth International Conference on Small and Descentralised Water and Wastewater Treatment Plants, Thessaloniki, 2018.
  8. #Angelakis, A. N., G. Antoniou, K. Voudouris, N. Kazakis, and N. Dalezios, History of floods in Greece: Causes and measures for protection, 5th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations: Evolution of Technologies from Prehistory to Modern Times, Dead Sea, Jordan, 2019.
  9. Angelakis, A. N., G. Antoniou, K. Voudouris, N. Kazakis, N. Delazios, and N. Dercas, History of floods in Greece: causes and measures for protection, Natural Hazards, 101, 833–852, doi:10.1007/s11069-020-03898-w, 2020.
  10. Koukouvelas, I. K., D. J. W. Piper, D. Katsonopoulou, N. Kontopoulos, S. Verroios, K. Nikolakopoulos, and V. Zygouri, Earthquake-triggered landslides and mudflows: Was this the wave that engulfed Ancient Helike? The Holocene, 30(12), 1653-1668, doi:10.1177/0959683620950389, 2020.
  11. Mazza, A., Waterscape and floods management of Greek Selinus: The Cottone River Valley, Open Archaeology, 7(1), 1066-1090, doi:10.1515/opar-2020-0172, 2021.
  12. Skoulikaris C., Run-of-river small hydropower pants as hydro-resilience assets against climate change, Sustainability, 13(24), 14001, doi:10.3390/su132414001, 2021.
  13. Graninger, C. D., Environmental change in a sacred landscape: The Thessalian Peloria, Journal of Ancient History and Archaeology, 9(1), 87-92, doi:10.14795/j.v9i1.698, 2022.
  14. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  15. #Tsiafaki, D. and V. Evangelidis, Exploring rivers and ancient settlements in Aegean Thrace through spatial technology, The Riverlands of Aegean Thrace: Production, Consumption and Exploitation of the Natural and Cultural Landscapes, Kefalidou, E. (ed.), Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018, Vol. 6, 45-61, 2022.
  16. Angra, D., and K. Sapountzaki, Climate change affecting forest fire and flood risk – Facts, predictions, and perceptions in Central and South Greece, Sustainability, 14(20), 13395, doi:10.3390/su142013395, 2022.
  17. #Skamnia, E., E. S. Bekri, and P. Economou, Analysis of regional precipitation measurements: The Peloponnese and the Ionian islands case, Protection and Restoration of the Environment XVI - Conference proceedings, 190-198, 2022.
  18. Tolika, K., and C. Skoulikaris, Atmospheric circulation types and floods' occurrence – A thorough analysis over Greece, Science of The Total Environment, 865, 161217, doi:10.1016/j.scitotenv.2022.161217, 2023.

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.

  [Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/984/1/documents/2010AncientWaterTechnologies_WebSystem.pdf (406 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8632-7_6

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #De Feo, G., P. Laureano, L. W. Mays and A. N. Angelakis, Water supply management technologies in the Ancient Greek and Roman civilizations, Ch. 14 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 351-382, IWA Publishing, London, 2012.

 1. N. Evelpidou, N. Mamassis, A. Vassilopoulos, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, International Conference on Urban Flood Management, Paris, doi:10.13140/RG.2.1.4065.5601, UNESCO, 2009.

  [Πλημμύρες στην Αθήνα: Το επεισόδιο πλημμύρας του Κηφισού της 21-22/10/1994]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1163/1/documents/Kifissos_Chapter_COST22_v3.pdf (2115 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4065.5601

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kandilioti, G. and C. Makropoulos, Preliminary flood risk assessment: the case of Athens, Nat. Hazards, DOI: 10.1007/s11069-011-9930-5, 2011.
  2. #Hildén, M., R. Dankers, T. Kjeldsen, J. Hannaford, C. Kuhlicke, E. Kuusisto, C. Makropoulos, A. te Linde, F. Ludwig, J. Luther and H. Wolters, Floods – vulnerability, risks and management, A joint report of ETC CCA and ICM, European Environment Agency, 2012.
  3. #Vanneuville, W., B. Werner, R. Uhel, et al., Water Resources in Europe in the Context of Vulnerability, EEA 2012 State of Water Assessment, European Environment Agency, 2012.
  4. Evrenoglou, L. S. A. Partsinevelou, P. Stamatis, A. Lazaris, E. Patsouris, C. Kotampasi and P. Nicolopoulou-Stamati, Children exposure to trace levels of heavy metals at the north zone of Kifissos River, Science of The Total Environment, 443, 650-661, 10.1016/j.scitotenv.2012.11.041, 2013.
  5. Diakakis, M., An inventory of flood events in Athens, Greece, during the last 130 years: Seasonality and spatial distribution, Journal of Flood Risk Management, 10.1111/jfr3.12053, 2013.
  6. Diakakis, M., A. Pallikarakis and K. Katsetsiadou, Using a spatio-temporal GIS database to monitor the spatial evolution of urban flooding phenomena: the case of Athens Metropolitan Area in Greece, ISPRS International Journal of Geo-Information, 3 (1), 96-109, 2014.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, 2, 433–440, doi:10.13140/RG.2.1.1116.4400, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

  Η μοντελοποίηση των ακραίων βροχοπτώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και κατά συνέπεια το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των υπερχειλιστών. Σήμερα, παρά την εκτεταμένη έρευνα και την αυξημένη διαθεσιμότητα βροχογραφικών δεδομένων, η αβεβαιότητα στην εκτίμηση των ακραίων βροχοπτώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Προφανώς, η αβεβαιότητα αυτή έχει μεγαλύτερη επίδραση στην κατασκευή μεγάλων έργων (υπερχειλιστές) από ότι σε μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικά έργα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη αναδρομή στις μέχρι τώρα επικρατούσες μεθοδολογίες εκτίμησης ακραίων βροχοπτώσεων, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις και οι αντίστοιχες νέες μέθοδοι οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα σε υδρολογικές μελέτες φραγμάτων. Το σύνολο των μεθόδων αξιολογείται ως προς το θεωρητικό του υπόβαθρο, ενώ γίνεται και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Ακόμη παρουσιάζεται το λογισμικό ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ που υποστηρίζει την στατιστική διερεύνηση των μετρήσεων και την υλοποίηση μεθοδολογιών κατάρτισης όμβριων καμπυλών.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/888/1/documents/paper_dam.pdf (327 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1116.4400

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 61–88, doi:10.13140/RG.2.1.1640.7289, Gutenberg, Αθήνα, 2007.

  Παρατίθενται διάφοροι ορισμοί της ξηρασίας, ανάλογα με την επιστημονική οπτική και τις συνέπειες που προκαλούνται, καθώς και τα μεγέθη και οι παράμετροι που ποσοτικοποιούν την έντασή της. Επισκοπούνται οι αρχές και τεχνικές διαχείρισης της ξηρασίας και μελετάται ως ενδιαφέρον παράδειγμα η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε μια περίοδο έμμονης ξηρασίας.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/797/1/documents/2007Drought.pdf (497 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1640.7289

 1. N. Mamassis, V. Kanellopoulos, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, Tempe, Arizona, doi:10.13140/RG.2.1.3475.7362, International Association of Hydraulic Research, 2007.

  [Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα]

  Οι αρχαίοι πολιτισμοί που άνθησαν στην Ελλάδα ξεκινώντας από το 3000 π.Χ. είχαν σημαντική συμβολή στη φιλοσοφία, τις φυσικές επιστήμες, την πολιτική και τις τέχνες. Ανά τους αιώνες κατασκευάστηκαν διάφορα τεχνικά έργα για να υποστηρίξουν τις ανάγκες σε υποδομές αυτών των πνευματικά ανεπτυγμένων κοινωνιών. Ιδίως τα υδραυλικά έργα θεωρούνται πολύ σημαντικά εξαιτίας (α) των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούσαν, (β) των υψηλών προτύπων ζωής που εξυπηρετούσαν, και (γ) των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης νερού που υιοθετούσαν. Αυτά τα έργα εξυπηρετούσαν την ύδρευση, την αποχέτευση πόλεων και γαιών, την προστασία από τις πλημμύρες, την υγειονομική υποδομή και, μερικές φορές, την αναψυχή. Πολλά απλά έργα (δεξαμενές, πηγάδια, υδραγωγεία) ή πιο σύνθετα (φράγματα, σήραγγες, σίφωνες) έχουν βρεθεί διασκορπισμένα σε όλα τα εδάφη που κατοικούνταν από αρχαίους έλληνες. Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια διαδικτυακή εφαρμογή για την εποπτεία των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα υδραυλικά έργα στην αρχαία Ελλάδα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής για το χειρισμό και την ανάλυση των διάφορων τύπων πληροφορίας, καθώς και για τη διάχυση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών, σκαριφήματα, χάρτες, κείμενα, δημοσιεύσεις, μελέτες, φωτογραφίες, βίντεο κ.ά. Ο κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και η διευκόλυνση της ανάλυσής τους. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων και ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας και επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων και την κατασκευή χαρτών.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3475.7362

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stergiouli, M. L., and K. Hadjibiros, The growing water imprint of Athens (Greece) throughout history, Regional Environmental Change, 12 (2), 337-345, 2012.

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, 135–143, doi:10.13140/RG.2.1.4188.4408, International Water Association, 2006.

  [Λογικές και παράλογες εξηγήσεις υδρομετεωρολογικών φαινομένων στην αρχαία Ελλάδα]

  Τεχνολογικές εφαρμογές που αποκοπούν στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχουν εμφανιστεί σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Το μοναδικό φαινόμενο στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό είναι ότι οι τεχνολογικές ανάγκες έδωσαν το έναυσμα στην προσπάθεια εξήγησης των φυσικών φαινομένων, επιτρέποντας έτσι τη θεμελίωση της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Μεταξύ αυτών, η μελέτη των υδρομετεωρολογικών φαινομένων κατείχε μείζονα ρόλο. Η μελέτη αυτή ξεκινά με τους Ίωνες φιλοσόφους τον έβδομο αιώνα π.Χ. συνεχίζεται στην κλασική Αθήνα τον πέμπτο και τέταρτο αιώνα π.Χ., και προάγεται και επεκτείνεται σε όλο τον Ελληνικό κόσμο μέχρι το τέλος της Ελληνιστικής περιόδου. Πολλές από τις θεωρίες που προτάθηκαν από τους αρχαίους έλληνες είναι εσφαλμένες, σύμφωνα με τις σημερινές θεωρήσεις. Ωστόσο, πολλές από τις αρχαίες ελληνικές εξηγήσεις των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, όπως της εξάτμισης και της συμπύκνωσης των υδρατμών, τη δημιουργία των νεφών, του χαλαζιού, του χιονιού και της βροχής, και της εξέλιξης του υδρολογικού κύκλου, είναι εντυπωσιακές ακόμη και σήμερα.

  Σχετικές εργασίες:

  • [39] Αναθεωρημένη έκδοση του ίδιου άρθρου.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.4408

 1. A. Grammatikoyiannis, N. Mamassis, E. Baltas, and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider area (Meteonet). A real time approach from point to areal measurements, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Το τηλεμετρικό μετεωρολογικό δίκτυο ΜΕΤΕΟΝΕΤ]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/867/1/documents/2005_meteonet.pdf (230 KB)

 1. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.

  [Λήψη, διαχείριση και ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, εγκαταστάθηκε ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, το οποίο εκτείνεται σε μια περιοχή 5000 km2. Στο άρθρο περιγράφεται το τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και η διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Η πληροφορία που συλλέγεται περιλαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα, στάθμες ταμιευτήρων και στάθμες και παροχές ποταμών. Η λήψη των δεδομένων γίνεται περιοδικά, μέσω ενός υπολογιστικού κέντρου και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για άμεση χρήση από άλλα υποσυστήματα του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. Στη βάση αποθηκεύονται επίσης δεδομένα από συμβατικά όργανα για σύγκριση και έλεγχο. Για τη διαχείριση και ανάλυση των διάφορων τύπων πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιείται μια εφαρμογή λογισμικού (Υδρογνώμων), η οποία παράγει ένα μεγάλο αριθμό παράγωγων χρονοσειρών. Η όλη διαδικασία έχει τυποποιηθεί για εύκολη εφαρμογή σε παρόμοια δίκτυα.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1845.5284

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.
  2. Meyer, M.L., and G.M. Huey, Telemetric system for hydrology and water quality monitoring in watersheds of northern New Mexico, USA, Environmental Monitoring and Assessment, 116(1-3), 9-19, 2006.

 1. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessalia plain, Greece, Proceedings of the International Conference "Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications", Volos, doi:10.13140/RG.2.1.3025.1763, 2003.

  [Εκτίμηση της πραγματικής εξατμοδιαπνοής με τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας]

  Καθώς η εξατμοδιαπνοή αποτελεί μια από τις κύριες συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου, η εκτίμησή της είναι πολύ σημαντική. Οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εκτίμησης μέσω του υπολογισμού της γεωγραφικής κατανομής της εξατμοδιαπνοής. Στην εργασία υπολογίστηκε η ημερήσια εξατμοδιαπνοή στη Θεσσαλική πεδιάδα για 21 μέρες ομοιόμορφα κατανεμημένες στη θερινή περίοδο του 2001. Προσαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι: οι τηλεπισκοπικές μέθοδοι Granger (2000) και Carlson & Buffum (1989) με χρήση δορυφορικών δεδομένων και επίγειων μετεωρολογικών μετρήσεων, καθώς και μια διασκευασμένη μέθοδος FAO Penman-Monteith, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αναφοράς. Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα, μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, σε συνδυασμό με επίγεια δεδομένα από τρεις μετεωρολογικούς σταθμούς. Και οι τρεις μέθοδοι, μετά την προσαρμογή τους, αξιοποιούν τα ορατά κανάλια 1 και 2 των δορυφορικών εικόνων NOAA-AVHRR προκειμένου να υπολογίσουν τη λευκαύγεια, και τα κανάλια NDVI και τα υπέρυθρα 4 και 5 προκειμένου να υπολογίσουν τη θερμοκρασία στην επιφάνεια. Οι μέθοδοι FAO Penman-Monteith και Granger απαιτούν μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες NOAA-15. Για τη μέθοδο Carlson-Buffum χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός δορυφορικών εικόνων NOAA-14 και ΝΟΑΑ-15, προκειμένου να υπολογιστεί ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας τις πρωινές ώρες. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι ικανοποιητικά, καθώς οι μέθοδοι Carlson-Buffum και Granger γενικά ακολουθούν τις μεταβολές της μεθόδου αναφοράς FAO Penman-Monteith. Ωστόσο, υπεκτιμούν την εξατμοδιαπνοή κατά τις ημέρες με σχετικά υψηλή ταχύτητα ανέμου.

  Σχετικές εργασίες:

  • [38] Μεταγενέστερη και πληρέστερη εργασία.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/798/1/documents/2003GISConfThessalyEvapor.pdf (357 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3025.1763

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological telemetric network for the water resources monitoring of the Athens water resource system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 157–163, doi:10.13140/RG.2.1.3954.9683, European Water Resources Association, 2002.

  [Υδρομετεωρολογικό τηλεμετρικό δίκτυο για την εποπτεία των υδατικών πόρων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  Στα πλαίσια της ανάπτυξης συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) για τη διαχείριση του συστήματος των υδατικών πόρων της Αθήνας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τροφοδοσία του ΣΥΑ με αξιόπιστα υδρομετεωρολογικά δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ένα τηλεμετρικό σύστημα. Το άρθρο επικεντρώνεται στην περιγραφή του τηλεμετρικού συστήματος που καταμετρά τις υδρομετεωρολογικές μεταβλητές των λεκανών απορροής, και στη διαχείριση των τηλεμετρικών δεδομένων. Οι σταθμοί του τηλεμετρικού συστήματος παρέχουν δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας, χωρίς καθυστερήσεις, και με μικρότερο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά μετρούμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν δεδομένα στάθμης και παροχής του κύριου υδατορεύματος κάθε λεκάνης απορροής, δεδομένα στάθμης ταμιευτήρων, καθώς και βροχομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιείται περιοδικά, μέσω του κεντρικού τηλεμετρικού συστήματος, ενώ το σύνολο των πληροφοριών αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων για άμεση χρήση της από άλλα συστήματα. Εκτός από την τροφοδοσία του ΣΥΑ, το τηλεμετρικό σύστημα θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, όπως την παρακολούθηση της κατάστασης της ατμόσφαιρας και των υδατικών πόρων κάθε περιοχής και την κατάρτιση αξιόπιστων χρονοσειρών, καθώς και την παροχή υδρομετεωρολογικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, μέσω του Διαδικτύου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/550/1/documents/2002EWRAMeteo.pdf (349 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3954.9683

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.
  2. #Mimikou, M., and A. Grammatikogiannis,Real-time monitoring and management of point and areal hydrometeorological data in the Athens metropolitan area, IAHS-AISH Publication 308, 31-36, 2006.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

  Στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου εγκαταστάθηκε ένας πιλοτικός αυτόματος τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός, η λειτουργία του οποίου συμπλήρωσε ήδη την εξαετία. Στο σταθμό αυτό δοκιμάστηκαν ως τώρα διάφοροι τύποι αισθητήρων, αλλά και τεχνικών μέτρησης, καταχώρησης και μεταγωγής δεδομένων και ενεργειακής τροφοδοσίας. Σημαντικό βάρος δόθηκε στην άμεση διαθεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση των δεδομένων, επίκαιρων και ιστορικών, σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες του Διαδικτύου και αναπτύχθηκαν εφαρμογές πρόσβασης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4577.5603

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.

 1. N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Structure stochastique de pluies intenses par type de temps, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 301–313, doi:10.13140/RG.2.1.3643.6726, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [Στοχαστική δομή ισχυρών καταιγίδων κατά τύπο καιρού]

  Μελετάται η επίδραση των τύπων καιρού στη στοχαστική δομή των ισχυρών επεισοδίων βροχής. Χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα από τρεις βροχογράφους της λεκάνης του ποταμού Ευήνου, ενώ οι αντίστοιχοι τύποι καιρού έχουν καθοριστεί με βάση την κατάταξη Μαχαίρα. Αρχικά, υπολογίζεται η συχνότητα εκδήλωσης ισχυρής καταιγίδας για κάθε τύπο καιρού, η οποία αποδεικνύεται ότι επηρεάζεται σημαντικά από τον τύπο καιρού που επικρατεί. Στη συνέχεια, υπολογίζονται διάφορες στατιστικές παράμετροι χαρακτηριστικών μεγεθών του επεισοδίου βροχής (διάρκειας, ολικού και ωριαίου ύψους βροχής) καθώς και οι δομές αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης των ωριαίων υψών βροχής. Για την ανίχνευση ενδεχόμενων στατιστικά σημαντικών διαφορών στα χαρακτηριστικά αυτά του επεισοδίου βροχής για διαφορετικούς τύπους καιρού εφαρμόζονται κατάλληλες στατιστικές δοκιμές και γίνεται ανάλυση διασποράς. Αποδεικνύεται ότι οι τύποι καιρού εξηγούν σημαντικό ποσοστό της διασποράς στη διάρκεια του επεισοδίου βροχής (ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο) αλλά όχι και στα άλλα χαρακτηριστικά του.

  Σχετικές εργασίες:

  • [43] Μεταγενέστερη και πληρέστερη εργασία.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/39/3/documents/1993AICTypeDeTemps-ocr.pdf (1409 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3643.6726

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stehlik, J., and A. Bardossy, Multivariate stochastic downscaling model for generating daily precipitation series based on atmospheric circulation, Journal of Hydrology, 256(1-2), 120-141, 2002.

 1. I. Nalbantis, N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Le phénomène recent de sécheresse persistante et l' alimentation en eau de la cité d' Athènes, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 123–132, doi:10.13140/RG.2.1.4430.1041, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [Το πρόσφατο φαινόμενο έμμονης ξηρασίας και η υδροδότηση της Αθήνας]

  Αναλύονται στατιστικά τα ιστορικά υδρολογικά δείγματα των λεκανών απορροής Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης. Διαπιστώνεται πτωτική τάση της βροχόπτωσης και της απορροής στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού. Επιπλέον, διαπιστώνεται μια σημαντική μείωση των ετήσιων απορροών και για τις δύο λεκάνες κατά τα τελευταία έξι υδρολογικά έτη. Η ανάλυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων δεν αποκαλύπτει σημαντική μείωση στις ετήσιες τιμές τους κατά την ίδια περίοδο, αλλά εμφανή τροποποίηση στην χρονική κατανομή τους κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους. Ειδικότερα, τα κατακρημνίσματα του Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι υδρολογικών ετών είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά της προηγούμενης περιόδου, πράγμα το οποίο εξηγεί τη σημαντική μείωση των εισροών στους ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/38/2/documents/1993AICSecheresse-ocr.pdf (1102 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4430.1041

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Giakoumakis, S.G., and G. Baloutsos, Investigation of trend in hydrological time series of the Evinos river basin, Hydrological Sciences Journal, 42(1), 81-88, 1997.
  2. Leroux, M., Global Warming: Myth or reality? The actual evolution of the weather, Annales de Geographie, (624), 115-137, 2002.
  3. Leroux, M., Global Warming: Myth or reality? The actual evolution of the weather, Energy and Environment, 14(2-3), 297-322, 2003.
  4. #Leroux, M., Global Warming: Myth Or Reality?: The Erring Ways of Climatology, Springer, 510 pp., 2005.
  5. Sardou, S. F., and A. Bahremand, Hydrological drought analysis using SDI Index in Halilrud basin of Iran, The International Journal of Environmental Resources Research, 1(3), 279-288, 2013.

 1. D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.

  [HYDRA-PC: Ένα σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων κατά περιοχές]

  Οι πρόσφατες εξελίξεις στις δυνατότητες των προσωπικών υπολογιστών έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων διαχείρισης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον πολύ πιο εύχρηστο από αυτό των παλιότερων κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (mainframes). Στην εργασία παρουσιάζεται το πακέτο προγραμμάτων HYDRA-PC (Hydrological Data Retrieval and Analysis for Personal Computers), το οποίο αποσκοπεί στη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση ημερήσιων και ωριαίων υδρομετεωρολογικών δεδομένων. Το πακέτο αποτελείται από ένα αριθμό εκτελέσιμων προγραμμάτων και αρχείων βάσης δεδομένων. Για κάθε υδρομετεωρολογικό σταθμό, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει ημερήσιες και ωριαίες μετρήσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα, ποιότητα και ακρίβεια των μετρήσεων για ένα πρακτικώς απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του HYDRA-PC είναι η απλότητα και ταχύτητα στη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και στην ανάκτηση, ενημέρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς και η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση της μνήμης και του δίσκου του υπολογιστή με εφαρμογή ειδικών προγραμματιστικών τεχνικών. Τα προγράμματα λειτουργούν στην Ελληνική γλώσσα, και κατά το σχεδιασμό τους έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες των υδρομετεωρολογικών δεδομένων της Ελλάδας (ανακρίβειες στη λήψη μετρήσεων, αστάθειες στις καμπύλες στάθμης-παροχής των ποταμών, κτλ.).

  Σημείωση:

  Το πακέτο προγραμμάτων που περιγράφεται στην εργασία αναπτύχθηκε από τον πρώτο από τους συγγραφείς σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων "Υδρολογική διερεύνηση του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας" και "Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών", αντίστοιχα. Από τη χρήση των προγραμμάτων αυτών στα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε άλλα (πχ. "Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής Λούρου-Αράχθου", "Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση Α") συσσωρεύτηκε σημαντική εμπειρία, η οποία αξιοποιήθηκε μετέπειτα στην ανάπτυξη του λογισμικού του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/36/2/documents/1991EWRAHYDRAPC-ocr.pdf (798 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4954.3921

 1. Ν. Μαμάσης, Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του Μετσόβου., 9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ.: Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, Μέτσοβο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Οκτώβριος 2019.

  Τα μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την αξιοποίηση του υδροενεργειακού δυναμικού. Τα υδροηλεκτρικά έργα εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις μεγάλες κλίσεις και τις πλούσιες βροχοπτώσεις για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Από την περιοχή του Μετσόβου «πηγάζουν» πέντε σημαντικοί ποταμοί της Ελλάδας: Αλιάκμονας, Άραχθoς, Αχελώος, Αώος, και Πηνειός. 13 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (περίπου το 80% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας) έχουν κατασκευαστεί στους ποταμούς αυτούς. Σε κοντινή απόσταση από το Μέτσοβο βρίσκεται το έργο Πηγών Αώου, το οποίο παρουσιάζει σημαντικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Το υδροσύστημα έχει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: τεχνητή λίμνη που σχηματίζεται από επτά φράγματα, άντληση υδάτων για την αποστράγγιση παρακείμενου οροπεδίου, εκτροπή υδάτων που θα πήγαιναν σε άλλη χώρα και υδροηλεκτρικό σταθμό που λειτουργεί με τη μεγαλύτερη υδατόπτωση της Ελλάδας. Η κομβική θέση του Μετσόβου ανάμεσα στα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της χώρας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία που προσφέρει το ΜΕΚΔΕ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2005/1/documents/Mets9_19_mamassis.pdf (2060 KB)

 1. P. Avgerinou , Ε. Chiotis , S. Chrisoulaki, P. Defteraios, T. Evangelou , M. Gigourtakis, G. Kakes, Y. Kourtzellis , P. Koutis, N. Mamassis, M. Pappa, G. Peppas, and A. Strataridaki, Updated Appraisal of Ancient Underground Aqueducts in Greece, Underground Aqueducts Handbook, edited by A. N. Angelakis, Ε. Chiotis , S. Eslamian , and H. Weingartner, doi:10.1201/9781315368566-5, 2016.

  [Αναθεωρημένη διερεύνηση των αρχαίων υπόγειων υδραγωγείων στην Ελλάδα]

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Mitigating flooding in a typical urban area in North Western Attica in Greece, Conference on Changing Cities: Spatial Design, Landscape and Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece, Ιούνιος 2015.

  [Αντιμετώπιση πλημμυρών σε τυπική αστική περιοχή της Βορειοδυτικής Αττικής]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1563/1/documents/P588-Changing_Cities2015_Full_paper.pdf (869 KB)

 1. S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

  [ Εκτίμηση στερεοαπορροής με τη χρήση της ΠΕΕΑ και μετρήσεις. Η μελέτη περίπτωσης στη θέση φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1558/1/documents/IWA_Thessaloniki_paper.pdf (1266 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2303/1/documents/EGU23-12624-print.pdf (290 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-12624.html

 1. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-11915.html

 1. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2301/1/documents/EGU23-16168-print.pdf (289 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16168.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2299/1/documents/EGU23-16478-print.pdf (288 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16478.html

 1. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-14416.html

 1. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2295/1/documents/EGU23-8740-print.pdf (287 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-8740.html

 1. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-13318.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Κοινωνική αβεβαιότητα στον κίνδυνο πλημμύρας: έρευνα πεδίου, συμμετοχή του κοινού, συνεργασία ιδρυμάτων]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-351.html

 1. M. Chiotinis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, To act or not to act. Predictability of intervention and non-intervention in health and environment, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-11747, doi:10.5194/egusphere-egu22-11747, European Geosciences Union, 2022.

  [Παρέμβαση ή μη παρέμβαση. Προβλεψιμότητα συνεπειών παρέμβασης και μη παρέμβασης στην υγεία και το περιβάλλον]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2208/1/documents/EGU22-11747_presentation-h943917.pdf (489 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.

  [Προσδιορισμός βέλτιστης κλίμακας υποδομών νερού λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές πτυχές με στοχαστική αξιολόγηση – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2206/1/documents/EGU22-3039_presentation-h8044131.pdf (1013 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.

  [Βελτιστοποίηση λύσεων υποδομών νερού για διάσπαρτους οικισμούς μικρής κλίμακας – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2205/1/documents/EGU22-3055_presentation-h343475.pdf (1374 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση του δυναμικού ύδρευσης των παραδοσιακών τεχνικών συλλογής όμβριων υδάτων – Μελέτη περίπτωσης για το Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2204/1/documents/EGU22-3063_presentation-h7595401.pdf (2420 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.

  [Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών για περιοχές με ελλιπή δεδομένα - Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2203/1/documents/EGU22-3086_presentation-h6539501.pdf (1720 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. I. Papageorgaki, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, OpenHiGis: A national geographic database for inland waters of Greece based on the INSPIRE Directive Hydrology Theme, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-13465, European Geosciences Union, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2123/1/documents/EGU21-13465_presentation.pdf (594 KB)

 1. K. Risva, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Hydropower potential assessment made easy via the unit geo-hydro-energy index, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4462, doi:10.5194/egusphere-egu21-4462, European Geosciences Union, 2021.

  [Εύκολη εκτίμηση του θεωρητικού υδροδυναμικού μέσω του γεω-υδρο-ενεργειακού δείκτη]

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. G. Pettas, P. Mavritsakis, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Empirical metric for uncertainty assessment of wind forecasting models in terms of power production and economic efficiency, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8018, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8018, 2020.

  [Εμπειρικό μέτρο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μοντέλων πρόγνωσης ανέμου σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης]

  Όπως ισχύει για τις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αιολική ενέργεια καθοδηγείται από ισχυρά αβέβαιες και συνεπώς μη προβλέψιμες μετεωρολογικές διεργασίες. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και ελέγχου της αιολικής ενέργειας, οι αξιόπιστες προγνώσεις του ανέμου σε διάφορες κλίμακες συνιστά ένα πρόβλημα-πρόκληση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι, στην πραγματικότητα, ένας μη γραμμικός μετασχηματισμός της ταχύτητας του ανέμου, μέσω της καμπύλης ισχύος της εκάστοτε ανεμογεννήτριας, τα σφάλματα των μετεωρολογικών προγνώσεων έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις προγνώσεις της αιολικής παραγωγής. Είναι πολύ γνωστό ότι για ένα αρκετά μεγάλο εύρος ταχυτήτων ανέμου, η παραγόμενη αιολική ενέργεια είναι είτε μηδενική είτε σταθερή, και άρα ανεξάρτητη από την ίδια της τιμή της ταχύτητας ανέμου. Αυτό το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό επιτρέπει στο να εξασφαλίσουμε καλύτερες προγνώσεις για την έξοδο, ήτοι την ενεργειακή παραγωγή, σε σχέση με την είσοδο, ήτοι την ταχύτητα ανέμου. Εκμεταλλευόμενοι αυτό, παρουσιάζουμε ένα υβριδικό στοχαστικό πλαίσιο προγνώσεων της ταχύτητας ανεμου σε πολλαπλά βήματα, και την αποτίμησή τους σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης. Η μεθοδολογία ελέγχεται για διαφορετικά καθεστώτα ανέμου και διαφορετικές διατάξεις των συστημάτων αιολικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στη μίξη διαφορετικών τύπων ανεμογεννητριών, το οποίο επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αβεβαιότητες. Τέλος, εξετάζουμε τη χρήση του εν λόγω δείκτη στην τεχνική και λειτουργική βελτιστοποίηση των συστημάτων αιολικής ενέργειας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-8018.html

 1. G.-K. Sakki, V. Papalamprou, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Stochastic modelling of hydropower generation from small hydropower plants under limited data availability: from post-assessment to forecasting, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8129, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8129, 2020.

  [Στοχαστική μοντελοποίηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα με περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων: από την εκτίμηση του παρελθόντος στην πρόγνωση]

  Εξαιτίας της αμελητέας αποθηκευτικής τους ικανότητας, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα δεν μπορούν να παρέχουν αναρρύθμιση των ροών, κάνοντας έτσι το πρόβλημα πρόγνωσης της παραγωγής ενέργειας ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, ακόμα και για μικρούς χρονικούς ορίζοντες. Επιπρόσθετες αβεβαιότητες προκύπτουν λόγω της περιορισμενης υδρολογικής πληροφορίας, σε όρους ανάντη παροχής εισροής, καθώς συχνά οι μοναδικές διαθέσιμες μετρήσεις αναφέρονται στην ενεργειακή παραγωγή, που είναι μη γραμμικός μετασχηματισμός της παροχής. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε ένα πλαίσιο στοχαστικής μοντελοποίησης που περιλαμβάνει δύο βήματα. Αρχικά, εξάγουμε τις παρελθούσες εισροές με βάση δεδομένα ενέργειας, που μπορεί να αναφερθεί και ως το αντίστροφο πρόβλημα της υδροηλεκτικής ενέργειας. Βασικό ζήτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι το σφάλμα του μοντέλου διατυπώνεται σε στοχαστικούς όρους, το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση των αβεβαιοτήτων στους υπολογισμούς. Ακολούθως, γεννάμε σενάρια στοχαστικών προγνώσεων των μελλοντικών παροχών και της σχετιζόμενης παραγωγής ενέργειας, που εκείνονται από μικρούς (ημερήσιους έως εβδομαδιαίους) έως μεγάλους (μηνιαίους έως εποχιακούς) χρονικούς ορίζοντες. Η μεθοδολογία ελέγχεται στον παλαιότερο (1926) μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της Ελλάδας, που βρίσκεται στον ποταμό Γλαύκο στη Βόρεια Πελοπόννησο. Μεταξύ άλλων πολοπλοκοτήτων, ο σταθμός περιλαμβάνει μίγμα στροβίλων Pelton και Francis, που καθιστά την όλη διαδικασία μοντελοποίησης ακόμα πιο προκλητική.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-8129.html

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.

  [Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά]

  Το Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια πληροφοριακή υποδομή αιχμής για τη συλλογή, διαχρείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που σχετίζεται με τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας. Ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, ως τμήμα την εθνικής ερευνητικής υποδομής Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (Hellenic Integrated Marine Inland water Observing, Forecasting and offshore Technology System, HIMIOFoTS), που επίσης περιλαμβάνει μια συνιστώσα σχετική με τη θάλασσα (https://www.himiofots.gr/). Το σύστημα OpenHi.net δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου από αυτόματους τηλεμετρικούς σταθμούς που συνδέονται σε ένα κοινό διαδικτυακό περιβάλλον (https://openhi.net/). Συγκεκριμένα, για καθε θέση παρακολούθησης υποδέχεται μετρήσεις στάθμης, πρωτογενείς και αυτόματα προ-επεξεργασμένες. Επιπλέον, σε ορισμένες ειδικά επιλεγμένες θέσεις παρέχονται και χρονοσειρές που ςσχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (pH, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα). Η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει επίσης αυτόματα επεξεργασμένη πληροφορία στη μορφή δεδομένων παροχής, στατιστικών χαρακτηριστικών και γραφημάτων, προειδοποιήσεων για ακραία γεγονότα, καιθώς και γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επιφανειακά υδάτινα σώματα. Στην παρούσα φάση, το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 20 σταθμούς. Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς, χάρη στην πολιτική ανοιχτής πρόσβασης του συστήματος (η πλατφόρμα είναι πλήρως προσπελάσιμη σε τρίτους που αναρτούν τα δεδομένα τους). Μακροπρόθεσμα, οραματιζόμαστε την ανάπτυξη μιας υδρομετρικής υποδομής εθνικής κλίμακας, που θα καλύπτει όλα τα σημαντικά ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4164.html

 1. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.

  [Υδρονομέας 2020: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

  Τα τελευταία 30 έτη, ένα πλήθος μελετών σχεδιασμού και διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες αιχμής και συναφή υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα Ιτιά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η αιχμή του δόρατος της εργαλειοθήκης της Ιτιάς είναι το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων Υδρονομέας (που τα ελληνικά σημαίνει ο διανομέας του νερού), για την υποστήριξη της διαχείρισης υδροσυστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων. Το μεθοδολογικό του πλαίσιο έχει βασιστεί στην προσέγγιση παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τη στοχαστική προσομοίωση, τη δικτυακή γραμμική βελτιστοποίηση για την περιγραφή των ροών νερού και ενέργειας, και την πολυκριτηριακή ολική βελτιστοποίηση, που εξασφαλίζει την πλέον συμβιβαστική λήψη αποφάσεων. Στο αρχικό του στάδιο, ο Υδρονομέας αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Object Pascal – Delphi. Τώρα, το λογισμικό έχει επανα-αναπτυχθεί σημαντικά, και η βελτιωμένη του έκδοση ενσωματώνει νέες λειτουργικότητες, διάφορες καινοτομίες των μοντέλων, και διασυνδέσεις με άλλα προγράμματα, π.χ. EPANET. Ο Υδρονομέας 2020 θα είναι διαθέσιμος στα τέλη του 2020 ως ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα πακέτο Python. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις βασικές μεθοδολογικές εξελίξεις και βελτιωμένα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης του λογισμικού, παρουσιάζοντας τη μοντελοποίηση του εκτενούς και σύνθετου συστήματος υδροδότησης αδιύλιστου νερού της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-20022.html

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Koutiva, I., and C. Makropoulos, On the use of agent based modelling for addressing the social component of urban water management in Europe, Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, 10(4), 140-154, doi:10.4236/cweee.2021.104011, 2021.

 1. K. Kardakaris, M. Kalli, T. Agoris, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic structure of wind waves for energy production, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13188, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής δομής ανέμου-κύματος για την παραγωγή ενέργειας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1968/1/documents/Poster_HCQaTsC.pdf (1450 KB)

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale comparison of machine learning regression algorithms for probabilistic hydrological modelling via post-processing of point predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-3576, European Geosciences Union, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1943/1/documents/EGU2019-3576.pdf (33 KB)

 1. L. M. Tsiami, E. Zacharopoulou, D. Nikolopoulos, I. Tsoukalas, N. Mamassis, A. Kallioras, and A. Efstratiadis, The use of Artificial Neural Networks with different sources of spatiotemporal information for flash flood predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-7315, European Geosciences Union, 2019.

  [Η χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με διαφορετικές πηγές χωροχρονικής πληροφορίας για την πρόβλεψη αστραπιαίων πλημμυρών]

  Για παραπάνω από δύο δεκαετίες, η χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (artificial neural networks, ANNs) στην υδρολογία έχει αποτελέσει μια αποτελεσματική και αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με παραδοσιακές προσεγγίσεις μοντελοποίησης, π.χ. φυσικής βάσης ή εννοιολογικές. Αυτά μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε τύπο διαθέσιμης πληροφορίας για να προβλέψουν την υδρολογική απόκριση πολύπλοκων συστημάτων, με ελλιπή δεδομένα και περιορισμένη γνώση των μηχανισμών μετασχηματισμού. Μια υποσχόμενη περιοχή εφαρμογής είναι η πρόγνωση σε πραγματικό χρόνο της διόδευσης των πλημμυρών, που αποτελεί αναγκαίο συστατικό των συστημάτων έγκαιρης πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης. Σε αυτή την εργασία εστιάζουμε στις αστραπιαίες πλημμύρες, θεωρώντας ως περιοχές εφαρμογής δύο μεσαίας κλίμακας λεκάνες στην Ελλάδα, με θεμελιωδώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι η έντονα αστικοποιημένη λεκάνη απορροής του ποταμού Κηφισού (380 km2), που αποτελεί τον κύριο αποστραγγιστικό αγωγό της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, ενώ η δεύτερη είναι η αγροτική λεκάνη του ποταμού Νέδοντα, στη ΝΔ Ελλάδα (120 km2). Κα οι δύο περιοχές έχουν πρόσφατα εξοπλιστεί με αυτόματους υδρομετρικούς σταθμούς, ενω είναι επίσης διαθέσιμα δεδομένα βροχόπτωσης σε πραγματικό χρόνο από έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό μετεωρολογικών σταθμών. Για τις δύο μελέτες περίπτωσης εξετάζουμε διάφορες διαμορφώσεις των Νευρωνικών Δικτύων, ώστε να προβλέψουμε τη στάθμη του ποταμού στην έξοδο κάθε λεκάνης για διάφορα χρονικά βήματα υστέρησης, με τη χρήση διαφορετικών συνδυασμών δεδομένων εισόδου, στη μορφή ανάντη μετρήσεων στάθμης και σημειακών δεδομένων βροχής.

  Πλήρες κείμενο:

 1. P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση των υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Η ολοκληρωμένη μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων νερού-ενέργειας, που περιλαμβάνουν συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, διατάξεις αντλησιοταμίευσης, και άλλες υδραυλικές υποδομές, που αποσκοπούν στο να καλύψουν συνδυασμένες χρήσεις νερού και ενέργειας, είναι ένα πρόβλημα με υψηλές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, τέτοια συστήματα διέπονται από σημαντικές αβεβαιότητες που εκτείνονται σε όλες τις σχετικές διεργασίες εισόδου, φυσικές και ανθρωπογενείς (ήτοι υδρομετεωρολογικές φορτίσεις και ζητήσεις νερού-ενέργειας, αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, η καθημερινή λειτουργία τέτοιων συστημάτων υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες, λόγω των ανταγωνιστικών χρήσεων, περιορισμών και οικονομικών συμφερόντων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα μια μελλοντική διαμόρφωση του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Ικαρίας, στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης που περιλαμβάνει: (α) μια γεννήτρια συνθετικών χρονοσειρών που αναπαριστά τις στατιστικές και στοχαστικές ιδιότητες (ήτοι τις περιθώριες κατανομές, αυτο- και ετεροσυσχετίσεις) όλων των διεργασιών εισόδου, σε πολλαπλές κλίμακες, και (β) ένα μοντέλο προσομοίωσης που υλοποιεί την ωριαία λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να εκτιμήσει τις σχετικές ροές νερού, ενέργειας και χρημάτων. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται σε δύο μελέτες περίπτωσης, ήτοι τον βέλτιστο σχεδιασμό βασικών συνιστωσών του συστήματος, και τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μιας υποθετικής αγοράς ενέργειας, που περιλαμβάνει διαφορετικούς παρόχους ενέργειας και αντίστοιχες πηγές ηλεκτρισμού, συμβατικές και ανανεώσιμες.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.

  [Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές]

  Η προστασία και διαχείριση των υδατικών και περιβαλλοντικών πόρων απαιτεί τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων, που συλλέγονται από καλά σχεδιασμένα, εξοπλισμένα και λειτουργικά μετρητικά δίκτυα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, το καθεστώς συλλογής και αρχειοθέτησης των δεδομένων ήταν πολύ μακριά από το ικανοποιητικό, εμποδίζοντας έτσι τη χώρα να διαχειριστεί τους πόρους της ορθά. Σήμερα, επιχειρείται μια μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κενού, μέσω μιας ερευνητικής υποδομής που ξεκίνησε πρόσφατα, με την ονομασία «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net). Αυτή αποσκοπεί στην εγκατάσταση αυτόματων μετρητικών συστημάτων για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους σε εθνική κλίμακα, που συνοδεύεται από ηλεκτρονικές υποδομές (βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μοντέλων), σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Αναγκαία συνιστώσα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση μιας αναλυτικής αξιολόγησης των υπαρχουσών μετρητικών υποδομών και σχετικών δεδομένων, που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα στρατηγικό σχέδιο για την εγκατάσταση των νέων σταθμών μέτρησης σε όλους τους σημαντικούς ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας. Στην παρουσίαση αυτή συνοψίζονται τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, και η εμπειρία που αποκομίστηκε ως τώρα από τη λειτουργία των πρώτων πιλοτικών σταθμών.

  Πλήρες κείμενο:

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Reconstructing the water supply conditions of the Ancient Piraeus, Biennial of Architectural and Urban Restoration (BRAU4), Pireaus, doi:10.13140/RG.2.2.18049.51044, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and N. Mamassis, Conceptual hydrological modelling at daily scale: Aggregating results for 340 MOPEX catchments, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-3759, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1802/1/documents/EGU2018-3759.pdf (33 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10143-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1801/2/documents/2018EGUFromMythologyToScience.pdf (6032 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Dimitriadis, H. Tyralis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, Y. Markonis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A climacogram estimator adjusted for timeseries length; application to key hydrometeorological processes by the Köppen-Geiger classification, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17832, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1800/1/documents/EGU2018-17832.pdf (34 KB)

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των ατμοσφαιρικών διεργασιών που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. η αιολική και ηλιακή ενέργεια, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και πειρορισμένη, γενικά, προβλεψιμότητα, εξαιτίας της μη ομαλής μεταβλητότητας των σχετικών γεωφυσικών διεργασιών. Ένα απλό και εύρωστο μέτρο της εγγενούς αβεβαιότητας μιας διεργασίας είναι η παράμετρος Hurst. Ειδικότερα, όσο πιο πολύπλοκη είναι μια διεργασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η εισαγόμενη αβεβαιότητα (μη προβλεψιμότητα) και τόσο μεγάλυτερη η παράμετρος Hurst. Η συμπεριφορά αυτή (αποκαλούμενη Hurst-Kolmogorov, HK) έχει εντοπιστεί σε πληθώρα γεωφυσικών διεργασιών. Αν και υπάρχουν αρκετές μέθοδοι εκτίμησης της παραμέτρου Hurst, το κλιμακόγραμμα (ήτοι η διασπορά της μέσης διεργασίς έναντι της κλίμακας της συνάθροισης) είναι μια από τις πλέον ισχυρές, με χαμηλή στατιστική αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις συγκριτικά με την αυτοσυνδιασπορά και το φάσμα ισχύος. Εφαρμόζουμε το κλιμακόγραμμα σε χρονοσειρές από διεργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας (αιολικά, ηλιακά, ωκεάνια, κτλ.), με στόσο να χαρακτηρίσουμε τον βαθμό αβεβαιότητας και προβλεψιμότητάς τους σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Συγκρίνουμε αποτελέσματα μεταξύ διαφορετικών διεργασιών και παρέχουμε πραγματικά παραδείγματα διαχείρισης συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να αναδείξουμε την τεχνική σημασία των ευρημάτων μας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.

  [Χειρισμός του υπολογιστικού φόρτου χρονοβόρων μοντέλων προσομοίωσης νερού-ενέργειας μέσω υποκατάστατων προσεγγίσεων]

  Διερευνούμε τις υπολογιστικές προκλήσεις ενός μοντέλου ολοκληρωμένης προσομοίωσης-βελτιστοποίησης των ροών νερού και ενέργειας, με βάση ένα (υποθετικό) παράδειγμα υβριδικού συστήματος νερού-ενέργειας σε ένα μικρό μη διασυνδεδεμένο νησί (Αστυπάλαια, Ελλάδα). Το σύστημα περιλαμβάνει έναν υδροηλεκτρικό ταμιευτήρα με δυνατότητα αντλησιοταμίευσης, που συνδέεται με ένα σύστημα μονάδων αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Το μοντέλο τρέχει σε ωριαίο χρονικό βήμα, χρησιμοποιώντας ως εισόδους δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας, δεδομένα ζήτησης υδρευτικού και αρδευτικού νερού, δεδομένα ζήτησης ενέργειας, καθώς και δεδομένα παραγωγής ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το σύστημα του ταμιευτήρα επιχειρεί να ικανοποιήσει τις δύο ζητήσεις νερού και να ρυθμίσει τα ενεργειακά ελλείμματα και πλεονάσματα. Λόγω της λεπτής χρονικής κλίμακας των υπολογισμών και της χρήσης συνθετικών χρονοσειρών μεγάλου ορίζοντα, ο υπολογιστικός φόρτος της προσομοίωσης είναι πολύ σημαντικός. Σε μια απόπειρα να ελαχιστοποιήσουμε το υπολογιστικό βάρος, ειδικότερα στις βελτιστοποιήσεις, διερευνούμε τη χρήση υποκατάστατων προσεγγίσεων, μέσω μοντέλων μαύρου κουτιού (π.χ. νευρωνικά δίκτυα), που αναπαριστούν αυτόνομα τμήματα της όλης διαδικασίας προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα των υποκατάστατων μοντέλων συγκρίνονται με τα αντίστοχα αποτελέσματα του αυθεντικού μοντέλου.

  Πλήρες κείμενο:

 1. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης - βελτιστοποίησης για την αποτίμηση του ενεργειακού κόστους του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  : Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου υδροσυστήματος, που περιλαμβάνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και πέντε μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Η διαχείριση αυτού του συστήματος υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, καθώς και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων νερού και περιβαλλοντικών περιορισμών. Ωστόσο, η κύρια πρόκληση προέρχεται από την ανάγκη ελιαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας του συστήματος, που κυρίως προέρχεται από ενεργειακές καταναλώσεις σε αντλητικούς σταθμούς και γεωτρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεση αξιοπιστία του στο αποδεκτό επίπεδο του 99%, σε ετήσια βάση. Γενικά, το κόστος ενέργειας είναι μικρό, καθώς το περισσότερο από το αδιύλιστο νερό παραλαμβάνεται και μεταφέρεται μέσω βαρύτητας, ωστόδο το κόστος αυτό περιστασιακά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, εξατίας της ενεργοποίησης βοηθητικών πόρων που απαιτούν εντατική χρήση αντλητικών σταθμών. Προκειμένου να εκτιμήσουμε το κόστοες αυτό για διάφορες σενάρια ζήτησης νερού και διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο προσομοίωσης – βελτιστοποίησης, που υλοποιείται στην πρόσφατα αναβαθμισμένη εκδοχή του λογισμικού Υδρονομέας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να εκτιμήσουμε το κόστος του αδιύλιστου νερού που φτάνει στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, ως συνάρτηση της ζήτησης και της αξιοπιστίας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.

  [Η αβεβαιότητα των ατμοσφαιρικών διεργασιών στον σχεδιασμό υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Τα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο εξαρτώνται συνήθως από μονάδες καυσίμου πετρελαίου, με υψηλό μοναδιαίο κόστος. Ένα υβριδικό σύστημα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικές και ηλιακές μονάδες, θα μπορούσε να μειώσει αυτό το κόστος, παρέχοντας επίσης πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις. Ωστόσο, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιόητα που δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.Συνεπώς, ένα πιο εξελιγμένο πλαίσιο που κατά κάποιον τρόπο ενσωματώνει την υπόψη αβεβαιότητα θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, περιγράφουμε διάφορες στοχαστικές και οικονομικές πτυχές αυτού του πλαισίου. Ειδικότερα, διερευνούμε τις ετεροσυσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και της ζήτησης ενέργειας, τη δυνατότητα μίξης των ανανεώσιμων με συμβατικές πηγές και σε ποιο βαθμό αξιοπιστίας, και κρίσιμα οικονομικά υποσυστήματα όπως τα παράγωγα καιρού. Μια πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου παρουσιάζεται για ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1689/1/documents/EGU2017oral_16781_final.pdf (3038 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Vashisth, P. K. Agrawal, N. Gupta, K. R. Naizi, and A. Swarnkar, A novel strategy for electric vehicle home charging to defer investment on distributed energy resources, 2023 IEEE IAS Global Conference on Renewable Energy and Hydrogen Technologies (GlobConHT), Male, Maldives, doi:10.1109/GlobConHT56829.2023.10087723, 2023.

 1. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.

  [Κατασκευάζοντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί του Αιγαίου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1688/2/documents/posterEGU.pdf (2687 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of solar radiation for renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10189-4, doi:10.13140/RG.2.2.16215.06564, European Geosciences Union, 2017.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής φύσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1686/1/documents/SGU2017_solar_pres.pdf (1812 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of electricity demand patterns in Greece: Application of a GIS-based methodological framework, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [Χωρική ανάλυση των προτύπων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου σε ΣΓΠ]

  We investigate various uses of electricity demand in Greece (agricultural, commercial, domestic, industrial use as well as use for public and municipal authorities and street lighting) and we examine their relation with variables such as population, total area, population density and the Gross Domestic Product. The analysis is performed on data which span from 2008 to 2012 and have annual temporal resolution and spatial resolution down to the level of prefecture. We both visualize the results of the analysis and we perform cluster and outlier analysis using the Anselin local Moran's I statistic as well as hot spot analysis using the Getis-Ord Gi* statistic. The definition of the spatial patterns and relationships of the aforementioned variables in a GIS environment provides meaningful insight and better understanding of the regional development model in Greece and justifies the basis for an energy demand forecasting methodology.

  Πλήρες κείμενο:

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, 16th conference Cura Aquarum, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.24516.22400/1, German Water History Association, German Archaeological Institute in Athens, 2015.

  [Η υδροδότηση της Αθήνας ανά τους αιώνες]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1543/1/documents/2014CuraAquarum3.pdf (5033 KB)

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.

  [Ανάλυση ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

  Εξετάζουμε το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού για την περίοδο 2002-2014. Αναλύουμε τα δεδομένα ζήτησης σε διάφορες χρονικές κλίμακες (ωριαία, ημερήσια, εποχιακή και ετήσια) και τα συσχετίζουμε με την μέση ημερήσια θερμοκρασία και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας για την ίδια χρονική περίοδο. Η πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης, ένα προϊόν του Ελληνικού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συγκρίνεται επίσης με το φορτίο ζήτησης. Παράγουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την αλλαγή του σχήματος ενεργειακής ζήτησης μετά το έτος 2010. Αυτή η αλλαγή σχετίζεται με την μείωση του ΑΕΠ, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 2010-2014. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής πρόβλεψης, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα ενός πλαισίου για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού ανανεώσιμου συστήματος ενέργειας, στο οποίο η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32, 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  2. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.

  [Υπολογιστικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης νερού-ενέργειας: Χρονικές κλίμακες, παραμετροποιήσεις, στόχοι και αλγόριθμοι]

  Η μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας (ΥΣΑΕ) μεγάλης κλίμακας αποτελεί αντικείμενο-πρόκληση, στο οποίο υπάρχουν πολλά ανοιχτά υπολογιστικά ζητήματα. Τα ΥΣΑΕ περιέχουν τυπικές συνιστώσες υδροσυστημάτων (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, δίκτυα μεταφοράς, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αντλιοστάσια, κόμβοι ζήτησης νερού, κτλ.), που συνδέονται δυναμικά με άλλες ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), και κόμβους ενεργειακής ζήτησης. Σε τέτοια συστήματα, πέρα από τις ευρέως γνωστές αδυναμίες της μοντελοποίησης των υδατικών πόρων (μη γραμμική δυναμική, άγνωστες μελλοντικές εισροές, μεγάλο πλήθος μεταβλητών και περιορισμών, αντικρουόμενα κριτήρια, κτλ.), εμφανίζονται επιπλέον πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, λόγω της εισαγωγής των ενεργειακών συνιστωσών και των σχετικών ροών ενέργειας. Μια πολύ σημαντική δυσκολία είναι η ανάγκη σύζευξης δύο διαφορετικών χρονικών κλιμάκων, καθώς στη μοντελοποίηση των υδροσυστημάτων συνήθως υιοθετούνται μηνιαία χρονικά βήματα, ενώ για την πιστή αναπαράσταση του ενεργειακού ισοζυγίου (παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τη ζήτηση), απαιτείται μια πολύ πιο λεπτομερής διακριτότητα (π.χ. ωριαία). Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η αύξηση των μεταβλητών ελέγχου, περιορισμών και στόχων, λόγω της ταυτόχρονης μοντελοποίησης δύο παράλληλων ροών (νερό και ενέργεια), και των αλληλεπιδράσεών τους. Τέλος, αφού οι υδρομετεωρολογικές διεργασίες εισόδου του συνδυασμένου συστήματος είναι εγγενώς αβέβαιες, είναι συχνά αναγκαία η χρήση συνθετικών χρονοσειρών εισόδου μεγάλου μήκους, ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος να γίνεται σε όρους αξιοπιστίας και ρίσκου, με ικανοποιητική ακρίβεια. Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω ζητήματα, προτείνουμε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο μοντελοποίησης, με κύριους στόχους: (α) την ουσιαστική μείωση των μεταβλητών ελέχγου, μέσω φειδωλών πλην όμως συνεπών παραμετροποιήσεων, (β) τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου της προσομοίωσης, με γραμμικοποίηση του προβλήματος συνδυασμένης κατανομής νερού και ενέργειας σε κάθε χρονικό βήμα, και επίλυση κάθε υποπροβλήματος με εξαιρετικά γρήγορους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού, και (γ) τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου αριθμού των αποτιμήσεων της συνάρτησης για τον εντοπισμό της ολικά βέλτιστης διαχειριστιής πολιτικής, με χρήση ενός καινοτόμου αλγορίθμου ολικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί συναρτήσεις παρεμβολής.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11015.80802

 1. A. Drosou, P. Dimitriadis, A. Lykou, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Assessing and optimising flood control options along the Arachthos river floodplain (Epirus, Greece), European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9148, European Geosciences Union, 2015.

  [Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επιλογών ελέγχου πλημμυρών κατά μήκος του πλημμυρικού πεδίου του ποταμού Άραχθου (Ήπειρος, Ελλάδα)]

  Παρουσιάζεται ένα πολυκριτηριακό σχήμα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και τοποθέτηση αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος ποταμού. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στο τμήμα του Άραχθου ποταμού (Ήπειρος, Ελλάδα), κατάντη του φράγματος Πουρνάρι Ι. Η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς ο ποταμός διασχίζει το αστικό κομμάτι της Άρτας που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φράγμα. Ταυτόχρονα, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι εκτεθειμένες στα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, ενσωματώθηκαν δυο αντικρουόμενα κριτήρια, η ελαχιστοποίηση των καταστροφών λόγω της πλημμύρας (καταστροφές καλλιεργειών και αστικών κατασκευών) και η ελαχιστοποίηση του κατασκευαστικού κόστους των απαιτούμενων έργων (π.χ. αναχώματα). Για την υδραυλική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα HEC-RAS και LISFLOOD-FP, ενώ η βελτιστοποίηση έγινε με τον αλγόριθμο Surrogate-Enhanced Evolutionary Annealing-Simplex (SE-EAS).

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Xu, Z., P. Plink-Björklund, S. Wu, Z. Liu, W. Feng, K. Zhang, Z. Yang, and Y. Zhong, Sinuous bar fingers of digitate shallow‐water deltas: Insights into their formative processes and deposits from integrating morphological and sedimentological studies with mathematical modelling, Sedimentology, doi:10.1111/sed.12923, 2021.

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1852/1/documents/EGU_2014_Karakatsanis_et_al_2.pdf (1012 KB)

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.

  [Αποτίμηση μιας παραμετρικής μεθόδου για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε διάφορα κλίματα]

  Η δυνητική εξατμοδιαπνοή αποτελεί βασικό στοιχείο εισόδου των μοντέλων υδατικών πόρων, γεωργίας και περιβάλλοντος. Επί πολλές δεκαετίες, έχουν προταθεί πολυάριθμες προσεγγίσεις για τη συνεπή εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής για διάφορες χρονικές κλίμακες ενδιαφέροντος. Η πλέον καταξιωμένη είναι η εξίσωση Penman-Monteith, που είναι ωστόσο δύσκολη στην εφαρμογή της σε περιοχές φτωχές σε δεδομένα, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες παρατηρήσεις τεσσάρων μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου). Για τον λόγο αυτό, προτιμώνται σαφώς φειδωλά μοντέλα με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα εισόδου. Συνήθως, αυτά έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί σε συνγκεκριμένες υδροκλιματικές συνθήκες, ωστόσο όταν εφαρμόζονται σε διαφορετικά καθεστώτα παρέχουν πολύ λιγότερο αξιόπιστες (και σε κάποιες περιπτώσεις παραπλανητικές) εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη γενικευμένων μεθόδων που παραμένουν φειδωλές, σε όρους δεδομένων εισόδου και παραμετροποίησης, αλλά επιτέπουν ακόμη κάποιου είδους προσαρμογή των παραμέτρων τυς στις τοπικές συνθήκες, μέσω βαθμονόμησης. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε με πρόσφατη παραμευρική σχέση που βασίζεται σε μια απλοποιημένη διατύπωση της αυθεντικής έκφρασης των Penman-Monteith, η οποία απαιτεί μόνο δεδομένα μέσης ημερήσιας ή μηνιαίας θερμοκρασίας. Η μέθοδος αξιολογείται με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τόσο στη μηνιαία όσο και στην ημερήσια κλίμακα. Τα αποτελέσματα αυτή της εκτνούς ανάλυσης είναι πολύ ενθαρρυντικά, όπως προκύπτει από την εξαιρετικά υψηλή επίδοση της προτεινόμενης προσέγγισης στην επαλύθευση, για το σύνολο των δειγμάτων που εξετάζονται. Γενικά, το παραμετρικό μοντέλο υπερέχει όλων των καταξιωμένων μεθόδων της καθημερινής πρακτικής, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προσέγγιση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1512/1/documents/2014_IRLA_Parametric.pdf (740 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14004.24966

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.

  [Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης]

  Προτείνουμε ένα σχήμα τιμολόγησης για τον εμπλουτισμό της μακροοικονομικής επίδοσης συστημάτων αντλησιοταμίευσης, που βασίζεται στις στατιστικές ιδιότητες τόσο των γεωφυσικών όσο και των οικονομικών μεταβλητών. Το κύριο επιχείρημα αφορά στην ανάγκη ενός πλαισίου οικονομικών τιμών που αφορούν στον βασικό ενεργειακό πόρο. Αυτός ορίζεται ως η πηγή που περιέχει τον λογαριασμό της ενέργειας αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ελαχιστοποιεί όλη τη σχετιζόμενη αβεβαιότητας. Στην περίπτωση των συστημάτων αντλησιοταμίευσης, η βασική πηγή είναι το νερό των ταμιευτήρων, ως σημείο αναφοράς όλων των συνδεόμενων διαλειπουσών ΑΠΕ. Η αβεβαιότητα όλων των εμπλεκόμενων φυσικών και οικονομικών διεργασιών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στατιστικά μέσω της εντροπίας. Η σχέση μεταξύ των εντροπιών όλων των σχετιζόμενων ΑΠΕ είναι αυτή που σχηματοποιεί το μακροοικονομικό καθεστώς του ενοποιημένου συστήματος νερού και ενέργειας. Συνακόλουθα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εντροπία των προτύπων ανεμου, ηλιακής ακτινοβολίας και βροχόπτωσης, καθώς και η εντροπία των οικονομικών διεργασιών – όπως οι προτιμήσεις της ζήτησης για άμεση ενεργειακή χρήση ή αποθήκευση για μελλοντική διαθεσιμότητα. Στα μακροοικονομικά της αντλησιοταμίευσης, πρέπει ακόμη να εισαχθεί μια τιμή για το έλλειμμα χωρητικότητας των ταμιευτήρων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πεδίο τιμολόγησης με άνω και κάτω όρια για τη μακροχρόνια ευστάθεια του εύρους τιμών και την εξασφάλιση θετικών εσόδων καθαρής ενέργειας, που αποτελεί το μείζον ζήτημα στης γενικευμένης ανάπτυξης των τεχνολογιών αντλησιοταμίευσης.

  Πλήρες κείμενο:

 1. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Κατασκευή όμβριων καμπυλών με χρήση του λογισμικού Υδρογνώμων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1393/1/documents/2013Kos_Ombrian.pdf (725 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34517.01762

 1. E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Dimakos, I. Fountoulakis, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal rainfall variability over Greece, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19102.95045, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Χωρική και χρονική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στην Ελλάδα]

  Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός των κύριων στατιστικών χαρακτηριστικών της βροχής στην Ελλάδα και η ανάλυση της χρονικής της μεταβλητότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες της μεταβλητότητας της βροχής, με βάση δείγματα που ξεκινούν από το 1950, τα οποία ελήφθησαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: (1) η χωρική συσχέτιση μεταξύ των σταθμών και η ύπαρξη περιοχών που εμφανίζουν ομοιογένεια, (2) η χρονική πραγματοποίηση των μέγιστων βροχοπτώσεων (μήνας που πραγματοποιείται η μέγιστη ημερήσια βροχή) και ο λόγος της μέγιστης ημερήσιας βροχής προς το ετήσιο άθροισμα, (3) η χωρική κατανομή των ημερήσιων μεγίστων, που καταγράφονται ταυτόχρονα σε ένα πλήθος σταθμών, καθώς και η χωρική συσχέτιση των τάξεων της ετήσιας βροχόπτωσης, (4) η κατάταξη των εμπειρικών κατανομών των ημερήσιων μεγίστων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρέχουν μια βελτιωμένη ολική εικόνα της μεταβλητότητας της βροχής στην Ελλάδα και βοηθούν στην αποσαφήνιση του αν κάποιες ιδιότητες έχουν αλλάξει τα τελευταία 60 έτη.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1392/1/documents/Kos_RainVariability_poster.pdf (1640 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19102.95045

 1. N. Bountas, N. Boboti, E. Feloni, L. Zeikos, Y. Markonis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Temperature variability over Greece: Links between space and time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17739.80164, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μεταβλητότητα θερμοκρασίας στην Ελλάδα: Σχέσεις μεταξύ χώρου και χρόνου]

  Η θερμοκρασία συνδέεται στενά με τον υδρολογικό κύκλο με πολλούς τρόπους και κυρίως με την εξατμισοδιαπνοή . Ο στόχος μας εδώ είναι να εξετάσουμε την πιθανή επίδραση των χωρικών χαρακτηριστικών στη μεταβλητότητα της θερμοκρασία στο χρόνο όσον αφορά στη μηνιαία απόλυτη μέγιστη / ελάχιστη και στη μέση μηνιαία σε όλη την Ελλάδα . Για να επιτευχθεί αυτό, αναλύονται τα δεδομένα θερμοκρασίας των σταθμών της Ελληνικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) από το 1950. Η ανάλυση περιελάμβανε δύο βήματα: τον προσδιορισμό των περιοχών με παρόμοιες κλιματολογικές ιδιότητες και τη διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων της θερμοκρασίας στο χρόνο. Έτσι, οι χρονοσειρές κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη θέση τους (ηπειρωτικοί, παράκτιοι και νησιωτικοί) και τέσσερις ομάδας σχετικά με την απόσταση του σταθμού από μια πόλη (στο κέντρο της πόλης, κοντά στο άκρο της πόλης, μακριά από το άκρο της πόλης) ή σε αεροδρόμιο. Καθεμία από τις χρονοσειρές στη συνέχεια εξετάζεται για (α) την επίδραση της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς οι ελληνικές πόλεις επεκτάθηκαν στο χρόνο, (β) την επίδραση της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (NAO), (γ) τη σχέση τους με τα δεδομένα παγκόσμιας θερμοκρασίας και (δ) τη μεταβολή της εξατμοδιαπνοής που παρατηρήθηκε στην περιοχή.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1391/1/documents/Kos_Temperature_poster_.pdf (2010 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17739.80164

 1. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες: Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου]

  Τα έτη 1988-1995 η Ελλάδα αντιμετώπισε μια ξηρασία, από τις πλέον εκτεταμένες (τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο) και έντονες, από την περίοδο έναρξης των υδρομετεωρολογικών μετρήσεων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει το φαινόμενο σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, έτσι ώστε: (α) να προσδιορίσει πιθανές συσχετίσεις με το Μεσογειακό και παγκόσμιο κλιματικό καθεστώς, (β) να αναδείξει τον ρόλο της περιοθώριας κατανομής και αυτοσυσχέτισης στη εκτίμηση της περιόδου επαναφοράς της ξηρασίας και των επιπτώσεών της. Εξετάστηκαν τρεις χωρικές κλίμακες: η σημειακή (σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας, στη νότια και βόρεια Ελλάδα, σε ανάλυσης ~2x2° έκαστη), η εθνική κλίμακα (~8x8°) και η κλίμακα της Μεσογείου (~15x45°). Στο πεδίο του χρόνου, ελήφθησαν μηνιαία, ετήσια και ενοδετήσια χρονικά βήματα, ενώ ο χρονικός ορίζοντας ήταν αυτό των μετρητικών αρχείων καθώ και ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα, που ελήφθη εισάγοντας μια ποιοτική θεώρηση από παλαιοκλιματικές μελέτες. Τα ευρήματά μας δείχνουν ισχυρή χρονική μεταβλητότητα και χωρική ετερογένεια, που υποδεικνύουν αυξημένη αβεβαιότητα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1390/1/documents/KosDroughtPoster.pdf (661 KB)

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Εντροπία και αξιοπιστία χρήσης νερού μέσω στατιστικής προσέγγισης της λειψυδρίας]

  Το άρθρο εξετάζει την οικονομική αξιοπιστία της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων κάτω από ένα στοχαστικό πλαίσιο. Οι Hoekstra & Mekonnen (2012) παρέχουν δεδομένα χρήσης νερού για αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Η τρέχουσα εργασία χρησιμοποιεί αυτά τα ευρήματα συνδυάζοντας τις υδρολογικές διεργασίες με την αξιοπιστία της οικονομικής χρήσης μέσω μιας τατιστικής προσέγγισης της λειψυδρίας. Το νερό που λαμβάνεται από τον υδρολογικό κύκλο δεν είναι ποτέ μονίμως περιορισμό, παρά μόνο δημιουργεί προσωρινή λειψυδρία μέσω της ανταγωνιστικής χρήσης των οικονομικά περιορισμένων χρήσιμων ιδιοτήτων του (όπως η ποιότητά του). Το ποσοστό αναπλήρωσης των ταμιευήρων καθαρού νερού περιορίζεται και η επιστροφή του νερού στη φυσική του διαδρομή απαιτεί ενέργεια και χρόνο. Συνεπώς, η πραγματκή υποβάθμιση της οικονομίας μέσω της εντατικοποίησης της χρήσης του νερού, της εκτροπής ενός υδατικού πόρου από τη φυσική υδρολογική του διαδρομή και της τελικής υποβάθμισής του μετά τη χρήση είναι η άμεση διαθεσιμότητά του, η οποία είναι ισοδύναμη με την αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η οικονομία προσεγγίζει το φυσικό όριο διαθεσιμότητας της υδροδότησης. Ο Georgescu-Roegen (1986) πρότεινε μια σχέση μεταξύ της αυξημένης διασποράς και αβεβαιότητας της παροχής ενός πόρου με την εντροπία, που στην περίπτωση του νερού μπορεί να ερμηνευτεί ως αύξηση της πιθανότητας προσωρινού ελλείμματος.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1389/1/documents/Kos_Karakatsanis.pdf (736 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24450.68809

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την τεχνολογία πλημμυρών]

  Η τεχνολογία πλημμυρών αντιμετωπίζεται συνήθως ως μια σειριακή εφαρμογή εξισώσεων και μοντέλων, με συγκεκριμένες παραδοχές και τιμές παραμέτρων, παράγοντας έτσι πλήρως προσδιοριστικά αποτελέσματα. Στη διαδικασία αυτή, η μοναδική πιθανοτική έννοια είναι η περίοδος επαναφοράς της βροχόπτωσης, η οποία ορίζεται εκ των προτέρων, και αντιπροσωπεύει την αποδεκτή διακινδύνευση όλων των μεγεθών σχεδιασμού ενδιαφέροντος (παροχές αιχμής, πλημμυρικά υδρογραφήματα, βάθη και ταχύτητες ροής, κατακλυόμενες εκτάσεις, κτλ.). Ωστόσο, μια πιο συνεπής προσέγγιση θα απαιτούσε την εκτίμηση της διακινδύνευσης με συνδυασμό των αβεβαιοτήτων όλων των επιμέρους μεταβλητών. Η επιλογή αυτή παρέχεται από τη στοχαστική προσομοίωση, που αποτελεί την πλέον αποτελεσματική και ισχυρή τεχνική ανάλυσης συστημάτων υψηλής πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας. Αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση των συνιστωσών του μοντέλου που αντιπροσωπεύουν χρονικά μεταβαλλόμενες διεργασίες και αυτών που αντιπροσωπεύουν άγνωστες, και συνεπώς αβέβαιες, παραμέτρους. Στο προτεινόμενο πλαίσιο, και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές. Προβλέπονται τα εξής υπολογιστικά βήματα: (α) γέννηση συνθετικών χρονοσειρών επιφανειακή βροχόπτωσης, μέσω πολυμεταβλητών στοχαστικών μοντέλων επιμερισμού, (β) γέννηση τυχαίων συνθηκών αρχικής εδαφικής υγρασίας, (γ) εφαρμογή μοντέλων υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης με τυχαίες τιμές παραμέτρων, που λαμβάνονται από κατάλληλες κατανομές, (δ) στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μοντέλων και προσδιορισμός των εμπειρικών τους κατανομών, και (ε) επιλογή της τιμής σχεδιασμού, που αντιστοιχεί στην αποδεκτή διακινδύνευση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της ολικής πιθανοτικής κατανομής των μεταβλητών εξόδου αντί μίας μοναδικής τιμής, όπως προκύπτει από την προσδιοριστική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η στοχαστική προσομοίωση παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εισαγωγής των χαμένης κουλτούρας της αναγνώρισης της αβεβαιότητας στην τεχνολογία πλημμυρών.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1384/1/documents/KosFloodStochSim.pdf (1860 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16848.51201

 1. D. Panagoulia, N. Mamassis, and A. Gkiokas, Deciphering the floodplain inundation maps in Greece, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 8 pages, European Water Resources Association, 2013.

  [Αποκρυπτογράφηση των χαρτών της κατάκλυσης πλημμυροπεδιάδας στην Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1373/1/documents/paper_pana.pdf (820 KB)

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 10 pages, European Water Resources Association, 2013.

  [Μετριασμός πλημμυρών στις κατάντη περιοχές ενός διασυνοριακού ποταμού]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1372/1/documents/paper_ser.pdf (953 KB)

 1. V. Pagana, A. Tegos, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, P. Panagopoulos, and N. Mamassis, Alternative methods in floodplain hydraulic simulation - Experiences and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10283-2, European Geosciences Union, 2013.

  [Εναλλακτικές μέθοδοι υδραυλικής προσομοίωσης πλημμυρικών πεδίων - Εμπειρίες και προοπτικές]

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Μίχας, Σ. Ν., Κ. Ι. Νικολάου, Σ. Λ. Λαζαρίδου, και Μ. Ν. Πικούνης, Σύγκριση μαθηματικών ομοιωμάτων διόδευσης πλημμυρικού κύματος από υποθετική θραύσης φράγματος Αγιόκαμπου, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

 1. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.

  [Απεικόνιση της πλημμυρικής κατάκλυσης μέσω μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων αριθμητικών μοντέλων στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο: